7
Tehnologia de armare, cofrare şi betonare a stâlpilor 1. Trasarea conturului cofrajelor stalpilor - trasarea se va efectua cu ajutorul unui teodolit, sau a unui nivelmetru prin marcarea în dreptul fiecărui stâlp a unor linii de referinţă care reprezintă în plan orizontal conturul interior al cofrajelor 2. Armarea stâlpilor - este procesul tehnologic prin care se realizează dispunerea barelor de armătură conform detaliilor de execuţie înscrise în planşele din proiectul tehnic. Stadii: a) Fasonarea armăturilor - etrierii vor fi confecţionaţi pe şantier din bare Ф8 şi Ф10 din OB37. b) Dispunerea armăturii longitudinale. Sunt utilizate bare cu diametrele Ф18, Ф20 şi Ф22 în funcţie de poziţia stâlpului în structura de rezistenţă. Armătura longitudinală are rolul de a prelua eforturile de încovoiere din cadrul structurii proiectate. c) Dispunerea armăturii transversale. Etrierii preiau eforturile de forfecare şi servesc la fixarea şi rigidizarea barelor longitudinale. Dispunerea etrierilor s-a realizat astfel: - la 10 cm în zona de reazem pe o lungime de 1,00m. - la 20 cm în zona de câmp Lungimea de suprapunere a barelor de armătură longitudinală este de 1,00m şi 0.90m.

Tehnologie stalpi

  • Upload
    adc26

  • View
    221

  • Download
    12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tehnologie stalpi

Citation preview

Page 1: Tehnologie stalpi

Tehnologia de armare, cofrare şi betonare a stâlpilor

1. Trasarea conturului cofrajelor stalpilor- trasarea se va efectua cu ajutorul unui teodolit, sau a unui nivelmetru prin marcarea în dreptul fiecărui stâlp a unor linii de referinţă care reprezintă în plan orizontal conturul interior al cofrajelor

2. Armarea stâlpilor - este procesul tehnologic prin care se realizează dispunerea barelor de armătură conform detaliilor de execuţie înscrise în planşele din proiectul tehnic.

Stadii:a) Fasonarea armăturilor - etrierii vor fi

confecţionaţi pe şantier din bare Ф8 şi Ф10 din OB37.

b) Dispunerea armăturii longitudinale. Sunt utilizate bare cu diametrele Ф18, Ф20 şi Ф22 în funcţie de poziţia stâlpului în structura de rezistenţă. Armătura longitudinală are rolul de a prelua eforturile de încovoiere din cadrul structurii proiectate.

c) Dispunerea armăturii transversale. Etrierii preiau eforturile de forfecare şi servesc la fixarea şi rigidizarea barelor longitudinale.Dispunerea etrierilor s-a realizat astfel:

- la 10 cm în zona de reazem pe o lungime de 1,00m.

- la 20 cm în zona de câmpLungimea de suprapunere a barelor de armătură

longitudinală este de 1,00m şi 0.90m.

3. Cofrarea stâlpilor – reprezintă procesul tehnologic prin care cofrjele sunt amplasate în poziţiile fixate prin fişele tehnologice şi detaliile de cofrare.

Cofrajele sunt construcţii auxiliare, de cele mai multe ori provizorii, care au rolul de a da betonului proaspăt turnat forma, dimensiunile, aspectul suprafeţei şi poziţia în spaţiu proiectate pentru elemente şi subansambluri structurale de construcţii din beton, beton armat şi beton precomprimat, şi de a susţine betonul pe timpul întăririi sale, pînă cînd acesta atinge rezistenţele mecanice care să facă posibilă decofrarea.

Cofrarea stâlpilor s-a relizat cu ajutorul a două tipuri de panouri:- panouri metalice: 3,00 X 1,00

Elemente utilizate la cofrarea stâlpilor:a) panouri de inventar

Page 2: Tehnologie stalpi

b) elemente auxiliare: - morse (elemente de prindere a panourilor metalice)

- popi metalici cu funcţie dublă: rigidizarea şi calarea cofrajelor

Pentru a îndepărta pericolul de aderenţă a cofrajelor la suprafaţa betonului va fi utilizat decofror. Agenţii de decofrare sunt produsele aplicate pe suprafaţa cofrajelor care vine în contact cu betonul, pentru a reduce aderenţa între betonul întărit şi cofraje, astfel ca la decofrare să nu se deterioreze suprafaţa betonului.

Agenţii de decofrare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:– să nu păteze betonul şi să nu împiedice aderenţa ulterioară a materialelor aplicate pe

suprafaţa respectivă a betonului (tencuieli, adezivi pentru placaje ş.a.);– să nu afecteze negativ betonul, armătura şi materialul din care este alcătuit cofrajul, dar nici

mediul înconjurător;– să-şi păstreze neschimbate proprietăţile

funcţionale în condiţiile climatice de executare a lucrărilor;

– să se aplice uşor şi să se poată verifica aplicarea lor corectă.

Utilizarea agenţilor de decofrare se face pe baza specificaţiilor de produs ale producătorilor, care trebuie să conţină, după caz, prevederi privind domeniul de utilizare, precum şi condiţii şi metode de aplicare.

Agenţii de decofrare se aplică după ce cofrajele au fost curăţate în prealabil. Aplicarea se efectuează, ţinând seama de perioada programată pentru turnarea betonului şi de perioada şi/sau condiţiile în care agenţii de

Page 3: Tehnologie stalpi

decofrare sunt eficace.Asigurarea curăţării cofrajelor, adică a spaţiului interior în care se toarnă betonul, este esenţială pentru respectarea cerinţei esenţiale privind rezistenţa mecanică şi stabilitatea elementelor/structurii din beton, beton armat şi beton precomprimat.Pentru asigurarea curăţării cofrajelor sunt de luat în considerare două situaţii: situaţia în care spaţiul cofrat este accesibil direct până la fundul cofrajului, caz în care verificarea şi curăţarea imediat înaintea turnării betonului se poate efectua cu uşurinţă şi situaţia în care spaţiul cofrat nu este accesibil direct până la fundul cofrajului (spre exemplu, stâlpi, pereţi caz în care, pentru verificare şi curăţare imediat înaintea turnării betonului trebuie prevăzute, la partea de jos a cofrajului, dar şi în alte zone, dacă este cazul, ferestre de curăţare, astfel:

dimensiunile să permită accesul pentru curăţare; distanţa dintre ele să fie astfel încât să poată fi realizat accesul pe întreg volumul cofrat; să permită desfacerea şi, mai ales, fixarea la loc şi etanşarea corespunzătoare.

Etanşeitatea cofrajelor este o condiţie esenţială pentru asigurarea calităţii betonului, în special în ceea ce priveşte rezistenţele acestuia. La cofrajele de inventar, etanşeitatea trebuie să fie asigurată prin respectarea prevederilor specificate de producătorii acestora (mod de îmbinare, eventuale alte condiţii). Pentru a menţine condiţiile necesare unei îmbinări corespunzătoare, cofrajele de inventar trebuie să fie manipulate şi depozitate astfel încât să nu se deterioreze (deformaţii generale sau locale, îndoiri, ştirbituri ş.a.) şi, deasemenea, să fie curăţate după fiecare decofrare, la operaţiunea de curăţare având grijă să nu se producă deteriorarea acestora. O atenţie deosebită trebuie acordată zonelor în care, dacă este cazul, se realizează completări ale cofrajului de inventar cu porţiuni confecţionate unicat, pe şantier.Cofrajele unicat, confecţionate şi montate pe şantier, vor fi astfel executate încât să se asigure etanşeitatea, prin croirea şi decuparea corespunzătoare a materialelor.În cazul utilizării cherestelei, se va avea în vedere posibilitatea efectuării remedierilor pentru situaţia în care, pe perioada de la confecţionarea cofrajului şi până la turnarea betonului, se deschid interspaţii datorită uscării cherestelei.

Definitivarea poziţiei în plan şi pe verticală se realizează odată cu fixarea cofrajelor, prin: fixarea la poziţie a elementelor de susţinere sau sprijinire a cofrajelor

verticale sau înclinate de înălţime mare fixarea elementelor exterioare de susţinere (morse, popi extensibili) ale

cofrajelor de dimensiuni mai reduse în secţiunea transversală

4. Turnarea betonului Betonul de clasa C20/25 se va pune în operă în două tranşe fiecare dintre ele conţinând etapele de turnare şi vibrare. Punerea în operă a betonului va fi condusă nemijlocit de conducătorul tehnic al punctului de lucru, care are următoarele obligaţii:

să aprobe începerea turnării betonului pe baza verificării directe a următoarelor: starea cofrajelor şi/sau a

gropilor sau terasamentelor în care se toarnă betonul;

starea armăturii; starea pieselor înglobate

în beton;

Page 4: Tehnologie stalpi

starea rosturilor de turnare, dacă este cazul. să verifice comanda pentru beton (la furnizori externi sau la staţia

proprie de preparare); să verifice faptul că sunt asigurate condiţiile corepunzătoare pentru

transportul betonului la locul de punere în operă, precum şi mijloacele, facilităţile şi personalul pentru punerea în operă a betonului, inclusiv cele necesare în caz de situaţii neprevăzute;

Betonul va fi turnat şi compactat astfel încât să se asigure că întreaga armătură şi piesele înglobate sunt acoperite în mod adecvat, în intervalul toleranţelor acoperirii cu beton compactat şi că betonul va atinge rezistenţa şi durabilitatea prevăzute. Se va acorda o atenţie deosebită pentru asigurarea unei compactări adecvate în zonele de variaţie a secţiunii transversale, în secţiunile înguste, în nişe, în secţiunile cu aglomerare de armătură şi la nodurile dintre elementele structurilor.

Etape ale procesului:- betonul va fi adus pe şantier în autobetoniere cu capacitatea de 9 mc- turnarea betonului s-a realizat prin

intermediul unei autopompe, timpul de turnare fiind redusProductivitate teoretică: 62mc/h;

- vibrarea betonului se va efectua prin intermediul unor pervibratoare -tip VEI 36 cu caracteristicile:

R0 = 33 cmLb = 537 mmdb = 70 mm

- Cantitatea de beton pusă în operă pentru stâlpii de la un nivel curent este de: 19,975mc≈ 20mc

- Numărul de stalpi : 34Tratarea şi protecţia betonului, în perioada de după

turnare, au scopul de a asigura atingerea caracteristicilor cerute pentru betonul respectiv, în funcţie de domeniul de utilizare şi de condiţiile de mediu din această perioadă.

5. DecofrareaStâlpii vor fi decofraţi în momentul în

care betonul va atinge o rezistenţă suficientă pentru a putea prelua, integral sau parţial, după caz, solicitările pentru care au fost proiectaţi. A fost acordată o atenţie deosebită elementelor de construcţie care, după decofrare, trebuiau sa suporte aproape întreaga solicitare prevăzută în calcul.

Datorită faptului că în primă fază stalpii nu trebuie sa preia decât încărcarea din greutate proprie, procesul de decofrare se va desfăşura la la un interval de cateva zile de la turnarea betonului.

Page 5: Tehnologie stalpi