Click here to load reader

Gjennomgang av obligatorisk øvelsesoppgave

 • View
  58

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gjennomgang av obligatorisk øvelsesoppgave. Karen Helene Ulltveit-Moe ECON 1410:Internasjonal økonomi UiO, Vår 2006. Oppgave 1 :. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Gjennomgang av obligatorisk øvelsesoppgave

 • Gjennomgang av obligatorisk velsesoppgaveKaren Helene Ulltveit-MoeECON 1410:Internasjonal konomiUiO, Vr 2006

 • Oppgave 1:a)OPEC beslutter redusere sin produksjon av olje. Hvilken konsekvens har dette for verdens tilbud av olje, relativ verdensmarkedspris p olje, Norges bytteforhold og norsk velferd (nasjonalinntekt)?

 • OPECOrganization of the Petroleum Exporting CountriesEt samarbeid mellom flere av de strste oljeprodusentene i verden. OPEC str for om lag 40% av verdens samlede oljeproduksjon, og for 50% av oljen som handles internasjonalt.

 • OPEC beslutter redusere oljeproduksjonen. Dette innebrer reduksjon i verdens samlede tilbud av olje, og tilbudskurven skifter innover. Prisen p den oljen som fortsatt tilbys p verdensmarkedet presses dermed opp. Ny tilbudskurvePris p olje EttersprselMengde oljeNy pris

  Chart1

  Sheet1

  Sheet1

  Sheet2

  Sheet3

 • Norges bytteforhold (terms of trade) Prisen Norge kan selge sine eksportvarer for, relativt til hva Norge m betale for sine importvarer En prisindeks for eksportprisene deles med en prisindeks for importprisene.

 • Norges bytteforhold (terms of trade)Eksporten av rolje utgjr ca 50% av Norges samlede eksportinntekter.Oljeprisen er derfor en viktig del av eksportprisindeksen . kning i oljeprisen ker Norges bytteforhold forbedres.

 • Norsk velferd (nasjonalinntekt)Et forbedret bytteforhold Norge kan bytte til seg flere importvarer for en gitt mengde eksportvarer.Norsk velferd ker. Import-varerEksportvarerNytt bytteforhold

  Chart3

  Sheet1

  Sheet1

  Sheet2

  Sheet3

 • Oppgave 1 (forts):b)Kina ekspanderer sin konomiske aktivitet og bidrar med det til kt ettersprsel etter olje. Hvordan pvirkes relativ verdensmarkedspris p olje, Norges bytteforhold og norsk velferd (nasjonalinntekt)?

 • Kinas ekspansjon gjr at ettersprselskurven etter olje skifter utover.Vi ender opp i en ny likevekt med hyere oljepris. TilbudskurveNy etter-sprselskurvePris p oljeMengde oljeNy pris

  Chart4

  Sheet1

  Sheet1

  Sheet2

  Sheet3

 • Som i a) gir kt oljepris bedre bytteforhold for Norge, og norsk nasjonalinntekt, og dermed velferd, ker.Import-varerEksportvarerNytt bytteforhold

  Chart3

  Sheet1

  Sheet1

  Sheet2

  Sheet3

 • Oppgave 1 (forts):c)Kina, Sverige og Finland produserer mobiltelefoner. Anta at kt tilgang p ingenirer i Kina frer til kt produksjon og kt tilbud av mobiltelefoner. Hvorledes pvirkes bytteforhold og velferd i de ulike nordiske landene?

 • Ingenirtilfanget i Kina frer til at det for en gitt verdensmarkedspris tilbys flere mobiltelefoner enn det tidligere, alts at tilbudskurven skifter utover.Resultatet er lavere pris p mobiltelefoner. Ny tilbudskurveEttersprselMengde mobiltelefonerPrisNy pris

  Chart5

  Sheet1

  Sheet1

  Sheet2

  Sheet3

 • Sverige og Finland. Nettoeksportrer av mobiltelefoner.Lavere pris p mobiltelefoner gir forverret bytteforhold. Nasjonalinntekten og velferden gr ned.EksportvarerImport-varerNytt bytteforhold

  Chart7

  Sheet1

  Sheet1

  Sheet2

  Sheet3

 • NorgeNettoimportr av mobiltelefoner.Prisen p mobiltelefoner inngr i .Lavere pris p mobiltelefoner lavere forbedring av bytteforholdet. Atter en gang kt nasjonalinntekt/velferd for Norge.EksportvarerImport-varerNytt bytteforhold

  Chart8

  Sheet1

  Sheet1

  Sheet2

  Sheet3

 • Oppgave 2:Fisk er en av Norges strste eksportnringer. a)Anta at overfiske frer til at fangsten av fisk gr ned. Dette gir en reduksjon av tilbudet p fisk og kan samtidig fre til en kning av prisen p fisk idet Norge er en stor aktr i verdens fiskemarked. Illustrer ved hjelp av diagrammer hvordan dette virker inn p norsk velferd. Vis hvordan dette kan gi redusert velferd i Norge. Vis ogs hvordan dette kan gi kt velferd i Norge.

 • Overfisket har to motstridende effekter p norsk velferd: 1)Endring i produksjonsmulighetene. 2)Endring i prisen p fisk og Norges bytteforhold. Utfallet avgjres av hvordan disse to effektene virker p konsummulighetene for norske konsumenter. Umiddelbart skulle en reduksjon i fiskefangsten tilsi lavere velferd i Norge. Men dersom denne reduksjonen medfrer en spass mye hyere relativ pris p fisk, og norske konsumenter er tilstrekkelig interessert i bytte til seg andre varer enn fisk, kan det hende at norske konsumenter faktisk kommer bedre ut av det.

 • 1) ProduksjonsmulighetsomrdeNedgangen i fiskebestanden frer til at det norske produksjons-mulighetsomrdet innskrenkes fra lysegrnn til mrkegrnn kurve. Innskrenkingen er ujevn (biased) og slr kun ut for produksjonen av eksportvarer. EksportvarerImport-varer

  Chart10

  Sheet1

  Sheet1

  Sheet2

  Sheet3

 • 2) BytteforholdNedgangen i den norske fiskebestanden gir seg utslag i redusert tilbud av fisk p verdensmarkedet og prisen p fisk presses opp. Dette betyr at Norges bytteforhold forbedres.Import-varerEksportvarerNytt bytteforhold

  Chart11

  Sheet1

  Sheet1

  Sheet2

  Sheet3

 • Om sluttresultatet er en kning eller reduksjon av norsk velferd, avhenger av hvor sterke de to motstridende effektene er, og av hvordan nordmenns konsumpreferanser (indifferenskurvene) ser ut.

 • Redusert velferd:Dersom produksjons-mulighetsomrdet innskrenkes s mye i forhold til forbedringen av bytteforholdet at man tangerer en indifferenskurve for et lavere nytteniv, vil norsk velferd vre redusert som en flge av nedgangen i fiskebestanden. Import-varerEksportvarerNytt bytteforhold

  Chart3

  Sheet1

  Sheet1

  Sheet2

  Sheet3

 • kt velferd:Dersom bytteforholdet forbedres tilstrekkelig til at man, selv med innskrenkingen av produksjons-mulighetsomrdet, tangerer en indifferenskurve for et hyere nytteniv, vil norsk velferd ha kt som en flge av nedgangen i fiskebestanden. Import-varerEksportvarerNytt bytteforhold

  Chart4

  Sheet1

  Sheet1

  Sheet2

  Sheet3

 • Oppgave 2 (forts):b)Anta at EU for beskytte sin egen oppdrettsnring innfrer en skalt straffetoll p norsk oppdrettslaks. Hvordan pvirker det velferden til konsumenter og produsenter i Norge og EU?

 • EU som lite land EUs straffetoll pvirker ikke verdensmarkedsprisen p norsk laks, og norsk lakseeksport omdirigeres fra EU-markedet til andre markeder, slik at nedgangen i salg av norsk laks i EU kompenseres ved kt salg andre steder.De som taper p dette er konsumentene i EU, som m betale hyere pris enn verdensmarkedsprisen for norsk laks. Produsentene i EU tjener p det, mens norske produsenter og konsumenter ikke merker noen endring.

 • EU som lite land (forts)

  Endringer i overskudd

  Lite EU

  NORGE

  Konsumenter

  -(a+b+c+d)

  0

  Produsenter

  a

  0

  Tollinntekt

  c

  0

  Samlet endring

  -(b+d)

  0

 • EU som stort landI og med at EU er en stor ettersprrer etter laks, og Norge en stor tilbyder, er dette det mest sannsynlige scenariet.EUs straffetoll reduserer ettersprselen etter norsk laks s mye at verdensmarkedsprisen synker. Prisen innad i EU vil ogs n ligge hyere enn den opprinnelige verdensmarkedsprisen, men for samme strrelse p straffetollen vil den vre mindre enn i tilfellet med EU som lite land. EUs konsumenter taper stadig p tollinnfringen, men mindre enn de ellers ville gjort. EUs produsenter tjener mindre p innfringen enn de ville gjort om ikke straffetollen hadde pvirket verdensmarkedsprisen. For Norges del er det en gevinst for norske konsumenter i og med en lavere verdensmarkedspris. Norske produsenter vil derimot tape bde som resultat av at prisen de mottar for fisken gr ned, og p grunn av redusert salg i EU.

 • EU som stort land (forts)

  Endringer i overskudd

  Stort EU

  NORGE

  Konsumenter

  -(a+b+c+d)

  g

  Produsenter

  a

  -(e+f)

  Tollinntekt

  c+e

  0

  Samlet endring

  e-(b+d)

  g-(e+f)

 • Oppgave 3:Hvilke handelsteorier kan bidra til forklare at Frankrike eksporterer biler til Tyskland og omvendt? Anta at det pnes for handel i biler med Spania, som ogs har bilproduksjon. Hvilken konsekvens fr dette for antall aktrer i bilbransjen, bilpriser og konsumentenes velferd?

 • Teori om nringsintern handel, monopolistisk konkurranse og stordriftsfordeler.Bilindustrien er preget av monopolistisk konkurranse snarere enn fullkommen konkurranse: Det finnes mange bilprodusenter, men hver produsent har monopol p sitt bilmerke.Stordriftsfordeler i bilproduksjonen gjr at jo flere biler en produsent produserer, desto lavere er gjennomsnittskostnadene per bil: Jo frre andre bilprodusenter (jo strre markedsandel), jo lavere gjennomsnittskostnader. Prisen hvert firma kan ta for en bil er lavere jo flere andre bilprodusenter som er aktive p markedet.

 • Handel i biler med SpaniaSpanske bilprodusenter konkurrerer med franske og tyske produsenter p samme marked. Markedet utvides til ogs omfatte spanske bilkjpere; for det samme antall produsenter p markedet vil hver og en av dem en strre markedsandel, og dermed lavere gjennomsnittskostnader. Det vil si at kostnadskurven gjr et nedad skift, fra CC1 til CC2.Ny likevekt med lavere pris p biler.

 • Antallet aktrer i den nye likevekten er strre enn i hvert land for seg, men totalt sett har antallet aktrer gtt ned; noen bilprodusenter er med andre ord presset ut av markedet. Det framgr ikke av modellen hvordan de resterende aktrene fordeler seg mellom landene. For konsumentenes del er det to endringer i deres favr:1)Lavere pris p biler2)Flere varianter velge blant

 • Oppgave 4:Som en flge av EUs utvidelse stover har Norge over de siste rene opplevd en markant kning i innvandringen fra Polen. I henhold til teoriene du har lrt i internasjonal konomi, hvilken konsekvens tror du dette har hatt for norsk og polsk arbeidsmarked?

 • ArbeidsmigrasjonMed en viss lnnsfleksibilitet i arbeidsmarkedet, er lnn en dalende funksjon av antall sysselsatte.Med arbeidsmigrasjon fra Polen til Norge tilsier teorien at lnningene i Norge vil synke, mens polske lnninger vil stige. Uten noen hindringer for fri migrasjon (som for eksempel lovbegrensninger eller hjemlengsel), vil innvandringen fra Polen til Norge foreg inntil lnningene i de to landene er like.

 • Oppgave 4 (forts):SSB offentliggjorde i februar tall for lnnsveksten i Norge det siste ret. Hva var disse? Hvordan stemmer de overens med det du ville forventet basert p teoriene?

 • I avsnittet om bygge- og anleggsvirksomhet p SSBs side Lav lnnsvekst i 4. kvartal [2005] str: () Gjennomsnittlig mnedslnn kte med 0,8 prosent, mot 1,9 prosent i tilsvarende kvartal [i 2004]. Vi ser alts mot slutten av 2005 en meget svak lnnskning sammenliknet med lnnsveksten ret fr. Dette stemmer overens med prediksjonene fra teorien: Et hyere tilbud av arbeidskraft innen bygg- og anleggsvirksomhet, presser lnningene nedover.