35
Curs 4 Caracterizarea canalului radio mobil. Tipuri de diversitate şi tehnici de exploatare a diversităţii Zsolt Polgar Communications Department Faculty of Electronics and Telecommunications, Technical University of Cluj-Napoca

Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Curs 4 Caracterizarea canalului radio

mobil.

Tipuri de diversitate şi tehnici de

exploatare a diversităţii

Zsolt Polgar

Communications Department

Faculty of Electronics and Telecommunications,

Technical University of Cluj-Napoca

Page 2: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Conţinutul cursului

Caracterizarea canalului radio mobil

Tipuri de diversitate caracteristice transmisiilor

radio

Tehnici de combinare a semnalelor

Analiza probabilităţii de “outage”

An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 2

Page 3: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Caracterizarea canalului radio mobil

Caracterizarea canalului radio mobil implică trei

componente:

atenuarea medie (sau nivelul mediu al semnalului) în

punctul în care este situat mobilul;

Caracterizează fadingul de scară largă;

propagarea multicale datorată reflexiilor din mediul

înconjurător;

Determină selectivitatea în frecvenţă a canalului radio;

fadingul plat rapid/lent variabil datorat mişcării

mobilului;

Mişcarea determină efectul Doppler;

An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 3

Page 4: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Caracterizarea canalului radio mobil

Caracterizarea fadingului de “scară largă” (“large

scale fading”);

descris de atenuarea medie transmiţător – receptor;

atenuarea medie faţă de transmiţător se poate

calcula pe baza unor modele teoretice sau empirice:

modele teoretice:

atenuarea în spaţiul liber;

modelul cu două unde (“two ray model”);

modelul cu patru unde (“four ray model”)

modele empirice:

modelul Okumura-Hata;

modelul Lee;

modelul COST 231 – Walfisch-Ikegami – (model Hata îmbunătăţit));

An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 4

Page 5: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Caracterizarea canalului radio mobil

Model general de calcul a atenuării medii:

d este distanţa dintre transmiţător şi mobil;

d0 este o distanţă de referinţă situat la distanţă mare de emiţător (1km - celule mari,

100m - micro celule, 1m - indoor);

n dă panta de modificare a atenuării şi depinde de frecvenţă, înălţimea antenei şi

condiţiile de propagare: n=2 pentru propagare în spaţiul liber:

n<2 pentru “line of sight indoor”mediu urban; n 1.6 – 1.8

n >>2 (n 4 – 6) dacă există obstacole în calea propagării, respectiv în mediu urban (n 2.7 – 5);

as(d0) se poate calcula pe baza unor formule teoretice sau

empirice; de ex. se poate considera propagare în spaţiul liber

- reprezintă lungimea de undă;

An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 5

dBXd

dndBdadBda sm

0

0 lg10

2

0

0

4

ddas

Page 6: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Caracterizarea canalului radio mobil

X reprezintă o variabilă Gaussiană cu medie zero

şi dispersie , variabilă dată în dB

este practic vorba de o distribuţie log – normală;

dispersia acestei variabile este dependentă de condiţiile de

propagare şi geometria site-ului şi dă abaterile lente ale

mediei datorită variaţiilor lente din condiţiile de propagare;

Caracterizarea fadingului plat

toate componentele de frecvenţă sunt afectate în

acelaşi mod;

este determinat de combinaţia dintre efectul Doppler şi

însumarea unor unde reflectate cu întârzieri identice;

însumarea acestor unde determină o modulaţie parazită de

amplitudine a semnalului recepţionat; An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 6

Page 7: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Caracterizarea canalului radio mobil

Modelul de canal utilizat: WSSUS “Wide Sense Stationary Uncorrelated Scattering” – canalul variază aleator

în timp;

Parametrii de bază:

v - viteza mobilului, c - viteza luminii, i - unghiul de incidenţă;

în situaţia unui emiţător izotropic care emite un

semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei g2,

spectrul Doppler este dat de relaţia:

puterea unei unde („scatterer”) este dată de:

An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 7

dii

c

c

d ffDopplerdeplasarec

fv

fc

vvfDopplerfrecventa

cos:;:

2

2

1

1

d

d

g

g

f

ff

fS

2

2

gP

Page 8: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Caracterizarea canalului radio mobil

funcţia de autocorelaţie a anvelopei recepţionate este

dată de relaţiile:

timpul de coerenţă: intervalul de timp în care funcţia

de transfer a canalului rămâne (relativ) constantă;

în cazul fadingului plat canalul acţionează ca şi un

amplificator cu amplificare complexă;

timpul de coerenţă se va defini ca şi intervalul de timp

(întârzierea ) în care funcţia de autocorelaţie nu scade sub

valoarea xg2 ;

formule empirice de calcul:

An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 8

tgtgEfJdedfefSr dg

fjg

f

f

fj

ggd

d

d

*

0

2cos2

2

2 22

0.5 0.9 2

1 9 9 0.423; ;

16 16c c c

d d d d

t t tf f f f

Page 9: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Caracterizarea canalului radio mobil

distribuţia Rayleigh a valorii câştigului canalului

presupune lipsa unei unde dominante;

în situaţia în care există o undă dominantă câştigul

canalului este distribuit Rice:

a0 este câştigul de pe unda dominantă;

I0(x) este funcţia Bessel modificată de speţa 1 şi ordinul 0

An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 9

uniformaedistributip

Rayleighedistributier

rp

er

rp

g

g

r

g

r

g

2

12

,

2

2

2

2 2

22

2

2

00

2

2

2

220

g

ra

g

arIe

rrp g

Page 10: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Caracterizarea canalului radio mobil

în situaţia în care numărul de unde sosite este mic

distribuţia amplificării canalului este de tip Nakagami;

An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 10

Page 11: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Caracterizarea canalului radio mobil

Caracterizarea fadingului selectiv în frecvenţă

din punctul de vedere al propagării multicale canalul

radio se poate descrie ca şi un filtru invariant în timp

– dacă se consideră viteza mobilului 0;

datorită mişcării şi propagării multicale se va obţine în

final un filtru variabil în timp şi canalul va fi selectiv

atât în frecvenţă cât şi în timp;

expresiile răspunsului în timp, g(t), şi a caracteristicii de

frecvenţă, G(f), ale canalului sunt dată de relaţiile:

ai – amplificarea căii de propagare

i – defazajul căii de propagare.

An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 11

i i

iii

j

i tAteatg i

i

fj

iieAfG2

(16)

Page 12: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Caracterizarea canalului radio mobil

funcţia de autocorelaţie a caracteristicii de frecvenţă,

funcţie dată de relaţiile următoare:

dacă undele recepţionate sunt necorelate atunci se poate

face următoarea simplificare:

în urma simplificării considerate se obţine următoarea

expresie a funcţiei de autocorelaţie în frecvenţă:

P() este profilul de putere al canalului

An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 12

i k

fjfj

kiGkki eeAAEffGfGEfffr

22**

2

1

2

1,

2**

2

1

2

1i

i

ii

i k

ki AAEAAE

0

222 dePefr fj

k

fj

kGk

Page 13: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Caracterizarea canalului radio mobil

2rms reprezintă dispersia întârzierilor de propagare

(„delay spread”) inserate de canal:

m reprezintă valoarea medie a întârzierilor;

g2 din relaţiile anterioare reprezintă puterea semnalului

recepţionat;

banda de coerenţă a canalului reprezintă banda de frecvenţă

în care canalul se poate considera constant;

reprezintă banda în care funcţia de corelaţie este peste xg2

formule empirirce de calcul:

An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 13

0

2

2

2 1

dPm

g

rms

0

2

1

dP

g

m

rms

c

rms

c

rms

c BBB

276.0;

5

1;

50

15.05.09.0

Page 14: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Caracterizarea canalului radio mobil

Clasificare tipuri de fading

An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 14

Page 15: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Caracterizarea canalului radio mobil

Modele de canale la 5GHz An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 15

Page 16: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Tipuri de diversitate

Tehnicile de diversitate împreună cu tehnicile de

combinare a semnalelor reprezintă o modalitate de

a îmbunătăţii performantele transmisiilor radio

afectate de fading;

idea de bază a acestor tehnici este de a transmite

copii ale semnalului pe canale independente.

replicile semnalului sunt afectate în mod diferit de fading;

dacă canalele şi fadingul sunt necorelate efectele introduse

pe canale diferite se compensează;

An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 16

Page 17: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Tipuri de diversitate

Diversitate în frecvenţă

Se transmite semnalul pe purtătoare diferite;

Replicile semnalului trebuie transmise pe canale

afectate diferit de fading:

Acest tip de diversitate este utilizat pentru combaterea

fading-ului selectiv în frecvenţă.

Purtătoarele trebuie separate cel puţin de lăţimea benzii de

coerenţă.

La recepţie, replicile semnalului sunt combinate înainte de

blocul de decizie.

Este cea mai ineficientă metodă de diversitate – necesită

resurse suplimentare de frecvenţă şi de putere.

An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 17

Page 18: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Tipuri de diversitate

Diversitate în timp

Se obţine prin transmiterea replicilor semnalului la

intervale diferite de timp.

Intervalul dintre transmisiile succesive trebuie să fie cel

puţin timpul de coerenţă a canalului pentru ca replicile

să fie afectate în mod diferit de canal.

La recepţie, replicile semnalului sunt combinate înainte de

blocul de decizie.

Acest tip de diversitate se poate obţine prin tehnici de tipul

“repetition coding”.

Acest tip de diversitate se poate utiliza pentru combaterea

fading-ului rapid.

Eficienţă scăzută; se poate utiliza numai pentru utilizatori statici.

An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 18

Page 19: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Tipuri de diversitate

Diversitatea în frecveţă şi în timp - exemplificare

Diversitate în spaţiu

Forma cea mai comună de diversitate;

Constă în utilizarea a mai multe antene atât la emisie

cât şi la recepţie.

Antenele trebuie să fie distanţate suficient de mult pentru a

se asigura o corelaţie redusă între semnalele transmise

Separare cel puţin de /2, dar de regulă sunt necesare spaţieri mai mari

Separe de 10 - 30 pentru o corelaţie de 0.7;

An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 19

Fre

cve

nta

Timp

Δf

Fre

cve

nta

Timp

Δt

Page 20: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Tipuri de diversitate

Se poate utiliza pentru combaterea atât a fading-ului selectiv

în frecvenţă cât şi a celui selectiv în timp.

Este necesară cunoaşterea stării canalului;

În funcţie de distribuirea antenelor se pot obţine trei

tipuri de diversitate spaţială:

Diversitate la emisie – sisteme MISO;

Diversitate la recepţie – sisteme SIMO;

Diversitate atât la emisie cât şi la recepţie – sisteme MIMO;

An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 20

Page 21: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Tipuri de diversitate

Diversitatea de polarizare

Se utilizează două antene polarizate ortogonal (la

transmisie sau recepţie);

Polarizarea ortogonală prezintă fading necorelat:

Unghiul de scatering relativ la fiecare polarizare este aleator.

Este posibilă numai o polarizare pe două ramuri.

Pierdere de putere de 3dB.

Soluţie alternativă pentru diversitatea în spaţiu;

Diversitatea unghiului de sosire

Sunt necesare antene direcţionale;

Semnale refractate din direcţii diferite sunt afectate

de fading independent; An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 21

Page 22: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Tipuri de diversitate

Diversitate de multicale

Legată de propagarea multicale

Replicile semnalului transmis sunt asigurate de căile multiple

asigurate de canal;

Diversitate de multiutilizator

Este legată de alocarea dinamică a resurselor şi

exploatarea diversităţii în frecvenţă şi în timp;

Este caracteristică metodei de acces OFDMA – vezi fig.

Este necesar un algorithm de scheduling care alocă

debite mari utilizatorilor cu resursele fizice mai bune;

Se asigură un debit maxim din pdv. al celulei, dar nu se

asigură “fairness” între utilizatori; An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 22

Page 23: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Tipuri de diversitate

Chunk / bin = unitate de resurse frecvenţă – timp;

An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 23

Page 24: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Tipuri de diversitate

An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 24

Exemplu de variaţie a eficienţei spectrale în

situaţia utilizării unei alocări de tip BFP

(“Best Frequency Positioning”), a unei

tehnici multiantenă de tip „Maximum Ratio

Combining” – MRC şi a diversităţii de

multiutilizator – fig. corespunde unui sector

dintr-o celulă sectorială, raport

semnal/zgomot + interferenţă 16dB, lărgime

de bandă 5MHz, şi structură de chunk

propusă iniţial de proiectul WINNER

L – număr de antene la recepţie

Page 25: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Tehnici de combinare a semnalelor

Permit utilizarea formelor de diversitate asigurate

de canalul radio

Expresia generală a unei replici a semnalului

recepţionat pe canalul i:

s(t) reprezintă semnalul transmis, zi(t) reprezintă zgomotul

aditiv pe canalul i, Aiejφi

modelează fading-ul care afectează

replica i a semnalului (câştigul canalului), iar M reprezintă

numărul de replici transmise.

“Selection combining”

Acest tip de combinare selectează replica

recepţionată cea mai puternică; An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 25

( ) ( ) ( ), 1,2,...,ij

i i ir t A e s t z t i M

Page 26: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Tehnici de combinare a semnalelor

Semnalul la iesirea blocului de combinare este:

Raportul semnal-zgomot instantaneu al semnalului

obtinut in urma combinarii este:

Raportul semnal-zgomot mediu al unei replici este:

Distribuţia cumulativă pe care o respectă raportul

semnal zgomot, , al unui semnal afectat de fading

de tip Rayleigh se poate scrie:

An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 26

01 ( )P e P

2

0

0

2 bE

N 2 22a

1 2( ) ( ) ( ), a max( , ,..., )j

SC My t a e s t z t a a a

2

1 2

0

max( , ,..., )bSC M

a E

N

Page 27: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Tehnici de combinare a semnalelor

Probabilitatea de “outage”

Se defineşte evenimentul de “outage” ca şi

evenimentul care apare în momentul în care raportul-

semnal zgomot scade sub un anumit prag, denumit

prag de “outage”.

Probabilitatea cu care apare evenimentul de “outage”

se numeşte probabilitate de “outage”.

th este pragul de “outage”, iar 0i este SNR mediu al replicii

i a semnalului

An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 27

0

1 1

1

th

th i

i

M M

outage th

i i

P P e

Page 28: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Tehnici de combinare a semnalelor

Variaţia probabilităţii de “outage” în funcţie de

numărul de replici ale semnalului.

An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 28

Page 29: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Tehnici de combinare a semnalelor

“Maximum Ratio Combining”

Acest tip de combinare ponderează replicile semnalului

astfel încât să maximizeze raportul semnal-zgomot al

semnalului obţinut.

Semnalul combinat poate fi scris:

Ponderile wi sunt alese în funcţie calitatea canalului i

Este necesară o estimare bună a canalelor pentru fiecare

replică a semnalelor.

Raportul semnal zgomot instantaneu

obţinut după combinare:

An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 29

1 1

( ) ( ) ( ) ( )i

M Mj

MRC i i i i i

i i

y t w r t w a e s t z t

2

1

2

0

1

M

i i

i

MRC M

i

i

w a

N w

Eb

Page 30: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Tehnici de combinare a semnalelor

Ponderile sunt alese astfel încât să maximizeze

raportul semnal-zgomot obţinut după combinare.

Coeficienţii de ponderare se pot de termina pe baza

inegalităţii Cauchy-Scwartz:

Raportul semnal-zgomot este maximizat în momentul

în care inegalitatea de mai sus este egalitate.

Astfel ponderile sunt alese ca fiind conjugatul câştigului

fiecărui canal, astfel se face şi corecţia de fază.

Semnalul la ieşirea

combinatorului devine:

An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 30

2

2 2

1 1 1

M M M

i i i i

i i i

w a w a

1

2

1 1

( ) ( ) ( )

( ) ( )i

Mj j

MRC i i i

i

M Mj

i i

i i

y t a e a e s t z t

a s t a e z t

Page 31: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Tehnici de combinare a semnalelor Raportul semnal zgomot al semnalului obtinut este:

Dacă replicile semnalului recepţionat sunt afectate de

fading de tip Rayleigh (independent pe fiecare canal),

raportul semnal-zgomot al semnalului obţinut în urma

combinării are o distribuţie de tip Gamma,

Parametrul de scalare al distribuţiei (“scale parameter”) egal

cu inversul valorii medii a raportului semnal-zgomot, (1/0);

Parametrul de forma (“shape parameter”) egal cu numărul de

replici recepţionate ale semnalului, M;

Acest lucru este valabil doar dacă variabilele aleatoare care

modelează SNR pe fiecare cale au aceeaşi medie.

An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 31

2

1

10

M

i b Mi

MRC i

i

a E

N

Page 32: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Tehnici de combinare a semnalelor

Funcţia de distribuţie cumulativă pentru raportul

semnal-zgomot obţinut in urma combinării este:

Probabilitatea de “outage” este data de funcţia de

distribuţie cumulativă având ca argument pragul de

“outage”:

An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 32

0

101

0

0

/( , , ) 1

!MRC

iM

GAMMA

i

P CDF M ei

0

10

0

/1

!

th

th

MRC

iM

th

outage th

i

P P ei

Page 33: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Tehnici de combinare a semnalelor

An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 33

“Equal gain combining”

Acest tip de combinare nu ponderează amplitudinea

diferitelor replici recepţionate ale semnalului:

Doar se corectează fază pentru a evita ca replicile

semnalului să se elimine.

Page 34: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Tehnici de combinare a semnalelor

Expresia semalului obţinut după combinare:

Raportul semnal-zgomot al semnalului obţinut după

combinare este:

An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 34

1

1 1

( ) ( ) ( )

( ) ( )i

Mj j

EGC i i

i

M Mj

i

i i

y t e a e s t z t

a s t e z t

2

1

0

M

i b

i

EGC

a E

M N

Page 35: Curs 4 - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~dtl/STLA/Cursuri/Curs_4.pdf · n=2 pentru propagare în spaţiul liber: ... semnal sinus nemodulat cu o putere a anvelopei ... formule empirice

Tehnici de combinare a semnalelor

Selection combining Maximum ratio combining Equal gain combining

An universitar 2014 – 2015

Semestrul I Sisteme de transmisie de largă acoperire eficiente spectral și în putere 35

ySC(t)

r1(t)

r2(t)

rM(t)

Σ

1je

2je

Mje

A1

A2

AM

yMRC(t)

r1(t)

r2(t)

rM(t)

1je

2je

Mje

ΣyEGC(t)

r1(t)

r2(t)

rM(t)