27
Europska unija Zajedno do fondova EU Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Europska unija...2020/11/20  · Europska unija Zajedno do fondova EU Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Nove mogućnosti financiranja

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Europska unija...2020/11/20  · Europska unija Zajedno do fondova EU Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Nove mogućnosti financiranja

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija

iz Europskog fonda za regionalni

razvoj

Page 2: Europska unija...2020/11/20  · Europska unija Zajedno do fondova EU Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Nove mogućnosti financiranja

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija

iz Europskog fonda za regionalni

razvoj

Page 3: Europska unija...2020/11/20  · Europska unija Zajedno do fondova EU Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Nove mogućnosti financiranja

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija

iz Europskog fonda za regionalni

razvoj

Nove mogućnosti financiranja u

Višegodišnjem financijskom okviru

2021. – 2027.

Dani otvorenih vrata EU projekata 2020Karlovac | 20.11.2020.

https://dov2020.strukturnifondovi.hr/Home/Detail/8b8be475-00fe-4f24-abcf-5c4657ed9d81

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županijeOdjel za pripremu i provedbu projekata i programaMonika Cegur

[email protected]

Page 4: Europska unija...2020/11/20  · Europska unija Zajedno do fondova EU Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Nove mogućnosti financiranja

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija

iz Europskog fonda za regionalni

razvoj

SADRŽAJ

1.Strateški okvir za korištenje EU fondova na razini Europske unije (2021. – 2027.)

2.Strateški okvir za korištenje EU fondova u Republici Hrvatskoj (2021. – 2027.)

3.Fondovi koji su na raspolaganju u novoj financijskoj perspektivi 2021. -2027.

4.Novi instrumenti kao odgovor na krizu uzrokovanu epidemijom COVID 19

5. Alokacije u novoj financijskoj perspektivi 2021. – 2027.

6.Kako se pripremiti za novu financijsku perspektivu 2021. – 2027. na regionalnoj razini?

Page 5: Europska unija...2020/11/20  · Europska unija Zajedno do fondova EU Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Nove mogućnosti financiranja

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija

iz Europskog fonda za regionalni

razvoj

• Dva najbitnija strateška dokumenta:

Europski zeleni plan

EU Teritorijalna agenda 2030

1.Strateški okvir za korištenje EU fondova na razini Europske unije(2021. – 2027.)

Page 6: Europska unija...2020/11/20  · Europska unija Zajedno do fondova EU Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Nove mogućnosti financiranja

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija

iz Europskog fonda za regionalni

razvoj

• Klimatske promjene i uništavanje okoliša prijetnja suegzistenciji Europe i svijeta. Za borbu protiv tihproblema Europa je donijela novu strategiju rasta kojaće Uniju pretvoriti u moderno, resursno učinkovito ikonkurentno gospodarstvo u kojem:

• 2050. nema neto emisija stakleničkih plinova

• gospodarski rast nije povezan s upotrebom resursa

• ni jedna osoba ni jedna regija nisu zapostavljene.

• Europski zeleni plan je strategija Europske unije zapostizanje održivosti gospodarstva EU-a. To će sepostići pretvaranjem klimatskih i ekoloških izazova uprilike u svim područjima politike i osiguravanjempravedne i uključive tranzicije.

Europski zeleni plan

Page 7: Europska unija...2020/11/20  · Europska unija Zajedno do fondova EU Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Nove mogućnosti financiranja

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija

iz Europskog fonda za regionalni

razvoj

➢ strateški politički dokument za Europu, njezine regije i zajednice

➢pruža okvir za djelovanje prema teritorijalnoj koheziji i budućnosti za sva mjesta u Europi

➢od kreatora politika traži se, na svim razinama upravljanja, da doprinesu uključivoj i održivoj budućnosti svih mjesta i pomognu u postizanju ciljeva održivog razvoja u Europi

EU Teritorijalna Agenda 2030

Page 8: Europska unija...2020/11/20  · Europska unija Zajedno do fondova EU Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Nove mogućnosti financiranja

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija

iz Europskog fonda za regionalni

razvoj

➢Krovni akt strateškog planiranja Republike Hrvatske

➢Temelj za usmjeravanje proračunskih i EU sredstava

➢Definira viziju i određuje razvojne smjerove i strateške ciljeve Republike Hrvatske

➢Republika Hrvatska započela je s aktivnostima vezano uz izradu programskih dokumenata za korištenje EU fondova u novoj financijskoj perspektivi Europske unije 2021. - 2027.

2.Strateški okvir za korištenje EU fondova u Republici Hrvatskoj (2021. – 2027.)

Page 9: Europska unija...2020/11/20  · Europska unija Zajedno do fondova EU Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Nove mogućnosti financiranja

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija

iz Europskog fonda za regionalni

razvoj

• Uredba o zajedničkim pravilima 2021. - 2027.

FUS

Fond za unutarnju sigurnost

BMVI

Instrument za

upravljanje granicama i

vize

FAMI

Fond za azil i migracije

ESF +

Europski socijalni

fond plus

EFRR

Europski fond za

regionalni razvoj

EFPR

Europski fond za

pomorstvo i ribarstvo

KF

Kohezijski fond

CPR2021. – 2027.

Zajednički skup osnovnih pravila za sedam fondova

3.Fondovi koji su na raspolaganju u novoj financijskoj perspektivi 2021. -2027.

Page 10: Europska unija...2020/11/20  · Europska unija Zajedno do fondova EU Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Nove mogućnosti financiranja

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija

iz Europskog fonda za regionalni

razvoj

FUS Fond za unutarnju sigurnost

BMVI Instrument za upravljanje granicama i vize

FAMI Fond za azil i migracije

ESF + Europski socijalni fond plus

EFRR Europski fond za regionalni razvoj

EFPR Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

KF Kohezijski fond

Politike Europske Unije obuhvaćene Uredbom o zajedničkim pravilima (CPR) u financijskom razdoblju 2021. –2027.

Page 11: Europska unija...2020/11/20  · Europska unija Zajedno do fondova EU Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Nove mogućnosti financiranja

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija

iz Europskog fonda za regionalni

razvoj

CILJEVI KOHEZJSKE POLITIKE 2021. – 2027.EFRR EFRR / KF EFRR & ESF +EFRR / KF EFRR

Ciljevi kohezijske politike 2021. – 2027.

Page 12: Europska unija...2020/11/20  · Europska unija Zajedno do fondova EU Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Nove mogućnosti financiranja

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija

iz Europskog fonda za regionalni

razvoj

PO1 – PAMETNIJA EUROPA PO2 – ZELENIJA EUROPA PO3 – POVEZANIJA EUROPA

1.i Istraživanje i razvoj novih tehnologija

2.i energetska učinkovitost 3.i digitalna povezanost

1.ii digitalizacija 2.ii obnovljivi izvori energije 3.ii održivi TEN-T

1.iii rast MSP-ova 2.iii pametne energetske mreže 3.iii izvan TENT-T

1.iv vještine za pametnu specijalizaciju

2.iv promjena klime, rizici i katastrofe

3.iv održiva multimodalna urbana mobilnost

2.v upravljanje vodama

2.vi. kružna ekonomija

2.vii bioraznolikost i urbano okruženje

Posebni ciljevi unutar 5 ciljeva politike pod CPR-om:

Page 13: Europska unija...2020/11/20  · Europska unija Zajedno do fondova EU Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Nove mogućnosti financiranja

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija

iz Europskog fonda za regionalni

razvoj

PO4 – EUROPA S ISTAKNUTIJOM SOCIJALNOM KOMPONENTOM PO5 – EUROPA BLIŽA GRAĐANIMA

EFRR ESF+ 5.i integrirani urbani razvoj

4.i infrastruktura tržišta rada i socijalne inovacije

4. i+ pristup (samo)zapošljavanju i društveno poduzetništvo 5.ii integrirani lokalni razvoj

4.ii obrazovna infrastruktura 4.ii+ modernizacija tržišta rada radi usklađivanja ponude i potražnje

4.iii socijalna infrastruktura 4.iii+ sudjelovanje žena na tržištu rada, zdravo i prilagođeno radno

okruženje, aktivno starenje

4.iv zdravstvena infrastruktura 4.iv+ sustav obrazovanja i osposobljavanja za tržište rada

4.v+ pristup obrazovanju i osposobljavanjau

4.vi+ cjeloživotno učenje

4.viii+ jednake prilike te poboljšanje mogućnosti zapošljavanja

4.viii+ integracije državljana trećih zemalja i marginaliziranih

zajednica

4. ix+ pristup kvalitetnim, održivim i pristupačnim uslugama (uklj.

zdravstvenim)

4.x+ integracija osoba izloženih riziku od siromaštva ili socijalne

isključenosti

4. xi+ suzbijanje materijalne oskudice osiguravanjem hrane i/ili

osnovne materijalne pomoći

Page 14: Europska unija...2020/11/20  · Europska unija Zajedno do fondova EU Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Nove mogućnosti financiranja

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija

iz Europskog fonda za regionalni

razvoj

Regionalni razvoj i kohezijska politika nakon 2020

Page 15: Europska unija...2020/11/20  · Europska unija Zajedno do fondova EU Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Nove mogućnosti financiranja

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija

iz Europskog fonda za regionalni

razvoj

Koje značajke čine novi okvir fleksibilnijim?

Page 16: Europska unija...2020/11/20  · Europska unija Zajedno do fondova EU Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Nove mogućnosti financiranja

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija

iz Europskog fonda za regionalni

razvoj

Kako će se kohezijskom politikom bolje ispunjavati konkretne regionalne potrebe?

Page 17: Europska unija...2020/11/20  · Europska unija Zajedno do fondova EU Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Nove mogućnosti financiranja

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija

iz Europskog fonda za regionalni

razvoj

• iz Europskog fonda za regionalni razvoj i dalje će se financirati posebni programi Interrega. Glavne su novosti za razdoblje 2021. – 2027.:

Kako će se kohezijskom politikom podupirati prekogranična suradnja?

Page 18: Europska unija...2020/11/20  · Europska unija Zajedno do fondova EU Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Nove mogućnosti financiranja

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija

iz Europskog fonda za regionalni

razvoj

Koja su nova pravila u pogledu opoziva sredstava?

Page 19: Europska unija...2020/11/20  · Europska unija Zajedno do fondova EU Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Nove mogućnosti financiranja

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija

iz Europskog fonda za regionalni

razvoj

• inicijativa Next Generation EU – privremeniinstrument za poticanje oporavka – najveći je paketpoticaja koji je EU dosad financirala iz svojegproračuna. Taj paket, vrijedan ukupno 1,8 bilijunaeura, pomoći će u ponovnoj izgradnji zelenije,digitalnije i otpornije Europe nakon pandemije

• Poboljšani mehanizmi fleksibilnosti u dugoročnomproračunu omogućit će reagiranje u nepredviđenimsituacijama. To znači da je proračun prilagođen nesamo situaciji u kojoj se nalazimo, nego i nesigurnojbudućnosti.

4.Novi instrumenti kao odgovor na krizu uzrokovanu epidemijom COVID 19

Page 20: Europska unija...2020/11/20  · Europska unija Zajedno do fondova EU Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Nove mogućnosti financiranja

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija

iz Europskog fonda za regionalni

razvoj

EUROPSKI MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST

- Ulaganja i reforme javnog sektora, među ostalim u području

zelene i digitalne tranzicije

- Dostupno svim državama članicama, a prioritet imaju

najpogođenije države

REACT-EU

- Subvencije za zapošljavanje, programe skraćenog radnog

vremena i mjere za zapošljavanje mladih; likvidnost i

solventnost MSP-ova.

- Usmjerenost na najpogođenije zemlje i regije, pri čemu se

uzima u obzir težina gospodarskih i socijalnih posljedica krize,

uključujući razinu nezaposlenosti mladih i relativno blagostanje

država članica.

POTPORA PRAVEDNOJ TRANZICIJI

- Potpora za prelazak na zelenu tranziciju

- Pomoći će ublažavanju socioekonomskih posljedica tranzicije

u regijama koje su najviše pogođene i osiguralo da nitko ne

ostane zapostavljen

EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ- Potpore poljoprivrednicima i ruralnim područjima u provedbipotrebnih strukturnih promjena u skladu s europskim zelenimplanom, što će istodobno pridonijeti i ostvarenju ambicioznihciljeva u područjima klime i okoliša u novim strategijama zabioraznolikost i „od polja do stola”

INSTRUMENT ZA POTPORU I SOLVENTNOST - potporu vlasničkom kapitalu održivih

poduzeća iz svih gospodarskih sektora radi rješavanja pitanja solventnosti uzrokovanih pandemijom korona virusa te kako bi im se pomoglo u zelenoj i digitalnoj transformaciji.

- Prema potražnji i dostupno svim državama članicama, s naglaskom na države koje su posebno pogođene krizom uzrokovanom korona virusom i koje manje mogu državnim potporama pomoći najpogođenijim sektorima

Ojačani fond InvestEU (UKLJUČUJUĆI INSTRUMENT ZA STRATEŠKA

ULAGANJA) - Ulaganja u održivu infrastrukturu,

istraživanja i razvoj, digitalizaciju, MSP-ove i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, socijalna ulaganja te vještine u cijelom EU-u

- Prema potražnji i dostupno svim državama članicama.

1.POTPORA DRŽAVAMA ČLANICAMA KAKO BI SE

OPORAVILE, OTKLONILE ŠTETU I IZKRIZE IZIŠLE JOŠ SNAŽNIJE

2.PONOVNO POKRETANJE GOSPODARSTVA

I PRIVATNIH ULAGANJA

3.IZVLAČENJE POUKA IZ KRIZE I SUOČAVANJE S EUROPSKIM

STRATEŠKIM IZAZOVIMA

ZDRAVSTVENI PROGRAM (EU4Health)- Ulaganja u zdravstvene sustave EU s naglaskom na: • zdravstvenu sigurnost i sposobnost

reagiranja na krize, • dugoročnu prevenciju i praćenje

bolesti, pristup zdravstvenoj zaštiti, dijagnosticiranje, liječenje i prekograničnu suradnju u zdravstvu

- Program kojim se centralizirano upravlja i koji koristi svim državama članicama

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (RescEU)

- Infrastruktura za odgovor na izvanredne zdravstvene situacije: skladišne kapacitete, sustave za prijevoz lijekova, liječnika i pacijenata unutar EU ili iz trećih zemalja- Program kojim se centralizirano upravlja i koji koristi svim državama članicama

Page 21: Europska unija...2020/11/20  · Europska unija Zajedno do fondova EU Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Nove mogućnosti financiranja

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija

iz Europskog fonda za regionalni

razvoj

1824 milijarde

eura

1074 milijarde eura Next

GenerationEU

HRVATSKAVišegodišnji financijski okvir

2021. – 2027.- HRVATSKA-

Višegodišnji financijski

okvir

750 milijardi eura

Fond pravedne tranzicije97 milijuna eura

Ruralni razvoj205 milijuna eura

React EU750 milijuna eura

Mehanizam za oporavak i otpornost5,95 milijardi eura+ 3,6 milijardi eura zajmova

UKUPNO ZA RHcca 7 milijardi eura

UKUPNO ZA RHcca 15 milijardi eura

Fond za pravednu tranziciju72 milijuna eura

Pomorska i ribarstvena politika270 milijuna eura

Fond za unutarnju sigurnost, azil i migracije, upravljanje granicama400 milijuna eura

Poljoprivredna politika4,7 milijardi eura

Kohezijska politika9,069 milijardi eura

5. Alokacije u novoj financijskoj perspektivi 2021. – 2027.

Page 22: Europska unija...2020/11/20  · Europska unija Zajedno do fondova EU Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Nove mogućnosti financiranja

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija

iz Europskog fonda za regionalni

razvoj

Kohezijska politike Tekuće cijene EUR

Europski socijalni fond + 1,983 milijardi eura

Europski fond za regionalni razvoj 5,356 milijardi eura

Kohezijski fond

(bez obaveznog udjela koji se prenosi u Instrument za povezivanje

Europe (eng. CEF) 1,183 milijardi eura

Europska teritorijalna suradnja 184 milijuna eura

Udio iz Kohezijskog fonda koji se prebacuje u Instrument za

povezivanje Europe - CEF 364 milijuna eura

Ukupno 9,069 milijardi eura

* točni iznos biti će poznat nakon što Komisija objavi statističke podatke i nacionalne alokacije

FINANCIJSKI OKVIR ZA KOHEZIJSKU POLITIKU - HRVATSKA

Page 23: Europska unija...2020/11/20  · Europska unija Zajedno do fondova EU Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Nove mogućnosti financiranja

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija

iz Europskog fonda za regionalni

razvoj

6.Kako se pripremiti za novu financijsku perspektivu 2021. – 2027. na regionalnoj razini?

PROJEKTNO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

- ulagati u projektno-tehničku dokumentaciju

za prioritizirane projekte - spremnost

projekata od iznimne važnosti

RAZRADA PROJEKTNE IDEJE

- važna povezanost i usklađenosti strateških

dokumenata JLP(R)S sa NRS-om (županijskih

razvojnih strategija odnosno planova razvoja,

strategija JLS-ova, intervencijski planovi i ostalih

strateških i provedbenih dokumenata) BAZE PROJEKATA

- voditi i ažurirati baze projekata na

regionalnoj razini, prioritizirati

projekte (strateški važni projekti)

ULAGANJE U LJUDSKE KAPACITETE - edukacija, znanje i iskustvo doprinose

kvalitetnoj pripremi i provedbi projekata – garancija za bolje povlačenje

sredstava iz ESI fondova

POVEZANOST STRATEŠKIH DOKUMENATANacionalna, regionalna i lokalna razina

NRS 2030- temelj za planiranje proračuna i

programiranje sredstava iz ESI

fondova

- kod razrade projektne ideje voditi računa da

projektni ciljevi doprinose definiranim

strateškim ciljevima (EU, nacionalna,

regionalna i lokalna razina)

Page 24: Europska unija...2020/11/20  · Europska unija Zajedno do fondova EU Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Nove mogućnosti financiranja

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija

iz Europskog fonda za regionalni

razvoj

Kako se pripremiti za novu financijsku perspektivu 2021. – 2027. na regionalnoj razini? – ULOGA REGIONALNIH KOORDINATORA

IZRADA, KOORDINACIJA,PRAĆENJE

izrada baze projekta, vođenje i

ažuriranje baze, koordinacija

izrade i praćenja strateških

dokumenata na regionalnoj razini

EDUKACIJE

organiziranje obrazovnih

aktivnosti na temu EU

projekata za djelatnike

JLP(R)S-ove na

regionalnoj razini

STRUČNA POMOĆ U PRIPREMI PROJEKATAizrada projektnih prijava i

potrebne popratne

dokumentacije

STRUČNA POMOĆ U PROVEDBI PROJEKATA

savjeti vezani uz

upravljanje projektom I

administracijom, savjeti

vezani uz postupke

javne nabave, savjeti

vezani uz izvještavanje

SINERGIJA i SURADNJA

zajedničko detektiranje potreba

na terenu; razmjena znanja,

iskustva i informacija – u svrhu

kvalitetnog regionalnog razvoja

te što boljeg povlačenja

sredstava iz ESIF fondova

Page 25: Europska unija...2020/11/20  · Europska unija Zajedno do fondova EU Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Nove mogućnosti financiranja

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija

iz Europskog fonda za regionalni

razvoj

Zahvaljujemo na pažnji

Monika Cegur

[email protected]

Page 26: Europska unija...2020/11/20  · Europska unija Zajedno do fondova EU Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Nove mogućnosti financiranja

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija

iz Europskog fonda za regionalni

razvoj

PITANJA ?

Page 27: Europska unija...2020/11/20  · Europska unija Zajedno do fondova EU Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Nove mogućnosti financiranja

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija

iz Europskog fonda za regionalni

razvoj

www.ra-kazup.hr

JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA

AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Ulica Jurja Haulika 14, 47000 Karlovac

Hrvatska / Croatia

[email protected]

+385 47 61 28 00 „Organizacija webinara je sufinancirana u okviru Operativnogprograma Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda zaregionalni razvoj.”