Click here to load reader

EMCS priručnik za korisnike

 • View
  254

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of EMCS priručnik za korisnike

 • Datum: 5.2.2016. Verzija: v1.2 Vlasnik: Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Carinska uprava Naziv: EMCS - nacionalna primjena Prirunik za korisnike Stranica 1 od 114

  SUSTAV KONTROLE KRETANJA TROARINSKIH PROIZVODA

  (EMCS)

  - nacionalna primjena -

  Prirunik za korisnike

 • Datum: 5.2.2016. Verzija: v1.2 Vlasnik: Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Carinska uprava Naziv: EMCS - nacionalna primjena Prirunik za korisnike Stranica 2 od 114

  Sadraj Ovaj prirunik se primjenjuje od 1. srpnja 2013. godine. Sadraj prirunika e se prilagoavati svim eventualnim izmjenama u podruju koje obrauje, te pravovremeno objavljivati na internetskim stranicama Carinske uprave (https://gov.hr). ............................................................ 4

  Uvod ........................................................................................................................................... 5

  1. Sustav kontrole kretanja troarinskih proizvoda EMCS............................................... 7

  1.1. EU pravni okvir za EMCS sustav ...................................................................................... 8

  1.2. EMCS poslovne i tehnike specifikacije ...................................................................... 9

  1.3. Uloga SEED registra u EMCS sustavu ...................................................................... 10

  1.4. Uvoenje EMCS sustava u Republici Hrvatskoj ........................................................ 11

  1.4.1. Pravni okvir ...................................................................................................... 11

  1.4.2. Korisnici EMCS sustava i pristup Sustavu ......................................................... 12

  2. EMCS domene ................................................................................................................. 13

  2.1. Vanjska domena ...................................................................................................... 13

  2.1.1. Ovlateni gospodarski subjekti ......................................................................... 13

  3. Sredinje poslovanje ........................................................................................................... 17

  3.1. Kretanje troarinskih proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske ............................... 17

  3.1.1. Poslovni scenariji ............................................................................................. 18

  3.1.2. Poslovni procesi ............................................................................................... 22

  4. EMCS poruke ....................................................................................................................... 39

  4.1. Popis poruka ............................................................................................................ 39

  4.2. Opis poruka ............................................................................................................. 41

  4.3. EMCS poruke Poiljatelj ........................................................................................ 44

  4.4. EMCS poruke - Primatelj ......................................................................................... 45

  4.5. Tijek kretanja ............................................................................................................ 45

  4.6. Struktura i sadraj elektronikih poruka ..................................................................... 46

  4.7. e-TD statusi .............................................................................................................. 48

  5. Rezervni postupak............................................................................................................... 49

  6. Koritenje EMCS web aplikacije ..................................................................................... 51

  6.1. Kako postati korisnik EMCS web aplikacije ..................................................................... 51

  6.2. Pristup EMCS web aplikaciji G2B servis ...................................................................... 52

  6.3. EMCS web aplikacija ...................................................................................................... 53

  6.3.1. Poetna stranica aplikacije ...................................................................................... 53

  6.4. Poslovni procesi ............................................................................................................. 60

 • Datum: 5.2.2016. Verzija: v1.2 Vlasnik: Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Carinska uprava Naziv: EMCS - nacionalna primjena Prirunik za korisnike Stranica 3 od 114

  6.4.1. Poiljatelj - poslovni procesi .................................................................................... 60

  6.4.2. Primatelj - poslovni procesi ..................................................................................... 95

  7.Popis tablica ....................................................................................................................... 110

  8.Popis slika .......................................................................................................................... 111

  9.Popis kratica ....................................................................................................................... 113

  10.Koritena dokumentacija ................................................................................................. 114

 • Datum: 5.2.2016. Verzija: v1.2 Vlasnik: Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Carinska uprava Naziv: EMCS - nacionalna primjena Prirunik za korisnike Stranica 4 od 114

  Svrha ovog prirunika je pruiti osnovne smjernice korisnicima pri uporabi EMCS sustava, odnosno EMCS web aplikacije u nacionalnoj primjeni, te ni u kom sluaju ne moe biti osnova za tumaenje zakonskih odredbi iz dijela nacionalnog troarinskog zakonodavstva.

  Ovaj prirunik se primjenjuje od 1. srpnja 2013. godine. Sadraj prirunika e se prilagoavati svim eventualnim izmjenama u podruju koje obrauje, te pravovremeno objavljivati na internetskim stranicama Carinske uprave (https://gov.hr).

 • Datum: 5.2.2016. Verzija: v1.2 Vlasnik: Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Carinska uprava Naziv: EMCS - nacionalna primjena Prirunik za korisnike Stranica 5 od 114

  Uvod

  Svrha Ovaj prirunik je korisniki vodi za uporabu informacijskog sustava kontrole kretanja troarinskih proizvoda u sustavu odgode plaanja troarine - Sustava kontrole kretanja troarinskih proizvoda tzv. EMCS sustava (engl. Excise Movement and Control System) i namijenjen je prvenstveno gospodarskim subjektima/troarinskim obveznicima (pravnim i fizikim osobama) u Republici Hrvatskoj koji posluju s troarinskim proizvodima u sustavu odgode plaanja troarine. Republika Hrvatska je zapoela s nacionalnom primjenom EMCS sustava 1. oujka 2013. godine. Nacionalna primjena EMCS sustava oznaila je, prije svega, prelazak s papirnatog sustava na elektroniku razmjenu informacija o kretanju troarinskih prozvoda u sustavu odgode plaanja troarine i iskljuivu primjenu elektronikog troarinskog dokumenta (e-TD-a) u odnosu na kretanja troarinskih proizvoda koja zapoinju i zavravaju u Republici Hrvatskoj te je ujedno omoguila, i u tom smislu i predstavlja, znaajnu fazu u pripremi za uinkovitu primjenu EMCS sustava u irem kontekstu Europske unije. Pristupanjem Europskoj uniji - 1. srpnja 2013. godine, Republika Hrvatska je preuzela sve obveze koje proizlaze iz punopravnog lanstva u Uniji te, u skladu s odredbama europskog troarinskog zakonodavstva, i obvezu primjene EMCS sustava za kretanja troarinskih proizvoda u sustavu odgode plaanja troarine unutar Europske unije. Svrha ovog prirunika je pruiti sveobuhvatni opi prikaz poslovnih procesa i funkcionalnosti podranih EMCS sustavom iskljuivo u odnosu na kretanja troarinskih proizvoda u sustavu odgode plaanja troarine koja zapoinju i zavravaju u Republici Hrvatskoj.

  Namjena

  Ovaj prirunik je namijenjen prvenstveno vanjskim korisnicima EMCS sustava:

  ovlatenim gospodarskim subjektima (troarinskim obveznicima):

  poiljateljima - ovlatenim drateljima troarinskog skladita

  i primateljima - ovlatenim drateljima troarinskog skladita,