of 22 /22

ECOSISTEMUL PADURILOR ECUATORIALE

  • Upload
    roz

  • View
    254

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ECOSISTEMUL PADURILOR ECUATORIALE. ECOSISTEMUL. U n ecosistem este o unitate de func t ionare s i organizare a ecosferei alc a tuit a din biotop s i biocenoza . Ecosistemul cuprinde s i rela t iile dintre biotop s i biocenoz a . - PowerPoint PPT Presentation

Text of ECOSISTEMUL PADURILOR ECUATORIALE

Page 1: ECOSISTEMUL PADURILOR ECUATORIALE
Page 2: ECOSISTEMUL PADURILOR ECUATORIALE

ECOSISTEMUL

Un ecosistem este o unitate de functionare si organizare a ecosferei alcatuita din biotop si biocenoza. Ecosistemul cuprinde si relatiile dintre biotop si biocenoza. Un ecosistem nu are graniUn ecosistem nu are granitte definite, astfel el poate e definite, astfel el poate avea dimensiuni foarteavea dimensiuni foarte mari (desertul Sahara) mari (desertul Sahara), sau , sau dimensiuni foarte micidimensiuni foarte mici(iaz).(iaz).

Page 3: ECOSISTEMUL PADURILOR ECUATORIALE
Page 4: ECOSISTEMUL PADURILOR ECUATORIALE

CLASIFICARE DupDupaa locul locul iin care se gn care se gaasesc, ecosistemele sunt sesc, ecosistemele sunt iin general clasificate n general clasificate iin:n:

~Ecosisteme acvatice~Ecosisteme acvatice~Ecosisteme terestre~Ecosisteme terestre

O altO altaa clasificare a ecosistemelor clasificare a ecosistemelor este este:: ecosistem autotrofecosistem autotrof - ecosistem - ecosistem iin care predominn care predominaa activitatea plantelor verzi, activitatea plantelor verzi, ssi care i care

se poate autosusse poate autosustitine. ne. ecosistem heterotrofecosistem heterotrof - ecosistem - ecosistem iin care predominn care predomina a activitatea organismelor activitatea organismelor

consumatoare. consumatoare. ecosistem tecosistem taannaarr - ecosistem - ecosistem iin care producn care producttia plantelor verzi ia plantelor verzi iintrece consumul ntrece consumul

organismelor heterotrofe. organismelor heterotrofe. ecosistem maturecosistem matur - ecosistem - ecosistem iin care producn care producttia plantelor verzi este aproximativ egalia plantelor verzi este aproximativ egalaa

cu cea a organismelor consumatoare. cu cea a organismelor consumatoare. ecosistem naturalecosistem natural - ecosistem care a ap - ecosistem care a apaarut spontan, prin lupta pentru existenrut spontan, prin lupta pentru existentata a a

speciilor vegetale speciilor vegetale ssi animale, i animale, iin care omul nu a avut n care omul nu a avut nici nici un rol în modificarea densitun rol în modificarea densitatatii, abundenii, abundenttei ei ssi i diversitdiversitatatii ii organismelor. organismelor.

ecosistem antropogenecosistem antropogen - ecosistem - ecosistem iin care intervenn care interventtia omului este paria omului este parttialialaa sau sau totaltotalaa. .

Page 5: ECOSISTEMUL PADURILOR ECUATORIALE

Ecosistemul padurii Ecosistemul padurii ecuatorialeecuatoriale

Padurea ecuatorialaPadurea ecuatoriala se se iintntaalneslnestete iin regiunea n regiunea ecuatorialecuatorialaa, de o parte , de o parte ssi de alta a Ecuatorului (i de alta a Ecuatorului (iin medie n medie ppaannaa la 5° latitudine nordic la 5° latitudine nordicaa ssi sudici sudicaa) precum ) precum si in si in bazinul fluviului Congo, cbazinul fluviului Congo, caampia Amazonului, Nordul mpia Amazonului, Nordul

Australiei, Australiei, ssi insulele Filipine.i insulele Filipine. Acesteia Acesteia iii sunt specifice: numi sunt specifice: numaarul mare de specii rul mare de specii ssi i

genuri cu ritm rapid de cregenuri cu ritm rapid de cressteretere si si distribudistributtia etajatia etajataa a a componentelor.componentelor.

Page 6: ECOSISTEMUL PADURILOR ECUATORIALE

BiotopulBiotopul UUmezeala este factorul principal care influenteaza mezeala este factorul principal care influenteaza

distributia padurilor ecuatorialedistributia padurilor ecuatoriale.. ClimaClima:-:-temperatura medie este intre 25-35°Ctemperatura medie este intre 25-35°C

-p-precipitatiile anuale sunt in medierecipitatiile anuale sunt in medie intre intre

1,5001,500- - 4,0004,000 mm mm IImportant este ca nu exista un sezon uscat in urma mportant este ca nu exista un sezon uscat in urma

umezelei severe.umezelei severe. Solurile Solurile ecuatoriale sunt diverse, de la soluri vulcanice ecuatoriale sunt diverse, de la soluri vulcanice

la nisipuri, desi jumatate din totalul zonei ecuatoriale este la nisipuri, desi jumatate din totalul zonei ecuatoriale este

compusa din soluri rosiicompusa din soluri rosii..

Page 7: ECOSISTEMUL PADURILOR ECUATORIALE

Clima calda si precipitatiile copioase in zonele Clima calda si precipitatiile copioase in zonele ecuatoriale umede duce la o puternica actiune a climei ecuatoriale umede duce la o puternica actiune a climei asupra solulilor. Mineralele din sol sunt dizolvate in asupra solulilor. Mineralele din sol sunt dizolvate in continu de apa de ploaie.continu de apa de ploaie.

Solurile rosii sunt foarte sarace in minerale, desi siliciul, Solurile rosii sunt foarte sarace in minerale, desi siliciul, aluminiul, si fierul devin concentrate pentru ca in mare aluminiul, si fierul devin concentrate pentru ca in mare parte nu sunt dizolvate de apa de ploaie.parte nu sunt dizolvate de apa de ploaie.

Solurile de lut, desi sarace in minerale, contin destul de Solurile de lut, desi sarace in minerale, contin destul de multa apa si padurea ecuatoriala a evoluat astfel incat samulta apa si padurea ecuatoriala a evoluat astfel incat sa se foloseasca de acest avantajse foloseasca de acest avantaj..

Solurile podzolice, care pot fi foarte raspandite local, Solurile podzolice, care pot fi foarte raspandite local, cum ar fi in bazinul Río Negro din Amazon, contin cum ar fi in bazinul Río Negro din Amazon, contin predominant sulf. Ele sunt sarace in lut, au un orizont predominant sulf. Ele sunt sarace in lut, au un orizont albit sub stratul de humus, si un orizont care albit sub stratul de humus, si un orizont care acumuleaza materia organica descompusa incompletacumuleaza materia organica descompusa incomplet. .

Page 8: ECOSISTEMUL PADURILOR ECUATORIALE

Solurile aluvionaSolurile aluvionarre deae dea lungul raurilor sunt de obicei lungul raurilor sunt de obicei bogate in minerale in comparatie cu solurile rosii. Cel bogate in minerale in comparatie cu solurile rosii. Cel mai bun exemplu este bazinul hidrografic al Amazonului mai bun exemplu este bazinul hidrografic al Amazonului care are o intindere de peste 3,500 km.care are o intindere de peste 3,500 km.

Cantitatea mica de minerale din solurile ecuatoriale a Cantitatea mica de minerale din solurile ecuatoriale a fost dobandita in timpul evolutiei padurii ecuatoriale. fost dobandita in timpul evolutiei padurii ecuatoriale. Activitatea biologica accelerata din litiera, impreuna cu Activitatea biologica accelerata din litiera, impreuna cu precipitatiile abundente, vor duce la degradarea chimica precipitatiile abundente, vor duce la degradarea chimica rapida a solurilor ecuatoriale. Avand soluri sarace in rapida a solurilor ecuatoriale. Avand soluri sarace in minerale plantele din padurea ecuatoriala pot captura minerale plantele din padurea ecuatoriala pot captura mineralele retragandu-le in tulpina, acumulandu-le din mineralele retragandu-le in tulpina, acumulandu-le din apa de ploaie in muschi si pe trunchi si ducandu-le la apa de ploaie in muschi si pe trunchi si ducandu-le la radacina inainte de a fi consumate. Acest lucru este radacina inainte de a fi consumate. Acest lucru este

realizat cu ajutorul unor ciuperci care absorb minerale.realizat cu ajutorul unor ciuperci care absorb minerale.

Page 9: ECOSISTEMUL PADURILOR ECUATORIALE
Page 10: ECOSISTEMUL PADURILOR ECUATORIALE

BiocenozaBiocenoza FloraFlora:: Flora in padurile ecuatoriale este dominata de Flora in padurile ecuatoriale este dominata de

angiosperme sau plantele cu flori. Majoritatea speciilor angiosperme sau plantele cu flori. Majoritatea speciilor sunt lemnoase. Intr-un hectar de padure ecuatoriala sunt lemnoase. Intr-un hectar de padure ecuatoriala matura se gasesc de la 80 la 200 de specii lemnoase. matura se gasesc de la 80 la 200 de specii lemnoase. Datorita naturii predominant lemnoase a padurii speciilor Datorita naturii predominant lemnoase a padurii speciilor le ia mult timp sa infloreasca. Multe specii ating le ia mult timp sa infloreasca. Multe specii ating maturitatea in 30 sau mai multi ani.maturitatea in 30 sau mai multi ani.

Padurile ecuatoriale se impart de obiceiPadurile ecuatoriale se impart de obicei in straturi, desi in straturi, desi sunt foarte greu de delimitat. Cinci straturi pot fi sunt foarte greu de delimitat. Cinci straturi pot fi identificate. Cel mai inalt este format din copaci care isi identificate. Cel mai inalt este format din copaci care isi imping coroanele deasupra baldachinului. Acesti copaci imping coroanele deasupra baldachinului. Acesti copaci pot avea o inaltime de peste 50 m. Acestia sunt niste pot avea o inaltime de peste 50 m. Acestia sunt niste copaci magnifici, cum ar fi copacul de bumbac Kapok, copaci magnifici, cum ar fi copacul de bumbac Kapok, ale carui crengi pot avea 30 – 40 m. ale carui crengi pot avea 30 – 40 m.

Page 11: ECOSISTEMUL PADURILOR ECUATORIALE
Page 12: ECOSISTEMUL PADURILOR ECUATORIALE

Principalul baldachin umple spatiile dintre copacii din primul strat si Principalul baldachin umple spatiile dintre copacii din primul strat si formeaza un invelis continu cu acestia. Vita de vie, muschii si formeaza un invelis continu cu acestia. Vita de vie, muschii si lichenii pot creste din abundenta in baldachin daca razele solare lichenii pot creste din abundenta in baldachin daca razele solare ajung la ei. Sub baldachinul de sus se afla un strat vag de copaci ajung la ei. Sub baldachinul de sus se afla un strat vag de copaci mai mici care pot avea o inaltime de 10 – 30 m. Multi pot fi copaci mai mici care pot avea o inaltime de 10 – 30 m. Multi pot fi copaci giganti care nu au atins maturitatea; altii si-au atins inaltimea giganti care nu au atins maturitatea; altii si-au atins inaltimea maxima. Un strat de arbusti sub acest strat de copaci mai mici maxima. Un strat de arbusti sub acest strat de copaci mai mici poate avea copaci care nu si-au atins inaltimea maxima, dar si o poate avea copaci care nu si-au atins inaltimea maxima, dar si o mare varietate de copaci maturi. In final, ultimul strat consta in mare varietate de copaci maturi. In final, ultimul strat consta in numerosinumerosi puieti si plante ierboase imprastiatepuieti si plante ierboase imprastiate. .

AArborii cu valoare economicrborii cu valoare economicaa in in cadrul padurii ecuatoriale:cadrul padurii ecuatoriale: arborele de cauciucarborele de cauciuc,,arborele de cacao, palmierul de fibre textile, arborele de cacao, palmierul de fibre textile, palmierul de vinpalmierul de vin,,acaju,abanosul, palisandrulacaju,abanosul, palisandrul,, arboraşul de arboraşul de cafea cafea ,,palmierul de ulei palmierul de ulei ,,abanosul, mango, arborele de scorabanosul, mango, arborele de scortistisoaroaraa, , palmierul de zahar, bananieri, bambusi palmierul de zahar, bananieri, bambusi ..

Page 13: ECOSISTEMUL PADURILOR ECUATORIALE
Page 14: ECOSISTEMUL PADURILOR ECUATORIALE

FaunaFauna

Padurile ecuatoriale sunt cele mai diverse ecosisteme de Padurile ecuatoriale sunt cele mai diverse ecosisteme de pe Pamant datorita numarului de specii de animale. pe Pamant datorita numarului de specii de animale. Majoritatea sunt insecte, dar sunt si multe vertebrate. O Majoritatea sunt insecte, dar sunt si multe vertebrate. O regiune mare de padure, cum ar fi bazinul Amazonian, regiune mare de padure, cum ar fi bazinul Amazonian, poate avea mai mult de zece milioane de specii, desi poate avea mai mult de zece milioane de specii, desi multe dintre acestea nu au fost inregistrate stiintific.multe dintre acestea nu au fost inregistrate stiintific.

MMajoritatea animalelor din padurea ecuatoriala se afla in ajoritatea animalelor din padurea ecuatoriala se afla in arbori. Chiar si unele vertebrate masive, cum ar fi arbori. Chiar si unele vertebrate masive, cum ar fi urangutanul, a evoluat astfel incat sa-si petreaca urangutanul, a evoluat astfel incat sa-si petreaca majoritatea vietii in copaci. Marea diversitate a mumajoritatea vietii in copaci. Marea diversitate a mulltor tor grupuri de animale, cum ar fi pasarile, poate fi explicata grupuri de animale, cum ar fi pasarile, poate fi explicata in mare parte prin faptul ca multe combinatii unice de in mare parte prin faptul ca multe combinatii unice de specii tind sa ocupe straturi diferite ale padurii.specii tind sa ocupe straturi diferite ale padurii.

Page 15: ECOSISTEMUL PADURILOR ECUATORIALE
Page 16: ECOSISTEMUL PADURILOR ECUATORIALE

Viata bazata in copacii tropicali a dus la evolutia multor Viata bazata in copacii tropicali a dus la evolutia multor adaptatii specifice. In padurile ecuatoriale multe grupuri adaptatii specifice. In padurile ecuatoriale multe grupuri de mamifere, cum ar fi maimutele si cativa porci spinosi, de mamifere, cum ar fi maimutele si cativa porci spinosi, au cozi; aceasta trasatura ajuta in mobilitate dar de au cozi; aceasta trasatura ajuta in mobilitate dar de asemenea le da posibilitatea sa se agate pentru a asemenea le da posibilitatea sa se agate pentru a ajunge la hrana. Cateva paduri din Asia sunt cunoscute ajunge la hrana. Cateva paduri din Asia sunt cunoscute in special pentru animalele care au abilitatea de a sari in special pentru animalele care au abilitatea de a sari dintr-un copac in altul, care este o metoda eficienta de a dintr-un copac in altul, care este o metoda eficienta de a merge prin padure.merge prin padure.

Interactiile reciproce intre plante si animale sunt o Interactiile reciproce intre plante si animale sunt o caracteristica a padurilor ecuatoriale. Multe grupuri de caracteristica a padurilor ecuatoriale. Multe grupuri de animale, dar in special insectele si pasarile, polenizeaza animale, dar in special insectele si pasarile, polenizeaza copacii. Insectele primesc hrana din nectar si alte copacii. Insectele primesc hrana din nectar si alte substante, si in schimb polenizeaza urmatoarele flori pe substante, si in schimb polenizeaza urmatoarele flori pe care le viziteaza.care le viziteaza.

Page 17: ECOSISTEMUL PADURILOR ECUATORIALE

Furnicile sunt cele mai obisnuite si Furnicile sunt cele mai obisnuite si abundente animale din padurile abundente animale din padurile ecuatoriale, si au evoluat sa ocupe toate ecuatoriale, si au evoluat sa ocupe toate straturile padurii. Multe plante tropicale au straturile padurii. Multe plante tropicale au structuri scobite in care locuiesc multe structuri scobite in care locuiesc multe tipuri de furnici. Furnicile furnizeaza tipuri de furnici. Furnicile furnizeaza substante hranitoare copacilor si in multe substante hranitoare copacilor si in multe cazuri ii protejeaza de pradatori.cazuri ii protejeaza de pradatori.

Page 18: ECOSISTEMUL PADURILOR ECUATORIALE
Page 19: ECOSISTEMUL PADURILOR ECUATORIALE

Animale :Animale :jaguarul, antilopa de jaguarul, antilopa de padurepadure,,gorila ,cimpanzeulgorila ,cimpanzeul,,pavianulpavianul, , lenesi,lamureni ,furnicari, tapiri,capibara lenesi,lamureni ,furnicari, tapiri,capibara etc.etc.

Padurile ecuatoriale sunt deosebit de Padurile ecuatoriale sunt deosebit de bogate in insecte si pe langa cele bogate in insecte si pe langa cele cunoscute, exista milioane de specii inca cunoscute, exista milioane de specii inca neidenficate.neidenficate.

Page 20: ECOSISTEMUL PADURILOR ECUATORIALE

TAPIR

Page 21: ECOSISTEMUL PADURILOR ECUATORIALE
Page 22: ECOSISTEMUL PADURILOR ECUATORIALE

ConcluzieConcluzie

In concluzie grupul format din Boda In concluzie grupul format din Boda Patrick, Ghilea Ana-Maria, Cudur Diana si Patrick, Ghilea Ana-Maria, Cudur Diana si Rusan Alina crede ca ecosistemul padurii Rusan Alina crede ca ecosistemul padurii ecuatoriale este un ecosistem foarte ecuatoriale este un ecosistem foarte biodiversificat cu multe curiozitati si ca biodiversificat cu multe curiozitati si ca padurea ecuatoriala este o padure foarte padurea ecuatoriala este o padure foarte minunata.minunata.