of 29/29
Arantzabela ikastola. Gasteiz ffffffffffff ffffffffffff ffffffffffff ffffffffffff

ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

 • View
  13

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f...

 • Arantzabela ikastola. Gasteiz

  ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

 • Marraztu umeen aurpegia /f/ fonema egiten

 • FF

  f

  fF F F F FFFF

  f

  familia

 • /f/ letra borobildu

  f g p f d f f p p g b d f g f f d j

  t f f t d f b g p f f p d b f t f f l

  f l d f l f b f t f f h f f q g f f l f

  l f g f f l k f t f f q f b f f g f l p

  k l f f b f f t q d f p f f l k l f

  p l g f b f n f l f t f i f o f p f f

 • F gorriz eta f urdinez margotu

  FFFF ffff

  GGGG pppp

  FFFF

  LLLL

  ffff

  ffff

  FFFF

  pppp

  PPPP ffff

  ffff

  ffff

  ffff

  ffff

  ffff

  FFFF

  FFFF

  FFFF

  FFFF

  FFFF

  llllLLLL

  llll

  llll

  ffff

 • f f f f f f f f f f f f f f f f f

  f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f

  fa fe fi fo fu

  kafea elefantea fideoa

  telefonoa futbola foka

  afaldu filmea familia

  bufaloa Tafalla Felipe

 • fa familia

  fe kafea

  fi filmea

  fo foka

  fu futbola

 • fafafafa

  fefefefe

  fifififi

  fofofofo

  fufufufu

  Hasierako fonema duten marrazkiak margotu.

  futbola, elefantea, foka, elefantea-- foka, kafea, furgoneta, telefonoa-- futbola, fideoak, elefantea, afaria-- telefonoa, foka,

  afaria, fideoak-- familia, futbola, kafea, furgoneta.

 • Irakurri eta hitzaren gainean dagokion marrazkia egin ezazu

  elefantea telefonoa

  Felipe foka

  familia Fabiola

 • fokafokafokafoka

  Irudi bakoitza bere hitzarekin lotu eta idatzi

  kafeakafeakafeakafea

  familiafamiliafamiliafamilia

  futbolafutbolafutbolafutbola

  fideoakfideoakfideoakfideoak

 • Irakurri Marrazkia egin

  fokak

  elefantea

  kafea

  familia

  telefonoa

  fideoak

 • f f f f + + + + a a a a ________________________________

  f f f f + + + + e e e e ____________________________

  f f f f + + + + i i i i ____________________________

  f f f f + + + + o o o o ____________________________

  f f f f + + + + u u u u ____________________________

  a a a a + + + + f f f f ________________________________

  e e e e + + + + f f f f ____________________________

  i i i i + + + + f f f f ____________________________

  o o o o + + + + f f f f ____________________________

  u u u u + + + + f f f f ____________________________

  Irakurri&

  of of of of ef ef ef ef fu fu fu fu fi fi fi fi fo fo fo fo if if if if fa fa fa fa fe fe fe fe af af af af

  uf uf uf uf fofo fofo fofo fofo afa afa afa afa fefe fefe fefe fefe kafea, kafea, kafea, kafea,

  foka, foka, foka, foka, elefantea, elefantea, elefantea, elefantea, futbola, futbola, futbola, futbola,

  afaldu, afaldu, afaldu, afaldu, fideoak, fideoak, fideoak, fideoak, telefonoa,telefonoa,telefonoa,telefonoa,

  bufaloa, bufaloa, bufaloa, bufaloa, familia, familia, familia, familia, Felipe. Felipe. Felipe. Felipe.

 • -f- dutenak-f ez dutenak

  Irudien izenak dagokien tokian idatzi

  pilota, foka, bost, gamelua, fideoak, elefantea, lapikoa, familia, gona, kafea

 • "f" hasieran "f" erdian

  afaria, familia, elefantea, foka, kafea, telefonoa, futbola, furgoneta, fideoak

  Irudien izenak dagokien tokian idatzi.

 • pila - fila

  moka - foka

  kafe - kale

  fitxa - pitxa

  fede - xede

  fideo - mideo

  fitxa - fitxo

  foka - foko

  bilma - filma

  fago - pago

  Hitz bikoteetan dauden ezberdintasuna aurkitu.

 • Silabak Silabak Silabak Silabak elkartuz elkartuz elkartuz elkartuz hitzak hitzak hitzak hitzak idatziidatziidatziidatzi

  dededede

  oooo

  fifififi

  aaaa

  kakakaka

  fefefefe

  tutututu

  fofofofo

  pipipipi

  kakakaka

  fofofofo

 • Silabak Silabak Silabak Silabak elkartuz elkartuz elkartuz elkartuz hitzak hitzak hitzak hitzak idatziidatziidatziidatzi

  mimimimi

  lililili

  fa fa fa fa aaaa

  riririri

  aaaa

  fa fa fa fa aaaa

  le le le le aaaa

  tetetete

  no no no no fofofofo

  e e e e aaaa

  fan fan fan fan

  te te te te lelelele

 • foka

  elefantea

  afaria

  kafea

  Zenbat silaba hainbat koadro margotu.

 • kofea

  kafea

  kapea

  fibeoak

  fileoak

  fideoak

  familia

  fakilia

  famidia

  kofa

  kopa

  foka

  Irakurri eta irudi bakoitzari dagokion hitzarekin lotu,ondoren idatzi

 • _ _ _ _ itu_oitu_oitu_oitu_o bu bu bu bu _ _ _ _ a a a a _ _ _ _ oooo

  _ _ _ _ a a a a _ _ _ _ iliailiailiailia _a _a _a _a _ _ _ _ eaeaeaea

  a a a a _ _ _ _ ari_ari_ari_ari_ _ _ _ _ o o o o _ _ _ _ aaaa

  Falta diren hizkiak idatzi

  nnnnpppp ffff llllbbbb ffff

  ffff nnnn mmmm pppp ffff

  kkkkffff

  kkkk

  aaaa kkkk ffffdddd

 • fa

  fe

  fi

  fo

  fu

  fa

  fe

  fi

  fo

  fu

 • LLehenengo irudian dagoen bezala osatu.

  f o k

  f i d e o

  bu fa lo

  pitufopitufopitufopitufo

  fo ka

  a

 • ffff oooo

  ffff tttt

  kkkk nnnn

  pppp tttt

  ffff kkkk

  tttt dddd

  bbbb pppp

  aaaa dddd

  Zer da marrazki bakoitza? Margotu zein soinu edo soinuak entzuten den edo diren.

  futbola, foka, kafea, pitufo, familia, fideoa, bufaloa, afaria

  llll

  kkkk

  ffff

  ffff

  llll

  oooo

  llll

  ffff

 • Esaldiak irakurri eta marrazkiak egin

  Pitufoa Pitufoa Pitufoa Pitufoa fideoak fideoak fideoak fideoak afaltzen afaltzen afaltzen afaltzen ari ari ari ari da.da.da.da.

  Foka Foka Foka Foka eta eta eta eta pinguinoa pinguinoa pinguinoa pinguinoa lotan lotan lotan lotan daudedaudedaudedaude

 • Hitzak irakurri, ondoren /f/ soinua dutenak borobildu, /p/

  soinua dutenak azpimarratu eta /l7 soinua dutenak ezabatu.

  Afaria, pipa, lehoia

  lorea, foka, luma, kafea, limoia, pepinia, leihoa, pinia, fideoak

 • Hitzak irakurri ondoren akatsak zuzendu.

  pita tapata tila

  kapeda tilota titula

  dupa tikua okpeta elpoa

 • Hitzak irakurri ondoren, marrazki bakoitzaren azpian

  dagokiona idatzi.

  kafea

  kalea

  fideo

  bideo

  foka

  soka

 • Marrazkien izenak esan. Ilara bakoitzean irudi guztiek soinu

  komun bat dute. Hasieran dagoen borobilean idatzi.

  ffff tttt kkkk dddd bbbb gggg llllpppp

  pepino, patata, pinu, apo, pipa

  kafea, foka, futbola, afaria, familia

  noria, ni, neska, nekatuta, negar

  igo, ogia, gona, gezia, gaztelua

  lorea, luma, leihoa, ilea, lehoia

  tantak, teilatua, atea, tapa, aita

  nnnn

  pppp

 • Zein Zein Zein Zein da da da da hitz hitz hitz hitz arrotza?arrotza?arrotza?arrotza?

  fidebofidebofidebofidebopiutufopiutufopiutufopiutufo

  familikafamilikafamilikafamilika futubolafutubolafutubolafutubola

  elefanateaelefanateaelefanateaelefanatea telefononatelefononatelefononatelefonona

  bufalokabufalokabufalokabufaloka mafariamafariamafariamafaria