Click here to load reader

ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS MŪSDIENU TEHNOLOĢIJAS. · PDF file Paralēlam darbam ar AS „Sadales tīkls” (ST) elektrotīklu ... •Savienojošie vadi •Konektori •Optimaizeri

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS MŪSDIENU TEHNOLOĢIJAS. · PDF file Paralēlam darbam ar...

 • ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS MŪSDIENU TEHNOLOĢIJAS.

  Aigars Kalniņš

  Saules enerģijas asociācija 29.03.2019

 • 2

  SAULES POTENCIĀLS LATVIJĀ

  Avots, PVGIS

  PVGIS

  (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/)

  • 1100-1300 kWh/m2

  • 825-975 kWh/kWp

  SEA

  • 886-1066 kWh/kWp

 • 3

  SAULES POTENCIĀLS VĀCIJĀ

  Avots, PVGIS

  PVGIS

  (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/)

  • 1100-1450 kWh/m2

  • 825-1100 kWh/kWp

 • 4

  IZMANTOŠANAS STATISTIKA PASAULĒ, TENDENCES

  PHOTOVOLTAIC BAROMETER (04.2018) dati

  • 106,6 GW- kopējā uzstādītā saules elektrostaciju jauda EU.

  • 5,56 GW -uzstādīts 2017 gadā • 100 GW -uzstādītā jauda pasaulē 2017

  gadā, puse no tā Ķīnā. • 113,9 TWh – saražotā elektroenerģija no

  SES EU 2017 gadā. • 6% Japānā 7% Vācijā un Itālijā saražotās

  elektroenerģijas īpatsvars no SES

 • 5

  IZMANTOŠANAS STATISTIKA LATVIJĀ

  Avots, ST

 • 6

  TENDENCES 2010-2018

  Avots, ST

 • 7

  MIKROĢENERĀCIJAS PIESLĒGUMI PĒC RAŽOŠANAS VEIDA -04.2018

  Avots, ST

 • 8

  DARBĪBAS PRINCIPS

  • Fotoelements sastāv no p-n tipa pusvadītāja kurš gaismas enerģiju pārvērš

  elektriskajā.

 • 9

  FOTOELEKTRISKO PANEĻU TIPI, VEIDI

  • Monokristāliskais silīcijs

  • Polikristāliskais silīcijs

  • Amorfais silīcijs

  • Hibrīdās tehnoloģijas

 • 10

  FOTOELEKTRISKO PANEĻU TIPI, VEIDI

  Montāžas veidi:

 • 11

  FOTOELEKTRISKO PANEĻU TIPI, VEIDI

 • 12

  FOTOELEKTRISKO PANEĻU TIPI, VEIDI

 • 13

  FOTOELEKTRISKO PANEĻU TIPI, VEIDI

 • 14

  FOTOELEKTRISKO PANEĻU TIPI, VEIDI

  Virknes slēgums

 • 15

  INVERTORI

  • Iekārta kura pārveido DC/AC • Tipi (on-grid, off-grid, island, micro)

  • Parametri

  • Iestatījumi

  Paralēlam darbam ar AS „Sadales tīkls” (ST)

  elektrotīklu pieslēdzami ST atzīto

  mikroģeneratoru un invertoru sarakstā

  iekļautie mikroģeneratori un invertori.

 • 16

  INVERTORI

 • 17

  KOMPLEKTĒJOŠĀS DAĻAS

  • Montāžas sistēma

  • Savienojošie vadi

  • Konektori

  • Optimaizeri

 • 18

  SISTĒMAS APRĒĶINS

 • 19

  SISTĒMAS APRĒĶINS

 • 20

  SISTĒMAS APRĒĶINS

 • 21

  SISTĒMAS APRĒĶINS

 • 22

  SISTĒMAS APRĒĶINS

 • 23

  SISTĒMAS APRĒĶINS

 • 24

  SISTĒMAS APRĒĶINS

 • 25

  SISTĒMAS APRĒĶINS

 • 26

  DARBA REŽĪMI (DIENNAKTS CIKLS BA SISTĒMAI)

 • 27

  SLĒGUMA SHĒMAS

 • 28

  ĢENERĀCIJAS SISTĒMU VEIDI

  • Tīklievades (on-grid), darbojas paralēli operatora tīklam.

  Elektroapgādes tīklam pieslēgta sistēma dienas gaišajā laikā ražo elektroenerģiju pašpatēriņam. To, kas paliek pāri, nodod elektrotīklā.

  • Tīklievades ar uzkrāšanu

  Elektroapgādes tīklam pieslēgta sistēma dienas gaišajā laikā ražo elektroenerģiju pašpatēriņam. To, kas paliek pāri, uzkrāj akumulatoros.

  • Autonoma (off-grid), darbojas patstāvīgi bez ārēja tīkla.

  Autonoma sistēma (bez elektrotīkla pieslēguma) saražoto elektroenerģiju uzkrāj akumulatoros.

  • Hibrīda (hybrid), kombinēta darbojas paralēli ar dažādiem ģenerācijas avotiem.

  • Rezerves barošanas (back up)

 • 29

  DARBA REŽĪMI (PAŠPATĒRIŅŠ)

 • 30

  DARBA REŽĪMI (UZLĀDE)

 • 31

  DARBA REŽĪMI (MAKSIMUMS)

 • 32

  DARBA REŽĪMI (ĢENERĀCIJA +AKUMULATORI)

 • 33

  DARBA REŽĪMI (TĪKLS)

 • 34

  DARBA REŽĪMI (REZERVE)

 • 35

  DARBA REŽĪMI (ALTERNATĪVAS)

 • 36

  ZEMĒŠANA, ZIBENS, PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBA

 • 37

  ZEMĒŠANA, ZIBENS, PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBA

  Bez LPS

 • 38

  ZEMĒŠANA, ZIBENS, PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBA

  Ar LPS

 • 39

  ZEMĒŠANA, ZIBENS, PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBA

  Jumta segums- metāls

 • 40

  PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBA (DC/AC)

  Mikroinvertori

 • 41

  PIESLĒGUMA SHĒMA, PIEDERĪBAS ROBEŽA

 • 42

  NORĒĶINU SISTĒMA (NETO, ATPIRKUMS)

  * 3f, 20 A pieslēgums. Patēriņš 600 kWh/mēn.

  - €

  20 €

  40 €

  60 €

  80 €

  1 00 €

  16 - Jan

  16 - Feb

  16 - Mar

  16 - Apr

  16 - May

  16 - Jun

  16 - Jul

  16 - Aug

  16 - Sep

  16 - Oct

  16 - Nov

  16 - Dec

  17 - Jan

  17 - Feb

  17 - Mar

  17 - Apr

  17 - May

  17 - Jun

  17 - Jul

  17 - Aug

  17 - Sep

  17 - Oct

  17 - Nov

  17 - Dec

  Mājaimsniecības elektrības rēķina komponentes, EUR ar PVN *

  Tīkla pakalpojums OIK Elektroenerģija PVN

  Avots, AST

  Norēķini par mikroģenerācijā

  saražoto elektroenerģiju.

  74%- NETO norēķinu sistēma,

  administrē ST

  26%- Saražoto enerģiju pārdod

  tirgotājam par savstarpēji

  nolīgtu cenu.

 • 43

  NORMATĪVAIS REGULĒJUMS

  Elektroenerģijas tirgus likums:

  22.Pants (1) Ražošanas jaudu palielināšanai un jaunas ražošanas iekārtas ieviešanai nepieciešama ministrijas atļauja. (MK

  Noteikumi Nr.883)

  22.Pants (4) Ražošanas jaudu būvniecība notiek normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. (MK Noteikumi Nr. 573)

  Enerģētikas likums:

  16.Pants (3) Sistēmas operators, ja to pieļauj pārvades vai sadales sistēmas tehniskās iespējas, savā licences darbības zonā

  nodrošina autonomajam ražotājam iespēju pārvaldīt vai sadalīt saražotās elektroenerģijas vai siltumenerģijaspārpalikumu,

  lai to pārdotu citiem enerģijas lietotājiem.

  Mikroģeneratora pieslēgšanas kārtība:

  SAD_K101

 • 44

  TENDENCES MIKROĢENERĀCIJAS REGULĒJUMĀ

  1. Augstākas tehniskās prasības Regula 2016/631 paredz sistēmas stabilitātes uzturēšanā iesaistīt ražošanas iekārtas sākot ar 800w jaudu. Tehniskās prasības darbībai pie novirzēm no sistēmas normāliem apstākļiem. Automātiskās pieslēgšanās/ atslēgšanās nosacījumi.

  2. Vienkāršāks pieslēguma process Regula 2016/631 paredz paziņošanas kārtību ģeneratoriem līdz 0,5 MW Atjaunojamo energoresursu direktīvas projekts paredz «Informē un pieslēdz» principu pieslēgumiem līdz 16A.

 • 45

  RAŽOTĀJU PIESLĒGUMU IETEKME UZ ELEKTROAPGĀDES TĪKLU

  Eiropas valstu pieredze pieaugot izkliedētajai ģenerācijai:

  • Elektroenerģijas pārprodukcija atsevišķās teritorijās.

  • Ietekme uz sistēmas frekvenci.

  • Invertori var radīt traucējumus datu nolasītājiem.

 • 46

  INFO

  Informācija par ģeneratoru pieslēgumu:

  https://www.sadalestikls.lv/klientiem/pieslegumi

  PALDIES

  [email protected]

  29231243

  mailto:[email protected]

Search related