Zivot Bez Straha

 • View
  112

 • Download
  27

Embed Size (px)

Text of Zivot Bez Straha

 • 1

  Napomena

  Sve to je u ovoj knjizi je informativnog karaktera. Dijagnoze i tretmane bilo kojih simptoma ili srodnih zdravstvenih stanja odreuju licencirani doktori.

  elbookers.com

 • 2

  SADRAJ

  uvod

  Poglavlje 1 Definicija anksioznosti

  Poglavlje 2 Mitovi i pogrena tumaenja

  Poglavlje 3 Tehnika jednog poteza

  Poglavlje 4 Primjena tehnike jednog poteza

  Poglavlje 5 Opta anksioznost

  Poglavlje 6 Piti lijekove ili ne

  Poglavlje 7 Pronalaenje vaeg skrivenog potencijala

  Zakljuak

 • 3

  Uvod

  Dugo ekate u redu u supermarketu, ali ostao je samo jo jedan kupac ispred vas

  i stiete do kasirke. ekaj, kakva je to senzacija? Neprijatan osjeaj stvara se u

  vaem grlu, stee vas u grudima, sad ostajete i bez daha, a srce vam je upravo

  preskoilo otkucaj. Molim te, Boe, ne ovdje.

  Brzo skeniranje okoline da li je prijetea? etiri namrgoena lica u redu iza vas,

  jedna osoba ispred. Igle kao da bockaju lijevu ruku, osjeate blagu omaglicu, a

  onda eksplozija straha, ega ste se najvie i plaili. Upravo ete da doivite

  panini napad.

  Nema sumnje da e ovaj napad da bude jak. U redu, skoncentrii se: Sjeti se ta

  si uio, sad je vrijeme da upotrijebi tehnike borbe protiv napada. Poni vjebu

  disanja koju ti je doktor preporuio. Udisaj kroz nos, izdisaj kroz usta. Misli na

  oputajue stvari i, dok udie, pomisli oputanje , a onda izdahni. Ali, ne

  izgleda da daje neke rezultate; u stvari, samo koncentrisanje na disanje ini vas

  jo nervoznijim.

  Dobro, tehnika broj 2:

  Postepeno oputanje miia. Podigni oba ramena, dri 10 sekundi pa opusti.

  Pokuaj ponovo. Ne; opet nita. Anksioznost postaje gora i izgleda da ove

  tehnike samo poveavaju paniku. Kad bi bar bili okrueni porodicom ili bar

  bliskim prijateljima, bilo bi lake nositi se sa ovom situacijom.

  Sada adrenalin stvarno iba kroz va organizam, tijelo vam bridi od neprijatnih

  senzacija i sada vas preplavljuje odvratan osjeaj da gubite kontrolu nad

  emocijama. Niko oko vas nema pojma kroz kakav uasan teror upravo prolazite.

  Za njih, ovo je samo obian dan i frustrirajue spor red u supermarketu.

 • 4

  Ponestalo vam je opcija. Vrijeme je za plan C. Najosnovnija vjetina je bijeg.

  Izlazite iz reda, malo vam je neugodno jer ste upravo doli na red. Kasirka

  zbunjeno gleda kako odlazite, ostavljajui sve stvari to ste htjeli kupiti i

  istravate kroz vrata. Nemate vremena za izvinjenje samo morate da budete

  sami. Hoe li ovaj biti taj? Taj koji e vas konano slomiti, fiziki i psihiki. Deset

  minuta kasnije panika se povlai.

  Sada je 10:30 ujutro. Kako ete pregurati do kraja dana?

  Da li vam ova situacija izgleda poznato? Moda su senzacije bile drugaije. Moda

  se to desilo kada ste prvi put bili u avionu, u zubarskoj stolici, ili ak kod kue, ne

  radei nita posebno. Ako ste ikada imali ono to je postalo poznato kao panini

  napad, neka vas utjei injenica da nikako niste jedini.

  Panini napad uvijek dolazi sa jakim osjeajem nadolazee propasti. Osjeate da

  ete, ili poludjeti, ili ostati bez jedne od vitalnih tjelesnih funkcija i da ete

  skonati upravo tu, meu konzervama i smrznutom hranom.

  Nikako niste jedini; niste ak ni jedan u milion. Procijenjeno je da u Americi ak

  5% populacije pati od nekog oblika anksioznog poremeaja. Kod nekih to nisu

  esti panini napadi, a kod nekih su toliko esti da ne izlaze iz kue. Uestali

  panini napadi razvijaju se u, kako psihijatri kau, anksiozni poremeaj.

  Jedan od tri koraka da vratite kontrolu nad svojim ivotom je dobijanje korisnih

  informacija. Ova knjiga e vam ih dati, i vie od toga. Poetak vaeg oporavka

  poinje ovdje. Ono to ete nauiti ovdje je da prekinete krug paninih napada u

  vaem ivotu.

  Meutim, ne elim da se hvaliem tehnikama u ovoj knjizi (drugi su to ljubazno

  uradili za mene), uglavnom va ivot moe biti kao nekada. tavie, pratei i

  primjenjujui tehnike iz ove knjige, nauiete ne samo da povratite bezbrian

  ivot kao to ste ga imali nekada, nego ete stei i novo samopouzdanje. Va

 • 5

  odgovor na kako da se otarasim paninih napada i anksioznosti nalazi vam u

  rukama.

  Ova knjiga demonstrira da e panika koju doivljavate postati klju vae

  hrabrosti i uspjeha. Strah koji osjeate kada vas obuzme i koji ne moete

  kontrolisati, zapravo je va najvei saveznik. To je gorivo koje pokree va novi

  ivot. Sluajno ili ne, itate materijal koji e biti katalizator vaeg oporavka.

  Jedino pitanje koje je ostalo je: Zato niste imali odgovor ranije? Zato ste

  protraili toliko vremena ivei u strahu?

  Otkriu vam jednostavnu tehniku zvanu Iz jednog poteza koja e ui u samu

  sr vaih paninih napada. Pratei to, nauiu vas da koristite etiri alata da

  kreirate vrstu odbrambenu zonu izmeu vas i anksioznosti koja e osigurati da

  se rijeite te dugotrajne, neugodne i tihe anksioznosti na koju se esto ale ljudi

  koji pate od anksioznosti i paninih napada.

  Prvo, hajde da put oporavka zaponemo objanjenjem ta je to zapravo panini

  napad, i koja je to terminologija koja se upotrebljava vezano za panine napade.

  Znam da je veina od vas proitala sve mogue i nemogue o paninim

  napadima, ali u vas zamoliti da knjigu itate cijelu i da nita ne preskaete.

  Uvjeravam vas da ova knjiga nudi neto vrlo efektno i od pomoi za ova stanja.

  Poglavlje 1 Definicija anksioznosti

  Oito: Panini napadi uzrokovani su visokom anksioznou.

  Anksioznost je vjerovatno najbazinija emocija. Dok je ona, po prirodi, neprijatna

  senzacija, ni u kom smislu nije opasna.

 • 6

  Jedna od najveih zabluda je da je anksioznost tetna i da moe da izazove niz

  stanja opasnih po ivot.

  Definicija anksioznosti

  Anksioznost se definie kao stanje opaanja ili straha rezultovanog anticipacijom

  stvarne ili zamiljene prijetnje, dogaaja ili situacije. To je jedna od ljudskih

  najeih emocija koje doivljavaju. Meutim, ljudi koji nikad nisu doivjeli

  panini napad ili ekstremnu anksioznost, ne mogu da shvate koliko je to uasno.

  Jake vrtoglavice, zamuen vid, trnci i borba za dah a to je samo vrh ledenog

  brijega!

  Kada se ove senzacije dese, a ljudi ne razumiju zato, oni pomisle da imaju neku

  bolest ili ozbiljan psihiki poremeaj. Strah od gubljenja kontrole izgleda veoma

  stvarna i, naravno, veoma uasavajua.

  Borba/Bijeg Odgovor

  Siguran sam da je veina vas ula za borba/bijeg odgovor kao objanjenje za

  vae stanje. Da li ste povezali ovaj odgovor i neobine senzacije koje vam se

  deavaju tokom paninog napada?

  Anksioznost je odgovor na opasnost ili prijetnju. Borba/bijeg odgovor je dobio

  takvo ime jer se tokom anksioznosti javlja potreba ili za borbom protiv nje ili

  bijega od opasnosti. Na taj nain, cijela svrha anksioznosti je da zatiti od

  povreivanja. Kod naih predaka to je bilo kljuno za preivljavanje kada bi se

  suoili sa opasnou, ukljuio bi se automatski odgovor koji bi ih podstakao da

  reaguju napadnu ili pobjegnu. ak i danas, u ovom uurbanom svijetu, ovo je

  neophodan mehanizam. Koristan je kada u djeliu sekunde mora da reaguje na

  pravu prijetnju.

 • 7

  Anksioznost je uroeni mehanizam koji nas titi od opasnosti. Interesantno, to je

  mehanizam koji nas titi, ali ne povrjeuje vana stavka na koju emo se

  kasnije vratiti.

  Fizike manifestacije paninog napada

  Nervoze i hemijski efekti

  Kada se suoi sa opasnou, mozak alje signale nervnom sistemu. To je sistem

  koji je odgovoran da tijelo digne za akciju i da ga takoe i smiri i vrati u

  ravnoteu. Da bi mogao da obavlja ove dvije vitalne funkcije, autonomni nervni

  sistem ima dva pododjeljka, simpatiki nervni sistem i parasimpatiki nervni

  sistem.

  Simpatiki nervni sistem je onaj o kome elimo sve da znamo jer die nae tijelo

  za akciju, priprema nas za bori se ili bjei odgovor, dok je parasimpatiki nervni

  sistem onaj koji volimo jer nas smiruje i vraa u ravnoteu.

  Kada je bilo koji od ovih sistema aktiviran, oni stimuliu cijelo tijelo, to rezultuje

  efektom sve ili nita. Ovo objanjava zato se javlja panini napad, osoba

  osjea niz razliitih senzacija u svom tijelu.

  Simpatiki nervni sistem je odgovoran za oslobaanje adrenalina iz nadbubrene

  lijezde. To su male lijezde smjetene iznad bubrega. Meutim, manje je

  poznato da nadbubrene lijezde oslobaaju adrenalin takoe i da bi tijelo moglo

  da funkcionie. Kada panini napad pone, ne iskljuuje se tako lako kao to se

  ukljuuje.

  Uvijek postoji period onoga to se ini kao poveana ili neprestana anksioznost,

  sve dok ovi nosioci poruka putuju kroz tijelo.

 • 8

  Nakon nekog vremena, parasimpatiki nervni sistem biva pozvan u akciju.

  Njegova uloga je da tijelo vrati u normalno stanje kada prava ili zamiljena

  opasnost proe. Parasimpatiki nervni sistem je sistem koji svi znamo i volimo

  zato to nas vraa u mirno, oputeno stanje.

  Kada primijenimo neku tehniku borbe protiv anksioznosti koju smo nauili, na

  primjer tehniku oputanja, mi u stvari tjeramo parasimpatiki nervni sistem da se

  ukljui. Treba zapamtiti da e se ovaj sistem u nekoj fazi ukljuiti, htjeli mi to ili

  ne. Tijelo ne mo