of 18 /18
Mentor; Student: Tvrtko Sarić, v.pred. Danijel Čorić Glazba u Glazba u Indiji Indiji ससससस सससस ससस

Glazba u Indiji- ppt

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija seminarskog rada iz kolegija Glazbena kultura

Text of Glazba u Indiji- ppt

Page 1: Glazba u Indiji- ppt

Mentor; Student:Tvrtko Sarić, v.pred. Danijel Čorić

Glazba u Glazba u IndijiIndiji

सं�गी�त भा�रत में�

Page 2: Glazba u Indiji- ppt

• glazba imala važno mjesto• smatrali su je božjim darom• jedna je od najstarijih, živih,

neprekinutih glazbenih tradicija na svijetu

• počeci prije 3000 godina- u hinduističkim svetim spisima VedamaVedama

• Mahabharata i RamajanaMahabharata i Ramajana

Page 3: Glazba u Indiji- ppt

• u SamanimaSamanima teorijska klasifikacija nota

• dolaskom islamskih osvajača spajanja glazbenih tradicija Perzije, arapske glazbe s tadašnjom glazbom u Indiji

• u 14. st. nastaje hhindustanska glazbaindustanska glazba

Page 4: Glazba u Indiji- ppt

• indijska klasična glazba potiče od ragerage

• postoji 12 nota• postoje milijuni različitih

kompozicija• majstori pamte melodija i

prenose ih s koljena na koljeno učenicima

• ragaraga se improvizira, pojedine se izvode u određenom dijelu dana

Page 5: Glazba u Indiji- ppt

• dijeli oktavu na 22 dijela- srutisruti• Kvarta se tvori od 9 a čista kvinta

od 13 srutija• postoji ljestvica od 7 tonova, bilo ih

je 28 • najstarija indijska glazba imala je

samo tri trajanja: lagano, teško i lagano, teško i otegnutootegnuto

Page 6: Glazba u Indiji- ppt

• indijski napjev poseban • duhovni napjevi nazivani su

'samansaman',a svjetovni 'ragaraga'.

• Glazbi se pripisujumagične moći i božansko podrijetlo

• u dvorskom životu glazba je obilno zastupana

• glazba je najsigurniji put prema spajanju s Brahmomspajanju s Brahmom

Page 7: Glazba u Indiji- ppt

• instrumentarij bogat. • udaraljke ;kastanjete, gong,

zvonaca, bubnjevi bubnjevi i timpan,…• puhački instrumenti ;razne frule ,

oboeoboe, gajdegajde ,trublje i rogovi, šankha, ghanta, šringa,…

• žičani instrumenti; ; vinavina, setar, surbahar, tambura, taus, esraj, rabab,…

• gudački instrumenti – 'ravanastra' i sarangisarangi'

Page 8: Glazba u Indiji- ppt

InstrumentiInstrumenti

Page 9: Glazba u Indiji- ppt

vinavina

Page 10: Glazba u Indiji- ppt

timpan 'Nagara'timpan 'Nagara'

Page 11: Glazba u Indiji- ppt

gajde ( mosguq)

razne frule

rabab

Page 12: Glazba u Indiji- ppt

Pakhawaj Dholak

Tabla

Page 13: Glazba u Indiji- ppt

tambura

sitar

surbahar

esraj

Page 14: Glazba u Indiji- ppt

kastanjete

sarangi

taus

Page 15: Glazba u Indiji- ppt

surnai morsing

ghatam

Page 16: Glazba u Indiji- ppt

ravanastra

tavil

gong

Page 17: Glazba u Indiji- ppt

Indija ima kulturu Indija ima kulturu velike raznolikosti i velike raznolikosti i tolerancijetolerancije,,

veselu i optimistiveselu i optimističčnunu,,

jednu od jednu od

najbogatijih najbogatijih

kultura kultura

danadanaššnjicenjice..

Page 18: Glazba u Indiji- ppt

Hvala na pozornosti!आपका� ध्या�न का� लि�ए धन्यावा�द