of 169 /169

Dolina Straha

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sherlock Holmes

Text of Dolina Straha

 • PRAETORIOUS

  2

  U provincijskom mjestu dogaa se brutalno ubojstvo. Sherlock Holmes prihvaa se sluaja iza kojeg se krije neumoljiva ruka

  njegova velikog suparnika profesora Moriartyja. Pria nas odvodi u prolost, u rudarski dio Sjedinjenih Amerikih Drava u kojem tajno udruenje terorizira mjesno stanovnitvo. Tom se teroru

  suprotstavlja jedan ovjek i suzbija ga.

  Prevela s Engleskog:

  Olga kari

  Naslov originala:

  THE VALLEY OF FEAR

  Copyright Jonathan Clowes Ltd.

  ALFA

  Zagreb 1978.

 • PRAETORIOUS

  3

  SIR ARTHUR CONAN DOYLE

  PRVI DIO: Tragedija u Birlstoneu ............................................................ 4

  PRVO POGLAVLJE: Upozorenje ......................................................... 5

  DRUGO POGLAVLJE: Razgovori gospodina Holmesa ...................... 14

  TREE POGLAVLJE: Tragedija u Birlstoneu .................................... 23

  ETVRTO POGLAVLJE: U tami....................................................... 32

  PETO POGLAVLJE: Sudionici drame ................................................ 43

  ESTO POGLAVLJE: Trenutak spoznaje ........................................... 55

  SEDMO POGLAVLJE: Rjeenje zagonetke ........................................ 67

  DRUGI DIO: Tajno udruenje ................................................................ 83

  PRVO POGLAVLJE: Na ovjek ....................................................... 84

  DRUGO POGLAVLJE: Starjeina ...................................................... 93

  TREE POGLAVLJE: Loa 341, Vermissa ...................................... 110

  ETVRTO POGLAVLJE: Dolina straha .......................................... 125

  PETO POGLAVLJE: Najcrnji dan .................................................... 135

  ESTO POGLAVLJE: Opasnost vreba ............................................. 147

  SEDMO POGLAVLJE: Birdy Edwards upada u zamku .................... 157

  EPILOG ................................................................................................ 166

 • PRAETORIOUS

  4

  PRVI DIO: Tragedija u Birlstoneu

 • PRAETORIOUS

  5

  PRVO POGLAVLJE: Upozorenje

  Gotovo sam pomislio... poeo sam.

  Na vaem mjestu upravo to bih i uinio prekide me Sherlock Holmes nestrpljivo.

  Iako moje strpljenje nema granica, priznajem da me je Holmesova sarkastina primjedba ozlovoljila.

  Pa, Holmes, nekada ste zaista teki rekoh mrko.

  Bio je previe zaokupljen svojim mislima a da bi obratio panju na moje rijei. Oslonio se na ruku i s jo netaknutim dorukom ispred sebe paljivo prouavao komadi papira to ga je upravo izvadio iz kuverte. Tad je uzeo kuvertu, podigao je prema svjetlu i paljivo ispitivao sa svih strana.

  Rukopis je Porlockov rekao je zamiljeno. U to ne sumnjam, iako sam ga vidio samo dvaput. Slovo e ima mu zaista osebujan zavretak. Ali, tada se zacijelo dogodilo neto zaista znaajno.

  Premda je govorio vie samom sebi nego meni, zagolican znatieljom, to su je njegove rijei potakle, moje zlovolje u tren nestade.

  Tko je Porlock? upitao sam.

  Porlock je nom de plume, znak raspoznavanja ali, iza njega stoji prepredena i teko uhvatljiva linost. U jednom pismu otvoreno mi je priznao da mu to nije pravo ime, ali je napomenuo da mu ne pokuavam ui u trag, jer mi to u tom milijunskom gradu i tako ne bi uspjelo. Porlock je, sam po sebi, beznaajan. Njegova vanost izlazi iz veze s jed- nom znaajnom linou. Zamislite morsku ribicu u drutvu morskog psa ili akala kako slijedi lava da biste dobili pravu sliku o nitavnosti prvog, odnosno moi drugog. Ne samo moi, Wastone, nego velike pokvarenosti. A eto, to je ono to mene zanima. uli ste ve da sam spominjao profesora Moriartyja?

 • PRAETORIOUS

  6

  Kriminalca iz znanstvenih krugova koji je poznati meu lupeima ...

  Zaboga, Wastone promrmlja Holmes prijekorno.

  Htio sam rei da nije poznat javnosti.

  To je ve bolje, znatno bolje povie Holmes. Posve neoekivano kod vas se javlja ica lukavog humora od kojeg u se morati priuvati. Ali, nazvati Moriartyja kriminalcem, u oima zakona je kleveta, uvreda asti. I eto, u tom upravo i jest sva veliina i udesnost te neobine pojave. Najvei spletkar svih vremena, uvijek tamo gdje je zlodjelo na pomolu, mozak podzemlja mozak koji je mogao mijenjati sudbine naroda. Eto, takav je Moriarty. Ali, on je istovremeno tako daleko od svake sumnje, tako imun na svaku kritiku, tako sposoban u poslovima, a skroman u oima javnosti da bi zbog rijei to ste ih netom izrekli na sudu bez tekoa dobio proces s odtetom za povredu asti, najmanje u visini vae godinje mirovine. Pa, zar on nije slavni autor Dinamike Asteroda knjige to se izdigla u takove visine iste matematike da se nije naao ovjek koji bi je prikazao u naunoj tampi. Zar takova ovjeka oklevetati? Vi biste iz tog izili kao brbljavi doktor, a Moriarty kao oklevetani profesor. Pa on je, Wastone, genij. Ali, ako me neka nitarija ne sprijei, i na e dan doi, Wastone.

  Neka i to doivim! uskliknuh iskreno. Ali, maloas ste govorili o Porlocku.

  Ah, da. Dakle, takozvani Porlock samo je karika u lancu. Iskreno govorei, Porlock i nije ba tako vrsta karika. Koliko sam mogao ocijeniti, on je jedina napuklina u tom lancu.

  Ali nije li lanac upravo najjai tamo gdje se najslabije dri?

  Odlino, Wastone. Zato Porlock i jest tako znaajan. Nekoliko puta pruio mi je neobino korisne informacije, to korisnije to su pomogle da se zloin predvidi i tako sprijei. U tome ga je vodio uroeni osjeaj za pravedno, a ne moe se zanemariti i povremeno, zaobilaznim putovima, poslana desetaa. Uvjeren sam kako je i ova poruka, kad bismo je samo znali odgonetnuti, upravo takve prirode.

 • PRAETORIOUS

  7

  Opet je Holmes rasprostro papir na svom jo praznom tanjuru. Ustao sam, i nagnuvi se pieko njegova ramena, buljio u zagonetnu poruku koja je glasila:

  534 C2 127 36 31 4 17 21 41

  Douglas 109 293 537 Birlstone 26 Birlstone 9127 171

  to vi, Holmes, mislite o tome?

  Zacijelo to je pokuaj da nam se prenese tajna poruka.

  Ali kakva korist od ifrirane poruke bez ifre?

  Ovaj put nikakva.

  Zato ovaj put?

  Zato to postoje mnogobrojne ifre to ih itam isto tako lako kao i lane oglase u rubrici Nestali. Takva nerafinirana sredstva samo zabavljaju um, ali ga ne zamaraju. Ali, ovo je drugo. Vjerojatno se tie rijei na odreenoj stranici neke knjige. No, dok ne saznam naslov knjige i stranicu, bespomoan sam.

  Ali, zato onda Douglas i Birlstone?

  Pa, vjerojatno zbog toga to tih rijei nije bilo na spomenutoj stranici.

  Nije li mogao oznaiti knjigu?

  Vjerojatno bi vas vaa otroumnost, koja, uostalom, resi i ostale vae sunarodnjake, kao i uroena lukavost, sprijeila da poruku i ifru objelodanite u istom pismu. Zakae li neto, propali ste. Ovako, i pismo s porukom i ono sa ifrom mora poi po zlu, pa da sve propadne. Svakog asa oekujem drugi obilazak potara i bio bih vie nego iznenaen kad ne bi stiglo pismo s daljnjim obavijestima ili, to je jo vjerojatnije, svezak na koji se ovi brojevi odnose.

  Uskoro se pokazalo kako je Holmesovo zakljuivanje bilo tono. Doao je Billy sa pismom to smo ga oekivali.

  Isti rukopis opazi Holmes, otvarajui kuvertu. I jo potpisano dodao je uzbuenim glasom dok ga je otvarao.

 • PRAETORIOUS

  8

  elo mu se smrailo kad je oima preletio sadraj.

  Loe vijesti. Bojim se, Watsone, da su nam sve nade propale. Samo da se Porlocku nita ne dogodi.

  Potovani gospodine Holmes. Naputam ovaj sluaj. Previe je opasan. On sumnja u mene. Sve injenice to potvruju. Posve neoekivano doao je k meni, upravo kad sam bio napisao adresu na pismo u kojem sam vam namjeravao poslati ifru. Uspio sam ga na vrijeme prekriti. Da ga je vidio, bojim se da bih se loe proveo. Ali itam mu sumnju u oima. Molim Vas spalite poruku koja Vam vie i tako ne koristi.

  Fred Porlock

  Holmes je neko vrijeme sjedio, guvajui pismo meu prstima i mrtei se gledao u vatru.

  Uostalom ree napokon moda u tom i nema istine. Vjerojatno je rije o neistoj savjesti. Znajui da je izdajnik, uinilo mu se da ita optubu u oima onog drugog.

  Onaj drugi je, pretpostavljam, profesor Moriarty?

  Glavom! Kad bilo tko iz te sredine govori o Njemu, zna se o kome je rije. Postoji samo jedan On za sve njih.

  Ali, to on moe uiniti?

  Hm. To je veliko pitanje. Kad vam je protivnik jedan od najveih umova Evrope, sa svim mranim silama iza sebe, mogunosti su bezbrojne. Nesumnjivo, na prijatelj Porlock na smrt je preplaen. Samo pogledajte rukopis na poruci i onaj na kuverti, koji je napisao prije zlokobna posjeta. Dok je onaj na kuverti odluan i jasan, drugi je jedva itljiv.

  Zato li je pisao? Mogao je jednostavno dii ruke od svega.

  Bojao se da u se raspitivati za njega i tako mu samo donijeti neprilike.

 • PRAETORIOUS

  9

  Vjerojatno rekoh. Naravno podigao sam prvu poruku i netremice je promatrao strana je spoznaja da vam je neka vana tajna tu ispred nosa, a da je izvan ljudske moi proniknuti u nju.

  Sherlock Holmes odgurne svoj netaknuti doruak i zapali lulu, vjernog prijatelja svojih najdubljih razmiljanja.

  Pitam se! ree naslonivi se na stolac buljei u strop. Moda je neto izbjeglo vaem makijavelistikom duhu. Razmotrimo problem jo jednom. Porlockova poruka upuuje nas na neku knjigu. To e nam biti polazna toka.

  Prilino nejasna.

  Pokuajmo je rasvijetliti. to se vie udubljujem, ini mi se manje nedokuiva. Kakve sve podatke imamo o knjizi?

  Nikakve!

  Pa, nije ba tako. ifrirana poruka poinje brojem 534, zar ne? Neka nam radna hipoteza bude kako je to broj stranice koje se tie ifra. Dakle, zacijelo je rije o velikoj knjizi, a to je ve neto za poetak. to jo znamo o toj velikoj knjizi? Drugi je znak C2. to mislite da znai C2, Watsone?

  Bez sumnje, drugo poglavlje.

  Teko! Vjerujem kako se slaete sa mnom da je uz broj stranice, broj poglavlja suvian. Osim toga, ako je strana 534 tek u drugom poglavlju, duljina prvog zaista bi bila nepodnoljiva.

  Stupac! povikao sam.

  Sjajno Watsone, sjajno. Jutros vam je duh zaista iskriav. Uvjeren sam da je rije upravo u stupcu. Dakle, ve zamiljamo velik svezak, tampan u dva stupca, od kojih je svaki podulji jer je jedna rije u poruci oznaena brojem 293. Mislite li da je to najdalje dokle smo zdravom logikom mogli stii?

  Bojim se da je tako.

  Nepravedni ste prema sebi. Jo samo jedna iskrica, samo jo jedna. Da se radilo o neuobiajenoj knjizi, sigurno bi mi je bio poslao.

 • PRAETORIOUS

  10

  Umjesto toga, namjeravao mi je, prije no to su mu planovi bili onemogueni, poslati ifru u pismu. Tako pie i u poruci. To sugerira da se radi o knjizi za koju je bio siguran da je i ja imam. Vjerojatno je to knjiga to se moe nai gotovo u svakoj kui.

  To zvui prilino vjerojatno.

  Tako smo suzili polje istraivanja na veliku knjigu, tampanu u dva stupca i u svakodnevnoj upotrebi.

  Biblija! viknuh pobjednosno.

  Dobro Watsone, dobro. Ali, ako mi dopustite, ne posve dobro jer to je, vjerojatno, posljednja knjiga to bi se mogla nai nadohvat ruke Moriartyjevu suradniku. Osim toga, izdanja Svetog pisma tako su mnogobrojna da je teko povjerovati kako dva izdanja imaju jednako numerirane stranice. Rije je, vjerojatno, o standardnoj knjizi. Porlock je siguran da se njegova strana 534 podudara s mojom.

  Ali malo je takvih knjiga.

  Tono. I u tome je na spas. Dakle, standardna knjiga, prisutna gotovo u svakom domu.

  Bradshaw!

  Tu su tekoe. Rjenik Bradshawa saet je i ogranien. Izbor rijei teko bi posluio za slanje openite poruke. Tu emo knjigu eliminirati. Iz istih razloga ni rjenik ne dolazi u obzir. to nam jo ostaje?

  Almanah!

  Odlino, Watsone! Uvjeren sad da ste pogodili u pravo mjesto. Almanah! Pogledajmo zahtjeve Whitakereva almanaha. U opoj je upotrebi. Ima potreban broj stranica. tampan je u dva stupca. Iako je u poetku prilino tur, prema kraju postaje opirniji. Dohvatio je jedan primjerak sa svog stola. Evo stranice 534, drugi stupac. Mnogo toga, kao to vidim, o trgovini i prirodnim bogatstvima Britanske Indije. Watsone, biljeite rijei. Broj 13 je Mahratta. Poetak koji ne obeava mnogo. Broj 127 Vlada, koja, ako nita drugo, ima nekog smisla, iako je prilino irelevantna i nama

 • PRAETORIOUS

  11

  i Moriartyju. A sad, pokuajmo ponovo. to to Mahratta vlada ini? Na alost! Slijedea je rijer svinjska dlaka. Propali smo Watsone! Gotovo je.

  Iako je njegov ton bio aljiv, guste, namrtene obrve govorile su o njegovu razoaranju i ljutnji. Sjedio sam nesretan i bespomoan, buljei u vatru. Dugu tiinu prekine iznenadan Holmesov uzvik. Skoio je prema ormaru i uzeo drugi, u uto ukorien svezak.

  To je kazna za preveliku pedantnost. Budui da je sedmi januar, mi smo traili u novom almanahu. Vjerojatnije je da je Porlock sroio svoju poruku prema starom. On bi nas na to, vjerojatno, upozorio. A sad da vidimo to nam sprema stranica 534. Broj 13 Postoji, to ve vie obeava Holmesove oi sjale su od uzbuenja, a njegovi tanki prsti grili su se dok je brojio rijei: opasnost. Ha! Ha! Sjajno! Zapiite Watsone! Postoji opasnost moe se dogoditi uskoro. Tad imamo ime Douglas bogat provincija sada u Birlstone kua Birlstone uvjerenost hitno. Eto, Watsone! to sad mislite o rezultatima zdrava rasuivanja? Kad bismo kod prodavaa mogli kupiti lovorov vijenac, odmah bih Billa poslao po jedan.

  Zurio sam u udnu poruku to sam napisao na bloku na koljenu, po redu kako ju je deifrirao.

  Kakav udan i smuen nain izraavanja miljenja rekao sam.

  Naprotiv! Mislim da je on to odlino uinio ree Holmes. Kad u jednom jedinom stupcu traite rijei s kojima valja izraziti poruku, teko je nai sve to elite. Neto morate prepustiti inteligenciji onog koji ita. Sadraj je savreno jasan. Neko zlodjelo upereno je protiv Douglasa, bogata plemia. Uvjerenost je bila najblie to je mogao nai za uvjeren sam da je hitno. To je rezultat i mora se priznati da je to bila struna analiza.

  Holmes je, kao svaki pravi umjetnik, uivao u svom djelu, pa ak i onda kad je u sebi duboko tugovao, jer je uspjeh bio ispod cilja kojem je teio. Jo se smjekao svom uspjehu, kad Bill otvori vrata i pusti u sobu MacDonalda iz Scotland Yarda. Bili su to prvi dani potkraj

 • PRAETORIOUS

  12

  osamdesetih godina, kad je Alec MacDonald bio jo daleko od nacionalne slave. Iako mlad detektiv, u njega su se polagale velike nade, jer se istakao u nekoliko povjerenih mu sluajeva. Njegova visoka koata pojava odavala je fiziku snagu, a velika lubanja i duboko usaene bistre oi govorile su, nita manje rjeito, o jegovu iskriavom duhu. Bio je utljiv, pedantan i uporan. U govoru mu se osjeao aberdinski naglasak. Holmes mu je ve dvaput pomogao, a njemu samom, kao pravom sladokuscu, dovoljna je nagrada bila intelektualan uitak rjeavanja problema. Zbog toga ga je MacDonald duboko potovao i divio mu se, a to je i pokazivao, pozivajui ga kad god bi iskrsla neka tekoa. Osrednjost ne priznaje autoritete, ali talent odmah prepoznaje genija, a MacDonald je bio dovoljno nadaren za svoju profesiju da bi mogao shvatiti kako nije sramota potraiti pomo od nekoga tko je poznat irom Evrope po detektivskim sposobnostima i iskustvu. Holmes nije bio posebno sklon prijateljstvima, ali krupni kot bio mu je pomalo slabost.

  Neto ste uranili, gospodine Mac pozdravi ga. Bojim se da vaa prisutnost ne najavljuje nita dobra.

  Mislim da bi vie odgovaralo istini nadam se, umjesto bojim se odgovori inspektor, uz svoj poznati osmijeh.

  Pa moda e mi jedan gutljaj pomoi da istjeram ovu neugodnu hladnou. Ne, hvala neu zapaliti. Moram pouriti. Prvi trenuci poslije zloina dragocjeni su, a to uostalom, vi najbolje znate. Ali... ali...

  Inspektor je naglo zastao, buljei s neskrivenim uenjem u papir na stolu. Bila je to zagonetna poruka to sam je maloas bio zabiljeio.

  Douglas! mucao je. Birlstone! to je ovo gospodine Holmes? ovjee, pa to je prava arolija. Otkuda vam ova imena?

  To je ifra to smo je doktor Waston i ja upravo rijeili, ali zar neto sa imenima nije u redu?

  Pogled to nam ga je inspektor uputio bio je pun nijemog zaprepatenja.

 • PRAETORIOUS

  13

  Nita, osim to je gospodin Douglas iz Birlstonea noas ubijen.

 • PRAETORIOUS

  14

  DRUGO POGLAVLJE: Razgovori gospodina Holmesa

  Bio je to jedan od onih dramatinih trenutaka zbog kojih je moj prijatelj Holmes ivio. Bilo bi pretjerano rei da ga je ta zapanjujua izjava okirala, pa ak i uzbudila. Iako u njemu nije bilo ni traka okrutnosti, s godinama je otvrdnuo. Ipak, iako su mu emocije bile uspavane, intelektualna zapaanja ostala su izvanredno aktivna. Na njegovu licu nije bilo ni traga uasu koji je nakon te izjave mene obuzeo. Ono je, naprotiv, odraavalo sabranost i zainteresiranost kemiara koji promatra kako mu se u prezasienoj otopini kristali slau kao to je predvieno.

  Izvanredno! ree Holmes. Upravo izvanredno!

  Vi niste iznenaeni?

  Zainteresiran, gospodine Mac, ali nikako iznenaen. Zato bih bio iznenaen? Najprije primam anonimnu poruku iz krugova koji jame njezinu vanost, s upozorenjem kako odreenoj osobi prijeti opasnost. Nepun sat poslije toga saznajem da se opasnost materijalizirala i da je ta osoba mrtva. Sve me to neobino zanima, ali, kao to ste dobro zapazili, nisam iznenaen.

  Holmes u nekoliko kratkih reenica objasni inspektoru injenice u vezi s pismom i ifrom. MaDonald je sjedio s bradom u rukama, a guste ute obrve bile su mu zamiljeno skupljene.

  Moram jutros poi u Birlstone ree MacDonald i doao sam zamoliti vas i vaeg prijatelja da poete sa mnom. Ali, nakon onog to sam uo, moda bismo prije trebali obaviti posao u Londonu.

  Ne slaem se u tome s vama ree Holmes.

  Do vraga, Holmes! povie inspektor. Za dan-dva sve novine bit e pune misterije iz Birlstonea. Ali pitam vas kakva je to misterija, ako je u Londonu ovjek koji je zloin prorekao prije no to

 • PRAETORIOUS

  15

  se dogodio. Valja ga jednostavno uhvatiti, a dalje e se sve samo razvijati.

  Bez sumnje, gospodine Mac. Ali, kako bismo mi uhvatili tzv. Porlocka?

  MacDonald okrene pismo to mu ga je Holmes predao.

  Baeno je na poti u Camberwellu. To nam ba mnogo ne pomae. Ime je, i sami kaete, izmiljeno. Slaba toka za poetak. Nego, niste li spominjali kako ste mu slali novac?

  Da, dvaput.

  A kako?

  Na potu u Camberwellu.

  Jeste li se ikad potrudili da saznate tko ih je podigao?

  Ne.

  Inspektor je bio iskreno iznenaen, ak zapanjen.

  Ali zato ne?

  Zato to drim rije. Obeao sam mu ve nakon prvog pisma kako mu neu pokuati ui u trag.

  Mislite da netko stoji iza njega?

  Ja to znam.

  Profesor kojeg ste maloas spomenuli?

  Tono.

  Inspektor MacDonald se nasmijei i pogleda prema meni zatreptavi kapcima.

  Ne tajim, gospodine Holmes, da mi u Centralnoj policiji mislimo kako vi znate vie o Profesoru. I ja sam se malo raspitao. Po svemu sudei, on je neobino potovan, uen i nadaren ovjek.

  Drago mi je da ste stigli tako daleko da mu priznajete nadarenost.

 • PRAETORIOUS

  16

  ovjee, ne moete mu to zanijekati. Kad sam uo va stav, odluio sam da ga posjetim. Razgovarali smo o pomrini Sunca ni sam ne znam kako smo doli na tu temu a on je izvadio fenjeri i globus i u asu mi sve raziasnio. Posudio mi je knjigu, ali priznajem da prelazi moje sposobnosti shvaanja, iako se mogu pohvaliti solidnom aberdinskom naobrazbom. S uskim licem, sijedom kosom i dostojanstvenim nainom govora, bio bi izvanredan sveenik. Kad mi je na rastanku stavio ruku na rame, bio j0 to kao oev blagoslov prije no to se uputite u neprijateljki, okrutni svijet.

  Holmes se smijuljio i trljao ruke.

  Odlino! govorio je. Odlino! Recite mi dragi prijatelju, da li je taj ugodni i dirljivi dijalog tekao u Profesorovoj radnoj sobi?

  Da.

  Lijepa soba, zar ne?

  Zaista ugodna prostorija, gospodine Holmes.

  Jeste li sjedili ispred radnog stola?

  Ba tako.

  Sunce vam je udaralo u oi, a njegovo je lice bilo u sjeni?

  Pa, bila je veer, ali sjeam se kako je svjetlo bilo okrenuto prema meni.

  Da li ste uoili sliku iznad Profesorove glave?

  Malo to izmakne mom oku, gospodine Holmes. To je vaa kola. Da, vidio sam sliku: mlada ena, s glavom u rukama i pogledom u stranu.

  To je djelo Jean Baptiste Greuzea.

  Inspektor se trudio da pokae kako ga sve to zanima.

  Jean Baptiste Greuze nastavi Holmes, i zavali se duboko u fotelju bio je francuski umjetnik koji je stvarao punom stvaralakom snagom izmeu 1750. i 1800. Moderna kritika samo je potvrdila visoko miljenje o njegovim djelima to su ga imali njegovi suvremenici.

 • PRAETORIOUS

  17

  Inspektorova je panja odlutala.

  Ne bismo li radije poeo je.

  To upravo i inimo prekine ga Holmes. Sve to sam rekao u uskoj je vezi s dogaajem koji vi nazivate misterijom Birlstonea. Zapravo, to mu je gotovo okosnica.

  MacDonald se nasmijei i moleivo me pogleda.

  imi mi se da za mene prebrzo mislite. Ovdje ondje ostavljate praznine to ih ne uspijevam premostiti. Odakle sad veza izmeu tog pokojnog slikara i afere u Birlstoneu?

  Svvaki je detalj vaan za detektiva opazi Holmes. ak i obina injenica da je 1865. Greuzeova slika La Jeune Fille k l'agneau na rasprodaji u Portalisu postigla cijenu etiriri tisue funti, moe vas navesti na razmiljanje.

  Bilo je jasno da se upravo to i dogodilo. Inspektor se ozbiljno zzainteresirao.

  Saamo da vas podsjetim nastavio je Holmes da se Professorova plaa moe utvrditi u nekoliko pouzdanih knjiga. Izznosi 700 godinje.

  Kaako je onda mogao kupiti...

  Uppravo to. Kako je mogao?

  Pa, to je fantastino ree inspektor zamiljeno. Nastavite, Holmes. Upravo uivam.

  Holmnes se nasmijei. Uvijek mu je godilo nepatvoreno, iskreno dflivljenje bila je to znaajka istinskog umjetnika.

  A Birlstone? upita.

  Imamo vremena ree inspektor, pogledavi na sat. Kola su pred vratima, a do Victorije nam ne treba vie od dvadeset minuta. A to se tie te slike, ako se ne varam, Vi rekoste kako se nikad niste upoznali s Profesorom.

  Ne, nisam.

 • PRAETORIOUS

  18

  Pa, kako mu onda poznajete stan?

  A, to je neto drugo. Bio sam tamo tri puta, dvaput sam ga ekao pod raznim izgovorima i otiao prije no to se pojavio. Jedanput pa to teko da mogu povjeriti detektivu. Prilikom posljednjeg posjeta na brzinu sam mu pregledao papire, a rezultati su bili posve neoekivani.

  Nali ste neto kompromitirajue?

  Aptpsolutno nita. To me je zapanjilo. Meutim, sad ste shvatili uulogu slike. Ta injenica jasno pokazuje da je on bogat ovrvjek. Kako je stekao bogatstvo? Nije oenjen. Mlai brat mmu je ef stanice na zapadu Engleske. Za profesuru dobiva 7000 godinje. A ipak posjeduje djelo Greuzea.

  Zakljuak je jasan.

  Hoete rei kako ima velike prihode i da do njih do nje nezakonito.

  Tono. Razumije se da imam i drugih razloga koji me na to navode. Stotinu sitnih niti vode do sredita mree u kojem u zasjedi vreba otrovna, nepokretna kreatura. Spomenuo sam Greuzea samo zato to stavlja cijeli predmet u okvir Vaih zapaanja.

  Priznajem, gospodine Holmes, da je sve to ste rekli neobino interesantno. Vie nego interesantno, izvanredno. All da ipak neto razjasnimo. Da li se radi o krivotvorenju novca, provalama, prijevarama? Odakle novac?

  Jeste li itali o Jonathanu Wildu?

  Pa, ime mi je poznato. Netko iz romana, zar ne? Ba nije stalo do detektiva u romanima. To su mladii kojim sve polazi za rukom, a nikad ne vidite kako. Stvar inspiracije, ali ne pravog posla.

  Jonathan Wild nije bio detektiv, pogotovo ne iz romana. Bio je glasoviti kriminalac koji je ivio u prolom stoIJcu, oko 1750.

  Tad za mene nije bitno. Ja sam praktian ovjek.

 • PRAETORIOUS

  19

  Gospodine Mac, najpraktinije bi bilo zatvoriti se tri mjeseca i itati anale zloina dvanaest sati dnevno. Sve se vrti u krugu, ak i Profesor Moriarty. Jonathan Wild bio je skrivena snaga londonskih kriminalaca kojima je prodavao svoj um i ideje organizacije uz 15 posto provizije. Kolo se okree. Sve se ve dogodilo i opet e se dogoditi. Kazat u vnm neto o Moriartyju to e vas, moda, zanimati.

  Vi ete me sigurno zainteresirati.

  Sluajno znam tko je glavna karika u lancu kojem je jednom kraju taj po zlu poao Napoleon, a na drugom stotinu razoaranih boraca, depara, ucjenjivaa, varalica na kartama i niz drugih kriminalaca. ef taba mu je pukovnik Sebastian Moran, isto tako dobro uvan i neuhvatljiv kao to Jje i on. to mislite kolika mu je plaa?

  To bih volio uti.

  est tisua godinje. Toliko mu plaa za um, drei se amerikog poslovnog principa. Saznao sam to sluajno. Toliko ne dobiva ni predsjednik vlade. To vam daje predodbu o njegovim prihodima i razini na kojoj djeluje. Odluio sam provjeriti neke od njegovih ekova. Obine ekove kojima plaa kune raune. Bili su ispunjeni na est razliitih banaka. Kako vam se to svia?

  udno, zaista udno. I to iz toga zakljuujete?

  Kako ne eli da se pria o njegovu bogatstvu. Nitko ne smije znati koliko stvarno posjeduje. Ne sumnjam u to da ima najmanje dvadeset bankovnih rauna, vjerojatno s glavninom u inozemtsvu, u Deutsche Bank ili Credit Lyonnais. Kad budete imali godinu-dvije slobodne, posvetite ih sluaju Moriarty.

  Kako je razgovor napredovao, MacDonald se sve vie udubljivao u predmet. Sad ga je njegov praktini kolski duh vratio na bit stvari.

  Pustimo sad to ree Mac. Vi ste nas svojim interesantnim anegdotama, gospodine Holmes, odvratili od glavne teme. Tu je interesantna samo vaa izjava o vezi Profesora i zloina.

 • PRAETORIOUS

  20

  To proizlazi iz upozorenja to ste ga dobili od Porlocka. Mislite li da moemo, iz praktinih razloga, dalje nagaati?

  Moemo pretpostaviti motive zloina. Koliko razabirem iz vaih primjedbi, to je posve nerazjanjiv zloin. Ako i pretpostavimo kako su nae slutnje o uzroku zloina tone, jo su mogua dva motiva. Prije svega moram vam rei da Moriarty upravlja svojim ljudima eljeznom rukom. Tu vlada vojnika disciplina. U njegovu zakoniku samo je jedna kazna: Smrt! Moemo pretpostaviti da je ubijeni mukarac, taj Douglas, iju je zlu sudbinu unaprijed znao jedan od podreenih, na neki nain izdao efa. Kazna je izvrena i uskoro e za to svi saznati, ako zbog nieg drugog, a ono zato da bi ih se zastrailo.

  To je jedna pretpostavka, gospodine Holmes.

  Druga je mogunost da je Moriarty isplanirao ubojstvo prilikom nekog posla.

  Da li je bilo pljake?

  Ne, koliko znam.

  Pljaka bi govorila u prilog drugoj hipotezi, a protiv prve. Moda je Moriarty trebao da organizira pljaku uz obeanje da e podijeliti plijen ili su mu unaprijed platili ili je organizirao. Ali, bez obzira na to koja je pretpostavka lona, u Birlstoneu moramo potraiti rjeenje. Poznajem svog ovjeka i suvie dobro da bih pomislio kako je ostavio ikoji koji bi nas doveo do njega.

  Pa onda, poimo u Birlstone! povie Mac Donald, skoivi sa stolice. Eto, kasnije je no to sam mislio. Gospodo, najkasnije za petnaest minuta budite spremni!

  Za nas je to i previe ree Holmes, skoi sa stolice i pouri da presvue kuni kaput.

  Na putu do tamo, gospodine Mac, budite dobri pa mi sve ispriajte.

  I Sve nije bilo ba mnogo, ali dovoljno da nas uvjeri kako je rije o predmetu to zahtijeva sudjelovanje iskusna strunjaka. Holmes je

 • PRAETORIOUS

  21

  sav sjao, te trgao svoje mrave ruke dok je sluao ture, ali znaajne podatke o zloinu. Za nama je bilo nekoliko besplodnih tjedana i ovdje se napokon nalo neto to zasluuje panju dostojnu Holmesa, njegovih izvarednih sposobnosti i izrazita talenta koji mu u besposlici postaje optereenje. Njegov britki um otupio bi i zarao kad ga ne bi naprezao. Oi su mu sjale, blijedi obrazi dobie neki topliji ton, a cijelo mu je ivo lice sjalo nekim linutranjim sjajem kad je pozvan na suradnju. U kolima se nagnuo naprijed i paljivo sluao kratki prikaz problema koj i nas je oekivao u Sussexu. Inspektor se i sam oslanjao, kuo to nam ree, na kratki, na brzinu napisan izvjetaj, to ga je to jutro dobio ranom potom. White Mason, lokalni policajac, bio mu je osobni prijatelj, tako da je MacDonald bio odmah obavijeten, to se ne dogaa kad policija iz provincije trai pomo Scotland Yarda. Obino se radi o nekom starom tragu kad se u pomo poziva strunjak iz londonskog Scotland Yarda.

  Potovani inspektore, poinjalo je pismo to nam ga je upravo itao, u priloenoj kuverti je slubeni poziv kojim zahtijevamo Vae usluge. Ovo je pismo za Vas osobno. Brzojavno mi javite kojim vlakom stiete u Birlstone, pa u Vas ili ekati ja ili netko od mojih suradnika ako u tom asu budem zauzet. Taj sluaj za strunjaka je prava poslastica. Zato ne odugovlaite s polaskom. Ako Vam uspije, dovedite i gospodina Holmesa, jer to je upravo neto za njega. Kad ne bi bilo lea, ovjek bi pomislio da se radi o dobro izreiranoj predstavi. Na asnu rije, za sladokusca to je pravi zalogaj.

  ini mi se da je Va prijatelj bistar mladi opazi Holmes.

  Da, po mom sudu, White Mason vrlo je sposoban ovjek.

  Ima li jo neto?

  Jedino to kako emo sve ostalo uti kad se naemo.

  Kako ste onda saznali da se radi o uasnom ubojstvu?

  Iz priloenog slubenog izvjetaja. Rije uasan nije upotrijebljena. To nije priznati slubeni termin. Spomenuto je da je zadobio teke rane na glavi iz puke. Ubojstvo se zbilo oko ponoi

 • PRAETORIOUS

  22

  prole noi. Do sada jo nitko nije uhapen jer je sluaj prilino nejasan. To je za sada, gospodine Holmes, sve.

  Pa, onda, s vaim doputenjem, i ostanimo na tome, gospodine Mac. Prokletstvo nae profesije u napasti je da stvaramo preuranjene zakljuke. Za sada, samo su dvije stvari sigurne: veliki pokreta mranih sila u Londonu i mrtvac u Sussexu. To je nit koju emo slijediti.

 • PRAETORIOUS

  23

  TREE POGLAVLJE: Tragedija u Birlstoneu

  A sad u na as zanemariti svoju malenkost i opisati van dogaaje to su se zbili prije no to smo stupili na scenu i to upotrijebivi injenice do kojih smo doli kasnije. Samo tako, italac e moi pravilno ocijeniti krivce dogaaja i neobian ambijent u koji ih je sudbina bacila.

  Selo Birlstone je malo, drevno mjestace, na sjevernoj granici pokrajine Sussex. ivopisne kue, graene od drveta i opeke, usko zbijene jedna uz drugu, stoljeima se nisu mijenjale, ali u posljednjim godinama ivopisnost i poloaj mjesta privukli su mnoge imune ljude ije vile sad izviruju iz okolnih uma. Po miljenju stanovnika, te ume krajnji su ogranci velike Wealdske ume to se prorjeuje do sjevernih kredovitih duna. Otvorene su i nove trgovine da zadovolje potrebe sve veeg broja stanovnika, tako da ve postoje planovi da Birlstone, iz drevnog seoca, preraste u moderan grad. To je centar velikog podruja, jer je Tunbridge Wells, najblie vee mjesto, udaljeno desetak milja istono, preko granice Kenta.

  Oko pola milje izvan grada, u starom parku poznatom po golemim bukvama, stari je dvorac Birlstone. Dio tog drevnog zdanja datira jo iz vremena prvog kriarskog rata, kad je Hugo de Capus dao sagraditi tvravu nasred imanja, to mu ga je darovao Red King. Tvravu je 1543. unitila vatra, a poneki zagaravljeni kamen temeljac posluio je u gradnji kurije to se u doba Jakova I uzdigla na ruevinama feudalnog dvorca. Dvorac s mnogim zabatima i malim prozorima, sa staklima rezanim u obliku dijamanta, nije se od poetka 17. stoljea promijenio. Dvostruki opkop opasavao je dvorac i titio ratoborne vlasnike od neprijatelja. Kasnije se vanjski jarak isuio i slui kao povrtnjak, a unutranji je jo bio irok oko 40 stopa, no dubina mu je jedva nekoliko stopa. Natapala ga je rjeica to je otjecala, tako da voda, iako mutna, nikad nije bila zagaena. Prozori u prizemlju bili su jedva stopu iznad vode. Jedini prilaz dvorcu bio je preko mosta, iji su lanci i ekrci ve davno zarali ili su se slomili.

 • PRAETORIOUS

  24

  Meutim, posljednji stanovnici dvorca s karakteristinom energijom sve su to popravili, i pokretni most ne samo da se mogao sputati nego se zaista svake veeri dizao, odnosno ujutro sputao. I tako se dvorac, obnavljajui obiaje iz drevnih feudalnih vremena, nou pretvarao u otok. injenica to je neposredno vezana uz dogaaje koji e uskoro zaokupiti panju cijele javnosti.

  Kua je nekoliko godina bila bez stanara i ve je prijetila opasnost da potpuno propadne i pretvori se u slikovitu ruevinu, kad je dobila novog vlasnika. Obitelj se sastojala od dva lana, Johna Douglasa i njegove supruge. John Douglas bio je naoit mukarac vanjtinom i karakterom, jakih vilica, markantna lica, prosjeda brka, otrih sivih oiju i miiava, snana tijela koje nije izgubilo nita od snage i aktivnosti mladosti premda mu je bilo preko 50 godina. Bio je vedar i srdaan sa svima, ali nekako krut u vladanju, to je odavalo njegovo porijeklo u odnosu prema plemikom drutvu Sussexa. No, iako su ga njegovi obrazovaniji susjedi gledali nekako radoznalo i sumnjiavo, meu mjetanima ubrzo je postao vrlo popularan. Tome su svakako pridonijeli i velikoduni prilozi u dobrotvorne svrhe kao i prisutnost na kunim koncertima i zabavama na kojima je uvijek bio spreman, svojim bogatim tenorom otpjevati melodiju i time zaduiti okupljeno drutvo. Doimao se kao ovjek koji nema problema s novcem a govorkalo se kako ga je stekao na zlatnim poljima Kalifornije. U razgovoru ni on, ni njegova supruga nisu krili da je velik dio ivota proveo u Americi. Dobar dojam to ga je stekao velikodunou i demokratskim vladanjem, bio je pojaan i njegovim preziranjem svake opasnosti. Iako lo jaha, pojavljivao se na svakom lovakom skupu i u vrstoj odluci da se dri na konju, doivljavao je upravo nevjerojatne padove. Prilikom vatre u tupnom dvoru istakao se upravo ludom hrabrou kad je ponovo uao u zgradu, koju su ve vatrogasci napustili, da bi spasio imovinu. I tako je John Douglas, za pet godina, stekno naklonost i potovanje stanovnika Birlstonea.

  I njegova je supruga bila omiljena meu onima koji su je poznavali, iako su, po starom engleskom obiaju, posjetioci kod stranca, koji tek to se doselio, bili rijetki. Nju to, ini se, nije muilo, jer je ivjela povueno zato to joj je to godilo i to je, po svemu

 • PRAETORIOUS

  25

  sudei, bila zaokupljetm suprugom i dunostima domaice. Znalo se da je Engleskinja koja je upoznala Douglasa, u to vrijeme udovca, u Londonu. Bila je prekrasna mlada ena visoka, vitka i tamna, dvadesetak godina mlaa od supruga. No, ta razlika u goilnama nije mutila sreu njihova branog ivota. Ipak, neki koji su ih dobro poznavali opaali su, kako nije bilo apolutnog povjerenja meu njima, ili je ena namjerno utila kad je bila rije o prolosti njena supruga ili, to je bilo vjerojatnije, nije o njoj mnogo znala. Paljivim promatraima nisu izmakli ni znaci ivane napetosti to su se ponekad javljale kod gospoe Douglas, posebno ako je njen suprug kasnio vie nego to je bilo uobiajeno. U monotonom provincijskom gradiu u kojem se sva govorkanja pozdravljaju, ta slabost gospodarice dvorca nije prola nezapaeno, a u vrijeme dogaaja o kojima je rije, poprimila je specifino znaenje.

  Postojao je jo netko iji je boravak na dvorcu istina bio privremen, ali njegova prisutnost za vrijeme neobinih zbivanja, o kojima e sada biti rijei, nije bila zanemariva. Bio je to Cecil James Barker iz Hales Lodgea, Hampstead. NJijgova visoka, kratka pojava bila je dobro poznata stanovnicima, jer je James bio est i dobro doao gost u dvorcu. Bio je zapaen posebno zato to je bio jedini prijatelj iz one nepoznate Douglasove prolosti koji se pojavio u Birlstoneu. Barker je nesumnjivo bio Englez, ali se iz ponekih njegovih izjava nasluivalo kako je upoznao Douglasa u Americi, te da njihovo prijateljstvo datira jo iz tog vremena. Bio je, isto tako imuan i poznat kao uvjereni neenja. Bio je neto mlai od Douglasa; moglo mu je biti etrdeset i pet. Bio je visok, uspravna dranja, irokih ramena, s licem boksaa, gustih crnih obrva i parom crnih oiju kojima bi lako, i bez pomoi svojih snanih ruku, prokrio sebi put kroz neprijateljsku gomilu. Niti je jaio niti se bavio lovom ve je provodio dane lunjajui, s lulom u ustima, selom, ili se vozio po prekrasnoj okolici s domainom, odnosno u njegovoj odsutnosti, s domaicom. Leeran gospodin, iroke ruke rekao je za njega domar Ames. Ali, priznajem, ne bih mu se volio zamjeriti. Bio je srdaan i intiman s Douglasom, ali je, isto tako, bio neobino prijateljski naklonjen i njegovoj supruzi, zbog ega je, nerijetko Douglas bio zlovoljan. To ak ni posluzi nije promaklo. Dakle, takva je bila trea

 • PRAETORIOUS

  26

  osoba koja se nala u dvorcu kad se dogodio zloin. to se tie ostalih stanovnika tog starog zdanja bit e dovoljno izdvojiti uvijek ozbiljnog, estitog i neobino sposobnog Amesa kao i gospou Allen, jedru i vedru enu, koja je domaici pomagala u kuanskim poslovima. Jo je bilo estero lanova posluge u kui, ali oni nemaju nikakve veze s dogaajem to se zbio te kobne noi 6. januara.

  Prvi znak za uzbunu stigao je u mjesnu policijsku stanicu, u kojoj je u tom asu na dunosti bio narednik Wilson, u 11,15. Uzbueni gospodin Barker dotrao je do vrata i objesio se o zvono. Jedva hvatajui dah, obavijestio je narednika kako se u dvorcu dogodila tragedija; gospodin Douglas bio je ubijen. Pourio je natrag, a samo nekoliko minuta kasnije, kad je obavijestio mjesne vlasti da je neto ozbiljno na pomolu, slijedio ga je policajac koji je na mjesto dogaaja stigao neto poslije ponoi. Most je bio sputen, prozori osvijetljeni, a u cijeloj kui bila je opa zbrka i pometnja. Posluga, blijeda od straha, zbila se u predsoblju na elu s prestraenim domarom koji je u dovratku krio ruke. inilo se da je Cecil Barker gospodar situacije. Otvorio je vrata najblia ulazu i pozvao narednika da ga slijedi. U tom asu ve je stigao gospodin Wood, ustar i sposoban lijenik ope prakse iz sela. Trojica mukaraca uoe zajedno u fatalnu prostoriju, a od uasa izbezumljeni domar u stopu ih je slijedio, zatvorivi vrata za sobom da potedi poslugu jeziva prizora.

  Mrtvac je leao na leima, rairenih udova. Preko njegove koulje prebaen je bio ruiasti kuni ogrta. Na bosim nogama su mu bile papue. Doktor klekne uz le, osvjetlivi ga runom svjetiljkom to se nala na stolu. I samo letimian pogled na rtvu jasno je pokazivao kako je prisutnost lijenika suvina. ovjek je bio jezivo unakaen. Na grudima mu je lealo neobino oruje, dvocjevka, kojoj je cijev bila prepiljena tridesetak centimetara iznad okidaa. Bilo je vidljivo da je bila ispaljena iz neposredne blizine, tako da je naboj gotovo raznio glavu rtve. Obarai su bili spojeni, tako da bi im simultana vatra bila to razornija.

  Mjesni policajac bio je uznemiren i napet zbog silne odgovornosti to ga je tako neoekivano snala.

 • PRAETORIOUS

  27

  Nita neemo dirati dok ne stignu moji pretpostavljeni ree promuklim glasom, uasnuto buljei u izmasakriranu glavu.

  Do sada nitko nije nita dirao ree Cecil Barker. Za to ja odgovaram. Sve je ostavljeno onako kako sam nitao.

  Kad je to bilo?

  Narednik izvadi notes. U 23.30 sati. Nisam se jo ni skinuo. Sjedio sam uz Vitru u spavaoj sobi kad zauh prasak. Nije bio suvie jak kao da je bio priguen. Potrao sam dolje. Jedva da je prolo 30 sekundi od pucnja do mog dolaska.

  Da li su vrata bila otvorena?

  Da. Jadni Douglas leao je kao to vidite. Svijea iz njegove spavae sobe gorjela je na stolu. Zapalio sam svjetiljku neto kasnije.

  Jeste li koga vidjeli?

  Ne. uo sam gospou Douglas kako silazi niz stepenice i istrao van kako bih je sprijeio da vidi tu uasnu sliku. Gospoa Allen, domaica, dola je i odvela je. Tada je doao i Ames, pa smo skupa pourili natrag u sobu.

  Kako sam uo, most je nou podignut.

  Da, tek sam ga ja spustio.

  Pa, kako je onda ubojica mogao umai? To ne dolazi u obzir. Gospodin Douglas zacijelo se sam ubio.

  To smo i mi u prvom asu pomislili. Ali gledajte Barker povue u stranu zastor i pokaza do kraja otvoren prozor. Pogledajte ovo. Drao je nisko svjetiljku i osvjetljavao mrlju od krvi koja kao da je nastala od otisaka izme na drvenom pragu prozora. Netko je, vjerojatno pri izlasku, tu stao nogom.

  Hoete rei kako je netko pregazio jarak?

  Da.

  Dakle, ako ste vi stigli u sobu jedva pola minuta nakon zloina, ubojica je u tom asu morao biti u vodi.

 • PRAETORIOUS

  28

  Bez sumnje. Da sam bar odmah poletio k prozoru. Ali, zastor ga je skrivao i tako mi to uope nije palo na pamet. Tada sam zauo korake gospoe Douglas i znao sam da je moram sprijeiti da ue u sobu. Bilo bi okrutno pustiti je.

  Zaista uasno ree doktor, gledajui razmrskanu glavu i jezovite tragove. Takve ozljede nisam vidio od sudara vlaka u Birlstoneu.

  Nego poe opet narednik, iji se spori seljaki razum jo borio s otvorenim prozorom sve je to lijepo, ali pitam vas kako je zloinac uao u kuu ako je most bio podignut?

  Na to ni mi ne znamo odgovora ree Barker.

  Kad je most podignut?

  Oko 18 sati ree Ames.

  uo sam opet e narednik da se obino podie oko zalaska sunca, to bi u ovo doba godine bilo neto prije, oko 16.30.

  Gospoa Douglas imala je goste na aju ree Ames tako da sam ga digao poslije njihova odlaska.

  Dakle ree narednik ako je netko doao izvana morao je prijei most prije 18 sati i ekati sakriven dok gospodine Douglas ne ue u sobu.

  Upravo tako. Gospodin Douglas obilazio je cijelu kuu svake veeri prije nego to bi se povukao u svoju sobu da bi provjerio svjetla. To ga je dovelo i ovamo. ovjek ga ekao i ubio. Tad je pobjegao kroz prozor, zaboravivi puku. To je moja interpretacija dogaaja, jer se samo tako sve uklapa.

  Narednik podigne karticu to je leala na podu pokraj mrtvaca. Tintom su bila naarana slova V. V. i broj 341.

  to je to? upita.

  Barker znatieljno pogleda.

  Nisam to ni opazio. Zacijelo ju je ostavio ubojica.

  V. V. 341. Meni to nita ne govori.

 • PRAETORIOUS

  29

  Narednik je okretao karticu svojim velikim prstima.

  V. V. su moda neiji inicijali. to ste to nali, doktore Wood?

  Bio je to veliki eki. Cecil pokae na kutiju avala na kaminu.

  Juer je Douglas mijenjao neke slike. Vidio sam ga kako stoji na stolcu i namjeta veliku sliku. Otuda eki.

  Najbolje da ga stavimo na sag na kojem smo ga i nali ree narednik, eui se zbunjeno po glavi. Mislim da je ovo sluaj za pametnije glave od moje. To je posao za londonsku policiju. Podigao je runu svjetiljku i polako obiao sobu. Hej! povie uzbueno, navlaei zastor u stranu. Kad su sputeni zastori?

  Kad smo upalili svjetiljke ree domar. Neto poslije 16 sati.

  Nema dvojbe da se tu netko skrivao. Spustio je svjetiljku i promatrao jasne tragove zaprljanih izama u uglu. Moram rei da ovo ide u prilog vaoj teoriji, gospodine Barker. ini se da je ovjek uao u kuu poslije 16 sati, kad su zastori ve bili sputeni, a prije 18, odnosno prije no to je most dignut. mugnuo je u ovu sobu jer je ba na nju naletio. Kako nije naao pogodnije mjesto, sakrio se iza zastora. Do sada je sve jasno. Moda je to bio obian provalnik kojega je gospodin Douglas iznenadio, pa ga je ovaj ustrijelio prije nego to je pobjegao.

  Suglasan sam s vama ree Barker. Ali ne tratimo li dragocjeno vrijeme? Ne bismo li se trebali odmah pati za njim u potjeru prije no to nam umakne?

  I narednik razmisli o prijedlogu.

  Vlaka prije est sati ujutro nema, dakle vlakom ne moe pobjei. Ako se uputi cestom, u odijelu iz kojega se cijedi voda na sve strane, velika je vjerojatnost da e ga netko uhvatiti. U svakom sluaju, ja moram ostati ovdje dok me netko ne zamijeni. A to se vas tie, mislim kako je najbolje da se nitko ne mie ako jasno ne vidimo na emu smo.

  Doktor je uzeo svjetiljku i paljivo ispitivao le.

 • PRAETORIOUS

  30

  Kakav je ovo znak? upita. Nema li to veze sa zloinom?

  Desna ruka mrtvaca bila je obnaena do lakta. Negdje na polovini podlaktice bio je neobian smei crte, trokut u krugu, ije su se konture reljefno isticale na tamnoj koi.

  To nije tetovirano ree doktor piljei kroz naoale. Nikad nisam vidio neto slino. igosali su ga kao to igou stoku. Ali kakvo je znaenje iga?

  Ne tvrdim da znam znaenje ree Cecil Baker ali u ovih deset godina esto sam viao taj znak.

  I ja ree domar. Kad bi gospodar zasukao rukave, opazio bih znak i pitao se to li znai.

  Dakle, znak nema nikakve veze sa zloinom ree narednik. Ipak, sve mi je to udno. Sve to se tie tog sluaja je udno. to je to sad?

  Domar je zaprepateno uzviknuo pokazavi na ispruenu ruku mrtvaca.

  Uzeli su mu vjenani prsten! dahtao je.

  to!

  Da. Gospodar je zlatni vjenani prsten uvijek nosio na malom prstu lijeve ruke. Prsten s neobraenim kamenom bio je iznad njega, a uvijeni prsten u obliku zmije na treem prstu. Tu su ova posljednja dva, a vjenani je nestao.

  Da, to je tono suglasi se Barker.

  Pokuavate li mi rei poe narednik da je vjenani prsten bio ispod?

  Uvijek!

  Dakle, taj je ubojica, ili bilo tko drugi, najprije skinuo prsten s neobraenim kamenom, zatim vjenani prsten, a onda opet prvi vratio na staro mjesto.

  Upravo tako.

 • PRAETORIOUS

  31

  estiti narednik odmahne glavom.

  to prije londonska policija preuzme taj sluaj, to bolje. White Mason je bistar ovjek. Ni jedan lokalni slunj nije za njega bio problem. Ubrzo e biti ovdje da nam pomogne. Ali, ini mi se da emo se prije nego to zavrimo, morati za pomo obratiti Londonu. U svakom sluaju, nije me sram priznati da je ovo prevelik zalogaj za mene i meni sline.

 • PRAETORIOUS

  32

  ETVRTO POGLAVLJE: U tami

  Na poziv narednika Wilsona iz Birlstonea, stigao je kolima u centralu u tri sata ujutro glavni detektiv za pokrajinu. Vlakom n 5.40 poslao je poruku u Scotland Yard, a u dvanaest sata bio je na stanici Birlstone oekujui nas. Gospodin White Mason bio je miran, spokojna izgleda u prostranom odijelu od tvida, rumena izbrijana lica bez brade i brkova, zbijena tijela i snanih krivih nogu okienih konim gamaama, tako da se vie doimao kao sitni farmer, lugar u mirovini ili bilo tko drugi samo ne priznati i cijenjeni provincijski detektiv.

  Prava pravcata poslastica, gospodine MacDonald ponavljao je White. Novinari e se sjatiti kao muhe im saznaju. Nadam se da emo zavriti prije no to oni ponu svuda zabadati svoj nos i unitavati tragove. Koliko se sjeam, tako neto nije se jo dogodilo. Postoje neki detalji, gospodine Holrnes, koji e vas sigurno dirnuti. A i vas, doktore Watsone, jer e i lijenici rei svoju prije nego to zavrimo taj sluaj. Soba vam je u Wastville Amersu. To je, na alost, jedino raspoloivo prenoite, ali kau da je pristojno i isto. Deko e vam ponijeti stvari. Ovuda gospodo.

  Taj detektiv iz Sussexa bio je zaista neobino ivahan i ugodan. Za deset minuta svi smo pronali sobe, a neto kasnije ve smo sjedili u lokalu u kojem nam je White, u grubim crtama opisao dogaaje, o kojima je bilo rijei u prolom poglavjju. MacDonald bi s vremena na vrijeme dao primjedbu, a Holmes je sjedio s izrazom iznenaenja i dunog potovanja kao botaniar koji promatra rijetku i dragocjenu biljku.

  Izvanredno! ree kad smo uli cijelu priu. Zaista izvanredno! Jedva da se sjeam sluaja u kojem je sve tako neuobiajeno.

  Nadao sam se da ete to pomisliti, gospodine Holmes ree White zadovoljno. Sad sam vam ispriao detalje do momenta kad

 • PRAETORIOUS

  33

  sam preuzeo sluaj od narednika Wilsona jutros izmeu tri i etiri. Moram priznati da sam vraki tjerao staro kljuse. Ali, kao to se pokazalo, nisam trebao toliko uriti, jer nita nisam odmah mogao poduzeti. Narednik Wilson ve je utvrdio osnovne injenice. Provjerio sam, razmotrio i dodao neke svoje.

  O kakvim je injenicama rije? upita radoznalo Holmes.

  Pa, najprije sam pregledao eki. U tome mi je pomogao doktor Wood. Nismo nali nikakvih tragova nasilja. Nadao sam se da se Douglas u obrani posluio ekiem i ostavio neki trag prije no to ga je ispustio na prostira. Ali nismo nali mrlju.

  Razumije se da to nita ne dokazuje opazi inspektor MacDonald. Mnogo puta poinjeno je ubojstvo ekiem bez ikakovih tragova na njemu.

  Upravo tako. To ne znai da nije bio upotrebljen. Ali, mogli su ostati tragovi, to bi nam mnogo pomoglo. Zapravo nije bilo tragova. Tada sam ispitao dvocjevku. Bila je nabijena krupnom samom i, kao to je narednik Wilson istakao, cijevi su bile povezane tako da bi se kod okidanja stranjeg obaraa obadvije cijevi praznile. Tko god je to namjestio, uinio je to zato to nije elio riskirati. Prepiljena puka bila je neto dua od pola metra, te se mogla prenijeti i pod kaputom. Nema potpuna imena proizvoaa ali tampana slova PEN su u lijebu izmeu cijevi, a ostatak imena je na drugoj polovini.

  Veliko slovo P s tokom iznad, a zatim manja slova E i N.

  Tono.

  Pensilvanijska tvrtka za izradu lakog oruja, poznato ameriko poduzee ree Holmes.

  White Mason gledao je mog prijatelja kao to mali seoski lijenik promatra poznata specijalista u Londonu koji jednom rijeju rjeava probleme to njega zbunjuju.

  To nam je od velike pomoi, gospodine Holmes. Nema sumnje da ste u pravu. Divno, upravo divno! Da li pamtite sve proizvoae oruja na svijetu?

 • PRAETORIOUS

  34

  Holmes odmahne rukom i time prekine raspravu.

  Bez sumnje, to je amerika puka nastavi White Mason. ini mi se da sam negdje itao kako se u nekim dijelovima Amerike kao oruje upotrebljava prepiljena puka. Ta mi se informacija odmah nametnula, bez obzira na slova na cijevi. Dakle, postoji neki dokaz da je ovjek koji je uao u kuu i ubio vlasnika, Amerikanac.

  MacDonald odmahne glavom. ovjee, malo ste pourili ree. Nisam uo nita to bi svjedoilo o prisutnosti stranca u kui.

  Otvoren prozor, krv na prozorskom pragu, neobina poruka, tragovi izama u kutu, puka.

  Nita tu nema to se nije moglo i izreirati. Gospodin Douglas bio je Amerikanac ili je, u najmanju ruku, dugo ivio u Americi. Isto je s gospodinom Barkerom. Ne treba dovoditi Amerikanca izvana da bi odgovarao za djela Amerikanca.

  Ames, domar ...

  to je s njim? Da li je pouzdan?

  Deset je godina bio kod Sir Charlesa Chandosa vrst kao stijena. S Douglasom je od poetka, ve 5 godina. Do sada u kui nikad nije opazio takvu puku.

  Puka je tako napravljena da se lake sakrije. Zato su cijevi prepiljene. Moe stati i u kutiju. Kako se moe zakleti da takve puke nema u kui.

  Pa, on je jednostavno nikad nije opazio.

  MacDonald odmahne svojom tvrdoglavom kotskom glavom. Mene jo nisu uvjerili u to da je stranac bio u kui ree. Molim Vas da razmotrite... njegov aberdinski naglasak postajao je sve oitiji to je ee sudjelovao u raspravi. Molim vas, samo razmotrite sve ostale posljedice koje nam se neminovno nameu ako pretpostavimo da je puka unesena u kuu i da je sve ove neobine stvari uinio netko izvana. ovjee, to je naprosto neshvatljivo! To se protivi zdravom razumu.

 • PRAETORIOUS

  35

  Pa, recite svoje miljenje, gospodine Mac ree Holmes tonom kao da su na sudu.

  Taj ovjek, ako je postojao, nije provalnik. Ono s prstenom i s pisamcem daje naslutiti da je rije o ubojstvu s predumiljajem, i to iz nekog posve privatnog razloga. Lino! ovjek ulazi u kuu sa vrstom nakanom da poini ubojstvo. Zna, ako ita zna, da e bijeg biti teak, jer je kua okruena jarkom. Koje oruje da upotrijebi? Svatko pomislio: ono najtie. Tad bi se bar mogao nadati da e nakon poinjena (ne)djela, kliznuti kroz prozor, pregaziti jarak i nestati. To je jo shvatljivo. Ali nije logino da se odlui na pothvat i izabere najbunije mogue oruje, siguran da e privui na mjesto zloina sve ukuane onog asa kad opali i da e ga, najvjerojatnije, vidjeti tek to zagazi u jarak. Da li je to uvjerljivo, gospodine Holmes?

  Pa, prilino otro postavljate stvari odgovori moj prijatelj zamiljeno. Tu je svakako potrebno jo mnogo detalja. Mogu li vas upitati gospodine Mason, da li ste odmah ispitali drugu stranu jarka i jeste li provjerili ima li tragova nakon izlaska iz vode?

  Nije bilo tragova, gospodine Holmes. Ali, kako je tamo stijena, jedva da bi i bili vidljivi.

  Ba nikakvih tragova ili znakova?

  Nikakovih.

  Ha! Imate li to protiv, gospodine Mason, da odmah poemo tamo? Vjerojatno e se nai jo koja sitnica to e nam pomoi u istrazi.

  Upravo sam vam to htio predloiti, ali mislio sam da je bolje najprije izloiti injenice. Ako vam ita posebno privue panju... White Mason sumnjiavo pogleda amatera.

  Ja sam ve radio sa gospodinom Holmesom ree inspektor MacDonald. On igra poteno.

  Tako makar zamiljam igru ree Holmes smjeei se. Prihvaam u sluaju da bih pomogao policiji, a vode me ciljevi pravde. Ako sam ikad nastavio rad sam, bilo je to stoga to je policija to prva uinila. Ne elim bodove na njihov raun. Iskreno, gospodine

 • PRAETORIOUS

  36

  White, zahtijevam prvo da radim na svoj nain i da iznosim rezultate kad smatram da je za to trenutak. Jasno, konane rezultate, a ne u etapama.

  Mislim da dijelim miljenje i ostalih kad kaem da smo poaeni vaom prisutnou kao i time da vam moemo pokazati to znamo ree White Mason ljubazno. Doite, doktore Watsone, a jednog dana, nadamo se i mi emo se nai u vaoj knjizi.

  Poli smo slikovitom seoskom cestom, s nizom okljatrenih brijestova to su je s obje strane obrubljivali. Malo podalje bila su dva drevna kamena stupa, izblijedjela od vremena, pokrivena liajem, s nekom bezoblinom masom koja je svojevremeno bila propeti lav Capusa od Birlstonea. Put nas je vodio zavojitom cestom sa svih strana okruenom prekrasnom tratinom i starim hrastovima, a onda, iza naglog zavoja, odjednom nam se stvori pred oima dugo, nisko, tmurno, od opeke graeno zdanje iz vremena Jakova I, sa starim vrtom opasanim podrezanim tisama. Kad smo se pribliili, ugledasmo drevan most i prekrasan iroki jarak, miran i svjetlucav kao iva na hladnom, zimskom suncu. Tri stoljea prohujala su kroz staru kuriju. Stoljea raanja, povrataka, seoskih plesova i lovakih domjenaka. I zar sada, u dubokoj starosti, da doivi da mrani zloin baci sjenu na njegove asne zidine? Ipak, ti iljati krovovi i osebujni strei zabati bili su kao stvoreni za mrane i zlokobne dogaaje. Dok sam promatrao duboko uvuene prozore i tmurnu fasadu to ju je voda lagano zapljuskivala, pomislih kako se bolja scena za ovakvu tragediju ne bi mogla ni zamisliti.

  To je prozor ree White Mason onaj prvi udesno od mosta. Otvoren je kao to smo ga prole noi nali.

  ini se da mu irina nije ba najpodesnija za provlaenje.

  Zacijelo je mukarac bio vitak. To nam je i samima bilo jasno, gospodine Holmes. Ali i vi i ja bismo se bez muke provukli.

  Holmes je otiao do ruba jarka i pogledao prijeko. Tad je pregledao kamenu obalu i travu to ju je obrubljivala.

 • PRAETORIOUS

  37

  Sve sam to ve dobro pretraio opazi White Mason. Nema tamo nita. Nikakovih znakova. Ali, zato bi i ostavio neke tragove?

  Tono. Zato bi? Je li voda uvijek mutna?

  To je uobiajena boja. Struja nosi ilovau.

  Koliko je duboko?

  Sa strane oko dvije stope, a u sredini tri.

  Dakle, pomisao da se utopio prelazei, ne dolazi u obzir.

  Ne, tu se ni dijete ne bi utopilo.

  Preli smo most i u dvorac nas uvede udna, pogurena, suha pojava domar Ames. Jadni starac bio je blijed od straha i jo je drhtao od pretrpljena oka. Mjesni narednik, visok, ukoen, nekako sjetan mukarac, jo je uvao strau u toj sudbonosnoj sobi. Doktor je ve bio otiao.

  Ima li to novo, narednie Wilson? upita White Mason.

  Ne, gospodine.

  Onda moete kui. Vi ste svoje za sada uinili. Ako nam zatrebate, poslat emo po vas. Domar neka prieka vani. Recite mu neka upozori gospodina Barkera i gospou Allen da emo ih moda uskoro zatrebati. Sada, gospodo dopustite da vam izloim svoje gledite, a tad ete i vi moi uiniti to isto.

  Taj provincijski strunjak duboko me se dojmio. Brzo je povezivao injenice, voen hladnim, zdravim razumom. Sigurno e daleko dotjerati u svojoj profesiji. Holmes ga je paljivo sluao bez i jednog znaka nestrpljenja koje slubeni predstavnici preesto pokazuju.

  Pitanje je, gospodo, da li je rije o samoubojstvu ili ubojstvu. Ako je posrijedi samoubojstvo, moramo poi od prctpostavke kako je Douglas najprije skinuo vjenani prsten i sakrio ga; tad je siao u svom kunom kaputu, nogama nanio blato iza zastora kako bi ukuani pomislili da ga je netko doekao, zatim je otvorio prozor, zakrvario prag...

  To moemo odbaciti ree MacDonald.

 • PRAETORIOUS

  38

  Slaem se. Samoubojstvo ne dolazi u obzir. Dakle, radi se o ubojstvu. Mi valja da odluimo da li je to uinio netko iz kue ili izvana.

  Da ujemo vae argumente.

  Bilo kako da promatrate, problemi su teko rjeivi, a ipak jedno od toga moralo se dogoditi. Pretpostavimo da je ovjek ili da su ljudi iz kue poinili zloin. Doveo je pod nekom izlikom Douglasa dolje kad je sve bilo tiho, a ipak svi jo nisu spavali. Tad je poinio zloin s najudnijim i najbunijim orujem kao da svima eli obznaniti to se dogodilo orujem to nikad do tad nije u kui vieno. To ba ne zvui kao uvjerljiv poetak, zar ne?

  Ne, nikako.

  Dakle, svi se slau u tome da su, jedva minutu nakon to je dan znak za uzbunu, svi ukuani, a ne samo gospodin Barker, iako on tvrdi da je on bio prvi, bili na mjestu zloina. Hoe li netko tvrditi da je za to vrijeme poinitelj zloina uspio ostaviti tragove blata ispod prozora, otvoriti ga, krvlju zaprljati prozorski prag, uzeti vjenani prsten i sve ostalo? To jednostavno nije mogue!

  Vi ste postavili stvar vrlo jasno ree Holmes. Slaem se s vama.

  Dakle opet se vraamo na hipotezu da je zloin poinio netko izvana. Jo smo suoeni sa velikim tekoama, ali bar ne sa nemoguim. Dakle, ovjek ulazi u kuu negdje izmeu 16,30 to jest izmeu sumraka i podizanja mosta. Kako su u kui bili posjetioci, vrata su otvorena i on ulazi bez tekoa. Moglo se raditi o najobinijem provalniku ili o nekome tko je imao neke stare raune sa gospodinom Douglasom. Budui da je Douglas proveo vei dio ivota u Americi, a ova je puka, ini se ameriko oruje, hipoteza o raiavanju starih rauna vjerojatnija je. mugne u ovu sobu jer na nju prvu nailazi i sakriva se iza zavjesa. Tamo ostaje sve do poslije 23 sata. Nekako u to vrijeme Douglas ulazi u sobu. Razgovor je vrlo kratak, ako ga je i bilo, gospoa Douglas tvrdi da joj je suprug bio odsutan tek nekoliko minuta kada je zaula pucanj.

 • PRAETORIOUS

  39

  To pokazuje i svijea ree Holmes.

  Tono. Votanica je bila nova, a jedva je centimetar odgorjela inae bi pala skupa s njim na pod. To pokazuje kako nije bio napadnut onog trenutka kad je uao u sobu. Kad je stigao Barker, svjetiljka je gorjela, a svijea nije.

  Ovo je sve prilino jasno.

  Sad pokuajmo rekonstruirati dogaaj, drei se ovih injenica. Douglas ulazi u sobu. Sputa svijeu. ovjek se pojavljuje iza zastora. Naoruan je pukom. Zahtijeva vjenani prsten ne znamo zato, ali tako je moralo biti. Douglas ga predaje. Tada ga je ili posve hladnokrvno ili u borbi Douglas je moda dohvatio eki to se naao na prostirau ubio. Spustio je zatim puku a, ini se, i tu udnu karticu V. V. 341, to god ona znaila, i pobjegao kroz prozor preko jarka upravo u asu kad je Cecil Barker otkrio zloin. Kako vam se to ini gospodine Holmes.

  Vrlo interesantno, samo ne ba posve uvjerljivo.

  ovjee, bila bi to apsolutna glupost da sve drugo nije jo gore povie MacDonald. Netko je ubio ovjeka i, ma tko je to bio, mogu vam jasno dokazati kako je to trebao da uini na drugi nain. to je mislio kad je sam sebi presjekao mogunost bijega? to je mislio upotrebivi puku, iako mu je tiina jedina ansa za bijeg? Hajde, gospoine Holmes, sad je na vama red, to vie to tvrdite kako Masonova teorija nije uvjerljiva.

  Holmes je sjedio sve paljivo promatrajui za vrijeme te poduge diskusije ne proputajui ni jednu rije, pratei sve svojirn otrim okom, a samo je naborano elo govorilo o nagaanju to mu se mota glavom.

  Ja bih volio znati jo neke injenice prije nego to postavim bilo kakvu teoriju, gospodine Mac ree kleknuvi pokraj mrtvaca. Gospode! Te ozljede su zaista uasne. Moete li na as pozvati domara... Ames, kau mi da ste esto viali ovaj neobian znak na ruci gospodina Douglasa.

  Da gospodine.

 • PRAETORIOUS

  40

  Nikad niste uli to bi on mogao znaiti?

  Ne, gospodine.

  Zacijelo mu je nanio velike boli kad je bio otisnut, a to je, bez sumnje, uinjeno paljenjem. Ames, ovdje na bradi vidim komadi melema. Da li ste to opazili za ivota?

  Da juer ujutro porezao se brijui se.

  Da li se i prije ponekad porezao?

  Ve dugo mu se to nije dogodilo.

  Indikativno! ree Holmes. Moe to, istina, biti puka sluajnost ali moe i upozoravati na nervozu, to je znak da je predosjeao napetost. Da li mu se juer vladanje razlikovalo od uobiajenog?

  Bio je malo nemiran i uzbuen.

  Ha! Moda napad i nije bio potpuno neoekivan. Ipak pomalo napredujemo, zar ne? Moda biste vi nastavili s ispitivanjem, gospodine Mac?

  Ne, gospodine Holmes, mislim da vi to bolje obavljate.

  Dakie, prijeimo na karticu s oznakom V. V. 341. To je obini karton. Ima li takva kartona u kui?

  Mislim da nema.

  Holmes prijee preko sobe do pisaeg stola i kapne nekoliko kapi tinte iz svake boice na bugaicu. Nije napisano u ovoj sobi ree ovo je cma tinta, a druga je crvena. Pisano je, osim toga, debelim perom a ova su sva tanka. Ne, rekao bih da je napisano negdje drugdje. Da li vam ova slova to govore, Ames?

  Ne, nita.

  to vi mislite, gospodine Mac?

  Imam dojam da je rije o nekom tajnom udruenju. U prilog tome govori i znak na podlaktici.

  Tako i ja mislim suglasi se Mason.

 • PRAETORIOUS

  41

  Pa, prihvatimo to kao radnu hipotezu i pogledajmo koliko su nam se tekoe smanjile. Jedan lan drutva ulazi u kuu, eka Douglasa, hicem mu gotovo raznosi glavu i bjei pregazivi jarak, ostavivi za sobom poruku koja e, im se spomene u novinama, obavijestiti ostale lanove kako je osveta izvrena. Sve se uklapa. Ali zato ba ta puka?

  Tono.

  I zato je nestao prsten?

  To je pitanje.

  I zato do sada jo nema nikakva hapenja? Uvjeren sam da ve od zore svaki raspoloivi policajac na 40 milja uokrug luta traei potpuno mokra stranca.

  Upravo tako.

  Ako nema neko sklonite u blizini ili spremno odijelo da se presvue, mislim da im ne moe umai. Ipak ga do sada nisu pronali. Holmes ode do prozora i povealom razgleda mrlje od krvi na pragu. Jasno je da je ovo trag cipele. Prilino je irok rekao bi ovjek stopalo izvrnuto prema van. udno, jer koliko se moe razabrati, tragovi blatnih stopala u kutu ostali su od bolje oblikovana ona. Ipak, suvie su nejasni. to je to ispod stolia?

  Utezi gospoina Douglasa odgovori Ames.

  Uteg. Ovdje je samo jedan. Gdje je drugi?

  Ne znam. Moda je bio samo jedan. Nisam ih vidio ve mjesecima.

  Jedan uteg poe Holmes ozbiljno, ali ga prekine otro kucanje na vratima. Visok, suncem opaljen, glatko izbrijan mukarac zaviri u sobu. Nije mi bilo teko pogoditi da je to gospodin Barker. Njegove zapovjednike oi ispitivaki su prolazile od jednog do drugog.

  Oprostite to prekiam vae savjetovanje ree ali mislim kako treba da saznate posljednju vijest.

 • PRAETORIOUS

  42

  O hapenju?

  Ne, nismo takve sree. Ali nali su njegov bicikl. Doite i pogledajte. Tek stotinjak metara od vrata.

  Nekoliko konjuara i besposliara stajalo je na cesti i pregledavalo bicikl to su ga netom izvadili iz grmlja u kojem je bio sakriven. Bio je to rabljeni rudge-whitworth, sav zablaen, vjerojatno od duga puta. Tu su i bisage s francuskim kljuem i kanticom za ulje, ali nita to bi dalo naslutiti vlasnika.

  Istrazi bi i te kako koristilo da su sve te stvari numerirane ili nekako obiljeene ree inspektor. Ali moramo biti zahvalni da smo i ovo nali. Ako ve ne moemo saznati kud je krenuo, moda emo doznati odakle je stigao. Ali to ga je, dovraga, natjeralo da ostavi bicikl? I kako mu je bez njega uspjelo pobjei? U ovom sluaju kao da nema ni traka nekom tragu, gospodine Holmes.

  Zaista? odgovori moj prijatelj zamiljeno.

 • PRAETORIOUS

  43

  PETO POGLAVLJE: Sudionici drame

  Da li ste u radnoj sobi zavrili? upita White Mason kad smo se vratili u kuu.

  Za sada odgovori inspektor, a Holmes potvrdi.

  Moda biste onda eljeli uti izjave stanovnika dvorca. Mislim da to moemo obaviti u blagovaonici, Ames. Molim vas doite vi prvi i recite nam sve to znate.

  Domarova izjava bila je jednostavna i jasna. Djelovala je uvjerljivo i istinito. Kod gospoina Douglasa radio je, od njegova dolaska u Birlstone pet godina. Koliko je on znao, gospodin Douglas bio je bogat ovjek koji je svoj imetak stekao u Americi. Bio je ljubazan i paljiv gospodar istina, drukiji od dosadanjih Amesovih gospodara ali ovjek ne moe zahtijevati ba sve. Nikad nije kod gospodina Douglasa opazio znakove bojazni, naprotiv, gospodin Douglas bio je najodvaniji ovjek kojeg je znao. Most se dizao svake veeri samo zato to je gospodar potovao tradiciju. Rijetko je odlazio u London ili se udaljivao iz sela, ali ba na dan prije tragedije otiao je u kupovinu u Tunbridge Wells. On, Ames, opazio je kod gospodina Douglasa tog dana neuobiajeni nemir i uzbuenje. Bio je nestrpljiv i razdraljiv, kao rijetko kada. U vrijeme zloina, on, Ames, nije jo legao, bio je u stranjem dijelu dvorca, u ostavi, u kojoj je spremao srebrninu. Tada je zauo zvono. Nije uo pucanj, to i nije bilo mogue, jer je izmeu radne sobe i ostave nekoliko zatvorenih vrata i dug hodnik. Domaica dvorca, gospoa Allen, izila je iz svoje sobe takoer privuena estokom zvonjavom. Skupa su otili u prednji dio zgrade. Podno stepenita ugledali su gospou Douglas kako silazi. Ne, nije urila nije mu se inila posebno uznemirena. U asu kad je sila, gospodin Barker je izletio iz radne sobe gospodina Douglasa. Zaustavio je gospou Douglas i preklinjao je da se vrati u svoju sobu.

  Molim te, vrati se u sobu! vikao je. Jack je mrtav! Ti tu nita ne moe uiniti. Zaklinjem te idi u svoju sobu.

 • PRAETORIOUS

  44

  Nakon kratkog vremena ipak ju je uspio uvjeriti kako je za nju najbolje da se vrati u sobu. Nije plakala niti je ita rekla. Gospoa Allen, domaica, povela ju je gore i ostala s njom u spavaonici. Ames i Barker su se vratili u radnu sobu i zatekli je u stanju u kojem je ostala sve do dolaska policije. U tom asu votanica nije gorjela. Soba je bila osvijetljena svjetiljkom. Pogledali su kroz prozor, ali no je bila tamna i nita se nije vidjelo ni ulo. Pourili su u predvorje, Ames je pokrenuo ekrk i spustio most, a gospodin Barker je pourio u policiju.

  To je, u glavnim crtama, bila domarova izjava.

  Izjava gospoe Allen bila je vie-manje potvrda onog to je rekao Ames. Njezina je soba bila neto blie prednjem dijelu dvorca od ostave, u kojoj je radio Ames. Upravo se spremala na poinak kad je ula energinu zvonjavu. Bila je malo nagluha. Moda zato nije ula pucanj, no radna je soba bila prilino udaljena. Sjeala se kako je ula neto kao lupanje vratima. Toje bilo pola sata prije zvonjave. Kad je Ames potrao da vidi to je, pola je sa njim. Vidjela je gospodina Barkera blijedog i uzbuenog kako izlazi iz radne sobe. Susreo je gospou Douglas, koja je upravo silazila, i zaklinjao je da se vrati u svoju sobu. Ona mu je neto odgovorila ali se nije moglo uti to.

  Povedite je gore i ostanite uz nju! rekao je Barker gospoi Allen. Tako je otila s njom gore i nastojala je umiriti. Sva je drhtala od uzbuenja ali vie nije pokuavala sii. Cijelo vrijeme sjedila je u kunoj haljini pokraj vatre, s glavom u rukama. Gospoa Allen ostala je s njom gotovo cijele noi. to se tie ostale posluge, svi su ve spavali i nisu nita uli, sve dok nije dola policija. Spavali su u stranjem dijelu dvorca pa nisu ni mogli nita uti.

  Domaica je ispitivanje popratila mnogim izbezumljenim uzvicima i zapomaganjima ali istrazi, na alost, nije pruila nijedan novi detalj.

  Slijedei svjedok bio je gospodin Cecil Barker. to se tie dogaaja prole noi, jedva da je mogao jo ita dodati onome to je ve rekao policiji. On je bio uvjeren kako je ubojica pobjegao kroz prozor. Po njegovu miljenju, mrlje od krvi pruale su za to neoboriv dokaz.

 • PRAETORIOUS

  45

  Osim toga, kako je most bio podignut, drugi nain bijega jednostavno nije dolazio u obzir. Nije mogao objasniti to se dogodilo s ubojicom ili zato nije uzeo bicikl, razumije se, ako je i bio njegov. U jarku se nije mogao utopiti jer dubina nije dosezala ni metar.

  Barker je imao svoju teoriju o zloinu. Douglas je bio zatvoren ovjek i o nekim periodima svog ivota nikad nije govorio. Jo kao mladi emigrirao je iz Irske u Ameriku. Dobro mu je ilo, a Barker ga je upoznao u Kaliforniji u kojoj su postali partneri u iskoritavanju zlatnog rudokopa u Benito Canyonu. Iako im je posao cvijetao, Douglas je iznenada sve prodao i vratio se u Englesku. U to je vrijeme ve bio udovac. Kasnije je Barker unovio svoj udio i doao u London. Tad su obnovili staro prijateljstvo. Barker je stekao dojam da Douglasu prijeti neka opasnost i nekako je uvijek s tom opasnou povezivao Douglasov nagli odlazak iz Kalifornije kao i njegov boravak u tom pomalo zabaenom i mirnom dijelu Engleske. Pretpostavljao je da mu je neko tajno udruenje ili neka neumoljiva organizacija na tragu i da se nee smiriti dok ga ne ubije. Na tu su ga pomisao navele neke Douglasove primjedbe, iako mu nikad nije otvoreno rekao o kakvom je udruenju rije niti zato im se zamjerio. Moe samo nasluivati da zapis na kartici ima veze s tajnim udruenjem.

  Koliko ste vremena s Douglasom proveli u Kalifomiji? upita Mac Donald.

  Ukupno pet godina

  Kaete da nije bio oenjen?

  Ne, bio je udovac.

  Znate li odakle je bila prva njegova supruga?

  Ne. Sjeam se kako je spomenuo da je bila vedskog porijekla, a vidio sam i njen portret. Bila je ljepotica. Umrla je od tifusa, godinu dana prije naeg poznanstva.

  Da li povezujete njegov boravak u Americi s nekim odreenim dijelom u toj zemlji?

 • PRAETORIOUS

  46

  Spominjao je Chicago. Tamo je radio i odlino ga je poznavao. Govorio je o podrujima bogatim ugljenom i eljezom. U to je vrijeme mnogo putovao.

  Da li se bavio politikom? Nije li to, moda, bila neka politika organizacija?

  Ne, politika ga nije zanimala.

  Da li ste pomislili da se moda ogrijeio o zakon?

  Nikada. U ivotu nisam upoznao potenijeg ovjeka.

  Je li se u Kaliforniji izdvajao nekom osobitou u nainu ivota?

  Najvie je volio boraviti na naem zemljitu u planinama. Nikad ne bi bio otiao meu ljude, da je to mogao izbjei. To me prvo navelo na pomisao da ga je netko slijedio. A kad je onako iznenada otputovao u Englesku, jo sam vie u to povjerovao. Vjerojatno ga je netko upozorio, jer su ga jedva tjedan dana nakon njegova odlaska traila najmanje estorica.

  Kakvi su to bili ljudi?

  Pa, bila je to prilino gruba osorna grupa. Doli su na zemljite i interesirali se gdje je. Rekao sam im kako je otputovao u Evropu, te da ne znam kamo. Bilo je jasno da nisu doli po dobru.

  Da li su to bili Amerikanci iz Kalifornije?

  Pa, nisam siguran da su bili iz Kalifornije, ali Amerikanci su bili. No, nisu bili rudari. Odahnuo sam kad su otili.

  To je bilo prije est godina?

  Gotovo sedam.

  U Kaliforniji ste bili skupa pet godina, dakle prolo je najmanje 11 godina otkada je Douglas prekrio pravila igre.

  Tono.

 • PRAETORIOUS

  47

  Vjerojatno je bilo posrijedi neto vrlo ozbiljno kad mu to, nakon toliko godina, nisu zaboravili. Do toga sigurno ne bi doveo laki prekraj.

  To je i te kako utjecalo na njegov dalji ivot. Misao na to nije ga naputala.

  Ali, ako mu je ta opasnost prijetila, a znao je odakle dolazi, zato se nije obratio policiji da ga zatiti?

  Moda za tu vrstu opasnosti nije postajala zatita. Jo neto morate znati. Uvijek je bio naoruan, revolverom. Ali kao za peh prole noi bio je u kunom kaputu, a revolver mu je ostao u spavaoj sobi. Vjerojatno je smatrao da je siguran dok je most podignut.

  elio bih jo samo malo razjasniti neke datume ree Mac Donald. Prije est godina Douglas je otiao iz Kalifornije. Godinu dana poslije toga i vi ste se vratili.

  Tono.

  Bio je oenjen pet godina. Znai oenio se nekako u vrijeme vaeg povratka.

  Da, ja sam se vratio mjesec dana prije vjenanja. Bio sam mu vjenani kum.

  Da li ste poznavali gospou Douglas prije vjenanja?

  Ne. Izbivao sam iz Engleske punih deset godina.

  Ali, poslije toga ste je viali?

  Barker je netremice gledao detektiva.

  Poslije toga sam esto i njega viao! odgovori. Viao sam je jer ne moete posjeivati supruga, a da mu ne poznajete suprugu. Ako mislite kako ima ikakve veze.. .

  Ja nita ne mislim, gospodine Barker. Samo moram postaviti svako pitanje za koje smatram da je relevantno za sluaj. Nisam vas elio uvrijediti.

  Neka su pitanja uvredljiva ree ljutito Barker.

 • PRAETORIOUS

  48

  Nama su potrebne samo injenice. U vaem je interesu, i u interesu drugih, da se one to prije razjasne. Da li je Douglas blagonaklono gledao na vae intimno prijateljstvo s njegovom suprugom?

  Barker problijedi, a njegove velike, jake ake stegnue se od bola.

  Nemate pravo postavljti takva pitanja! povie. Kakve to ima veze sa sluajem to ga ispitujete?

  Moram ponoviti pitanje?

  Odbijam odgovor.

  To je vae pravo, ali morate shvatiti da je i vae odbijanje odgovor, jer kad ne biste eljeli neto prikriti odgovorili biste izravno.

  Barker je stajao ozbiljna lica i nisko sputenih obrva od duboka razmiljanja. Tad podigne pogled i nasmijei se.

  Pa, vi gospodo, samo obavljate svoju dunost i nemam pravo stati vam na put. Samo bih vas zamolio da potedite gospou Douglas tih pitanja. Mogu vam rei da ni jadni Douglas nije bio bez mane. Glavna mu je bila ljubomora. Volio me je kao najboljeg prijatelja. A svojoj je supruzi bio neobino odan. Volio je moje posjete i uvijek je slao po mene. A ipak, ako bismo njegova supruga i ja razgovarali sami ili izrazili bilo kakve znake simpatije, nije se mogao svladati, obuzeo bi ga val ljubomore i izgovorio bi teke rijei. Vie no jedanput zato sam se zakleo da neu dolaziti, ali on bi mi pisao takovo pokajniko pismo, molei me da doem da jednostavno nisam mogao odbiti. No, vjerujte mi gospodo, da nije bilo vjernije supruge od njegove ni odanijeg prijatelja od mene.

  Izgovorio je to s iskrenim arom i osjeajem, a ipak inspektor MacDonald nije prekinuo temu.

  Jasno vam je ree da je mrtvacu skinut vjenani prsten?

  Tako se bar ini ree Barker.

  Kako to ini se. I sami znate da je to injenica.

  Mukarac je bio zbunjen i neodluan.

 • PRAETORIOUS

  49

  Kad sam rekao ini se, mislio sam kako je sasvim razumljivo da je sam skinuo prsten.

  injenica to prstena nema, bez obzira na to tko ga je uklonio, navodi na pomisao, zar ne mislite i vi tako, kako postoji veza izmeu njegova braka i tragedije?

  Barker slegne svojim irokim ramenima.

  Ne mogu tvrditi da znam na kakvu nas misao navodi odgovori. Ako samo posumnjate u ast te ene iz oiju su mu sijevale vamice, no tada se uspio smiriti na krivom ste putu.

  Mislim da je to za sada sve ree hladno MacDonald.

  Samo jedna sitnica opazi Holmes. Kada ste uli u sobu, gorjela je samo votanica na stolu, zar ne?

  Da.

  I pri tom slabom svjetlu uspjeli ste vidjeti kakva se uasna tragedija dogodila?

  Tono.

  Odmah ste zvonili na uzbunu?

  Da.

  I pomo je ubrzo stigla?

  Za minutu dvije.

  A ipak su nakon dolaska vidjeli da je svijea bila ugaena, a zapaljena svjetiljka.

  Opet je Barker bio neodluan.

  Ne mislim da je to tako znaajno, gospodine Holmes odgovori napokon nakon pauze. Svijea je bacala slabo svjetlo. Prva mi je pomisao bila da ga poboljam. Svjetiljka je bila na stolu i ja sam je upalio.

  I ugasili ste svijeu.

  Upravo tako.

 • PRAETORIOUS

  50

  Holmes vie nije imao pitanja, a Barker, odmjerivi nas jednog po jednog od glave do pete pogledom u kojem se itao izazov, okrene se i izie iz sobe.

  Inspektor je poslao poruku gospoi Douglas, obavjestivi je da e je sasluati u njenoj sobi, no ona je poruila da e sii u blagovaonicu. Ula je neobino lijepa ena tridesetih godina, nekako suzdrljiva i na prvi pogled prilino hladnokrvna, neto potpuno suprotno onome kako sam zamiljao ucviljenu udovicu. Istina, lice joj je bilo blijedo i upalo kao da je pretrpjela jak ok, ali bila je sabrana, a lijepo oblikokovana ruka to ju je poloila na stol, bila je vrsta kao i moja. Njene tune moleive oi prelazile su od jednog do drugog, s udno upitnim izrazom. Taj upitni pogled brzo je bio popraen naglim iskidanim govorom.

  Jeste li ve to doznali? upita.

  Da li je to bila moja uobrazilja, ili joj se u pitanju zaista osjeao vie strah nego nada.

  Poduzeli smo sve to je u naoj moi, gospoo Douglas odgovori inspektor.

  Ne tedite novac ree mrtvim jednolinim glasom. elim da se uini sve to se moe.

  Moda nam i vi moete neto rei to e unijeti malo svjetla u istragu.

  Bojim se da neu, ali stojim vam na raspolaganju.

  Od gospodina Barkera uli smo da vi niste vidjeli, odnosno niste bili u sobi u kojoj se tragedija zbila?

  Ne, susreo me je na stepenicama i molio da se vratim u sobu.

  Upravo tako. Slae se. uli ste pucanj i odmah sili.

  Odjenula sam kunu haljinu i sila niz stepenice.

  Koliko je prolo od trenutka kad ste uli pucanj do onog kad vas je gospodin Barker susreo na stepenicama?

 • PRAETORIOUS

  51

  Moglo je proi nekoliko minuta. U tom momentu teko je procijeniti vrijeme. Usrdno me molio da ne silazim. Uspio me uvjeriti da ne mogu nita uiniti. Tad me je gospoa Allen, naa domaica, otpratila u sobu. Sve se to dogaalo kao u nekom runom snu.

  Moete li nam rei koliko je dugo va suprug bio dolje prije no to ste uli pucanj?

  Ne, ne mogu. Bio je u svojoj sobi i nisam ga ula kada je iziao. Svake je veeri obilazio kuu jer se bojao vatre. Mislim da je to jedino ega se u ivotu plaio.

  Upravo sam elio o tome razgovarati, gospoo Douglas. Vi ste svog supruga upoznali u Engleskoj, zar ne?

  Da. Bili smo u braku pet godina.

  Da li vam je ikad govorio o dogaajima u Americi koji bi jo mogli za njega biti opasni?

  Gospoa Douglas duboko je razmislila prije no to je odgovorila.

  Da rekla je napokon. Uvijek sam negdje duboko u sebi osjeala da mu prijeti neka opasnost. O tome sa mnom nije htio razgovarati. Ne zato to u mene ne bi imao povjerenja nego zato da me potedi straha i uznemirenosti. Kad bih znala istinu, mislio je, o njoj bih stalno razmiljala i zato je utio.

  Kako ste onda znali?

  Lice joj je obasjao lak osmijeh.

  Zar i jedan mukarac moe uvati tajnu cijelog ivota da ena koja ga voli neto ne posumnja? O tom mi je govorilo njegovo kategoriko odbijanje da razgovara o svom ivotu u Americi, zatim mjere opreza koje nikada nije zaboravljao, neke rijei to su mu se sluajno omakle ili pogled to bi ga uputio strancu koji se neoekivano pojavio. Bila sam vrsto uvjerena da ima mone neprijatelje, te da vjeruje kako su mu na tragu i zato je uvijek bio oprezan. Bila sam u to sigurna ve godinama, i uvijek sam strahovala kad bi zakanjavao kui.

 • PRAETORIOUS

  52

  Smijem li vas upitati ree Holmes koje su to rijei izazvale vau panju.

  Dolina straha odgovori ena. Taj mu se izraz omakao kad sam se jednom raspitivala. Bio sam u dolini straha. Jo nisam iz nje iziao. Zar neemo nikada izii iz doline straha?, upitala sam jednom kad je bio zabrinutiji nego inae. Ponekad mislim nikada, odgovorio je.

  Sigurno ste ga upitali to mu znai ta dolina?

  Jesam, ali lice mu se odjednom zamrailo i on bi odmahnuo glavom. Dovoljno je da je jedan od nas bio u njezinoj sjeni. Moli se bogu da njezina sjena nikad na tebe ne padne. Vjerojatno je to bila prava dolina u kojoj je ivio i u kojoj mu se neto dogodilo u to sam sigurna ali vie od toga vam ne znam rei.

  Imena nikad nije spominjao?

  Jest, jedanput prije tri godine, kad je bio u groznici poslije nesree u lovu, sjeam se da je neprestano ponavljao jedno ime. Bilo je ljutnje i jeze u njegovu glasu. Ime je bilo McGinty starjeina McGinty. Kad se oporavio, upitala sam tko je taj McGinty i iji je on to starjeina. Na sreu ne moj odgovorio je nasmjeivi se. To je bilo sve to sam iz njega uspjela izvui, sigurno postoji veza izmeu starjeine McGintyja i doline straha.

  Jo neto ree inspektor MacDonald. Vi ste Douglasa upoznali u pansionu u Londonu i tamo ste se zaruili. Da li je u vezi sa vjenanjem bilo neke romantike ili neke tajanstvenosti?

  Romantike je bilo. Ona uvijek postoji. Ali nikakve tajanstvenosti.

  Nije imao supamika?

  Ne, bila sam posve slobodna.

  uli ste vjerojatno da je odnesen vjenani prsten. Da li vam to to govori? Pretpostavimo li da mu je neki neprijatelj iz njegova prijanjeg ivota uao u trag i poinio zloin, to bi ga moglo navesti na to da mu uzme vjenani prsten?

 • PRAETORIOUS

  53

  U jednom asu zakleo bih se da joj je na usnama zaigrao jedva vidljiv osmijeh.

  Zaista vam ne bih znala rei odgovorila je. To je stvarno vrlo neobino.

  Neemo vas vie zadravati i ao nam je to smo vas u ovakvom asu morali uznemiravati ree inspektor. Nema dvojbe da ima jo detalja o kojima bismo trebali s vama razgovarati, ali to moemo uiniti i kasnije.

  Ustala je i opet sam uoio njen brz, upitan pogled kojim nas je sve odmjerila: Kakav je dojam ostavila moja izjava? Gotovo kao da je pitanje bilo glasno izgovoreno. Tad se naklonila i nestala iz sobe.

  Ljepotica, zaista ljepotica ree zamiljeno MacDonald, kad su se za njom zatvorila vrata. Taj Barker je ovdje provodio mnogo vremena, a on je mukarac koji moe privui enu. I sam priznaje da je pokojnik bio ljubomoran, a on je najbolje znao razlog svojoj ljubomori. A onda, tu je i taj vjenani prsten. To se ne moe tek tako zanemariti. ovjek koji trga vjenani prsten s ruke mrtvaca... to vi kaete, gospodine Holmes?

  Moj prijatelj sjedio je s glavom u rukama, utonuo u misli. Tad ustade i pozvoni.

  Ames ree Holmes kad se pojavio domar. Gdje je sada gospodin Barker?

  Pogledat u.

  Vratio se i obavijestio nas da je gospodin Barker u vrtu.

  Sjeate li se, Ames, to je gospodin Barker prole noi imao na nogama?

  Sjeam se. Imao je sobne papue. izme sam mu donio tek kad je trebao da poe na policiju.

  Gdje su sad te papue?

  Pod stolcem u predsoblju.

 • PRAETORIOUS

  54

  Hvala, Ames. Za nas je vano da utvrdimo koji su tragovi gospodina Barkera, a koji izvana.

  Da gospodine. Moram vam rei da sam zapazio tragove krvi na papuama ali, istina, bilo ih je i na mojima.

  To je sasvim prirodno, ako uzmemo u obzir u kakvom je stanju bila soba. Pozvat emo vas, ako vas jo budemo trebali.

  Poslije nekoliko trenutaka bili smo opet u radnoj sobi. Holmes je ponio papue iz predsoblja. Kao to je Ames dobro opazio, onovi su bili prljavi od krvi.

  udno! mrmljao je Holmes, dok ih je paljivo prouavao na svjetlu kod prozora. Zaista udno!

  Skoio je svojim karakteristinim majim skokom i stavio papuu na mrlje na pragu. Otisak se potpvmo poklapao. Nasmijeio se kolegama bez rijei.

  Inspektor se preobrazio od uzbuenja.

  ovjee! vikao je o tom nema dvojbe. Barker je sam obiljeio prozor. Otisak je iri od otisaka izama. Sjeam se kako ste rekli da se radi o stopalu izvrnutom prema van. Ovdje je odgovor.

  Ali, o emu se tu radi, gospodine Holmes, o emu?

  Da, o emu se tu radi? ponovio je moj prijatelj zamiljeno.

  White Mason se smijuljio i trljao svoje punane ruke od zadovoljstva.

  Rekao sam vam da je to poslastica! povikao je. A da sam bio u pravu, i sami ste se uvjerili.

 • PRAETORIOUS

  55

  ESTO POGLAVLJE: Trenutak spoznaje

  Budui da su trojica detektiva trebala da ispitaju jo mnoge pojedinosti, vratio sam se u svoju skromnu sobu u seoskoj gostionici; on prije toga provrljao sam zagonetnim starim vrtom koji je okruio kuu. Bio je opasan udno rasporeenim redovima starih tisa. Unutar njih prostirala se prekrasna tratina sa sunanim satom u sredini: dojam to ga je ta slika ostavljala bijae tako ugodan da je umirujue djelovao na moje razdraene ivce. U toj spokojnoj atmosferi gotovo da sam zaboravio onu mranu sobu s krvavim leom na podu; bio je to sada ruan san. etkao sam po vrtu lijeei duu blagou koja me je proimala, kad se je odjedom dogodilo neto to me se nemilo dojmilo, skrenuvi mi ponovo misli na tragian ogaaj.

  Spomenuo sam da je vrt bio opasan ukrasnim drvoredom tisa. U dnu vrta one su bile tako gusto zbijene da su tvorile ivicu. Tu je, skrivena pogledu posjetilaca, bila kamena klupa. Pribliavajui se tom mjestu iznenada zauh glasove, najprije duboki muki bariton, a neposredno zatim jedan ujni enski smijeh. Trenutak kasnije, kad sam zaobiao ivicu, pogled mi padne na gospou Douglas i gospodina Barkera koji me jo nisu bili opazili. Izraz njezina lica me iznenadio. Nedavno, za vrijeme razgovora u blagovaonici bilo je ono edno i suzdrano. Sada je, pak, odbacila svaku pomisao o pretvaranju. Oi su joj sjale ivotnom radou, a na usnama jo joj je titrao osmijeh kojim je popratila rijei svoga prijatelja. On je sjedio nagnut naprijed, sklopljenih ruku, oslanjajui se laktovima o koljena, a smijeak je obasjavao njegovo lijepo, muevno lice. Trenutak kasnije zapravo trenutak prekasno ponovo su navukli na lice krinku dostojanstva, jer su me upravo bili opazili kako dolazim. Na brzinu izmijenie nekoliko rijei, a onda Barker ustade i poe mi u susret.

  Oprostite, gospodine ree imam li ast govoriti s doktorom Watsonom? Hladno se nakloni, nastojei sasvim jasno pokazati kakav je dojam na mene ostavilo njegovo vladanje.

 • PRAETORIOUS

  56

  Pretpostavljali smo da ste to vi, jer znamo da ste prijatelj gospodina Sherlocka Holmesa. Biste li bili tako dobri da na asak porazgovarate s gospoom Douglas?

  Mrka lica poao sam za njim. Pred oima mi je bilo unakaeno tijelo na podu radne sobe. A ovdje, samo nekoliko sati nakon tragedije, nalazim njcgovu suprugu i najboljeg prijatelja kako se smiju skriveni u grmlju njegova vlastita vrta. Hladno pozdravih gospou. Jo nedavno sam suosjeao s njom, no vie nisam bio nimalo voljan da uzvratim njezin umilan pogled.

  Smatrat ete me tvrdom i neosjetljivom ree ona. Slegoh ramenima.

  Ne tie me se rekao sam.

  Jednom ete me razumjeti. Kada biste samo znali...

  Nije potrebno da doktor Watson ita zna uskoi joj u rije Barker. Kao to je i sam rekao, to ga se nimalo ne tie.

  Tono rekoh. I stoga mi dopustite da nastavim etnju.

  Samo asak, doktore Watson povie ena moleivim glasom. Vi mi moete bolje nego itko na svijetu odgovoriti na pitanje koje je za mene izvanredno znaajno. Vi, naime najbolje znate kakvi su odnosi gospodina Holmesa s policijom. Kad bismo odluili da mu u strogom povjerenju neto kaemo, da li bi on o tome obavijestio detektiva?

  Da, o tome se radi ivahno potvrdi Barker. Da li on radi samostalno ili u potpunoj suglasnosti s policijom?

  Nisam pozvan da o tome dajem izjave.

  Molim vas, preklinjem vas, doktore Watson, da mi to kaete; uvjeravam vas da ete nam vrlo mnogo pomoi ako nam date obavijest.

  Glas ene zvuao je tako iskreno te me je naveo da na as zaboravim njenu lakomislenost i da joj udovoljim.

 • PRAETORIOUS

  57

  Gospodin Holmes istrauje za svoj raun rekoh. On je neovisan i postupa onako kako sam ocijeni da je najbolje. No, poten odnos sa slubenicima koji rade na istom zadatku sprijeio bi ga da im uskrati pomo kad se radi o tome da s