33
Odsjek sigurnosnih i mirovnih studija Predmet: Europska unija Nastavnik: Doc. dr. Vlado Azinović

Europska Unija 02 (2011)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DRugi dio skripte Europska unija

Citation preview

Page 1: Europska Unija 02 (2011)

Odsjek sigurnosnih i mirovnih studijaPredmet: Europska unijaNastavnik: Doc. dr. Vlado Azinović

Page 2: Europska Unija 02 (2011)

EUROPA – značenje, etimologija, simbolizam, geografija, astronomija...

Europa (grčki Εὐρώπη), po mitološkom predanju bila je fenička plemkinja iz grada Tyra u koju se zaljubio Zeus, pretvorio se u bijelog bika, oteo je, na leđima preko mora je odveo na otok Kretu (Krit) i proglasio je prvom kretskom kraljicom.

Page 3: Europska Unija 02 (2011)

Fenicija (Canaan), 1500-300 pne.

Page 4: Europska Unija 02 (2011)

Fenicija (Canaan), 1500-300 pne.

Page 5: Europska Unija 02 (2011)

“Otmica Europe” u umjetnosti:- Prvi pomen u Ilijadi (9-8. st. pne);

Otmica Europe, pečena glina, Beocija (Grčka), 470–450 .pne

Page 6: Europska Unija 02 (2011)

“Otmica Europe” u umjetnosti:

Rembrandt van Rijn (1632); ulje na platnu.

The Getty Center, Los Angeles.

Page 7: Europska Unija 02 (2011)

“Otmica Europe” u umjetnosti:

Nöel-Nicolas Coypel, ulje na platnu,1727. Philadelphia Museum of Art.

Page 8: Europska Unija 02 (2011)

“Otmica Europe” u umjetnosti:

“Mussolini žrtvuje Europu u korist svoje politike u Africi”

Arthur Johnson (1935), karikatura,

njemački satirični časopisKladderadatsch.

. .www europsname eu

Page 9: Europska Unija 02 (2011)

“Otmica Europe” u umjetnosti:

Braća Soliriades (2005), Europski parlament, Strasbourg, Francuska

Page 10: Europska Unija 02 (2011)

EUROPA – značenje, etimologija, simbolizam, geografija, astronomija...

• značenje mita: spajanje dviju civilizacija;

• etimologija: grčki ευρυ - ”širok" + οπ– ”oči, pogled”; asirski erp – “tama”, “gdje sunce zalazi”, asis – “svjetlo”, “gdje se sunce rađa”

Page 11: Europska Unija 02 (2011)

EUROPA – značenje imena danas:

• geografsko;

• političko;

• civilizacijsko;

Page 12: Europska Unija 02 (2011)

EUROPA (geografski)

Page 13: Europska Unija 02 (2011)

EUROPA (politički)

Page 14: Europska Unija 02 (2011)

Europa – satelit (mjesec) koji kruži oko Jupitera, otkrili ga Simon Marius i Galileo Galilei 1610. Snimak: Voyager 2,

NASA, 1979.

Pojam Europa

Page 15: Europska Unija 02 (2011)

Kagaya, Sazviježđe Bika (2007), kompjuterska grafika

Pojam Europa

Page 16: Europska Unija 02 (2011)

Pojam Europa

“Otmica Europe” kao motiv na grčkoj kovanici od 2 Eura

Page 17: Europska Unija 02 (2011)

Antička Grčka (cca 1100 pne do 146 pne)

Koncepti “ujedinjenja Europe”

Page 18: Europska Unija 02 (2011)

Rimsko Carstvo (8. st pne do 476, odnosno 1453 ne)

Koncepti “ujedinjenja Europe”

Page 19: Europska Unija 02 (2011)

Carstvo Karla I Velikog (Carolus Magnus lat., Charlemagne fr.) (742-814.)

Koncepti “ujedinjenja Europe”

Page 20: Europska Unija 02 (2011)

Sveto Rimsko Carstvo (962-1806)

Koncepti “ujedinjenja Europe”

Page 21: Europska Unija 02 (2011)

Habsburške zemlje 1556

Koncepti “ujedinjenja Europe”

Page 22: Europska Unija 02 (2011)

Koncepti “ujedinjenja Europe”

Karlo V (1500 – 1558) Grb Habsburške Monarhije

Page 23: Europska Unija 02 (2011)

Koncepti “ujedinjenja Europe”

Osmanlijsko Carstvo, 1300 do 1923.

Page 24: Europska Unija 02 (2011)

Koncepti “ujedinjenja Europe”

Westfalski mir 1648

Page 25: Europska Unija 02 (2011)

Koncepti “ujedinjenja Europe”

Napoléon Bonaparte (1769-1821)

Napoleonova osvajanja

Page 26: Europska Unija 02 (2011)

Koncepti “ujedinjenja Europe”

Bečki kongres 1814-1815 Europa nakon 1815

Page 27: Europska Unija 02 (2011)

Koncepti “ujedinjenja Europe”

1878Berlinski kongres 1878Jugoistok Europe

Page 28: Europska Unija 02 (2011)

Koncepti “ujedinjenja Europe”

Austrougarska Monarhija do 1914

Page 29: Europska Unija 02 (2011)

Koncepti “ujedinjenja Europe”

Europa nakon 1918

Page 30: Europska Unija 02 (2011)

Koncepti “ujedinjenja Europe”

Širenje Njemačke 1933 - 1943

Page 31: Europska Unija 02 (2011)

Koncepti “ujedinjenja Europe”

Drugi svjetski rat u Europi

Page 32: Europska Unija 02 (2011)

Koncepti “ujedinjenja Europe”

Europa danas

Page 33: Europska Unija 02 (2011)

Domaći rad:

1. 3. 2011.

Tema: Simboli EU – zastava, himna, moneta, moto...

Grupna prezentacija (15-20 minuta) – diskusija