of 34/34
Datu ievades formas Objektorientētās programmēšanas pamatprincipi

Datu ievades formas

 • View
  70

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Datu ievades formas. Objektorientētās programmēšanas pamatprincipi. Faili. Atvērt iepriekšējā nodarbībā izveidoto projektu un izpildīt programmu sakums.prg. Objektorientētā programmēšana. Lai veidotu datu ievades formas, jāzin daži objektorientētās programmēšanas pamatprincipi. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Datu ievades formas

 • Datu ievades formasObjektorientts programmanas pamatprincipi

 • FailiAtvrt iepriekj nodarbb izveidoto projektu un izpildt programmu sakums.prg

 • Objektorientt programmanaLai veidotu datu ievades formas, jzin dai objektorientts programmanas pamatprincipi.

  Visas aplikcijas, piemram, datu ievades formas, sastv no objektiem.

 • FormasIzveidot jaunu formuSaglabt to projekta direktorij ar nosaukumu Sugas

 • ObjektiObjekti var bt oti dadi, piemram,uzraksti (labels)pogas (buttons)teksta ievades logi (text box)saraksti (list box)

 • Objektu pabas (properties)Visiem objektiem ir virkne pabu, kuras var tikt maintas, piemram,nosaukums (name)virsraksts (caption)krsa (color)platums (height)

 • Notikumi (events)Objekti nav statiski, ar viiem var notikt dadi notikumi, piemram,klikis ar peli (click)dubultklikis (dblclick)aktivizans (init)satura maia (interactive change)prvietoana (move)

 • Procedras (procedure)Pc katram notikuma var tikt izpildta kda programma (procedure), kas varmaint objekta pabasmaint citu objektu pabaslikt notikt kdam notikumammaint datus datu bzizpildt jebkdas komandas

 • Forma (Form)FormaObjektu rkipabu logs

 • Formas pabasname (nosaukums)caption (virsraksts)top, left (attlumi no augas, kreiss puses)height, width (augstums, platums)

 • Formas piemrs

 • Formas piemrs

 • Formas notikumiLoad (notiek pirms forma ir izveidota)Activate (notiek, kad forma tiek aktivizta)Release (aizver formu)Refresh (atsvaidzina visus formas objektus)Unload (notiek, kad forma tiek aizvrta)

 • Formas piemrs

 • Poga (comand button)name (nosaukums)caption (virsraksts)font... (dadi virsraksta burtu parametri)enabled (pieejama vai n)tooltiptext (paskaidrojuma teksts)wordwrap (vrdu sadalana rinds)

 • Pogas piemrs

 • Pogas notikumiclick (peles klikis)rightclick (peles lab taustia klikis)init (notiek, kad poga tiek radta)

 • Uzraksts (label)caption (virsraksts)font... (dadi virsraksta burtu parametri)alignment (novietojums)visible (redzams vai n)

 • Uzraksta piemrs

 • Teksta lodzis (text box)Objekts teksta ievadei un laboanaiControlSource (datu uzglabtjs tabulas lauks, maingais)Value (vrtba)Format (datu ievades ierobeojumi)InputMask (datu ievades formts)

 • Teksta lodzia piemrs

 • Teksta lodzia notikumiRefresh (atsvaidzina o objektu)InteractiveChange (notiek pie datu ierakstanas vai laboanas)SetFocus (nosta kursoru uz objekta)

 • Pogu izmantoanaPogas var izmantot, lai pc tas nospieanas tiktu izpildta kda darbba vai vairkas darbbas, piemram,pa vienam aut prskatt tabulas ierakstus

 • Komandas tabulas apskateiSKIPaktiviz nkamo ierakstuSKIP -1aktiviz iepriekjo ierakstuGO TOPaktiviz pirmo ierakstuGO BOTTOMaktiviz pdjo ierakstuthisform.refreshatsvaidzina visu uz formas rakstto

 • Komandas tabulas apskateiEOF()atgrie .T., ja sasniegtas beigasBOF()atgrie .T., ja sasniegts skumsIF izpilda komandas, janosacjums ir .T. ENDIF

 • Pogu izmantoanas piemrs

 • Pogu izmantoanas piemrs

 • Pogu izmantoanas piemrs

 • Jauns lauksIzvlties tabulu sugas un iet uz struktras laboanas loguIeviest jaunu loisko lauku invaziva, kur atzms vai suga ir Latvij invazva

 • Izvles rtia (Check Box)auj veikt atzmi, ieliekot eksti.

  Raksturgks pabas un notikumi ldzgi k citiem objektiem.

 • Izvles rtias piemrs

 • Teksta logs (Edit box)Objekts lielka teksta apjoma ievadei un laboanai

  pabas un notikumi ldzgi k teksta lodziam (Text box)

 • Formas piemrs

 • Uzdevums\\priede\grozs\datorlietas\datbazes_II\ uzdevums2.doc