18

Ecosistemul Unei Ape Curgatoare

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ecosistemul Unei Ape Curgatoare

Citation preview

Page 1: Ecosistemul Unei Ape Curgatoare
Page 2: Ecosistemul Unei Ape Curgatoare

Ecosistemele acvatice se clasifica in Ecosistemele acvatice se clasifica in ecosisteme de apa curgatoare(parauri, ecosisteme de apa curgatoare(parauri, rauri, fluvii) si ecosisteme de ape rauri, fluvii) si ecosisteme de ape statatoare(lacuri, balti, mari etc.)statatoare(lacuri, balti, mari etc.)

Tara noastra are o bogata retea de ape Tara noastra are o bogata retea de ape curgatoare printre care si un important curgatoare printre care si un important fluviu –Dunarea.fluviu –Dunarea.

Curentul si viteza apei curgatoare sunt Curentul si viteza apei curgatoare sunt elemente principale care determina elemente principale care determina fizionomia acestiu ecosistem si fizionomia acestiu ecosistem si componenta biocenozei.componenta biocenozei.

Page 3: Ecosistemul Unei Ape Curgatoare

Dupa pozitia geografica , raurile sunt:de munte, colinare Dupa pozitia geografica , raurile sunt:de munte, colinare si de ses.si de ses.

Cele mai multe rauri sunt insotite de brauri de padure , Cele mai multe rauri sunt insotite de brauri de padure , cu specii caracteristice zonei prin care curg.Din amonte cu specii caracteristice zonei prin care curg.Din amonte spre campie se intalnesc conifere, fag , stejar in spre campie se intalnesc conifere, fag , stejar in amestec cu ulmi si mesteceni , salcii si arini , care se amestec cu ulmi si mesteceni , salcii si arini , care se ancoreaza bine in solurile umede si moi.ancoreaza bine in solurile umede si moi.

Din punct de vedere ecologic, cursul unui rau se Din punct de vedere ecologic, cursul unui rau se imparte in zone longitudinale, fiecare avand o specie imparte in zone longitudinale, fiecare avand o specie carcateristice de peste.carcateristice de peste.

Apele curgatoare din tara noastra apartine uneia dintre Apele curgatoare din tara noastra apartine uneia dintre cele doua zone:cele doua zone:

-zona superioara sau zona pastravului(zona de -zona superioara sau zona pastravului(zona de munte si colinara);munte si colinara);

-zona inferioara sau zona crapului(zona de ses).-zona inferioara sau zona crapului(zona de ses).

Page 4: Ecosistemul Unei Ape Curgatoare
Page 5: Ecosistemul Unei Ape Curgatoare
Page 6: Ecosistemul Unei Ape Curgatoare

Substrat din bolovani si pietris;Substrat din bolovani si pietris; Viteza mare de curgere a apei (5-6 Viteza mare de curgere a apei (5-6

m/s la raurile de munte si mai m/s la raurile de munte si mai redusa la cele coliniare);redusa la cele coliniare);

Apa limpede, bogat oxigenata, cu Apa limpede, bogat oxigenata, cu temperatura relativ scazuta;temperatura relativ scazuta;

Fercvente cascade;Fercvente cascade;

Nu se depune materiale organice din Nu se depune materiale organice din cauza curentului puternic al apei.cauza curentului puternic al apei.

Page 7: Ecosistemul Unei Ape Curgatoare

Plante : alge verzi si muschi de apa bine fixati de Plante : alge verzi si muschi de apa bine fixati de pietre;pietre;

Animale nevertebrate:melci , viermi ,insecte Animale nevertebrate:melci , viermi ,insecte tricoptere, crustacee bine fixate de substrat;tricoptere, crustacee bine fixate de substrat;

Animale vertebrate:pesti (zglavocul la malul apei, Animale vertebrate:pesti (zglavocul la malul apei, grindelul pe sub pietre , pastravul , lostrita, grindelul pe sub pietre , pastravul , lostrita, boisteanul in masa apei) ; pe unii pesti stau prinsi boisteanul in masa apei) ; pe unii pesti stau prinsi cu ajutorul unor ventuze chiscarii ,vertebrate cu ajutorul unor ventuze chiscarii ,vertebrate inferioare; dintre amfibieni frecvent apar broasca inferioare; dintre amfibieni frecvent apar broasca verde, tritonul, iar dintre pasari se pot intalni mierla verde, tritonul, iar dintre pasari se pot intalni mierla si codobatura.si codobatura.

In raurile colinare , pestii carcateristici sunt:mrena, In raurile colinare , pestii carcateristici sunt:mrena, molanul , bibanul.molanul , bibanul.

Page 8: Ecosistemul Unei Ape Curgatoare
Page 9: Ecosistemul Unei Ape Curgatoare
Page 10: Ecosistemul Unei Ape Curgatoare
Page 11: Ecosistemul Unei Ape Curgatoare
Page 12: Ecosistemul Unei Ape Curgatoare
Page 13: Ecosistemul Unei Ape Curgatoare
Page 14: Ecosistemul Unei Ape Curgatoare

Substrat format din nisip si mal ;Substrat format din nisip si mal ; Albie larga;Albie larga; Viteza apei mica , iar debitul mare;Viteza apei mica , iar debitul mare; Apa tulbure;Apa tulbure; Cantitatea redusa de oxigen in apa;Cantitatea redusa de oxigen in apa; Temperatura apei ridicata vara si Temperatura apei ridicata vara si

scazuta iarana;scazuta iarana; Depozite se material organic pe fundul Depozite se material organic pe fundul

apei.apei.

Page 15: Ecosistemul Unei Ape Curgatoare

Plante: in masa apei , alge verzi microscopice Plante: in masa apei , alge verzi microscopice fromeza fitoplanctonul.fromeza fitoplanctonul.

Plantele superioare sunt lintita, iarba-broastei Plantele superioare sunt lintita, iarba-broastei etc.etc.

Animale nevertebrate: animale microscopice din Animale nevertebrate: animale microscopice din masa apei formeaza zooplanctonul(protozoare, masa apei formeaza zooplanctonul(protozoare, viermi, crustacee) ; in mal sunt viermi, scoici , viermi, crustacee) ; in mal sunt viermi, scoici , melci , larve de insecte;melci , larve de insecte;

Animale vertebrate: pesti(caracteristici sunt –Animale vertebrate: pesti(caracteristici sunt –crapul, stiuca, cleanul) , broaste , serpi , precum crapul, stiuca, cleanul) , broaste , serpi , precum si numeroase pasari (care de obicei cuibaresc in si numeroase pasari (care de obicei cuibaresc in luncile raurilor.).luncile raurilor.).

Page 16: Ecosistemul Unei Ape Curgatoare
Page 17: Ecosistemul Unei Ape Curgatoare
Page 18: Ecosistemul Unei Ape Curgatoare