Cursul 9 - Stalpi II - Noduri Compozite

 • View
  59

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

curs BAR

Text of Cursul 9 - Stalpi II - Noduri Compozite

 • 5/27/2018 Cursul 9 - Stalpi II - Noduri Compozite

  1/20

  Sef Lucrari Dr. Ing. Cristian Rusanu

  Cursul 9Stalpi compoziti II

  Noduri compozite

 • 5/27/2018 Cursul 9 - Stalpi II - Noduri Compozite

  2/20

  Zonele de aplicare (introducere) a fortei

  axiale In zonele in care se aplica (se introduc) fortele axiale sau apar variatii geometrice ale sectiunii

  stalpilor compoziti, trebuie asigurat transferul de eforturi intre cele doua componente alestalpilor: profilul de otel si componeneta de beton armat.

  In cazul in care eforturile de aderenta intre cele doua componente nu sunt suficiente pentru

  asigurarea conlucrarii trebuie dispusi conectori.

  Lungimea zonei de transfer Lea eforturilor intre cele doua componente se considera egala cu

  Le=min{2d; L/3}

  d cea mai mica dimensiunea a

  sectiunii stalpului

  L-lungimea stalpului L

 • 5/27/2018 Cursul 9 - Stalpi II - Noduri Compozite

  3/20

  Determinarea numarului de conectori in zona de

  introducere a incarcarilor solicitare de compresiune

  centrica

  Determinarea numarului de conectori dispusi in zona de introducere a incarcarilor se face punand

  conditia ca fortele transmise de conectori sa fie egale cu forta axiala care trebuie preluata de beton

  si armatura flexibila in cazul comportarii compozite.

  Nd,= NdNpl,Npl,d

  Nd,= NdNpl,Npl,d

  Nd,= NdNpl,Npl,d

  Npl,= Afd Npl,= A0.85fd Npl,= AfdNpl,d= Afd A0.85fd AfdForta care trebuie transmisa betonului si armaturii flexibile este egala cu suma

  dintre NEd,c

  si NEd,s

  V,d= Nd, Nd,= Nd 1 Npl,Npl,d

  Forta capabila a conectorilor pe lungimea zonei de transmitere este egala cu

  numarul de conectori ori capacitatea conectorulu:V,d= nPdV,d V,d

 • 5/27/2018 Cursul 9 - Stalpi II - Noduri Compozite

  4/20

  Determinarea numarului de conectori in zona de

  introducere a incarcarilor solicitare de compresiune

  excentrica

  Determinarea numarului de conectori dispusi in zona de introducere a incarcarilor se face punand

  conditia ca fortele care se dezvolta in conectori sa echilibreze momentul si forta axiala care

  trebuie preluate de beton si armatura flexibila in cazul comportarii compozite.

  =

  ,,=

  ,,=

  ,,=

  ,,

  Ed= ,

  ,

  Rd= , ,

 • 5/27/2018 Cursul 9 - Stalpi II - Noduri Compozite

  5/20

  Determinarea numarului de conectori in zona de

  introducere a incarcarilor solicitare de compresiune

  excentrica

  Determinarea eforturilor din conectori poate face folosind un calcul elastic sau un calcul plastic.

  Pd,mx= , ,

  , yi

  Calculul elastic pentru determinarea fortelordin conectori.

  Calculul plastic pentru determinarea fortelordin conectori.

  Pd,mx=Nd,+n Md,+0 .5 eh

  Nd,+= N Md,+= Nz

 • 5/27/2018 Cursul 9 - Stalpi II - Noduri Compozite

  6/20

  Verificarea fortelor longitudinale de forfecare din

  beton in cazul sectiunilor inglobate complet

  In cazul stalpilor compoziti cu sectiuni complet inglobate, in zonele de introducere a fortelor

  trebuie dispusa o armatura transversala care sa permita transferul de forte de la zonele conectate(incarcate) direct la celelalte zone.

  Determinarea armaturii transversale trebuie facuta folosind un model de grinda cu zabrele.

  Forta care trebuie transmisa zonei care nu estt conectata

  direct este egala cu raportul intre capcitatea ei si

  capacitatea sectiunii totale de beton si armatura la

  compresiune si aria totala inmultita cu forta care trebuie

  preluata de beton si armatura:

  V,d= Nd,+Nd,+(A)

  Nd,+

  V,d= Npld 1 Npl,Npl,d

  A0.85fd AfdA0.85fd Afd

  Rezistenta bielelor de beton este:

  V,d,mx= 4c0.85fdcottan L

  Forta capabila din armatura este:

  V,d,= 4Awswfwd cotL

 • 5/27/2018 Cursul 9 - Stalpi II - Noduri Compozite

  7/20

  Includerea eforturilor de frecare in transmiterea

  fortelor axiale in zonele de introducere

  In cazul stalpilor compoziti cu profile partial sau complet inglobate, atunci cand conectorii sunt dispusi

  pe inima profilului, se poate tine cont de fortele de frecare datorate bielelor comprimate care se

  dezvolta in beton. Aceste biele se apar datorita faptului ca talpile impiedica dilatarea laterala a betonului.

  Coeficientul de frecare dintre beton si profilul metalic nevopsit se poate considera egal cu 0.5

  V,d= , V,d=

  Distanta maxima intre talpi pentru care sepoate conta pe fortele de frecare

 • 5/27/2018 Cursul 9 - Stalpi II - Noduri Compozite

  8/20

  Cazul aplicarii partiale a fortelor I -

  Daca sectiunea este incarcata partial, printr-un guseu sau prin doua gusee dispuse perependicular care

  reazema pe o placa de capat, se considera ca transmiterea fortelor catre beton se face cu o panta de 1:2.5pe grosimea te a placii de capat.

  In cazul tevilor circulare sau patrate, eforturile din beton din aria efectiv incarcata trebuie limtate pentrua preveni zdrobirea betonului.

  d= fd 1 t

  - coeficient care tine cont de forma profilului(= 4.9 pentru tevi circulare si = 3.5pentrutevi patrate

  adiametrul tevii circulare sau latimea tevii patrate

  tgrosimea tevii

  Ac

  Aria sectiunii de beton

  Raportul Ac/A1nu trebuie sa depaseasca 20

 • 5/27/2018 Cursul 9 - Stalpi II - Noduri Compozite

  9/20

  Cazul aplicarii partiale a fortelor II -

  Formula care da rezistenta betonului in zona de transmitere a incarcarii a fost determinata

  experimental si tine cont de doi factori care influenteaza rezistenta la compresiune a betonului:

  Confinarea produsa de teava in care se toarna betonul ( termenul 1 )

  Rezistenta mai mare la compresiune a betonului in cazul incarcarilor punctuale ( )

 • 5/27/2018 Cursul 9 - Stalpi II - Noduri Compozite

  10/20

  Lunecarea longitudinala in afara zonelor de transfer

  In afara zonelor de transfer ale incarcarilor, se verifica forta longitudinala la interfata intre beton si otel cauzata

  de forta taietoare si de momente. Conectorii se dispun pe baza distributiei eforturilor unitare de lunecarelongitudinala cand aceste eforturi depasesc rezistenta la lunecare tRd.

  In cazul sectiunilor cu profile inglobate total se poate considera o rezistenta la lunecare sporita bctRd.

  = 1 0.02 1 ,

  2.5

  ,= 40

 • 5/27/2018 Cursul 9 - Stalpi II - Noduri Compozite

  11/20

  Noduri compozite I

  Definitie

  Nodul compozit este nodul intre un element compozit si un alt element compozit, element de

  metal sau de beton armat, pentru care armatura este luat in considerare la evaluarea rezistenteisi rigiditatii

  Terminologie

  Componenta de baza (a nodului) - este acea parte a nodului care contribuie la una dinproprietatile structurale ale acestuia

  Elemente conectate (legate)elemente structurale care legate intre ele printr-un nod

  Configuratia noduluitipul sau modul de alcatuire al unui nod

  Proprietati structurale

  rezistenta, rigiditatea si capacitatea de rotire sunt proprietatilestructurale ale unui nod

  Nod stalp -grinda Nod grinda -grinda Nod de continutate

 • 5/27/2018 Cursul 9 - Stalpi II - Noduri Compozite

  12/20

  Clasificarea nodurilor dupa rigiditatea initiala I-

  Nodurile se pot clasifica in functie de rigiditatea lor in: Noduri articulatenodurile care nu au sau o rigiditate la rotire foarte mica Noduri rigide

  nodurile cu rigiditate foarte mare la rotire, care pot transmitemomente

  Noduri semi-rigidenodurile care nu sunt nici articulatii nici nu sunt noduririgide

  Nod articulat Nod rigid Nod semi-rigid

 • 5/27/2018 Cursul 9 - Stalpi II - Noduri Compozite

  13/20

  Clasificarea nodurilor dupa rigiditatea initiala II-

  In general sunt rare cazurile in care nodurile sunt perfect articulate sau perfect

  rigide. Clasificarea nodurilor in noduri rigide, articulate sau semi-rigide se face in

  functie de rigiditatea lor initiala Sj,ini:

  Pentru clasificarea nodurilor EC4 face trimitere la EN 1993-1-8, care

  delimiteaza tipurile de noduri prin compararea rigiditatii acestora cu rigiditatea

  grinzilor pe care le conecteaza. Noduri rigide (domeniul 1)

  , 8 Noduri articulate (domeniul 3)

  , 0.5 Noduri semirigide (domeniul 2)

  0.5 < ,< 8

 • 5/27/2018 Cursul 9 - Stalpi II - Noduri Compozite

  14/20

  Clasificarea nodurilor dupa rezistenta

  Nodurile se pot clasifica in functie de rezistenta lor la incovoiere in:

  Noduri cu rezistenta completa

  nodurile la care rezistenta lor este mai mare

  decat rezistenta elementelor pe care le conecteaza

  Noduri cu rezistenta partiala nodurile care au rezistenta inferioara rezistentei

  elementelor pe care le conecteaza

  ,

  , ,

  2,

  Noduri cu rezistenta completa

 • 5/27/2018 Cursul 9 - Stalpi II - Noduri Compozite

  15/20

  Clasificarea nodurilor dupa capacitatea de rotire

  Nodurile se pot clasifica in functie de capacitate lor la rotire in:

  Noduri ductile

  Noduri cu ductilitate limitata

  Noduri neductile

 • 5/27/2018 Cursul 9 - Stalpi II - Noduri Compozite

  16/20

  Modelarea nodurilor pentru evaluarea rigiditatii,

  rezistentei si capacitatii de rotire a nodurilor folosind

  componentele de baza I - Determinarea relatiei M-fnecesara pentru clasificarea unui nod despinde de

  identificarea zonelor care au o influenta directa asupra rigiditatii si rezistentei nodului.

  Daca s