Click here to load reader

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE Za nastavu stranih jezika osigurani su CD-playeri. Ove godine kupljeni su programi za učenje engleskog i njemačkog jezika. Za potrebe učenika

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE Za nastavu stranih jezika osigurani su CD-playeri. Ove...

 • Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08) Školski odbor na sjednici održanoj 27 . rujna 2013. godine na prijedlog ravnatelja donosi

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA GIMNAZIJE SISAK ZA ŠKOLSKU GODINU 2013./2014.

  Predsjednica Školskog odbora:

  Darija Hanž

  Ovaj dokument ovjavljen je na mrežnoj stranici Škole. Ravnatelj:

  dr. sc. Miroslav Bagarić, prof.

  Godišnji plan i program za šk. g. 2013./2014., 1

 • I. ŠKOLSKA ISKAZNICA

  REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

  GIMNAZIJA SISAK 44000 SISAK

  Trg hrvatskih branitelja 1 Telefon/fax: 044/525-944

  UČENICI, ODJELI, PROGRAMI

  Program Razred Broj učenika / Od toga djevojaka Broj odjela

  Opća gimnazija – 4 godine 1. – 4. 332/213 12 Jezična gimnazija – 4 godine 1. – 4. 88/62 3,5 Prirodoslovno-matematička

  gimnazija – 4 godine 1. –3. 59/26 2,5

  UKUPNO 1. – 4. 479/301 18

  ZAPOSLENICI

  Nastavnici 34 Stručni suradnici 3 Administrativno-tehničko osoblje 4 Pomoćno osoblje 5 Ravnatelj 1 UKUPNO 47

  Ravnatelj: Miroslav Bagarić, prof.

  Godišnji plan i program za šk. g. 2013./2014., 2

 • II. MATERIJALNO-TEHNIČKI UVJETI RADA

  II. 1. Prostorni uvjeti – zgrada Građevina Gimnazije Sisak obnovljena je 1999. g. Uz zgradu nalazi se vanjsko igralište za izvođenje nastave TZK raspoloživo za

  nogomet, rukomet, košarku i odbojku. Igralište je također obnovljeno 1999. g., ali je već prije godinu-dvije trebalo intervenirati na završnom sloju, zaštitnim mražama i koševima. Također bi trebalo intervenirati na završnom sloju atrija.

  Održavanje zgrade financira se iz redovne djelatnosti, pomoći Županije i Grada te radom i donacijom učenika (ličenje učionica).

  II. 2. Prostorni uvjeti – učionički prostor Škola ima 10 univerzalnih i 8 specijaliziranih učionica, knjižnicu, trim-dvoranu, tri svlačionice i 6 WC-a. Raspoloživi prostori ne

  omogućuju rad u jednoj smjeni. Već godinama učionice liče sami učenici. Akciju, koju je pokrenuo ravnatelj prezentacijom «Moj drugi dom», prihvatili su učenici vrlo

  aktivno, a potom i pojedini predmetni nastavnici i razrednici.

  II. 3. Opremljenost prostora Izuzetno su dobro opremljeni kabineti biologije, informatike i glazbene kulture. Za nastavu stranih jezika osigurani su CD-playeri. Ove godine kupljeni su programi za učenje engleskog i njemačkog jezika. Za potrebe učenika invalida na raspolaganju je stubišni transporter. U galeriji je postavljen stropni LCD projektor i ozvučenje. Računala u računovodstvu, ravnateljevu uredu, tajništvu, pedagoginjinu uredu i knjižnici osigurana su sigurnosnim uređajima protiv

  strujnih udara. Klimatizirana je zbornica, knjižnica, tajništvo, računovotknjin i pedagoginjin ured. Redovito se nabavlja stručna literatura i knjige za knjižnicu.

  Godišnji plan i program za šk. g. 2013./2014., 3

 • III. DJELATNICI USTANOVE

  III. 1. Ravnatelj

  Ime i prezime Zvanje, stručna sprema Godina rođenja, godine staža

  Nastavni predmet po zaduženju

  Radni odnos: određeno/neodređeno

  Miroslav Bagarić Dr. sc. iz područja društvenih znanosti - polje pedagogija, VSS

  1950., 40 - Neodređeno

  III. 2. Stručni suradnici

  Ime i prezime Zvanje, stručna sprema Godina rođenja, godine staža

  Nastavni predmet po zaduženju

  Radni odnos: određeno/neodređeno

  Mirjana Paintner-Vilenica Prof. sociologije i pedagogije, VSS

  1956., 32 - Neodređeno

  Maja Ćuk-Djilas Mr. sc. humanističkih znanosti, VSS/2

  1966., 23 Psihologija Neodređeno

  Natalija Miletić Prof. filozofije i komparativne književnosti i diplomirani bibliotekar, VSS

  1977., 9 - Neodređeno

  III. 3. Nastavnici

  Ime i prezime Zvanje, stručna sprema Godina rođenja, godine staža

  Nastavni predmet po zaduženju

  Radni odnos: određeno/neodređeno

  Romana Sertić-Golić Prof. jugoslavenskih jezika i književnosti, VSS

  1948., 40 Hrvatski jezik Neodređeno

  Jasminka Sedić Profesor hrvatskog ili srpskog jezika i jugoslavenskih književnosti, VSS

  1956., 30 Hrvatski jezik Neodređeno

  Nikolina Mesić Profesor hrvatskoga jezika 1980., 7 Hrvatski jezik Neodređeno Godišnji plan i program za šk. g. 2013./2014., 4

 • Ime i prezime Zvanje, stručna sprema Godina rođenja, godine staža

  Nastavni predmet po zaduženju

  Radni odnos: određeno/neodređeno

  i književnosti i komparativne književnosti, VSS

  Vesna Patračić Diplomirani inžinjer matematike, VSS

  1955., 35 Matematika Neodređeno

  Branka Sorić Profesor engleskog jezika i književnosi i ruskog jezika i kniževnosti, VSS

  1964., 23 Ehgleski jezik Neodređeno

  Ladislava Furlan Zaborec Dipl. anglist, VSS 1976., 1 Engleski jezik Neodređeno Sandra Nekola Profesor filozofije i

  engleskog jezika i književnosti, VSS

  1964., 25 Engleski jezik Neodređeno

  Ines Pavlinac-Božičević Diplomirani anglist, VSS 1970., 18 Engleski jezik Neodređeno Lana Pahić Profesor njemačkog jezika

  i književnosti i informatologije smjer bibliotekarstvo, VSS

  1982., 9 Njemački jezik Neodređeno

  Klaudija Cvitković Profesor njemačkog i engleskog jezika i književnosti, VSS

  1975., 8 Njemački jezik Neodređeno

  Gordana Lončar Profesor komparativne književnosti i njemačkog jezika i književnosti, VSS

  1964., 26 Njemački jezik Neodređeno

  Merima Šehović Bogdanović

  Profesor njemačkog jezika i književnosti i fonetike, VSS

  1975., 13 Njemački jezik Neodređeno

  Maja Švagelj Profesor latinskog jezika i rimske književnosti i indologije, VSS

  1974., 14 Latinski jezik Neodređeno

  Blaženka Slovenec Mr. sc. prirodnih znanosti 1963., 26 Fizika Neodređeno Pero Mikić Profesor fizike i tehničkog

  obrazovanja, VSS 1952., 36 Fizika Neodređeno

  Snježana Meter Diplomirani inžinjer klemije, VSS

  1965., 23 Kemija Neodređeno

  Godišnji plan i program za šk. g. 2013./2014., 5

 • Ime i prezime Zvanje, stručna sprema Godina rođenja, godine staža

  Nastavni predmet po zaduženju

  Radni odnos: određeno/neodređeno

  Željka Cicak Doplomirani inžinjer biologije, VSS

  1956., 30 Biologija Neodređeno

  Željka Čačić Diplomirani biolog, VSS 1955., 32 Biologija Neodređeno Nikola Brleković Profesor povijesti i

  povijesti umjetnosti, VSS 1948., 33 Povijest Neodređeno

  Zdenka Nebesnij-Babić Diplomirani inžinjer geografije, VSS

  1950., 39 Zemljopis Neodređeno

  Suzana Hergešić-Barišić Profesor povijesti i geografije, VSS

  1971., 17 Zemljopis Neodređeno

  Marijana Milas Profeosr povijesti umjetnosti i poljskog jezika s književnosti, VSS

  1961., 25 Likovna umjetnost Neodređeno

  Blaženka Krznarić- Stuparić

  Profesor glazbenog odgoja, VSS

  1961., 29 Glazbena umjetnost Neodređeno

  Božidar Dujmić Profesor fizičke kulture, VSS

  1961., 26 Tjelesna i zdravstvena kultura

  Neodređeno

  Dušan Đonović Profesor tjelesnog odgoja, VSS

  1951., 34 Tjelesna i zdravstvena kultura

  Neodređeno

  Marina Kasa Diplomirani filozof i indolog, VSS

  1964., 22 Profesor stručnih predmeta Neodređeno

  Vesna Šipuš Mr. sc. humanističkih znanosti, VSS/2

  1953., 36 Profesor stručnih predmeta Neodređeno

  Slobodan Grabovica Diplomirani inžinjer matematike, VSS

  1956., 24 Matematika Neodređeno

  Dragan Milojević Prof. matematike 1960., 19 Matematika Neodređeno Tomislav Kolar Diplomirani teolog, VSS 1986., 1 Vjeronauk Neodređeno Vesna Rogulja Mart Profesor kroatistike i

  južnoslavenskih filologija, VSS

  1966., 21 Hrvatski jezik Neodređeno

  Andrea Ostojić Prof. matematike 1985., 0 Matematika Određeno Domagoj Sremić Profesor povijesti i

  geografije, VSS 1979., 10 Povijest Neodređeno

  Sanja Vuković-Brodarić Dipl. informatičar, VSS 1981., 3 Informatika Neodređeno Marija Novak Prof. španjolskog jezika, 1984., 1 Španjolski jezik Određeno

  Godišnji plan i program za šk. g. 2013./2014., 6

 • Ime i prezime Zvanje, stručna sprema Godina rođenja, godine staža

  Nastavni predmet po zaduženju

  Radni odnos: određeno/neodređeno

  VSS Darko Petković Ing. kemijske tehnologije 1961., 20 Kemija Određeno

  III. 4. Ostali djelatnici

  Ime i prezime Zvanje, stručna sprema Godina rođenja, godine staža

  Radno mjesto Radni odnos: određeno/neodređeno

  Želimir Bičanić Upravni pravnik, VŠS 1951., 33 Tajnik škole Neodređeno Marica Dadović Viša poslovna tajnica,

  VŠS 1971., 20 Voditeljica računovodstva Neodređeno

  Nives Pavlenić Administrativni tajnik, SSS

  1975., 16 Referent za učenike Neodređeno

  Ivica Prajdić Strojarski tehničar, SSS 1963., 36 Domar-ložač Neodređeno Senka Radošević Strojarski tehničar, SSS 1976, 7 Spremačica Neodređeno Darija Hanž Ekonomist, VŠS 1969., 14 Referentica za učenike Neodređeno Verica Lovrenić Osnovna škola, NKV 1961., 29 Spremačica Neodređeno Nikolina Alić Osnovna škola, NSS 1978., 11 Spremačica Neodređeno Anđelka Lovrinčević Osnovna škola, NSS 1973., 8 Spremačica Neodređeno

  Godišnji plan i program za šk. g. 2013./2014., 7

 • IV.