55
Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država Zemlje članice Europske unije Zemlje kandidati i potencijalni kandidati

Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Zemlje članice Europske unije

Zemlje kandidati i potencijalni kandidati

Page 2: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Konrad Adenauer

Robert Schuman

Winston Churchill

Alcide De Gasperi

Jean Monnet

Nove ideje za trajan mir i prosperitet…

Osnivači

Page 3: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Simboli Europske unije

Europska zastava

Europska himna

Euro Dan Europe, 9. svibnja

Moto: ujedinjeni u različitosti

Page 4: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

24 službena jezika

Български

Čeština

dansk

Deutsch

eesti keel

Ελληνικά

English

español

français

Gaeilge

hrvatski

Italiano

latviešu valoda

lietuvių kalba

magyar

Malti

Nederlands

polski

português

Română

slovenčina

slovenščina

suomi

svenska

Page 5: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Proširenje: sa šest na 28 zemalja

Page 6: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Veliko proširenje: ujedinjavanje istoka i zapada

Pad Berlinskog zida – kraj komunizmaZapočinje gospodarska pomoć iz EU: program Phare

Skup kriterija za države koje se žele pridružiti EU:• demokracija i puna vladavina prava• funkcionalno tržišno gospodarstvo• sposobnost implementacije zakona EU

Formalni pregovori o početku proširenja

Na sastanku na vrhu u Kopenhagenu dogovoreno je veliko proširenje uz deset novih zemalja

Deset novih članica EU-a: Cipar, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovačka, Slovenija

1989

1992

1998

2002

2004

2007 Bugarska i Rumunjska pridružuju se EU-u

2013 Hrvatska se pridružuje 1. srpnja

Page 7: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Zemlje kandidatkinje i potencijalni kandidati

ZemljaPovršina

(x 1000 km²)Broj stanovnika

(milijuna)

Blagostanje (bruto domaći

proizvod po osobi)

Bosna i Hercegovina 51 3,8 7 600

Crna Gora 14 0,6 10 900

Kosovo pod rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti UN-a

11 1,8 :

Bivša JugoslavenskaRepublika Makedonija

25 2,1 9 100

Albanija 28 2,9 7 500

Srbija77 7,2 9 100

Turska 783 76,7 13 800

28 zemalja EU zajedno 4 272 507,4 25 700

Page 8: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Ugovori – temelj za demokratsku suradnju izgrađenu na vladavini prava

Europska zajednica za ugljen i čelik

Rimski ugovori: • Europska ekonomska zajednica• Europska zajednica za atomsku energiju(EURATOM)

Jedinstveni europski akt: jedinstveno tržište

Ugovor o Europskoj uniji – Maastricht

Amsterdamski ugovor

1952

1958

1987

1993

1999

2003 Ugovor iz Nice

2009 Lisabonski ugovor

Page 9: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Povelja Europske unije o temeljnim pravima

obvezujuća za sve aktivnosti Europske unije

54 članka u 6 glava:

Slobode Jednakost

Solidarnost Prava građana Pravda

Dostojanstvo

Page 10: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Stanovništvo Europske unije u usporedbi s ostalim dijelovima svijeta

Broj stanovnika u milijunima (2015.)

Page 11: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Površina Europske unije u usporedbi s ostatkom svijeta

Površina u 1000 km²

4272

9600

3287

378

17098

9831

EU Kina Indija Japan Rusija SjedinjeneAmeričkeDržave

Page 12: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Koliko je Europska unija bogata u usporedbi s ostatkom svijeta?

Veličina gospodarstva: bruto domaći proizvod za 2013. u bilijunima eura

Bogatstvo po osobi: bruto domaći proizvod za 2013.po osobi

Page 13: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Koliko su velike zemlje Europske unije?

Površina u 1000 km²

63

3

50

6

43

9

35

7

33

8

31

3

30

2

24

9

23

8

13

2

11

1

93

92

88

84

79

70

65

65

49

45

43

42

31

20

9 2.6

0.3

Fra

ncuska

Španjo

lska

Švedska

Nje

mačka

Fin

ska

Poljska

Italija

Uje

din

jena K

raljevin

a

Rum

unjs

ka

Grč

ka

Bugars

ka

Mađars

ka

Port

ugal

Hrv

ats

ka

Austr

ija

Češka

Irska

Litva

Latv

ija

Slo

vačka

Esto

nija

Danska

Niz

ozem

ska

Belg

ija

Slo

venija

Cip

ar

Luksem

burg

Malta

Page 14: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Koliko ljudi živi u Europskoj uniji?

Broj stanovnika u milijunima (2015.)

ukupno 508 milijuna

Page 15: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

BDP po stanovniku: raspodjela bogatstva

BDP po stanovniku (2014.)

indeks u kojem prosjek za 28 zemalja Europske unije iznosi 100

Page 16: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Europsko gospodarstvo: jači zajedno

2008: početak svjetske financijske krize u Sjedinjenim Američkim Državama.

Koordinirani odgovor europskih čelnika:

• Predanost euru i financijskoj stabilnosti

• Novi alati za upravljanje krizom i reforme pravila:

Europski stabilizacijski mehanizam: fond za pomoć zemljama u izvanrednim gospodarskim problemima

Novi zakoni za stabilnost banaka

Bankarska unija: financijska nadzorna tijela na razini Europske unije i mehanizam za zatvaranje neuspješnih banaka

• Bolje gospodarsko rukovođenje:

Europski semestar: godišnja procedura koordinacije javnih proračuna

Pakt Euro+, "kompaktni fiskalni ugovor": međusobno obvezivanje na održavanje zdravih javnih financija

Page 17: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Deset prioriteta za Europu

Godine 2015. Europska komisija na čelu s predsjednikom Jeanom-Claudeom Junckerom fokusira se na:

1. Investicijski plan: novi poticaj otvaranju radnih mjesta, rastu i ulaganju

2. Povezano digitalno jedinstveno tržište

3. Otpornu energetsku uniju s naprednom klimatskom politikom

4. Dublje i poštenije interno tržište s jačim djelatnostima

5. Dublju i pošteniju gospodarsku i monetarnu uniju

6. Razuman i uravnotežen trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama

7. Područje pravde i osnovnih prava na utemeljeno na uzajamnom povjerenju

8. Novu politiku o migraciji

9. Europu kao jačeg globalnog aktera

10. Europsku uniju demokratskih promjena

Page 18: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Investicijski plan za Europu

Europski fond za strateška ulaganja

• 2015: europsko gospodarstvo počinje se oporavljati nakon krize, ali razina

ulaganja još uvijek je niska. Ulagači imaju novac, ali nemaju povjerenja

• Novi fond EU-a od sredine 2015.

• Fond počinje s 21 milijarde eura iz izvora EU-a

• Ulaže se u održive poslovne projekte, npr. u digitalnu i energetsku

infrastrukturu, promet, male tvrtke, zelene projekte i inovacije

• Efekt multiplikatora: javni novac potaknut će privatne ulagače da učine isto s

najviše 315 milijarde eura

• Može otvoriti 1,3 milijuna novih radnih mjesta u trogodišnjem razdoblju

Page 19: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Bankarska unija: sigurne i pouzdane banke

Odgovor EU-a na financijsku krizu:

• Pravilnik:

Novi zakoni koji jamče da će banke imati dovoljno kapitala i bolje upravljanje rizicima

• Nadzor:

Europska središnja banka nadzire približno 130 najvažnijih banaka

Nadzornici nacionalnih banaka međusobno blisko surađuju

• Rješenje:

jedinstveni odbor za donošenje odluka na razini Europe može odlučiti da pokrene proces zatvaranja neuspješne banke

To se podupire fondom u koji same banke uplaćuju sredstva, čime se jamči da porezni obveznici neće morati snositi troškove.

Page 20: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Kako EU troši svoj novac?

Proračun Europske unije za 2015.: 145,3 milijardi eura

= 1,02 % bruto nacionalnog dohotka

Globalna Europa: uključujući razvojnu pomoć

6 %

Ostali, uprava 6 %

Pametan i uključiv rast: zapošljavanje, konkurentnost, regionalni razvoj 46 %

Sigurnost i državljanstvo, pravo 2 %

Održivi rast –prirodni resursi:

poljoprivreda, zaštita okoliša40 %

Page 21: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Promjena klime – globalni izazov

• Do 2030. smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 40% u usporedbi s 1990.

• Povećati udio obnovljive energije na 27 % do 2030. (energija vjetra, sunca, vode, biomasa)

• Do 2030. povećati energetsku učinkovitost za 27 %

Da bi se zaustavilo globalno zatopljenje, lideri Europske unije 20014. odlučili su učiniti sljedeće:

Page 22: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Izvori energije u svijetu koji se mijenja

Potrošeno goriva u EU-u 2013.

Udio goriva uvezenog iz zemalja izvan EU 2013.

44%

87%

65%

84%

2%

53%

ugljen nafta plin nuklearnaenergija(uran)

obnovljivaenergija

sve vrstegoriva

Page 23: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Istraživanje − ulaganje u društvo znanja

Potrošnja na istraživanje i razvoj u 2010. (postotak BDP-a)

2.1%

3.0%

1.8%

3.3%

2.7%

EU Cilj za EU 2020 Kina Japan SjedinjeneAmeričkeDržave

Page 24: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Solidarnost na djelu: kohezijska politika Europske unije

• Regionalni fond

• Socijalni fond

• Kohezijski fond

Manje razvijene regije: BDP po stanovniku manji od 75 % prosjeka EU-a

Tranzicijske regije: BDP po stanovniku između 75 % i 90% prosjeka EU-a

Razvijenije regije: BDP po stanovniku veći od 90 % prosjeka EU-a

2014-2020: Uložene su 352 milijarde eura u infrastrukturu, poslovanje, zaštitu okoliša i osposobljavanje radnika u korist siromašnijih regija i građana

Page 25: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Euro – jedinstvena valuta za Europljane

Zemlje Europske unije koje koriste euro

Zemlje Europske unije koje ne koriste euro

Zašto euro?

• Nema rizika od fluktuacije i troška prikonverziji strane valute

• Više izbora i stabilne cijene za potrošače

• Tješnja gospodarska suradnja međučlanicama EU-a

Može se koristiti svugdje u eurozoni

• Kovanice: jedna srana s nacionalnim simbolima, druga strana zajednička

• Novčanice: nemaju stranu s nacionalnimsimbolima

Page 26: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Pobjeda nad inflacijom

Europska ekonomska i monetarna unija: stabilne cijene

0

2

4

6

8

10

12

14

16

19

70

19

71

19

72

19

73

19

74

19

75

19

76

19

77

19

78

19

79

19

80

19

81

19

82

19

83

19

84

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Prosječna godišnja inflacija u 18 zemalja Europske unije koje koriste euro 2013. godine

Page 27: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Jedinstveno tržište: sloboda izbora

Rezultati jedinstvenog tržišta:

• značajna smanjenja cijena mnogih proizvoda i usluga, uključujući zrakoplovne karte i telefonske pozive

• više mogućnosti izbora za potrošače

• 2,8 milijuna novih poslova

Četiri slobode kretanja za:

• robu

• usluge

• ljude

• kapital

Page 28: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Sloboda kretanja

„Schengen“

• Bez policijskih i carinskih provjera na granicama između većine zemalja Europske unije

• Pojačane kontrole na vanjskim granicama Europske unije

• Više suradnje između policija iz različitih zemalja Europske unije

• Putujući između zemalja EU-a možete kupovati i donijeti kući bilo koje proizvode za osobnu upotrebu

Page 29: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

0

50

100

150

200

250

300

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jeftinije mobilne usluge u inozemstvu

EU je od 2007. smanjio cijenu telefonskih poziva, tekstnih poruka i podatkovnog roaminga u inozemstvu za više od 80%

Slanje SMS-a u inozemstvu

Pozivanje iz inozemstva (po minuti)

Preuzimanje podataka u inozemstvu

Euro centi, bez PDV-a

Page 30: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Učenje u inozemstvu

Erasmus+

Svake godine više od 400 000

mladih odlazi studirati ili raditi na

osobnom razvoju u druge zemlje

EU-a uz potporu europskog

programa Erasmus+ za

obrazovanje, osposobljavanje,

mlade i sport.

Page 31: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Unaprjeđivanje zdravlja i okoliša

Djelovanje EU-a pomoglo je u uspostavljanju:

• čišća voda za pranje

• mnogo manje kiselih kiša

• bezolovni benzin

• jednostavno i sigurno zbrinjavanjeelektroničke opreme

• stroga pravila o sigurnosni hrane, od farme do stola

• više organskog i kvalitetnog uzgoja

• učinkovitija zdravstvena upozorenja o cigaretama

• registracija i kontrola svih kemikalija(REACH)

Zagađenje ne poznaje granice – potrebno je zajedničko djelovanje

Page 32: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Prostor slobode, sigurnosti i pravde

• Povelja Europske unije o temeljnimpravima

• Zajednička borba protiv terorizma

• Suradnja između policije i tijelima za provedbu zakona u zemljama EU-a

• Koordinirane politike azila i imigracije

• Suradnja tijela građanskog prava

Page 33: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

EU: izvoznik mira i prosperiteta

• Svjetska pravila o trgovini

• Zajednička vanjska i sigurnosna politika

• Pomoć u razvoju i humanitarna pomoć

Page 34: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

EU – važna trgovinska sila

% globalnog izvozarobe

(2012)

% globalnog izvozausluga(2012)

Page 35: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

EU je najveći pružatelj pomoći za razvoj u svijetu

EU pruža preko polovice ukupne pomoći u razvoju

Službena pomoć za razvoj za 2013. (u milijardama eura)

56

24

8

EU SAD Japan

Page 36: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Zaštita potrošačkih prava

• Jasne deklaracije

• Zdravstveni i sigurnosni standardi

• Zabranjeni su nepravedni uvjeti ugovora

• Putnička prava, primjerice naknada za velika kašnjenja

• Pomoć u rješavanju problema

Kao potrošač zaštićeni ste temeljnim zakonima u cijeloj Europskoj uniji, čak i kada putujete ili kupujete putem interneta

Page 37: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Ravnopravnost spolova

Razlike u primanjima između spolova:

žene u EU-u u prosjeku zarađuju 16,4% manje po satu nego muškarci.

Page 38: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Tri ključna igrača

Europski parlament− glas naroda

Predsjednik Europskog parlamenta: Martin Schulz

Europsko vijeće i Vijeće ministara− glas država članica

Donald Tusk, predsjednik Europskog vijeća

Europska komisija− promicatelj zajedničkih interesa

Jean-Claude Juncker, predsjednik Europskekomisije

Page 39: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Institucije Europske unije

Europski parlament

Sudpravde

Sudrevizora Ekonomski i socijalni odbor Odbor regija

Vijeće ministara(Vijeće) Europska komisija

Europska investicijskabanka

Europska središnja bankaAgencije

Europsko vijeće (samit)

Page 40: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Kako se donose zakoni Europske unije

Građani, interesne grupe, stručnjaci: rasprava, konzultacije

Komisija: podnosi službeni prijedlog

Parlament i Vijeće ministara: donose zajedničku odluku

Nacionalna i lokalna tijela: implementacija

Komisija i Sud pravde: nadzor implementacije

Page 41: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Europski parlament – glas naroda

Broj članova koji se izabiru u svakoj zemlji

Donosi zakone i proračun Europske unije zajedno s Vijećem ministara

Demokratski nadzor cjelokupnog djelovanja Europske unije

Austrija - 18

Belgija - 21

Bugarska - 17

Cipar - 6

Češka - 21

Danska - 13

Estonija - 6

Finska - 13

Francuska - 74

Grčka - 21

Hrvatska - 11

Irska - 11

Italija - 73

Latvija - 8

Litva - 11

Luksemburg - 6

Mađarska - 21

Malta - 6

Njemačka - 96

Ukupno - 751

Nizozemska - 26

Poljska - 51

Portugal - 21

Rumunjska - 32

Slovačka - 13

Slovenija - 8

Španjolska - 54

Švedska - 20

Ujedinjena Kraljevina - 73

Page 42: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Europske političke stranke

Broj mjesta u Europskom parlamentu

po političkoj grupaciji (srpnja 2015.)

Ukupno: 751

Page 43: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Vijeće ministara – glas zemalja članica

• Po jedan ministar iz svake zemlje Europske unije

• Predsjedništvo: rotira se svakih šest mjeseci

• Donosi zakone i proračun Europske unije zajedno s parlamentom

• Upravlja zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom

Page 44: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Vijeće ministara – glasanje

Većina odluka Vijeća donosi se prema načelu "dvostruke većine".

Odluku mora podupirati najmanje:

• 55 % država članica (16 država)

• Države članice koje predstavljaju 65 % stanovništva EU-a

Page 45: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Sastanak Europskog vijeća

• Održava se najmanje 4 puta godišnje

• Donosi opće smjernice za politiku Europske unije

• Predsjednik: Donald Tusk

Sastanak čelnika država i vlada zemalja Europske unije

Page 46: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Visoki predstavnik za vanjske poslove i sigurnost

• Dvostruka uloga:

– predsjedava sastancima Vijeća za

vanjske poslove

– Potpredsjednik Europske komisije

• Upravlja zajedničkom vanjskom i sigurnosnom

politikom

• Rukovodi Europskom službom vanjskih

poslova

Federica Mogherini

Page 47: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Europska komisija – promicatelj zajedničkih interesa

28 nezavisnih članova, po jedan iz svake zemlje Europske unije

• Predlaže nove zakone

• Izvršno tijelo

• Čuvar ugovora

• Predstavlja EU na međunarodnoj sceni

Page 48: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Sud pravde – zagovaratelj zakona

28 nezavisnih sudaca, po jedan iz svake zemlje Europske unije

• Odlučuje o tumačenju zakona Europske unije• Osigurava da zemlje Europske unije na jednak način

primjenjuju zakone Europske unije

Page 49: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Europski ombudsman

Emily O’ReillyEuropski ombudsman

• Istražuje pritužbe o lošem ili pogrešnom

načinu upravljanja institucija EU-a

• Primjerice: nepravednost, diskriminacija,

zlouporaba moći, nepotrebno odgađanje,

nereagiranje ili neodgovarajuće

procedure

• Pritužbu može uložiti bilo tko u EU-u

Page 50: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Europski sud revizora: osigurava vrijednost za vaš novac

28 nezavisnih članova

• Provjerava koriste li se fondovi Europske unije na pravilan način

• Može provesti reviziju nad svakom osobom ili organizacijom koja

radi s fondovima Europske unije

Page 51: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

• Nadzire sigurnost banaka

• Osigurava stabilnost cijena

• Kontrolira opskrbu novcem i odlučuje o

kamatnim stopama

• Djeluje neovisno od vlada

Europska središnja banka: upravlja eurom

Mario Draghipredsjednik Središnje banke

Page 52: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Europski ekonomski i socijalni odbor: glas civilnog društva

• Zastupa sindikate, poslodavce, farmere, potrošače itd.

• Donosi preporuke o novim zakonima i pravilima Europske unije

• Promiče uključivanje civilnog društva u pitanja Europske unije

353 člana

Page 53: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Odbor regija: glas lokalnih vlasti

• Zastupa gradove i regije

• Donosi preporuke o novim zakonima i pravilima Europske unije

• Promiče uključivanje lokalnih vlasti u pitanja Europske unije

353 člana

Page 54: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Službenici koji rade za Europsku uniju

Komisija zapošljava oko 23 000 stalnih javnih službenika i 11 000 privremenih ili ugovornih radnika

Druge institucije EU-a imaju oko 10 000 zaposlenika

• Stalni službenici

• Odabiru se putem otvorenih natječaja

• Dolaze ih svih zemalja Europske unije

• Plaće određuje zakon

• Administracija Europske unije stoji 15 eura po stanovniku Europske

unije godišnje

• Broj zaposlenika u institucijama EU-a bit će smanjen za 5% između

2013. i 2017.

Page 55: Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Stupanje u kontakt s Europskom unijom

Imate pitanja o Europskoj uniji? Europe Direct može vam pomoći

• Telefonski, e-poštom ili putem web-razgovora

• Više od 500 regionalnih informacijskih centara

europa.eu/europedirect