Click here to load reader

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI HKI - …thpthuynhtanphat.edu.vn/upload/61275/20190104/DANH_SACH_HOC_SINH_KH… · 6 Lê Thị Phương Thi 10CB1 9.5 8.0

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI HKI -...

 • Toán Văn

  1 Trần Thị Hồng Phúc 10CB1 9.9 8.3 9.2 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  2 Nguyễn Thị Bích Tuyền 10CB1 9.4 8.2 9.2 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  3 Phan Văn Trắng 10CB1 8.7 7.8 9.1 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  4 Phạm Thị Mỹ Hạnh 10CB1 8.7 8.7 9.0 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  5 Phạm Thị Yến Nhi 10CB1 9.4 8.0 9.0 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  6 Lê Thị Phương Thi 10CB1 9.5 8.0 9.0 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  7 Lê Nguyễn Quốc Anh 10CB1 8.6 7.4 8.9 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  8 Võ Thị Khoa Đăng 10CB1 8.5 8.1 8.9 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  9 Nguyễn Đặng Quang Huy 10CB1 9.0 8.1 8.9 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  10 Lâm Thục Quyên 10CB1 7.3 8.0 8.9 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  11 Ngô Khắc Huy 10CB1 9.1 7.1 8.8 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  12 Phạm Hồng Liên 10CB1 9.1 7.2 8.8 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  13 Nguyễn Thanh Nam 10CB1 8.3 8.1 8.8 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  14 Bùi Thị Trường Vy 10CB1 8.4 8.8 8.8 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  15 Lê Nguyễn Triều Vy 10CB1 8.7 7.5 8.8 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  16 Lữ Như An 10CB1 8.0 8.2 8.7 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  17 Huỳnh Thị Ngọc Thắm 10CB1 8.3 7.7 8.7 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  18 Nguyễn Cao Trí 10CB1 8.5 7.8 8.7 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  19 Tăng Thị Thanh Trúc 10CB1 7.4 8.1 8.7 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  20 Võ Duy Khôi 10CB1 8.3 7.5 8.6 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  21 Nguyễn Ngọc Thảo Ngân 10CB1 8.1 7.8 8.6 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  22 Võ Nguyễn Minh Thơ 10CB1 8.0 8.1 8.6 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  23 Lê Thị Ngọc Huyền 10CB1 8.0 8.2 8.5 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  24 Lê Thành Nhân 10CB1 8.0 7.4 8.5 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  25 Nguyễn Thiên Thảo 10CB1 8.0 7.6 8.5 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  26 Đỗ Quang Huy 10CB1 8.6 7.7 8.4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  27 Lê Hạ Minh 10CB1 7.6 8.0 8.4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  28 Lê Thị Hồng Phước 10CB1 7.1 8.5 8.4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  29 Nguyễn Trương Như Quỳnh 10CB1 7.2 8.5 8.4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  30 Trịnh Thị Ngọc Trâm 10CB1 8.6 7.7 8.4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  31 Mai Trần Phương Như 10CB1 6.9 8.0 8.3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  32 Mai Ngô Bảo Trân 10CB2 8.7 8.1 9.1 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  33 Hà Dương Bảo Châu 10CB2 9.4 7.6 9.0 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  34 Chung Ngọc Kim Ngân 10CB2 9.4 7.4 9.0 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  35 Bùi Trần Ngọc Phụng 10CB2 9.0 7.4 9.0 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  36 Nguyễn Huỳnh Đan Vy 10CB2 9.5 7.6 9.0 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  37 Huỳnh Ngọc Thùy Dương 10CB2 9.0 7.7 8.9 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  38 Nguyễn Thị Thuý Quỳnh 10CB2 9.8 7.6 8.8 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  39 Đỗ Lâm Thịnh 10CB2 9.3 6.8 8.8 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  40 Dương Thị Khả Ái 10CB2 9.0 7.3 8.7 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  41 Võ Thành Nhân 10CB2 9.7 6.7 8.6 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  42 Võ Ngọc Huỳnh Như 10CB2 8.0 8.0 8.6 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  43 Mai Kim Yến 10CB2 8.2 7.2 8.6 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  44 Nguyễn Tấn Bữu 10CB2 8.5 6.6 8.5 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  45 Ngu Phạm Thúy Vy 10CB2 9.0 7.3 8.5 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  46 Huỳnh Ngọc Hân 10CB2 8.3 6.7 8.4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THPT HUỲNH TẤN PHÁT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI

  HKI - Năm học: 2018 - 2019

  XLHK Danh hiệu HạngSTT Họ và tên LớpĐiểm TK Điểm

  TBCXLHL

 • Toán VănXLHK Danh hiệu HạngSTT Họ và tên Lớp

  Điểm TK Điểm

  TBCXLHL

  47 Trần Hoàng Phúc 10CB2 8.4 7.0 8.4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  48 Nguyễn Huỳnh Minh Anh 10CB2 8.0 7.5 8.3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  49 Châu Triệu Mẫn 10CB2 8.5 6.6 8.3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  50 Trần Thị Kim Thoa 10CB2 7.0 8.4 8.3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  51 Nguyễn Huy Thông 10CB2 8.4 6.5 8.3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  52 Phạm Chí Cường 10CB2 8.2 6.5 8.2 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  53 Tạ Lê Thanh Trúc 10CB3 8.0 6.5 8.0 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  54 Võ Thị Như Ý 10CB4 8.7 8.2 8.5 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  55 Lê Thành Phát 10CB4 9.5 7.2 8.4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  56 Võ Thị Yến Nhi 10CB4 8.2 8.5 8.3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  57 Nguyễn Thị Như Ý 10CB4 9.7 7.2 8.2 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  58 Phạm Thị Hiếu Nguyên 10CB4 9.3 7.5 8.1 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  59 Bùi Huỳnh Thuý Vy 10CB4 9.0 7.8 8.1 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  60 Trần Thị Kim Thoa 10CB5 8.9 7.3 8.4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  61 Nguyễn Kiều Mỹ An 10CB5 8.0 8.1 8.2 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  62 Mai Thị Hồng Nhung 10CB5 8.5 8.3 8.2 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  63 Bùi Võ Tâm Như 10CB5 8.1 7.7 8.2 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  64 Lê Nguyễn Huỳnh Lam 10CB6 8.3 7.7 8.4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  65 Bùi Thảo Vy 10CB6 7.3 8.1 8.3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  66 Nguyễn Thanh Ngân 10CB7 8.3 6.6 8.2 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  67 Nguyễn Hoàng Việt 10CB7 8.9 6.8 8.0 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  68 Lâm Mai Nguyệt Như 10CB8 9.2 8.2 9.0 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  69 Nguyễn Hồng Ngân 10CB8 9.2 7.2 8.7 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  70 Trần Thị Trúc Lan 10CB8 8.3 7.6 8.6 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  71 Phạm Đức Duy 10CB8 8.2 6.9 8.1 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  72 Nguyễn Hữu Đức 10CB8 8.9 7.5 8.1 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  73 Phùng Gia Hiếu 10CB8 8.9 6.5 8.0 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  74 Lê Bùi Phương An 11CB1 9.8 8.8 9.6 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  75 Trương Khải Minh 11CB1 9.5 8.3 9.4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  76 Bùi Thị Cẩm Tú 11CB1 9.1 8.9 9.4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  77 Võ Phạm Trường Giang 11CB1 9.3 7.9 9.3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  78 Đỗ Thị Ngọc Phụng 11CB1 9.1 9.2 9.3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  79 Phan Hoài Nam 11CB1 9.2 7.4 9.1 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  80 Nguyễn Bùi Hiếu Thảo 11CB1 9.1 8.3 9.1 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  81 Trần Tuyết Trân 11CB1 9.0 7.1 9.1 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  82 Nguyễn Ngọc Yến Vy 11CB1 9.4 7.9 9.1 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  83 Huỳnh Lê Bảo Trân 11CB1 8.1 8.0 9.0 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  84 Trương Thị Thúy Vy 11CB1 9.5 8.1 9.0 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  85 Châu Gia Hân 11CB1 8.3 8.7 8.9 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  86 Trương Xuân Mai 11CB1 9.2 8.0 8.9 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  87 Lê Hà Thảo Ngân 11CB1 8.1 8.6 8.9 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  88 Bùi Nhân Nghĩa 11CB1 8.7 8.0 8.9 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  89 Lê Trọng Phúc 11CB1 9.0 7.9 8.9 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  90 Nguyễn Huỳnh Như Uyên 11CB1 8.7 7.4 8.9 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  91 Cao Đỗ Đạt 11CB1 9.2 7.5 8.8 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  92 Nguyễn Đức Duy 11CB1 8.5 7.3 8.6 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  93 Nguyễn Thị Thùy Dương 11CB1 7.8 8.1 8.6 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  94 Lê Thị Yến Nhi 11CB1 8.2 7.4 8.6 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  95 Lê Anh Tuấn 11CB1 9.1 7.5 8.6 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  96 Phạm Quốc Huy 11CB1 8.7 7.2 8.5 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  97 Võ Nguyễn Đoan Như 11CB1 8.5 6.9 8.4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  98 Trần Thành Quốc Thái 11CB1 8.6 6.5 8.4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  99 Lê Thị Ngọc Thường 11CB1 7.5 8.0 8.4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

 • Toán VănXLHK Danh hiệu HạngSTT Họ và tên Lớp

  Điểm TK Điểm

  TBCXLHL

  100 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 11CB1 8.2 6.8 8.3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  101 Thái Thoại Hương 11CB1 8.3 7.1 8.3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  102 Nguyễn Minh Mỹ Linh 11CB1 8.0 6.7 8.3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  103 Nguyễn Thị Kim Ngân 11CB1 8.0 7.5 8.3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  104 Nguyễn Tấn An 11CB1 8.2 6.6 8.2 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  105 Võ Ngọc Khánh Hồng 11CB2 9.7 8.8 9.6 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  106 Trương Diễm Khanh 11CB2 9.8 8.5 9.6 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  107 Thạch Ngọc Phước Thọ 11CB2 9.5 8.4 9.6 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  108 Phạm Gia Minh 11CB2 9.4 8.4 9.5 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  109 Đỗ Thị Ngọc Giàu 11CB2 9.3 8.2 9.4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  110 Phạm Vạ Ang 11CB2 9.3 8.3 9.2 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  111 Huỳnh Trần Thúy Vy 11CB2 9.2 8.1 9.2 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  112 Võ Huỳnh Ngọc Long 11CB2 9.6 7.9 9.1 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  113 Hồ Thị Kim Ngân 11CB2 9.3 7.8 9.1 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  114 Phạm Thị Kim Ngân 11CB2 8.4 8.1 9.0 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  115 Võ Đặng Nguyên Thảo 11CB2 9.1 7.6 9.0 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  116 Ngô Vương Linh 11CB2 9.0 6.8 8.9 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  117 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 11CB2 9.0 8.7 8.9 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  118 Trần Thị Như Ngọc 11CB2 8.6 7.6 8.9 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  119 Phạm Quế Trân 11CB2 8.0 8.1 8.9 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  120 Tạ Hoàng Phương Uyên 11CB2 8.9 8.3 8.9 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  121 Trương Thị Thúy Vy 11CB2 8.5 8.1 8.9 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  122 Lê Thị Xuân Tuyền 11CB2 8.8 8.0 8.8 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  123 Vũ Khánh Vân 11CB2 9.0 7.8 8.8 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  124 Lê Thị Lan Di 11CB2 6.9 8.3 8.7 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  125 Nguyễn Thị Thảo My 11CB2 8.5 7.0 8.7 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  126 Trần Thị Thanh Tiền 11CB2 8.3 7.1 8.7 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  127 Lê Gia Huy 11CB2 8.3 7.0 8.6 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  128 Phan Nguyễn Khánh Duy 11CB2 8.5 8.1 8.5 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  129 Võ Thị Diễm Phụng 11CB2 8.5 7.4 8.5 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  130 Phan Thị Anh Thư 11CB2 8.5 7.3 8.5 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  131 Nguyễn Ngọc Huyền Trân 11CB2 8.7 7.8 8.5 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  132 Nguyễn Hồ Băng Hạ 11CB2 8.3 6.7 8.4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  133 Lê Thị Kiều Oanh 11CB2 8.0 7.8 8.4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  134 Châu Thanh Tú 11CB2 8.4 6.7 8.4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  135 Phạm Nguyễn Trúc Giang 11CB2 8.0 7.7 8.3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  136 Hà Nhật Trường 11CB2 8.2 6.5 8.2 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  137 Lê Hồng Châu 11CB2 8.1 6.5 8.1 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  138 Nguyễn Phương Nam 11CB3 8.9 8.0 9.0 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  139 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 11CB3 8.9 7.4 8.9 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  140 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 11CB3 9.0 7.0 8.6 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  141 Dương Hoài Nhân 11CB3 8.6 6.9 8.6 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  142 Thái Hoàng Long 11CB3 8.1 7.9 8.5 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  143 Nguyễn Dương Tú Trinh 11CB3 8.6 7.3 8.5 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  144 Đỗ Hoàng Giáp 11CB3 8.4 7.4 8.2 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  145 Đoàn Thị Hồng Lam 11CB3 8.1 6.6 8.2 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  146 Nguyễn Ngọc Tuyết Minh 11CB3 8.5 7.8 8.2 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  147 Đỗ Thị Tuyết Nhi 11CB3 8.0 7.1 8.1 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  148 Nguyễn Hoàng Ngọc Phú 11CB3 8.3 6.6 8.1 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  149 Nguyễn Ngọc Trang 11CB4 9.0 8.6 9.0 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  150 Trần Phước Lập 11CB4 8.7 7.5 8.7 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  151 Lê Thị Diễm My 11CB4 9.2 7.1 8.7 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  152 Lê Nhã Vy 11CB4 8.7 7.5 8.7 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

 • Toán VănXLHK Danh hiệu HạngSTT Họ và tên Lớp

  Điểm TK Điểm

  TBCXLHL

  153 Dương Thị Huỳnh Thơ 11CB4 8.3 7.5 8.6 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  154 Võ Ngọc Bảo Hân 11CB4 8.1 7.9 8.3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  155 Lê Huỳnh Kim Thoa 11CB4 8.7 7.4 8.3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  156 Trương Đặng Triều Lam 11CB4 8.0 7.2 8.1 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  157 Nguyễn Hoài Linh 11CB4 8.6 6.9 8.0 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  158 Trương Ái Nhi 11CB5 8.6 7.3 8.3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  159 Lê Thị Yến Oanh 11CB5 8.4 7.6 8.3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  160 Nguyễn Châu Phon 11CB5 8.4 7.2 8.2 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  161 Nguyễn Thị Thùy Trang 11CB6 9.1 7.8 9.2 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  162 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 11CB6 8.9 7.7 8.9 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  163 Trần Thị Ngọc Huyền 11CB6 9.2 7.7 8.9 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  164 Trương Mỹ Yến 11CB6 9.2 8.5 8.9 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  165 Ngô Tuấn An 11CB6 9.3 7.5 8.7 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  166 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 11CB6 8.7 7.5 8.7 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  167 Lê Thị Ngọc Liên 11CB6 8.1 7.7 8.6 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  168 Lê Tường Trung 11CB6 8.4 7.5 8.4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  169 Bùi Thị Kim Ngân 11CB6 8.1 7.8 8.2 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  170 Võ Đông Kiều Ngân 12CB1 8.7 8.9 9.2 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  171 Bùi Quốc Anh 12CB1 8.5 8.5 9.1 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  172 Lê Thành Nhân 12CB1 8.9 8.4 9.0 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  173 Lê Ngọc Vy 12CB1 8.0 8.6 9.0 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  174 Nguyễn Hoài Thương 12CB1 8.3 8.1 8.9 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  175 Nguyễn Minh Bằng 12CB1 8.6 7.4 8.7 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  176 Nguyễn Thanh Trà 12CB1 7.7 8.0 8.7 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  177 Bùi Ngọc Kim Hồng 12CB1 7.5 8.0 8.6 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  178 Đỗ Phương Mai 12CB1 8.0 7.6 8.6 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  179 Hồ Kim Ngân 12CB1 8.0 7.6 8.6 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  180 Phạm Thanh Huy 12CB1 8.0 7.2 8.5 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  181 Phạm Trần Phương Mai 12CB1 7.5 8.0 8.5 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  182 Phạm Tất Thành 12CB1 8.5 6.8 8.5 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  183 Đặng Phước Bình 12CB1 8.0 7.1 8.4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  184 Phan Thanh Huy 12CB1 8.1 7.5 8.3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  185 Võ Thị Thiểu Vy 12CB1 6.5 8.0 8.3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  186 Nguyễn Ngọc Như Ý 12CB2 8.6 8.2 9.1 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  187 Lê Đỗ Mỹ Khanh 12CB2 7.2 8.5 9.0 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  188 Nguyễn Thị Kim Ngọc 12CB2 9.0 7.8 8.9 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  189 Huỳnh Đức Huy 12CB2 8.2 8.0 8.8 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  190 Trần Phương Trân 12CB2 8.5 7.6 8.7 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  191 Nguyễn Ngọc Quang 12CB2 8.1 7.7 8.6 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  192 Lê Ngọc Trúc Đào 12CB2 9.0 8.2 8.5 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  193 Huỳnh Tấn Đạt 12CB2 7.2 8.2 8.5 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  194 Nguyễn Minh Hậu 12CB2 8.0 7.8 8.5 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  195 Bùi Phạm Nhật Hào 12CB2 8.0 6.6 8.4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  196 Trương Tạ Hoàng Thơ 12CB2 8.6 6.8 8.4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  197 Huỳnh Thị Ngọc Trân 12CB2 7.6 8.4 8.4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  198 Bùi Ngọc Duyên 12CB2 8.0 7.5 8.3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  199 Trần Hồng Nhung 12CB2 7.4 8.0 8.1 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  200 Nguyễn Đức Huy 12CB2 9.0 6.7 8.0 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  201 Lê Thị Bích Huyền 12CB3 7.6 8.0 8.5 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  202 Đỗ Thị Ngọc Tuyết 12CB3 8.0 7.2 8.1 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

  203 Trần Thị Phượng Hằng 12CB5 7.4 8.5 8.3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi

 • Toán Văn

  1 Huỳnh Thị Bích Trâm 10CB1 7.6 7.6 8.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 1

  2 Lê Gia Khiêm 10CB1 7.5 7.1 8.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 2

  3 Nguyễn Thị Thùy Băng 10CB1 6.9 7.6 8.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 3

  4 Phùng Trương Anh Thư 10CB1 7.1 7.7 8.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 3

  5 Hà Bảo Trường Duy 10CB1 7.3 7.5 8.4 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  6 Đặng Trung Hậu 10CB1 7.5 7.4 8.3 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  7 Lương Nhật Quý 10CB1 6.8 7.4 8.2 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  8 Nguyễn Ngô Hoàng Thơ 10CB1 6.0 7.8 8.2 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  9 Cao Thị Mỹ Trân 10CB1 5.8 7.5 8.0 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  10 Nguyễn Thành Trung 10CB1 6.9 6.9 8.0 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  11 Võ Khánh Vy 10CB1 7.2 7.5 8.0 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  12 Nguyễn Hoàng Tuyết Như 10CB1 6.1 7.0 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  13 Phạm Tuấn Vỹ 10CB2 9.7 6.1 8.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 1

  14 Trần Thị Ngọc Vy 10CB2 7.7 7.5 8.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 2

  15 Bùi Thị Hồng Gấm 10CB2 6.9 7.8 8.3 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 3

  16 Nguyễn Thị Ngọc Hà 10CB2 7.8 6.9 8.3 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 3

  17 Cao Trường Vinh 10CB2 7.7 5.9 8.2 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  18 Nguyễn Tấn Đạt 10CB2 7.5 6.8 8.1 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  19 Phan Việt Nhật 10CB2 8.4 6.0 8.0 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  20 Đỗ Anh Thy 10CB2 6.8 7.0 8.0 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  21 Lê Ngọc Huyền Trân 10CB2 6.8 7.5 8.0 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  22 Lê Hoàng Thái Việt 10CB2 8.6 6.1 8.0 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  23 Phạm Duy Thúy Vy 10CB2 7.0 7.4 8.0 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  24 Lê Hoàng Anh 10CB2 7.6 6.2 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  25 Nguyễn Thị Kiều Duyên 10CB2 8.4 6.6 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  26 Huỳnh Nguyễn Đan Anh 10CB2 6.8 7.2 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  27 Phạm Lan Chi 10CB2 6.6 7.3 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  28 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10CB2 8.9 7.0 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  29 Huỳnh Minh Đức 10CB2 6.7 6.1 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  30 Võ Đặng Minh Hoài 10CB2 7.8 6.0 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  31 Bùi Minh Duy 10CB2 8.6 5.3 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  32 Nguyễn Võ Trường Duy 10CB2 5.8 6.8 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  33 Nguyễn An Thịnh 10CB2 6.9 6.5 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  34 Bùi Đức Duy 10CB2 6.5 6.7 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  35 Đỗ Nguyên Tùng 10CB2 7.1 5.9 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  36 Phạm Thị Mỹ Hoa 10CB3 7.8 7.4 8.2 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 1

  37 Lê Thị Cẩm Tuyết 10CB3 7.5 7.7 8.2 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 1

  38 Huỳnh Gia Huy 10CB3 5.9 6.7 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 3

  39 Huỳnh Thái Bằng 10CB3 6.9 7.2 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  40 Huỳnh Tấn Phát 10CB3 8.0 7.2 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  41 Lê Nguyễn Ánh Dương 10CB3 6.8 6.9 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  42 Dương Thành Đạt 10CB3 8.2 6.5 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  43 Võ Ngọc Trúc Huỳnh 10CB3 6.0 7.4 7.6 Khá Khá Học sinh Tiên tiến

  44 Nguyễn Thị Kim Ngân 10CB3 7.4 7.0 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  45 Cao Phúc Nhựt 10CB3 7.5 6.6 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  46 Huỳnh Minh Nhựt 10CB3 8.0 6.0 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  47 Lâm Đại Phát 10CB3 6.9 5.9 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  XLHK Danh hiệu HẠNGSTT Họ và tên LớpĐiểm TK Điểm

  TBCXLHL

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THPT HUỲNH TẤN PHÁT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH TIÊN TIẾN

  HKI - Năm học: 2018 - 2019 (Điểm TB: >=7.5)

 • Toán VănXLHK Danh hiệu HẠNGSTT Họ và tên Lớp

  Điểm TK Điểm

  TBCXLHL

  48 Đoàn Ngọc Bảo Trân 10CB3 6.5 6.9 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  49 Phạm Phúc Gia Hân 10CB4 8.0 7.1 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 1

  50 Trần Khánh Duy 10CB4 8.0 6.9 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 2

  51 Lê Thị Ánh Thơ 10CB4 8.3 6.9 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 2

  52 Nguyễn Tấn Đạt 10CB4 7.9 6.0 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  53 Huỳnh Kim Tiền 10CB4 6.9 6.6 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  54 Lê Triệu Vy 10CB4 8.6 5.6 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  55 Lê Thị Yến Nhi 10CB5 8.9 8.1 8.3 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 1

  56 Lê Thị Ngọc Hoa 10CB5 8.1 7.0 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 2

  57 Đặng Nhựt Nguyên 10CB5 8.6 6.0 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 2

  58 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 10CB5 8.4 6.1 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  59 Nguyễn Nhất Phương Nam 10CB6 7.3 6.8 8.0 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 1

  60 Nguyễn Trần Kim Yến 10CB6 8.1 6.3 8.0 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 1

  61 Phạm Thị Thanh Nga 10CB6 7.2 6.6 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 3

  62 Bùi Thị Thanh Thảo 10CB6 8.0 6.9 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 3

  63 Nguyễn Thị Thùy Trang 10CB6 6.6 7.7 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  64 Bùi Nhựt Linh 10CB6 7.8 6.4 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  65 Trần Hoàng Thái 10CB6 6.7 6.6 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  66 Lê Thị Ánh Dương 10CB6 7.3 6.3 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  67 Nguyễn Xuân Quỳnh 10CB6 7.1 6.6 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  68 Trương Hảo Minh 10CB7 8.9 6.7 8.3 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 1

  69 Trần Phạm Trung Hiếu 10CB7 8.0 6.5 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 2

  70 Huỳnh Quốc Khánh 10CB7 8.3 5.5 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 2

  71 Lê Minh Thuận 10CB7 9.3 5.0 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 2

  72 Phùng Nhật Phát 10CB7 9.0 6.2 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  73 Bùi Nhựt Anh Thi 10CB7 7.6 6.6 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  74 Hồ Đình Tuấn Cảnh 10CB7 7.6 6.2 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  75 Ngô Thành Tài 10CB7 7.8 5.7 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  76 Phạm Như Ý 10CB7 6.8 6.6 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  77 Nguyễn Bùi Ngọc Chăm 10CB8 9.0 7.6 8.1 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 1

  78 Huỳnh Lê Ái Vy 10CB8 6.7 8.0 8.1 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 1

  79 Nguyễn Yến Bình 10CB8 7.9 7.0 8.0 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 3

  80 Trương Thị Kim Khánh 10CB8 6.8 7.6 8.0 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 3

  81 Tạ Thị Kim Thoa 10CB8 8.4 7.7 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  82 Phạm Thị Lam Đình 10CB8 9.0 6.7 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  83 Đoàn Hồ Trung Hậu 10CB8 7.1 6.4 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  84 Nguyễn Thị Quỳnh Như 10CB8 8.0 7.5 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  85 Lê Văn Cường 10CB8 7.3 6.5 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  86 Nguyễn Hoàng Long 10CB8 6.5 5.8 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  87 Lê Thị Kim Loan 11CB1 7.8 7.2 8.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 1

  88 Nguyễn Thị Trúc Linh 11CB1 7.0 7.4 8.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 2

  89 Thái Thị Anh Thư 11CB1 7.2 7.0 8.3 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 3

  90 Nguyễn Võ Đức Anh 11CB1 7.2 7.4 8.2 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  91 Bùi Thúy Mỹ 11CB1 7.3 6.9 8.2 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  92 Nguyễn Mai Bích Ngọc 11CB1 7.6 6.6 8.2 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  93 Đồng Cao Hân 11CB1 6.6 7.8 8.1 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  94 Nguyễn Xuân Quang 11CB1 7.5 6.9 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  95 Huỳnh Thị Ngọc Giàu 11CB1 7.5 6.3 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  96 Nguyễn Thị Thúy Hằng 11CB1 6.3 6.9 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  97 Nguyễn Quang Vinh 11CB1 8.4 6.5 7.7 Khá Khá Học sinh Tiên tiến

  98 Lư Nguyễn Phương Duy 11CB1 8.2 6.8 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  99 Đỗ Kim Tuyền 11CB1 7.5 6.7 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  100 Trần Thị Quế Hương 11CB2 7.9 7.0 8.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 1

  101 Nguyễn Lê Thanh Trí 11CB2 7.8 7.1 8.4 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 2

 • Toán VănXLHK Danh hiệu HẠNGSTT Họ và tên Lớp

  Điểm TK Điểm

  TBCXLHL

  102 Lê Nguyễn Thành Nhân 11CB2 7.1 7.8 8.2 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 3

  103 Trương Kim Ngân 11CB2 7.8 8.7 8.1 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  104 Lê Ngọc Kiều Trâm 11CB2 8.8 6.7 8.1 Giỏi Khá Học sinh Tiên tiến

  105 Trần Long Vũ 11CB2 7.4 7.8 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  106 Phạm Nhật Duy 11CB2 8.5 6.0 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  107 Nguyễn Hoàng Xuân Thiện 11CB2 7.5 6.6 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  108 Võ Huỳnh Bảo Trân 11CB2 5.6 7.6 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  109 Nguyễn Đông Khoa 11CB3 9.6 5.9 8.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 1

  110 Trần Thị Thanh Tâm 11CB3 7.4 6.5 8.3 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 2

  111 Bùi Thiên Băng 11CB3 7.6 7.3 8.2 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 3

  112 Phạm Nguyễn Huyền Trân 11CB3 7.2 7.4 8.2 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 3

  113 Võ Nguyễn Triệu Vi 11CB3 7.3 6.6 8.1 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  114 Lê Thị Kiều Ly 11CB3 7.5 6.1 8.0 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  115 Trần Minh Thiện 11CB3 7.7 6.6 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  116 Đặng Thị Ái Ngọc 11CB3 6.7 7.2 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  117 Lê Văn Chiêu 11CB3 7.0 6.5 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  118 Trần Lê Phi Hùng 11CB3 7.4 6.2 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  119 Lê Lý Ngọc Trâm 11CB3 7.6 7.0 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  120 Phạm Thị Thanh Đoan 11CB3 7.0 5.5 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  121 Bùi Phạm Hoàng Huy 11CB3 6.1 7.4 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  122 Nguyễn Ngọc Phụng 11CB3 6.0 7.0 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  123 Võ Thị Hoàng Lam 11CB4 8.0 6.3 8.2 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 1

  124 Dương Thị Cẩm Ngân 11CB4 8.0 6.1 8.2 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 1

  125 Nguyễn Thị Như Ngọc 11CB4 7.9 6.7 8.1 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 3

  126 Võ Thu Trúc 11CB4 6.7 6.9 8.1 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 3

  127 Nguyễn Xuân Đông 11CB4 7.0 6.6 8.0 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  128 Phạm Quốc Tín 11CB4 7.9 7.2 8.0 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  129 Nguyễn Thị Huyền Trân 11CB4 7.3 6.2 8.0 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  130 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 11CB4 7.1 7.0 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  131 Lê Nguyễn Bảo Quyên 11CB4 7.1 7.2 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  132 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 11CB4 6.6 6.5 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  133 Phan Tiến Phát 11CB4 7.3 7.0 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  134 Nguyễn Hữu Đạt 11CB4 6.8 6.8 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  135 Phan Phước Tài 11CB4 7.8 5.9 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  136 Nguyễn Ngọc Lan Thanh 11CB4 7.0 5.8 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  137 Lư Thị Ngọc Trăm 11CB4 7.3 7.3 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  138 Nguyễn Đăng Khoa 11CB4 7.3 6.3 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  139 Võ Thị Nhả Linh 11CB4 6.3 7.2 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  140 Trần Nguyễn Như Tâm 11CB4 7.4 6.8 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  141 Hồ Nhật Hào 11CB5 8.2 6.3 8.3 Khá Khá Học sinh Tiên tiến 1

  142 Nguyễn Thị Ngọc Huế 11CB5 7.6 6.9 8.2 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 2

  143 Phan Việt Nhân 11CB5 7.9 5.7 8.1 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 3

  144 Bùi Mỹ Dung 11CB5 7.5 7.4 8.0 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  145 Huỳnh Ngọc Trâm 11CB5 7.7 6.4 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  146 Trần Thị Khả Tú 11CB5 8.2 7.1 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  147 Trần Thị Ngọc Hân 11CB5 7.0 7.9 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  148 Nguyễn Đặng Thảo Tâm 11CB5 8.0 6.2 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  149 Trần Thị Như Anh 11CB5 8.2 7.5 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  150 Bùi Thị Thùy Dương 11CB5 7.6 7.2 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  151 Nguyễn Ngọc Minh Thư 11CB5 8.4 6.6 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  152 Nguyễn Thị Ngọc Trang 11CB5 7.7 6.4 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  153 Phạm Thị Yến Vi 11CB5 8.0 6.2 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  154 Phạm Thị Phương Hảo 11CB5 7.7 6.8 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  155 Nguyễn Tuấn Trung 11CB5 7.5 6.9 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

 • Toán VănXLHK Danh hiệu HẠNGSTT Họ và tên Lớp

  Điểm TK Điểm

  TBCXLHL

  156 Nguyễn Thị Mai Xuân 11CB5 7.3 8.0 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  157 Phạm Lê Quốc Thịnh 11CB5 7.9 6.7 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  158 Phạm Thị Yến Nhi 11CB6 7.8 7.8 8.4 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 1

  159 Cao Nguyễn Xuân Tuyền 11CB6 8.3 7.8 8.4 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 1

  160 Huỳnh Võ Huyền Trân 11CB6 7.4 6.4 8.1 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 3

  161 Bùi Thị Kim Tuyết 11CB6 7.7 7.6 8.0 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  162 Đỗ Ngọc Tường Lam 11CB6 8.5 6.9 7.9 Khá Khá Học sinh Tiên tiến

  163 Trần Nguyễn Trà My 11CB6 7.5 7.0 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  164 Huỳnh Thị Thanh Ngân 11CB6 6.9 7.3 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  165 Trần Thị Bích Như 11CB6 7.8 6.1 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  166 Nguyễn Ngọc Sang 11CB6 8.0 6.5 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  167 Bùi Phúc Thạnh 11CB6 6.8 7.4 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  168 Nguyễn Long Triều 11CB6 7.2 6.9 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  169 Đoàn Trung Hiếu 11CB6 7.2 6.3 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  170 Phan Thị Yến Linh 11CB6 7.4 6.9 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  171 Nguyễn Nhựt Nam 11CB6 8.1 5.7 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  172 Phạm Tống Ngọc Châu 11CB6 7.5 6.7 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  173 Nguyễn Ngọc Tường Nhi 11CB6 7.8 6.2 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  174 Huỳnh Ngọc Trâm 11CB6 7.6 5.6 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  175 Võ Thị Cẩm Tú 11CB6 7.0 6.4 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  176 Trần Lê Thanh Ngân 12CB1 7.5 7.4 8.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 1

  177 Võ Lê Thanh Nhật 12CB1 7.1 6.9 8.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 1

  178 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12CB1 7.8 7.3 8.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 3

  179 Phan Hoàng Anh 12CB1 7.5 7.4 8.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  180 Bùi Tấn Tài 12CB1 7.2 6.3 8.4 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  181 Cù Thị Phương Thảo 12CB1 7.4 7.5 8.4 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  182 Nguyễn Đăng Sơn 12CB1 7.5 7.0 8.3 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  183 Lê Cát Anh 12CB1 7.2 7.3 8.2 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  184 Trần Thị Phương Khanh 12CB1 6.8 7.2 8.2 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  185 Bùi Thị Minh Tâm 12CB1 6.5 6.9 8.2 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  186 Đỗ Huy Thông 12CB1 7.8 7.5 8.2 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  187 Lê Đức Duy 12CB1 7.6 7.1 8.1 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  188 Võ Thị Thu Hương 12CB1 7.4 5.9 8.1 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  189 Đỗ Thị Tuyết Ngân 12CB1 6.9 8.0 8.1 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  190 Trần Ngọc Anh Thư 12CB1 7.1 6.8 8.1 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  191 Mai Ngọc Nhi 12CB1 7.2 6.7 8.0 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  192 Bùi Ngọc Trân 12CB1 6.9 6.7 8.0 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  193 Trần Chung Huy Phong 12CB1 6.3 6.5 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  194 Trần Quốc Thái 12CB1 6.2 6.9 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  195 Dương Công Thoại 12CB1 6.8 6.5 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  196 Nguyễn Thành Đạt 12CB1 6.7 6.5 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  197 Phạm Tấn Đạt 12CB1 6.7 6.0 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  198 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 12CB1 6.0 7.1 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  199 Phan Thị Ngọc Tú 12CB1 6.2 6.5 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  200 Phạm Bùi Đức Huy 12CB1 6.5 7.0 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  201 Kim Nguyễn Hoàng Mến 12CB1 6.8 6.5 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  202 Nguyễn Quốc Tuấn 12CB1 5.5 6.5 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  203 Đặng Nhật Minh 12CB2 7.8 6.9 8.3 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 1

  204 Dương Thị Tuyết Ngân 12CB2 7.0 7.8 8.3 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 1

  205 Nguyễn Thị Yến Như 12CB2 7.5 7.5 8.3 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 1

  206 Nguyễn Khả Ái 12CB2 7.8 6.1 8.2 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  207 Nguyễn Lê Thảo Nguyên 12CB2 6.1 7.8 8.2 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  208 Bùi Thị Hoài Thơ 12CB2 7.7 7.5 8.2 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  209 Huỳnh Thanh Trà 12CB2 7.0 7.6 8.2 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

 • Toán VănXLHK Danh hiệu HẠNGSTT Họ và tên Lớp

  Điểm TK Điểm

  TBCXLHL

  210 Nguyễn Thị Xuân Cúc 12CB2 7.2 7.2 8.1 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  211 Phạm Thị Cẩm Hằng 12CB2 7.4 7.0 8.1 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  212 Hồ Hoài Phong 12CB2 7.1 7.1 8.1 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  213 Hồ Ngọc Như Ý 12CB2 6.8 7.6 8.1 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  214 Lê Văn Chuyển 12CB2 7.0 6.1 8.0 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  215 Võ Hồng Lụa 12CB2 7.7 6.8 8.0 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  216 Trương Thị Cẩm Tú 12CB2 7.1 6.8 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  217 Phan Phước Lộc 12CB2 7.5 6.2 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  218 Nguyễn Hoàng Nam 12CB2 6.5 6.7 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  219 Nguyễn Thị Ngọc Cương 12CB2 6.6 5.8 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  220 Nguyễn Hoàng Duy 12CB2 7.0 6.5 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  221 Lê Bùi Thị Cẩm Giang 12CB2 7.1 5.5 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  222 Huỳnh Quốc Viện 12CB2 7.2 6.2 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  223 Huỳnh Bình Minh 12CB2 7.4 5.2 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  224 Lê Nguyễn Hoàng Thuận 12CB2 7.0 5.9 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  225 Phan Quốc Thắng 12CB3 7.6 7.6 8.3 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 1

  226 Cao Thị Bảo Trang 12CB3 7.4 7.5 8.3 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 1

  227 Nguyễn Thị Kim Cương 12CB3 6.9 7.2 8.2 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 3

  228 Đỗ Thị Như Ý 12CB3 6.9 7.4 8.2 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 3

  229 Lê Minh Duy 12CB3 7.7 7.8 8.1 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  230 Trương Thị Bảo Ngọc 12CB3 7.4 7.7 8.1 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  231 Nguyễn Hữu Bằng 12CB3 7.0 6.8 8.0 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  232 Cao Thị Kim Ngọc 12CB3 6.3 7.7 8.0 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  233 Võ Tuyết Anh 12CB3 7.2 7.2 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  234 Lê Thị Kim Ngân 12CB3 6.9 7.0 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  235 Dương Hà Thái Ngọc 12CB3 6.4 6.6 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  236 Nguyễn Trần Thị Bảo Trân 12CB3 6.1 7.1 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  237 Lê Thị Thanh Vy 12CB3 6.6 6.8 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  238 Nguyễn Tường Duy 12CB3 6.8 7.2 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  239 Trần Thị Hạnh 12CB3 7.6 7.5 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  240 Lê Nguyễn Diễm Hương 12CB3 7.0 7.7 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  241 Hồ Thị Hồng Kha 12CB3 6.4 7.0 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  242 Lương Thị Tuyết Ngân 12CB3 6.6 7.3 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  243 Nguyễn Phan Chí Thành 12CB3 7.2 5.8 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  244 Trần Đức Toàn 12CB3 6.1 7.0 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  245 Phan Thị Ngọc Phụng 12CB3 6.5 7.3 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  246 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 12CB3 5.4 8.0 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  247 Phan Thị Bích Trang 12CB3 6.5 6.5 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  248 Phan Thị Thảo Ngân 12CB3 6.0 7.1 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  249 Nguyễn Thị Thúy Ngần 12CB3 5.7 7.2 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  250 Phan Lê Như Ngọc 12CB3 7.2 6.5 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  251 Phan Thanh Phương 12CB3 7.0 6.5 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  252 Lê Thị Nguyệt Ãnh 12CB3 6.6 7.2 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  253 Nguyễn Đăng Khoa 12CB3 6.4 6.8 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  254 Tôn Nhật Tân 12CB3 6.5 6.6 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  255 Nguyễn Ngọc Tuyết Mai 12CB4 7.7 7.4 8.3 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 1

  256 Nguyễn Thị Kim Thương 12CB4 8.0 7.2 8.1 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 2

  257 Phạm Nguyễn Khánh Tuyết 12CB4 5.9 7.3 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 3

  258 Trần Thanh Thảo 12CB4 8.1 7.3 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  259 Nguyễn Mai Hồng Thắm 12CB4 8.1 8.0 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  260 Nguyễn Thị Ngọc Thắm 12CB4 5.5 7.8 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  261 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 12CB4 6.1 6.7 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  262 Nguyễn Thiên Hồng Ân 12CB4 5.7 6.8 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  263 Võ Kiều Diễm 12CB4 6.0 7.1 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

 • Toán VănXLHK Danh hiệu HẠNGSTT Họ và tên Lớp

  Điểm TK Điểm

  TBCXLHL

  264 Phạm Kim Long 12CB4 6.6 7.4 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  265 Trần Minh Nhật 12CB4 5.2 7.3 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  266 Võ Thanh Hoài 12CB5 7.0 7.6 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  267 Bùi Thị Kim Ý 12CB5 5.1 7.0 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 1

  268 Bùi Thanh Tú 12CB5 7.1 6.7 7.6 Khá Khá Học sinh Tiên tiến 2

  269 Phan Thúy Thanh 12CB6 6.9 7.5 8.1 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 1

  270 Võ Thị Kim Anh 12CB6 7.0 6.8 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 2

  271 Nguyễn Thế Hân 12CB6 7.4 5.8 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 2

  272 Nguyễn Tuấn Đạt 12CB7 7.3 6.8 8.1 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 1

  273 Cao Thị Mỹ Diệu 12CB7 8.4 6.8 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 2

  274 Võ Thị Ngọc Mai 12CB7 6.1 6.5 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến 3

  275 Lâm Nguyễn Như Ngọc 12CB7 6.7 6.6 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  276 Nguyễn Thị Hồng Sang 12CB7 7.5 6.5 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

  277 Lâm Ngọc Diệu Thảo 12CB7 6.5 7.6 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên tiến

 • >=7.5 7.0-