Etik, försiktighet och hållbar utveckling med havet i särskilt beaktande

  • View
    34

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Etik, försiktighet och hållbar utveckling med havet i särskilt beaktande. Christian Munthe Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori flov.gu.se. Etik , forskning , miljö - och havspolitik. Varför forska och bry sig om ( havs)miljön ? Det är kul och intressant - PowerPoint PPT Presentation

Text of Etik, försiktighet och hållbar utveckling med havet i särskilt beaktande

PowerPoint-presentation

Etik, frsiktighet och hllbar utveckling

med havet i srskilt beaktandeChristian MuntheInstitutionen fr filosofi, lingvistik och vetenskapsteoriflov.gu.se

1Etik, forskning, milj- och havspolitikVarfr forska och bry sig om (havs)miljn?

Det r kul och intressantDet ger ny kunskap och pverkar mnniskorKunskap om och hanteringen av (havs)miljn r srskilt viktig frsamhlletmnniskor / mnsklighetendjuren / arternanaturen sjlv: ekosystem, landskap, jorden

Motiveringen vilar p en etisk hllning om vad som r viktigt och insikter om miljns komplexitet och stora inverkan p detta

Olika motiveringar kan komma i konflikt

Olika typer av mnskliga intressenNutida och framtida generationerOlika delar av vrldenDjurens intressen och mnniskorsNaturens intressen och mnniskans

2Hllbar utveckling: ett etiskt idealVlstndet pverkar miljn och drmed frutsttningarna fr vlstnd annorstdes och i framtiden

Skyldigheter mot (den avlgsna) framtiden och andra delar av vrldenExistens, Livskvalitet, RttvisaGrundlggande och instrumentella skl: socio-ekonomiska makro-effekter av miljfrstring

Hur stora skyldigheter, av vilket slag?Havsexempel 1: fiskenringens intressen vs. lngsiktiga havsmiljintressenHavsexempel 2: prioritera hittills vl tillgodosedda fiskenringsintressen vs. mindre vlutvecklad fiskenring (jfr. klimatgrlet USA Kina)Hur ska kostnaderna fr insatser och restriktioner frdelas?

3Komplikationer 1: Kollektiva dilemman & koordinationsproblemDe stora (havs)miljproblemen orsakas av vldigt mnga aktrers beteende under lng tid, sammantagetEnskilda och mindre aktrers bidrag inte avgrande: droppen i havetSvrt fr enskilda och mindre grupper att se problemetMarknadslsningar fungerar inte av sig sjlva: maktpolitik ndvndigLokalt fungerande strategier svra att tillmpa globalt: globala politiska lsningarKniptng: den globala internationella politiken fungerar som en riktig fri marknad: risk fr nya problem

Exempel: nationernas chicken race och klimatpolitikens fngarnas dilemma

Oberoende av hur vra naturvetenskapliga kunskapsunderlag ser ut

Problemet r etiskt, politiskt, human- och samhllsvetenskapligt

Komplikation 2: kunskapsoskerhet & -bristEkosystemansatsens beskrivning av naturen r ohyggligt komplexHavet r i sig komplext, men ocks en del av ett strre n mer komplext systemSynergier, trsklar, feedback-mekanismer, multiplikativa och exponentiella samband, m.m.Lnga tidsrymderSvrt att frutsga exakt och skert vad konsekvenserna av olika alternativ blir

Frsiktigheten som etiskt ideal och politisk strategi

Tanke 1: det har ett moraliskt pris att inte agera mot allvarliga hot, ven om de kanske aldrig blir verklighet (jfr. kpa en hemfrskring)Tanke 2: frsiktighetstgrder har alltid i sig sjlva ett moraliskt pris ( jfr. frskringspremien)Tanke 3: priset fr frsiktigheten mste st i en frsvarbar relation till det pris som ett ofrsiktigt agerande skulle innebraTanke 4: p samhlls- och global niv mste bde frdelen av att undvika ofrsiktighetens pris och nackdelen av att betala frsiktighetens pris frdelas p ett frsvarbart stt

Exempel: rdda svensk fiskenring till priset av att underminera lokal afrikansk fiskenring och fortsatt storskalig fiskeriverksamhet med oklara miljeffekter

Mnga etiska frgor och politiska problem

Vad r frsvarbart och varfr? Hur ska problemen beskrivas?Klarar den globala politiken av utmaningen? Var ska makten placeras?5Hur lnge ska vi vnta?Munthe, C (2011). The Price of Precaution and the Ethics of Risk. Dordrecht, New York & London: Springer (in press)

6