17

 · Materiale Dentare me Biopershtatshmeri I Teknologji Dentare 2012-2013 Il, Viti I 24 orë teorike (leksione); 24 orë në laboratorin dentar ; 52

  • Upload
    buicong

  • View
    223

  • Download
    5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · Materiale Dentare me Biopershtatshmeri I Teknologji Dentare 2012-2013 Il, Viti I 24 orë teorike (leksione); 24 orë në laboratorin dentar ; 52
Page 2:  · Materiale Dentare me Biopershtatshmeri I Teknologji Dentare 2012-2013 Il, Viti I 24 orë teorike (leksione); 24 orë në laboratorin dentar ; 52
Page 3:  · Materiale Dentare me Biopershtatshmeri I Teknologji Dentare 2012-2013 Il, Viti I 24 orë teorike (leksione); 24 orë në laboratorin dentar ; 52
Page 4:  · Materiale Dentare me Biopershtatshmeri I Teknologji Dentare 2012-2013 Il, Viti I 24 orë teorike (leksione); 24 orë në laboratorin dentar ; 52
Page 5:  · Materiale Dentare me Biopershtatshmeri I Teknologji Dentare 2012-2013 Il, Viti I 24 orë teorike (leksione); 24 orë në laboratorin dentar ; 52
Page 6:  · Materiale Dentare me Biopershtatshmeri I Teknologji Dentare 2012-2013 Il, Viti I 24 orë teorike (leksione); 24 orë në laboratorin dentar ; 52
Page 7:  · Materiale Dentare me Biopershtatshmeri I Teknologji Dentare 2012-2013 Il, Viti I 24 orë teorike (leksione); 24 orë në laboratorin dentar ; 52
Page 8:  · Materiale Dentare me Biopershtatshmeri I Teknologji Dentare 2012-2013 Il, Viti I 24 orë teorike (leksione); 24 orë në laboratorin dentar ; 52
Page 9:  · Materiale Dentare me Biopershtatshmeri I Teknologji Dentare 2012-2013 Il, Viti I 24 orë teorike (leksione); 24 orë në laboratorin dentar ; 52
Page 10:  · Materiale Dentare me Biopershtatshmeri I Teknologji Dentare 2012-2013 Il, Viti I 24 orë teorike (leksione); 24 orë në laboratorin dentar ; 52
Page 11:  · Materiale Dentare me Biopershtatshmeri I Teknologji Dentare 2012-2013 Il, Viti I 24 orë teorike (leksione); 24 orë në laboratorin dentar ; 52
Page 12:  · Materiale Dentare me Biopershtatshmeri I Teknologji Dentare 2012-2013 Il, Viti I 24 orë teorike (leksione); 24 orë në laboratorin dentar ; 52
Page 13:  · Materiale Dentare me Biopershtatshmeri I Teknologji Dentare 2012-2013 Il, Viti I 24 orë teorike (leksione); 24 orë në laboratorin dentar ; 52
Page 14:  · Materiale Dentare me Biopershtatshmeri I Teknologji Dentare 2012-2013 Il, Viti I 24 orë teorike (leksione); 24 orë në laboratorin dentar ; 52
Page 15:  · Materiale Dentare me Biopershtatshmeri I Teknologji Dentare 2012-2013 Il, Viti I 24 orë teorike (leksione); 24 orë në laboratorin dentar ; 52
Page 16:  · Materiale Dentare me Biopershtatshmeri I Teknologji Dentare 2012-2013 Il, Viti I 24 orë teorike (leksione); 24 orë në laboratorin dentar ; 52
Page 17:  · Materiale Dentare me Biopershtatshmeri I Teknologji Dentare 2012-2013 Il, Viti I 24 orë teorike (leksione); 24 orë në laboratorin dentar ; 52