FIZIOTERAPEUTSKI TEHNI¤’ ... usmenog i pisanog izra¥¾avanja kroz slu¥Œanje, govor, ¤†itanje i pisanje

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FIZIOTERAPEUTSKI TEHNI¤’ ... usmenog i pisanog izra¥¾avanja kroz...

 • OBRAZOVNI PROGRAM

  FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

  Ovaj dokument je usvojen na XIV sjednici Nacionalnog savjeta za obrazovanje, održanoj 15. juna 2020. godine

 • OP - Fizioterapeutski tehničar

  1

  SADRŽAJ

  I OPŠTI DIO OBRAZOVNOG PROGRAMA....................................................................................................... 3

  1. OPŠTE INFORMACIJE O OBRAZOVNOM PROGRAMU ............................................................................. 3

  2. NASTAVNI PLAN ............................................................................................................................................ 6

  II POSEBNI DIO OBRAZOVNOG PROGRAMA ................................................................................................ 8

  3. MODULI .......................................................................................................................................................... 8

  3.1. OPŠTEOBRAZOVNI MODUL ............................................................................................................... 8

  3.2. STRUČNI MODULI ................................................................................................................................. 9

  3.2.1. ANATOMIJA SA FIZIOLOGIJOM ........................................................................................................ 9

  3.2.2. OSNOVE MIKROBIOLOGIJE ............................................................................................................ 25

  3.2.3. ORGANIZACIJA RADA ZA IZVOĐENJE FIZIOTERAPIJSKIH PROCEDURA.................................. 36

  3.2.4. PRIMIJENJENA HEMIJA SA BIOHEMIJOM U FIZIOTERAPIJI ........................................................ 53

  3.2.5. ETIKA U ZDRAVSTVU ...................................................................................................................... 64

  3.2.6. OSNOVE PATOLOGIJE SA PATOFIZIOLOGIJOM .......................................................................... 73

  3.2.7. FARMAKOLOŠKI PREPARATI I FITOPREPARATI U FIZIOTERAPIJI ............................................ 86

  3.2.8. UVOD U MASAŽU ............................................................................................................................. 99

  3.2.9. HIDRO - PELOIDO TERAPIJSKE PROCEDURE ............................................................................110

  3.2.10. OSNOVЕ ZDRAVSTVENE NJEGE ................................................................................................122

  3.2.11. MUSKULOSKELETNE BOLESTI I POVREDE ...............................................................................131

  3.2.12. MANUELNA MASAŽA ....................................................................................................................142

  3.2.13. TERAPIJSKA I APARATURNA MASAŽA .......................................................................................151

  3.2.14. REFLEKSNA MASAŽA ...................................................................................................................163

  3.2.15. PRVA POMOĆ ...............................................................................................................................173

  3.2.16. PREDUZETNIŠTVO .......................................................................................................................185

  3.2.17. NEUROREHABILITACIJA ..............................................................................................................196

  3.2.18. MANUELNA I APARATURNA LIMFNA DRENAŽA ........................................................................210

  3.2.19. WELLNESS MASAŽE TIJELA ........................................................................................................220

  3.2.20. SPORTSKA MASAŽA ....................................................................................................................232

  3.2.21. OSNOVE ELEKTROTERAPIJE......................................................................................................243

  3.2.22. ENGLESKI JEZIK U FIZIOTERAPIJI ..............................................................................................254

  3.3. IZBORNI MODULI ...............................................................................................................................265

  3.3.1. PRINCIPI ZDRAVE ISHRANE I OČUVANJA ZDRAVLJA ................................................................265

  3.3.2. SAVREMENO ODRASTANJE ..........................................................................................................276

  3.3.3. SOCIJALNE MREŽE I GLOBALIZACIJA ..........................................................................................286

  3.3.4. OSNOVE KINEZIOLOGIJE ..............................................................................................................296

 • OP - Fizioterapeutski tehničar

  2

  3.3.5. POSLOVNA KULTURA ....................................................................................................................303

  3.3.6. ERGONOMIJA U FIZIOTERAPIJI ....................................................................................................314

  4. STRUČNI ISPIT ......................................................................................................................................... 326

  5. NAČIN IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA ................................................................................... 345

  6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA OBRAZOVNOG PROGRAMA ....................................................................... 351

  7. REFERENTNI PODACI .............................................................................................................................. 354

  Napomena: Svi izrazi koji se u ovom dokumentu koriste u muškom rodu, obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

 • OP - Fizioterapeutski tehničar

  3

  I OPŠTI DIO OBRAZOVNOG PROGRAMA

  1. OPŠTE INFORMACIJE O OBRAZOVNOM PROGRAMU

  NAZIV OBRAZOVNOG PROGRAMA: FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

  SEKTOR/ PODSEKTOR PREMA NOK – u: Zdravstvo i socijalna zaštita/ Zdravstvo

  STANDARDI ZANIMANJA NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA / NIVO:

  - Tehničar/ Tehničarka za medicinsko-terapijske masaže, nivo IV1

  - Tehničar/ Tehničarka za hidro-peloido terapijske procedure, nivo IV1

  NIVO OBRAZOVANJA: IV1

  TRAJANJE OBRAZOVANJA: Četiri godine

  KREDITNA VRIJEDNOST OBRAZOVNOG PROGRAMA: 240 CSPK-a

  USLOVI ZA UPIS, ODNOSNO UKLJUČIVANJE U PROGRAM:

  - U skladu sa zakonom

  USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVANJA:

  - U sljedeći razred napreduju učenici koji su na kraju školske godine pozitivno ocijenjeni iz svih modula/predmeta tog razreda i ako su obavili profesionalnu praksu, kako je predviđeno nastavnim planom

  - Obrazovanje se završava polaganjem stručnog ispita, u skladu sa zakonom

  NIVO OBRAZOVANJA ODNOSNO STRUČNE KVALIFIKACIJE KOJE SE STIČU:

  Nivo obrazovanja:

  - Završetkom obrazovnog programa Fizioterapeutski tehničar, stiče se srednje stručno obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i kvalifikacija nivoa obrazovanja Fizioterapeutski tehničar/ Fizioterapeutska tehničarka, nivo IV1

  Stručne kvalifikacije:

  - Završetkom obrazovnog programa Fizioterapeutski tehničar, stiču se sljedeće stručne kvalifikacije:

  - Tehničar/ Tehničarka za medicinsko-terapijske masaže, nivo IV1

  - Tehničar/ Tehničarka za hidro-peloido terapijske procedure, nivo IV1

  CILJEVI OBRAZOVNOG PROGRAMA:

  - Osposobljavanje učenika za dostizanje stručnih i ključnih kompetencija koje su predviđene odgovarajućim Standardima zanimanja i Standardima kvalifikacija na kojima se zasniva obrazovni program.

  ISHODI UČENJA

  Po završetku obrazovnog programa, učenik će biti sposoban da:

  - Planira aktivnosti za izvođenje medicinsko-terapijskih masaža i hidro-peloido terapijskih procedura

  - Organizuje sopstveni rad za izvođenje medicinsko-terapijskih masaža i hidro-peloido terapijskih procedura

  - Pripremi resurse i radno mjesto za izvođenje medicinsko-terapijskih masaža i hidro-peloido terapijskih procedura

 • OP - Fizioterapeutski tehničar

  4

  - Izvrši ličnu pripremu za izvođenje medicinsko-terapijskih masaža i hidro-peloido terapijskih procedura

  - Izvrši pregled i analizu kože tijela pacijenta u cilju utvrđivanja mogućnosti izvođenja medicinsko-terapijskih masaža i hidro-peloido terapijskih procedura

  - Pripremi pacijenta za izvođenje medicinsko-terapijskih masaža i hidro-peloido terapijskih procedura

  - Izvede opštu, parcijalnu i refleksnu masažu tijela, primjenom odgovarajućih masažnih hvatova i međuhvatova

  - Izvede manuelnu limfnu drenažu, u slučaju postojanja i u slučaju ne postojanja limfedema primjenom odgovarajućih pokreta i tehnika, redosljeda izvođenja, protokola i standarda

  - Izvede aparaturnu masažu i aparaturnu limfnu drenažu tijela odgovarajućim aparatima, u skladu sa uputstvima proizvođača

  - Primijeni terapijsku masažu kod postraumatskih stanja i različitih oboljenja

  - Izvede wellness masaže tijela

  - Izvede pripremnu, relaksirajuću masažu i krioterapiju kod sportista

  - S