Click here to load reader

GAZETKA SZKOLNA NR 5 (wydanie jubileuszowe) 255 SP255 W ... · NR 5 (wydanie jubileuszowe) CZERWIEC 2017 ... Jesteśmy redaktorami gazetki szkolnej ,,yprianek’’ czy mogły byśmy

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GAZETKA SZKOLNA NR 5 (wydanie jubileuszowe) 255 SP255 W ... · NR 5 (wydanie jubileuszowe) CZERWIEC...

1

GAZETKA SZKOLNA NR 5 (wydanie jubileuszowe) CZERWIEC 2017 SZKOA PODSTAWOWA NR 255 SP255 W WARSZAWIE Cena: 1 z W tym numerze:

Wywiad z p. Dyrektor Danut Dubielak

Wywiady z byymi pracownikami szkoy i wspomnienia

Galerie zdj z obchodw Zotego Jubileuszu

Festyn rodzinny

I wiele innych .

Rocznice s wziesieniami w krajobrazie naszego ycia, Kieruj one wzrok w stron przebytej drogi ()

Christian Schutz

2

W tym roku szkolnym witowalimy zoty jubileusz powstania Szkoy Podstawowej

nr 255 im. C. K. Norwida.

W zwizku z tym 18 maja 2017 roku o godzinie 14:00 rozpocza si uroczystod, w

ktrej uczestniczyli znamienici gocie: Burmistrz Dzielnicy Praga Poudnie Jarosaw Karcz, p.

Micha Wieremiejczyk, p. Piotr bikowski. Radny miasta stoecznego Warszawy p. Pawe

Lech, naczelnik Wydziau Owiaty i Wychowania dzielnicy Praga Poudnie p. Marzenna

Adamiak, przewodniczcy Rady Dzielnicy Praga Poudnie p. Marcin Klu wraz z radnymi,

dyrektor Dzielnicowego Biura Finansw Owiaty dla dzielnicy Praga Poudnie p. Robert

Sagan wraz z pracownikami, przedstawiciele zwizkw zawodowych p. Zofia Idzikowska i p.

Jerzy Smolioski. Swoj obecnoci zaszczycili nas rwnie dyrektorzy zaprzyjanionych szk

i przedszkoli, byli pracownicy szkoy, rodzice oraz przyjaciele naszej placwki. Honorowym

gociem niezaprzeczalnie bya pierwsza i dugoletnia dyrektor szkoy Pani Danuta Dubielak.

Pierwsz czed uroczystoci wypeniy przede wszystkim przemwienia goci, w

ktrych nie zabrako wspomnieo, penych serdecznoci yczeo oraz upominkw dla szkoy.

Dyrektor Pani Danuta Dubielak w penym wzruszeo przemwieniu przybliya zebranym

histori szkoy, czasy jej powstania oraz trudnoci, z jakimi na co dzieo si spotykaa. Na

koniec czci pierwszej uroczystoci gos zabraa dyrektor szkoy, Pani Magorzata

Wiaderna, ktra osobicie podzikowaa wszystkim pracownikom szkoy za trud, ktry

codziennie wkadaj w swoja prac. Szczeglne podzikowania za wspprac i pene

podziwu zaangaowanie skierowaa natomiast do swoich dugoletnich pracownikw.

Uroczystod zakooczy peen humoru i wzruszeo wystp szkolnego kabaretu Szpila

oraz szkolnego chru.

Po zakooczonej uroczystoci byli pracownicy szkoy uczestniczyli w spotkaniu, w

czasie ktrego rozpamitywano dawne czasy. Sowa naszego patrona: Przeszod to

jest dzi tylko cokolwiek dalej przywiecay caej uroczystoci penej wzruszeo, wspomnieo,

ale rwnie planw na przyszod.

3

4

5

6

Do jubileuszowego wystpu pod czujnym okiem pani Iwony Szkodzioskiej i pani Magdaleny

Dziedzic-Kolasioskiej Kabaret Szpila oraz Chr Szkolny przygotowywa si ju od marca! W

tygodniu poprzedzajcym uroczystod prby przedstawienia odbyway si codziennie. W

przedstawieniu wystpi cay Kabaret Szpila:

Kacper Bobruk 6a

ukasz Wocial 6a

Micha Odzioba 6a

Emilia Krukowska 6a

Ola Tobolska 5b

Marysia Pieczarka 4c

Ola Salach 6c

Patrycja Rospara 6c

Julia Saacioska 6c

Agata Macioszek 6c

Kacper Skudlarz 6c

Dominika Rumioska 6c

Karolina Poed 6c

Oraz gocinnie pani Marta Siergiej, ktra wcielia si w rol matki.

Uroczystod rozpocza pani Agnieszka Saczuk z piosenk Ireny Santor pt: Powrcisz Tu.

Uczniowie mieli bardzo urozmaicone role. Nie zabrako rwnie wierszy i piosenek. Byo wesoo, a

momentami wzruszajco. Na uroczystod przybyo wielu goci, bo a 150 osb!!! Zaproszeni zostali

wszyscy byli nauczyciele i god honorowy p. Dyrektor Danutak Dubielak, ktrzy nasz wystp

ogldali z wielkim zaciekawieniem. Przybyo wielu absolwentw. Oklaski, ktre otrzymalimy na

koniec wystpu byy tylko dowodem na to, e wystp si wszystkim bardzo spodoba

yczymy szkole jeszcze wielu tak wspaniaych jubileuszy!!!

Kacper Bobruk 6a

7

8

9

Specjalnie dla Was za pozwoleniem Goci wykonalimy kilka uj w mniej

oficjalnej odsonie Jak si dowiedzielimy czas spdzony w gronie koleanek i

kolegw sprzed lat by dla wielu emerytowanych i obecnych nauczycieli

wyjtkowy. Wspomnieniom, rozmowom nie byo koca!

By to dla nas wyjtkowy czas aby porozmawia z emerytowanymi ju

nauczycielami, ktrzy jak si okazao z cierpliwoci odpowiadali na nasze pytania.

Opowiedzieli nam kilka zabawnych historii ze swojej pracy zawodowej czy te (na

nasz prob) dowcip, ktry bawi zarwno starszych jak i nas modszych

Chwile spdzone na krtkich rozmowach z Gomi dugo zostan w naszej

pamici. To wspaniae dowiadczenie spotka interesujcych ludzi, z ktrymi mimo

rnicy pokole mona byo rozmawia o tym co dla nas wsplne..chwile w

naszej kochanej SP 255

10

11

12

13

Udao nam si porozmawiad z Pani Danut Dubielak, ktra penia funkcj

Dyrektora szkoy od pocztku jej funkcjonowania tj. przez 33 lata. Pani Dyrektor ze

spokojem odpowiedziaa na wszystkie pytania, dajc nam jednoczenie wskazwki do

pracy w zawodzie nauczyciela. Przeczytajcie sami!

Redakcja: Jak zacza si Pani przygoda z nauczaniem? Czy by o Pani wymarzony zawd?

Pani Dyrektor D. Dubielak

- Od modszych lat chciaam byd nauczycielk. Ju jako dziecko organizowaam zabawy dla

swoich rwienikw i chtnie bawiam si z nimi w szko. Zawsze byam nauczycielk w

czasie zabawy. Chtnie opiekowaam si modszymi. W szkole podstawowej do ktrej

uczszczaem peniem rne funkcje w klasie i szkole. Po ukooczeniu szkoy podstawowej

rozpoczam nauk w Liceum Pedagogicznym w Warszawie, ktre ukooczyam z

wyrnieniem i majc matur mogam wybrad sobie Szko Podstawow, w ktrej

chciaabym pracowad jako nauczyciel. Wybraam Szko Podstawow nr 54 w Warszawie.

Spenio si moje marzenie zostaam nauczycielk.

Red.: Czy jako uczennica miaa Pani swj ulubiony przedmiot szkolny.

Pani Dyrektor D. Dubielak:

- Moje ulubione przedmioty to matematyka, wychowanie fizyczne WF.

Red.: Jakie cechy charakteru przydaj si w pracy dyrektora szkoy?

Pani Dyrektor D. Dubielak:

- Dyrektor szkoy organizuje i kieruje zespoem nauczycieli, uczniw i pracownikw i

odpowiada za caoksztat pracy szkoy. Realizuje swoje zadania jako: manager, nauczyciel

nauczania przedmiotu, wychowawca, pedagog, psycholog, i kierownik poszczeglnych

zespow. W pracy dyrektora potrzebne s odpowiednie cechy charakteru. Dyrektor

powinien byd:

odwany w podejmowaniu decyzji,

wymagajcy w stosunku do siebie i innych,

14

stanowczy w obronie interesw szkoy,

wraliwy na potrzebie innych ludzi,

opanowany i cierpliwy w trudnych sytuacjach, potrafi suchad innych,

sprawiedliwy.

Red.: Czy miaaby Pani Dyrektor jak rad dla kadego, kto chciaby zostad w przyszoci

nauczycielem?

Pani Dyrektor D. Dubielak:

- Marzysz o zawodzie nauczyciela ? Zastanw si !

Zawd nauczyciela jest pikny ale i trudny. Nauczyciel to czowiek dla ktrego dobro i

szczcie dziecka jest najwaniejsze. Nauczyciel nie tylko uczy, ale i wychowuje swoich

uczniw. Musi kochad ludzi, potrafi z nimi wspyd i pomagad w trudnych chwilach. Lubi

sam si uczyd. Posiada wasne zainteresowania i zdolnoci. Ma dobry stan zdrowia,

widocznych wad fizycznych np., wady wymowy. Nauczyciel powinien byd: wzorem dla

uczniw, rodzicw oraz wymagajcy od siebie i od uczniw .

Czy moe podzielid si Pani z nami jak zabawn historyjk, ktra przydarzya si Pani w

trakcie pracy w szkole?

Pani Dyrektor D. Dubielak:

- W szkole zdarza si tyle zabawnych historii, e trudno wybrad jedn.

Red. Dzikuj bardzo za udzielenie wywiadu.

Pani Dyrektor D. Dubielak:

- Dziekuj bardzo.

15

Pikne pidziesiciolecie

W czwartek 18.05.2017 w naszej szkole odbya si uroczystod z okazji piddziesiciolecia

naszej szkoy. Na tej uroczystoci byo bardzo wielu emerytowanych nauczycieli. W ramach

tego wita przeprowadziam wywiady z dwoma emerytowanymi nauczycielkami.

Zapraszam do czytania!

Wywiad z pani El Przestrzelsk (dawn

nauczycielk matematyki)

R: Jak Pani pamita t szko?

p. E.P.: Wspaniali uczniowie, wspaniali rodzice i wspaniae grono pedagogiczne.

R: Czy podobaa si Pani praca w tej szkole?

p. E.P.: Tak, bardzo.

R: Czy bya Pani wychowawc?

p. E.P.: Tak, oczywicie.

R: Czy pani zdaniem nasza szkoa jest taka pikna jak kiedy?

p. E.P.: Myl, e pikniejsza.

Wywiad z pani Halin Doma (dawn

nauczycielk nauczania pocztkowego i

WOSu - wiedzy o spoeczestwie)

R: Czy podobaa si Pani uroczystod?

p. H.D.: Bardzo, bya pikna

R: Czy podoba si Pani ta szkoa teraz?

p. H.D.: Bardzo. Jest kolorowa i pikna.

16

Wywiady przeprowadzia Hania Rosiska, 4

Podczas obchodw 50-lecia naszej szkoy Kabaret Szpila wystpi

z przedstawieniem pt. Ekspres 255 W imieniu redakcji Cyprianka zapytaam si

emerytowanych nauczycieli, ktry kiedy pracowali w naszej szkole, jak podobao im

si to przedstawienie.

Otrzymaam same pozytywne recenzje! Przedstawienie cieszyo si ogromnym

powodzeniem i nauczyciele bardzo je polecali. Kabaret Szpila jest super!!!!

Zoe Marston 4a

Wywiad z Pani Ann emerytowanym

nauczycielem historii i WOS-u

Redakcja Red.

Pani Anna (nauczyciel historii) P.A.

Red. : Dzieo dobry!

P.A.: Dzieo dobry!

Red.: Jestemy redaktorami gazetki szkolnej ,,Cyprianekczy mogy

bymy przeprowadzid z Pani wywiad?

P.A. :Tak, prosz bardzo postaram si odpowiedzied na wasze pytania.

Red.: Jakiego przedmiotu Pani uczya?

P.A.: Histori i wiedzy o spoeczeostwie.

Red.Czy lubila Pani uczyd dzieci w naszej szkole?

17

P.A..: Tak bardzo lubiam uczyd dzieci w waszej szkole.

Red.Czy miaa Pani swoj klas wychowawcz?

Red.:Tak miaam i to kilka.Jaka by Pani ulubiona sala?

P.A.: Pracownia Historyczna.

Red.: lle lat Pani pracowaa w naszej szkole?

P.A.:Ponad 18 lat.

Red.: Czy pamita Pani ucznia ktry by wybitny ponad wszystkich i osiga wielkie

sukcesy?

P.A.: Tak pamitam byo duo takich uczniw.

Red.: Jak Pani wspomina nasz szko?

P.A. Bardzo sympatycznie przyszam tu jako osoba bardzo moda. Pani Dubierak mnie

wszystkiego uczya.

Red.: Dzikujemy.

P.A.:Dzikuj.

Wywiad z Pani Barbara Sierzputowsk

Redakcja Red.:

Pani Barbara Sierzputowska P.B.S.

Red.: Dzieo dobry!

18

P.B.S.: Dzieo dobry!

Red.: Jestemy redaktorami gazetki szkolnej ,,Cyprianek czy mogy bymy przeprowadzid

z Pani wywiad?

P.B.S.: Tak, prosz bardzo

Red.: Jakiego przedmiotu Pani uczya?

P.B.S.: Na pocztku uczyam na wietlicy, pniej rwnoczenie w klasach 0-3 i 4-6 uczyam

muzyki.

Red.: Czy lubia Pani uczyd dzieci w naszej szkole?

P.B.S.: Tak bardzo lubiam uczyd dzieci w waszej szkole.

Red.: Czy miaa Pani swoj klas wychowawcz?

P.B.S.: Tak miaam i to wiele.

Red.: Jaka by Pani ulubiona sala?

P.B.S.: To bya sala numer 11 tam stao pianino i uczyam tam dzieci muzyki.

Red.: Ile lat Pani pracowaa w naszej szkole?

15 lat.

P.B.S.: Czy pamita Pani ucznia ktry by wybitny ponad wszystkich i osiga wielkie

sukcesy?

P.B.S.: Byo duo takich uczniw.

Red.: Jak Pani wspomina nasz szko?

19

P.B.S.: Z wielkim sentymentem, czasami wchodz na stron waszej szkoy i patrz co u was

si dzieje.

Red.: Dzikujemy.

P.B.S.: Dzikuj.

Wywiady przeprowadziy:

Natalia Jurczak i Ola Niepokj, 4 B

Wywiad z p. Lucyn Gielo

emerytowanym nayczycielem relgii

Redakcja Red.

Pani Lucyna Gielo (nauczyciel religii) P.L.G.

Red.: Dzieo dobry, nazywam si Sara, jestem redaktorem szkolnej gazetki "Cyprianek".

Chciaabym przeprowadzid z Pani wywiad. Jak si Pani nazywa?

P.L.G.: Lucyna Gielo.

Red.: Jakiego przedmiotu Pani uczya?

P.L.G.: Religii, tak jak pani Justyna.

Red.: Ile lat pracowaa Pani w naszej szkole?

P.L.G.: 23 lata.

Red.: Czy lubia Pani swj zawd?

20

P.L.G.: Bardzo, kochaam swj zawd i kocham do tej pory. Pisaam wiersze o Norwidzie,

pracowaam w kociele, te do kocioa wiersze pisaam. Wtedy byy sme klasy, gdy jaki

uczeo chcia przystpid do bierzmowania, organizowaam mu je.

P.L.G.: Czy pamita Pani jak anegdot dotyczca naszej szkoy?

Red.: Nie , w tej chwili nie przypominam sobie.

P.L.G.: Czy byli jacy uczniowie, ktrzy utkwili Pani szczeglnie w pamici?

P.L.G.: Byo ich bardzo duo, niektrzy wspaniali, niektrzy niegrzeczni.

Red.: Jak Pani zapamitaa nasza szko?

P.L.G.: Ona zawsze yje w moim sercu.

Red.: Dzikuj.

P.L.G.: Ja tez dzikuj

Wywiad przeprowadzia:

Sara Ahmed Ali Ahmed, IVB

21

Od pocztku roku szkolnego kadego miesica odbyway si rne konkursy zwizane z jubileuszem szkoy. Jako podsumowanie pracowitego roku przedstawiamy Wam wyniki niektrych z nich.

Wszystkim uczestnikom i laureatom serdecznie dzikujemy i gratulujemy!

Konkurs plastyczny Cyprian Kamil Norwid oczami dzieci dla uczniw z klas 4-6.

I MIEJSCE Oliwia Czerniawska kl. V a i Inga Kobuk kl. VI a

II MIEJSCE Maja Jakubczak kl. VI a i Hanna Rosioska kl. IV a

III MIEJSCE Amelia Jdrych kl. IV a i Aleksandra Salach kl. VI c

PRACE WYRNIONE:

Emilia Glinicka kl. VI c

Kacper Skudlarz kl. VI c

Julia Saacioska, kl. VI c

Midzyklasowy konkurs na makiet szkoy marze (kl. IV-VI)

I miejsce - IVb

II - IVc

III - VIb

Wyrnienia: dyplomy dla klasy Vc, VI c, V b, IVa, Va, VI a.

Szkolny projekt (kl. IV-VI) na logo szkoy z okazji 50 lecia:

I miejsce - Emilia GLINICKA (zwycizkie logo )

II miejsce - Tosia DBROWSKA

22

III miejsce -Alicja MILECKA .

Konkurs Urodzinowa piosenka na tekst i nagranie do podkadu hitu z lat 1966-2016

p.Ewa Grecka Krl za jej piosenk "Gdzie si podziay tamte wspomnienia"

Szkolny konkurs plastyczny Cyprian Kamil Norwid oczami dziecka

dla uczniw klas 0 - III

Klasa 0

1 miejsce - Natalia Rudnicka - 0c

1 miejsce - Zuzanna witek - 0c

Klasa 1

1 miejsce - Zuzanna Makiewicz - 1a

2 miejsce - Zuzanna Skalska - 1c

3 miejsce - Wiktoria Wasilewska - 1c

Klasa 2

1 miejsce - Zuzanna Inglot - 2g

2 miejsce - Natalia Gryglas - 2a

3 miejsce - Ada Sobiczewska - 2e

Klasa 3

1 miejsce - Mieszko Matysiak - 3c

2 miejsce - Grzegorz Beliniak - 3c

3 miejsce - Szymon witek - 3d

Wyrnienia

Krystian Piotrowski - 1a

Adrianna Bader Strzaa - 1a

Bartek Wojtal - 1a

Janek Murawski - 2f

Maksymilian Karczewski - 2g

Zofia Jedynak - 3c

23

Wyniki szkolnego konkursu NORWID MULTIMEDIALNY "ycie i twrczo Cypriana Kamila Norwida"

I miejsce - Antoni Kucio - IV b

II miejsce - Natalia Odak - V a

III miejsce - Wiktor Trybura - VI b

Marta Kumioska i Zuzia Lisiak - VI b

wyrnienie - Amelia Burnos - VI a

Wyniki Szkolnego Konkursu Literackiego "Poetycko o jubileuszu"

I miejsce - Jakub Wardawy - III d

II miejsce - Oliwia Smykiewicz - III b

III miejsce - Krystian Piotrowski - I a

wyrnienie - Micha Bindas - II a

Wyniki konkursu plastycznego "SP 255 to MY"

I miejsce- Micha Bindas kl. 2 A

II miejsce Antoni Helman kl. 2 A Ignacy Helman (brat Antka)

III miejsce- Krystian Piotrowski kl. 1 A

- Dlaczego so ma czerwone oczy? - eby si dobrze ukry. - Nie rozumiem. -A widziae kiedy sonia? -Tak. - A widziae kiedy sonia w jarzbinie? -Nie. - Ano wanie, bo si dobrze ukry

--------------------- - Czy wiesz e jednooki widzi lepiej ni dwuoki?

24

- Bo jak si spotkaj to dwuoki widzi jedno oko a jednooki dwoje oczu.

arty zebra: Hubert Siwek, 4 A

Nasza szkoa 1. Nasza szkoa piknie wyremontowana, uczniowie przychodz chtnie ju od rana. Przyjemnie jest nie tylko w wietlicy, lecz w caej szkole, w Warszawie, w stolicy. 2. Na jzyku polskim ortografii si uczymy. Na matematyce mnoymy i dzielimy. Przyroda to przedmiot bardzo ciekawy. W-F jest z kolei peen zabawy. 3. Po angielsku wszyscy mwimy, historii te si chtnie uczymy. Informatyka jest interesujca, a dziki muzyce to szkoa piewajca. 4. Na plastyce rysujemy. Na technice prace wykonujemy. Prace domowe odrabiamy i dziki temu pitki mamy. 5. Szkoa jak czowiek - obchodzi urodziny, na ktre wszyscy chtnie przychodzimy. Niechaj cieszy si cay wiat- nasza szkoa ma 50 lat.

Sara Ahmed Ali Ahmed

25

19 maja 2017 r. w naszej szkole byo wyjtkowo gwarno i radonie, a to za spraw festynu rodzinnego z okazji ,,Zotego jubileuszu. Licznie przybyych na imprez goci witaa Pani Dyrektor Magorzata Wiaderna. Imprez uwietni wystp nauczycielskiego kabaretu w przygotowanym przedstawieniu pt. ,,W szkolnej awce, uczniowskiego kabaretu ,,Szpila oraz chru szkolnego. Na mionikw taca czekay wspaniae pokazy zespou Studio Taca Brasil i cheerleaderek. Po tanecznych wraeniach dzieci mogy sprbowa swoich si w specjalnie na t okazj przygotowanych przez nauczycieli konkursach i quizach z super nagrodami. Tradycj naszej imprezy jest konkurs ortograficzny dla Rodzicw, ktry cieszy si corocznie duym powodzeniem. Kady nauczyciel czeka na goci przy przygotowanym stanowisku, gdzie odwiedzajcy mogli sprbowa swoich si wykonujc ciekawe i rnorodne zadania. Wyjtkowo bogaty wachlarz tegorocznych atrakcji, m.in.: skoki na trampolinie, dmuchany zamek, pokaz sprztu bojowego stray poarnej, zabawy z harcerzami, malowanie twarzy, nauka jzyka migowego, szachy, pozwoli kademu znale co dla siebie. Na amatorw ruchu czeka mecz w pik siatkow oraz zabawy sportowe, mona byo rwnie zagra w dawne gry podwrkowe. Spacerom i harcom sprzyjaa fantastyczna pogoda, ktra w tym roku dopisaa na medal. Na spragnionych czekaa kawiarenka U Cypriana, ktra serwowaa domowe ciasta upieczone przez Rodzicw, napoje ciepe i zimne, lody. Powodzeniem cieszyy si rwnie dania ciepe, z grilla, ktre skusiy swoim aromatem niejednego gocia.

26

T pikn imprez zakoczyo losowanie wspaniaych nagrd, ktre zawdziczamy naszym hojnym sponsorom.

27

28

29

NASZA REDAKCJA:

Kacper Bobruk, ukasz Wocial, Adam Stelmaszewski,

Sara Ahmed Ali Ahmed, Natalia Kdzioa, Natalia

Jurczak, Hania Rosiska, Kaja Dmowska, Zoe Marston,

Ola Niepokj, Hubert Siwek, Julia Prus, Sirifou Balde.

Opiekun gazetki szkolnej: p. Marta Wodkowska

A to my w akcji

DO ZOBACZENIA WE WRZENIU

YCZYMY UDANYCH WAKACJI!

Ogromne podzikowania skadamy Pani Magdalenie Kowalewskiej (mamie

Michaliny i Antka) dziki, ktrej nasza gazetka ukazuje si w druku!

BARDZO DZIKUJEMY!