of 18 /18
2017 RAPORT ANUAL Centrul pentru Initiere si Dezvoltare Organizationala Economie circulară ──── ──── CESCO ──── ──── Antreprenoriat social CIOS Calea Dorobantilor, Nr.71- 73/23, 400609 0040264401580 www.cios.ro Cluj-Napoca, Romania

Economie circular CESCO - ircem.ro · dezvoltarea Cluster-ului pentru Economie Circulara si Sustenabilitate Organizationala (CESCO). Dacă ne uităm la evoluția centrului în 2017,

  • Author
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Economie circular CESCO - ircem.ro · dezvoltarea Cluster-ului pentru Economie Circulara si...

Page 1: Economie circular CESCO - ircem.ro · dezvoltarea Cluster-ului pentru Economie Circulara si Sustenabilitate Organizationala (CESCO). Dacă ne uităm la evoluția centrului în 2017,

2017

RAPORT

ANUAL

Centrul pentru Initiere si Dezvoltare Organizationala

Economie

circulară

────

────

CESCO

────

────

Antreprenoriat

social

CIOS

Calea Dorobantilor, Nr.71-

73/23, 400609

0040264401580

www.cios.ro

Cluj-Napoca, Romania

Page 2: Economie circular CESCO - ircem.ro · dezvoltarea Cluster-ului pentru Economie Circulara si Sustenabilitate Organizationala (CESCO). Dacă ne uităm la evoluția centrului în 2017,

De unde am pornit

Atitudine pentru dezvoltare durabila! Centrul pentru Iniţiere si Dezvoltare Organizaţionalã/ Center for Innovation and Organizational Sustainability (CIOS)

CIOS reprezintã o structurã-cadru creatã la initiativa unor tineri din Universitatea

Tehnicã din Cluj-Napoca, pentru a sprijini activitãtile orientate spre antreprenoriat

ecoresponsabil si dezvoltare organizationalã a studentilor la nivel licentã, master si

doctorat, prin stimularea si sustinerea proceselor specifice formãrii si dezvoltãrii,

adresate deopotrivã afacerilor, organizatiilor, personalului cât si

managerilor/conducãtorilor acestora, pemtru o dezvoltare durabila, calata pe

principiile economie circulare.

Page 3: Economie circular CESCO - ircem.ro · dezvoltarea Cluster-ului pentru Economie Circulara si Sustenabilitate Organizationala (CESCO). Dacă ne uităm la evoluția centrului în 2017,

Cuprins

Mesaj din partea preşedintelui ׀ pag. 5

Cine este CIDO ׀ pag. 6

Ce-am făcut ׀ pag. 7

Pe ce ne-am axat ׀ pag. 8

Despre proiecte ׀ pag. 9

Comentariu financiar ׀ pag. 11

Cine e în echipa CIDO? ׀ pag. 12

Contact ׀ pag. 13

Page 4: Economie circular CESCO - ircem.ro · dezvoltarea Cluster-ului pentru Economie Circulara si Sustenabilitate Organizationala (CESCO). Dacă ne uităm la evoluția centrului în 2017,

Mesaj din partea

preşedintelui Mă bucur să prezint primul Raport anual al CIOS care face bilanţul activităţilor noastre din

2017. Raportul evidenţiază aspecte ale muncii desfăşurate de centru în misiunea sa de a contribui la bunul demers al relaţiilor dintre sectorul public şi cel privat.

Pentru CIOS anul 2017 a fost, din mai multe puncte de vedere, foarte special. În primul rând pentru că ca am devenit membru în cadrul grupului de coordonare pentru Platforma părților interesate pentru o economie circulară, reprezentand interesele stakeholderilor romani la Comisia Europeana- CESE din Bruxelles, apoi pentru că proiectele noastre a fost de real interes atât pentru tineri cât şi pentru mediul de afaceri şi, nu în ultimul rând, pentru că centrul a pus bazele pentru dezvoltarea Cluster-ului pentru Economie Circulara si Sustenabilitate Organizationala (CESCO).

Dacă ne uităm la evoluția centrului în 2017, devine evident potențialul de creștere al acestuia în direcția asumării unor noi roluri, stimulând abordări inovatoare diverse în sectorul public cât şi cel privat. În primul rând, CIOS are potențialul de a deveni un centru deschis pentru dezbateri pe teme-cheie precum sustenabilitatea mediului de afaceri, dezvoltare comunitară și responsabilitate socială corporativă, eco-inovare si economie circulară, aducând laolaltă informație valoroasă, expertiză și parteneriate strategice.

De la o asemenea poziție clar stabilită pot fi abordate cele mai relevante nevoi locale, respectiv pot fi abordate oportunitățile.

Astfel, în paginile următoare veţi regăsi reprezentate ideile noastre, pe care le-am “distilat”

timp îndelungat şi care au devenit o sumă de activităţi practice de succes. Echipa mică, dar stabilă, a CIOS este mândrã de eforturile sale, care au adus-o cu bine la finalul anului. Suntem mai puternici şi avem încredere cã vom deveni şi mai puternici.

Nu aş vrea sã uit sã le mulţumesc în mod special partenerilor şi colaboratorilor noştri. Sunt cei fără de care nu am fi putut sã ne atingem obiectivele, cei care ne-au susţinut şi cei cu care ne-a fãcut

plăcere să lucrăm.

Simina Lakatos Presedinte CIDO

Page 5: Economie circular CESCO - ircem.ro · dezvoltarea Cluster-ului pentru Economie Circulara si Sustenabilitate Organizationala (CESCO). Dacă ne uităm la evoluția centrului în 2017,

Cine este CIOS? Centrul pentru Iniţiere si Dezvoltare Organizaţională/ Center for Innovation and Organizational

Sustainability (CIOS) este o organizatie neguvernamentală, independentă, înfiinţată în anul 2012, în

cadrul unei iniţiative din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. CIOS propune înfiinţarea prezentei structuri-cadru, fundamentatã pe modelul clasic al unui centru axat pe iniţiere şi dezvoltare organizaţionalã, dar cu deschidere şi spre sectoarele aferente proceselor optime ale dezvoltãrii comunitare: • Promovarea şi dezvoltarea valorilor spiritului antreprenorial; • Alte necesităţi ale comunităţii fără acoperire instituţională; • Servicii şi activităţi specifice sectorului ONG; • Administraţia publicã localã şi centralã; • Servicii comunitare prestate de IMM-uri; • Dezvoltarea durabilã individualã; • Dezvoltarea profesionalã continuă. Misiunea centrului: Misiunea Centrului pentru Initiere si Dezvoltare Organizationala - CIOS este aceea de a mobiliza indivizii, organizatii si institutii in procesul de constructie a unei societi durabile prin dezvoltarea ecosistemica a vietii pe planeta noastra sub influenta celor trei piloni: social, economic si mediu. Obiecve: CIOS urmăreşte totodată să contribuie la dezvoltarea comunitară şi la creşterea standardului de calitate a vieţii umane prin: a) dezvoltarea şi perfecţionarea la un nivel superior de competenţe a resursei umane; b) stimularea creării de noi locuri de muncă, în mare parte chiar de către şi pentru tinerii absolvenţi în care comunitatea a investit deja o parte importantă din resursele sale, a incluziunii sociale, prin dezvoltarea şi promovarea antreprenoriatului şi consolidarea culturii antreprenoriale; c) atragerea şi menţinerea tinerilor în spaţiul economic românesc; d) stimularea dezvoltării economice interne prin infuzia de profesionişti adaptaţi noilor cerinţe ale realităţilor contemporane.

Centrul se dedicã în principal sprijinirii organizaţiilor, fondatorilor şi personalului care se

încadreazã în categoriile elevi, studenţi la nivel licenţă, master şi doctorat, şi tineret cu vârsta pânã în 40 ani.

Page 6: Economie circular CESCO - ircem.ro · dezvoltarea Cluster-ului pentru Economie Circulara si Sustenabilitate Organizationala (CESCO). Dacă ne uităm la evoluția centrului în 2017,

Ce-am făcut?

Am pornit spre a implementa viziunea CIOS îndreptându-ne

demersurile spre:

• Documentare, cercetare şi planificare pentru pregătirea cererilor de finantare in vederea

aplicarii pentru finantare in cadrul mai multor granturi nationale si internationale.

• Coordonarea dezvoltării strategiei CIOS.

• Depunerea candidaturii pentru a deveni membru în cadrul grupului de coordonare a

Platformei părților interesate pentru o economie circulară, reprezentand astfel interesele

stakeholderilor romani la Comisia Europeana- CESE din Bruxelles, Belgia.

• Realizarea workshop-ului “Start-up BASICS!” - proiect de voluntariat pentru dezvoltarea

spiritului antreprenorial.

• Cercetare “Antreprenoriat Social” privind facilitarea si imbunatatirea procesului de atestare si

monitorizare a intreprinderilor sociale din Romania.

• Asigurarea dimensiunii internaţionale - reprezentare internaţională şi dezvoltarea de

parteneriate prin participarea la Makmaiging Bolonia, Italia.

• Dezvoltarea de parteneriate la nivel international prin intermediul programului Erasmus+, in

cadrul proiectului EU TRAMES, vizita de lucru Florenta, Italia.

• Diseminarea actiunilor intreprinse de CIOS prin publicarea de articole si participarea la

conferinte.

• Punerea bazelor necesare dezvoltarii Cluster-ului pentru Economie Circulara si Sustenabilitate

Organizationala (CESCO).

Page 7: Economie circular CESCO - ircem.ro · dezvoltarea Cluster-ului pentru Economie Circulara si Sustenabilitate Organizationala (CESCO). Dacă ne uităm la evoluția centrului în 2017,

Pe ce ne-am axat

Consilierea pentru proiectele de finanțare adresate Start-up-urilor

Training şi consultanță pentru studenti

Cercetare în domenii cu relevanță generală pentru sectorul neguvernamental

Consolidarea pozitiei pe piata in domeniul ECONOMIEI CIRCULARE

Asigurarea dimensiunii internaţionale

>3 Start-up-

uri înfiinţate

>20 studenţi consiliaţi

în vederea dezvoltării

unei idei de afaceri

>1 cercetare privind

sectorul ONG

>1 Membru

CESEP in cadrul

CE din Bruxelles

>1 Cluster pe

Economie

Circulara CESCO

>1 Proiect

Erasmus +

>1 Actiune de

Matchmaking

Page 8: Economie circular CESCO - ircem.ro · dezvoltarea Cluster-ului pentru Economie Circulara si Sustenabilitate Organizationala (CESCO). Dacă ne uităm la evoluția centrului în 2017,

Despre proiecte

Workshop-ul “AZI STUDENT, MÂINE ANTREPRENOR!”, realizat in cadrul proiectului Start-up BASIC! a constat în susţinerea tinerilor care au iniţiative antreprenoriale, prin oferirea de informaţii legate de programele de finanţare de la bugetul de stat, dar nu numai.

Workshop-ul a fost adresat tuturor tinerilor din Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca care au intenţionat să-şi

deschidă o afacere în România.Workshop-ul a cuprins detalii despre programul StartUP Nation, dar şi alte programe nerambursabile de finanţare a ideilor de afaceri adresate tinerilor.

Rezultate: - 20 studenţi înscrişi la curs; - Dezvoltarea competenţelor de gestionare a afacerii a peste 20 de studenţi la nivel licenţă şi

masterat din Cluj-Napoca; - 5 idei de afaceri au primit îndrumare şi consultaţii în cadrul cursului în vederea

implementării acestora; - 3 dintre acestea au obtinut finantare prin intermediul programului StartUP Nation. - 1 comunicat de presă.

Start-up BASICS!

Page 9: Economie circular CESCO - ircem.ro · dezvoltarea Cluster-ului pentru Economie Circulara si Sustenabilitate Organizationala (CESCO). Dacă ne uităm la evoluția centrului în 2017,

Despre proiecte

Cercetare în domenii cu relevanță generală pentru sectorul

neguvernamental!

Departamentul de Management si Inginerie Economica din cadrul Facultatii de Constructii de Masini, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, in colaborare cu Centrul Pentru Initiere si Dezvoltare Organizationala, a demarat cercetarea "Evaluarea procesului de atestare a intreprinderilor sociale din Romania". Cercetarea a fost adresata reprezentantilor intreprinderilor sociale atestate si avea ca scop formularea unor recomandari pentru facilitarea si imbunatatirea procesului de atestare si monitorizare a intreprinderilor sociale din Romania.

Resultate

3 lucrari publicate

2 conferinte participare

Page 10: Economie circular CESCO - ircem.ro · dezvoltarea Cluster-ului pentru Economie Circulara si Sustenabilitate Organizationala (CESCO). Dacă ne uităm la evoluția centrului în 2017,

Despre proiecte

Parteneri CESEP

Depunerea candidaturii pentru a deveni membru în cadrul grupului de coordonare a Platformei

părților interesate pentru o economie circulară, reprezentand astfel interesele stakeholderilor romani

la Comisia Europeana- CESE din Bruxelles, Belgia.

Punerea bazelor necesare dezvoltarii Cluster-ului pentru Economie Circulara si Sustenabilitate

Organizationala (CESCO).

Page 11: Economie circular CESCO - ircem.ro · dezvoltarea Cluster-ului pentru Economie Circulara si Sustenabilitate Organizationala (CESCO). Dacă ne uităm la evoluția centrului în 2017,

Despre proiecte

INNOVATION Matchmaking • Asigurarea dimensiunii internaţionale - reprezentare internaţională şi dezvoltarea de

parteneriate prin participarea la Matchmaking Bolonia, Italia, pentru a identifica noi parteneri

şi posibile căi de colaborare.

• Dezvoltarea de parteneriate la nivel international prin intermediul programului Erasmus+, in

cadrul proiectului EU TRAMES, vizita de lucru Florenta, Italia.

• Diseminarea actiunilor intreprinse de CIOS prin publicarea de articole si participarea la

conferinte.

Page 12: Economie circular CESCO - ircem.ro · dezvoltarea Cluster-ului pentru Economie Circulara si Sustenabilitate Organizationala (CESCO). Dacă ne uităm la evoluția centrului în 2017,

Despre proiecte Cercetare în domenii cu relevanță generală

Page 13: Economie circular CESCO - ircem.ro · dezvoltarea Cluster-ului pentru Economie Circulara si Sustenabilitate Organizationala (CESCO). Dacă ne uităm la evoluția centrului în 2017,

Despre proiecte

Rezultatele cercetarii

Page 14: Economie circular CESCO - ircem.ro · dezvoltarea Cluster-ului pentru Economie Circulara si Sustenabilitate Organizationala (CESCO). Dacă ne uităm la evoluția centrului în 2017,

Lista lucrărilor publicate

Bacali, L., Lakatos, E.S., Naghiu, M.O., Bungau C., 2017. Analysis on the Impact of History on

Economic Development and the Entrepreneurial Map in Romania Article, Transylvanian Review

XXVI (Suppl. 2):287-297.

Barkoczia, N., Lakatos, E. S., & Bacali, L. A., 2017. An innovation diffusion model for new mobile

technologies acceptance. In MATEC Web of Conferences (Vol. 137, p. 07001). EDP Sciences.

Cobuz A.P., Lakatos E.S., Greenley M., Orban M., 2017. Reciclarea materialelor textile pentru

durabilitatea mediului înconjurător, A XVII-a Conferinţă internațională multidisciplinară „Profesorul

Dorin PAVEL – fondatorul hidroenergeticii româneşti”, Sebeş, 2017 , Volumul 32.

Neș A.M., Lakatos E.S., Orban M. & Crișan O.A., 2017. Valorificarea nămolurilor provenite de la

staţiile de tratare a apelor uzate din perspectiva economiei circulare, A XVII-a Conferinţă

internațională multidisciplinară „Profesorul Dorin PAVEL – fondatorul hidroenergeticii româneşti”,

Sebeş, 2017 , Volumul 32.

Cristorean C., Lakatos E.S., Orban M. & Crișan O.A., 2017. Metode și tehnologii eco-inovative

pentru reducerea și reciclarea poluanților organici persistenți din mediul înconjurător – Prezentare

Generală, A XVII-a Conferinţă internațională multidisciplinară „Profesorul Dorin PAVEL –

fondatorul hidroenergeticii româneşti”, Sebeş, 2017 , Volumul 32.

Lakatos E.S., Horea-George Crișan H.G., Scurtu I.L., Crișan O.A., Aspecte privind efectele poluării

autovehiculelor asupra mediului înconjurător – Studiu de caz, A XVII-a Conferinţă internațională

multidisciplinară „Profesorul Dorin PAVEL – fondatorul hidroenergeticii româneşti”, Sebeş, 2017 ,

Volumul 32.

Dumitru C.S., Lakatos E.S., Lakatos G.D., Bâlc I., 2017, Impactul brandurilor farmaceutice asupra

deciziei de cumpărare în rândul consumatorilor – studiu de caz, A XVII-a Conferinţă internațională

multidisciplinară „Profesorul Dorin PAVEL – fondatorul hidroenergeticii româneşti”, Sebeş, 2017,

Volumul 31.

Lakatos E.S., Crișan O.A., Rusu T., 2017. O alternativă eficientă a economiei liniare: economia

circulară, A XVII-a Conferinţă internațională multidisciplinară „Profesorul Dorin PAVEL –

fondatorul hidroenergeticii româneşti”, Sebeş, 2017 , Volumul 31.

Page 15: Economie circular CESCO - ircem.ro · dezvoltarea Cluster-ului pentru Economie Circulara si Sustenabilitate Organizationala (CESCO). Dacă ne uităm la evoluția centrului în 2017,

Suma de control F10 : 35837 / 81847 ADMINISTRATOR, INTOCMIT, LAKATOS SIMINA OCB EXPERT ACCOUNTING SRL-D

Calitatea 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 00914

Bilanţul

anului

2017

Page 16: Economie circular CESCO - ircem.ro · dezvoltarea Cluster-ului pentru Economie Circulara si Sustenabilitate Organizationala (CESCO). Dacă ne uităm la evoluția centrului în 2017,

Cine e în echipa CIDO?

Echipa LAKATOS ELENA-SIMINA —Preşedinte executiv

Consiliu Director BACALI LAURA

LAKATOS ELENA-SIMINA

GAZDAC ROXANA-MIRELA

BALU ALINA

Voluntari:

BERCEA OANA BIANCA

CIOMOȘ OANA ALINA

COBUZ ADELINA

CRISAN HOREA

CRIȘAN OANA

CRISTOREAN CARMEN

GREENLY MATTHEW

MOLDOVAN ANA MARIA

MOLDOVAN PAULA

MURRAY ANDREW DAVID

NAN LIGIA

NEȘ ALINA MONICA

ORBAN MIHAELA

SIM ANAMARIA

TUSA SILVIU

VAIDA RAZVAN

Page 17: Economie circular CESCO - ircem.ro · dezvoltarea Cluster-ului pentru Economie Circulara si Sustenabilitate Organizationala (CESCO). Dacă ne uităm la evoluția centrului în 2017,

Contact

Str. Calea Dorobanţilor, Nr.71-73,

Et. 2, Aala 23, Cluj-Napoca

400609, Jud. Cluj

Telefon: +40 0264-401 580

Mobil: +40 0742 516554

E-mail:[email protected]

Page 18: Economie circular CESCO - ircem.ro · dezvoltarea Cluster-ului pentru Economie Circulara si Sustenabilitate Organizationala (CESCO). Dacă ne uităm la evoluția centrului în 2017,

Web:www.cido.ro

www.facebook.com/CIOS.ORG