of 58 /58
▪ Bunarska cesta 62, 52100 Pula, Hrvatska ▪ Tel./Fax.: 00385/52/534-780 ▪ GSM: 00385/91/523-45-99 ▪ E-mail: [email protected] ▪ www.elput.hr ELPUT d.o.o. ▪ Bunarska cesta 62, 52100 Pula, Hrvatska ▪ Tel./Fax.: 00385/52/534-780 ▪ GSM: 00385/91/523-45-99 ▪ E-mail: [email protected] ▪ www.elput.hr ▪ OIB: 76400016180 ▪ MB: 01258931 ▪ IBAN: HR3524840081106865555 ▪ Trgovački sud u Rijeci (služba Pazin), MBS:040092817 ▪ Temeljni kapital plaćen u cijelosti 26.700,00 kn ▪ Šifra djelatnosti: 7112 ▪ Osnivač: Ankica Drandić Investitor: CASTRUM PULA d.o.o., Upravljanje zgradama, OIB: 62830233394, Splitska 7, 52100 Pula Građevina: Zgrada Forum 13 uređenje uredskih i arhivskih prostorija na III. katu i potkrovlju Lokacija: K.č. zgr. 7, k.o. Pula, Forum 13, 52100 Pula Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT Elektroinstalacija jake i slabe struje Broj projekta: E-32-17 Zajednička oznaka projekta: 33-06/17 Broj knjige/mape: Mapa 2 Glavni projektant: Ivan Celija, dipl.ing.građ. Projektant: Marino Drandić, mag. ing. el. techn. inf. Suradnik: Ana Drandić, mag. ing. el. techn. inf. U Puli, lipanj 2017. Direktor: Marino Drandić

ELEKTROTEHNIČKI PROJEK - castrum-pula.hr · PDF filePravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica (Sl. l. SFRJ 13/78),

 • Author
  ledien

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ELEKTROTEHNIČKI PROJEK - castrum-pula.hr · PDF filePravilnik o tehničkim normativima za...

 • Bunarska cesta 62, 52100 Pula, Hrvatska Tel./Fax.: 00385/52/534-780

  GSM: 00385/91/523-45-99 E-mail: [email protected]

  www.elput.hr

  ELPUT d.o.o. Bunarska cesta 62, 52100 Pula, Hrvatska Tel./Fax.: 00385/52/534-780 GSM: 00385/91/523-45-99 E-mail: [email protected] www.elput.hr OIB: 76400016180 MB: 01258931

  IBAN: HR3524840081106865555 Trgovaki sud u Rijeci (sluba Pazin), MBS:040092817 Temeljni kapital plaen u cijelosti 26.700,00 kn ifra djelatnosti: 7112 Osniva: Ankica Drandi

  Investitor: CASTRUM PULA d.o.o., Upravljanje zgradama, OIB: 62830233394, Splitska 7, 52100 Pula Graevina: Zgrada Forum 13 ureenje uredskih i arhivskih prostorija na III. katu i potkrovlju Lokacija: K.. zgr. 7, k.o. Pula, Forum 13, 52100 Pula Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT

  ELEKTROTEHNIKI PROJEKT Elektroinstalacija jake i slabe struje

  Broj projekta: E-32-17 Zajednika oznaka projekta: 33-06/17 Broj knjige/mape: Mapa 2 Glavni projektant: Ivan Celija, dipl.ing.gra. Projektant: Marino Drandi, mag. ing. el. techn. inf. Suradnik: Ana Drandi, mag. ing. el. techn. inf. U Puli, lipanj 2017.

  Direktor: Marino Drandi

 • ELEKTROTEHNIKI PROJEKT Broj projekta: E-32-17 OPI DIO SADRAJ

  Zgrada Forum 13 ureenje uredskih i arhivskih prostorija na III. katu i potkrovlju U Puli, lipanj 2017.

  I

  SADRAJ

  OPI DIO ............................................................................................................................. I

  SADRAJ ............................................................................................................................. I

  POPIS MAPA .................................................................................................................. III

  IZJAVA PROJEKTANTA .................................................................................................IV

  PROJEKTNI ZADATAK .................................................................................................VII

  TEHNIKI DIO .................................................................................................................... 1

  1. TEHNIKI OPIS ..................................................................................................... 1

  1.1. OPIS GRAEVINE .......................................................................................... 2

  1.2. ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA ........................................................ 2

  1.3. ELEKTROINSTALACIJA SLABE STRUJE ...................................................... 4

  1.4. INSTALACIJA VATRODOJAVNOG SUSTAVA ............................................... 4

  1.5. MJERE ZATITE OD ELEKTRINE INSTALACIJE ...................................... 11

  1.6. VIJEK UPORABE I UVJETI ODRAVANJA GRAEVINE ............................ 12

  2. TEHNIKI PRORAUN ....................................................................................... 14

  2.1. IZBOR I DIMENZIONIRANJE KABELA ......................................................... 15

  2.2. PROVJERA UVJETA ZA PRAVILNO DJELOVANJE ZATITNIH SKLOPKI DIFERENCIJALNE STRUJE ...................................................................................... 17

  2.3. PRORAUN KAPACITETA AUTONOMNOG RADA AKUMULATORSKE BATERIJE VATRODOJAVNE CENTRALE ................................................................ 17

  2.4. PRORAUN UNUTARNJE RASVJETE ........................................................ 19

  3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE ........................................ 22

  3.1. OPI UVJETI I IZVOENJE .......................................................................... 23

  3.2. PREGLEDI, KONTROLE, ISPITIVANJA I MJERENJA .................................. 24

  4. POSEBNI TEHNIKI UVJETI GRAENJA I GOSPODARENJE OTPADOM ...... 28

  4.1. POSEBNI TEHNIKI UVJETI GRAENJA ................................................... 29

  4.2. GOSPODARENJE OTPADOM ...................................................................... 29

  5. PROCJENA TROKOVA GRAENJA ................................................................. 30

  6. GRAFIKI PRIKAZI .............................................................................................. 32

  01/1 Plan elektroinstalacije snage i utinica - tlocrt III. kata 01/2 Plan elektroinstalacije rasvjete - tlocrt III. kata 01/3 Plan elektroinstalacije slabe struje i dopunsko izjednaenje potencijala -tlocrt III. kata 01/4 Plan instalacije sustava vatrodojave - tlocrt III. kata 01/5 Plan glavnih koridora kablova i proboja u prostorije - tlocrt III. kata

 • ELEKTROTEHNIKI PROJEKT Broj projekta: E-32-17 OPI DIO SADRAJ

  Zgrada Forum 13 ureenje uredskih i arhivskih prostorija na III. katu i potkrovlju U Puli, lipanj 2017.

  II

  02/1 Plan elektroinstalacije snage i utinica - tlocrt potkrovlja 02/2 Plan elektroinstalacije rasvjete - tlocrt potkrovlja 02/3 Plan elektroinstalacije slabe struje i dopunsko izjednaenje potencijala -tlocrt potkrovlja 02/4 Plan instalacije sustava vatrodojave - tlocrt potkrovlja 02/5 Plan glavnih koridora kablova i proboja u prostorije - tlocrt potkrovlja 03/1 Vatrodojavni sustav - blok shema 04/1 Glavni elektroenergetski razvod - blok shema (postojee i novo stanje) 04/2 Elektroenergetski razdjelnik R-III-A - jednopolna shema 04/3 Elektroenergetski razdjelnik R-III-B - jednopolna shema 04/4 Elektroenergetski razdjelnik R-IV-A - jednopolna shema 04/5 Elektroenergetski razdjelnik R-IV-B - jednopolna shema 04/6 Elektroenergetski razdjelnik GRO+PMO - jednopolna shema 05/1 Simboli i oznake

  Projektant:

  Marino Drandi, mag. ing. el. techn. inf.

 • ELEKTROTEHNIKI PROJEKT Broj projekta: E-32-17 OPI DIO

  POPIS MAPA

  Zgrada Forum 13 ureenje uredskih i arhivskih prostorija na III. katu i potkrovlju U Puli, lipanj 2017.

  III

  POPIS MAPA

  Popis projekata koji ine glavni projekt zajednike oznake 33-06/17 i popis projektanata koji su ih izradili slijede u daljnjem tekstu. MAPA 1 SNIMAK POSTOJEEG STANJA Oznaka projekta: 33-06/17/SPS Projektant: Ivan Celija, dipl.ing.gra. G 5217 Tvrtka: INENJERI HLINGER I PARTNER d.o.o. MAPA 2 ELEKTROTEHNIKI PROJEKT Oznaka projekta: E-32-17 Projektant: Marino Drandi, mag. ing. el. techn. inf. E 2849 Tvrtka: ELPUT d.o.o., Pula MAPA 3 PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA Oznaka projekta: 42-2017-GPP Projektant: Branka Boi, dipl.ing.stroj. S 1367 Tvrtka: IZOTERMA d.o.o. Pula Glavni projektant:

  Ivan Celija, dipl.ing.gra.

 • ELEKTROTEHNIKI PROJEKT Broj projekta: E-32-17 OPI DIO

  IZJAVA PROJEKTANTA

  Zgrada Forum 13 ureenje uredskih i arhivskih prostorija na III. katu i potkrovlju U Puli, lipanj 2017.

  IV

  Investitor: CASTRUM PULA d.o.o., Upravljanje zgradama, OIB:62830233394, Splitska 7, 52100 Pula

  Graevina: Zgrada Forum 13 ureenje uredskih i arhivskih prostorija na III.

  katu i potkrovlju Lokacija: K.. zgr. 7, k.o. Pula, Forum 13, 52100 Pula Projekt: Elektroinstalacija jake i slabe struje Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT

  IZJAVA PROJEKTANTA

  Broj projekta: E-32-17 Projektant: Marino Drandi, mag. ing. el. techn. inf. Suradnik: Ana Drandi, mag. ing. el. techn. inf. Oznaka rjeenja HKIE: Klasa: UP/I-800-01/16-01/161 Urbroj: 504-05-16-3 od 2. studenog 2016. godine.

  Na temelju odredbi Zakona o prostornom ureenju (NN 153/13) i Zakona o gradnji

  (NN 153/13 i NN 20/17) dajem

  IZJAVU broj E-32-17

  kojom se potvruje da je ovaj projekt usklaen sa sljedeim propisima: 1. Zakon o prostornom ureenju (NN 153/13), 2. Zakon o gradnji (NN 153/13 i NN 20/17), 3. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog ureenja i gradnje (NN 78/15), 4. Zakon o zatiti od poara (NN 92/10), 5. Zakon o zatiti na radu (NN 71/14, NN 118/14 i NN 154/14), 6. Zakon o energiji (NN 120/12, NN 14/14 i NN 102/15), 7. Zakon o tritu elektrine energije (NN 22/13 i NN 102/15), 8. Zakon o elektronikim komunikacijama (NN 73/08, NN 90/11, NN 133/12, NN 80/13 i

  NN 71/14), 9. Zakon o graevnim proizvodima (NN 76/13 i NN 30/14),

 • ELEKTROTEHNIKI PROJEKT Broj projekta: E-32-17 OPI DIO

  IZJAVA PROJEKTANTA

  Zgrada Forum 13 ureenje uredskih i arhivskih prostorija na III. katu i potkrovlju U Puli, lipanj 2017.

  V

  10. Zakon o opoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, NN 139/10 i NN 14/14), 11. Zakon o tehnikim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13 i NN

  14/14), 12. Zakon o normizaciji (NN 80/13), 13. Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14), 14. Pravilnik o jednostavnim i drugim graevinama i radovima (NN 79/14, NN 41/15 i NN

  75/15), 15. Pravilnik o obveznom sadraju i opremanju projekata graevina (NN 64/14, NN 41/15,

  NN 105/15, NN 61/16 i NN 20/17), 16. Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15), 17. Pravilnik o zatiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilitima (NN 51/08), 18. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zatitu od poara elektroenergetskih postrojenja i

  ureaja (NN 146/05), 19. Pravilnik o normiranim naponima za distribucijske niskonaponske mree i elektrine

  opreme (NN 28/00), 20. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektrinom energijom (NN 88/12), 21. Pravilnik o nainu i uvjetima odreivanja zone elektronike komunikacijske

  infrastrukture i druge povezane opreme, zatitne zone i r