Click here to load reader

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA za školsku godinu 2019./2020. · PDF file PLAN RADA ŠKOLSKOGA ODBORA KLASIČNE GIMNAZIJE ... Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA za školsku godinu 2019./2020. · PDF file PLAN RADA...

 • KLASIČNA GIMNAZIJA

  1

  KLASIČNA GIMNAZIJA

  Križanićeva 4a, Zagreb

  Tel/fax: 01/4611-718

  [email protected]

  http://www.gimnazija-klasicna-zg.skole.hr

  KLASA: 003-05/19-01/07

  URBROJ: 251-290-02-19-01

  Zagreb, 4. listopada 2019.

  GODIŠNJI PLAN

  I PROGRAM RADA

  Klasične gimnazije

  za školsku godinu 2019./2020.

  http://www.gimnazija-klasicna-zg.skole.hr/

 • KLASIČNA GIMNAZIJA

  2

  SADRŽAJ

  U V O D – DEFINICIJA POJMA...................................................................................................................................................................................... 7

  ZAKONSKA UTEMELJENOST GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ............................................................................................................. 8

  OPĆI PODATCI O ŠKOLI ................................................................................................................................................................................................. 8

  CILJ ZA OVU ŠKOLSKU GODINU ............................................................................................................................................................................... 9

  OSNOVNI PODATCI O USTANOVI ............................................................................................................................................................................ 10

  OBILJEŽJA DRUŠTVENE SREDINE ......................................................................................................................................................................... 11

  NASTAVNI PLAN I PROGRAM KLASIČNE GIMNAZIJE ................................................................................................................................. 12

  ČLANOVI ŠKOLSKOGA ISPITNOGA POVJERENSTVA ................................................................................................................................... 14

  PREDSJEDNIK ŠKOLSKOGA ISPITNOG POVJERENSTVA ............................................................................................................................ 14

  ISPITNI KOORDINATOR ............................................................................................................................................................................................... 15

  RASPORED PISANJA ISPITA NA DRŽAVNOJ MATURI (DM) ........................................................................................................................ 16

  METODIČKE VJEŽBAONICE U KLASIČNOJ GIMNAZIJI .............................................................................................................................. 17

  VODITELJI ŽUPANIJSKIH VIJEĆA I VANJSKI SURADNICI AZOO-A ....................................................................................................... 19

 • KLASIČNA GIMNAZIJA

  3

  FAKULTATIVNA NASTAVA ........................................................................................................................................................................................ 19

  SLOBODNE AKTIVNOSTI UČENIKA ....................................................................................................................................................................... 20

  RAD S DAROVITIM UČENICIMA .............................................................................................................................................................................. 20

  DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA.......................................................................................................................................................................... 22

  ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO ............................................................................................................................................................................. 22

  OSTALE UČENIČKE AKTIVNOSTI ........................................................................................................................................................................... 22

  KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE ........................................................................................................................................................ 23

  OTVORENI DAN KLASIČNE GIMNAZIJE .............................................................................................................................................................................................. 24

  SURADNJA S MUZEJIMA .......................................................................................................................................................................................................................... 24

  GODIŠNJAK I OSTALE TISKOVINE ........................................................................................................................................................................................................ 25

  ČASOPIS „MI“ ............................................................................................................................................................................................................................................. 25

  GODIŠNJAK KLASIČNE GIMNAZIJE ...................................................................................................................................................................................................... 25

  KONTINUITET INTERNACIONALNIH I NACIONALNIH PROGRAMA ............................................................................................................................................. 25

  SURADNJA S OSTALIM USTANOVAMA ................................................................................................................................................................. 26

  ŠKOLSKE EKSKURZIJE ................................................................................................................................................................................................ 26

  IZLETI UČENIKA I IZVANUČIONIČKA NASTAVA ........................................................................................................................................... 27

 • KLASIČNA GIMNAZIJA

  4

  NAČIN ODABIRA PEDAGOŠKOG PRATITELJA NA TERENSKU NASTAVU I OSTALE EKSKURZIJE ........................................ 27

  KRITERIJI ZA STRUČNO VODSTVO KROZ GRČKU I ITALIJU .................................................................................................................. 27

  VIJEĆE RODITELJA ....................................................................................................................................................................................................... 28

  VIJEĆE UČENIKA ............................................................................................................................................................................................................ 29

  ZAŠTITA OKOLIŠA I STVARANJE ZDRAVIH NAVIKA ................................................................................................................................... 29

  INFORMATIZACIJA ŠKOLE ........................................................................................................................................................................................ 30

  UPRAVLJANJE GIMNAZIJOM ................................................................................................................................................................................... 30

  RAVNATELJ ....................................................................................................................................................................................................................... 31

  PLAN RADA ŠKOLSKOGA ODBORA KLASIČNE GIMNAZIJE ..................................................................................................................... 32

  PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKE PEDAGOGINJE – STRUČNE SURADNICE ................................................................................... 33

  PLAN I PROGRAM RADA STRUČNE SURADNICE - ŠKOLSKE PSIHOLOGINJE I NASTAVNICE PSIHOLOGIJE ................. 56

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNIH SURADNIKA KNJIŽNIČARA .................................................................................... 64

  PLAN RADA SATNIČARA ............................................................................................................................................................................................. 68

  STRUČNA TIJELA ŠKOLE ............................................................................................................................................................................................ 69

  NASTAVNIČKO VIJEĆE ................................................................................................................................................................................................ 69

 • KLASIČNA GIMNAZIJA

  5

  STRUČNA VIJEĆA ........................................................