of 61 /61
Kralja Tomislava 51A, 31300 Beli Manastir, TEL: +385(0)31/702 207, FAX: +385(0)31/705 131, E-MAIL: [email protected] PLANUM PROJEKT d.o.o., za projektiranje i nadzor, Kralja Tomislava 51A, 31300 Beli Manastir, TEL: +385(0)31/702 207, FAX: +385(0)31/705 131, E-MAIL: [email protected], MBS: 030125186, OIB: 60804555223, POSLOVNA BANKA: HYPO ALPE-ADRIA-BANK d. d., IBAN: HR0325000091101385536 NAZIV I ADRESA INVESTITORA: OPĆINA VUKA Osječka 83, 31403 Vuka OIB: 70217703378 NAZIV GRAĐEVINE: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPĆINE VUKA- MJESTA VUKA, LIPOVAC HRASTINSKI I HRASTOVAC LOKACIJA: Općina Vuka: naselja Vuka, Lipovac Hrastinski i Hrastovac FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEK T MAPA: I Z.O.P.: PP-517/17 BR. PROJEKTA: PP-517/17 VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT PROJEKT ENERGETSKI UČINKOVITE I EKOLOŠKE JAVNE RASVJETE PROJEKTANT: Ratko Radaković, mag. ing. el. M. P. PROJEKTANTA GLAVNI PROJEKTANT: Ratko Radaković, mag. ing. el. M. P. GLAVNOG PROJEKTANTA DIREKTOR: Zoran Marčec, ing. geod. M. P. TVRTKE SURADNIK: Ivan Plašćak, mag. ing. el. MJESTO I DATUM: Beli Manastir, veljača 2017.

PROJEKT ENERGETSKI UČINKOVITE I EKOLOŠKE · PDF filePravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu ... Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih

 • Author
  lynhu

 • View
  221

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of PROJEKT ENERGETSKI UČINKOVITE I EKOLOŠKE · PDF filePravilnik o temeljnim zahtjevima...

 • Kralja Tomislava 51A, 31300 Beli Manastir, TEL: +385(0)31/702 207, FAX: +385(0)31/705 131, E-MAIL: [email protected]

  PLANUM PROJEKT d.o.o., za projektiranje i nadzor, Kralja Tomislava 51A, 31300 Beli Manastir, TEL: +385(0)31/702 207, FAX: +385(0)31/705 131, E-MAIL: [email protected], MBS: 030125186, OIB: 60804555223, POSLOVNA BANKA: HYPO ALPE-ADRIA-BANK d. d., IBAN: HR0325000091101385536

  NAZIV I ADRESA INVESTITORA: OPINA VUKA Osjeka 83, 31403 Vuka OIB: 70217703378

  NAZIV GRAEVINE: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPINE VUKA- MJESTA VUKA, LIPOVAC HRASTINSKI I HRASTOVAC

  LOKACIJA:

  Opina Vuka: naselja Vuka, Lipovac Hrastinski i Hrastovac

  FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEK T

  MAPA: I Z.O.P.: PP-517/17 BR. PROJEKTA: PP-517/17

  VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNIKI PROJEKT PROJEKT ENERGETSKI UINKOVITE I EKOLOKE JAVNE RASVJETE

  PROJEKTANT:

  Ratko Radakovi, mag. ing. el.

  M. P. PROJEKTANTA

  GLAVNI PROJEKTANT:

  Ratko Radakovi, mag. ing. el.

  M. P. GLAVNOG PROJEKTANTA

  DIREKTOR:

  Zoran Marec, ing. geod.

  M. P. TVRTKE

  SURADNIK: Ivan Plaak, mag. ing. el.

  MJESTO I DATUM: Beli Manastir, veljaa 2017.

 • Kralja Tomislava 51A, 31300 Beli Manastir, TEL: +385(0)31/702 207, FAX: +385(0)31/705 131, E-MAIL: [email protected]

  Br. projekta: PP-517/17 Graevina: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPINE VUKA- MJESTA VUKA, LIPOVAC HRASTINSKI I HRASTOVAC Mjesto i datum: Beli Manastir,veljaa 2017. 2

  SADRAJ:

  A. OPI DIO

  I. Registracija tvrtke,

  II. Rjeenje o imenovanju projektanta

  III. Rjeenje o upisu u imenik ovlatenih inenjera,

  IV. Izjava projektanta o usklaenosti projekta s odredbama zakona i posebnih propisa

  B. TEHNIKI DIO

  B1 TEKSTUALNI DIO

  I. TEHNIKI OPIS II. PRORAUNI

  III. PROJEKTIRANI VIJEK GRAEVINE I UVJETI ODRAVANJA IV. PRIKAZ MJERA ZATITE NA RADU V. PRIKAZ TEHNIKIH RJEENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZATITE OD POARA VI. TROKOVNIK

  B2 GRAFIKI DIO

  VUKA OSJEKA - SITUACIJA .......................................................................................................... 1 VUKA OSJEKA ULAZ - SITUACIJA ................................................................................................... 2 VUKA M.CIPELIA-SITUACIJA ......................................................................................................... 3 VUKA S.RADIA I UBIA ZRINSKOG - SITUACIJA ...................................................................... 4 HRASTOVAC - SITUACIJA .................................................................................................................. 5 LIPOVAC HRASTINSKI - SITUACIJA ................................................................................................... 6

  B3 PRILOZI

 • Kralja Tomislava 51A, 31300 Beli Manastir, TEL: +385(0)31/702 207, FAX: +385(0)31/705 131, E-MAIL: [email protected]

  Br. projekta: PP-517/17 Graevina: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPINE VUKA- MJESTA VUKA, LIPOVAC HRASTINSKI I HRASTOVAC Mjesto i datum: Beli Manastir,veljaa 2017. 3

  A. OPI DIO

  Projektant: Ratko Radakovi, mag. ing. el.

  U Belom Manastiru, veljaa 2017.

 • Kralja Tomislava 51A, 31300 Beli Manastir, TEL: +385(0)31/702 207, FAX: +385(0)31/705 131, E-MAIL: [email protected]

  Br. projekta: PP-517/17 Graevina: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPINE VUKA- MJESTA VUKA, LIPOVAC HRASTINSKI I HRASTOVAC Mjesto i datum: Beli Manastir,veljaa 2017. 4

  Na temelju lanka 108. stavka (2) Zakona o gradnji (NN br. 153/13) Investitor donosi:

  RJEENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

  RATKO RADAKOVI, mag.ing.el., imenuje se za glavnog projektanta i odgovoran je za cjelovitost, ispravnost, meusobnu usklaenost i kvalitetu projekta za graevinu:

  INVESTITOR: OPINA VUKA Osjeka 83, 31403 Vuka OIB: 70217703378

  GRAEVINA: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPINE VUKA- MJESTA VUKA, LIPOVAC HRASTINSKI I HRASTOVAC

  LOKACIJA: Opina Vuka: naselja Vuka, Lipovac Hrastinski i Hrastovac VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

  ELEKTROTEHNIKI PROJEKT PROJEKT ENERGETSKI UINKOVITE I EKOLOKE JAVNE RASVJETE

  BROJ PROJEKTA: PP-517/17

  Imenovani je upisan u Imenik ovlatenih inenjera u Hrvatskoj komori inenjera elektrotehnike pod rednim brojem E 2375, s danom upisa 19. travnja 2011.godine.

  Pri izradi tehnike dokumentacije projektant je duan uvaiti sve odredbe Zakona o prostornom ureenju i zakona o gradnji, i sva rjeenja prilagoditi vaeim propisima i normativima za ovu vrstu graevine, vodei rauna o zahtjevima investitora i Ugovora o izradi tehnike dokumentacije.

  Vuka, veljaa 2017. godine

  INVESTITOR:

 • Kralja Tomislava 51A, 31300 Beli Manastir, TEL: +385(0)31/702 207, FAX: +385(0)31/705 131, E-MAIL: [email protected]

  Br. projekta: PP-517/17 Graevina: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPINE VUKA- MJESTA VUKA, LIPOVAC HRASTINSKI I HRASTOVAC Mjesto i datum: Beli Manastir,veljaa 2017. 5

  Temeljem Zakona o gradnji (NN RH broj 153/13), daje se:

  IZJAVA projektanta

  o usklaenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima, odredbama prostornog plana, posebnih zakona i drugih propisa

  INVESTITOR: OPINA VUKA Osjeka 83, 31403 Vuka OIB: 70217703378

  GRAEVINA: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPINE VUKA- MJESTA VUKA, LIPOVAC HRASTINSKI I HRASTOVAC

  LOKACIJA: Opina Vuka: naselja Vuka, Lipovac Hrastinski i Hrastovac VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

  ELEKTROTEHNIKI PROJEKT PROJEKT ENERGETSKI UINKOVITE I EKOLOKE JAVNE RASVJETE

  BROJ PROJEKTA: PP-517/17

  Ovaj projekt je usklaen sa slijedeim zakonima, odredbama posebnih zakona, propisima, odnosno posebnim uvjetima:

  Zakon o prostornom ureenju (NN 153/2013) Zakon o gradnji (NN 153/2013) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog ureenja i gradnje (NN 78/15) Zakon o arhitektonskim i inenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom ureenju i

  gradnji (Narodne novine 152/08, 49/11, 025/2013) Zakon o normizaciji (Narodne novine 80/13) Zakon o zatiti od poara (Narodne novine 92/10) Pravilnik o jednostavnim i drugim graevinama i radovima (NN RH broj 79/14., 41/15) Zakon o zapaljivim tekuinama i plinovima (Narodne novine 108/95 i 56/10) Zakon o zatiti na radu (NN 71/2014) Zakon o Dravnom inspektoratu (Narodne novine, br. 116/08, 123/08 i 49/11) Zakon o zatiti od neionizirajuih zraenja (Narodne novine 91/10) Zakon o zatiti okolia (Narodne novine 80/13) Zakon o zatiti od buke (Narodne novine 30/09, 55/13) Zakon o graevnim proizvodima (Narodne novine 76/13) Zakon o opoj sigurnosti proizvoda (Narodne novine 30/09 i 139/10) Zakon o tehnikim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (Narodne novine 80/13) Zakon o akreditaciji (Narodne novine 158/03 i 75/09) Zakon o mjeriteljstvu (Narodne novine 163/03, 194/03 ispravak i 111/07) Zakon o Dravnom inspektoratu (Narodne novine 116/08, 123/08 i 49/11)

 • Kralja Tomislava 51A, 31300 Beli Manastir, TEL: +385(0)31/702 207, FAX: +385(0)31/705 131, E-MAIL: [email protected]

  Br. projekta: PP-517/17 Graevina: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPINE VUKA- MJESTA VUKA, LIPOVAC HRASTINSKI I HRASTOVAC Mjesto i datum: Beli Manastir,veljaa 2017. 6

  Zakon o zatiti i ouvanju kulturnih dobara (Narodne novine 69/99, 151/03, 157/03 ispravak, 87/09 i 88/10, 61/2011, 25/12, 136/12)

  Zakon o elektronikim komunikacijama (Narodne novine, br. 73/08, 090/2011, 133/2012, NN 080/2013)

  Pravilnik o obveznom sadraju i opremanju projekata graevina (NN br. 64/14) Pravilnik o osiguranju pristupanosti graevina osobama s invaliditetom i smanjene

  pokretljivosti (NN 078/2013) Pravilnik o kontroli projekata (Narodne novine 89/00) Pravilnik o tehnikom pregledu graevine (Narodne novine 108/04) Pravilnik o jednostavnim graevinama i radovima (Narodne novine 21/09, 57/10, 126/10,

  48/11, 81/12, 68/13) Pravilnik o sustavima za dojavu poara (Narodne novine 56/99) Pravilnik o opremi i zatitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim

  atmosferama (Narodne novine 34/10) Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zatitu od poara elektroenergetskih postrojenja i ureaja

  (Narodne novine 146/05) Pravilnik o tehnikim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odravanje plinskih

  kotlovnica (Slubeni list, br. 10/90 i 52/90) Pravilnik o tehnikim normativima za zatitu od statikog elektriciteta (Slubeni list, br. 62/73) Pravilnik o zatiti na radu za mjesta rada (Narodne novine 29/13) Pravilnik o zatiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilitima (Narodne novine 51/08) Pravilnik o sigurnosnim znakovima (Narodne novine 29/05) Pravilnik o uporabi osobnih zatitnih sredstava (Narodne novine 39/06) Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (Narodne novine 5/84) Pravilnik o listi strojeva i ureaja s poveanim opasnostima (Narodne novine 47/02) Pravilnik o sigurnosti strojeva (Narodne novine 28/11) Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (Narodne novine 21/08) Pravilnik o zatiti radnika od izloenosti buci na radu (Narodne novine 46/08) Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektrinom energijom (Narodne novine 88/12) Pravilnik o gospodarenju graevnim otpadom (Narodne novine 38/08) Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli (Narodne novine 64/08 i 67/09) Pravilnik o najviim razinama buke u sredini u kojoj ljudi radi i borave (Narodne novine 145/04) Pravilnik o nadzoru graevnih proizvoda (Narodne novine 113/08) Pravilnik o tehnikim doputenjima za graevne proizvode (Narodne novine 103/08) Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaavanju graevnih

  proizvoda (Narodne novine