DNEVNA PRIPREMA ZA VJERONAUČNI SAT - …vjeroucitelji.djos.hr/wp-content/uploads/2015/04/25.-Posljednji... · Posljednji trenutci Veliki tjedan - vremensko razdoblje od Cvjetnice

Embed Size (px)

Citation preview

 • 1

  DNEVNA PRIPREMA ZA VJERONAUNI SAT

  I. OPI PODACI O VJERONAUNOM SATU

  kola: Osnovna kola Drenje

  Razred: 6

  Trajanje vjeronaunog sata: 45 min.

  Vjerouitelj: mag. theol. Mladen Penc

  Nastavna cjelina: ISUS KRIST - NA OSLOBODITELJ I SPASITELJ

  Nastavna tema: Ljubav koja oslobaa - muka, smrt i uskrsnue

  Nastavna jedinica: Posljednji trenutci

  Kljuni pojmovi: muka, smrt, Veliki petak, Veliki tjedan.

  CILJ: Upoznati vjerouenike s temom Velikog tjedna, napose to je Veliki petak i ega se

  prisjeamo toga dana.

  ISHODI:

  Obrazovni/ kognitivni - Uenik e upoznati najvanije trenutke iz Isusova trpljenja i smrti.

  Odgojni/ afektivni - Uenik e povezati vlastito trpljenje i trpljenje drugih ljudi s iskustvom

  Isusova trpljenja.

  Djelatni/ funkcionalni ili psihomotorini Uenika potaknuti na kransko djelovanje u svom

  ivotu, uvidjeti koliko je vano pomoi bolesnima i ljudima koji trpe.

  Metodiki sustav: interpretacijsko - analitiki s elementima problemsko - stvaralakog.

  Oblici rada: frontalni, individualni, rad u skupinama.

  Nastavne metode: molitveno izraavanje, usmeno izlaganje, promatranje slika, razgovor,

  itanje i rad na tekstu, pismeno izraavanje.

  Aktivnosti uenika: molitva, sluanje, razgovor, promatranje slika, itanje i rad na tekstu,

  rjeavanje radnog lista.

 • 2

  Mediji komuniciranja: udbenik, radni materijal, biljenica, olovka, ploa, kreda.

  Korelacija: Likovna kultura - promatranje slika i razgovor o njima.

  Geografija - Pokazivanje na karti grada Jeruzalema u kojem je Isus podnio

  mueniku smrt.

  Plan ploe:

  Pitanja za provjeru ishoda:

  Tko je Isusa osudio na smrt?

  U kojem gradu je Isus podnio muku i smrt?

  Kako se zove mjesto na kojem je Isus razapet?

  Na koji se dan sjeamo Isusove muke i smrti?

  to je Veliki tjedan?

  Izvori za pripremanja nastavnika:

  1. Pozvani na slobodu, udbenik za katoliki vjeronauk estoga razreda osnovne kole,

  KS, Zagreb, 2007.

  2. Biblija, KS, Zagreb, 2002.

  3. Katekizam Katolike Crkve, Glas koncila, 1994.

  4. Pozvani na slobodu, Prirunik za vjerouitelje, KS, Zagreb, 2004.

  5. W.J. HARRINGTON, Uvod u Novi zavjet, KS, Zagreb, 1975.

  6. RUDOLF VIMER, Isus Krist, ivot naeg Spasitelj, UPT, akovo, 2006.

  7. http://www.zlatnadjeca.com/2011/03/krizni-put-plakat-strip-i-bojanka.html

  Posljednji trenutci

  Veliki tjedan - vremensko razdoblje od Cvjetnice do Uskrsa.

  Veliki petak - spomendan Isusove muke i smrti.

  Isusova muka i smrt 7. travnja 30. godine.

  http://www.zlatnadjeca.com/2011/03/krizni-put-plakat-strip-i-bojanka.html

 • 3

  Izvori za pripremanje uenika:

  1. Pozvani na slobodu, udbenik za katoliki vjeronauk estoga razreda osnovne kole,

  KS, Zagreb, 2007.

  2. Listii sa molitvama.

  3. Radni listii za rad u skupinama i sintezu.

  II. GLOBALNA STRUKTURA SATA

  1. MOLITVENI POETAK

  2. MOTIVACIJA

  3. NAJAVA TEME

  4. PRVI SUSRET S TEKSTOM

  5. EMOCIONALNO - INTELEKTUALNA STANKA

  6. IZRAAVANJE PRVIH DOJMOVA, DOIVLJAJA, ZAPAANJA

  7. INTERPRETACIJA U UEM SMISLU

  - RAD U SKUPINAMA

  8. SINTEZA

  9. AKTUALIZACIJA

  10. MOLITVENI ZAVRETAK

 • 4

  III. TIJEK SATA

  1. MOLITVENI POETAK

  Zapoet emo sat s molitvom. Molitvu emo proitati zajedno, a sam tekst sauvati emo za

  kasnije jer e nam biti potreban. Uenici uzimaju molitve s stola, molitve su u bojama, boje e

  kasnije odrediti koji uenici zajedno rade u skupini.

  Pogrivanje Isusa

  O Isuse, istinska radosti anela i raju slasti,

  sjeti se strahovitih muka,

  koje si pretrpio kad su Te razdrli Tvoji

  neprijatelji kao krvoloni lavovi,

  ponizivi Te pljuskama, pljuvanjem,

  deranjem koe i drugim neuvenim zlostavljanjem.

  Zbog pogrdnih rijei, surovih udaraca i

  pretekih muka koje su Ti zadali Tvoji neprijatelji,

  molim Te da se udostoji osloboditi me mojih

  neprijatelja, vidljivih i nevidljivih i dopustiti

  mi da pod Tvojim okriljem pronaem put

  vjenog spasenja. Amen. (prilog 1.)

  2. MOTIVACIJA

  Za poetak govora o trpljenju moemo krenuti od prikupljanja razliitih iskustava o trpljenju

  iz vlastitog ivota, iz ivota drugih naroda, i itava svijeta.

  Kako bismo spojili situacije Isusove muke i smrti, njegovog i naeg krinog puta, pokazati u

  vam nekoliko fotografija (prilog 2.) koje izraavaju razliite bolne situacije u naem ivotu:

  npr. svaa u obitelji, nasilje nad enama, smrt bliske osobe, dijete u invalidskim kolicima...

  Susreemo li u naoj blizini ovakve ljude? Kako se oni osjeaju? Koliko ovakve osobe trpe?

  Jesu li oni osamljeni, slabi, izolirani u drutvu?

  3. NAJAVA TEME

  Posljednje je dane Isus prije muke i smrti proveo u Jeruzalemu. Trijumfalno je uao u grad u

  dane prije Pashe. Narod je doekao Isusa, maui palminim i maslinovim granicama i

  rasprostirui svoje haljine, putem kojim je Isus iao jaui na magarcu. Na posljednjoj veeri

 • 5

  Isus je ustanovio sakramente Euharistiju i sveeniki red. Blagovao je s apostolima vazmeno

  janje, a kasnije je oprao noge. Prorekao je, da e ga jedan od apostola izdati. Danas emo

  neto rei o Isusovoj smrti i ukopu, nakon to sam glasno izgovorio dananju nastavnu

  jedinicu, naslov zapisujem na plou: Posljednji trenutci.

  4. PRVI SUSRET S TEKSTOM

  elim da me sada paljivo sluate jer tekst koji ete uti biti e vaan za va daljnji rad.

  itam tekstove o Isusovoj smrti, ukopu i strai na grobu, u udbeniku na stranici 45. i 46.

  5. EMOCIONALNO - INTELEKTUALNA STANKA

  Nakratko emo ostati u tiini.

  6. IZRAAVANJE PRVIH DOJMOVA, DOIVLJAJA, ZAPAANJA

  Jeste li ve uli za ove tekstove? Koje osjeaje tekstovi u vama bude?

  7. INTERPRETACIJA U UEM SMISLU

  1. Gdje se Isus u znoju pripremao za muku? (Nakon zavretka Posljednje veere Isus je izaao

  s svojim uenicima u vrt kraj zaseoka Getsemani podno Maslinske gore da se pomoli)

  2. Tko je izdao Isusa i kako? (Juda Ikariotski izdao je Isusa za 30 srebrnjaka, kada se pojavio

  s etom vojnika izdao je Isusa poljupcem)

  3. Za to je Veliko vijee optuilo Isusa? (Optuili su Isusa, da kri idovski zakon,

  oskvrnjuje hram, a posebice da djeluje protiv vjere u jednoga Boga proglaavajui sebe Sinom

  Bojim)

  4. U kojem gradu je Isus podnio muku i smrt? (Jeruzalem)

  5. to znai rije Golgota? (Golgota znai Lubanja ili Kalvarija)

  6. Tko je osudio Isusa? (Pilat je osudio Isusa na smrt na Veliki petak do podne)

  7. U koliko sati je Isus umro? (Isus je na kriu proveo najmanje tri sata i izdahnuo oko 15 sati)

  8. Koja je bila najokrutnija kazna u grko rimskom svijetu? (Kao najokrutniji, najbolniji i

  najsramotniji oblik smrti, smrt na kriu bila je namijenjena Nerimljanima (Rimljanima bi

  maem odsijecali glavu) ratnim zarobljenicima, robovima, lopovima i bjeguncima)

  9. Tko je pomogao Isusu nositi kri? (imun Cirenac)

  10. Tko je poklonio svoj grob kako bi se ukopao Isus? (Josip iz Arimateje, zamolio je Poncija

  Pilata za dozvolu, da moe pokopati Isusovo tijelo)

 • 6

  RAD U SKUPINAMA

  Istraivanje, definiranje:

  Ono to slijedi je produbljivanje nekih ve znanih spoznaja ali i usvajanje novih. Svaka grupa

  dobije radni materijal koji govori o nekoj temi te niz kratkih pitanja na koje trebaju odgovoriti

  (prilog 3.).

  Unutar skupine pozvani su izabrati jednog vjerouenika koji e ostalim skupinama iznijeti

  rezultate svoga rada. Jedan od vjerouenika u skupini ima jo i zadau da brine o potrebnom

  vremenu za izvrenje zadatka, koje je u ovom sluaju 8 minuta.

  Vjerouenici samostalno itaju tekst koji su dobili i u suradnji s drugim lanovima skupine

  odgovaraju na postavljena pitanja koja su dobili na papiru. Jedan od lanova skupine zapisuje

  odgovore.

  Iznoenje rezultata:

  Nakon to su proitali tekst vjerouitelj obilazi svaku skupinu kako bi pomogao u sluaju

  nejasnoa i provjerio jesu li se dobro organizirali unutar skupine kako bi to kvalitetnije

  izvrili postavljeni zadatak.

  Nakon to je isteklo vrijeme za rad u skupini, vjerouenik, koji je izvjestitelj prve skupine,

  ustaje i prezentira ono to su doznali na temelju teksta, a uz pomo postavljenih pitanja. Isti se

  postupak ponavlja za svaku skupinu.

  8. SINTEZA

  Zahvaljujem vjerouenicima to su tako savjesno izvrili zadatak i pozivam ih da rijee radni

  list (prilog 4.), koji uenici podijele svima u razredu, te da ga kasnije zalijepe u svoje

  biljenice.

  9. AKTUALIZACIJA

  U svoje biljenice nacrtajte veliki kri, unutar kria nacrtajte manji kri. Manji kri

  simbolizira vae ivote. U svoj kri upii to tebi znaiti nositi kri, prolazi li kroz neka

  trpljenja, npr: svaa s roditeljima, bratom, sestrom, to te mui u tvom ivotu, pogreke kojih

  se eli osloboditiIsusov kri oboji svijetlim bojama kao znak nade u vjeni ivot.

 • 7

  10. MOLITVENI ZAVRETAK

  U asu tvoje smrti na kriu, razapeti, Milosrdni Isuse, klanjam Ti se, slavim Te i molim,

  svojim neizmjernim Milosrem obuhvati cijeli svijet naroito grenike i umirue. Slava Ocu...

  IV. KRITIKI OSVRT

 • 8

  V. PRILOZI

  Prilog 1. Molitva

  Pogrivanje Isusa

  O Isuse, istinska radosti anela i raju slasti,

  sjeti se strahovitih muka,

  koje si pretrpio kad su Te razdrli Tvoji

  neprijatelji kao krvoloni lavovi,

  ponizivi Te pljuskama, pljuvanjem,

  deranjem koe i drugim neuvenim zlostavljanjem.

  Zbog pogrdnih rijei, surovih udaraca i

  pretekih muka koje su Ti zadali Tvoji neprijatelji,

  molim Te da se udostoji osloboditi me mojih

  neprijatelja, vidljivih i nevidljivih i dopustiti

  mi da pod Tvojim okriljem pronaem put

  vjenog spasenja. Amen.

  Pogrivanje Isusa

  O Isuse, istinska radosti anela i raju slasti,

  sjeti se strahovitih muka,

  koje si pretrpio kad su Te razdrli Tvoji

  neprijatelji kao krvoloni lavovi,

  ponizivi Te pljuskama, pljuvanjem,

  deranjem koe i drugim neuvenim zlostavljanjem.

  Zbog pogrdnih rijei, surovih udaraca i

  pretekih muka koje su Ti zadali Tvoji neprijatelji,

  molim Te da se udostoji osloboditi me mojih

  neprijatelja, vidljivih i nevidljivih i dopustiti

  mi da pod Tvojim okriljem pronaem put

  vjenog spasenja. Amen.

 • 9

  Pogrivanje Isusa

  O Isuse, istinska radosti anela i raju slasti,

  sjeti se strahovitih muka,

  koje si pretrpio kad su Te razdrli Tvoji

  neprijatelji kao krvoloni lavovi,

  ponizivi Te pljuskama, pljuvanjem,

  deranjem koe i drugim neuvenim zlostavljanjem.

  Zbog pogrdnih rijei, surovih udaraca i

  pretekih muka koje su Ti zadali Tvoji neprijatelji,

  molim Te da se udostoji osloboditi me mojih

  neprijatelja, vidljivih i nevidljivih i dopustiti

  mi da pod Tvojim okriljem pronaem put

  vjenog spasenja. Amen.

  Pogrivanje Isusa

  O Isuse, istinska radosti anela i raju slasti,

  sjeti se strahovitih muka,

  koje si pretrpio kad su Te razdrli Tvoji

  neprijatelji kao krvoloni lavovi,

  ponizivi Te pljuskama, pljuvanjem,

  deranjem koe i drugim neuvenim zlostavljanjem.

  Zbog pogrdnih rijei, surovih udaraca i

  pretekih muka koje su Ti zadali Tvoji neprijatelji,

  molim Te da se udostoji osloboditi me mojih

  neprijatelja, vidljivih i nevidljivih i dopustiti

  mi da pod Tvojim okriljem pronaem put

  vjenog spasenja. Amen.

 • 10

  Prilog 2. Motivacija

 • 11

  Prilog 3. Rad u skupinama

  SKUPINA OBRAENJE

  Va zadatak je proitati tekst, odgovoriti na pitanja i zapisati odgovore na predviene crte.

  1. Kada zapoinje Veliki tjedan, i koje vremensko razdoblje obuhvaa?

  2. to se u liturgiji dogaa na Veliki etvrtak?

  3. Ima li misnog slavlja na Veliki petak?

  4. to je Velika subota?

  5. to slavimo na Uskrs?

  Veliki tjedan je vremensko razdoblje od Cvjetnice do Uskrsa. Veliki tjedan poinje

  Cvjetnicom ili Nedjeljom Muke Gospodnje. Ujutro na Veliki etvrtak, odrava se misa

  posvete ulja na kojoj se blagoslivlja ulje za svetu potvrdu, bolesniko pomazanje i

  katekumene. Uveer na Veliki etvrtak obiljeava se sjeanje na Posljednju veeru. Na Veliki

  petak nema sv. Mise. Obiljeava se sjeanje na Isusovu muku i smrt na kriu. Velika subota je

  dan tiine, do Vazmenog bdijenja, subotu naveer, koje je vrlo bogato obredima. Na Uskrs se

  slavi Isusovo uskrsnue i pobjeda nad grijehom i smrti. Dani u Velikom tjednu su vrijeme

  kranske ozbiljnosti, sabranosti i promiljanja o svetosti vremena i dogaanja u njemu.

  1.__________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________.

  2.__________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________.

  3._________________________________________________________________________.

  4.__________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________.

  5.__________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________.

 • 12

  SKUPINA NADA

  Va zadatak je proitati tekst, odgovoriti na pitanja i zapisati odgovore na predviene crte.

  1. to je to Vazmeno trodnevlje?

  2. Veliki petak je spomendan ega?

  3. Na Veliki petak obvezatan je post i nemrs, to to znai?

  4. Koje osobe u Katolikoj Crkvi obvezuje post i nemrs?

  5. Kako su koncipirani obredi Velikog petka?

  Veliki petak je kranski spomendan Isusove muke i smrti. Slavi se u petak prije Uskrsa.

  Zajedno s Velikim etvrtkom i Velikom subotom ini Vazmeno trodnevlje.

  Na Veliki petak, ne slavi se euharistijsko (misno) slavlje. Oltar je bez kria, svijenjaka,

  cvijea i oltarnika, da se simbolizira Isusova muka i smrt, a vjernici se u crkvi okupljaju

  razmiljajui o Isusovoj muci. Kod katolika, post je obavezan na Veliki petak, za sve osobe

  od 18 do 60 godina. Takoer je za sve katolike starije od 14 godina obavezan i nemrs. Nemrs

  znai da se u danu ne jede meso dok post znai da se osoba jednom u danu najede do sita.

  BOGOSLUJE

  Veliki petak jedini je dan u cijeloj liturgijskoj godini kada Crkva ne doputa slavljenje

  Euharistije. Obredi Svetog Petka koncipirani su u tri dijela. Prvi dio je Sluba rijei. Drugi dio

  je klanjanje kriu dok je trei dio podjela Svete Priesti.

  1.__________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________.

  2.__________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________.

  3._________________________________________________________________________.

  4.__________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________.

  5.__________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________.

 • 13

  SKUPINA LJUBAV

  Va zadatak je proitati tekst, odgovoriti na pitanja i zapisati odgovore na predviene crte.

  1. to je krini put?

  2. Kako i gdje je nastala pobonost krinog puta?

  3. Tko je promicao pobonost krinog puta, kada se je proirila i u kojim Crkvama je

  priznata?

  4. Od kada postoji tradicija likovnog prikaza postaja krinog puta?

  5. Od ega se sastoji likovni prikaz postaja krinog puta?

  Krini put je pobonost na spomen Isusove muke, od trenutka kada Isusa osuuju na smrt do

  polaganja Isusova tijela u grob. Sastoji se od 14 postaja.

  Pobonost je vrlo stara i potjee iz Jeruzalema. Nastala je tijekom hodoaa, kada su vjernici

  obilazili mjesta Isusove muke. Krini put su promicali sv. Franjo Asiki i franjevci, ali se

  pobonost najznaajnije proirila tek u 18. stoljeu te je priznata u Katolikoj Crkvi,

  Evangelistikoj Crkvi i u jo nekim protestantskim Crkvama.

  Molitveni dio krinoga puta, sastoji se od pripravne molitve, zatim od 14 molitvi za svaku

  postaju i od zavrne molitve. Likovni prikaz postaja krinoga puta, postao je sastavni dio

  interijera crkvi. Sastoji se od 14 slika ili kipova, koji predstavljaju prizore Isusova trpljenja.

  Ta tradicija postoji od 17. stoljea.

  1.__________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________.

  2.__________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________.

  3._________________________________________________________________________.

  4.__________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________.

  5.__________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  http://hr.wikipedia.org/wiki/Pobo%C5%BEnosthttp://hr.wikipedia.org/wiki/Isusove_mukehttp://hr.wikipedia.org/wiki/Smrthttp://hr.wikipedia.org/wiki/Jeruzalemhttp://hr.wikipedia.org/wiki/Molitvahttp://hr.wikipedia.org/wiki/17._stolje%C4%87e

 • 14

  SKUPINA RADOST

  Va zadatak je izrezati postaje krinog puta, i zalijepiti ih na predvieno mjesto na hamer

  papiru.

 • 15

 • 16

  Prilog 4. Radni list: POSLJEDNJI TRENUTCI (Sinteza)

  1. Za toan odgovor zaokrui slovo T, za netoan N.

  a) Isus umire razapet na kriu. T / N

  b) Isus umire u 18 h po naem vremenu. T / N

  c) Isusova majka Marija nije bila pod kriom u trenutku Isusove smrti. T / N

  d) Veliki etvrtak, Veliki petak i Veliku subotu nazivamo Vazmeno trodnevlje. T / N

  e) Veliki petak je dan kada slavimo Euharistiju. T / N

  2. Spoji pojmove.

  a) Josip Lubanja ili Kalvarija

  b) Golgota Krinog puta

  c) Pobonost iz Arimateje

  d) Isusova smrt Veliki petak

  e) Post i nemrs Jeruzalem

  3. Odgovori na pitanja!

  a) Kako se zove mjesto na kojem je Isus razapet? ______________

  b) U kojem gradu je Isus razapet? _______________

  c) Tko je Isusa osudio na smrt? __________________

  d) Na koji se dan sjeamo Isusove muke i smrti? _________________

  e) Tko je pokopao Isusa?_________________

  RAZRED: IME VJEROUENIKA: