of 23 /23
GLOBALIZACIJA GLOBALIZACIJA Sanja Fretze Sanja Fretze & & Mladen Rosić Mladen Rosić

Globalizacija Seminar

  • Upload
    -

  • View
    82

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Globalizacija Seminar

Page 1: Globalizacija Seminar

GLOBALIZACIJAGLOBALIZACIJA

Sanja FretzeSanja Fretze & &

Mladen RosićMladen Rosić

Page 2: Globalizacija Seminar

SadržajSadržaj

Pojam globalizacijaPojam globalizacija

Nastanak globalizacijeNastanak globalizacije

Aspekti globalizacijeAspekti globalizacije

Multinacionalne kompanijeMultinacionalne kompanije

Globalna trijadaGlobalna trijada

Globalizacija i nerazvijenostGlobalizacija i nerazvijenost

Izazovi globalizaciji – dva antiglobalistička taboraIzazovi globalizaciji – dva antiglobalistička tabora

ZaključakZaključak

Page 3: Globalizacija Seminar

POJAM GLOBALIZACIJEPOJAM GLOBALIZACIJE

Pojam Pojam globalizacije globalizacije izveden je od riječi izveden je od riječi "global" što znači ukupnost."global" što znači ukupnost.

globalizamglobalizam je način gledanja na zbivanja u je način gledanja na zbivanja u globalu. globalu.

Globalizacija Globalizacija bi tako podrazumijevala bi tako podrazumijevala socijalni proces koji teži sveobuhvatnosti i socijalni proces koji teži sveobuhvatnosti i jedinstvenosti svijetajedinstvenosti svijeta

Page 4: Globalizacija Seminar

Što globalizacija Što globalizacija podrazumijevapodrazumijeva??

Page 5: Globalizacija Seminar

Stvaranje novih i umnožavanje postojećih Stvaranje novih i umnožavanje postojećih društvenih mreža i aktivnosti.društvenih mreža i aktivnosti.

Globalizacija se ogleda u širenju i Globalizacija se ogleda u širenju i protezanju društvenih odnosa, aktivnosti i protezanju društvenih odnosa, aktivnosti i međuovisnosti.međuovisnosti.

Globalizacija podrazumijeva intenziviranje Globalizacija podrazumijeva intenziviranje i ubrzavanje društvenih promjena i i ubrzavanje društvenih promjena i djelovanja.djelovanja.

Page 6: Globalizacija Seminar

Nastanak globalizacijeNastanak globalizacije

Situacija nakon Drugog svjetskog rataSituacija nakon Drugog svjetskog rata GATT GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)(General Agreement on Tariffs and Trade) GATT- WTO (World Trade Organization) 8. 12. GATT- WTO (World Trade Organization) 8. 12.

2004. 2004. Transnacionalizacija - Transnacionalizacija - mora se odreći dijela svoje mora se odreći dijela svoje

suverenosti radi uključivanja u iznadnacionalne suverenosti radi uključivanja u iznadnacionalne saveze kao što su NATO ili EU. saveze kao što su NATO ili EU.

.

Page 7: Globalizacija Seminar

Aspekti globalizacijeAspekti globalizacije

EkonomskiEkonomski

Političko-pravniPolitičko-pravni

KulturniKulturni

Page 8: Globalizacija Seminar

Ekonomski aspektEkonomski aspekt

Globalne tvrtke utječu na tijek svjetskih Globalne tvrtke utječu na tijek svjetskih gospodarskih procesa te tako ostvaruju gospodarskih procesa te tako ostvaruju dobit te integriraju planet.dobit te integriraju planet.

Širi se gospodarstvo bez granica i posluje Širi se gospodarstvo bez granica i posluje se kao da nema gospodarskih i političkih se kao da nema gospodarskih i političkih barijera. barijera.

Page 9: Globalizacija Seminar
Page 10: Globalizacija Seminar

Političko-pravni aspektPolitičko-pravni aspekt

Odnosi se na narušenu državnu Odnosi se na narušenu državnu suverenost nastalu uključivanjem u suverenost nastalu uključivanjem u međunarodne ugovore, zajednice i međunarodne ugovore, zajednice i organizacije. organizacije.

Stvara se sustav globalnog upravljanja Stvara se sustav globalnog upravljanja koje ograničava dosadašnju moć države koje ograničava dosadašnju moć države pri čemu nastaje temelj za stvaranje nove, pri čemu nastaje temelj za stvaranje nove, nadnacionalne države.nadnacionalne države.

Page 11: Globalizacija Seminar

Kulturni aspektKulturni aspekt

Engleski jezik - drugo mjesto najrasprostranjenijih Engleski jezik - drugo mjesto najrasprostranjenijih jezika koji se govore (poslije kineskog). - jezika koji se govore (poslije kineskog). - svakodnevno izumiranje nekoliko dijalekata i svakodnevno izumiranje nekoliko dijalekata i jezika – na pomolu nov lingvistički poredakjezika – na pomolu nov lingvistički poredak

Suvremeni čovjek - činjenica da je i u Suvremeni čovjek - činjenica da je i u kulturološkom pogledu svijet sve više zaokupljen kulturološkom pogledu svijet sve više zaokupljen pozapadnjačenjem i stvaranjem globalne kulture.pozapadnjačenjem i stvaranjem globalne kulture.

Page 12: Globalizacija Seminar

Multinacionalne kompanijeMultinacionalne kompanije

Šire svoju moć na sve države.Šire svoju moć na sve države.

““Mnoštvo bez jedinstva“Mnoštvo bez jedinstva“

Npr. McDonald’s Npr. McDonald’s

Page 13: Globalizacija Seminar
Page 14: Globalizacija Seminar

Globalna trijadaGlobalna trijada

Današnje gospodarstvo razvija se u tri pola Današnje gospodarstvo razvija se u tri pola – – Zapadnoj Europi, SAD-u i Istočnoj AzijiZapadnoj Europi, SAD-u i Istočnoj Aziji, prije , prije svega Japanu.svega Japanu.Takav razvoj gospodarstva može se stoga Takav razvoj gospodarstva može se stoga nazvati i nazvati i trijadizacijomtrijadizacijom..Europa - povijesno prvenstvo i tradicionalna Europa - povijesno prvenstvo i tradicionalna kulturna razina kulturna razina SAD - raspolaže dominantnim prirodnim i SAD - raspolaže dominantnim prirodnim i kapitalnim dobrimakapitalnim dobrimaJapan – odlikuje ga marljivost, iznimna Japan – odlikuje ga marljivost, iznimna proizvodnost i tehnološke inovacijeproizvodnost i tehnološke inovacije

Page 15: Globalizacija Seminar

Oko ovog trokuta bogatstva i moći ostali je Oko ovog trokuta bogatstva i moći ostali je dio svijeta umrežen na način da organizira dio svijeta umrežen na način da organizira vlastita gospodarstva s obzirom na vlastita gospodarstva s obzirom na određeni pol ili dominantnu regiju. određeni pol ili dominantnu regiju.

Svaki od tri pola ima, prema tome, svoje Svaki od tri pola ima, prema tome, svoje područje utjecaja ili podsustav.područje utjecaja ili podsustav.

Page 16: Globalizacija Seminar

Globalizacija i nerazvijenostGlobalizacija i nerazvijenost

Najveće probleme imaju zemlje s niskim dohotkom Najveće probleme imaju zemlje s niskim dohotkom čije stanovništvo ima malu stopu pismenosti i čije stanovništvo ima malu stopu pismenosti i kratak životni vijek, preživljavajući s oskudnom ili kratak životni vijek, preživljavajući s oskudnom ili nikakvom prehranom - nastavlja se utrka između nikakvom prehranom - nastavlja se utrka između rasta stanovništva i proizvodnje hrane.rasta stanovništva i proizvodnje hrane.

Dakle, nedostatak kapitala onemogućuje uvođenje Dakle, nedostatak kapitala onemogućuje uvođenje novih tehnologija i poboljšanja u proizvodnji.novih tehnologija i poboljšanja u proizvodnji.

Page 17: Globalizacija Seminar
Page 18: Globalizacija Seminar

POZITIVNO?POZITIVNO?

Preuzimajući znanja i tehnologije Preuzimajući znanja i tehnologije razvijenih zemalja i prilagođujući ih razvijenih zemalja i prilagođujući ih lokalnim prilikama, zemlje u razvoju mogu lokalnim prilikama, zemlje u razvoju mogu napredovati često znatno brže nego što je napredovati često znatno brže nego što je to mogla Engleska ili općenito Zapadna to mogla Engleska ili općenito Zapadna Europa u 18. ili 19. st.Europa u 18. ili 19. st.

Page 19: Globalizacija Seminar

Izazovi globalizaciji Izazovi globalizaciji - dva antiglobalistička tabora - - dva antiglobalistička tabora -

Jedno zajedničko osjećanje kojeg djele Jedno zajedničko osjećanje kojeg djele dvije različite društvene snage jest njihovo dvije različite društvene snage jest njihovo ubjeđenje da moraju zaštiti sebe i druge ubjeđenje da moraju zaštiti sebe i druge od negativnih posljedica globalizacija.od negativnih posljedica globalizacija.

U tom pogledu, oni su svi neka vrsta U tom pogledu, oni su svi neka vrsta “protekcionista”“protekcionista”

Page 20: Globalizacija Seminar

Partikularistički protekcionizamPartikularistički protekcionizam

Uključuju grupe koje krive globalizaciju za Uključuju grupe koje krive globalizaciju za većinu ekonomskih, političkih i kulturnih većinu ekonomskih, političkih i kulturnih problema koji pogađaju njihove zemlje.problema koji pogađaju njihove zemlje.

Oni se više brinu za dobrobit vlastitih Oni se više brinu za dobrobit vlastitih sugrađana nego za izgradnju sugrađana nego za izgradnju ravnopravnijeg međunarodnog poretka ravnopravnijeg međunarodnog poretka zasnovanog na globalnoj solidarnosti.zasnovanog na globalnoj solidarnosti.

Page 21: Globalizacija Seminar

Univerzalistički protekcionizamUniverzalistički protekcionizam

Optužuju globalističke elite da podupiru politike Optužuju globalističke elite da podupiru politike koje vode većoj globalnoj neravnopravnosti, koje vode većoj globalnoj neravnopravnosti, većim stopama nezaposlenosti, degradaciji većim stopama nezaposlenosti, degradaciji okoliša i raspadu sistema socijalne zaštite.okoliša i raspadu sistema socijalne zaštite.

Uključuju sve veći broj nevladinih organizacija i Uključuju sve veći broj nevladinih organizacija i mreža koje se brinu za zaštitu okoliša, poštenu mreža koje se brinu za zaštitu okoliša, poštenu trgovinu i međunarodna radnička pitanja, ljudska trgovinu i međunarodna radnička pitanja, ljudska prava i prava žena. prava i prava žena.

Page 22: Globalizacija Seminar

ZaključakZaključak

Zahvaljujući globalizaciji odnosi među ljudima i zemljama Zahvaljujući globalizaciji odnosi među ljudima i zemljama postaju sve intenzivniji, a ljudi počinju globalno razmišljati i postaju sve intenzivniji, a ljudi počinju globalno razmišljati i svijet u cjelini drugačije shvaćati. svijet u cjelini drugačije shvaćati.

Tko jednom počne zaostajat u procesu globalizacije ili se na Tko jednom počne zaostajat u procesu globalizacije ili se na vrijeme ne uključi u suvremene procese, bitno zaostaje.vrijeme ne uključi u suvremene procese, bitno zaostaje.

Page 23: Globalizacija Seminar

Hvala vam na pozornosti!Hvala vam na pozornosti!