[Edu. ] Pahang STPM Trial 2011 Pengajian Am (w Ans)

  • View
    184

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of [Edu. ] Pahang STPM Trial 2011 Pengajian Am (w Ans)

1

I II III

Protokol Protokol Cartagena Protokol Kyoto Protokol Vienna

X Y Z

Matlamat Utama Mengurangkan pembebasan gas rumah kaca Mengatasi masalah penyalahgunaan dan pengedaran dadah Melindungi negara daripada kemungkinan risiko organisme hidup terubahsuai (LMO) yang digunakan dalam makanan atau makanan haiwan

1 Yang manakah padanan yang benar antara protokol antarabangsa dengan matlamat utamanya? I X Y Z Z II Y X Y X III Z Z X Y

A B C D

Program Transformasi Kerajaan (PTK) Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA)

2

Pernyataan di atas merujuk kepada langkah-langkah untuk A B C D membangunkan modal insan memantapkan perkhidmatan awam Malaysia memperkasakan rakyat Malaysia untuk menghadapi cabaran global mempergiatkan pengkorporatan agensi kerajaan dalam memajukan ekonomi negara

Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

http://edu.joshuatly.com/

2 3 Yang manakah antara berikut tepat tentang Dasar Teknologi Hijau? I II III Mengeksploitasi sumber-sumber alam secara optimum Mengimport teknologi dan meminjam kepakaran luar negara Mencari ketidakbergantungan tenaga dan mempromosikan kecekapan tenaga Meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi

IV

A B C D

I dan II I dan IV II dan III III dan IV

4 Yang manakah teras strategik Rancangan Malaysia kesepuluh (RMK10 ) ke arah mencapai status negara berpendapatan tinggi dan maju menjelang 2020? I II III IV A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV Meningkatkan nilai tambah sektor ekonomi negara Meningkatkan kadar pertumbuhan penduduk Mengawal kemasukan pelabur asing Membangunkan k-pekerja

Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

http://edu.joshuatly.com/

3

Dasar Bioteknologi Negara Fasa Kedua : 2011 - 2015

Matlamat: Membangunkan industri biotek negara

5 Yang manakah yang berkaitan dengan strategi pelaksanaan Dasar Bioteknologi Negara pada fasa kedua? I Membina kepakaran dalam penemuan ubat-ubatan dan pembangunan sumber asli Menubuhkan Perbadanan Bioteknologi Industri Malaysia Meningkatkan pembangunan saintifik produk baru Membina jenama Malaysia

II III IV A B C D I dan II I dan III

II dan IV III dan IV

Membina negara bangsa Membangunkan modal insan Memperkasakan sekolah kebangsaan

6

Teras strategik di atas merujuk kepada A B C D Model Ekonomi Baru Falsafah Pendidikan Negara Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Pelan Induk Ekonomi Berasaskan Pengetahuan

Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

http://edu.joshuatly.com/

4 7 Apakah rasional Dasar Kependudukan 70 juta Penduduk? I II III IV Mengimbangi jumlah penduduk negara jiran Memiliki jaminan makanan yang mencukupi Menyediakan asas pasaran bagi keluaran industri Menyediakan sumber tenaga manusia yang mencukupi bagi pembangunan negara

A B C D

I dan II I dan III II dan IV III dan IV

Mewujudkan kerjasama yang erat antara sektor awam dengan sektor swastaMenggalakkan perkongsian maklumat

8

Penyataan di atas merujuk kepada A B C D Dasar Penswastaan Dasar Produktiviti Negara Dasar Persyarikatan Malaysia Program Kerjasama Teknikal Malaysia

Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

http://edu.joshuatly.com/

5

Ciri-ciri: Mempunyai rangkaian antarabangsa Mengendalikan barang dagangan yang banyak Memainkan peranan utama dalam bidang perdagangan luar

9

Pernyataan di atas merujuk kepada A B C D Dasar Wawasan Negara Dasar Produktiviti Negara Dasar Sogoshosha Malaysia Dasar Persyarikatan Malaysia

10 Yang manakah faedah-faedah yang diperoleh hasil daripada pelaksanaan Dasar Biofuel Negara? I II III IV A B C D I dan II II dan III I dan IV III dan IV Mempercepat pertumbuhan ekonomi negara Mengurangkan kesan kenaikan harga petroleum Mewujudkan permintaan baru terhadap minyak kelapa sawit Mengembangkan sektor pengangkutan dan perkhidmatan negara

Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

http://edu.joshuatly.com/

6 Soalan 11 berdasarkan maklumat di bawah ini.

Mengurangkan gejala rasuah Meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan awam Meningkatkan tadbir urus koporat dan etika perniagaan Memantapkan institusi keluarga Menambahbaik kualiti hidup dan kesejahteraan Masyarakat

X

11

X merujuk kepada A B CD

Pelan Induk Ekonomi Berasaskan Pengetahuan Pelan Integriti Nasional Islam HadhariMisi Nasional

12

Yang manakah objektif Dasar Pertanian Negara Ketiga ? I II III IV A B C D I dan II I dan III II dan IV III dan IV Meningkatkan sekuriti makanan Menjalankan reformasi sistem pemasaran Menggalakkan sumber pertumbuhan baru Meningkatkan rancangan pembukaan tanah

Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

http://edu.joshuatly.com/

7 13 Yang manakah benar tentang penglibatan aktif Malaysia dalam mengukuhkan Kerjasama Selatan-Selatan? I Menempatkan ibu pejabat Pusat Pertukaran Data Pelaburan Perdagangan dan Teknologi Menganjurkan perkongsian pintar melalui Dialog Antarabangsa Langkawi Menyokong kewujudan blok perdagangan Selatan-Selatan Menstrukturkan semula Suruhanjaya Selatan-Selatan

II III IV A B C D I dan II I dan III

II dan IV III dan IV

14 Yang manakah benar tentang penglibatan Malaysia dalam penyelesaian konflik antarabangsa? I II III Menganggotai Pertubuhan Pakatan Atlantik Utara ( NATO) Menjadi ahi tetap Majlis Keselamatan Bangsa-bangsa Bersatu Menyertai misi pengaman Bangsa-bangsa Bersatu di Timor Leste dan Lubnan Merangka Pelan Tindakan ke arah mewujudkan negara Palestin yang berdaulat

IV

A B C D

I dan II I dan III II dan IV III dan IV

Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

http://edu.joshuatly.com/

8

Kes : Tuntutan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan Negara yang menuntut : Malaysia dan Singapura

Perbicaraan: Mahkamah Keadilan Antarabangsa di The Hague, Belanda

Keputusan mahkamah muktamad

15 Berdasarkan pernyataan di atas yang manakah benar tentang keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa? I II III IV A B C D I dan III I dan IV II dan III II dan IV Pulau Batu Putih menjadi hak milik Singapura Tubir Selatan menjadi hak milik bersama negara Kedaulatan Malaysia ke atas Batuan Tengah kekal Ketiga-tiga pulau tersebut menjadi hak milik Singapura

Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

http://edu.joshuatly.com/

9

Forum Kerjasama Serantau (ARF) Kawasan Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) Kawasan Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara ( SEANWFZ)

16 Perjuangan Pertubuhan Negara-negara Berkecuali ( ASEAN) melalui mekanisme di atas adalah bertujuan untuk A B C D mengimbangi kuasa unipolar Amerika Syarikat mewujudkan kestabilan politik dan keselamatan serantau menyediakan landasan kepada pembentukan pakatan ketenteraan ASEAN mewujudkan hubungan politik, ekonomi, dan sosial dalam kalangan negara anggota

Projek sub-serantau Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara ( ASEAN) Kawasan Pertumbuhan Segi Tiga Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur Brunei-Indonesia-Malaysia-Filipina (BIMP-EAGA) Pembangunan Lembangan Mekong

17 Strategi kerjasama pembangunan wilayah kecil Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara ( ASEAN) di atas adalah untuk A B C D mengurangkan jurang pembangunan antara negara anggota ASEAN mewujudkan persekitaran yang selamat di rantau Asia Tenggara mempertingkatkan hubungan dan kerjasama negara anggota mengadakan projek usahasama perindustrian ASEAN

Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

http://edu.joshuatly.com/

10

Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara ( ASEAN) Kerjasama ekonomi Asia-Pasifik ( APEC ) Mesyuarat Asia Eropah (ASEM)

18

Yang manakah tepat tentang pertubuhan antarabangsa di atas? I II III IV A B C D I dan II I dan III II dan IV III dan IV Kerjasama pelbagai hala dalam isu ekonomi rantau dan global Kerjasama ketenteraan dan keamanan serantau Bersifat regionalisme terbuka Bersifat blok perdagangan

19

Matlamat perwujudan Komuniti Asia Timur adalah untuk I Menghapuskan jurang perbezaan antara negara-negara membangun dengan negara-negara perindustrian mengelakkan konflik dan meningkatkan keamanan negara anggota Melaksanakan liberalisasi perdagangan serantau Membentuk blok ekonomi Asia Timur

II III IV A B C D I dan III

I dan IV II dan III II dan IV

Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

http://edu.joshuatly.com/

11

Negara : Malaysia, Vietnam, Filipina dan Brunei Darussalam Isu : Tuntutan kawasan perairan dan pelayaran di Laut China Selatan

20

Tuntutan di atas berasaskan A B C D Perjanjian Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN Perjanjian Asia Tenggara Zon Ekonomi Eksklusif

21 Majlis Raja-Raja boleh bertindak menurut budi bicaranya berhubung dengan tugas mengenai I mempunyai kuasa pengampunan mengenai kesalahan yang telah dibicarakan oleh Mahkamah Tentera memberi nasihat mengenai pelantikan Perdana Menteri mengubah sempadan-sempadan negeri melantik anggota Mahkamah Khas

II III IV A B C D I dan II I dan III

II dan IV III dan IV

Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

http://edu.joshuatly.com/

12

22

Yang manakah tidak berkaitan tentang tugas Ketua Setiausaha Negara? I II III IV A B C D I dan II II dan III I dan IV III dan IV Menjadi Setiausaha Kabinet Menggubal polisi awam negara Mempengerusikan mesyuarat Kabinet Men