56
RED. BROJ DATUM KLASA URBROJ DATUM DOSTAVE UGOVORA U RAD VRIJEDNOST UGOVORA VRIJEME ČUVA- NJA UGOVORA 1. 17.1.2017. 372-03/17-01/03 2111/01-02-02/1-17-2 17.01.2017. 27.000,00 kn 7 godina 2. 22.02.2017. 944-15/17-01/03 2111/01-02-02/1-17-2 22.02.2017. 12.290,76 kn 7 godina 3. 27.02.2017. 320-02/16-01/2 2111/01-02-02/1-17-1 27.02.2017. 34.200,00 7 godina 4. 28.2.2017. 372-03/17-01/04 2111/01-02-02/1-17-2 28.02.2017. 93.750,00 kn 7 godina 5. 01.03.2017. 947-01/15-01/4 2111/01-02-02/1-16-17 01.03.2017. 684.000,00 kn 7 godina 6. 06.03.2017. 944-15/17-01/04 2111/01-02-02/1-17-2 06.03.2017. 19.080,00 kn 7 godina 7. 10.03.2017. 944-15/17-01/02 2111/01-02-02/1-17-2 10.03.2017. 79.083,01 kn 7 godina 8. 10.03.2017. 944-15/17-01/01 2111/01-02-02/1-17-2 10.03.2017. 32.256,00 7 godina EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA U 2017. GODINI Tisak d.d., OIB: 75917721668 Ugovor o zakupu zemljišta na javnoj površini za postavu kioska 01.02.2020. Upravni odjel za opće, pravne, imovinsko pravne poslove i društvene djelatnosti Ured Tisak d.d., OIB: 75917721668 Batinjani beton, OIB: 02913537985 Ugovor o zakupu poslovnog prostora 28.02.2017. Upravni odjel za opće, pravne, imovinsko pravne poslove i društvene djelatnosti Ured Ugovor o kupoprodaji nekretnine 01.03.2017. Upravni odjel za opće, pravne, imovinsko pravne poslove i društvene djelatnosti Ured Pecolaj zajednički pekarski obrt, OIB: 79532115615 Ugovor o zakupu zemljišta na javnoj površini za postavu kioska 01.02.2021. Upravni odjel za opće, pravne, imovinsko pravne poslove i društvene djelatnosti Ured Tihomir Horvat, OIB: 20125413825 Ugovor o zakupu zemljišta na javnoj površini za postavu kioska 31.12.2021. Upravni odjel za opće, pravne, imovinsko pravne poslove i društvene djelatnosti Ured PREDMET UGOVORA PRAVNA/FIZIČKA OSOBA S KOJOM JE ZAKLJUČEN UGOVOR I OIB ROK VAŽENJA UGOVORA Ministarstvo poljoprivrede, OIB: Ugovor o najmu stana 01.01.2021. Gradonačelnik NAZIV USTROJSTVENE JEDINICE (NA KOJU SE UGOVOR MJESTO ARHIVIRA- NJA UGOVORA Ured Pekarski obrt "Pekara Sirač", OIB: 69962129832 Ugovor o zakupu zemljišta na javnoj površini za postavu kioska 22.02.2017. Upravni odjel za opće, pravne, imovinsko pravne poslove i društvene djelatnosti Ured Antun Mikić, OIB: 55645814342 Ugovor - sufinanciranje Vinodara 2016. 27.02.2017. Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Ured

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA U 2017. …...Ugovor o najmu stana 31.01.2019. Upravni odjel za opće, pravne, imovinsko pravne poslove i društvene djelatnosti Ured Željka Bakran,

  • Upload
    others

  • View
    19

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

RED.

BROJ

DATUM KLASA URBROJ DATUM

DOSTAVE

UGOVORA

U RAD

VRIJEDNOST

UGOVORA

VRIJEME

ČUVA-

NJA

UGOVORA

1. 17.1.2017. 372-03/17-01/03 2111/01-02-02/1-17-2 17.01.2017. 27.000,00 kn 7 godina

2. 22.02.2017. 944-15/17-01/03 2111/01-02-02/1-17-2 22.02.2017. 12.290,76 kn 7 godina

3. 27.02.2017. 320-02/16-01/2 2111/01-02-02/1-17-1 27.02.2017. 34.200,00 7 godina

4. 28.2.2017. 372-03/17-01/04 2111/01-02-02/1-17-2 28.02.2017. 93.750,00 kn 7 godina

5. 01.03.2017. 947-01/15-01/4 2111/01-02-02/1-16-17 01.03.2017. 684.000,00 kn 7 godina

6. 06.03.2017. 944-15/17-01/04 2111/01-02-02/1-17-2 06.03.2017. 19.080,00 kn 7 godina

7. 10.03.2017. 944-15/17-01/02 2111/01-02-02/1-17-2 10.03.2017. 79.083,01 kn 7 godina

8. 10.03.2017. 944-15/17-01/01 2111/01-02-02/1-17-2 10.03.2017. 32.256,00 7 godina

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA U 2017. GODINI

Tisak d.d., OIB: 75917721668

Ugovor o zakupu zemljišta na

javnoj površini za postavu kioska 01.02.2020.

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti Ured

Tisak d.d., OIB: 75917721668

Batinjani beton, OIB: 02913537985

Ugovor o zakupu poslovnog

prostora 28.02.2017.

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti Ured

Ugovor o kupoprodaji nekretnine 01.03.2017.

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti Ured

Pecolaj zajednički pekarski obrt, OIB:

79532115615

Ugovor o zakupu zemljišta na

javnoj površini za postavu kioska 01.02.2021.

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti Ured

Tihomir Horvat, OIB: 20125413825

Ugovor o zakupu zemljišta na

javnoj površini za postavu kioska 31.12.2021.

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti Ured

PREDMET UGOVORAPRAVNA/FIZIČKA OSOBA S

KOJOM JE ZAKLJUČEN UGOVOR I

OIB

ROK

VAŽENJA

UGOVORA

Ministarstvo poljoprivrede, OIB:

Ugovor o najmu stana 01.01.2021. Gradonačelnik

NAZIV

USTROJSTVENE

JEDINICE (NA KOJU

SE UGOVOR

MJESTO

ARHIVIRA-

NJA

UGOVORA

Ured

Pekarski obrt "Pekara Sirač", OIB:

69962129832

Ugovor o zakupu zemljišta na

javnoj površini za postavu kioska 22.02.2017.

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Ured

Antun Mikić, OIB: 55645814342

Ugovor - sufinanciranje Vinodara

2016. 27.02.2017.

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti Ured

9. 17.03.2017. 371-04/17-01/02 2111/01-02-02/1-17-2 17.03.2017. 13.200,00 kn 7 godina

10. 28.03.2017. 112-12/17-01/01 2111/01-02-02/1-17-1 28.03.2017.

5.000,00 kn+

pripadajući

porezi, prirezi i

doprinosi 7 godina

11. 05.04.2017. 372-03/17-01/06 2111/01-02-02/1-17-4 05.04.2017. 1.665,00 kn 7 godina

12. 10.04.2017. 023-01/17-01/16 2111/01-02-02/1-17-1 10.04.2017. 30.000,00 kn 7 godina

13. 18.04.2017. 604-02/17-01/01 2111/01-02-02/1-17-13 18.04.2017. 20.800,00 7 godina

14. 18.04.2017. 604-02/17-01/01 2111/01-02-02/1-17-15 18.04.2017. 12.000,00 kn 7 godina

15. 18.04.2017. 604-02/17-01/01 2111/01-02-02/1-17-14 18.04.2017. 30.000,00 kn 7 godina

16. 27.04.2016. 604-02/17-01/01 2111/01-02-2/1-17-17 27.04.2017. 7.500,00 kn 7 godina

17. 28.04.2017. 372-03/17-01/20 2111/01-02-02/1-17-2 28.04.2017. 10.950,00 kn 7 godina

Dino Kubin, OIB: 91795013210

Ugovor o obročnom povratu

stipendije Grada Daruvara 30.04.2019.

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti Ured

Brijački obrt Adolfa Šimale, OIB:

77706046157

Ugovor o zakupu poslovnog

prostora 28.02.2018.

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti Ured

Poslovni koordinator, OIB:

97790839482

Ugovor o poslovnoj suradnji

"Vinodar" - nastup Miroslava

Škore 10.06.2017.

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti Ured

Miroslav Gorša, OIB: 57322197398

Valentina Topalović, OIB:

47846115759

Ugovor o obročnom povratu

stipendije Grada Daruvara 15.4.2019.

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti Ured

Senka Košnjar, OIB: 92781049935

Ugovor o obročnom povratu

stipendije Grada Daruvara 30.4.2018.

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti Ured

Ivana Vujić, OIB: 55615807103

Ugovor o obročnom povratu

stipendije Grada Daruvara 30.04.2019.

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti Ured

Ugovor o najmu stana 31.01.2019.

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti Ured

Željka Bakran, OIB: 51442741766 Ugovor o djelu 20.04.2017.

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti Ured

Katica Matić, OIB: 39484021033

Ugovor o zakupu poslovnog

prostora 31.12.2017.

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti Ured

18. 28.04.2017. 372-03/17-01/20 2111/01-02-02/1-17-2 28.04.2017. 22.500,00 7 godina

19. 28.04.2017. 604-02/17-01/01 2111/01-02-02/1-17-16 28.04.2017. 8.200,00 kn 7 godina

20. 02.05.2017. 023-01/17-01/17 2111/01-02-02/1-17-1 02.05.2017. 6.250,00 kn 7 godina

21. 03.05.2017. 604-02/17-01/01 2111/01-02-02/1-17-19 03.05.2017. 15.000,00 kn 7 godina

22. 11.05.2017. 334-01/17-01/01 2111/01-02-02/1-17-1 11.05.2017. 126.000,00 kn 7 godina

23. 11.05.2017. 023-01/17-01/17 2111/01-02-02/1-17-3 11.05.2017. 625,00 kn 7 godina

24. 11.05.2017. 023-01/17-01/18 2111/01-02-02/1-17-1 11.05.2017. 2.000,00 kn 7 godina

25. 12.05.2017. 372-03/17-01/21 2111/01-02-2/1-17-2 12.05.2017. 625,00 kn 7 godina

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnostiUpravni odjel za

opće, pravne,

imovinsko pravne

poslove i društvene

djelatnosti

Ugovor o obročnom povratu

stipendije Grada Daruvara

Ugovor - sufinanciranje

biciklističkih odmorišta

Ugovor o sponzorstvu -

Vinodar 2017.

Ugovor o sponzorstvu -

Vinodar 2017.

Ugovo o zakupu mjesnog doma u

DoljanimaMladen Zec, OIB: 22834699406

Erste banka, OIB: 23057039320

Ugovor o sponzorstvu - Vinodar

2017. lipanj 2017.

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti Ured

30.04.2018.

8.5.2018.

19.05.2017.

09.05.2017.

13.05.2017.

Marija Samardžija, OIB: 65319891452

Ministarstvo turizma,

OIB: 87892589782

Nove mogućnosti,

OIB: 35960779703

Novoline Daruvar,

OIB: 46490936145

Pero-servis, OIB: 71886943327

Ugovor o zakupu poslovnog

prostora 28.02.2022.

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti Ured

Drahuška Kral, OIB: 87561269993

Ugovor o obročnom povratu

stipendije Grada Daruvara 30.04.2019.

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti Ured

26. 15.05.2017. 013-01/17-01/01 2111/01-02-02/1-17-11 12.05.2017. 4.065,60 kn 7 godina

27. 16.05.2017. 604-02/17-01/01 2111/01-02-02/1-17-18 16.05.2017. 21.750,00 kn 7 godina

28. 16.05.2017. 023-01/17-01/17 2111/01-02-02/1-17-4 16.05.2017. 1.500,00 kn 7 godina

29. 17.05.2017. 023-01/17-01/17 2111/01-02-02/1-17-2 17.05.2017. 625,00 kn 7 godina

30. 18.05,.2017. 402-01/17-01/01 2111/01-02-02/1-17-1 18.05.2017. 50.000,00 kn 7 godina

31. 19.05.2017. 372-03/17-01/21 2111/01-02-02/1-17-4 19.05.2017. 625,00 kn 7 godina

32. 19.05.2017. 372-03/17-01/21 2111/01-02-2/1-17-1 19.05.2017. 1.250,00 kn 7 godina

33. 22.05.2017. 023-01/17-01/17 2111/01-02-2/1-17-10 22.05.2017. 1.250,00 kn 7 godina

34. 23.05.2017. 023-01/17-01/17 2111/01-02-2/1-17-14 23.05.2017. 625,00 kn 7 godina

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured gradonačelnika

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnostiUpravni odjel za opće,

pravne,

imovinsko pravne

poslove i društvene

djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Ugovor o poslovnoj suradnji -

provedba lokalnih izbora

Ugovor o obročnoj otplati

stipendije

Ugovor o sponzorstvu -

Vinodar 2017.

Ugovor o sponzorstvu -

Vinodar 2017.

Ugovor o izravnoj dodjeli

financijskih sredstava - Vinodar

2017.

Ugovor o zakupu mjesnog

doma u Donjem Daruvaru

Ugovor o zakupu mjesnog

doma u Doljanima

Ugovor o sponzorstvu -

Vinodar 2017.

Ugovor o sponzorstvu -

Vinodar 2017.

Ministarstvo financija- Porezna

uprava Varaždin, OIB: 18683136487

Dino Renić, OIB: 23068031515

Charvat, OIB: 14321572653

RI-ING NET, OIB: 18259544697

Bjelovarsko-bilogorska

županija, OIB: 12928625880

Sindikalna podružnica Darkom, OIB:

27091826868

Marijana Dublec,

OIB: 12919483045

Agro-moto centar,

OIB: 34708895013

Rašić d.o.o., OIB: 12490253107

23.05.2017.

19.05.2017.

svibanj

2017.

27.05.2017.

21.05.2017.

01.06.2017.

01.06.2017.

21.05.2017.

30.04.2017.

35. 24.05.2017. 023-01/17-01/17 2111/01-02-02/1-17-8 24.05.2017. 1.250,00 kn 7 godina

36. 24.05.2017. 023-01/17-01/17 2111/01-02-02/1-17-12 24.05.2017. 625,00 kn 7 godina

37. 24.05.2017. 023-01/17-01/17 2111/01-02-02/1-17-16 24.05.2017. 625,00 kn 7 godina

38. 26.05.2017. 023-01/17-01/17 2111/01-02-02/1-17-17 26.05.2017. 625,00 kn 7 godina

39. 26.05.2017. 372-03/17-01/21 2111/01-02-02/1-17-5 26.05.2017. 625,00 kn 7 godina

40. 29.05.2017. 023-01/17-01/17 2111/01-02-02/1-17-18 29.05.2017. 625,00 kn 7 godina

41. 31.05.2017. 023-01/17-01/17 2111/01-02-02/1-17-11 31.05.2017. 625,00 kn 7 godina

42. 31.05.2017. 023-01/17-01/21 2111/01-02-02/1-17-1 31.05.2017. 2.997,19 kn 7 godina

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Ugovor o sponzorstvu -

Vinodar 2017.

Ugovor o sponzorstvu -

Vinodar 2017.

Ugovor o sponzorstvu -

Vinodar 2017.

Ugovor o sponzorstvu -

Vinodar 2017.

Ugovor o zakupu mjesnog

doma u Doljanima

Ugovor o sponzorstvu -

Vinodar 2017.

Ugovor o sponzorstvu -

Vinodar 2017.

Ugovor- zaštitarska služba

- Vinodar

Daing, OIB: 27538296260

Veterinarska stanica, OIB:

04493428070

Inov-gradnja, OIB:

56597954419

Zlatni klas, OIB: 54672749619

Jitka Šoić, OIB: 24216314090

Bahnjik , OIB: 40060550359

Elmo, OIB: 26548259188

Zaštita Pretorijanska garda,

OIB: 78444549512

01.06.2017.

01.06.2017.

03.06.2017.

03.06.2017.

27.05.2017.

05.06.2017.

01.06.2017.

11.06.2017.

43. 31.05.2017. 023-01/17-01/22 2111/01-02-02/1-17-1 31.05.2017. 33.050,00 kn 7 godina

44. 02.06.2017. 023-01/17-01/17 2111/01-02-02/1-17-7 02.06.2017. 1.250,00 kn 7 godina

45. 05.06.2017. 023-01/17-01/17 2111/01-02-02/1-17-6 05.06.2017. 1.500,00 kn 7 godina

46. 06.06.2017. 013-01/17-01/1 2111/01-02-02/1-17-1 05.06.2017. 4.065,60 kn 7 godina

47. 13.06.2017. 023-01/17-01/17 21111/01-02-02/1-17-13 13.06.2017. 625,00 kn 7 godina

48. 16.06.2017. 372-03/17-01/18 2111/01-02-02/1-17-2 16.06.2017. 114.450,00 kn 7 godina

49. 26.06.2017. 26.06.2017. 684.000,00 kn 7 godina

50. 07.07.2017. 322-01/17-01/1 2111/01-02-02/1-17-1 07.07.2017. 25.000,00 kn 7 godina

51. 10.07.2017. 322-01/17-01/01 2111/01-02-02/1-17-2 10.07.2017. 25.000,00 kn 7 godina

52. 11.07.2017. 340-09/17-01/01 2111/01-02-02/1-17-1 11.7.2017 86.030,05 kn 7 godina

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Ured gradonačelnikaUpravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje

i komunalne

djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za

financije i proračun

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje

i komunalne Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje

i komunalne

djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje

i komunalne

djelatnosti

Ugovor o sponzorstvu -

Vinodar 2017.

Ugovor o zakupu

poslovnog prostora

Ugovor o nenamjenski

oročenom depozitu

Ugovor - subvencioniranje

osjemenjivanje krava u 2017.

Ugovor - subvencioniranje

osjemenjivanje krava u 2017.

Ugovor o pojačanom

održavanju i sanaciji

prometnice na Trgu k.

Tomislava

Ugovor - nastup za Vinodar

Ugovor o sponzorstvu -

Vinodar 2017.

Ugovor o sponzorstvu -

Vinodar 2017.

Ugovor-suradnja-lokalni izbori

Zadruga Opća opasnost

OIB: 14378529011

Auto Kotrba, OIB: 61825486597

Sirovina, OIB: 30322785480Porezna uprava Varaždin,

OIB: 18683136487

Tilia d.o.o., OIB: 56650449412

Nikolić-produkt,

OIB: 07010200477

Karaula veterinarska ambulan-

ta, OIB: 87844605857

Veterinarska stanica, OIB:

04493428070

Darkom, OIB: 51300447787

01.06.2017.

04.06.2017.

01.06.2017.

30.06.2022.

21.09.2017.

2017.

2017.

31.07.2017.

11.06.2017.

01.06.2017.

53. 12.07.2017. 372-03/17-01/26 2111/01-02-02/1-17-1 13.7.2017 74.160,00 kn 7 godina

54. 17.07.2017. 373-03/16-01/01 2111/01-02-02/1-17-3 17.07.2017. 70.000,00 kn 7 godina

55. 18.07.2017. 023-01/17-01/17 2111/01-02-02/1-17-19 lipanj 2017. 2.000,00 kn 7 godina

56. 20.07.2017. 023-01/17-01/31 2111/01-02-02/1-17-1 20.07.2017. 55.000,00 kn 7 godina

57. 24.07.2017. 023-01/17-01/29 2111/01-02-02/1-17-1 24.07.2017. - 7 godina

58. 26.07.2017. 612-01/17-01/03 2111/01-02-02/1-17-1 6.07.2017. 50.000,00 kn 7 godina

59. 27.07,.2017. 023-01/17-01/30 2111/01-02-02/1-17-1 27.07.2017. 4.725,00 kn 7 godina

60. 27.07.2017. 363-02/17-01/01 2111/01-02-02/1-17-1 27.07.2017. - 7 godina

61. 02.08.2017. 322-08/17-01/01 2111/01-02-02/17-1 02.08.2017. - 7 godina

62. 16.08.2017. 406-09/17-08/04 2111/01-02-02/1-17-5 16.08.2017. 112.355,63 kn 7 godina

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje

i komunalne

djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Ured gradonačelnika

Ured gradonačelnika

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Ured gradonačelnika

Ugovor o zakupu poslovnog

prostoraUgovor o izvođenju radova -

Stari Slavik

Ugovor o sponzorstvu -

Vinodar 2017.

Ugovor o poslovnoj suradnji - koncerti

Ugovor o korištenju uređaja

RC_27926Ugovor - arh.iskopavanja,

Stari Slavik

Ugovor o korištenju sustava

PAZIGRAD

Ugovor - održavanje čistoće,

javnih površina i odvodnji

atmosferskih voda za 2017. g.

Ugovor o obavljanju poslova

skloništa za životinje i

higijeničarske službe

Ugovor - opremanje dječjeg

igrališta Baltazar

Lipoton, OIB: 43437685127

Konica Minolta,

OIB: 31697259786Ministarstvo kulture,

OIB: 37836302645

RI-ING NET, OIB: 18259544697

Darkom, OIB: 51300447787

Veterinarska stanica Pakrac,

OIB: 51405411763

Usluga, OIB: 27987108040

Maja Hanzl, OIB: 66214547552Gradski muzej Bjelovar, OIB:

68449780251

Croatia osiguranje d,d., OIB:

26187994862

rujan 2017.

31.07.2022.

2017.

lipanj 2017.

2017.

2020.

30.11.2017.

31.12.2017.

2017.

31.12.2017.

63. 16.08.2017. 372-03/17-01/01 2111/01-02-02/1-17-1 16.08.2017. 1.250,00 kn 7 godina

64. 16.08.2017. 373-02/17-01/01 2111/01-02-02/1-17-1 16.08.2017. 250.000,00 kn 7 godina

65. 16.08.2017. 406-09/17-08/03 2111/01-02-02/1-17-5 16.08.2017. 96.875,00 kn 7 godina

66. 18.08.2017. 340-09/17-01/02 2111/01-02-02/1-17-1 18.08.2017. 47.133,06 kn 7 godina

67. 18.08.2017. 340-09/17-01/03 2111/01-02-02/1-17-1 18.08.2017. 138.343,43 kn 7 godina

68. 18.08.2017. 371-04/17-01/07 2111/01-02-02/1-17-1 18.08.2017. 25.200,00 kn 7 godina

69. 04.09.2017. 211-06/17-01/03 2111/01-02-02/1-17-9 04.09.2017. 83.501,50 kn 7 godina

70. 05.09.2017. 371-04/17-01/05 2111/01-02-02/1-17-6 05.09.2017. 30.000,00 kn 7 godina

71. 12.09.2017. 612-01/17-01/03 2111/01-02-02/1-17-2 12.09.2017. 20.000,00 kn 7 godina

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Ured gradonačelnika

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Ugovor - građevinska sanacija

dvorca g. Jankovića

Ugovor - provedba projekta

"Biciklistička ruta Spring

Route", I. faza

Ugovor, plinska mreža u

Svibanjskoj ulici

Ugovor, plinska mreža u

Svačićevoj od Preradovićeve

do Zrinske

Ugovor o najmu stana

Ugovor o postavljanju

horizontalne

signalizacije na području grada

Daruvara u 2017. godini

Ugovor o najmu stana

Ugovor o izvođenju radova -

Stari Slavik

Ugovor o zakupu dvorca

Vedran Lukić,

OIB: 39517652132Ministarstvo kulture,

OIB: 37836302645

Deming, OIB: 86680187468

Darkom, OIB: 51300447787

Darkom, OIB: 51300447787

Oliver Prpić, OIB: 13365438545

Signalgrad, OIB: 00513519279

Danko Kopriva, OIB: 80911733408

Gradski muzej Bjelovar, OIB:

68449780251

12.08.2017.

15.12.2017.

20.09.2017.

srpanj 2017.

srpanj 2017.

01.08.2022.

31.08.2017.

01.09.2022.

2017.

72. 13.09.2017. 340-09/17-01/05 2111/01-02-02/1-17-1 13.09.2017. 117.890,20 kn 7 godina

73. 13.09.2017. 340-09/17-01/04 2111/01-02-02/1-17-1 13.09.2017. 340.048,65 kn 7 godina

74. 14.09.2017. 361-08/13-01/08 2111/01-02-02/1-17-7 14.09.2017. 2.700,00 kn 7 godina

75. 15.09.2017. 944-03/12-01/4 2111/01-02-02/1-17-3 15.09.2017. 6.100,00 kn 7 godina

76. 15.09.2017. 372-03/17-01/08 2111/01-02-02/1-17-5 15.09.2017. 58.437,00 kn 7 godina

77. 15.09.2017. 023-01/17-01/17 2111/01-02-02/1-17-9 15.09.2017. 1.875,00 kn 7 godina

78. 18.09.2017. 406-09/16-08/1 2111/01-02-02/1-16-6 18.09.2017. - 7 godina

79. 19.09.2017. 023-01/17-01/34 2111/01-02-02/1-17-1 19.09.2017. 32.000,00 kn 7 godina

80. 26.09.2017. 402-08/17-01/04 2111/01-02-02/1-17-1 26.09.2017. 15.000,00 kn 7 godina

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Ugovor - plinovod u Radićevoj

Ugovor - nogostup u Radićevoj

Dodatak br. 1. Ugovoru o

zakupu javne površine na

stupovima javne rasvjete

Ugovor o zakupu neizgrađenog

građevinskog zemljišta u

vlasništvu Grada Daruvara

Ugovor o zakupu poslovnog

prostora

Ugovor o sponzorstvu -

Vinodar 2017.

Ugovor o opskrbi električnom

energijom

Ugovor o izradi tehničke

dokumentacije za rekonstrukciju

zgrade u J.J.Strossmayera 32 a

(bivši Radio Daruvar)

Ugovor o dodjeli financijskih

sredstava (Darfest)

Darkom, OIB: 51300447787

Svetoivanec, OIB: 89456059555

Alojz Coufal, OIB: 66962453204

Obrt za računovodstveno-

knjigovodstvene usluge Biljane

Žagar, OIB: 43267630060

Municipal, OIB: 82161914947

Proenergy, OIB: 63962176928

Daing, OIB: 27538296260

Pučko otvoreno učilište Daruvar,

OIB: 95822910444

Darkom, OIB: 51300447787

05.12.2017.

2017.

18.09.2017.

31.10.2017.

2017.

31.08.2022.

30.09.2022.

01.06.2017.

-

81. 26.09.2017. 406-09/17-08/05 2111/01-02-02/1-17-7 26.09.2017. 95.250,00 kn 7 godina

82. 29.09.2017. 023-01/17-01/17 2111/01-02-02/1-17-15 29.09.2017. 625,00 kn 7 godina

83. 29.09.2017. 406-01/17-01/02 2111/01-02-02/1-17-1 29.09.2017. 3.500,00 kn 7 godina

84. 29.09.2017. 406-01/17-01/01 2111/01-02-02/1-17-1 29.09.2017. 10.500,00 kn 7 godina

85. 02.10.2017. 372-03/17-01/21 2111/01-02-02/1-17-6 02.10.2017. 625,00 kn 7 godina

86. 02.10.2017. 371-04/17-01/09 2111/01-02-02/1-17-2 02.10.2017. 30.810,00 kn 7 godina

87. 03.10.2017. 402-08/17-01/14 2111/01-02-02/1-17-1 03.10.2017. 25.000,00 kn 7 godina

88. 03.10.2017. 402-08/17-01/14 2111/01-02-02/1-17-1 03.10.2017. 3.000,00 kn 7 godina

89. 03.10.2017. 402-08/17-01/14 2111/01-02-02/1-17-1 03.10.2017. 4.000,00 kn 7 godina

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Ugovor - izvođemke radova na

projektu "Bciklističak Spring

Route, 1. faza - uređenje

biciklističkih odmorišta -

solarne klupe i solarni stalci

za bicikle)

Ugovor o sponzorstvu -

Vinodar 2017.

Ugovor o grijanju i održavanju

sistema centralnog grijanja u

zgradi Hrvatskog doma u

Daruvaru

Ugovor o grijanju i održavanju

sistema centralnog grijanja u

zgradi Gradske uprave u

Daruvaru

Ugovor - zakup mjesnog doma

u Gornjem Daruvaru

Ugovor o najmu stana

Ugovor o dodjeli financijskih

sredstava

Ugovor o dodjeli financijskih

sredstava

Ugovor o dodjeli financijskih

sredstava

Hvaljen bud, OIB: 81742701785

Lim monting, OIB: 36284616831

Darkom, OIB: 51300447787

Darkom, OIB: 51300447787

Dušan Žutinić, OIB: 56013295736

Ana Golubić, OIB: 18022759004

Gradska limena glazba 1922

OIB:92131992712

Udruga pripadnika 24. MAD-a, OIB: 01748914378

Udruga Hram zdravlja, OIB:

65477958823

rujan 2017.

02.06.2017.

30.04.2018.

30.04.2017.

21.09.2017.

01.10.2022.

2017.

2017.

2017.

90. 03.10.2017. 402-08/17-01/14 2111/01-02-02/1-17-1 03.10.2017. 10.000,00 kn 7 godina

91. 03.10.2017. 402-08/17-01/14 2111/01-02-02/117-1 03.10.2017. 2.000,00 kn 7 godina

92. 03.10.2017. 402-08/17-01/14 2111/01-02-02/1-17-1 03.10.2017. 10.000,00 kn 7 godina

93. 03.10.2017. 402-08/17-01/14 2111/01-02-02/1-17-1 03.10.2017. 2.000,00 kn 7 godina

94. 03.10.2017. 402-08/17-01/14 2111/01-02-02/1-17-1 03.10.2017. 2.000,00 kn 7 godina

95. 03.10.2017. 402-08/17-01/14 2111/01-02-02/1-17-1 03.10.2017. 10.000,00 kn 7 godina

96. 03.10.2017. 402-08/17-01/14 2111/01-02-02/1-17-1 03.10.2017. 1.000,00 kn 7 godina

97. 03.10.2017. 402-08/17-01/14 2111/01-02-02/1-17-1 03.10.2017. 3.000,00 kn 7 godina

98. 03.10.2017. 402-08/17-01/14 2111/01-02-02/1-17-1 03.10.2017. 1.000,00 kn 7 godina

99. 03.10.2017. 402-08/17-01/14 2111/01-02-2/1-17-1 03.10.2017. 35.000,00 kn 7 godina

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Ugovor o dodjeli financijskih

sredstava

Ugovor o dodjeli financijskih

sredstava

Ugovor o dodjeli financijskih

sredstava

Ugovor o dodjeli financijskih

sredstava

Ugovor o dodjeli financijskih

sredstava

Ugovor o dodjeli financijskih

sredstava

Ugovor o dodjeli financijskih

sredstava

Ugovor o dodjeli financijskih

sredstava

Ugovor o dodjeli financijskih

sredstava

Ugovor o dodjeli financijskih

sredstava

Udruga hrvatskih vojnih invalida

Domovinskog rata Daruvar,

OIB: 76927065043

IMPRESS, OIUB: 87002563391

Udruga "Korak dalje", OIB:

86965579193

Moto klub Daruvar, OIB:

15948632981

"Ždralice", OIB: 31407464307

Udruga osoba s invaliditetom,

OIB: 62087395920

Udruga gluhih i nagluhih,

OIB: 13192741706

Udruga invalida rada, OIB:

75124647406

Udruga slijepih, OIB: 28633281937

Zajednica tehničke kulture,

OIB: 92131992712

2017.

2017.

2017.

2017.

2017.

2017.

2017.

2017.

2017.

2017.

100. 03.10.2017. 402-08/17-01/14 2111/01-02-02/1-17-1 03.10.2017. 266.334,00 kn 7 godina

101. 03.10.2017. 402-08/17-01/14 2111/01-02-02/1-17-1 03.10.2017. 3.000,00 kn 7 godina

102. 03.10.2017. 402-08/17-01/14 2111/01-02-02/1-17-1 03.10.2017. 10.000,00 kn 7 godina

103. 04.10.2017. 372-03/17-01/28 2111/01-02-02/1-17-1 04.10.2017. 678.750,00 kn 7 godina

104. 04.10.2017. 402-08/17-01/13 2111/01-02-02/1-17-6 04.10.2017. - 7 godina

105. 10.10.2017. 372-03/17-01/21 2111/01-02-02/1-17-7 10.10.2017. 625,00 kn 7 godina

106. 16.10.2017. 406-09/17-08/06 2111/01-02-02/1-17-5 16.10.2017. 157.874,33 kn 7 godina

107. 19.10.2017. 023-01/17-01/40 2111/01-02-02/1-17-1 19.10.2017. 27.800,00 kn 7 godina

108. 19.10.2017. 371-04/17-01/10 2111/01-02-02/1-17-1 19.10.2017. 24.000,00 kn 7 godina

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Ugovor o dodjeli financijskih

sredstava

Ugovor o dodjeli financijskih

sredstava

Ugovor o dodjeli financijskih

sredstava

Ugovor o zakupu poslovnog

prostora

Ugovor o sufinanciranju

troškova javnog prijevoza

redovnih učenika srednjih

škola i redovnih studenata

s područja Grada Daruvara

Ugovor o zakupu mjesnog

doma u Donjem Daruvaru

Ugovor - izmjena krovne

konstrukcije u Vatrogasnom

domu u Donjem Daruvaru

Ugovor o pružanju projektan-

tskih usluga za izradu projektno

tehničke dokumentacije za:

izmjenu i dopunu DPU grad-

skog groblja, izmjenu i dopunu

Glavnog i Izvedbenog projekta

nadstrešnice s kolumbarijem,

geodetski projekt, projekt

mrtvačnice i nadstrešnice

Ugovor o najmu stana

AD Projekt, OIB: 18302028359

Rozalija Heiles, OIB: 58736202668

Sportska zajednica Daruvar,

OIB: 94129038902

Udruga distrofičara, OIB:

71384781798

Matica umirovljenika, OIB:

48566116376

Diversorio, OIB: 04963276155

HŽ Putniči prijevoz, OIB:

80572192786

Mira Vlahović, OIB: 01570108070

Promont-Commerce, OIB:

39232163086

2017.

2017.

2017.

30.09.2022.

30.09.2018.

10.10.2017.

22.12.2017.

03.12.2017.

01.11.2022.

109. 26.10.2017. 402-08/17-01/14 2111/01-02-02/1-17-1 26.10.2017. 5.000,00 kn 7 godina

110. 03.11.2017. 373-03/17-01/01 2111/01-02-02/1-17-7 03.11.2017. 253.737,50 7 godina

111. 06.11.2017. 406-09/17-08/07 2111/01-02-02/1-17-4 06.11.2017. 137.959,13 kn 7 godina

112. 14.11.2017. 373-03/17-01/01 2111/01-02-02/1-17-8 14.11.2017. 6.800,00 kn 7 godina

113. 20.11.2017. 944-13/17-01/01 2111/01-02-02/1-17-2 20.11.2017. nema naknade 7 godina

114. 22.11.2017. 023-01/16-01/43 2111/01-02-02/1-17-43/1 22.11.2017. 85.331,30 kn 7 godina

115. 24.11.2017. 023-01/17-01/43 2111/01-02-02/1-17-1 24.11.2017. 15.000,00 kn 7 godina

116. 30.11.2017. 406-01/17-01/02 2111/01-02-02/1-17-2 30.11.2017. 7.000,00 kn 7 godina

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Ugovor o pokroviteljstvu

Ugovor o grijanju i održavanju

sistema centralnog grijanja u

zgradi Hrvatskog doma u

Daruvaru

Ugovor o dodjeli financijskih

sredstava

Ugovor - sanacija dijela dvorca

(snacija altane) i na gospodar-

skoj građevini - katnici

Ugovor - adaptacija I. kata

Doma za starije i nemoćne

osobe Daruvar

Ugovor - sanacija altane i

gospodarske zgrade dvorca

g.Jankovića

Ugovor o darovanju nekretnine

u zk.k.ul. br. 3265/1 k.o. Daruvar i

to kč.br. 924/1

Sporazum o suradnji na projektu

razvoja infrastrukture

širokopojasnog pristupa u

područjima u kojima ne postoji

dostatan komercijalni interes za

ulaganja, prihvatljivog za

financiranje iz Eu fondova

Češka beseda Daruvar, OIB:

93495524666

Bel-Bau, OIB: 29197122421

Darkom, OIB: 51300447787

Daing, OIB: 27538296260

Češka škola Daruvar, OIB:

49733748288

Grad Daruvar, OIB: 35688993528,

Grad Grubišno Polje, OIB:

13918656679,

Općina Dežanovac, OIB:

47232557632,

Općina Đulovac, OIB:

83207178681,

Općina Končanica, OIB:

93666098369,

Općina Sirač, OIB: 93565930259

Hrvatska voćarska zajednica, OIB:

05416638329

Darkom, OIB: 51300447787

nema roka

2018.

03.03.2018.

30.04.2018.

2017.

2017.

20.11.2017.

dok traju

radovi

117. 04.12.2017. 372-03/17-01/21 211/01-02-02/1-17-8 04.12.2017. 625,00 kn 7 godina

118. 04.12.2017. 023-01/17-01/42 2111/01-02-02/1-17-1 04.12.2017. 68.491,00 kn 7 godina

119. 05.12.2017. 340-09/17-01/08 2111/01-02-02/1-17-1 5.12.2017 21.055,80 kn 7 godina

120. 06.12.2017. 023-01/17-01/47 2111/01-02-02/1-17-1 06.12.2017. 22.600,00 kn 7 godina

121. 06,12.2017. 023-01/17-01/46 2111/01-02-02/1-17-1 06.12.2017. - 7 godina

122. 06.12.2017. 406-09/17-08/06 2111/01-02-02/1-17-6 06.12.2017. 146.603,45 kn 7 godina

123. 11.12.2017. 112-12/17-01/01 2111/01-02-02/1-17-3 11.12.2017.

400,00 kn +

pripadajući

porezi, prirezi i

doprinosi 7 godina

124. 11.12.2017. 372-03/17-01/33 2111/01-02-02/1-17-1 11.12.2017. 4.674,60 kn 7 godina

125. 11.12.2017. 372-03/17-01/31 2111/01-02-02/1-17-1 11.12.2017. 1.998,60 kn 7 godina

126. 11.12.2017. 372-03/17-01/30 2111/02-02/1-17-1 11.12.2017. 4.725,60 kn 7 godina

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Ured gradonačelnika

Ured gradonačelnika

Ugovor o zakupu mjesnog

doma u Donjem Daruvaru

Ugovor o isporuci LED

rasvjetnih tijela

Ugovor - prilazne staze Gajev

kbr. 2,4,6,

Ugovor- tehnička dokument.

Za prenamjenu tavanskog

prostora Češke školeUgovor - sufinannciranje borav.

Mihaela Žarković u DV V.Nazor

Aneks Ugovora o izvođenju

radova u svrhu izmjene krovne

konstrukcije na Vatrogasnom

domu u Donjem Daruvaru

Ugovor o djelu - Razvoj

emocionalne inteligencije

kroz dramske igre i vježbe

Ugovor o zakupu poslovnog

prostora

Ugovor o zakupu poslovnog

prostora

Ugovor o zakupu poslovnog

prostora

Gradska limena glazba 1922

OIB:92131992712

Stentoria, OIB: 77811718586

Prosvjeta, OIB: 37936288471

Danijel Šimunović, OIB:

77415002548

Omega Software,OIB: 40102169932

Darkom, OIB: 51300447787

Daing, OIB: 27538296260

Općina Đulovac, OIB: 83207178681

Promont-Commerce, OIB:

39232163086

Nikolina Marinić, OIB: 00649133222

02.12.2017.

21.12.2017.

06.11.2017.

06.01.2018.

nema roka

-

20.11.2017.

30.11.2022.

30.11.2022.

30.11.2022.

127. 11.12.2017. 372-03/17-01/30 2111/01-02-02/1-17-1 11.12.2017. 2.294,40 kn 7 godina

128. 12.12.2017. 112-12/17-01/01 2111/01-02-02/1-17-4 12.12.2017.

400,00 kn +

pripadajući

porezi, prirezi i

doprinosi 7 godina

129. 12.12.2017. 12.12.2017. 232.337,64 kn 7 godina

130. 13.12.2017. 023-01/17-01/49 2111/01-02-02/1-17-1 13.12.2017. 37.500,00 kn 7 godina

131. 15.12.2017. 340-09/17-01/09 2111/01-02-02/1-17-1 15.12.2017. 170.868,35 kn 7 godina

132. 15.12.2017. 340-09/17-01/10 2111/01-02-02/1-17-1 15.12.2017. 5.985.000 kn 7 godina

133. 18.12.2017. 372-03/17-01/21 2111/01-02-02/1-17-9 18.12.2017. 625,00 kn 7 godina

134. 19.12.2017. 19.12.2017. 7.057,92 7 godina

135. 19.12.2017. 406-09/17-08/08 2111/01-02-02/1-17-4 19.12.2017. 243.750,00 kn 7 godina

136. 21.12.2017. 023-01/17-01/51 2111/01-02-02/1-17-1 21.12.2017. 32.000,00 kn 7 godina

137. 22.12.2017. 023-01/17-01/52 2111/01-02-02/1-17-1 22.12.2017. 33.000,00 kn 7 godina

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnostiUpravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Ured gradonačelnika

Ured gradonačelnika

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Ugovor - nogostup uz Toplicu

Ugovor o zakupu mjesnog

doma u Doljanima

Ugovor o sufinanciranju

stručnog osposobljavanja za rad

bez zasnivanja radnog odnosa -

Anita IdžanovićUgovor - nabava savjetodavne

razrade projekta Razvoj

Ugovor o poslovnoj suradnji

Ugovor . Izrada tehničke doku-

mentacije za energetsku

obnovu zgrade DV V.Nazor

Ugovor o zakupu poslovnog

prostora

Ugovor o djelu - glazbeni

nastup - Zlatni pir

Ugovor o sufinanciranju zapo-

šljavanja u javnom radu

Ugovor- izrada tehničke

dokumentacije za energetsku

obnovu zgrade Hrvatskog doma

u Daruvaru

Ugovor- sanacija ulice Mira

Bagrem, OIB: 41207685196

Jaromir Šimala, OIB: 57125596120

Hrvatski zavod za zapošljavanje,

OIB: 91547293790

Daing, OIB: 27538296260

Darkom, OIB: 51300447787

Darkom, OIB: 51300447787

Zdenko Bartak, OIB: 54896288661

HZZ, OIB;: 91547293790Corellia savjetovanje, OIB:

61503730158

Večernji list, OIB: 92276133102

Daing, OIB: 27538296260

27.12.2017.

12.12.2017.

11.12.2017.

16.12.2017.

19.12.2017.

19.12.2017.

21.12.2017.

siječanj

2018.

30.11.2022.

30.11.2017.

06.06.2018.

138. 27.12.2017. 340-09/17-01/11 2111/01-02-02/1-17-1 27.12.2017. 29.881,16 kn 7 godina

139. 27.12.2017. 372-03/17-01/21 2111/01-02-02/1-17-10 27.12.2017. 625,00 kn 7 godina

140. 27.12.2017. 023-01/17-01/48 2111/01-02-02/1-17-1 27.12.2017. 7.500,00 kn 7 godina

141. 29.12.2017. 361-01/14-01/3 2111/01-02-02/1-17-2 29.12.2017. 2.816.348,73 kn 7 godina

142. 23.5.2018. 540-01/17-01/02 2111/01-02-02/1-17-1 23.5.2018. - 7 godina

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

Ured

Ured

Ured

Ured

Ured

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za

gospodarstvo,

graditeljstvo,

prostorno planiranje i

komunalne djelatnosti

Upravni odjel za opće,

pravne, imovinsko

pravne poslove i

društvene djelatnosti

Ugovor - sanacija nogostupa

u Preradovićevoj ulici

Ugovor o zakupu mjesnog

doma u Gornjem Daruvaru

Ugovor - izvođenje glazbenog

programa povodom dočeka

Nove godine

Ugovor o dodjeli bespovratnih

sredstava - izgradnja reciklaž-

nog dvorišta u Daruvaru

Ugovor - deratizacija

Ministarstvo zaštite okoliša,

OIB: 19370100881

Fond za zaštitu okoliša

OIB: 85828625994

Sanitacija Osijek, OIB: 98661816049

Darkom, OIB: 51300447787

Matija Pilić, OIB: 69683505055

GS, Šogori, OIB: 89682377174

20.12.2017.

27.12.2017.

31.12.2017.

17.4.2019.

studeni

2017.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

321.

322.

323.

324.

325.

326.

327.

328.

329.

330.

331.

332.

333.

334.

335.

336.

337.

338.

339.

340.

341.

342.

343.

NAPOMENA

STORNO