of 30 /30
3. srečanje Točk za nadarjene v organizaciji CRSN in mreže ETSN 3 rd Meeting of the Talent Points organized by CRSN and ETSN DOBRODOŠLI / WELCOME 21. september 2018 / September 21, 2018

DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge...

Page 1: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,

3. srečanje Točk za nadarjene v organizaciji CRSN in mreže ETSN

3rd Meeting of the Talent Points organized by CRSN and ETSN

DOBRODOŠLI / WELCOME

21. september 2018 / September 21, 2018

Page 2: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,

8.30–8.45 Uvodni pozdravi / Introductory greetings

8.45–9.35 Novosti na področju izobraževanja nadarjenih in mreženja

v ETSN / New Developments in the Gifted Education and

Networking in ETSN

izr. prof. dr. Mojca Juriševič, predstojnica CRSN UL PEF /

Head of the CRSN UL PEF

9.40–11.10 Predstavitev dela z nadarjenimi – Točke za nadarjene /

Presentation of work with gifted – Talent Points

Slovenska znanstvena fundacija

Znanstveno edukacijski center Višnjan

Hrvatski robotični savez

Centar za poticanje darovitosti

Predstavitev srečanja mladih v okviru mladinske platforme

ETSN v Dublinu / Presentation of Youth Summit in the

Framework of Youth Platform of the ETSN in Dublin

Page 3: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,

11.20–12.45 PODELITEV CERTIFIKATOV NOVIM TOČKAM ZA NADARJENE IN

CENTRU ZA NADARJENE / CERTIFICATE CEREMONY FOR NEW

TALENT POINTS AND NEW TALENT CENTRE

Kulturni program / Cultural Programme

Nagovor / Speech

Prof. dr. Vesna Ferk Savec, predsednica komisije za

certificiranje Točk za nadarjene v CRSN UL PEF / President of

the Certification Committee for Talent Points at CRSN UL PEF

Csilla Fuszek, MA, sekretarka ETSN / Secretary of the ETSN

Predstavitev dela z nadarjenimi – Točke za nadarjene /

Presentation of work with gifted – Talent Points

Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije

Zavod 404

Gimnazija Celje – Center

Hestia foundation

Page 4: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,

12.45–13.25

Odmor in druženje / Coffee break

13.30-14.45 Predavanje prof. dr. Joan Freeman: RAZVOJNE POTI NADARJENIH

DEVELOPMENTAL PATHS OF GIFTED INDIVIDUALS

15.00 Zaključek srečanja

Page 5: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,

3. srečanje Točk za nadarjene v organizaciji CRSN in mreže ETSN

3rd Meeting of the Talent Points organized by CRSN and ETSN

izr. prof. dr. Janez VogrincDekan / Dean

21. september 2018 / September 21, 2018

Page 6: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,
Page 7: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,

Novosti na področju izobraževanja nadarjenih in mreženja v evropski mreži za podporo nadarjenim (ETSN)

Mojca Juriševič

3. Srečanje Točk za nadarjene v organizaciji CRSN in mreže ETSNUL PEF, 21. 9. 2018

Page 8: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,

Pregled vsebin

• CRSN

- Sestavna enota UL PEF

- Center za nadarjene ETSN

• Novosti s področja

- Doma

- Mednarodno

Page 9: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,

CRSN je bil ustanovljen 2010/2011 kot sestavna enota Pedagoške fakultete na Univerzi v Ljubljani.

RAZISKOVANJE

PODPORA

RAZVOJ

ZAGOVORNIŠTVO

VKLJUČEVANJE

MREŽENJE

Page 10: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,

DEJAVNIKI, KLJUČNI ZA RAZVOJ CRSN:

• Odmevi s pedagoške prakse:– Potreba po ustreznem razumevanju visokih potencialov v

izobraževanju učiteljev.– Podpora učiteljem in staršem.

• Nesmiselnost samostojnega študijskega programa: – Arhitektura Bolonjskega študija.– „Integrativni“ model izobraževanja učiteljev.

• Stališča (-, -/+ do izobraževanja nadarjenih (Elitizem?):– Ex-Yu kulturna dediščina.– Brezbrižnost in stereotipi ter predsodki o nadarjenih.

• Odsotnost ustreznih sistemskih rešitev: – Odsotnost na empiričnih dokazih temelječih celostnih

sistemskih rešitev in strokovne podpore.• Pomanjkanje sodelovanja med inštitucijami in posamezniki:

– Odsotnost kulture mreženja.

Page 11: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,

RAZVOJ CRSN MREŽENJA

„potreba“

„odgovornost“

„izziv“

Page 12: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,

„potreba“

„odgovornost“

„izziv“

nacionalno

mednarodno

interno

„3 x 3 model“

Page 13: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,

I internoKAKO?

- Ozaveščanje / Zagovorništvo. - Gostujoči predavatelji, srečanja.- Konkretni cilji:

- Izbirni predmeti – v času študija- PPU – seminarji in delavnice- Vključevanje nadarjenih študentov- Raziskovanje

- Publiciranje.- Strokovna srečanja.- Neformalna druženja.

65/15 članstvo

Page 14: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,

II nacionalnoKAKO?

- Konference in predavanja za učitelje in druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.

- Konference za šolske svetovalne delavce, ki delajo z učitelji in drugimi strokovnjaki v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.

- Zagovorništvo potrebe po kakovostnem izobraževanju nadarjenih.

Page 15: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,
Page 16: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,

• KAKO?

Raziskovanje.

PROGA (2017/20)

Kakovost v izobraževanju nadarjenih: evalvacija aktivnosti in skrb za karierni razvoj nadarjenih. (2015/18)

RAZPON (2016/19)Prepoznavanje nadarjenih v

naravoslovni učilnici.

II nacionalno

IZOBRAŽEVANJE NADARJENIH (2011/12)

Analiza nacionalnega konteksta.

BELA KNJIGA O VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU V RS 2011

NADMLAD(2017/19)

Osebnostne lastnosti

nadarjenih dijakov.

STALIŠČA ŠTUDENTOV UL PEF DO NADARJENOSTI IN

IZOBRAŽEVANJA NADARJENIH (2017/18)

Raziskava študentov UL PEF.

Page 17: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,

III mednarodno

ETSN = European Talent Centre (July 2015)

Page 18: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,

• ATOMI – Instituti Ndërkombëtar për Inteligjencë të Jashtëzakonshme (Kosovo)

• Centar za poticanje darovitosti (Hrvaška)• Centar za poticanje darovitosti djeteta Bistrić (Hrvaška) • Center za psihodiagnostična sredstva (Slovenija)• Dječji vrtić »Cvit Mediterana« Split (Hrvaška)• Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (Slovenija)• e-Hiša, novogoriška hiša poskusov, Nova Gorica (Slovenija)• Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja

Strossmayera u Osijeku (Hrvaška)• Gimnazija Bežigrad (Slovenija)• Gimnazija Brežice (Slovenija) • Gimnazija Jurija Vege Idrija (Slovenija)• Majsai Úti Áltlános Iskola (Srbija)• Makedonska asocijacija za nadareni i talentirani (Makedonija)• Osnovna šola Antona Ukmarja, Koper (Slovenija)• Osnovna šola Črenšovci (Slovenija)• Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Kopru (Slovenija)• Udruga »Vjetar u leđa«, Zagreb (Hrvaška)• Udruga Klikeraj, Osijek (Hrvaška)• UMMI, Zavod za izobraževanje Koper (Slovenija)• Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (Slovenija)• Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo (Slovenija)• Univerza v Novi Gorici (Slovenija)• Ustanovna Slovenska znanstvena fundacija (Slovenija)• Vrtec Morje Lucija (Slovenija)• Vrtec Rogaška Slatina (Slovenija)• XV. gimnazija Zagreb (Hrvaška)• Znanstveno edukacijski centar Višnjan (Hrvaška)• Zveza za tehnično kulturo Slovenije (Slovenija)

• Osnovna šola Venclja Perka Domžale(Slovenija)

• Prva gimnazija Maribor (Slovenija)• Gimnazija Ledina Ljubljana (Slovenija)• Osnovna škola – Scuola elementare

RIVARELA, Novigrad – Cittanova - Školastvaralaštva „Novigradsko proljeće“(Hrvaška)

• Osnovna škola “Petar Zoranić” Nin(Hrvaška)

• Centri izvrsnosti Varaždinske županije(Hrvaška)

• Hrvatski robotički savez Hrvaška)• SIAC - Splitska InternaI Art Camp (Hrvaška)• Gimnazija Bihać (Bosna in Hercegovina)

8 novihTočk za nadarjene!!!

Page 19: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,

EGIFTERASMUS+ Funded Project (2016/19)

Development of an Online Programme for Teachers of Gifted Students in Regular Classrooms

„Razvoj spletnega programa za

izobraževanje učiteljev o delu z

nadarjenimi učenci“

Page 20: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,

SPLETNA STRAN Z GRADIVI

3 X POLETNA ŠOLA ZA UČITELJE

DELAVNICE

Page 21: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,

EGIFT 5-DAY SUMMER SCHOOL: Teacher Training Event 2

Ljubljana, July 16 – 20, 2018

Page 22: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,

Optimalni kurikulum za nadarjene učence?

• Interactive sessions: lectures & workshops.

• Partnership collaboration: teachers as professionals.

• Reflection on practice / own, exchanged

• Climate for (creative) production of new teaching ideas.

• Interplay of theoretical and empirical foundations with teachers‘ contexts & individual and group differences between gifted students.

PODUSPEŠNOST

ENAKE MOŽNOSTI

VEČKRATNE IZJEMNOSTI

35 UČITELJEV IZ 8 EVROPSKIH DRŽAV16 PREDAVATELJEV

Page 23: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,

When? MondayJuly 16

TuesdayJuly 17

WednesdayJuly 18

ThursdayJuly 19

FridayJuly 20

8:30–9:15 Registration

EXCURSION to

the Škocjan

Caves

L5

LUNCH

EXCURSION to

the Škocjan

Caves

9:30–10:30*Introduction*

L1L3 L6 L8

10:30–11:00 BREAK BREAK BREAK BREAK

11:00–12:30 GROUP WORK GROUP WORK W5 ᴠ W6L9

*Evaluation*

12:30–13:30 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

13:30–14:30 L2 L4 L7

Departure

14:30–15:00 BREAK BREAK

Debriefing

session

BREAK

15:00–16:30 W1 ᴠ W2 W3 ᴠ W4 W x 2 on choice

16:30–17:00Debriefing

session

Debriefing

session

Debriefing

session

19:00Ljubljana T-

TOURDINNER

PROGRAM

Page 24: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,

WORKSHOPS LECTURES

W1: 3D Printing Technologies, Dr Stanislav Avsec &

Veronika ŠuligojL1: Motivating gifted students, Dr Mojca Juriševič

W2: Food Creativity, Dr Stojan Kostanjevec &

Martina ErjavšekL2: Recognizing and supporting twice exceptional

students, Dr Lidija MagajnaW3: Identification of gifted students with

underprivileged background by doing experiments,

Dr Mojca ČepičL3: Strategies of Self-Regulate Learning (SRL) for

Twice Exceptional Students, Vivian van Gerven

W4: Scratch & Bebras Puzzles, Dr Irena Nančovska

Šerbec, Špela Cerar L4: Creative Research Projects, Dr Gregor Torkar

W5: Literature & Music, Dr Igor Saksida L5: Out of School Programmes, Dr Colm O’Reilly

W6: Theatre in Education & Therapy, Alenka Vidrih L6: Teaching Methods, Dr Margaret Sutherland

W on participants’ choice: workshops (W1–W6) L7: Performing Arts in Personality Development,

Alenka Vidrih

GROUP WORK: 4 international groups (A – D) by 4

topics (i.e., good practice, experiences, problems,

challenges)

L8: An approach to mathematically gifted, Dr

Boštjan Kuzman

Debriefing sessions: exchange of experiences &

take–home message of the day

L9: Evaluation in Gifted Education, Dr Mojca

Juriševič

VSEBINE

Page 25: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,

Novosti s področja: doma

štipendiranje

tekmovanja

Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (1999) in srednji šoli (2007)

Bela knjiga o VIZ (2011): izobraževanje nadarjenih učencev

Zakon OŠ in SŠ – 11. člen (2011/2012)

integrativni model rednega, izrednega in permanentnega izobraževanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev v VIZ

ZRSŠ: Ekspertna skupina za delo z nadarjenimi v OŠ in SŠ na ZRSŠ (2002)

Inštitucije, društva, skupine in posamezniki, ki se z nadarjenimi ukvarjajo na različne načine………………

Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti PeF UL (2010) http://www.pef.uni-lj.si/crsn.html

Page 26: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,

Organizacija ECHA (angl. European Council for High Ability)

Mreža ETSN (angl. European Talent Support Network)

Več manjših organizacij, ki se raziskovalno in/ali aplikativno ukvarjajo z nadarjenimi, kot denimo ICIE (angl. The International Centre for Innovation in Education) in IRATDE(angl. The International Research Association for Talent Development and Excellence).

Združene države Amerike (organizacija NAGC ali angl. National Association for Gifted Children)

Avstralija (organizacija AAEGT ali angl. Australian Association for the Education of the Gifted and Talented )

Azija (organizacija APFG ali angl. Asia-Pacific Federation on Giftedness).

Novosti s področja: mednarodno

Page 27: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,

„Sami smo lahko dobri,

le skupaj odlični“

Novosti s področja: mednarodno

Ozaveščanje / zagovorništvo Strokovno delo in raziskovanje

Interdisciplinarnost Razvojni pogled na nadarjenost, skrb za osebnostni razvoj

Page 28: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,

Model razvoja talentov (Subotnik s sod., 2011):

Page 29: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,

Pogled naprej

MOČ

ŠIBKOSTI

NEVARNOSTI

MOŽNOSTI

Vizija?Kakovost v

visokem šolstvu?

Sistemska in

strokovna

podpora?

Ozaveščenost,

naravnanost?

Nevednost!!!

Izobraževalne

politike?

Raziskovanje?

Izobraževanje

učiteljev?

Mreženje?

Financiranje?

NS???

Page 30: DORODOŠLI / WEL OME - pef.uni-lj.si · - Konference in predavanja za učiteljein druge strokovnjake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. - Konference za šolske svetovalne delavce,

5. oktober 2018

https://www.pef.uni-lj.si/crsn.html