Click here to load reader

Fundamentele Managementului Organizatiei

  • View
    5.021

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Fundamentele Managementului Organizatiei

ESENIAL

Manualul virtual Fundamentele managementului organizaiei prezentat n continuare, nu se substituie manualului editat. Pentru nsuirea cunotinelor strict necesare promovrii examenului este indispensabil studierea integral a manualului publicat: OVIDIU NICOLESCU ION VERBONCU

FUNDAM ENTELE MANAGEMENTULUI ORGANIZAIEI

CAPITOLUL 5 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE I MOTIVAREA 1. CUPRI NS CAPITO L 5 . 1 M a n a g eme n t u l r e s u r s e l or u ma n e 5.1.1. Resursele umane, principala resurs a organizaiei 5 . 1 . 2 C r e a t i vi t at e a re s u r se i u ma n e n c ad r u l fi r me i 5.1.3 Se l e c i a i nc a dr a re a pe r s ona l ului 5.1.3.1 Noiuni de baz, premise i criterii de selecionare i ncadrare....... 5.1.3.2 Metode i tehnici de selecie a personalului 5 . 1 . 4 F o r ma r e a i p e r fe c i on a r e a p er s on a l u l ui 5.1.4.1. Definirea formrii i perfecionrii 5.1.4.2. Modaliti de formare i perfecionare 5.1.4.3. Metode didactice utilizate n formarea i perfecionarea personalului 5 . 1 . 5 E v a l u a r ea i p r o mo v a r e a p er s o n al u l u i 5.1.5.1 Definirea evalurii i metode de evaluare 5.1.5.2 Concepte, tendine i caracteristici ale promovrii personalului ..... 5 . 1 . 6 . C o mu n i c a ii l e n c a dr u l o r g a ni z a i ei 5.1.6.1 Definirea comunicaiei 5.1.6.2 Principalele abordri ale comunicaiei 5.1.6.3 Componentele procesului de comunicare 5.1.6.4 Tipologia comunicaiilor 5.1.6.5 Deficiene majore n procesul de comunicare 5.1.6.6 Modaliti de amplificare a eficacitii comunicaiilor 5 . 2 M o t i v are a c o mp l e x a p e r s o na lu l u i 5.2.1 Conceptul de motivare 5 . 2 . 1 . 1 D e fi n i r e a mo t i v r ii 5 . 2 . 1 . 2 R o l u r i le mo t i v r ii p e r s o nal u l u i 5.2.2 Principalele teorii motivaionale 5.2.2.1 Tipologii 5.2.2.2. Abordarea lui McGregor 5.2.2.3. Teoria lui Maslow 5.2.2.4. Teoria ateptrilor VIE a lui Vroom 5.2.2.5. Abordarea contingency

5.2.3 Mecanismele motivaionale 5 . 2 . 3 . 1 C a t e g o r ii d e v ar i a bi l e i mp l i c a te 5 . 2 . 3 . 2 C i c lu l mo t i v a io n a l 5.2.3.3 M oti va i i le s a lar i a i l or fi r me i 5.2.4 Tipurile de motivare 5 . 2 . 4 . 1 D e fi n i r e a t i p ul ui d e mo t i v a r e 5.2.4.2 M oti va r ea poz iti v i ne ga ti v 5 . 2 . 4 . 3 M o ti v a r ea e c o no mi c i mo r a l -s p i ri t ua l 5.2.4.4 Motivarea intrinsec i extrinsec 5.2.4.5 Moti va r ea c ogni t i v i a fe ct i v 5.2.5 Motivarea i puterea 5.2.5.1 De fi ni r e a i s urse l e pute r ii n c a dr ul orga ni z a i ei 5.2.5.2 Condi i ona r e a mot i v r ii de put e re a ma na ge ri l or 5.2.6 Creterea eficacitii managerilor n realizarea motivrii 5.2.6.1 Ce r in e pri vi nd mot i va r e a pe r s ona l ul ui 5 . 2 . 6 . 2 T e h n i c i mo t i v a i o n a l e s p e c ifi c e

2. MOD DE LUCRU

Manual, notie 1. Pa r c ur ge i , c u a t e ni e , c on i nut ul c a pi t ol ul ui , a l a ne xe l or i (1) nvare a l i n fo r ma ii l o r s u p l i me n t a re p ri mi t e l a c ur s sa u p r i n n ote l e de curs (2) Rezumat i cuvinte-cheie (3) Consultare bibliografie obligatorie i suplimentar (4) ntrebri 2. Loc a l i za i , n t e xt , c once pt e le pr i nci pa l e i c uvi nt el e - c he i e 3 . P a r c u r g e i b i b l i o gr a fi a s u p l i me n t a r 4 . R s p u n d e i l a n tr e b r i le r e ca p i tu l a ti v e s u b fo r ma u n o r expune r i ver ba l e , da r i n sc ri s 5. Re al i z a i test e le de a utoe va l uar e , f r a a pe la l a r s punsur i . E v a l u a i rs p u n s u r il e i re l l ua i d o c u me n t a r e a pe ba z a (5) Teste de autoevaluare (6) Studii de caz, aplicaii, referate (7) Seminar Nu Da ma n u a l u l u i i a b i bl i o gra fi e i s u p li me n t a re 6. Rezolvai st udii l e de c a z i e xe r ci i ile , e l a bor a te l e ,

a p l i ca ii le i r e fe r at e le , c o n s e mn n d u - l e n c a ie t u l d e l u c r r i p e n t r u s e mi n a r 7 . C o mp l e t a i c a i e t ul d e s e mn i a r c u e x e r c i ii le r e z o l va t e n c a d r u l s e mi n a r ul u i , cu a p l ic a i ile i r e fe r atu l nt o c mi t d e d u mn e a v o a s t r i c u c o n c l u zi ile d i n d e zb a t e ri s a u d i n r e fe r a te n to c mi t e d e c e i l al i c o le gi d e g r u p

Caiet de seminar Documentaie pentru examen

3. TEXTUL CAPITOLULUI 5.1. Managementul resurselor umane 5 . 1 . 1 . R e s u r s e l e u m an e , p r i n c i pa l a r e s u r s a o r g a n i za t i e i Rolul primordial al resurselor umane la scara ntregii societi se regsete i la nivelul organizaiei, fapt recunoscut i argumentat de numeroi oameni de tiin din diferite ri i de practica managerial a firmelor competitive pe plan naional (prezentarea coninutului, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundamentele managementului organizaiei, capitolul 5). Unii specialiti42 abordeaz resursa uman drept capital uman al organizaiei (prezentarea coninutului, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundamentele managementului organizaiei, capitolul 5). Consacrarea unui subcapitol special managementului resurselor umane n cadrul managementului de ansamblu al organizaiei are n vedere i faptul c oamenii reprezint, alturi de informaii, principalele materii prime ale managementului. Ca atare, este absolut firesc s fie abordate n mod special de sine stttor, asigurnd o tratare sistemic a ansamblului problematicii manageriale. Dat fiind importana i specificul lor deosebite, resursele umane fac, n ultimele dou decenii, i obiectul special de studiu al unei subramuri de baz a managementului managementul resurselor umane. 5 . 1 . 2 . Cr e a t i v it a t e a r es ur s e l o r um a ne n c adr ul f i rm e i

De ce resurse umane reprezint resursa principal a organizaiei

Raportul creativitateinovare

n ciuda literaturii foarte bogate consacrate creativitii, asupra conceptului de creativitate nu s-a ajuns la cristalizarea unui punct de vedere acceptat de majoritatea specialitilor.

D i n a n a l i z a d e f i n i i i l o r e l a b o r at e d e d i v e r i s p e c i a l i t i s e d e s p r i n d e c o n c l uzi a c p r i n c i p a l u l e l e me nt de f i nit o r i u a l c r e at i vit ii e st e g e ne r a r e a de i de i no i . I no v a r e a , n s chi m b, s e c a r a c t e r i ze a z a t t p r i n a p a r i i a d e i d e i n o i , c t i p r i n e f e c t u a r e a d e s c h i m b r i n o r g a n i za i e p e b a za a c e s t o r a . Raporturile dintre creativitate i inovare n cadrul firmei sunt prezentate grafic n figura 1. Procesul inovaional are o sfer larg de cuprindere. Practic, se manifest n toate activitile ce se desfoar n organizaii, nerezumndu-se la pro-duse i tehnologii (prezentarea coninutului, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundamentele managementului organizaiei, capitolul 5).

Fig. 1. Raporturile dintre creativitate i inovare

Simptome ale creativitii

Persoanele care posed ntr-o msur apreciabil capacitatea de a fi creative pot fi recunoscute dup modul cum gndesc i acioneaz. Cele mai frecvente simptome ale creativitii sunt cuprinse n tabelul 1. Tabelul 1. S i mp t o me a l e c re a ti v it i i i n d i vi d ua l e Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. Simptome Sensibilitatea la probleme, n sensul disponibilitii i deprinderii de a privi cu ochi cercettori situaii, fenomene, informaii, evidente cele care se presupun nelese de la sine n vederea modificrii lor. Flexibilitatea n gndire, manifestat n obinuina de a opera cu concepte i informaii indiferent de modelele de rezolvare stereotipe, folosite n mod frecvent. Acceptare de experiene noi, calitate ce se fundamenteaz de fapt pe precedentele. Motivaie puternic pentru succes i for de convingere, manifestate prin consecven n realizarea ideilor noi. Capacitatea de a suporta presiuni i conflicte din partea celor care apr meninerea strii de lucru precedente n ntreprindere.

Relaia inovaremanagement

Accentum asupra creativitii, ntruct reprezint suportul fundamental al inovrii, cea care intereseaz cu prioritate ntreprinderile. Inovarea nu este condiionat ns numai de aptitudinea creativ a personalului, ci i de o serie de alte elemente ce depind ntr-o msur apreciabil de managementul organizaiei. Sintetic acestea sunt prezentate n figura 2. din a crei examinare reiese complexitatea i dificultatea sarcinii cu care este confruntat organizaia, de unde i rolul su decisiv pentru dezvoltarea i valorificarea potenialului inovaional al personalului ncorporat. Pentru a exprima dimensiunile procesului inovaional din organizaii se poate utiliza un sistem de indicatori (prezentarea coninutului, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundamentele managementului organizaiei, capitolul 5).Factorii care influeneaz nemijlocit formarea i dezvoltarea potenialului inovaional

Formarea i perfecionarea personalului

Sensibilitatea fa de blocarea i frnarea gndirii

Sensibilitatea fa de perturbri n cooperarea echipelor

Stilul managerial

Structura organizatoric

Capacitatea inovatoare a persoanelor i a colectivelor din cadrul firmei

Sistemul de motivaii

Sistemul informaional

Pregtirea n domeniul aptitudinilor creatoare i al metodelor de gndire

Pregtirea n domeniul metodelor manageriale Sistemul decizional

Componentele de baz ale sistemului managerial ce reprezint condiiicadru pentru dezvoltarea capacitii inovaionale a personalului firmei

F i g . n r . 2 . F a c t o ri i ca r e d e t e r mi n ca p a c it a t ea de i n o v a re a p e r s o n a l ul ui organiza iei

Amplificarea inovrii

Intensificarea inovrii n cadrul firmei, n scopul creterii produciei finite de tehnologii, produse, soluii organizatorice noi sau modernizate implic multiple perfecionri. Intensificarea inovrii impune fundamentarea ntregii munci manageriale pe baza unui set de reguli (vezi tabelul 3) ce reflect att necesitatea realizrii obiectivelor organizaiei, ct i specificul pr

Search related