Click here to load reader

DaNH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC - hvu.edu.vn · PDF filedanh sÁch sinh viÊn ĐĂng kÝ mÔn hỌc HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 13-14 Môn Học/Nhóm Địa lý tự nhiên

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DaNH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC - hvu.edu.vn · PDF filedanh...

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG PHÒNG ĐÀo TẠo

  DaNH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 13-14

  Môn Học/Nhóm Địa lý tự nhiên các lục địa 1 (DL2241) - Nhóm 01 Số Tín Chỉ: 2 CBGD Vi Thị Hạnh Thi (1232)

  .

  STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp Ghi chú

  Trang 1

  CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  1 1156030002 Hà Thị Chang 18/11/93 1109D06A

  2 1156030005 Lê Thị Dung 02/06/93 1109D06A

  3 1156030009 Phạm Thị Hà 11/06/93 1109D06A

  4 1156030010 Đinh Thị Hạnh 23/12/93 1109D06A

  5 1156030012 Đỗ Thị Hiền 12/05/93 1109D06A

  6 1156030016 Lê Mạnh Hùng 11/06/93 1109D06A

  7 1156030017 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 01/07/93 1109D06A

  8 1156030018 Nguyễn Thị Thu Huyền 26/11/93 1109D06A

  9 1156030027 Hoàng Thị Bích Phương 17/10/92 1109D06A

  10 1156030028 Hoàng Văn Phương 11/09/92 1109D06A

  11 1156030035 Nguyễn Thị Thảo 28/10/93 1109D06A

  12 1156032012 Nguyễn Thị Thu Trang 25/05/92 1109D06B

  13 1256030018 Hoàng Thị Bích Hường 03/10/93 1210D06A

  Tổng số sinh viên: .........

  NGƯỜI LẬP BIỂu

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG PHÒNG ĐÀo TẠo

  DaNH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 13-14

  Môn Học/Nhóm Địa lí các ngành công nghiệp trọng điểm ở Việt Nam (DL2263) - Nhóm 01 Số Tín Chỉ: 2 CBGD Nguyễn Minh Lan (1115)

  .

  STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp Ghi chú

  Trang 1

  CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  1 1156030032 Nguyễn Thị Tâm 06/10/92 1109D06A

  2 135D06LT01 Nguyễn Thị Hoài 27/08/92 1311D06T

  3 135D06LT02 Nguyễn Thanh Huế 01/11/90 1311D06T

  4 135D06LT03 Đào Thị Kim Liên 14/09/91 1311D06T

  5 135D06LT04 Hà Thị Thanh Nga 10/08/91 1311D06T

  6 135D06LT06 Đinh Thế Phương 09/12/90 1311D06T

  7 135D06LT05 Hoàng Minh Phương 01/11/91 1311D06T

  Tổng số sinh viên: .........

  NGƯỜI LẬP BIỂu

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG PHÒNG ĐÀo TẠo

  DaNH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 13-14

  Môn Học/Nhóm Địa lí tự nhiên miền nhiệt đới (DL2264) - Nhóm 01 Số Tín Chỉ: 2 CBGD Nguyễn Minh Lan (1115)

  .

  STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp Ghi chú

  Trang 1

  CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  1 1156030032 Nguyễn Thị Tâm 06/10/92 1109D06A

  2 135D06LT01 Nguyễn Thị Hoài 27/08/92 1311D06T

  3 135D06LT02 Nguyễn Thanh Huế 01/11/90 1311D06T

  4 135D06LT03 Đào Thị Kim Liên 14/09/91 1311D06T

  5 135D06LT04 Hà Thị Thanh Nga 10/08/91 1311D06T

  6 135D06LT06 Đinh Thế Phương 09/12/90 1311D06T

  7 135D06LT05 Hoàng Minh Phương 01/11/91 1311D06T

  Tổng số sinh viên: .........

  NGƯỜI LẬP BIỂu

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG PHÒNG ĐÀo TẠo

  DaNH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 13-14

  Môn Học/Nhóm Hoá nông nghiệp và môi trường (HH2235) - Nhóm 02 Số Tín Chỉ: 2 CBGD Nguyễn Thị Thu Hư¬ng (1274)

  .

  STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp Ghi chú

  Trang 1

  CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  1 101C662083 Bùi Cát Vũ 19/04/90 1008C20C

  2 121C660005 Phương Tiến Công 03/01/94 1210C20A

  3 121C660007 Hà Ngọc Cương 27/08/94 1210C20A

  4 121C660008 Đinh Tiến Đang 30/12/94 1210C20A

  5 121C660011 Lê Thanh Hải 05/06/94 1210C20A

  6 121C660017 Hà Văn Huy 06/06/94 1210C20A

  7 121C660026 Nguyễn Thành Nam 12/07/94 1210C20A

  8 121C660037 Đinh Văn Quân 29/06/94 1210C20A

  9 121C660044 Nguyễn Thị Huyền Trang 06/09/94 1210C20A

  10 121C660045 Nguyễn Vũ Trường 19/09/93 1210C20A

  Tổng số sinh viên: .........

  NGƯỜI LẬP BIỂu

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG PHÒNG ĐÀo TẠo

  DaNH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 13-14

  Môn Học/Nhóm Kiểm toán căn bản (KE2207) - Nhóm 01 Số Tín Chỉ: 2 CBGD Đỗ Thị Minh Hư¬ng (1096)

  .

  STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp Ghi chú

  Trang 1

  CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  1 1154020014 Đỗ Thùy Dung 23/07/93 1109D10B

  2 1154020025 Vũ Thị Thúy Hằng 16/09/93 1109D10B

  3 1154020026 Tạ Thị Hiền 28/05/93 1109D10B

  4 1154020028 Đỗ Văn Hiệp 20/11/93 1109D10B

  5 1154020072 Tạ Thị Hồng Nhung 08/02/93 1109D10B

  Tổng số sinh viên: .........

  NGƯỜI LẬP BIỂu

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG PHÒNG ĐÀo TẠo

  DaNH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 13-14

  Môn Học/Nhóm Nguyên lý kế toán (KE2301) - Nhóm 01 Số Tín Chỉ: 3 CBGD Diệp Tố Uyên (1215)

  .

  STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp Ghi chú

  Trang 1

  CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  1 1054020105 Đỗ Mạnh Phúc 07/12/91 1008D10B

  2 1154020004 Vũ Vân Anh 10/08/93 1109D10B

  3 1154020105 Hoàng Thị Mai Trang 15/04/93 1109D10B

  4 1154022001 Dương Thị Ngọc ánh 22/10/93 1109D10C

  5 1154022004 Hà Anh Dũng 15/03/89 1109D10C

  6 1154022022 Nguyễn Thị Oanh 18/03/92 1109D10C

  7 1154022031 Dương Tiến Tùng 09/04/93 1109D10C

  8 1154030090 Vũ Thị Thu Thủy 01/05/93 1109D16A

  9 1254020015 Trần Thị Dung 10/04/94 1210D10A

  10 1254020025 Nguyễn Thị Hạnh 14/09/94 1210D10A

  11 1254020028 Tạ Thị Mỹ Hạnh 26/08/94 1210D10A

  12 1254020046 Nguyễn Thanh Huyền 02/10/94 1210D10A

  13 1254020086 Vũ Thị Ngân 15/11/93 1210D10A

  14 1254020111 Dương Thị Thu Thảo 29/05/94 1210D10A

  15 1254020128 Bùi Thị Thu Trang 01/07/94 1210D10A

  16 1254020137 Trịnh Hồng Vân 08/05/94 1210D10A

  17 1254020003 Nguyễn Thị Lan Anh 16/10/94 1210D10B

  18 1254020022 Lương Thị Hải 10/09/93 1210D10B

  19 1254020030 Nguyễn Thị Bích Hằng 01/11/94 1210D10B

  20 1254020044 Nguyễn Thị Thu Huyên 16/03/94 1210D10B

  21 1254020071 Vũ Khánh Linh 30/08/94 1210D10B

  22 1254020135 Nguyễn Thị Vân 16/02/94 1210D10B

  23 1254030007 Đỗ Văn Chính 26/06/93 1210D16A

  24 1254030012 Lê Nam Hải 19/09/93 1210D16A

  25 1254030017 Nguyễn Đại Hiệp 27/09/94 1210D16A

  26 1254030022 Nguyễn Đức Hoàng 09/08/94 1210D16A

  27 1254030031 Lê Văn Lộc 22/01/92 1210D16A

  28 1254030077 Hoàng Công Minh 15/07/94 1210D16A

  29 135D100037 Lương Thị Hà 19/11/95 1311D10A

  30 135D100016 Phạm Ngọc Bảo 15/11/95 1311D10B

  31 135D100017 Nguyễn Kim Chi 29/01/95 1311D10B

  32 135D100023 Nguyễn Kim Dung 11/09/95 1311D10B

  33 135D100026 Nguyễn Thùy Dung 02/09/95 1311D10B

  34 135D100039 Nguyễn Thị Ngọc Hà 18/07/95 1311D10B

  35 135D100079 Mai Khánh Linh 25/08/95 1311D10B

  36 135D100008 Nguyễn Thị Minh Anh 15/02/95 1311D10C

  37 135D100015 Hoàng Ngọc Ba 02/07/95 1311D10C

  38 135D100029 Trần Thị Thùy Dung 19/10/95 1311D10C

  39 135D100098 Nguyễn Thị Mùi 25/09/95 1311D10C

  40 135D110032 Nguyễn Thị Bích Ngọc 02/02/95 1311D11A

  41 135D110047 Lê Huyền Trang 08/09/94 1311D11A

  42 135D110050 Nguyễn Công Tú 22/09/94 1311D11A

  43 135D110052 Ngô Quang Việt 21/07/94 1311D11A

  44 135D160008 Trần Nhật Hà 12/07/94 1311D16A

  45 135D160017 Nguyễn Hoàng Huy 17/03/95 1311D16A

  46 135D160024 Phạm Thị Tố Oanh 27/04/95 1311D16A

  47 135D160029 Nguyễn Vĩnh Thái 22/07/95 1311D16A

  48 135D500017 Trần Thùy Linh 20/01/95 1311D50A

 • DaNH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 13-14

  Môn Học/Nhóm Nguyên lý kế toán (KE2301) - Nhóm 01 Số Tín Chỉ: 3 CBGD Diệp Tố Uyên (1215)

  STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp Ghi chú

  Trang 2

  49 135D500018 Nguyễn Hoàng Long 27/05/95 1311D50A

  50 135D500022 Trần Thị Hồng Nhung 05/03/94 1311D50A

  Tổng số sinh viên: .........

  NGƯỜI LẬP BIỂu

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG PHÒNG ĐÀo TẠo

  DaNH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 13-14

  Môn Học/Nhóm Nguyên lý kế toán (KE2301) - Nhóm 02 Số Tín Chỉ: 3 CBGD Diệp Tố Uyên (1215)

  .

  STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp Ghi chú

  Trang 1

  CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  1 135D100111 Cù Thị Nhung 09/08/95 1311D10A

  2 135D100118 Hoàng Quỳnh Phương 05/09/95 1311D10A

  3 135D100130 Tạ Như Quỳnh 28/05/95 1311D10A

  4 135D100141 Hán Minh Thông 17/01/95 1311D10A

  5 135D100163 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/02/95 1311D10A

  6 135D100080 Nguyễn Diệu Linh 19/01/95 1311D10B

  7 135D100082 Nguyễn Thị Khánh

Search related