Fagerhult Årsredovisning 2008

 • View
  226

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ett liv i ljus Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 Orderingång 2 724 (2 802) Mkr Resultat per aktie 14,62 (10,69) kronor Resultat efter skatt 184,1 (135,0) Mkr Utdelning föreslås med 5,50 (4,50) kronor per aktie Rörelseresultat 272,4 (197,6) Mkr

Text of Fagerhult Årsredovisning 2008

 • Ett liv i ljus R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

 • Nettoomsttning 2 770 (2527) Mkr

  Rrelseresultat 272,4 (197,6) Mkr

  Resultat efter skatt 184,1 (135,0) Mkr

  Resultat per aktie 14,62 (10,69) kronor

  Orderingng 2 724 (2 802) Mkr

  Utdelning fresls med 5,50 (4,50) kronor per aktie

  ret i korthet

 • Fagerhultaktien

  Aktien

  SIX Generalindex

  Carnegie Small Cap Index

  Omsatt antal aktier 1 000-tal

  Frsljning per segment

  Rrelseresultat per segment

  Professionell belysning 74 %

  Professionell belysning 80 %

  Utomhusbelysning 6 %

  Utomhusbelysning 1 %

  Inredningsbelysning 4 %

  Inredningsbelysning 1 %

  Butiksbelysning 16 %

  Butiksbelysning 18 %

  Anstllda per geogrask marknad, 31/12

  vriga vrlden 15 %

  Europa 30 %

  vriga Norden 6 %

  Sverige 49 %

  Frsljning

  Rrelseresultat

  Koncernens omsttning och rrelseresultat, 10 r

  vriga vrlden 6 %

  Europa 42 %

  vriga Norden 21 %

  Sverige 31 %

  Frsljning per geogrask marknad

  F A G E R H U L T I S A M M A N D R A G

 • F A G E R H U L T I S A M M A N D R A G

  Fagerhults verksamhet bedrivs numera inom tre affrsomrden, Professionell belysning, Butiksbelysning och Utomhusbelysning. Under ret har affrsomrdet Inredningsbelysning avyttrats.

  Professionell belysning belysning till publika miljerDet strsta affrsomrdet inom koncernen med ungefr 74 procent av frsljningen r professionell belysning. Hr sker frsljning av inomhusbelysning fr publika miljer som kontor, sjukhus, industrier etc. Varumrken inom affrsomrdet r Fagerhult, Atelj Lyktan, Whitecroft, Project Lighting och Eagle Lighting.

  Butiksbelysning belysningssystem till butiker och butikskedjorButiksbelysning r det nst strsta affrsomrdet med 16 procent av frsljningen. Affrsomrdet omfattar frsljning av belysningssystem, ljuskllor och service till butiker. Mlgruppen r butikskedjor. Varumrken inom affrsomrdet r Fagerhult Retail, Whitecroft, Eagle Lighting och WACO.

  Utomhusbelysning belysning utomhusUtomhusbelysning str fr 6 procent av frsljningen, Affrsomrdet omfattar frsljning av utomhusprodukter fr belysning av byggnader, parker, fritids-omrden, gngvgar etc. Varumrken inom affrsomrdet r Fagerhult, Atelj Lyktan, Whitecroft och Elenco.

  InredningsbelysningDet enda kvarvarande bolaget inom detta omrde avyttrades den 2 september 2008 och drmed upphr verksamheten i affrsomrdet.

  Fagerhults fundament r kunskapen om ljus.

  VARUMRKEN I KONCERNEN

  F A G E R H U L T I S A M M A N D R A G

 • Fagerhult rsredovisning 2008 1

  Presentation 1-27

  2 VD har ordet

  4 Vision, affrsid och ml

  6 Affrsomrden och varumrken

  7 Affrsomrde Professionell belysning

  10 Affrsomrde Butiksbelysning

  12 Affrsomrde Utomhusbelysning

  14 Operations

  16 Forskning och utveckling

  20 Hllbarhetsarbete

  rsredovisning 29-69

  30 Fagerhultaktien och garstruktur

  32 Femrsversikt

  33 Frvaltningsberttelse

  36 Bolagsstyrning

  39 Resultatrkningar

  40 Balansrkningar

  42 Frndring av eget kapital

  43 Kassafldesanalyser

  44 Redovisningsprinciper

  50 Noter

  66 Revisionsberttelse

  67 Definitioner

  68 Styrelse och revisorer

  Organisation och adresser 70-73

  70 Ledning

  71 VD-frteckning Fagerhultgruppen

  72 Kalendarium

  73 Adresser

  I N N E H L L

  Affrsomrde Professionell belysning s7

  Affrsomrde Butiksbelysning s10

  Affrsomrde Utomhusbelysning s12

 • V D H A R O R D e t

  2 Fagerhult rsredovisning 2008

  Bsta ret ngonsinUnder 2008 fortsatte vi p den inslagna vgen mot en strre internationalisering av Fagerhultkoncernen. Vi hade seglen riggade med bra infrastruktur, bra manage-ment och bra produkter och kunde fullt ut dra frdel av den vind som blste under strsta delen av ret. Det blev det bsta ret ngonsin fr Fagerhult, omsttningsms-sigt svl som resultatmssigt. Vi kunde notera en orga-nisk tillvxt med 11,4 procent upp till en nettoomsttning p 2.770 miljoner kronor och en positiv resultatutveckling p 36 procent, rknat efter skatt, till 184 miljoner kronor.

  Volymutvecklingen har varit god p nstan samtliga marknader under ret. Den nuvarande finansiella oron, som brjade bli mrkbar under fjrde kvartalet, kommer att pverka efterfrgan under 2009. Vi ligger dock sent i konjunkturcykeln, r vl positionerade i mnga marknader och str vl rustade med nya produkter. Min bedmning r att tmins-tone frsta halvret 2009 kommer att bli relativt bra.

  Frvrvet av Whitecroft 2005 stter nu mrkbara spr i koncernens verksamhet i volym svl som resultat p marknaden i Storbritannien. Det sker omfattande offentliga investeringar inom bde sjukvrd och utbildningssektorn. Fagerhult har kat resurserna inom svl produkt-utveckling som sljverksamhet. Nya energibesparande lsningar fr belysning inom omrdena har kunnat presenteras p marknaden och mta efterfrgan och det har resulterat i en kraftig tillvxt.

  Affrsomrdet Butiksbelysning har kat sina marginaler med starkt fste p de nordiska marknaderna. Omsttningsmssigt motsvarar det 22 procent av vrt strsta affrsomrde Professionell belysning och ligger nu p samma relativa lnsamhet som detta med en rrelsemargi-nal p drygt 10 procent. Under ret avyttrades dotterbolaget Belid och drmed kommer affrsomrdet Inredningsbelysning att upphra.

  Risken att tappa fokus p basverksamheten kar med konjunkturens styrka. Efter nedlggningen av produktionen i rnskldsvik har strre press lagts p fabriken i Habo, som mtt utmaningen p ett bra stt. In-vesteringar i logistik i bde kompetens och system har resulterat i hgre kvalitet och bttre leveransskerhet.

  De flesta pusselbitarna r p plats. Fagerhult-kulturen, ett resultat av en trygg och stabil utveckling genom mnga r, har kunnat tas tillvara en offensiv satsning p utveckling och inbrytning p nya marknader.

  Vi kan konstatera en organisk tillvxt p ver 11 procent, ngot utplanande i fjrde kvartalet. Jag ser det som en avmattning, ett till-

  flligt stopp i tillvxten men noterar ingen nedgng och kan fr ret som helhet notera en orderingng i niv med fregende r. Genom vr position som leverantr till privata svl som offentliga byggprojekt har vi en efterslpning i konjunkturens upp- och nedgngar p 12-18 mna-der. De ger oss trygghet nr konjunkturen viker, men ger oss sjlvfallet motsvarande efterslpning i uppgngen. Samtidigt anvnds offentliga strukturella investeringar i konjunkturstdjande syfte. Vi har gjort in-brytningar och skaffat oss en stark position i denna marknad och har en tryggare utveckling n fretag med mer konsumentinriktade produkter.

  Samtidigt finns inom affrsomrdet Butiksbelysning en stor po-tential. Vi har en relativt liten andel av den europeiska marknaden. Belysningens pverkan p konsumenternas kpbeteende blir allt tydli-gare hos vra kunder, som samtidigt har att mta en kad kostnad fr energifrbrukningen.

  EU:s klimatml om minskade koldioxidutslpp med minst 30 procent fram till 2020 bidrar till att driva marknaden. I Sverige frbrukar vi 10 TWH bara till belysning. Med modern ljusstyrning och energieffektiva armaturer, skulle den totala frbrukningen kunna minska med 40 procent, motsvarande 2 miljoner ton koldioxid eller 240.000 flygningar mellan Malm och Stockholm.

  Genom att skapa belysningslsningar fr mnniskan och med minsta mjliga pverkan p miljn bidrar Fagerhult till, och tar sitt ansvar fr en hllbar utveckling av samhllet i stort. Vi ser vrt hllbarhetsarbete som en stndigt pgende process som r och frblir en naturlig del av vr vardag. Frn och med i r arbetar vi efter och redovisar vrt arbete enligt riktlinjerna i Global Reporting Initiative (GRI).

  2008 r mitt sista r som koncernchef i Fagerhult. Det har varit intres-santa och utmanande r och kul att jobba tillsammans med motiverade och engagerade medarbetare. Tillsammans har vi utvecklat en strategi med ml, som vi uppntt och med visioner, som vi haft fr gonen. Nu gr jag vidare till andra uppgifter och lmnar med varm hand ver till Johan Hjertonsson Lycka till.

  Habo i mars 2009

  Per Borgvall

 • Fagerhult rsredovisning 2008 3

  Tilltrdande VDJohan Hjertonsson tilltrder senast den 1 juli

  posten som verkstllande direktr och koncernchef fr AB Fagerhult. Johan Hjertonsson r

  41 r och har en bakgrund inom bland annat marknadsfring och produktutveckling

  i Electroluxkoncernen. Han kommer nrmast frn uppdraget som verkstllande direktr och

  koncernchef fr Lammhult Design Group.

 • V i S i O N , A F F R S i D O c H m L

  Vision, affrsid och ml

  4 Fagerhult rsredovisning 2008

 • V I S I O N , A F F R S I D O C H M L

  Fagerhults vision r att skapa energieffektiva belysningslsningar som

  bidrar till en ergonomiskt riktig milj p en internationell arena.

  Fagerhults affrsid r att utveckla, tillverka och marknadsfra

  belysningssystem fr svl offentliga rum som hemmiljer.

  Fagerhults ml r att vara en ledande global aktr inom belysnings-

  industrin. Fagerhult skall frbli nummer ett i Norden och vara bland de

  tre frmsta belysningsfretagen i Europa. Genom lnsam tillvxt skall

  Fagerhult skapa kad kundnytta, vrdetillvxt fr aktiegarna och bidra

  positivt till mnniskors tillvaro svl inom fretagets egen verksamhet

  som dr fretagets produkter eller lsningar erbjuds.

  Fagerhult rsredovisning 2008 5

 • A F F R S O M R D E N O C H V A R U M R K E N

  Affrsomrden

  Varumrken

  Affrsomrdet omfattar frsljning av inomhusbelysning fr publika miljer som kontor, skolor, sjukhus, industrier etc.

  Affrsomrdet omfattar frsljning av utomhusprodukter fr belysning av byggnader, parker, fritidsomrden, gngvgar etc.

  Affrsomr