24
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013 HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI GUVERNUL ROMANIEI HOTARARE privind emiterea Acordului de mediu pentru proiectul ,Continuarea lucrarilor de construire si finalizare a unitatilor 3 si 4 Ia C.N.E. Cernavoda" ' . . in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 46 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. Articol unic. - Se emite Acordul de mediu pentru proiectul ,Continuarea lucn'irilor de construire si finalizare a unitatilor 3 si 4 Ia C.N.E. Cernavoda", amplasat in Str. Medgidiei nr. 2. localitatea CernavodE( judetul Constanta. prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. PRIM-MINISTRU VICTOR.VIOREL PONTA 25 sapternbtle 2013. Nr. 737. Contrasemneaza: Ministrul rnediului schlmbarflor cllmatice, Rovana Plumb M!oistrul pentru ape, paduri piscicultura, Lu¢ia Ana Varga Ministrul economiei, Varujl!n Vosganian Mlni$trul dele.gat pentru energie, Constantin Nita Ministnil afacerilot interne, Radu Stroe Minlstrul sanatatii, Gheorghe-Eugen Nicolaescu Ministn.d tfansporturilor. Rarnona-Nicole Manescu p. Ministrul afacerilor externe. George Ciamba, secretar de stat ACORD DE MEDfU Ca urmare a cereril adresate de Societatea Nationala functionarea Mlnisterului Mediului Schimbarilor Cllmatice ,Nuclearelectnca· -SA, cu sedlul 'In municlpl4t·6UCLif.E!,§tl;; ,, unor acte normative in domeniul mediului Str. Polona nr. 65, sectorul1, inregistrata Ia Agentla pentru· · ·schlmbanlor'Ciirnatice, cu modificarile si completarile ulterioare, Protectia Mediului Constanta cu nr. 6.548 RP;Q9.08.2006 se emite urmatorul: · Ia Ministerul Mediului Gospodaririi Apelor cu · ACORD DE MEDIU nr. 109.977/24.08.2006, precum a completarilor ulterioare inaintate pe tot parcursul procedurii de reglementare, in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privihci protectia mediului, aprobata cu modificari completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile l?i completarile ulterioare, a Legii nr. 111/1996 privind in siguranta, reglementarea, autorizarea controlul activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Hotanirii Guvernului nr. 4B/2013 privind ' · pentru proiectul ,Continuarea lucrarilor de construire finalizare a unitatilor 3 4 Ia C.N.E. Cernavoda" din Str. Medgidiei nr. 2, localitatea Cernavoda, judetul Constanta, · in scopul stabilirii conditiilor a masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului de ihvestitii care prevede realizarea in principal a urmatoarel6r categorii de lucrari:

HOTARARE - mmediu.gov.ro · a anvelopei: sistem necesar pentru mentinerea presiunii in controlate !iii aprobate in baza unor proceduri similare cu cele anvelopa Ia un nivel care sa

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: HOTARARE - mmediu.gov.ro · a anvelopei: sistem necesar pentru mentinerea presiunii in controlate !iii aprobate in baza unor proceduri similare cu cele anvelopa Ia un nivel care sa

4 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI GUVERNUL ROMANIEI

HOTARARE privind emiterea Acordului de mediu

pentru proiectul ,Continuarea lucrarilor de construire si finalizare a unitatilor 3 si 4 Ia C.N.E. Cernavoda" ' . .

in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, ~i al art. 46 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari ~i completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile ~i completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. - Se emite Acordul de mediu pentru proiectul ,Continuarea lucn'irilor de construire si finalizare a unitatilor 3 si 4 Ia C.N.E. Cernavoda", amplasat in Str. Medgidiei nr. 2. localitatea CernavodE( judetul Constanta. prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU VICTOR.VIOREL PONTA

Sucura~tl, 25 sapternbtle 2013. Nr. 737.

Contrasemneaza: Ministrul rnediului

~i schlmbarflor cllmatice, Rovana Plumb

M!oistrul d~legat pentru ape, paduri ~i piscicultura,

Lu¢ia Ana Varga Ministrul economiei, Varujl!n Vosganian

Mlni$trul dele.gat pentru energie, Constantin Nita

Ministnil afacerilot interne, Radu Stroe

Minlstrul sanatatii, Gheorghe-Eugen Nicolaescu

Ministn.d tfansporturilor. Rarnona-Nicole Manescu

p. Ministrul afacerilor externe. George Ciamba, secretar de stat

ACORD DE MEDfU

Ca urmare a cereril adresate de Societatea Nationala functionarea Mlnisterului Mediului ~~ Schimbarilor Cllmatice ~~ ,Nuclearelectnca· -SA, cu sedlul 'In municlpl4t·6UCLif.E!,§tl;; ,, p~rytr.u rttopif:i¢~rei:l unor acte normative in domeniul mediului ~i Str. Polona nr. 65, sectorul1, inregistrata Ia Agentla pentru· · ·schlmbanlor'Ciirnatice, cu modificarile si completarile ulterioare, Protectia Mediului Constanta cu nr. 6.548 RP;Q9.08.2006 se emite urmatorul: · ~~ Ia Ministerul Mediului ~i Gospodaririi Apelor cu · ACORD DE MEDIU nr. 109.977/24.08.2006, precum ~~ a completarilor ulterioare inaintate pe tot parcursul procedurii de reglementare, in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privihci protectia mediului, aprobata cu modificari ~~ completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile l?i completarile ulterioare, a Legii nr. 111/1996 privind desfa~urarea in siguranta, reglementarea, autorizarea ~~ controlul activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Hotanirii Guvernului nr. 4B/2013 privind organizare~ ' ~~

· pentru proiectul ,Continuarea lucrarilor de construire ~~ finalizare a unitatilor 3 ~~ 4 Ia C.N.E. Cernavoda"

din Str. Medgidiei nr. 2, localitatea Cernavoda, judetul Constanta, ·

in scopul stabilirii conditiilor ~i a masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului de ihvestitii care prevede realizarea in principal a urmatoarel6r categorii de lucrari:

Page 2: HOTARARE - mmediu.gov.ro · a anvelopei: sistem necesar pentru mentinerea presiunii in controlate !iii aprobate in baza unor proceduri similare cu cele anvelopa Ia un nivel care sa

---------

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013 5

-lucrari de constructie: lucrari de excavatii in incinta unitatii; - bazinul de combustibil uzat, inclusiv zona de pregatire a lucrari de reparatii plan~~e. zidarii, elemente de structuri interne transferului de combustibil; ale cladirilor, fundatii echipamente; lucrari de betonare a unor - cladirea transformatoarelor de evacuare a puterii; elemente noi de constructii; lucrari de montaj a structurilor - cladirea aferenta sistemului de depresurizare filtrata de metalice; lucrari de vopsitorii, protectii ~i aplicare de captu~eli urgenta a anvelopei; epoxidice Ia elemente de constructii; diverse lucrari - cladirea sistemului de racire cu apa Ia avarie; arhitecturale; - pavilionul administrativ.

- lucrari de montaj de echipamente ~i conducte: fixarea pe Principalele sisteme care deservesc fiecare dintre unitatile fundatii a echipamentelor care nu s-au montat inca; montarea 3 l?i 4 l?i functiile l?i/sau caracteristicile lor principale sunt: supor(ilor de conducte prin sud are pe placi inglobate in structuri Ansamblul reactorului: reactorul este alcatuit dintr-un sau prin prindere cu ancore autoperforante; montarea diverselor ansamblu (vas) cilindric de otel inox (calandria) introdus intr-a structuri metalice de sustinere a conductelor in interior; structura de beton (chesonul calandria) captu~it cu otel carbon montarea conductelor l?i armaturilor de inchidere ~i reglare prin 9i umpluta cu apa u9oara. Chesonul calandria are rolul de sudare; montarea tubulaturii :;;i echipamentelor de ventilatie, protectie biologica (Ia radiatii) l?i racire. Calandria contine 380 montarea instalatiilor de ridicat; finalizarea lucrarilor de montare de canale de combustibil in care sunt introduse fascicule de a conductelor l?i legaturi Ia retele exterioare; combustibil nuclear ~i mecanismele de control a reactivitatii.

-lucrari de instalatii electrice si de automatizare: montarea Calandria contine apa grea cu functie de moderare. transformatorilor ~i a panourilor de distributie; montarea Sistemul primar de transport al caldurii are scopul de a rastelelor ~i a traseelor de cabluri; montarea aparaturii de circula apa grea (agentul de racire) aflata sub presiune prin masura ~i control locale l?i legaturi pentru transmiterea Ia canalele combustibile, in scopul preluarii caldurii produse prin distanta; montarea panourllor electrlce de distrlbutie ~i de fisiune nucleara !?i de a o transfera ape! u~oare din sistemul comanda; montarea calculatoarelor de proces, a camerelor de secundar de transport al caldurii prin schlmbul de caldura comanda prlncipala ~?i secundara; legatura cu sistemul energetic realizat 1n generatoarele de abur. national de Ia ie~irea generatorului electric (bare capsulate) ~i§Wn'll,!l mQd~ratl)r este un circuit inchis de apa grea cu pana Ia statia de transformatoare de 400 kV; temperatura ~~ presiune sca~uta, avimd drept scop moderarea

- lucrari de curatire, de spalare a circuitelor tehnologice l;li energiel neutronilor rapizi l?i evacuarea caldurii degajate in probe hidraulice ale acestora; cadrul procesului de moderare.

_teste de operare ~~ punere in fl.mcvune (P.~.t=.) $i$t1Jlmul secungar ge .transport at c!ald!Jril este un circuit 1. Descrierea proieetuJui, lucrartle prevazute de proiect, abur.apa prin care este vehiculata i\f)a u~oara folosita in

inclusiv instalatiile l1i ecllipamentele generatoarele de abur pentru producerea aburului care va pune 1. Aspecte geoerale turblna 111 mieycare de rotatie. Aburul destins In turbina este racit

'1n condensatorul turbinei. Condensatorul este format din Amplasamentul C.N.E. Cernavoda a fost conceput inftial sa 3 co"'mi independente,_ cate unul pentru flecare corp (de 1·aasa

gazduiasca 5 reactoare CANOU 600, fiecare dintre ele estimate '~"" Ia 0 putere instalata bruta de peste 700 MW. Construclia a fust presiune) al tufbineL Racirea (~ondensatorului se face cu apa inceputa simultan Ia cele 5 unlt~~i, strategle care a fost prelevata din Canalql Ounare-Marea Neagrft schimbata la incenuful anilor '90 pentru ca unital lie sa se SiS~mul tvrbogenerator: abu1·u1 produs In generatoarele de

.... ~ ' abur este introdus fn turbina, uncle se destlnde. 1n timpul a cestui finalizeze pe rand. lJnitatife 1 ~i 2 au intrat tn exploatare proces energia termica a aburului se transforms ln lucru comerciala, astfel: Unitatea 1 in anul1996 ?i Unitatea 2 in anul mecanic 9; mai departe In energie electrica, prin intermediul 2007, celelalte unitati nucleare ramanand Ia vremea respectiva generatorului electric. Turbina este de condensatie s,i este in conservare.

Proiectul ,Continuarea lucrarilor de construire si finalizare a compusa dintr-un corp de inalta presiune ~~ 3 corpuri de joasa · presiune care e~peaza aburul intr-un condensator cu vid,

unitatilor 3 ~i 4 Ia C.N.E. Cernavoda~ reprezinta o continuare a pentru reaUzarea unui randament termic maxim. Generatorul lucrarilor lncepute anterior, stadiul de realizare a acestora fiind: electric de tip sincron furnizeaza curent alternativ Ia un nivel

- pentru Unitatea 3 (U3}, atat Iuera riie de constructll clvile mediu de tensium~. nucleare, cat ~i cele cfasice suntreallze1te In proportie de 52%, Sister:tmle ~eQtrlce aslgura 1n rnod Independent ~i redundant iar lucrarile de constructii hidrotehtHc~. alimentari cu apa ~i disponlbilitatea surselor de alimentare a consumatorilor interni, canalizare, in proportle de 49°/~t; atat rn operarea normallt cat ~i In oper'area anormala. Pentru

- pentru Unitatea 4 (U4), construc!iile civife sunt reallza1e atimentarea cu energie electrica de rez:erva, sau de avarie a in proportle de 15%. consum<)torilor cu functli de securltate nucleara sunt prevazute

Tehnologia folosita este de tip CANDU 600 - PHWR gQneraloote diesel de rezerva ~1. respectiv, generatoare diesel {Canadian Deuterium Uranium 600 ··•··Pressurized Heavy Water de avarie. Reactor) ~i face parte din tHiera de reactoare de fisJune, §ist~mele srun<iale ge $EW!Jtitatg au rolul de a asigura moderate ~i racite cu apa grea, avand drept cornbustibll uraniul secur!tatea nucleara a personalului, a populatiei $i a mediului natural. pentru fiecare dintre unitatile 3 si 4. Sistemele de securitate nu

2. Clacfirile, slste~le ~~ eehipamente principateale;tlf'ltitllora~i 4.:= 'indeptin·i;)$t; functii active in hrnpul functionarii normale a Unitatile 3 ~i 4 au fiecare, in compunere, unn~toarele c1adiri. ~ ·ceritra1Eil: ~~~·sunt solicitate sa intre in functiune numai In caz

principale: · de.functionare anormala a unor componente. Fiecare dintre - cladirea reactorului; unitatile'3 si 4 sunt prevazute cu urmi'itoarele sisteme speciale - cladirea serviciilor auxiliare nucleare; de s~curitate nucleara, independente: sistemul de oprire rapida - cladirea turbinei; _ .: nr; 1, sistemul de oprire rapida nr. 2, sistemul de racire Ia avarie - cladirea dieselelor de avarie ~i camera de comanda a zonei active !\li sistemul anvelopei.

secundara; Proiectul vnitatilor 3 si 4 are incluse urmatoarele masuri - cladirea dieselelor de rezerva; destinate imbunata1ifii raspunsului centralei in cazul unui - turnul pentru reconcentrare apa grea (D20) l?i co9ul de accident sever, masuri rezultate in urma evaluarilor de tip .. teste

dispersie; de stres" solicitate de Consiliul European 9i Comisia Europeana - cladirea treptei de inalta presiune a sistemului de racire 1;:~ 9i aprobate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor

avarie a zonei active; Nucleare:

Page 3: HOTARARE - mmediu.gov.ro · a anvelopei: sistem necesar pentru mentinerea presiunii in controlate !iii aprobate in baza unor proceduri similare cu cele anvelopa Ia un nivel care sa

6 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

- adaugarea unui sistem de depresurizare filtrata Ia urgenta echipamente !iii materiale de constructie, dispuse in condi\ii a anvelopei: sistem necesar pentru mentinerea presiunii in controlate !iii aprobate in baza unor proceduri similare cu cele anvelopa Ia un nivel care sa nu puna in pericol integritatea aplicate Ia unitatile 1 l?i 2. structurala; 5. Procese tehnologice de productie (in perioada de func\ionare)

- manta rea unor recombinatori autocatalitici pasivi in 5.1. Descrierea proceselor tehnologice interiorul anvelopei necesari pentru a diminua acumularile de Unitatea U3 (similar U4) va produce energie electrica pe hidrogen in urma accidentelor baza de proiectare !?ilsau a baza energiei nucleare prin transformarea succesiva a energiei accidentelor severe; de fisiune in energie termica in reactorul nuclear, a energiei

- calificarea seismica a bateriilor de clasa I si II in vederea termice in energie mecanica in turbina cu abur !iii a energiei alimentarii consumatorilor esentiali dupa un cutremur de baza mecanice in energie electrica in generatorul electric. de proiect; Turbogeneratorul centralei furnizeaza o putere a energiei

- cre!?terea capacitatii de descarcare a presiunii din electrice de 700 MWe utilizand aburul produs de energia chesonul calandriei, necesara evacuarii caldurii reziduale, astfel dezvoltata in reactorul nuclear tip CANDU. in cat sa se mentina integritatea chesonului in timpul unui Pe lantul transformarilor care au lac in procesul de producere accident sever; a energiei electrice exista sisteme inchise care folosesc drept

- adaos de apa in chesonul calandriei pentru a asigura agent termic apa grea, respectiv apa demineralizata (sistemul racirea continua a chesonului in cazul unui accident sever; primar de transport. a! caldurii, sistemul moderator, sistemul de

- asigurarea disponibilitatii echipamentelor mobile condensaUapa de alimentare a generatorilor de abur, sistemul (generatoare diesel, pompe) necesare interventiei dupa intermediar de racire) !?i doua circuite deschise care folosesc cutremure sau inundatii majore; apa din Dunike (sistemul de apa de circulatie l?i sistemul apa

- asigurarea unei llnii de racire cu apa de incendiu, calificata tehnica de racire }. seismic pentru bazinul de combustibil uzat pentru a aslgura incarcatura initiala de combustlbil se va produce Ia sursa suplimentara de apa in cazul unui accident sever. Societatea Nationala ,,Nuclearelectrica" ~ S.A. ~ Sucursala

N. 1 1 t 1 · b ·· d · t t l ¥1"1 3 · .,Fabrica de Combustibil Nuclear" Pitestl, in conformitate cu IVe u cu remuru w aza e prolec are pen ru um 8 '1 e ~1 prevederile Hotan3ril Guvernului nr. 643/2007 privind aprobarea

4 este definit prin acceleratia Ia varf a terenului- a::: 0,306 g. 3. obiective comune unitatllor 1, 2, 3 ~~ 4 Strategiei de selecwre a inveslitorilor pentru realizarea Pe platforma C,N.E. Cernavoda sunt realizate obiective care uniti;\\ilor 3 ~~ 4 de Ia CNE Cemavoda ~i ale Hotararii Guvernului

tunctioneaza in prez~ll'"lt pentru unitil!ple 1 ~~ 2 ~i care vor deservi nr. 69112008 pentru modificarea ~~ completarea anexei Ia l?i unitatile 3 ~~ 4, In urma realizarii unor micl lucrari de Hotararea Guvernului nr. 64312007 prMnd aprobarea Strategiei interconectare: de selectare a invesUtotilor pentn1 reallzarea unita~ilor 3 ~i 4 de

Ia CNE Cernavoda. - casa pompelor; prin proiect se va asigora montajul MateriHe P. fime, materialele, substant,elefamestecurile

echipamentelor necesare funt:tionarll acestora; _ centrala termica 4e pornlre; reprezlnta 0 sursa periculoase etc, utilizate in p(ocesul tehnologic sunt: dioxid de

" uraniu (U02), uranh.i (U), apa grea (020}, hldrogen, heliu, azot, suplimentara de abur pentru situa~We de pornire sau de oprire a oxigen, acetnena, carbid (CaCz), morfolina. ciclohexilamina unitatii nucleare:

_: sta\ia de tratare Chimica a apei; (altematlva pantru morlbllna}, hirlrat de hidrazlna, azotit de sodiu _ stat,ia de 110 K:V: prtn prolect se va asigura monialul (Fiomat5371RGC~100}, hidroxid de litlu, hitlroxid de sodiu, acid

~ clorhidric, clorura feric~. var, 13iocid MB-40. echipamentelor necesare func,ionarii U3 ~~ U4; _ remiza PSI ~~ cladirea pompelor de apa de incendiu: 5.2. Alimentarea cu apa ~i canalizarea; instalafil de repnere a

poluanfiTor - forajele de mare adancime; Pe amplasamentul centralei nucleare sunt reaHzate o parte - depozitul intermediar de combustibil ars (DICA); din lucrarHe hidrotehnice, de alimentare cu apa :?ide canalizare - depozitullntermediar de de~euri radioactive (DIDR): aferente unita~ilor 3 ~~ 4. Acestea au fost executate odata cu - centrul de control alternativ c:tlurgentelor; realizarea Unita1H 1, ~i anume priza de apa ~i canalul de - laboratorul controlul mediului; aductlune, precum ~i bazinul de distribl,tfe. - canalul de aduct,luoe ~~ ca.natul de evacuar~ apa de raeire; sursa de apa de racire pentru circoitele de apa tehnologica - pavilioanele administrative. de racire (apa de circulatie ~i apa tehnica) o constituie bratul Obiectivele comune unita:tllor U1~U4 sunt lncluse tn an~xa DunareaVeche, C<:lre avalde ramificatiade Ia Bala, preia Ia ape

Hotararii Guvernului nr. 1.515!2008 privlnd urnit(.>rea autorizatfei mioi 0 cota de numai 15····20% <:Ho debltlll frt(egfstrat pe Dun are de mediu pentru Societatea Natfonala ,.Nuclearelectrica'' ~ SA - Ia Silistra, Sucursala CNE ······ Unitatea nr. 1 si Unitatea nr. 2 ale Centraf~i Apa tehnologica este captata din Ounare Ia gura de intrare a Nuclearelecllice Cemavoda. ' Canalulur Dunare:-Marea Neagra, tranzitata pe Canalul

4. Alte aspecte nec;.es"re Qrganizaril platformei C~N.E. in ~Qna ounare,~-Marea Neagra bleful I ~1 pe canalul de derivatie, de unitatilor 3 ,14 onde este preluala .prin fntermediul llnor lucrari hldrotehnice

Pe platforma C.N.E. Cernavoda sunt prevazute slsteme de pentru utHitetile C.NE Cernavoda, conducte subterane pentru asigurarea alimenH1rii cu apa, a Lucrarile de gospodarire a apelor propuse prin proiect sunt: canalizarii menajere !?i pluviale, pentru trasee(;de cab.lqrt:: < .. ; .. ; $i$~emuJ i;je~pa de circulatie; electrice, rezervoarele de combustibil pentru diesele de avane · .::... sistemul de apa tehnica de serviciu; !?i rezerva. - sistemul de apa de stins incendiul;

Drumurile de acces pietonal 9i auto de pe platforma sunt - sistemul de apa de racire Ia avarie; dimensionate pentru a asigura circulatia mijloacelor de transport . - sistemul de distributie apa potabila; marfa, a echipamentelor si a personalului necesare desfasurarii - canalizarea a pel or pluviale, a a pel or tehnologice uzate !iii activitatilor, precum 9i pentru circulatia mijloacelor de interVentie a drenajelor de apa din panza freatica, aferente U3 9i U4; PSI side interventie medicala. - tunelul de evacuare a apei de racire in Dunare;

Z~na platformei C.N.E. Cernavoda aferenta incintei - statia de tratare chimica a apei; prin proiect, se va realiza controlate a unitatilor 3 9i 4 va fi delimitata printr-un sistem de extinderea liniilor de filtrare, celelalte sisteme componente fiind protectie fizica similar celui existent Ia U1 9i U2. deja executate pentru operarea unitatilor 1 9i 2;

Organizarea de 9antier va cuprinde facilitati temporare - gospodaria del?eurilor lichide radioactive; necesare personalului contractor l?i detinerii temporare, de - canalizarea menajera.

Page 4: HOTARARE - mmediu.gov.ro · a anvelopei: sistem necesar pentru mentinerea presiunii in controlate !iii aprobate in baza unor proceduri similare cu cele anvelopa Ia un nivel care sa

MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013 7

Alimentarea cu apa tehnoloqica (industriala) se face din nisip) din statia de tratare chimica a apei, a apei din panza fluviul Dunarea biefull al Canalului Dunare-Marea Neagra prin freatica din interiorul ecranului de protectie care inconjoara canalul de derivatie. cladirile nucleare, a apelor uzate de Ia separatorul de pacura, a

Debitele de apa necesare functionarii unitatilor 3 ~i 4 sunt: drenajelor inactive din cladirea turbinei ~i de Ia bazinul de Ozi max= 9.331.200 mc/zi (1 08 mc/s) ~i Q zi med = 6.863.616 mc/zi sifonare (cladirea diesel ~i cladirea racitori), a drenajelor de apa (79,440 mc/s). acumulata din subsolul cladirii serviciilor de sub radier.

Sistemul de apa de circulatie este un sistem deschis, Evacuarea apelor colectate in sistemul de canalizare pluviala alimentarea cu apa pentru fiecare unitate nucleara a C.N.E. se face in bazinul de distributie aferent C.N.E. Cernavoda. Cernavoda realizandu-se printr-un grup de 4 pompe. Sursa de Evacuarea in Dunare a apei de racire de Ia cele 4 unitati apa este fluviul Dunarea, apa fiind captata prin Canalul nucleare se face prin tunelul de evacuare in Dunare a apei de Dunare-Marea Neagra biefull- canal de derivatie- canal de racire, alcatuit din casete, tunele, canal deschis tip betonat ~i aductiune- bazin de distributie. canal de pamant cu debu~are in Dunare. Circuitul este

Sistemul de apa tehnica de serviciu este un sistem deschis dimensionat sa asigure evacuarea unui debit de 200 mc/s pe de apa bruta de racire, alimentat de bazinul de distributie prin canalul betonat. · intermediul pompelor aferente din casa pompelor. Apa bruta Evacuarea apei de circulatie ~i a apei tehnologice provenite filtrata este distribuita in cladirea serviciilor si cladirea turbinei, de Ia U3 si U4 se face in Dunare sau in bieful II al Canalului unde asigura racirea urmatoarelor echipamerite: schimbatorii de Dunare-Marea Neagra (in cazul unor situatii speciale). Debitul caldura pentru apa intermediara de racire, racitorii pentru ulei evacuat de apa calda de circulatie ~i de apa tehnologica de lagare turbina, instalatia pentru producerea apei racite, serviciu calda de Ia o unitate nucleara este de 53,8 mc/s. condensatorii de abur auxiliar, rezervoarele peotru apa de racire lnstala\iile de preepurare a apelor uzate sunt: pentru grupurile diesel de rezerva. - separator de pacura pen!ru apele tehnologice uzate din

Sistemul de apa potabila alcatuit din: sursa subterana gospodaria de pacura ~i pentru apele meteorice din (3 foraje de mare adancime cu H "' 100 m); reteaua de apa cuvele/ba~ele rezervoarelor de ulei ~i combustibil; potabila a ora~ului Cernavoda; staVa de pompe; reteaua de - denislpator pentru apele pluvlale; apa potabila din incinta CNE cu rezervoare de apa potabila ·-- sistem de neutraffzare penttu apele rezultate din procesul (V = 1000 me.). . de regenerare, spalarl echipamente l?i pardoseala de Ia statia

Sistemele de drenaj de pe amplasament necesare asigurarii de tratare chJmica a apei. functionarii optime a unnatllor u:'3, respectiv U4 sunt Slstemutde de~euri Hchide radioactive colecteaza efluentii

- drenajul exterior din jurul cladlrilor nucleare, dln lncinta llchizlradioactlvl asigurimd de asemenea stocarea. prelevarea ecranata aferenta U3, respactlv U4: probelor. decontamlnarea (daca este cazul) ~?I evacuarea

- drenajul din jurul ctt~dlrtl serviciilor auxl!iare nucleare; controfata a de!?eurlfor lk;hide radioactive provenite din _ drenajul in jurul bazinului de combustibil uzat; functionarea sistemelor de proces din partea nucleara a _ drenajul Ia puturile reactorului: sunt aferente u3• centralei, precum ~~ din actlVlta~ile de lntre~inore. revizie,

U4 reparalii ~~ decontaminare, respectiv · Oeseurile Hchide radioactive sunt colectate fn flecare unitate

Sisternul de apa de stin~ inc~ndlu are ca sur.sa de. apa nuclea'.ra In rezervoare de baton Gaptus:i1e cu tas. ina epoxidica, necesara stlngerii ln~ndillor apa qln Dunare, prelevata fie dln -r canalul de derivat,ie, fie dupa trecerea acestuia prin sitele ampfasate In cladirea serviciilor. Dupa umplerea flecarui bazin

se face masurarea actlvita\ii gama ~i a conpnutului de tritiu. fn rotative aferente sistemului de apa tehnica de servlciu. Sistemul caz.ul in care este nevole, se realiz.eaza decontaminarea in de apa pentru stins incendlu alcatuit din doua rezervoare sta1ia de tratare a de~eurilor Hchide radioactive f?i, ulterior, apele suprateraoe cu V ::: 1500 me fiecare, staW:.~ de pompe. statia de decontaminate sunt evacuate in emlsar. pompe pentru refacerea rezervei de incendlu, ratele de apa de Activitatea efluentilor Hchizi radioactivi este masurata cu incendiu, instala,ii automate de stins iocendiu. rnonitorul de enuenti llchizi radioaclivi. Monltorul de efluenti

Sistemul de apa de racire Ia avarie reprezinta o sursa lichlzi radloactlvl este amplasat !a subsolul cladirli serviciilor. alternativa de apa deracire in cazut unor evenimente care pot Acesta oetermioa <:antitate.a de radionucllzi emitatori de radiatii duce Ia pierderea sistemelor de evacuare normala a calduril. gama din efluentii lichizi. tritiul ~l C-14. Agentul de racire este apa din· Dun are preluata din bazinul de 5.3. $tt($e de emisii ,1 instalafilpentru protectia atmosferei distributie, a) Syrse d~ ~misii n§lragioactiv~

Canalizarea ~~ evacuare~ $\Pelor~JMle Activ!Hi1ile care genereaza emisil fn atmosfera in perioada Apele uzate tara coo1inut radioactiv proVln din t1rmatoare!e organizMi de ~ntier ~~ a: lucrarilor de construc\ie sunt activita~i

surse: sistemul de drenaje inactive, purja de Ia generatorul de de constructH•montaj echiparnente ~~ conducte, instalatii a bur, apa calcla de Ia C¢ndensatori, apa teMol¢gica de seJviclu. electrice l?i de automatizare. precum l?i unele lucrari de refacere sistemul de caoalizare menajera. slstemul de canallzare ape a retelei de drumllri conform necesitatllor, inclusiv emisiile pluviale, sistemul de drenaj ape treatice, statia de tratare rezultate din transportul acestora, chi mica a apel (~lam de Ia decantori, ape neutralizate dln Utilajele folosite {camioaoe, mac.arale, utilaje de lncarc-at-ridicat, rezervoarele de neutrallzare, ape de spa!aro odo :la .. fi!tn~l~: !=:Qri1PI'?$<.l.a.~;~tot1iere, buldozere etc.) func\loneaza cu rnotoare mecanice). • ' ·• ' • · · .. ·. ··, tip dlesei$i·emitln atmosfera cantitati netnsemnate de poluan1i, astfel

Canalizarea menajera colecteaza apele menajere prov~nite incat impactul asupra calitatii aerului este nesemnmcativ, in condi1ii de Ia partea clasica, cele provenite de Ia cladirea ser:viciilbr"de de functionare a acestora Ia parametrii proiectati. Ia cele doua unitati nucleare din proiect ~i cele provenite de Ia · Tn perioada de constructie pot sa mai apara emisii fugitive ca pavilionul administrativ al unitatilor 3 ~i 4. Apele uzate menajere · urrriare a operatiilor de sudura in spatii inchise, a operatiilor de sunt transportate gravitational Ia statia de pompare ape finisaj ~i de vopsire a cladirilor. Eliminarea acestor emisii fugitive menajere amplasata intre unitatile U3 ~i U4, iar de aici este se realizeaza prin retinere ~~ ventilare. pompata catre statia de pompare .,Valea Ci~melei" a ora~ului Aerul uzat necontaminat radioactiv din cladirea serviciilor si Cernavoda ~i sunt preluate de catre statia de epurare a ora~ului din cladirea turbinei este preluat de sistemul de evacuare a~r Cernavoda. necontaminat, respectiv de sistemul de ventilatie al cladirii

Canalizarea apelor pluviale asigura evacuarea apei de turbinei ~i este evacuat direct in atmosfera. Aerul provenit din ploaie, a apei rezultate de Ia spalarea filtrelor mecanice (cu cladirea reactorului (considerat aer potential radioactiv) este

Page 5: HOTARARE - mmediu.gov.ro · a anvelopei: sistem necesar pentru mentinerea presiunii in controlate !iii aprobate in baza unor proceduri similare cu cele anvelopa Ia un nivel care sa

8 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

preluat de sistemul de ventilatie al cladirii reactorului 9i de d. sistemul de izolare automata a anvelopei amplasat in sistemul de recuperare vapori apa grea, este filtrat 9i evacuat in cladirea reactorului; este necesar detectarii emisiilor radioactive mod controlat prin co9ul de dispersie. cu valori peste pragul de declan9are.

Alte surse de emisii potentiale neradioactive care nu sunt 5.4. De!jeurf rezultate din funcfionarea unitafilor nucleare UJ !ji U4 controlate de sistemele de ventilatie ale centralei sunt: aburul 5.4.1. Deseuri neradioactive proven it de Ia vanele de pe conductele de abur 9i de Ia supapele Principalele tip uri de de9euri neradioactive de siguranta care descarca aburul in atmosfera numai in situatii periculoase/nepericuloase estimate a rezulta din functionarea anormale de functionare, precum 9i degajarile de vapori unitatii U3, respectiv U4 9i codurile corespunzatoare prevazute provenite de Ia generatoarele tip diesel, de Ia rezervoarele de in Legea nr. 211/2011 privind regimul de9eurilor sunt stocaj uleiuri 9i de Ia sistemul de canalizare al statiei de tratare urmatoarele: ulei ungere (13 02 05*); emulsie (apa + ulei + 9lam) a apei. (13 01 05*); solventi (14 06 03*}; fluid hidraulic (13 01 11*);

Sursele de poluanti neradioactivi din cadrul unitatilor 3 9i 4 electrolit baterii (16 06 06*); etilenglicol (16 01 14*); recipienti ale C.N.E. Cemavoda sunt sistemele care utilizeaza combustibili probe biologice (20 01 39*}; baterii 9i acumulatori (16 06 01*); (combustibillichid u9or, motorina), dupa cum urmeaza: centrala materiale absorbante (18 02 03); solutii de spalare (11 01 12); termica de pornire, diesele de rezerva 9i de avarie. anvelope uzate (16 01 03); de9euri cu continut de substante

Centrala termica de pornire este realizata pentru a asigura organice (16 03 06*}; sticla (20 01 02}; lemn (20 01 38}; fier necesarul termic Ia pomire pentru toate unitatile de pe platform a (17 04 05); cupru (17 04 01 ); hartie (20 01 01 ); de9euri centralei nucleare. Aceasta se afla in regim de a9teptare 9i se municipale 9i asimilabile (20 03 99).

De9eurile neradioactive periculoase, lichide sau solide, sunt utilizeaza numai Ia pornirea unei unitati nucleare. Pentru unitatile acumulatorii cu plumb, uleiuri, solventi, probe biologice, glicol, 3 9i 4, dupa realizarea lor, exista posibilitatea de pornire 9i prin solventi inflamabili, reclpienti de probe biologice, emu!sli etc. preluarea aburului necesar de la unitatile 1 sau 2 aflate In S.4.Z. Oe~euri radioactive functiune, fara a se utili.za aburul provenit din functionarea Princlpalele tipuri de de~euri radioactive rezultate in timpul centralei termice de pornire. func~lonarii unita~llor 3 ~l 4 sunt combustlbilul ars, ra~ini uzate,

Centrala termlca de pornire este pusa in functfune dear Ia filtre ?i cartul?e mtrante t.tzate, site aferente ba~e!or de colectare pornirea de Ia rece a unitatifor nucleare eyi poate as:lgura in caz {din sistemul de drenaj activ), fillre de carbune activ, de9euri de necesitate incalzirea spatiilor administrative. solide de activitate media (rezultate din componentele

Depozitul de combustlblllichld necesar funclionaril centralei sistemeloc aferente p~flii nucleare ), del)>euri solide slab active termice de pomire este compus dln doua rezervoare metaHce {rezultate dhopera~iile zllnice dln centtala). supraterane (2 x 1000 m3) pentru pacura ;>i un rezervor-tampon 5.5 . .SubsMnte ~; amestecuri pericutaase de 1 00 m3 pentru motorina. Substantele ~~ amestecurUe periculoase prlncipale necesare

b) Surseie de efluenti ga.zosi radioactivi s1..111t cladirea desfa~uraril procesefor tehnologice in timpul functionarii reactorului, bazinele de stocare combustibil uzat centrul de unitalilor 3 ~i 4. sunt amonia~ 25%, ciclohexamina, nitrit de decontaminare ~i gospodaria de apa grea, · soditt nitrat de sodiu, biocid MB,.,40. etllenglicol, tlidrochinona,

Efluen;il gazo!?i radioactivi rezuttati din operaraa centr~lei hipoclorlt de sodiu, acid citric, carbune activ, hidroxid de litiu, nucleare contin gaze nobile, partict,~le, iod, trltiu, C·14. n!trat de gadoHniu hexahidrat min. 99,9%, anhidrida borica,

Efluentii gazo~l radioactM se colecteaz_a prin slstemele de renex 36. ventila~ie ale centralel, acestea asigurand totodata circulatia Unitatile 3 l?i 4 ale C.N.E. Cernavoda sunt utilizatori de aerului dinspre zonele cu potential scazut de contaminare catre substante/amestecuri peliculoase aflate sub incidenta .zonele cu potential ridicat de contaminare. Ulterior are loc Regulamentului {CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European procesul de filtrare !?i evacuare controlata printr.un co~ de !?i al ConsiHului din 18 decembrle 2006 privind lnregistrarea, dispersie cu lnaftimea H = 50,3 m ~~ diametrul interior d = 2,3 m. evaluarea. autorizarea si restrictionarea substantelor chi mice

Controlul efluentilor gazo~i radioactivi se realizeaza prin: (REACH}. de tnfiintare 'a Agen~iei Europene pentru Produse a. sistema de flltrare montate pe conductele de evacuare ale Chi mice, de modlficare a Directivei 1999/451CE !jli de abrogare

sistemelor de ventilaU.e.astfel: a Regularnentului (CEE} nr, 793/93 al Consiliului ?i a - o unitate de filtrare in 3 trepte (pentru retinere~ partlculelor Regulamantl..lh.il {CE) nr. 1 A88194 al Cornislei, precurn ?i a

radioactive !?I a iodului radioactiv) montata pe evacuarea Directivei76/769/CEE a Consiliulul si a Directivelor 91/155/CEE, sistemului de ventila1ie aJ cladllil re(lctorulul; 93167/CEE, 93!105/CE 9i 200121/CE ale Comisiei, cu

- o unitate de filtrare in 3 trepte {pentru retinerea particulelor modificarl!e ~~ coropietarll(:! ultertoare. radioactive ~~ a iodolui racHoactiv) montata pe evacuarea ln cadrul activitatilor desfa~urale aferente unitatilor 3 ;;i 4 nu sistemului de ventilape al bazinului de combustibil uzat; se utillzeaza compu~l organici organoclorura~i cu continut de

· blfenili polidoruratl (PCS). - o unitate de filtrate (penttu retioerea J)articule!l:ir .B. fnc:adrare.a proiectulufln raport cu ariile naturale protejate

radioactive} montata pe conducta slstemuiulde evacuare aer Canatul .de evacuare a apelor de raclro este dispus rata de contaminat din dadlrea servk:lilor, siturHe Natura 2000 din sectorul Cernavoda-Harsova al

b. sistemul de recuperare a vaporilor de apa grea care, prin fluviului Dunarea, astfel: · intermediul unui sistem de uscatoare, realizeaz;i! retiner.ea:: ···· · SliN ·· ···2000 ROSCI0022 c 1 1 o a·· · 1 d tritiului din atmosfera cladirii reactorului. asigurandu~se ~s.it~f-4f :: .• ··. t+ · t ¥ ··:. a:tura anara e e un ru: mc u e

T cca 700 hi dih partea din aval a canalului de parnanl, Ia capatul o reducere a emisiilor din centrala; . caruia apa de racire debu9eaza In Dunare;

c. sistem_e de monitorizare _a efluenlilor g~zo:;;i_r~dioa9tlvi: _ . - Situl Natura 2000 ROSPA0002 Allah Bair-Capidava: - momtorul de efluentl gazo91 rad1oact1v1; mascara lirnita sudica a sitului este Ia cca 6,5 km aval de locul de

radioactivi~atea _efluentului gazes inainte de evacuarea prin . · debu9are a apei de racire in Dunare; co9ul de d1spers1e; . . - Situl Natura 2000 ROSPA0017 Canaralele de Ia Harsova:

- sistemul de monitorizare apa grea in aer, amplasat pe limita sudica a sitului este Ia peste 33 km aval de locul de C09UI de dispersie; debusare a apei de racire in Dunare.

- detectorii de radioactivitate amplasa1i in cladirea 1. 'Situ I de lmportanta Comunitara ROSCI0022 Canaralele reactorului astfel: un ansamblu pe conducta de evacuare ·a Dunarii are suprafa~a totala de 25.943 ha ?i include ecosisteme sistemului de ventilatie 9i al doilea ansamblu pe conducta de predominant forestiere, acvatice ?i semiacvatice, urmate de cele evacuare a sistemului de recuperare vapori de apa grea; cu vegetatie ierboasa 9i cele antropizate.

Page 6: HOTARARE - mmediu.gov.ro · a anvelopei: sistem necesar pentru mentinerea presiunii in controlate !iii aprobate in baza unor proceduri similare cu cele anvelopa Ia un nivel care sa

MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013 9

in cadrul studiului de evaluare adecvata a fast identificat Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru faptul ca pana de apa cu temperatura modificata a apei Dunarii proiect s-a derulat cu respectarea prevederilor urmatoare: poate influenta cca 2,16% din ecosistemele acvatice situate intr-a -art. 46 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului zona de cca 3,5 km lungime ~i maximum cca 350 m latime din nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari sectorul Dunarii, zona aflata intre confluenta canalului de ~i completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile ~i evacuare a apei de racire ~~ zona din dreptullocalitatii Seimeni. completarile ulterioare;

Formularele standard Natura 2000 referitoare Ia siturile - Hotararea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea prezente in zona de influenta a proiectului contin urmatoarele procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului ~i informatii din punctul de vedere al obiectului de protectie: Situl pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse Natura 2000 ROSCI0022 Canaralele Dunarii a fast desemnat acestei proceduri, cu modificarile ulterioare, anexa nr. 1 punctul parte integranta a Retelei Natura 2000 pentru protectia 3.2 (in vigoare de Ia data depunerii solicitarii de obtinere a urmatoarelor obiective de conservare: 15 tipuri de habitate acordului de mediu, august 2006 pana Ia data de 24.11.2006); naturale de importanta comunitara, dintre care 3 habitate de - Hotararea Guvernului nr. 1.213/2006 privind stabilirea interes conservativ prioritar; 23 de specii salbatice de flora si procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului fauna (altele dedit pasari) protejate prin anexa 11 a Directiv~i pentru anumite proiecte publice ~i private (in vigoare de Ia data 92/43/CEE a Consiliului, respectiv 0 specie de mamifere, de 24.11.2006 pana Ia data de 11.09.2009); 4 specii de amfibieni !iii reptile, 15 specii de pe!?ti, 0 specie de - Hotararea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea nevertebrate ~i doua specii de plante. Tn afara acestor specii, in impactului anumitor proiecte publice ~i private asupra mediului, formularul standard al Situ lui Natura 2000 ROSCI0022 cu modificarile ~i compleUirile ulterioare, anexa nr. 1, pet. 22;

- Ordinul ministrului apelor !?i protectiei mediului Canaralele Dunarii mal sunt prezente !?i 15 specillmportante de nr. 86012002 pentru aprobarea Proceduril de evaluare a plante ~~ animale care au stat Ia baza desemnarii sitului. De impactului asupra medlului ~~de emitere a acordu!ui de rnediu, asemenea, situ! se suprapune peste alte ani naturale protejate, cu modificarile ulterloare (Tn vigoare de Ia data depunerii respectiv: situ! Natura 2000 ROSPA0039 Ounare--Ostroave soHcitarH de obtinere a acordului de mediu, august 2006 pima Ia (protejat pentru 39 de specii listate in anexa lla Directiva Pasari data de 27.04.201 0}; ~i alte 10 specii de pasari cu migratie regulate nementlonate In - Ordinul ministrufui medlului ~?i padurilor, al ministrului anexa I a Directivei Pasari) ~~ ariile naturale prot~jate de interes administratiei ~~ internelor, al ministrutui agriculturH ~i dezvoltarii national: Recifut neojurasic de Ia Topatu- cod 2.35.2., Locul rural~ ~~ at ministn.ltul dezvoltarii reglO!iale ~i turlsmului fosilifer Seimenli Mart - cod 2.355. ?i Locul fosi!lfer nr. 135/76/84/1.284/2010 privind aprobarea Metodologiei de Cernavoda - cod 2.354,, desemnate Prll'l Legea nr. 512000 aplicare a evaluMi impactului asupra mediutui pentru proiecte privind aprobarea P!anului de amenajare a teritoriutol na\ionat - publica ~i private; Sectiunea a HI-a -zone protejatf;l. - Conventla privind evaluarea impactului asupra mediului

2. Situ! Natura 2000 ROSPA0002 Allah Bair-Capidava cu fn context transfrontlem, adoptata ta Espoo Ia 25 februarie 1991 suprafata de 11.645 ha a fost inclus in Re\oeaua et.~roperma de (Com'tmfia Espoo} ratlfk:ata prin legea nr. 22/2001, anexa nr. 1, arii naturale protejate Natura 2000 pentru protect}a a 43 de .pet 2. Termocentrate !?i alte instala!ii de cornbustie cu o specii salbatlce de pasari de interes conservatlv Ustate in productle tetmica egala sau mal mare de 300 MW !?i centrale anexa I Ia Oirectiva Pasarl ~~ 37 de specii de pasart cu migra~e nudeare 9i alte reactoare nucteare (cu exceptia lnstala\iilor de regulata, nementionate rn anexa I Ia Directiva Pasari. Acest sit cercetare pentru producerea 9i conversia materialelor fisionabile se suprapune cu aria naturala protejata de interes national ~~ a celor fertile, a caror putere maxima nu depa~e~te 1 kW Dealul Allah Bair 'in suprafata de 10 ha, declarata prin Legea sarcina terrnk:a continua)"; nr. 5/2000 prlvind aprobarea Planului de arnenajare a teritoriutui - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5712007 privind national - sectiunea a 111-a - zone protejate. Proiectul regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor unitatilor 3 $i 4 nu ocupa suprafele In situ! ROSPA0002 Aflah naturale, a florei. ~~ a faunei salbatice. aprobata cu modificari !?i Bair-Capidava. completari prin Legea nr. 49/2011;

3. Situ! Natura 2000 ROSPA0017 Canaralele d~ Ia Har~ova - Ordioul roinistrului rnediului !7i pMurHor nr. 19/2010 pentru cu suprafata de 7.40o ha a fast des~mnat parte.iotegranta a aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a Retelei Natura 2000 pentru proteclia a 39 de specii salbatice de efectelor poten,lale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor · t t· 4' 1 - 1 j o· 1· p- - · · naturale prote)ate de interes comunitar. m eres conserva lV rnen}tona e m anaxa ja .. tree tva asart $1 tn urma rezunatelor t?i concluziilor raportului privind impactul a altar 32 de specil de pasari cu migratie regulata, nementionate asupra mediuM.. a d~Jrnentelor sunlimentare inaintate de in anexa 1 Ia Directiva Pasari. r·

Proiectul unita,Hor 3 s, i 4 nu ocupa suprafete in situl titularul de proiect in pelioada 2006-2013 ~~ a concluziilor ' formulate In oplniile finale ale statelor poten\lal afectate de

ROSPA0017 Canaralele de la Ha~ova. proiect se poate a firma ca pentru fiecare element de mediu au in vecinatatea prolect\Jiul unitatilor 3 ~i 4 ate C.I\I.E. fost iderdlficate ~i evaluate impacturile posibile Ia functionarea

Cernavoda nu exista specii !?i habitate prioritare pentru a caror unitatilor 3 ~~ 4, precum !li impactul cumulat Ia tunctionarea conservare au fost desemnate siturile Natura 2000 .ROSCl0022 . ~lm:uJt~n~ .a c~lor4 unit.aU nucleare ~~ nu a rost identincat un Canaralele Ounarii, ROSPA0002 Allah Bair-; •• :capidava'<~ ' in-ipact serl'iriificativ negativ in situatia functionarii normal e. ROSPA0017 Canaralele de Ia Hti~ova, ai?a cum &Unt Aportul termic suplimentar prin evacuarea efluentului de Ia mention ate in For~ularele stan_dard Natura _2~~Q ·~ ~~ ·in c.N.E. Cernavoda in Dun are determina forma rea unei pene de Ordonanta de urgenta a GuvernuiUI nr. 57/2007 pnvtnd reg1mul apa. cu temperatura modificata. Se estimeaza ca efectul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, ~a. ·gradientului termic al efluentului de Ia C.N.E. Cernavoda nu florei ~~ faunei salbatice, aprobata cu modificari ~i completari prin· prezinta un impact semnificativ negativ daca functionarea Legea nr. 49/2011. unitatilor 3 ~i 4 respecta conditiile din Avizul de gospodarire a

II. Motivele l?i considerentele care au stat Ia baza emiterii apelor nr. 54/2013 privind ,Continuarea lucrarilor de construire acordului de mediu, luand in considerare concluziile si si finalizare a unitatilor 3 si 4 ale CNE Cernavoda" emis de recomandiirile raportului privind impactul asupra mediulu'i, Administratia Nationala ,Apele Romane" care reinnoie~te Avizul ale studiului de evaluare adecvatii !jii ale parti{:ipiirii de gospodarire a apelor nr. 35/2011 privind ,Centrala Nucleara publicului Cernavoda unitatile 3 ~i 4", jude~ul Constanta. Aceste condi!ii

Page 7: HOTARARE - mmediu.gov.ro · a anvelopei: sistem necesar pentru mentinerea presiunii in controlate !iii aprobate in baza unor proceduri similare cu cele anvelopa Ia un nivel care sa

10 MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

prevad cain Dunare temperatura va fi cu maximum 10° C peste Criteriile pe baza carora s-a ales alternatiya ioclusjv temperatura apei fluviului, dar nu mai mare de 35° C, dupa tehnologica si de amplasament parcurgerea zonei de amestec. fn construirea scenariilor pentru analiza eficientei instalarii

Nu a fast identificat un impact negativ semnificativ asupra unitatilor 3 si 4 s-a avut in vedere construirea unui scenariu de evolutiei florei ~i faunei din zona de influenta a proiectului baza' corespunzator ipotezei de baza pornind de Ia evolutia datorita deversarilor de apa tehnologica calda in Dunare. necesarului de energie electrica pentru Romania. Au fast

Au fast prezentate masuri pentru prevenirea/diminuarea studiate 4 alternative. Evolutia posibila a acestui scenariu s-a impacturilor potentiale negative asupra mediului ~i conditiile bazat pe Strategia pentru cre~terea eficientei energetice in necesare functionarii normale Ia capacitatea de operare, in Romania, ~i ,Foaia de parcurs in domeniul energetic din conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Aceste masuri Romania", anexa Ia Hotararea Guvernului nr. 890/2003, cu ~i conditii sunt preluate in prezentul acord de mediu, Ia capitolele modificarile ~i completarile ulterioare. corespunzatoare. Alternativa 0: a reprezentat ,abandonarea" lucrarilor de

in cadrul documentatiei de evaluare a impactului asupra constructie deja executate pe amplasament pentru unitaWe U3 mediului, pentru situatiile de accident sunt prevazute proceduri ~~ U4 ~~ asigurarea necesarului de energie prin realizarea unei de operare, masuri de interventie a personalului centralei centrale termoelectrice de 1400 MWe care utilizeaza nucleare, precum ~~a altar autoritati responsabile. combustibili clasici (gaze, pacura, carbune).

Rezultatele ~i concluziile studiului de evaluare adecvata a Realizarea unei asemenea centrale pe amplasamentul impactului de mediu prezinta evaluarea impactului asupra Cernavoda presupune, printre altele, constructia ,gospodariei speciilor ~i habitatelor protejate, inclusiv a celor de interes de combustibil", instalatie care nu poate fi construita pe actualul comunitar, in zonele de influenta ale proiectului, respectiv ln amplasament, deoarece necesita suprafete mari construite. siturile Natura 2000 ROSCI0022 Canaralele Dunarii, Celelalte 3 scenarii st.udiate pent.ru asigurarea necesarului ROSPA0002 Allah Bair-Capidava ~i ROSPA0017 Canaralele de energie Ia nivel national pentru orizontu12025 au avut o parte de Ia Har~ova. Analiza ia 1n considerare ~~ aspectele comuna ~~ o parte C<:lre le-a dlterentiat. semnificative ale potentialului impact asupra biodiversitatii din Scenarlul A a considerat acoperirea cererii de energie ariile naturale protejate incluse sau suprapuse fn aceste situri electrlca prin instalarea a 13 x 255 MW (3315 MW) in centrale Natura 2000. Prin stucfiul de evaluare adecvata s-,a estimat ca cu ciclu combinat turbine cu gaze - turbine cu abur pe gaze prin functionarea unita\flor 3 ~i 4 nu exista un impact $ert'lnificativ naturale; care condltC Ia niveltd anului 2025 Ia un consum de asupra: gaze naturale de 3,4El.x 10B ma.

- habitatelor {>i speciilor salbatiee de interes comunitar care Sceoariul a a con1'!iderat mentinerea p~na In anul 2025 a stau Ia baza desemnaril sltulul Natura ~WOO ROSCl0042 unui consum anual cvasiconstant de lignit ~~ huUa Ia nivelurile Canaralele Dunarll ~i a arillor naturale protejate pe care le din foal$ de parcurs tn domeniul energetic din Romania !Ji prin include; instalarea a 3 x 255 MW (765 MW} in centrale cu cic!u combinat

- speciilor de pasarl care constiluie oblectul de protect,le al turbine cu gaze ·-··turbine cu abur pe gaze naturale, a 14 x sitului Natura 2000ROSPA0002 Allah Bait-Capidava; 165 MW (2310 MW) In grupuri cu atdere In strat fluidlzat Ia

- speciilor de pasarl salbatice a caror const:~Nare a pres:luneatmo:sferica cu reclrculare cu funcponare pe lignit ~i a determinat desemnarea arlei de protec,ie spedala ROSPA0017 2 x 165 MW {330 MW, respectiv a unui total de 3405 MW) in Canaralele de Ia Harsova. grupuri cu ardere In strat fluidizat Ia presiune atmosferica cu

Tn cazul spE>.ciilor alohtone a fast identifir..ata In Dunare reclrculare cu functlonare pe huila !?i care conduc Ia un consum prezenta speciei invazive Corbicvla fluminea (increngatura Ia nivelul anului 2025 de 23 milioane tone lignit, 1 ,3 milioane Mollusca) in amonte ~i aval de gura canalului de evacuare a tone huila \)i 0,8 x 109 mJ de gaze naturale. apelor de racire de Ia C.N.E. Cernavoda, precum ~i tn canalul de Scenarlul C, fat~ de scenariul 8, ia in considerare construirea deversare, dar nu s-a constatat un efect negativ al prezentei Unitatii V3 de Ia Cernavoda {700 MW} ~~ instalarea a 14 x acesteia asupra scoidlor autohtone; aceste specif ocupa n1~ 165 MW {2310 MW) in grupuri cu ardere Tn strat fluidizat Ia spatiale similare, convie\uind tmpreum1L presiune alrnosferidi cu recirculare cu functionare pe lignit, a

Conclu;di!e studiulyi ge G¥;@luare S)dqcyalfi prezinta faph .. d cit 2 x 165 MW (330 MW, respectiv a unui total de 3340 MW) in impactul proiectului tmitatuor 3 ~~ 4 este nesemnlficatlv; l.:tr grupurl cu ardere "in strat fluidizat fa preslune atmosferica cu functionarea concomitenta a 4 unitati nucleare pe reclrculare, cu funcvonare pe huila, care conduc Ia un consum amplasamentul C.N.E. Cemavodi3 no afecteaz~ st~re~ de la nivelul anului 2025 de 23 miiloane tone lignit, 1,3 milioane conservare favorabill:i a habita~lor l?l speciilor, inclusiv a celor tone huila si 1,8 mllioane tee de combustlbil nuclear. de interes comunitar. CriterHfe care au stat Ia baza compararH scenariilor construite

De asemenea, a fost estimatca functionarea unltatilor 3 ~~ 4 pe t.ermen lung au fost grupate In trel categorii: tehnico­nu determina un impact semnlficativ asupra habitatelor naturate economite, de impact asupra mediului l?i de impact social. ~i speciilor de flora !?i fauna din zona de innuen@ ~ proi~c.tulyi, Din analiza multicrileriala a rezultat ca scenariu favorit eel direct sau indirect, nici petermen scurt saulung;.nidi in.faia':de. > Care' inciudea r~alizarea UniUltii U3. Ulterlor, cand s-a analizat constructie, in cea de operare sau de dezafectare, nici cuinulat posibi!itatea construirH ~~ a Unitatii U4, din analiza criteriilor cu eventualul impact al altar activitati desfa~urate in.C:N:E. .. cl:leltuielilortotale actualizate", a ,impactului asupra mediului" ~i Cernavoda. · a. celui ,tehnico-economic", a rezultat ca functionarea

in contextul predictiilor schimbarilor climatice pe termen .unitatllor 3 ~~ 4 de Ia Cernavoda va conduce Ia diferentierea mult mediu ~i lung previzionate in Romania - zona Dobroge9,_; mai substantiala ca scenariu favorabil, fata de scenariile coroborate cu impactul general nesemnificativ asupra mediului anterioare analizate. evaluat in timpul functionarii unitatilor 3 !Ji 4, se estimeaza ca Alternativ;;~ propusa prin acest proiect reprezinta alternativa efectul determinat de evacuarea efluentului cald in Dunare de Ia optima, din urmatoarele considerente: C.N.E. Cernavoda cu 4 unitati nucleare nu genereaza efecte - este un proiect pentru continuarea lucrarilor Ia unitatile negative asupra speciilor ~i habitatelor de interes conservativ, 3 !]i 4 pe amplasamentul de Ia C.N.E. Cernavoda; aceste lucrari iar impactul este evaluat ca fiind nesemnificativ. au fast intrerupte fiind efectuate numai lucrari de conservare;

Page 8: HOTARARE - mmediu.gov.ro · a anvelopei: sistem necesar pentru mentinerea presiunii in controlate !iii aprobate in baza unor proceduri similare cu cele anvelopa Ia un nivel care sa

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013 11

-de Ia aprobarea amplasamentului au fast efectuate lucrari Borcea ~i. respectiv, Dunarea Veche. Dupa realizarea acestor de constructii pentru unitatile 3 ~i 4 astfel: pentru U 3- 52% lucrari se estimeaza case vor asigura urmatorii parametri: din lucrarile civile pe partea nucleara ~i clasica ~i de 49% din - debitele minime asigurate pe Dunarea Veche, in aval lucrarile de constructii hidrotehnice, alimentari cu apa ~i de bifurcatia de Ia Bala, vor fi de 40-42% din debitul canalizari; pentru U 4- 15% din lucrarile civile; Dunarii unice Ia Silistra;

- amplasamentul C.N.E. Cernavoda cu 4 unitati tip CANDU - o scadere a nivelurilor minime ale apei pe bratul Bala a fast aprobat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 15/1979 cu 0,80 m ~i o cre~tere a acestuia pe bratul Dunarea pentru aprobarea amplasarii CNE Cemavoda cu reactor nuclear Veche, in aval de bifurcatia de Ia Bala, cu 1,20 m, de tip CANDU-PHW 600 MWe, cu 4 unitati cu cate 660 MWe respectiv 1,08 min sectiunea Cernavoda; fiecare, in amplasamentul Cernavoda, ~i executarii unor lucrari - a fast realizata evaluarea impactului proiectului asupra de instalatii in regim derogatoriu, inainte de elaborarea biodiversitatii care a concluzionat faptul ca proiectul va avea un proiectului de executie; impact nesemnificativ asupra speciilor ~i habitatelor protejate,

- este realizata pe amplasament ,Unitatea 0", unitatea care precum ~i a ariilor naturale protejate ~~ siturilor Natura 2000 din cuprinde servicii de deservire comune pentru toate unitatile zona, respectiv: ROSCI0022 Canaralele Dunarii, ROSPA0002 nucleare (Statia de tratare chimica a apei, Central a termica de Allah Bair-Capidava ~i ROSPA0017 Canaralele de Ia Har~ova. pornire ~~ Statia de pompe incendiu). ,Unitatea 0" a fast Pe amplasamentul proiectului ~i in imediata vecinatate a dimensionata si pentru a deservi necesitatile unitatilor 3 si 4. acestuia nu au fast identificate habitate naturale ~i/sau specii de

Alegerea amplasamentului centra lei nucleare s-~ facut luand interes comunitar care pot fi afectate de implementarea in considerare caracteristicile fizice ale amplasamentului proiectului. Proiectul nu provoaca o deteriorare semnificativa (seismologice, geologice, meteorologice ;>i hidrologice), sau o pierdere a unor habitate naturale de interes comunitar ~i caracteristicile socio-demografice !?i de ulilizare a terenului, nu utilizeaza resurse de care depinde diversltatea biologica din caracteristicile de proiect ale reactorului ~~ conformitatea cu cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar; criteriile ~i cerintele de securitate nucleara. - in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra

Pentru definirea ~~ confirmarea condiliilor geologice ~i mediului sunt fumizate informatii complexe din domeniile seismice au colaborat speciali~ti ai Universitatii Bucure!?ti ~i specifice altor autor1ta1i de reg!ementare ~i control Ia nivel expefti internationali. Datele seismologice ale amplasamentului nalional {domeniul nut:lear. at saniita\ii popu!atiei, al gospodaririi utilizate pentru proiectarea Centralel Nuclearo-Eiectrice apelor~i af managementului situatiilor de urgenta), informa1ii Cernavoda au fost determinate de lnstitutul National de repre.zentatlve pentru stadiU! actual al procedurii de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pam~ntulul ~l, uiterior. au reglemeotare. Acestea reflecta realtzatea proiectului ~i fast expertizate independ.ent. comisla Natit.>nala pentru functlon;ilrea acHvlta~il C.N.E. Cernavoda In conformitate cu Controlul Activita~ilor Nucleare ~i Agen\ia fnternallonala pentru legislatta nationala ~11n1ernationafa; Energie Atomica au coordonat verificarl ~i expertize ale - punctele de vedere exprimate de autorita\ile nationale amplasamentului ~~ ale proiectului utill:zand ghidurlfe !?i repre:zentate tn Comisia de analiza tehr1ica Ia nivel central: metodologia Ia zi recomandata pentru a demonstra asigurarea Comisia Nationals penlru Controlul Activitatilor Nucleare, securitatii nucleare ~l pentru contlrmarea interpretMlor utilizate MinisteNI Economiet Minlsterol Sanatatii. Minlsterul Afacerilor in studiile de amplasament ale c.N.E. Cernavoda. lnteme - h"lspectorato.l Gerieral pentru SiltJatii de Urgenta,

Finalizarea lucrarilor de execupe Ia unita\ile 3 ~i 4 va conduce Mlnisteruf Transporturllor, Ministeruf Agricufturii ~i Dezvoltarii Ia cre~terea capacitalli de producere a energiei electrice a Rurale, Ministerul Dezvoltarii Regionale ~iAdministratiei Publice, c.N.E. Cernavoda cu 0 putere de eel pu~in 1440 MWe 111 Mlnisteruf Mediufui ~i Schimbarilor CHmatice. Administratia vederea satisfacerli cererii suplimentare Ia nivel national si Na!ionala ,.Apele Homane'', Agen\ia Nationala pentru Protec1ia regional de furnizare stabila de energie electrica oblinuta prin Mediului;

- oplnia Comisiei din 26.11.2010 fn conformitate cu tehnologii cu emisii reduse de carbon. articolul43 din Tratatuf Euratom referitoare Ia finalizarea

Motivele care au stat Ia baza luarii deciziei de emitere a acordului de mediu unitatlfor 3 ~~ 4 ale Centralei Nucleare de Ia Cemavoda,

-- -- Romania; - terenul pe care se continua fucranJe de executie f~ - scrisoarea de confort privind autorizarea unitaVIor 3 ~~ 4

unitatile 3 ~~ 4 este proprietate~ SocietaW Naticmale ale CN€ Cemavoda emisa de Comlsia Nat,ionala pentru ,Nuclearelectrica'' SA.~ Sucursafa C,N.E. Cernavoda slf~ce parte din categoria ,subzone unitati deproductie aferente CNE•; Controful Activltatilor Nucleare (rnal 2012) mentioneaza ca

_ autorizalia de amplasare a cent;·alei nvcleare tlp CANOU proiectul este autorizabH in conformitata cu legislatia specifica dorneni~lfui nuclear tn vigoare ~i preia propunerile de

pentru 4 unitati nuclaara a fost emlsa de Comitetul de Stat 1rrtbunalatlre rezultale tn urma reevaluarii marginilor de pentru Energia Nucteara In anut 1978; securitate nuc!eara (testele de stres) pentru centralele

- este un proiect strategic necesar asiguraril securlfatii nvcleawelectrice e.~1ropene, solicit~te de catre Consiliul energetice a tarii prin asigurarea unelhalante echilibrale ifltre European ~l Cotnls:ia Europeanii tn um1~1 accldenlului de Ia cererea !?i productia nationala de energie. filnd unul dlntre Fukushima {Japonia); proiectele majora care contribuie la realizarea scer~Jiui~Jl QpHnt ;: : , : 11I~~)Jf:il~ d~ securitate nucle~ra respecta principiile de de dezvoltare a sistemului energetic navonal pentru' peribacla? · baza stabiflle plin birectlva 2009/71/EURATOM a Consiliului din 2007-2020, In conformitate cu documentul Strategia 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru Energetic~ a Romaniei pentru perioada 2007-2020 actualizata securitatea nucleara a instalatiilor nucleare; pentru penoada 2011-2020; · 7 raportul misiunii de evaluare a hazardului seismic, em is de . ---: posibil~tatea asi~~~arii debitelor necesare functionarii in . 'Agentia lnternationala pentru Energie Atomica (iulie 2012) cu

c1rcu1t desch1s a 4 umtatl nucleare de 700 MW, Ia aslgurarea. titlul ,Report on the 2nd follow up review mission for the normata de 97%, reprezinta conditia pentru functionarea probabilistic seismic hazard analysis and development of design unitatilor 3 ~i 4; aceasta conditie este inscrisa, de asemenea, ~i basis ground motions for the Cernavoda NPP Units 3&4" in Avizul de gospodarire a apelor nr. 54/2013. Astfel, unitatile (,Raport al celei de-a doua misiuni de evaluare a analizei nucleare U3 ~i U4 vor putea intra in func1ionare numai dup·a probabilistice de hazard seismic ~i stabilirea bazelor de punerea in functiune a lucrarilor de regularizare ale Qunarii proiectare seismica pentru amplasamentul unitatilor 3 ~i 4 de Ia pentru schimbarea repartitiei debitelor de apa pe bra1ele Bala, CNE Cernavoda");

Page 9: HOTARARE - mmediu.gov.ro · a anvelopei: sistem necesar pentru mentinerea presiunii in controlate !iii aprobate in baza unor proceduri similare cu cele anvelopa Ia un nivel care sa

12 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

- reactualizarea analizei riscului de atac terorist asupra anumite substante periculoase evacuate in mediul acvatic al C.N.E. Cernavoda realizata de Comisia Nationala pentru Comunitatii, transpusa in legislatia nationala prin Hotan3rea Controlul Activitatilor Nucleare in cooperare cu autoritatile Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de statului cu responsabilitati in prevenirea, combaterea 9i eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor 9i pierderilor de raspunsul Ia evenimente de acest tip (anul 2012). Analiza ia in substante prioritar periculoase, modificata 9i completata prin considerare to ate informatiile relevante privind riscul de atac Hotararea Guvernului nr. 1.038/201 o; terorist, cele mai noi cerinte 9i ghiduri aleAgentiei lnternationale _ Directiva 91 /271/CEE privind epurarea apelor uzate pentru Energie Atomica privind siguranta nucleara 9i protectia urbane, cu modificarile ulterioare, transpusa in legislatia fizica, precum 9i recomandarile grupului de lucru ad-hoc privind siguranta nucleara (AHGNS _ Ad Hoc Group on Nuclear nationala prin Hotararea Guvernului nr. 188/2002 pentru Security) stabilit Ia nivelul Consiliului Uniunii Europene; aprobarea unor norme privind condi!iile de desdircare in mediul

_ politica nationala de gospodarire a de9eurilor radioactive acvatic a apelor uzate, modificata 9i completata prin Hotararea este aliniata Ia cerintele internationale stabilite prin ,Conventia Guvernului nr. 352/2005; com una asupra gestionarii in siguranta a combustibilului uzat 9i - Directiva 78/659/EEC privind calitatea a pel or dulci care asupra gospodaririi in siguranta a de9eurilor radioactive" necesita protectie sau imbunatatiri in vederea intretinerii vietii elaborata de Agentia lnternationala pentru Energie Atomica 9i piscicole, cu modificari 9i completari, transpusa in legislatia ratificata de Romania prin Legea nr. 105/1999 pentru ratificarea nationala prin Hotararea Guvernului nr. 202/2002 pentru Conventiei comune asupra gospodaririi in siguranta a aprobarea Normelortehnice privind calitatea apelor de suprafata combustibilului uzat 9i asupra gospodaririi in siguranta a care necesita protectie 9i ameliorare in scopul sustinerii vietii de9eurilor radioactive, adoptata Ia Vi en a Ia 5 septembrie 1997, piscicole, cu modificarile l?i completarile ulterioare; precum 9i Ia politica de gospodarire a de;;eurilor radioactive _ Dlrectiva 2006/11/CE privind poluarea cauzata de anumite promovata Ia nivelul Uniunii Europene; substan~e perlculoase evacuate in mediul acvattc al Comunitatii

Respectarea cerinte!or comunitare transpose in legislatia transpusa in legislatia nationata prln Hotararea Guvernului nationala d p 1 r ·

_ Directiva 2011;92/UE a Parlamentului European ~~ a nr. 351/2005 privin aprobarea rogramu ui de e 1mmare consiliului din 13 decembrie 2011 privlnd evaluarea efectelor treptata a evacuaritor, emislllor ~~ pierderilor de substante anumitor proiecte publice ~i private asupra mediului, transpusa prioritar periculoase, modificata ~~ completata prin Hotararea in legisla1ia nationala prio. Hotar<1raa Guvemului rlt. 445/2009 Guvemului nr. 1.038/2010; privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice ~~private - Directlva 2008/50/CE a Parlamentufui European ~i a asupra mediulul, cu modifidirile ~i completarlle ulterioare; ConsiUului din 21 mai 2008 prlvind calltatea aerului inconjurator

- Directiva-<:adru a Apei 2006/60/EC transpusa In leglslatia ;:>i un aer mai cural pentru Europa ~~ Dlrectiva 2004/1 07/CE a national.a prin legea '*Pelor nr. 107/1996, cu rMdificarile ~?i Parlamentului European~~ a Consiliului din 15 decembrie 2004 completarile ulterioare; privind arseniul, cadmiul, mercurul, niche!ul, hidrocarburile

- Directive 2006/60/CE a Parlamentului ~i a Conslliului din aromatice pollciclice fn aerul inconjurator transpuse ii"llegislatia 23 octombrie 2000 care stabile?te cadrul comunitar de ac~iune nationala pfin Legea nr. 104/2011 prlvind calitatea aerului in domeniul politicii apei, transpusa in legislatia nationala prin inconjur~tor: Legea apelor nr. 107/1996, cu modiflc.arUe ~~ completarUe _ Directiva Habitale 92/43/CEE a COt1Siliului din 21 mai ulterioare; h b"t t 1 · ··1 d _ Directiva 98183/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 1992 privind conservaroa a 1 atelor na ura e J?l a specu or e privind calitatea apei destinate consumului uman, transpusa In fauna l?i flora salbatica de interes comunitar ~Ji Directiva legislatia na~ionala prin Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei Pasari 79/409/CE privind conservarea pasarilor salbatice, potabile, republicata, cu modilicarile !?i completarile ulterioare; modificata ~~ completata prin Directiva Pasari 2009/147/CE

- Direcliva Consiliului 75/440/CEE din 16 ilmie 1975 privind transpuse in lagislatia nation ala prin Ordonanta de llrgenta a calitatea apei de suprafata destinate prepararii apei potabile In Guverm.dui nr. 571:2007 privind regimul ariilor naturale protejate, statele membre, transpusa in tegisla~a nationala prin Hotarf.lrea conservarea habitatelor naturale. a llorei ~~ faunei salbatlce, cu Guvernului nr. 100/200?. pentru apmbarea Normelor de cantate modifidiri ~~ completari, aprobata prin Legea nr. 49/2011; pe care trebuie sa Ia indeplineasca (lpele de suprafa~' utifizate ..... Directiva 2008/98/CE a Parlamenb.Jiui European ~i a pentru potabilizare l}i a Normativului privind metodele de Conslliului din 19 noiembrie 2008 privind de~eurile 9i de masurare ~i frecventade pr~tevare ~~ analiza a propelor dln abrogate a a11umitor dlrectlv~:~, transpusa in legislatia apele de suprafata destinate producerii de apa potabHa, romaneasca pnn l.egea nr. 21112011 privind regimul de~eurilor. modificata \)i cornp!etata prin Hotararea Guvemului Qum r3§pundefrespecta obiectiv~!e de proteqie a mediului nr. 567/2006; din zona

- Directiva Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 priviod ln urma analizei ~i investiga~lilor aproftmdate dln studiul de tratarea apelor urbane reziduale, cu mod!ficarila ulterioare, evaluate adecvata !?i a interpretarii acestora se apreciaza ca transpusa 'in legislatla nationala prin Hotararea Guvemului proiectul unita\llor 3 ~i 4 ale c.N.E. Cernavoda a iuat in nr. 188/2002 pentru aprobarea unor oorme privi!Jd .condiWle o~, .· considerare: '· •· . descarcare in mediul acvatic a apelor uzate,= .modiflcata ;~r: · ·· ~ obiectiVele de mediu stabilite prin Directiva-cadru Apa completata prin Hotararea Guvernului nr. 352/2005; . promovate ~i implemenlate prin Hotararea Guvernului

.- Directiva Con~iliului 78/65~~EEC din_.18 iuii: 197~ P!i~~~d nr, 80/2011 pentru aprobarea Planului national de management cahtatea apelor dulc1 care neces1ta protect1e sau 1mbunatatm m afe.rent portiunii din bazinui hidrografic international al fiuviului vederea intretinerii vietii piscicole, cu modificarile 9i compietarile . · Dunarea care este cuprinsa in teritoriul Roman'iei; ulterioare,. transpusa in legislatia nationals prin Hotara~ea· - directiile de interes national ~i european ale Strategiei Guvernulw nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehmce Uniunii Europene pentru regiunea Dunarii aprobata de catre privind calitatea apelor de suprafata care necesita protectie 9i Comisia Europeana Ia 8 decembrie 9i adoptata Ia 24 iunie 2011 ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicole, cu modificarile 9i in cadrul Consiliului European; completarile ulterioare; - directiile de interes national :;;i european ale Strategiei

- Directiva 2006/11/CE a Parlamentului European ?i a Uniunii Europene pentru regiunea Dunarii :;;i Planului asociat de Consiliului din 15 februarie 2006 privind poluarea cauzata de actiuni.

Page 10: HOTARARE - mmediu.gov.ro · a anvelopei: sistem necesar pentru mentinerea presiunii in controlate !iii aprobate in baza unor proceduri similare cu cele anvelopa Ia un nivel care sa

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEAI, Nr. 634/14.X.2013 13

Luarea in considerare a impactului direct. indirect si cumulat Pulberile in suspensie rezultate din activiUitile de curatare a cu al celorlalte activitati existente fn zona conductelor vor fi colectate prin sisteme de filtrare a aerului

Activitatile care se desfa~oara in zona proiectului pe o raza aferente echipamentelor de sablat. de cca 10 km in jurul C.N.E. Cernavoda au fast grupate pe Se va urmari ca nivelul de zgomot al utilajelor ~i al urmatoarele 4 zone: zona industriala Cemavoda-Saligny, zona echipamentelor sa se incadreze in domeniul prevazut in portului industrial Cernavoda, zona dispersata in ora~ul specificatia tehnica (cartea tehnica) fara a depa~i limitele din Cernavoda ~i zona dispersata in jurul comunelor Mircea Voda ~i normativ. Stelnica. Principalele activitati economice sunt: activitati a3) Protectia solului. a subsolului si a apelor subterane economice (navale, stocarea ~i distributia produselor petroliere, Titularul de proiect are obligatia de a lua toate masurile astfel activitati agricole, lucrari de constructii, cariere de argila); incat toate activitatile din perioada de constructii-montaj, a conductele magistrate de transport de petrol ~i benzina testelor tehnologice ~i de pun ere in functiune sa se desfa~oare (Constanta-Pite~ti, Constanta-Pioie~ti, Constanta-Borze~ti fara poluarea solului, subsolului !?i a apelor subterane. ~i Ploie~ti-Constanta); caile de transport rutier, feroviar, naval a4) Managementul deseurilor (Dunarea Veche !?i Canalul Dunare-Marea Neagn3). De~eurile rezultate in perioada de executie a proiectului sunt

Obiectivele si activitatile economice care se desfasoara in in principal urmatoarele: de?euri din demolari {de~euri de prezent in zona central~i nucleare nu determina un' impact pamant, de~euri de beton), de?euri din refaceri de hidroizolatii, cumulat cu tipul de activitate desfa?urata de C.N.E. Cernavoda deseuri asfaltice, bituminoase, deseuri de namol din camine Ia functionarea cu 4 unitati. (posibil contaminate cu reziduuri petroliere), de~euri de

Ill. ivlasuri pentru prevenirea, reducerea ~i unde este ambalaje ?i de?euri textile (echipamente de protectie deteriorate posibil compensarea efectelor negative semnificative sau uzate etc.), fier ?i otel, materiale plastice, vopsele, hartie, asupra mediului cmion ~i uleiuri uzate.

Titularu! de proiect are obliga\ia respectarli procedurilor. a Se vor respecta prevederi!e legale, proceduri!e ?l masurile modului de lucru si a masurilor descrise in documentatia de de prevenire ~ifsau reducere a scurgerilor accidentale, evaluare a impactului asupra mediului care a stat Ia · baza procedurile de managemental de~eurilor rezultate din aGtivitatile emiterii prezentulul acord de mediu. Titularul de proiect va lua de constructu-montaj, actlvit:atile de intretlnere periodica a toate masurtle prevazute In !egislatia nationala. incluslv In cea utilajelor l?i vehiculelor, precutn ~i manipu!area c(xespunzatoare din domeniul nuclear, precum ~lin cea interna1ionala, In vederea ~~ stocarea combustibllllor 9l materialelor. implementarli ~i asigu~rn ceior mai inalte exigente de protec~e Tlturarul de prolec:t are obligatia de a lua toate masurile fizidi ?i securitate nuclearcHnca din etapade proieclare, precum tlec:esare pentru colectare~ ?i depozitarea in condi~ii !?i, ulterior. In perioada de punere r11 func!iune, functionate Ia corespunzatoare a de9eurilor industriale neradioactive generate capacitatea nominata ~I interven!le in sltuatii neprevazute, in tn pelioada de realilafe a proiectullti !?i de a se asigura ca perioada de dezafect.:~re "i remediere a .:~mplasamenh,llui, in operatlunile de colectare, transport, eHrninare sau valorificare sa

y fie rea!i~ate prtn firme speciallzate ~i autorizate. vederea asigurarii unul inalt nivel de protec~le a personaluh)i. a I · , , d' 1 , litularul de proiect ·are obligatia de a lua toate masurile

popu atlel:?l me ru.ut nece$are care aslgura gospodarlrea In l;>iguranta a eventualelor a) Masuri in timpul reafizarii proie(;tului. 1 a1) ProteQ\ia calltatil apei tle~eurl radioactive generate ~~ va as gura implementarea Titularul de proiect are obligatia de a lua masurile necesare acestor masuri, atat In actlvit8\lle de teste tehnologice, cat ~i pe

perioada punerii in funqiune. in vederea ellminarii sau diminuarii oricarui impact negativ aS) Protectia naturij/arii!or naturale protejate de interes asupra apelor de suprafata ~~ a apelor subterane, In conditiile comunitar aplidirii principiullli ALARA (As Low As Reasonable Prolectul no utilizeaza resllrse de care deplnde diversitatea Achievable- eel mal scazut nivel rezonabil posibil), atat in biologici!l din cadrul ariilor naturale protejate de interes perioada de constructie-montaj, cat !?l in perioadele de teste comunitar. tehnologice ~~ de functionare. Pe amplasamentul proiectului ~i al organizarii de ~antier nu

Toate evacuanle de ape in receptori se vorface tn condltiile se vo( feauza depo~te de materlale s:au de substan~e care sa impuse de Avizul de gospodarire a apelor emis pentru unitayle ah~cteze speciHe ~llsau habil:alele naturale de interes comunitar. 3 9i 4 ale C,N.E. Cert1avoda (in vigoare), coretandLHSe totodalil Lucr!irile se vor realiza astfellncat sa se asigure starea de cu conditiile :;;.i masurlle prevazute inAutoriza~la de ~ospodarire conservare favotabili3 a speciilor $l habit.atelor pentru care au a apelor emisa pentru C.N£. Cernavoda unitaiile 1 !?i 2 (fn fost deelarate si!t1rlle respective. · vigoare). a6) Protectia impotrlva radiatiifor

In perioada de executie a lucrarilor se vor lua toate rnasurite Titularul de proiect, din momeotul incarcarii cornbuslibilului in care se irnpun pentru evitarea poluaril apelot', pentru protet;tia reactor, va lua toate masurile de protectie a personalului, factorilor de mediu, a zonelor apropiate. luandu-se masuri de popula!lei S?i meditJI~ti, in contormitate cu Normele fundamentals prevenire f?l c?mbatere a poluarilor ac;:l,?e~1~1e, fn specia~ cu de securltate radiologica aprobate de catre Comisia Na1ionala prod use petrohere, ca urmare a exploataru utllajetor tehnotog1ce. pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in vederea evitarii

Namolurile proven ita din epurarea a pel or uzate t9 in~talatljlq., :: contamiN!tH/evacuarii emisiilor radioactive. de preepu!"are vor fl ~epozitate in mod_ corespuntator" $i,l.llterf6t,' · · ' hj M~~titi i~ timpul exploatarii '* efectul implementarli acestora evacuate m conforrmtate cu prevedenle legale. . b1) Protectia calitatii apei

a2) Protectia atmosferei: protectia impotriva zgomotullli si . Se va asigura functionarea optima a instalatiilor de vibratiilor preepurare a efluentilor li~hizi neradioactivi. Titularul d~ proiect

Titularul de proiect are obligatia de a lua toate masurile. · are obligatia verificarii periodice a integritatii funclionale a necesare pentru ca emisiile de poluanti in atmosfera provenjtt:l- sistemelor de drenaj aferente cladirilor reactoarelor din jurul de Ia utilajele ~i de Ia vehiculele utilizate sa fie astfel in cat bazinelor de combustibil uzat ?i a cladirii serviciilor auxiliare, in valorile-limita ale poluantilor in aerul ambiental sa respecte vederea prevenirii eventualelor efecte asupra apelor subterane. prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului Apele pluviale de pe suprafata gospodariei de combustibil9i inconjurator, precum 9i cele pentru respectarea normelor in a rampei de descarcare a pacurii, dupa ce au fast preepurate in vigoare pentru nivelul de zgomot admis, atat pe perioada separatorul de pacura, vor fi preluate de sistemul de canalizare realizarii testelor tehnologice, cat 9i Ia functionare Ia capacitate. pluviala.

Page 11: HOTARARE - mmediu.gov.ro · a anvelopei: sistem necesar pentru mentinerea presiunii in controlate !iii aprobate in baza unor proceduri similare cu cele anvelopa Ia un nivel care sa

14 MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

Scurgerile care apar in regim normal 9i anormal de Tn jurul zonei nucleare a fiecarei unitati nucleare este functionare a unor sisteme tehnologice {sala de ma9ini, corpul prevazut un ecran de etan9are care patrunde pe verticala pana de legatura dintre sala de ma9ini l?i cladirea serviciilor, corpul Ia stratul impermeabil de marna 9i are rol de control al apei racitorilor) sunt colectate prin sistemul de drenaje inactive l?i sunt subterane a centralei. evacuate prin pompare {Qmaxev = 20 1/s) Ia canalizarea pluviala, Tn amplasamentul C.N.E. Cernavoda, in regim natural, dupa efectuarea controlului dozimetric {tritiu l?i gamma). nivelul apei freatice variaza intre 8,50 mdMB nivel normal 9i lntegritatea sistemelor de drenaj 9i a retelelor de canalizare va 12,00 mdMB nivel maxim, in functie de cotele apelor fluviului fi controlata periodic. Dunarea (bazinul de distributie). Protectia Ia cre9terea nivelului

Se vor respecta actiunile prevazute in procedurile de control apelor subterane pentru structurile 9i subsolurile cladirilor periodic pentru prevenirea eventualelor patrunderi/scurgeri nucleare se realizeaza prin intermediul unui ecran de beton accidentale de prod use radioactive sau neradioactive in apele armat care creeaza o incinta etan9a in jurul cladirilor nucleare 9i subterane. prin intermediul unui voal de etanli'are de profunzime, executat

Titularul de proiect are obligatia stabilirii procedurilor de prin injectii de lapte de ciment efect':!ate in fisurile din roca de interventie in caz de scurgeri accidentale care pot periclita baza, prin foraje de 40 m adancime. In interiorul acestor incinte calitatea apelor. ecranate este prevazut cate un sistem de drenaj care mentine

Se va asigura functionarea optima a monitorului de efluenti nivelul apelor subterane sub cota + 8,50 mdMB. lichizi radioactivi. lncintele ecranate drenate se vor executa in jurul cladirilor

Se vor respecta specificatiile de proiect 9i conditiile impuse aferente fiecarei unitati, executate intre suprafata terenului in avizele emise de autoritati, astfel incat proiectul sa {cota 16,30 mdMB) 9i stratul de marna impermeabila. indeplineasca obiectivele de mediu stabilite prin Oirectiva-cadru b4) Managementul deseurilor Apa 9i continute in ,.Pianul de management al fluviului Dunarea, Managementul de~?eurilor neradioactive nepericuloasel Deltei Dunarii, Spatiului hidrografic Dobrogea 9i apelor costiere•. periculoaoo

Pentru situatiile extreme in care debitele de apa pe Dunare De~eurile rezultate fn timpul functionarii unita\i{or U3 9i U4 nu ating valorile optime functionarii Ia putere nominata (perioade se colecteaza pe amplasament, In neneral in departamentul secetoase) se vor pune tn apllcare procedurlle de operare tn care le-a generat, acesta separimdu-le pe categorii, in conditii anormale a C.N.E. Cernavoda stabilite de titularul de conformitate cu legisla1ia in vlgoare. activitate, care vor aslgura operarea sau. dopa caz, oprirea De!?eurile neradi.oac1ive pericu!oase lichide sau sollde sunt controlata a uneia sau mal multor unitatinucleare, tn condi~l de acumulatorli eu plumb., uleiuri, solven!i, probe biologic-.e, glicol, nivel extrem de scazut al apelln balinul de distnbu\ie. solventi in1larnabili, tecipien1[ de probe biologice, emu!sii etc.

b2) Protectia atmosferel: protectia im~otrlva zgomotulul si Depozitarea de~eurilor neradioactive periculoase se face vibratiilor organlzat In .c.Qntainere tip butoaie inscriptionate, Ia centrul de

Titularul de proiect va lua toate masurile necesare pentru ca colec1are l?i ln depo:zitul temporar din incinta. Zonele de emisiile de gaze de ardere {SO;,>;, NO)(, CO l!i pulberi in depozitare temporara a de~eurilor neradioactive periculoase suspensie PM10, PM2.5) rezurtate din functionarea ceotralei sunt amptasate in perimettlll centralei, rn spatii special termice de pornire chlar ~~ in perioadele scurt.e de timp (Ia ameo~jate. Sp~1iile sunt marcate ~f zonate astfel fncat sa se pornirea sau Ia oprirea unit~1llor nuelear~); de~r nu sunt emisii identiflee: u~or destlna,ia acestora, depoz.rtarea butoaielor continue, sa nu afecte:ze calitatea aerulul. in conformitate cu fac{mdu-se numal pe paleti. Aceste spatil sunt inspectate cer~ntele Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator. periodic de personalul de intretinere. atat din punctul de vedere

In perioada de functionare a unitatilor 3 ~i 4 nu sunt puse in al integritatii containerelor, cat ~~ pentru evitarea distrugerii sau evidenta emisii continue de pofuan~i neradioacttvL Emisiile pierderH etichetelor~ Zonele de depozitare temporara sunt fugitive sau emisHie din surse mobile (provenite de Ia prevazute ~~ cu cabine1i de urgenta dotaV Cll materiale de autovehiculele care tranziteaza amplasamentul) vor fi diminuate interventie In caz de scurgeri accidentale. prin masuri organizatorice ~~ prin proceduri specifice elaborate Oesta~urarea activitatilor de monitorizare, colectare. stocare de titularul de proiect ~ vor cuprinde inclusiv inspectiile tehnice temporara, depo:zitare ~~ transport at del;)eurilor in afara ale autovehiculelor pentrv fune}Jonarea acestora in normele de societ~tu. la unit~ti autor~zate pentru stocare, valorificare ~i poluare in vlgoare. eUrninare, se va realiza in condiUi de ellcienta ~i securitate

Emisiile radioactive rezultate In tlmpuf opararii Ia capacitate pantru mediu ?i populatfe conform prevederilor iegale. normala vor respecta prevedenle notmelor Comisiei Nationa!e Se vor respecta prevederile legislatiei nationale din domeniul pentru Controlul Activitaylor Nudeare. . gestionarii de!;)eurilor.

Se va asigura functionarea optim~ a monitorutul <:le efluenti Transportul contai.nerelor cu de~euri neradioactive gazo9i radioactivl. ln caz de eventuale depa9iri ale valorllor neperlculoaselpericuloase, in vederea stocarii temporare sau aprobate se va actiona in conformitate cu ptoceduri!f) centralei disponibinzarii, se va face cu mijloace de transport autorizate in vederea remedieril de lndata a event~Jalelor disftmcponallta~i. pentru uansportul de~eurHor neperi<:uloase/periculoase, cu

Echipamentele genaratoare de zgomot ~~ vibratii (pompe, aocorarea corespunt.aloare a acestora. Sacii de plastic cu ventilatoare) sunt prevazute cu atenuatoare ?i amortizoare !iJi de!?euri solide periculoase sunt transfera'i tn containere sunt amplasate in cladiri. Nivelul de zgomot l?i vibr$lii::pf'oV~f.)~e ; r'te~alipll!~ .·' : : ···•• de Ia alte echipamenta {vane de a bur, transformat6are'e!ectricti) , · ' be~eurlle · rieradioactive periculoase prod use Ia C.N.E. nu va depasi limitele prevazute de re.glementarile In vigoare. Cernavoda pot fi contaminate radioactiv. Containerele cu

b3) Prot~ctia solului, a subsolului si a apelor subteratie ·· · d~euri din zonele radiologice vor fi monitorizate pentru tritiu 9i Surse potentiale de poluare a solului 9i subsolului pot fi gama inainte de fi transferate in afara zonei radiologice, in

scurgerile de combustibil, uleiurile, materialele chi mice provenite . ·vederea eliminarii Ia societati autorizate pentru colectare din manipularea, gospodarirea del?eurilor solide, managementul·' de~euri, sau vor fi stocare in spatiile centralei special amenajate. de9eurilor industriale neradioactive. Daca sunt detectate valori peste limite aprobate, acestea sunt

Supravegherea periodica 9i remedierea {daca este cazul) considerate de9euri radioactive 9i sunt tratate conform platformelor betonate tip cuva placate antiacid 9i a rampei de procedurilor pentru de9euri radioactive. descarcare a chimicalelor din cisternele de cale ferata prin care Managementul de~eurilor radioactive se aprovizioneaza substantele chimice necesare proceselor Modul de gestionare a de9eurilor radioactive rezultate din tehnologice. 1 functionarea unitatilor U3 9i U4 este in concordanta cu cerintele

Page 12: HOTARARE - mmediu.gov.ro · a anvelopei: sistem necesar pentru mentinerea presiunii in controlate !iii aprobate in baza unor proceduri similare cu cele anvelopa Ia un nivel care sa

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013 15

comunitare precizate in Raportul Comisiei Europene ,Seventh periculoase, astfel incat sa fie eliminate eventualele cantitati situation report - Radioactive waste and spent fuel evacuate in aer ~i sa se asigure protectia prin distanta. management in the European Union" (,AI ~aptelea raport de b6) Protectia naturii/ariilor natyrale protejate de interes situatie - Gospodarirea de~eurilor radioactive ~i a comunitar combustibilului uzat in Uniunea Europeana") din anul 2011 ~i in studiul de evaluare adecvata au fast propuse o serie de Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului din 19 iulie 2011 de masuri, stabilite in contextul urmaririi directiilor de interes instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea national ~i european ale Strategiei Uniunii Europene pentru responsabila ~i in conditii de siguranta a combustibilului uzat ~i regiunea Dunarii 9i ale Planului asocial de actiuni, pentru a de9eurilor radioactive. aspectele de monitorizare ~i conservare a biodiversitatii ~i a

Managementul de~eurilor radioactive incorporeaza toate ariilor protejate din zona de influenta a proiectului. activitatile administrative 9i operationale pentru colectarea, Masurile propuse prin programul de monitorizare sunt manipularea, stocarea, transportul, depozitarea tuturor coroborate cu condi\iile impuse de Administratia Nationala de~eurilor radioactive prod use in cadrul unitatilor 3 9i 4 ale ,Apele Romane" prin Avizul de gospodarire a apelor nr. 35/2011, C.N.E. Cernavoda. reinnoit prin Avizul de gospodarire a apelor nr. 54/2013, ~i sustin

De9eurile radioactive prod use in cadrul unitatilor 3 9i 4 de Ia actiunile prevazute in planul de actiuni asociat strategiei. Cernavoda sunt urmatoarele: Pana Ia elaborarea masurilor minime de conservare pentru

- de9euri radioactive solide (hartie, textile, resturi de plastic, speciile ~i habitatele care au stat Ia baza constituirii ariilor echipament de protectie, sticla, lemn, parti metalice, resturi de naturale protejate din zona de influenta a proiectului, se vor beton, filtre uzate, ra9ini uzate); respecta masurile impuse prin art. 33 din Ordonanta de urgenta

- de9euri radioactive lichide (uleiuri uzate, solven\i uzali, a Guvemului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale amestecuri de lichide de scintilatie}; protejate. conservarea habitatelor naturale, a florei 9i faunei

- combustlbil ars. salbatice, aprobata cu modificari ~i completa.rt prin Legea De9euri!e radioactive produse {Hchide ~i solide) in cadrul nr. 49/2011, respecUv:

unitatilor 3 ~~ 4 ale C.N.E. Cernavoda provin din desfa~urarea - pentru speciile de plante ~~ animale protejate, altele decat activitatilor curente de operare ;>i mentenanta. De~eurile astfel pasarile, sunt interzlse: orlce forma de recoltare, capturare, prod use sunt colectate separat ca de9euri compactabile, ucidere, distrugere sau vatamam a exemplarelor aflate 'in mediul segregate (i'n functle de sursa de generare l?i tiput de material), lor natural, in oricare dintre stadiile ciclulul lor biologic; monitorizate, comprimate (pentru reducerea vofumului) ~i perturbarea lntentionata in cursu! perioadei de reproducere, de transferate Ia depolitll! intermedia.r de cte;;eori radioactive. cre~tete, de hibernare ~~ de migra1ie; dateriorarea, distrugerea

Depozltarea ral?lnilor uzate se face separat In 3 rezervoare ~llsau culegerea intentionata a cuiburllor ~llsau a oualor din construite din beton armat cu capacltatea de 200 me fiecare, natur~; deteriorarea ~ilsau distrugerea !ocurilor de reproducere acoperite cu ra:;,;ina epoxidlca l?l amplasate In subsolul cladlrH ori de odihna; racoltarea florllor ~~ a fructelor, culegerea, taierea, serviciilor. dezrMacinarea sau distrugerea cu intentie a acestor plante in

Pentru depoz.ltarea combustibHului ars tezultat din habitatete lor naturale, In oticare dlntre stadiile ciclului lor functionarea uniHWior 3 ~~ 4 ale C.NJ;. Cernavoda sunt biologic; detlnerea, transportul, vanzarea sau schlmburile in prevazute urmatoarele moctahtati de dePQzltare: ctepozltarea orice soop. precum ~~ oferirea spre scniml:l sau vanzare a umeda in bazinul de combustlbil uzat ~~ depozitarea uscata fn exemplarelor luate din natura, In oricare dlntre stadiile ciclului depozitul intermediar de combustibil ars. lor biologic;

Fasciculele de combustibil ars evacuate din reactoare sunt - pentru speciile de pasari protejate, inclusiv a celor stocate umed pentru o perioada de minimum 6 ani. Tn bazinul de migratoare, sunt interzise: uciderea sau capturarea intentionata, combustibil uzat din centrala, perioada in decursul careia indiferent de metoda utillzata; deteriorarea, distrugerea 9i/sau activitatea combustibUului si caldura reziduala se reduc. Ulterior, culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oualor din natura; combustibilul ars se incarca In co~uri de stocare ~i se transfera culegerea oualot din natura ~i pastrarea acestora, chiar daca Ia depozitul lntermediar de combustibil ars. Stocarea uscata sunt goale; perturbarea inten~ionata, in special in cursu! pentru minimum 50 de ani se face in module din beton perioaoel de reproducere sau de maturizare; detinerea prevazute cu cilindri (inclnte) de stocare. exemplarelor din speciila pentru care sunt interzlse vanarea 9i

Depozitul intermadlar de combustibil ars existent pe capturarea, precum ?i vanzarea, detinerea ;;ilsau transportul in amplasament este pr¢vazl1t in pro!ettul lni~al cu spa~.ld ~i scopul v~nzarii ~~ oferirii spre vanzare a acestora in stare vie ori amenajarile exterioare necesare pentru reaHzarea unui numar moart.a sau a oricaror pa~i ori produse provenite de Ia acestea, total de 27 de module. u~or de identificat

in situatia in care este necesara extlnderea depozitului b 7) ~tecMa Tmpotriya radia!iilor intermediar de combustlbil ars se vor respecta prQyedurile de Proiectul unltatilor 3 ~ 4 ate C .N.E. Cernavoda prevede reglementare in cortfonnitate cu preved'eri!e legislatiei de masuri pentru protectia impotriva radiaiiilor a personalului de pe protectia a mediului ~i cele din domenlut nuclear fn vigoare. . amplasament, a populatiel ~~ a mediului, atat in timpul

Depozitarea finala a de~eurilor radioactive ~~ a fun9tionarii normale, dlt ~~ In conditH de accident combustibilului ars rezultate din activitatea C.N:ErCernavod~t; : ·: fq tjrpp(jl.f(~nQfipniirii normale unitatile U1-U4 se va face lntr-un depozit final de de~etiri sl~b - · · · La 'funt{ionarea norma Ia a centralei nuclaare sunt stabilite si mediu active, respectiv 'intr-un depozit geologic national care urmataarele masuri principafe pentru protectia l'mpotriva vor fi construite in conformitate cu prevederile .. oraii,-ului radiatiilor de pe amplasament: pre9edintelui Agentiei Nucleare nr. 844/2004 pentru aprobarea - q) a personalului centralei: controlul surselor (cuprinde Strategiei nationale petermen mediu 9i lung privind gestionarea _ masurile 9i activitatile necesare pentru identificarea !?i eliminarea combustibilului uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv·' sau mic9orarea pericalelor de iradiere interne ?i externe); depozitarea definitiva ~i dezafectarea instalatiilor nucleare 9i reducerea cantitatii de impuritati in lichide prin solutii tehnice; radiologice, mentinerea Ia un nivel scazut a activitatii in lichidele 9i gazele de

b5) Managementul substantelor si amestecurilor periculoase proces; masuri pentru ecranarea radiatiilor (ecranare primara, Substantele toxice folosite sunt amoniac, acid sulfuric, acid secundara, auxiliara :;;i speciala); amplasarea unor sisteme de

clorhidric, ~xid de carbon etc. Vor fi luate masuri -pentru ecranare permanente, temporare sau suplimentare, in functie amplasarea rezervoarelor care vor depozita aceste substan~e de activitatile desfa9urate; masuri pentru protectia impotriva

Page 13: HOTARARE - mmediu.gov.ro · a anvelopei: sistem necesar pentru mentinerea presiunii in controlate !iii aprobate in baza unor proceduri similare cu cele anvelopa Ia un nivel care sa

16 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

contaminarii; prevederea de echipamente fixe 9i portabile de Planul de urgenta pe amplasament, aprobat de catre Comisia monitorizare a radiatiei, echipamente de monitorizare a Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare; contaminarii, echipamente de monitorizare a activitatii - masuri de instruire atat teoretica, cat !?i practica a aerosolilor ~i de monitorizare a lichidelor de proces; prevederea personalului propriu cu privire Ia implementarea Planului de de utilitati pentru personal, cum ar fi du9uri, vestiare, spalatorie urgenta pe amplasament; pentru echipamente de protectie, spatii de decontaminare; - asigurarea notificarii autoritatilor publice interesate

b) a populatiei 9i mediului: (Primaria Ora9ului Cernavoda, lnspectoratul pentru Situatii de - controlul efluentului (cuprinde masurile 9i activitatile Urgenta Constanta. lnspectoratul General pentru Situatii de

necesare pentru a monitoriza ~i controls degajarile de Urgenta Bucure~ti, Comisia Nationala pentru Controlul radioactivitate in mediu); Activitatilor Nucleare) prin incheierea de protocoale de notificare

- monitorizarea mediului (cuprinde masurile 9i activitatile cu aceste autoritati; necesare pentru masurari ale nivelurilor de radioactivitate in - organizarea periodica a unor exercitii de urgenta cu mediu, necesare evaluarii impactul radiologic asupra sanatatii implicarea personalului C.N.E. Cernavoda, in care va fi evaluata populatiei 9i mediului). fn cazul unor emisii anormale sunt capacitatea de raspuns a personalului unitatilor 3 9i 4 ale C.N.E. implementate programe suplimentare pentru evaluarea precisa Cernavoda; a dozei. - evaluarea prin teste periodice realizate prin exercitii de

in situatii de accident urgenta generale G.N.E. - Autoritati publice, a modulului in in conditii de accident sunt prevazute masuri speciale pentru care personalul unitatilor 3 9i 4 interactioneaza cu autoritatile

protectia personalului, inclusiv a celui specializat in interventii 9i pub lice in cazul aparitiei unei situatii de urgenta; remedieri. Aceste masuri se refera Ia asigurarea cailor de - stabilirea masurilor necesare ~i efective pentru evacuare in siguranta a personalului operator ~~ asigurarea ca prevenirea, reducerea ~i controlul impactului transfrontiera, in actiunile operatorilor necesare postaccident pot fi lndeplinite ln caz de accident; siguranta. ····· asigurarea, cu mijloace de proteqie indlviduala, a

Masurile principale de protectie prevaz.ute in situatiile de cetatenilor care se afla fn zonele de planificare de urgenta, accident sunt pentru a se asigura ca dozele de radiatli incasate conform prevederilot art. 5 aHn. (1) din anexa Ia Hotararea de operatori raman in cadrullimitelor acceptate de normele in Guvernului nr. 501/2005 pentru aprobarea criteriilor privind vigoare. asigurarea q~ijloacelor de protQC,iie individuala a cetatenilor;

Principalele masun pentru protec~ia popuiatiei ~i a activitatilor ~ asigu.rarea gratulta a fortelor de lnterventie chemate in economice din vecin~tate soot: sprijln in situatli de urgent~i cu echipamentele, substantele,

- asigurarea izolarii anvelopel tn caz. de accident. pef'ltru a mijloacele !;li ~ntidoturUe adecvate riscurilor spec!fice conform limita eliberarlle de radioactlvttate In mediu: prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 48112004 privind

- depresurizarea fi!trata Ia urgenta a anvelopei In caz de proteclia civila, republicata, cu modillcarile ulterioare; accident sever, pentru mentinerea integrtta.tii anvelopei; ~ organfzarea ~f executarea controlului contaminarii

- stabilirea unei zone de exctudere de 1 km In jurul fiecarui radioactive, chimice 9i biologice a materii!or prime 9i produselor reactor, zona In care sunt permise doar activit1W legate de finite ~~ realitarea masurilor de decontaminate a personalului centrala; propriu, terenului, cladirifor ~l a utilajelor conform prevederilor

- adoptarea unor masurl specifice de amplasare ~1 art. 51 din Legea nr. 48112004 privind protectia civila, proiectare a sistemelor centralei pentru limitarea emisiilor de republicata. cu modlficarile ulterioare~ gaze toxice sau explozive utilizate in activitate, astfel incat sa nu - asigurarea protec~iei prln adapostire a salariap!or proprii, fie afectat:a inte.gritatea stwcturilor ce.ntralei; Tn situatia producerii unui incidanVaccident radiologic/nuclear,

- fiecare unitate nucleara este proiectata ca unitate conform prevederilor art 45 din Legea nr. 481/2004 privind functional independenta fata de celelalte unitaji nucleare. protectia civlla, republicata, cu modiflcarile ulterioare.

Masurile de protectie impotriva radia\iilor, In func~ionare Romania este semnatara urmatoarelor conventii normala, precum ~~ masurile de interventie in caz de accident cu international a privind interventiile In situatli de urgen~a: consecinte radiologice sunt aprobate de catre Comisia Nationata Convenpa cu prhrire Ia notificarea rapida a unui accident nuclear pentru Controlul Activltatllor Nudeare. ~~ Conventia cu prlvire la asistenta in caz de acddenl nuclear

Analizele accidentelor de baza de proiect postulate pentru o $3ij urgenta radiologiM, ratificate prin Decretul Consiliului instala~ie nucleara au evidentiat ca sistemeJe active ~i pasive Provizoriu de Uniune Na~ionala nr. 22311990. caracteristice proiectutui asigura menti!ierea reactoruM in stare · <:) Mih>uti peotru inchld~re/demolare/d~afactare ~i reabilitarea oprita sigura, precum :?i evacuarea caldurii reziduale ~~ tetenulul confinarea radioacUvit~'\tii, astfe! incat consecintele asupra Dezafectarea tmei centrale nucleare e:ste reglementata prin populatiei !'foi mediului tnconjurator sa fie men~inute In !imitele prevederile Legii nr. ·111it996 privind desfa9-urarea In siguranta, stabilite de reglementarile In vlgoare, · reglementarea, autorizarea ~~ controiul activit<Wior nucleare,

b8) Managementul situatlilor de urnenta republlcata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ~i prin Titularul de proiect va asigura implementar:~a m~st.lrUPf , Norftl~l~ privil)d::o cerintele specifice pentru sisternele de

necesare interventiei in caz de accident. dup~· realiiarea>' mahagerhertf al callta1fi aplicate Ia dezafectarea instalatiilor proiectului unita\ilor 3 ~~ 4. Principalele masuri stabilite impreuna nucleare (NMC-11 ). De asemenea, Ia planificarea dezafectarii cu Ministerul Afacerilor Interne- lnspectoratul General- pentru se. utilizeaza standardele interna\ionale curente aplicabile. Situa~ii de Urgen\a 9i alte autoritati cu responsabilitati in acest Normativele internationale care se utilizeaza pentru planificarea domeniu sunt: dezafectarii sunt: IAEA, Safety Standard Series -

- elaborarea Planului de urgenta pe amplasament in. Decommissioning of Nuclear Fuel Cycle Facilities, Vienna, 2001 conformitate cu cerintele organului de reglementare in domeniul (Dezafectarea unitatilor cu combustibil nuclear), 9i US-NRC nuclear 9i ale standardelor 9i ghidurilor Agentiei lnternationale Regulatory Guide 1.184- Decommissioning of nuclear power pentru Energie Atomica; reactors, 2000 (Dezafectarea reactorilor nudeari).

- constituirea unei structuri organizatorice de raspuns ra Normele interne 9i normativele internationale specifice urgen~a formate din personalul propriu din cadrul unitatilor 3 9i dezafectarii recomanda lntocmirea unui plan de dezafectare in 4 ale C.N.E. Cernavoda care va ac~iona In conformitate cu 3 etape, astfel:

Page 14: HOTARARE - mmediu.gov.ro · a anvelopei: sistem necesar pentru mentinerea presiunii in controlate !iii aprobate in baza unor proceduri similare cu cele anvelopa Ia un nivel care sa

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013 17

- plan de dezafectare initial, intocmit inca din faza de reglementarea, autorizarea ~i controlul activitatilor nucleare, proiectare ~~ constructie a obiectivului nuclear; republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare.

-plan de dezafectare pe parcurs, intocmit pe perioada cand Titularul de proiect are obligatia de a respecta prevederile obiectivul nuclear functioneaza; legislatiei in domeniul nuclear emise de catre Comisia Nationala

- plan de dezaf~ctare final, Ia sfar~itul perioadei de pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in calitate de autoritate functionare, necesar pentru inceperea efectiva a procesului de nationala de reglementare in domeniul nuclear ~i este dezafectare. responsabil pentru aplicarea normelor tehnice de proiectare

Pentru unitatile U3 ~~ U4 se propune o metoda de prevazute in legislatia nationala, inclusiv a celor recunoscute Ia dezafectare care presupune decontaminarea ~i dezasamblarea nivel international. echipamentelor ~i structurilor contaminate ~i/sau activate Ia scurt Titularul de proiect va respecta toate condiliile prevazute in timp dupa oprirea definitiva a unitatilor nucleare. Combustibilul legislatia nationala, inclusiv cea din domeniul nuclear, precum ~i nuclear uzat si deseurile radioactive sunt colectate si trimise cea internationala, in vederea asigurarii ~i implementarii celor pentru depozitare' finala. Prin aceste acpuni se' asigura mai inalte cerinte de protectie fizica ~i securitate nucleara, inca eliberarea amplasamentului pentru alte utilizari Ia scurt timp din etapa de proiectare, precum ~i, ulterior, in perioada de dupa incetarea definitiva a activitatilor de operare. punere in functiune, function are Ia capacitatea nominal a ~i

c1) Descrierea succinta a operatiunilor de dezafectare a interventie in situatii de accident, in perioada de dezafectare ~i unitatilor 3 si 4 remediere a amplasamentului, in vederea asigurarii unui inalt

in cadrul procesului de dezafectare a unitatilor nucleare, 0 nivel de protectie a personalului, a populatiei ~~ mediului. serie de cladiri, structuri, instalatii 91 echipamente aferente Titularul de proiect are obligatia de a demonstra ca sunt acestora vor fi decontaminate, dezasamblate. demolate si intreprinse toate actiunile pentru a asigura masurile de protectie indepartate. · a personalului expus, a populatiei ~i mediului, astfelincat sa se

Pentru desfa~urarea 1n conditii de siguran~a a dezafectarii asigure ca toate expunerile. inclusiv cefe potentiale, sa fie unei unitE\ti nucleare vor fi luate in considerare urmatoarele mentinute Ia eel mai scazut nivel rezonabil posibil, luand in elemente importante din punctul de vedere al impactu!ui asupra considerare factorii economic! ~i sociali (principiul ALARA). personalului, populatiei ~~ mediului: starea radiologica a Titularul de proiect are obligatia de a corela lucrarile de instalatiei (gradul de conta~inare sau activare a structurilor ~i constructie ~~ punere in func!iune a unitatllor 3 ~i 4 cu realizarea sistemelor); starea flzica a structurilor l?i slstemelor tehnologice lucrarllor de regularizare pe Dunare In vederea schimbarii ale instalatiel care vor fl folosite ca slsteme auxmare sau repartltiei -debitelor pe bratul Dunarea Veche la nivele mici, protective in timpul activltatlfor rle dezafectare (gradul de pentrtl iiiSlgurarea nive!elor ~i debitelor minime de funcponare in deteriorare, func1ionalitatea); starea fiZiCa a sistemelor de siguranta cu4 unitati n~.Jclearoelectrice, Lucrarlle de regularizare

d" · 1 · ·· · fi f · , P.e Ounlire s.e coreleaza cu lucranle cuprinse In proiectul co man a l?l cootro ale mstala\iei ce vor · 1 olosite 1n ttmpul ,lmbunatatirea condit_.iilor de navigalie pe Dunare lntre Calaras, i desfa~urarii operatiitor de dezafectare; starea sislernelor t electrice, a instalatillor de rldkat ~i transportat;. starea fiziM a ~i Braila ~i masuri complementare", al <;:arui titular de investitie structurilor ce vor fi foloslte ca structuri de confinare Jil ecrane de este Mil'li:sterul Transporturilor-Admirlistra~ia Fluviala a Dunarii

b I · • · 1 "• · · · · de Jos GalatL protectie io ogtca Tn tlmpu dezafectarii; inragistra!~ile refentoare 1 ~ 1n timpul realizarii profeetufui Ia istoria de operare a instalalleJ, a planurilor generale 9i a fistelor de echipamente, componente ~~ structuri. a) ConditJl de ordio tehnic cerute prin preyederile actelor

Decontaminarea suprafe\elor, a elementelorconstructive ale normative specifice lromanesti sau comunitare). dtma caz Utilajele tehnologice vor respecta prevederile Hotararii

cladirilor dezafectate, a echipamentelor si iostalatmor etc. este Guvernutui nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru operatia esen•ial:!i care are ca scop lndepartarea contaminaoi 1 aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe ma~ini radioactive in scopul reducerii nivelului de radioactivitate mobile nerutiere ~~a motoarelor secundare destinate vehiculelor rezidual ln/pe materiatele existente in centrala sau pe pentru transporrul rutier de persoane sau de marta :;;i stabilirea amplasament. masurilor de limilare a emisillor de gaze~~ de particule poluante

Se vor aplica recomandarlle ghidurilor internationale to provenlte. de !a acestea, in scopul protectiei atmosfe.rei, cu alegerea procedeelor de decontaminare pentru decontaminarea modificarife ~i comp!etarlle ulterioare. chimica, decontaminarea electrochirnica :?i decontamioarea b) Condilii cl~ Qrdio tel:mic care reles din raportul privind mecanica. impactvl asupra lliSJdiului care integrea,a conclw:iile evaluarii

c2) Masurjle generale de protectie !;l populatiei ~~ mediu!ui in !;ldt,wvate, gupQ qlg, timpul procesu!ui dfi Qf!~afectar~ · Avand tn vedere necesitatea urmarirll variatiei temperaturii

Principalele masurl de pro1actie a popu!l3~iel ~~ rnediului sunt apei Dunatii In zona penei de apa ell temperatura modificata, urm~to~rete: con~rol~l surselor, controlul .e~l!~n1ilor. titularu! de proiect elaboraaza un studiu care evidentiaza mon~tor~zare~ medtu!u~. reavaluar~~ _p~ogramulul ~~~t•~l de modalitatile tehnice pentru realit.area ~I fmplementarea unui momtonz~re m confomutate cu tmxhftcanle care apar 111 ttmpul 0 progr.1m de monitorizare a temperdturH in aceasta zona, luand procesulw de dezafectare. In considerare si elementele recomandate in conclt.1ziile studiului

Opera\iunlle generale care se reafizeaza dup~ dery1o!af.0<}; ::de, evaluare\ adecvata elaborat de lnstHutul National de cladirilor, in vederea remedierii amplasamentului. sunt·· .· ·cercetar~~D~:Z.voltare .Delta Dunarii" Tulcea. . colectarea probelor de sol ~~ analizarea acestora; decopertarea c} Conditii necesare a fi fndeplinite in timpul organizarii de stratului de sol eventual contaminat; refacerea georne1nei santier amplasamentului prin nivelare 9i fixarea solului prin acoperire ~murile de santier si drumurile din incinta amplasamentului succesiva cu strat de sol fertil ~~ strat vegetal (iarba, arbu~ti). _ ·vor fi in permanenta intretinute prin nivelare si stropire cu apa

IV. Condilii care trebuie respectate . pentru a se reduce' cantitatea de pulberi in suspensie. Lucrarile Titularul proiectului este obligat sa respecte toate conditiile se vor realiza in etape, conform proiectului, astfel ca impactul

precizate in avizele, acordurile, autorizatiile etc. obtinute pentru generat asupra calitatii aerului sa fie minim. implementarea acestui proiect. Utilajele/Echipamentele folosite in timpul lucrarilor de

Titularul de proiect este raspunzator pe toata perioada organizare de ~antler nu vor depa~i nivelul admisibil de putere derularii proiectului ~i ulterior a activitatii de respectarea acustica in conformitate cu prevederile art. 12 din Hotararea prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfa~urarea in siguran~a. Guvernului nr. 1.756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de

Page 15: HOTARARE - mmediu.gov.ro · a anvelopei: sistem necesar pentru mentinerea presiunii in controlate !iii aprobate in baza unor proceduri similare cu cele anvelopa Ia un nivel care sa

18 MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor. Aceste utilaje/echipamente vor avea marcate nivelul de putere acustica conform cap.· XI ~i vor respecta prevederile art. 9, ale anexei 2 ~i ale art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 1.756/2006.

Operarea vehiculelor grele !?i U!?oare de transport destinate transportului materialelor de constructii 9i a echipamentelor pe traseele rutiere din raza ora9ului Cemavoda, in zona cladirilor de locuit in vecinatatea traseului rutier, se va realiza astfel incat:

- sa nu conduca Ia depa9irea valorilor admisibile de zgomot echivalent prevazute in STAS 10009/1988 Acustica in constructii, acustica urbana, limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- sa nu conduca Ia depa9irea valorilor admisibile ale vibratiilor produse in urma propagarii vibratiilor prin structura caii rutiere sau a patului caii rutiere, in conformitate cu prevederile standardului roman 12025-2 Acustica in constructii, efectele vibratiilor asupra cladirilor sau partilor de cladire, valori' admisibile.

d) Planul de monitorizare a mediului d1) Monitorizarea apelor menajere/pluviale

De!?eurile provenite din lucrarile de constructii (de9euri industriale din constructii, deseuri valorificabile, deseuri industriale periculoase, de~euri asimilabile celor municipale) vor fi colectate organizat 9i vor fi evacuate de pe amplasament in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul de9eurilor !?i in conformitate cu prevederile legislatiei nationale din domeniul gestionarii de9eurilor.

Este obligatorie colectarea selectiva a de9eurilor rezultate in urma lucrarilor, depozitarea !?i eliminarea acestora in functie de natura lor prin firme specializate, pe baza de contract, conform prevederilor in vigoare.

in cazul poluarii accidentale a solului se recomanda indepartarea stratului de sol poluat !?i depozitarea in containere pana Ia incinerare sau depoluare.

Se interzice circulatia autovehiculelor ce vor deservi lucrarile de constructii-montaj ale proiectului, in afara drumurilor stabilite pentru functionarea !?antierului (drumuri de acces 9i drumuri tehnologice ).

Sw·sa Locul de praJevare l!ldicatoti

Ape uzate menaJere Punctele de monitorizare vor fi Conform prevederilor Hotararii Guvernului stabillte de ABADLt 9i RAJA2 nr. 188/2002, modificata ;>i completata prin Constanta Hotararea GuvernultH nr. 352/2005-NTPA 002

Ape pluviale, inclusiv cele din drenajul Amante de intrarea In bazlnul de Conform prevederilor Hotararii Guvernului subteran si cele stocate in ba~a aspiratle al C,N.E. Cernavoda nr, 188/2002, modificata !}1 completata prin exterioara de drenaj Hotararea Guvernutui nr. 352/2005 NTPA-002

1 ABADL Administratia Bazina!a a Apelcr Dobr01Ji.licl•litora! z RAJA; Regia Au~onnma Judateanl) a Ap<!lor

d2) Monitorizarea temperaturii fluviului Duntirea tn zona penei de apa cu temperatura modificata

Zona h1tltcator! Aspecte de urmilr!f

Apa de racire evacuata in fluvlul Temperatur~ Elaborarea unui studiu care va pune tn evidenta modalitatile Dunarea via valea Seimeni ~~in biefulll tehnice pentru realizarea ~i implementarea unui program de al CDMN1 (in situatii speciafe) monitorlzare a temperaturll, luand in conslderare elementele

recomandate in studlul de evaJuare adecvata elaborat de INCDDD?. Tulcea

1 CDMN: Canalul Dunara····Marea Neagra 2 !NCDDD: lnsti!utu! N<J\iona! da Cercelare-Dezvottare ,.De~la Dunarii''

d3) Monitorlzarea calit<"itii aerului

St.tnlaif't>lt.ta.rrt Mod de imp!emenwre

Pulberi in suspensie PM10 l?l PM2.5 Masuri v~uale pentru redl.lcerea emisillor In conformitate cu prevederile legale ln vigoare, astfel tm;at sa fie respectate valorlle-llmlta prevazute in Legea nr. 104/2011 Orumur!le de 9Mtier 9i drumurile din incinta amplasamentului vor fi In pf}rmanenta rntretinute prin nivefare !?i stropire cu apa pentru a sa reduc;e r.antitmea de pulberi to suspensie PM 1 o, PM2.5

Utilaje 9i ma;;ini utillzate in activit<Wie curenle da. cpnslruc;tlf) ~j Masur~ nec~sare pentru respectarea prevederilor Hotararii montaj .. ...=\ .: ,. :·. ~- : •· Guvernului:nr., 332/2007

d4) Monitorizarea de9eurilor neradioactive

Sursa Puncte [Tlbnitorizare

Tip uri FFecventa

Activitalile curente de construclii-montaj Amplasa~entul centralei, in general, 9i in - de!?euri din constructii punctele de generare/colectare/depozitare - deseuri valorificabile temporara/incarcqre in mijloace de transport, - de~euri periculoase in special - de9euri asimilabile celor municipale Frecventa perma~enta

'

Page 16: HOTARARE - mmediu.gov.ro · a anvelopei: sistem necesar pentru mentinerea presiunii in controlate !iii aprobate in baza unor proceduri similare cu cele anvelopa Ia un nivel care sa

MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013 19

Gestionarea de9eurilor se va realiza in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul de9eurilor, inclusiv sub

aspectul conformarii cu prevederile art. 22 alin. (3), precum 9i cu prevederile legislatiei specifice din domeniul gestionarii de9eurilor.

d5) Monitorizarea zgomotului 9i vibratiilor

Sursa Mod de implementare

Operarea vehiculelor grele 9i u9oare pentru transportul materialelor Conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.756/2006 de constructii 9i a echipamentelor Operarea utilajelor

d6) Monitorizarea biodiversitatii

Specie monitorizata

Corbicu/a f/uminea (increngatura Mollusca), specie invaziva

Alosa immaculata (Pisces). scrumbie

Zone de monitorizare/mod de implementare/frecventa

- proba de control va fi prelevata din amonte de canalul de evacuare a apelor de racire; - se vor colecta probe atat din canalul de evacuare, cat 9i din Dunare, Ia intervale regulate pe lungimea penei de apa cu temperatura modificata; - minimum 3 prelevarl anuale; se vor analiza diferentele regimului termic al apel, cat ~~ cele hidrologice. · Etapa de monitor!zare de 3 ani inainte de testele de punere In funcliune a U3 ~i U4

Aspecte urmarite

- dinamica abundentei larvelor pediveligere din canalul de deversare a apelor de racire ale C.N.E. Cernavoda; -aria de distributie a larvelor pediveligere; - abundenta adultilor in habitatele bentonice din zona proieduluL '

- se vor efectua pe.scuiri de studiu {larve l?i - cunoa~terea influentei penei de apa cu pulet tlmpurli care tranz:lteaza zona penei de temper$tQra modlficata asupra romportamentului apa.cu tempemtura modiflca1a) ccmcomitente de migra~ie a scnunbiilor adulte; atat 1n zona neafec~Pta termlc, cat ~lin zona ----. cunoa9terea lnfluentel panel de apa cu afectata termlc; temperatura modiflcata asupra comportamentului - se vor rnregistra vitezele de curgere ~r ~~ a efectului poten1ial asupra larvelor ~~ puilor tempetaturile pe sec~unile earacteris1ice pentru timpurii de scrumble de Ounare; a ~U unde es1e localizata zona cu viteza cea ~ ldentificarea prezentel pulfor timpurii de A/osa maf mare de curgere (pe unde se. scurg ce!e sp. pe fundul Dunarii, in zona termlnala a penei de mai multe larve de scrumbie} f?l daca apa cu temperatuta modificata. fenomenul de opana de apa cu temperatura modificata" este prezent sau nu rn ziua respectiva; - sa va incape rnonitorlzarea cu 1 an de zile inainte de testele de punere in functiune a U3 ;>lU4.

Se vor respecta prevederile Ordonantel de urgenta ~~ privind proteC1ia mediulul, aprobata cu rnodificari ~~ completari Guvernului nr. 57/2007 priVlnd regimul armor naturale protejate, pr!n Legea nr. 265/2006, eu modlficarUe .f?i completarile conservarea habitatelor naturale. a fiQrei ~~ faunei salbatica, ulterioare. a probata cu modificari !i1i completari prin Lagea nr. 49/2011; se a) Condi'ii necesare a fi fndeglinite tn functie de prevederile vor monitoriza prezentalabsen~a specillor sl31batice cu frecventa actelor normative specifice de doua ori/an {primavara ~~ toamna}. · La intrarea in functiune a unitatiJor 3 9i 4, Comisia Nationala

Titularul de proiect are ob!jgatia prezentarii semestriafe la pentru Controlul Activita;llor Nuc!eare va stabill constrangerile autoritatea centrala pefltru prolectla medlului ~~ Ia custodele dadoza puntru tntregul amplasarnel1t ~~ pentru fi0care unitate de ariilor protejate de lnteres contunltar a wiul raport slntetic al pe amplasamentul C.N.E. Cemavoda, precum 91 limitele rezultatelor monitorizMi. ro care se vor precita tJrmatoarete: derivate de emlsie peotru efluentH lichl:r.l ~i gazo~i radioactivi starea de conservare a specillor !?i habitatelor de interes · evacuatl de pe amplasamentul C.N£ Cernavoda- 4 unitati, in comunitar, prezenta acestora in zonele de in.f14enl~ <!1~ .. cqnform.ita~e .91 prevederile Ordinului pre~edintelui Comisiei proiectului, eventualele modificari semnificative aparute $i. dadf : :Na\ior\ale :pi:!ntru ::controlul Activitatilor Nucleare nr. 14/2000 este cazul, masuri supHmentare de supraveghere 9i/~au pentn.t aprobarea Normelor fondamentale de securitate conservare, necesare a fi aplicate ulterior. . · . · ·- · radiologica.

2. in timpul exploatarii . Titularul de proiect are obligatia realizarii evaluarii impactului Titularul de proiect are obligatia respectarii tuturor conditiilor ·asupra sanatatii populatiei, in conformitate cu prevederile art. 8

impuse de avizele/acordurile/autorizatiile etc. emise de. lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul autoritatile responsabile, precum 9i a celor ce decurg din sanatatii, cu modificarile 9i completarile ulterioare. Studiul de legislatia nationala 9i internationala. impact asupra starii de sanatate a populatiei din zona CNE

lntrarea in exploatare Ia capacitate a unitatilor 3 9i 4 se va Cernavoda - 4 unitati va fi elaborat in conformitate cu face dupa obtinerea autorizatiei de mediu pentru C.N.E. prevederile Ordinului ministrului sanatatii nr. 381/2004 privind Cernavoda - 4 unitati, in conformitate cu prevederile art. 12 aprobarea Normelor sanitare de baza pentru desfa9urarea in alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 siguranta a activitatilor nucleare.

Page 17: HOTARARE - mmediu.gov.ro · a anvelopei: sistem necesar pentru mentinerea presiunii in controlate !iii aprobate in baza unor proceduri similare cu cele anvelopa Ia un nivel care sa

20 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

Titularul de proiect are obligatia implementarii programelor c) Respectarea normelor impuse de leqislatia specifica in 9i procedurilor necesare managementului situatiilor de urgenta, domenil!l calitatii aerului, manaqementului apei, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apelor, manaqementului deseurilor/deseurilor radioactive. zgomot padurilor ~i protectiei mediului nr. 242/1993 pentru aprobarea protectia naturii Normelor republicane de securitate nucleara privind planificarea, c1) Protectia atmosferei; protectia impotriva zgomotului

Titularul de proiect/Operatorul va lua toate masurile necesare pregatirea 9i interventia Ia accidente nucleare 9i urgente in situatia functionarii Centralei termice de pornire, Ia pornirea radiologice, ale Legii nr. 481/2004 privind protectia civila, sau Ia oprirea unitatilor U3 ?i U4, pentru a nu afecta calitatea republicata, cu modificarile ulterioare, precum ?i ale Ordonantei aerului ambiental 9i va respecta prevederile Legii nr. 104/2011 de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National privind calitatea aerului 1nconjurator. de Managemental Situatiilor de Urgenta, a probata cu modificari Nivelul de zgomot echivalent Ia lim ita zonei functionale se va 9i completari prin Legea nr. 15/2005. incadra in limitele prevazute in STAS 10009/1988 Acustica in

Titularul de proiect are obligatia elaborarii Planului de urgenta constructii, acustica urbana, limite admisibile ale nivelului de pe amplasament pentru C.N.E. Cernavoda - 4 unitati. acesta zgomot.

c2) Managementul apei urmand a fi aprobat de catre Comisia Nationala pentru Controlul in vederea functionarii In conditii de siguranta a intregii Activitatilor Nucleare, in conformitate cu prevederile art. 40 investitii in perioadele de ape mici ale fluviului Dunarea (bratul alin. (2) ?i (5) din Legea nr. 111/1996 privind desfa?urarea in Dun area Veche ), titularul de proiect este obligat sa respecte siguranta. reglementarea, autorizarea 9i controlul activitatilor urmatoarele conditii impuse de Avizul de gospodarire a apelor nucleare, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, nr. 54/2013 emis deAdministratia Nationala .Apele Romfme":

Gestionarea combustibilului nuclear uzat ~?i a de~eurilor -sa realizeze toate lucrarile de investitii necesare, pre cum radioactive, inclusiv depozitarea finala a acestora se va !(li sa adapteze toate solutiile constructive optima In vederea desfa?ura cu respectarea standardelor ~~ a normelor nationale asigurarii nivelelor minime de functionare a sl:aUllor de pompare de securltate nucleara, de protectie a personalului expus (pentru apa de circulatle ~~ apa tehnlca}; .

-··· sa incheie un protocol e;u Minis!erul Transporturilor -profesional, a populatiei, a mediu!ui, a proprietap!. precum ~?i a Administratia Fluvlala a Dunaril de Jos Galati in vederea acordurilor internationale Ia care Romania este parte. Se vor urmaririi In timp a lucrarilor hidrotehnic.e de pe bratul Bala, respecta prevederile Ordonantei GuvernuJui nr. 11/2003 prMnd precum ~~ pentru mentinerea Ia parametrii 1ehnid proiectati a gospodarirea in siguran~a a de:?eurilor radioactive, republicata, acestor lucrari; lucrarile hidrotehnice de pe bratul Bala sunt cu modificarile ulterloare. cuprinse in proiectul .imbunata~rea condiVllor de navigatie pe

b) Conditii care r~ies din rapgrtul privlnd impactul asugra Dunare tntre Calara~i ~~ Braila ~i masuri complementare'', titular mediului. respectiv certotele i!~gjslaVei corouoitsJ$. ~y,ga ~ de irwestitie tilnd Ministerul TransporturHor - Administratia

Titularul proiectului/Operat()rul unltawar 3 ~i 4 va folosi numai FluviaJa a Dunalii de ~as Galati; - sa lnaheie urt protocol cu Mirli$terul Transporturilor -tipul de combustlbil nuclear peniru care a fost evaluata Campania Na1ional~i Adminlstratia "Canalelor Navigabile" _ functionarea activitatii in regim normal de operare in cadrul $.A. Constan~:a _ Admtnis-traVa Fluviala a Dunarii de Jos Galati raportului privind impactul asupra rnediulut, respectlv uranll.ll in vederea monltorizarlipermanente a aluvlunilor depuse pe natural sub forma de pa.stlle de oxid de uraniu, rn conformltate bra~ul Dunarea Veche. precum ~i Ia gura Canalului Dunare-cu prevederlle legale in vigoare. Marea Neagra.

Apele uzate rezultate din functionarea unita1ilor U3 :}i U4 nu vor putea depa~i concentratlile maxime ale indicatorilor de calitate prevazu~ fn Avizul de gospodarire a apelor nr. 54/2013. inainte de ptmctul de evacuare in receptorul natural:

Categoria apei evacuate IndiCator! de cantate

Ape uzate menajere Conform prevederilor Hotari:lrii Guvemului nr, 188/2002. modiftcata ~~ (necontaminate completata prin Hot~r:Irea Guvernului nr. 3$212005-NTPAOQ2 radioactiv)

Ape tehnologice 1. Temperatura 2. pH 3. Suspensii 4. Fier total ionic 5. Clorud 6. Sulfatl 7.Amonlu 8. Fosfor =·+ >·· .. : .. ::. .:··:

9. CB05 10. Sodiu 11. Calciu 12. Magneziu 13. Produs petrolier 14. Clor rezidualliber 15. Hidrazina 16. Morfolina 17. Ciclohexilamina 18. Hidroxid de litiu 19. Amestec hidrazina + hidroxid de litiu

'

.) 6,&-9.0 25 1,5 250 200 3 1 15 100 150 50

Valor! max!me (mg/1)

5 (tara irizatii) 0,2 0,1 0,4 0,1 0,025 0,1 + 0,025

Page 18: HOTARARE - mmediu.gov.ro · a anvelopei: sistem necesar pentru mentinerea presiunii in controlate !iii aprobate in baza unor proceduri similare cu cele anvelopa Ia un nivel care sa

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013 21

Categoria apei evacuate lndicatori de calitate

20. Amestec hidrazina + morfolina 21. Amestec hidrazina + morfolina + ciclohexilamina 22. Rodamina- cu evacuare in CDMN

- cu evacuare in Dunare 23. Fluoresceina - cu evacuare discontinua 24. RGCC 100 25. Biomate 5716 26. Biocid MB-40

27. Etilen glicol 28. Lichid de scintilatie ULTIMA GOLD LLT 29. PRAESTOL A3040L 30. NALCO 3DT149

0,1 + 0,4

Valeri maxime (mg/1)

0,1 + 0,40 + 0,1 2,0 10,0 0,25 1,0 produs comercial 1,0 5,2 substanta activa 0,01 ml/1 produs comercial <1,0 0,001 substanta activa 0,00195 produs comercial 3 500

Ape pluviale, inclusiv Conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 188/2002, modificata 9i completata prin Hotararea cele din drenajul Guvernului nr. 352/2005-NTPA-001 subteran ~i cele stocate in basa exterioara de drenaj

*i Din puncM de vedete al JncarcMl tennlt::tl. temperatura ape lot tehnologice evacualo va ruspecta condltiile irnpuse de Adtnini!!llatia Na\ionala ,Apele Romfme", ai'l!fel: ·

-in biefulll al Canalului Dunare--Maroa Neagra (in bazfnul do !!11i~!~re al CHE Recuperare} va fl d.i;l:tnaximum 'IO''C peste tem~ratum apei din biefull al Canalului Duni!re-Maraa Nasgr~. aslfe! !ncflt temperatura at~ai In acest biaf, tn aval de p1snctui de desciti'®re al canalulu~. sa m.1 dapa~eas~ 25'C. •

- in Ou11are va rl d.e maximlnn 10''C peste temparalura apei 11uvklltji Dunarea, dar nu mai mare de 35'·c. dupa parcurserea zonel de amestec. In perioadele oe injeqie apa caldii 1n bazlnu! de distfibu\le, tncadr-area M va 11 armhza!tUle catre CNE in !unc~ie de t~mperntura <.+;>ei ciln bazlnul de distributie (condensatoli) !,>i SE!C\iUf1tl<l Seirnun;.

Evacuarea apei calde ro: biefulll al Canalului Ounjl.lre·····Marea M:anagernentul sul:lstan1ek>r clasiftcate explrate va respecta Neagra se va face in situatii spec!ale. da.r fiUmai cu aprobarea prevederile Ordonantet de urgenta a Guvernului nr. 121/2006 Administratiei Nationale .Apele Romane" ~i a Administrallei privind reghnul juridic al pracursorllor de droguri 9i ale Nationale Dobrogea·Litorat cu acceptul Companlei Na~lona!e regulamentelor Comlslei Europene aplicabile (nr. 273/2004 ~i .,Administra;ia Canalelor Navlgabile"- SA, a Regiel Autonome nr. 11112005), Judetene de Ape Constanta, a notificarii Directiei de Sanatate Pentl\1 de~eurile petlculoase disponibilizate In cantitati mai Publica Constanta ~~ a Agen1iel pentru Protectia Mediului mari de 1 To se vor obtfne aproMri de expeditie/transport de Ia Constanta ~~ cu aprobarea Comislei Natlonale pentru Controlul aut:or!tatea pentru protactla madlului din perimetru! prestatorului Activitatilor Nucleare. de servicii, vizate de Protectia Civila a Judetului Constanla,

c3) Managementu! de9euri!or neradioactiveiradioactive conform prevederilor art. 7 din Hotarf.lrea Guvernului De!jieurile industriale neradioactive ~~ cele asimilabile cu cele nr. 1.061/2008 privind transportul de!?eurilor periculoase ~i

menajere vor fi eliminatelvalorificate/reciclate !iJi gestionate pe nepericuloase pe tentoriul RomanleL masura generarii lor, cu respectarea prevederi!or Hotararii Umltete !ji conditiile tehnice de depozitare definltiva a Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii de?eurilor ~i de!?eurllor radioactive vor respecta normele emise de Comisia pentru aprobarea listei cuprinzand de~eurile, indusiv de~urlle Nationala pentru Controlul Activita1ilor Nucleare ~~ standardele periculoase, cu complutari!e ultenoare, ale Hotararll Guvernului stabilite ~i aprobate de Agent~a Nat(onala !?i pentru De9euri

Radioactive. nr. 1.061/2008 privind transportul de~eurilor perlculoase !?i Titularul de pr<tiect!Operaton.ll va utillza numai procesele !iJi nepericuloase pe teritoriul Rom€mlei 9l ale Legii nr; 211/2011 metoclel.e de gestlonare a combustibilului nuclear uzat !jii a privind regimul de~?eurilor. . ·

Transportul pe drt~murile de acces dln perimetrul C.N.e. de$eurilor radioactive, astfel incat sa se asigure ca sunt cernavoda al containerelorcu deseuri t~eradloactive in ve(!erea intreprinse toate actiunile pentn1 a aslgura optimizarea

• radioprotectiei, Jn sen$ul de a asigura ca toate expunerile stocarii temporare sau disponlbilizMf se face cu electrooarul, personalului expus profeslonal. ale populatiei !?i ale rnediului, tra~torul sau/~i camionul autorizate pentru transportul de~urllor lntlosiv cele potentla!e, sa• fle menlinute la eel mai sr.a:wt nivel penculoas: (acolo unde este cazul). cu ancorarea rezonabil posiblt, iuand in considerare factorii economici ~i corespunzatoare a pr<:du:elor transportat~. . •. .• • .. .• •· .• soqi~li .(prin<;Jpiul ALARA) in conforrnitate cu prevederile

. ~ra_n~portul d~~~~rdor 1n atara __ c~ntrale1 nucle<:~re;ln vedere~: : OrdihOib! •pi'e$edihtelui Comisiei Na1ionale pentru Controlul ehm1nan.1, .depozl~aru.sa~ valo~ficam se v~ ~~~?tua cu operato~n Activitatilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor econom1c1 autonzatl sa desfa9oare act1v1tatt de transpor.t m fundamentals de securitate radiologica, cu completarile conditiile ~i cu respectarea obligatiilor prevazute in· Hotararea ulterioare. Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul de!jieUrilor . · Tn timpul functionarii unitatilor U3 si U4 titularul de proiect periculoase 9i nepericuloase pe teritoriul Romaniei, precum ?i .a este responsabil. de asigurar~a mentinerii unui nivel cat mai prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul de9eurilor. scazut privind activitatea 9i volumul co~bustibilului nuclear uzat

Transportul de9eurilor din categoria produselor chimice 9i ale de9ewilor radioactive generate. expirate periculoase se va realiza cu respectarea prevederilor Managementul de!jieurilor radioactive Ia C.N.E. Cernavoda Hotararii Guvernului nr. 1.175/2007 pentru aprobarea Normelor se desfa9oara in conformitate cu prevederile legislatiei nationale de efectuare a activitatii de transport rutier de. marfuri 9i internationale de gestionare a de!jieurilor radioactive. periculoase in Romania. Raspunderea directa pentru gestionarea combustibilului nuclear

Page 19: HOTARARE - mmediu.gov.ro · a anvelopei: sistem necesar pentru mentinerea presiunii in controlate !iii aprobate in baza unor proceduri similare cu cele anvelopa Ia un nivel care sa

22 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

uzat !?i a de!?eurilor radioactive provenite din activitatea C.N.E. Cernavoda- 4 unitati, in vederea depozitarii finale a acestora, revine titularului autorizatiei nucleare pe toata durata de viata utila a centralei nucleare, inclusiv in timpul dezafectarii instalatiilor nucleare, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Ordinului pre!?edintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodarirea in siguranta a de!?eurilor radioactive !?i ale reglemenUirilor Agentiei lnternationale pentru Energie Atomica (IAEA Safety Series No.111 F ,The Principles of Radioactive Waste Management") (,Principiile de gospodarire a de!?eurilor radioactive").

c4) Managementul substantelor/amestecurilor periculoase - Se vor respecta prevederile Legii nr. 360/2003 privind

regimul substantelor ~i preparatelor chimice periculoase, cu modificarile !?i completarile ulterioare.

- Se vor respecta prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea eyi etichetarea substantelor periculoase.

Sursa Locul de prelevare lndicatcri

Ape E~ott:v iofiv~ot 1. Temperatura {canale de tehnologice -Dunare pe evacuare ape ca.lde spre

cooducta de Centrala Hidroele(;trica aducVune .,recuperare•·) Pentru efiueot 2. Temperatura. pH. materii in ···-- evacuarea in suspensle, Fe total ionic, Ca. Dunare sub Na. amest~c hidrazina ~f podul tl.Jtjer; hidroxid de litiu, RGCC 100 - evacuarea in 3. Clorurt, sulfati> CB05, Na, CDMN1 biefU Ca, Mg. produs patroller, clor (In sltuatn rezidualllber, etilen glicol specia!e). 4. Alti indicator! identiflcati in

functie de chimical~le utilizate Ia spalarea clrcuitelor U3 9i U4, daca este cazul

Ape uzate Punctele de Conform prevederilor menajere monitorizare Hotararii Guvernului

stabmte de nr: 188/2002, modificata ~~ ABAOL3!?i completata prin Hotararea RAJA!> Guvernului nr. 3521'2005-Constanta NTPA002

Ape Amontede Conform prevederilor Hotar~rli pluviale, intrare 'in Guvemului nr. 188/2002, incfusiv cele bazinul de modificata l?i completata cu din drenajul aspiratie al Hotararea Guvemului nt·. pluvial~~ centralei 352/2005-NTPA 002 .. cele stocate nudeare .. ... ? . . · ·. ·~: .

in ba!?a exterioara . - . de drenaj

1 CDMN: Canalul Dunare-Marea Neagra.

Titularul de proiect este obligat sa cunoasca ~i sa respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ~i ale Regulamentului Parlamentului European ~i al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea !?i ambalarea substantelor !?i a amestecurilor, de modificare ~i de abrogare a Directivelor 67/548/CEE !?i 1999/45/CE.

c5) Protectia naturii/ariilor naturale protejate Titularul de proiect va respecta recomandarile !?i

monitorizarea ulterioara a biodiversitatii in conformitate cu legislatia specifica in vigoare pentru protectia naturii !?i cerintele Avizului favorabil nr. 336/11.09.2012 emis de Directia Silvica Constanta a Regiei Nationale a Padurilor ROMSILVA, in calitate de custode al Siturilor Natura 2000 ROSCI 0022 Canaralele Dunarii, ROSPA 0002 Allah Bahir-Capidava !?i ROSPA 0017 Canaralele de Ia Har!?ova.

d) Planul de monitorizare a mediului in timpul testelor tehnologice side punere in functiune {faza PI F) si in timpul fazei de exp!oatare comercja!a (faza de exploatare}

d1) Monltorizarea efluenVfor lichlzi neradloactlvi

Observal!i

Monitorlzarea, !ocul de pre!evare, frecventa, precum :;;i indicatorli de calitate sunt stablUtl in conformitate cu: 1. faza PIF: - Hotararea Guvernului nr, 1.515/20082; - protocolul ce urmeaza san~ incheiat de ci3tl"e C.N.E. Cermwoda cu ABADLl cu trei funi fnainte de i'nceperea testefor:tehnotogic~ Ia I.J3 ~~ U4: - protocolul ce urrneaza sa flf) lhch~iat cu ABADL~l Pf)ntru U1 !,>tU2; 2. faza ge exp!oatare -· Autorlza,ia degosp{ldarire a apelor pentru unita,ile U1~U4 ale C.NJ:. Cernavoda; - Autorizatia de mediu pentru C.NE Cemavoda- 4 unitati: - protocolul ce urmeaza sa fie incheiat intre C.N.E. Cemavoda ?f ABAOL3; - protocolul ce urmeaza sa fie lncheiat lntre C.N.E. Cernavoda ~~ APM4 Constanta.

Monitol'izatea, locul de pre!evare, frecven1a, precum :?i indicator!! de calitate se vor stabili in conformitate cu: 1,fazaPIF ~Avizul de gospodarire a apelor ernis pentru U3 ~~ U4; - Protooolu! dintre C.N.E. Cernavoda ~iABADL3 'incheiat cu 31uni ina}nte de 1nceperea testelor tehnologice Ia U3l?i U4; g, faza d~ ~xpfo;iJ!are ...-Autorlzatia de gospodilrlre a apelor pen1ru un!tatile U1-U4 ale c.N.E. Cernavoda; ~Autorizatia de mediu pentru unitatile U1-U4 ale C.N.E. Cemavod;t ~. PfO~GoluiJn~heiat 1ntre C.N.E. Cernavoda ~i ABAQL3; .:..,:... protocoluiJncheiat intre C.N.E. Cernavoda ~~ APM4 Constanta.

2 Hotararea Guvemului nr. 1.515/2008 privind emiterea autorizatiei de mediu pentru Societatea Na\ionala ,.Nuclearelectrica"- S.A.- Sucursala CNE-Unitatea nr. 1 9i Unitatea nr. 2 ale Centralei Nuclearo-Eiectrice Cemavoda.

3 ABADL: Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral. 4 APM: Agentia pentru Protectia Mediului. s RAJA: Regia Autonoma Jude\eana de Ape.

Page 20: HOTARARE - mmediu.gov.ro · a anvelopei: sistem necesar pentru mentinerea presiunii in controlate !iii aprobate in baza unor proceduri similare cu cele anvelopa Ia un nivel care sa

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEAI, Nr. 634/14.X.2013 23

d2) Monitorizarea temperaturii fluviului Dunarea in zona penei de apa cu temperatura modificata {faza PIF !iii faza de exploatare comerciala)

Zona lndicatori Observa\ii

Elaborarea unui studiu care va pune in evidenta modalitatile Apa de racire evacuata in Dunare via tehnice pentru realizarea ?i implementarea unui program de valea Seimeni ?i in bieful II al CDMN1 (in Temperatura monitorizare a temperaturii, luand in considerare elementele situatii speciale) recomandate in studiul de evaluare adecvata elaborat de

INCDDD2 Tulcea

1 CDMN: Canalul Dunare-Marea Neagra z INCDDD: lnstitutul National de Cercetare-Dezvoltare ,Delta Dunarii"

d3) Monitorizarea de?eurilor (faza PIF ?i faza de exploatare comerciala) a) neradioactive

Sursa Puncte monitorizare/frecventa Tip uri Observa\ii

Activitatile curente Zonele de lucru unde se - de$euri provenite din Monitorizarea $i raportarea gestiunii de punere In desfa~oara activitatile activitatile de punere in deseurilor se face in conformitate cu functiune a U3 ;:ti asociate realiz:arii obiecttvulul func,lune a lnstalatillor de pe Legea nr. 211/2011 9i cu legislatla U4 Frecven~ permanenta amplasament: :-mecifica din domeniul 9f7Stionarii

- de~euri valorificabile; de~eurilor. - de~?euri perlculoase: - de~uri asimi!abile calor munidpale.

b) radioactive

Sursa Puncte monltodzare lndlcalori Observalii

Activitatile curente: - puncte de Jucru din zonele CantMV generate $llsau Programul de monitorizare a de9eurilor Zona radiologica 1 radiologlce tratate radioactive va fi aprobat df~ Comisia Zona radiologica 2 - centrul de decontaminare Nallonala pentru Controlul AcUvitatilor Zona radiologica 3 al fiecarei unit~W Nucleare conform legii nr. 111/1996

-DIDR1 republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare.

1 DIDR: Demozituj lntermedlar de Oe~uri Radioactive

d4) Monitori:?:area radiologica a medlului, inctuslv efluantii Hchizi ~~ gazo!ji radlo<:~ctivi (incepand cu lncarcarea combustibilului nuclear in reactor} se efeclueaza c<.mform cerintelor Comlsiei Nalkmale pentru Controlul Actlvitatilor Nucleare incluse in autoriza1iile specifice de teste~~ punere in func;tiune, precum ~~ i'n autorizaiia de exploatare, emise de Comisia Nationala pentru Controlul Activit~llJior Nudeare.

Tip de probe TiP a~mtitii P~mcte de (i!Coltate • ObSI:!rva~i

Aer ( aerosoli atmosfectci ~ analize 13 globalfJ Se stabilesc Programul de rMnitorlzare a madiului sa face l'n conformitate ~i depuneri atmosferice} - spectrometrie y conform cu:

- spectrometrle [3 cerin1elor - Normele fundamentale de securitate radiologica

Apa tehnologica uzata - analiz:e Jj globale') Corrtisiet .· (fifSR~91X : : : Apa de racire - spectrometrie y Nati6nale _;_ Nofniefe priiiind monitorizarea radioactivitatii mediului in

Apa pluviala - spectrometrie 13 p~nlfl!.:. vecinatatea unei instalatii nucleare radiologlce (NSR-22);

Apa de infiltratie Coritrolul · - Programul de monitorizare de mediu care va fi aprobat de

Apa freatica de adancime ActivitatHor Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare; Nucleare. 1. f9za PIF

Sol, sediment - analize 13 globale induse ... · in _;_ Autorizatia de punere in functiune pentru U3 ~~ U4 emisa

- spectrometrie y autorizatiile de CNCAN;

- spectrometrie 13 specifice de 2. faza de·exgloatare teste ?i punere - autorizatiile de functionare pentru U3 ?i U4 emise de

Lapte, pe!iite, carne, - analize 13 globale legume, legume cu frunze, - spectrometrie y

in functiune. CNCAN.

fructe, vegetatie spontana - spectrometrie 13 1

Page 21: HOTARARE - mmediu.gov.ro · a anvelopei: sistem necesar pentru mentinerea presiunii in controlate !iii aprobate in baza unor proceduri similare cu cele anvelopa Ia un nivel care sa

24 MONITORUL OEICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

d5) Monitorizarea biodiversitatii a) Monitorizarea speciei de ~olu?te Corbicula f/uminea ?i a speciei de pe?ti Alosa immaculata (faza PIE ?i faza de

exploatare comerciala)

Specie monitorizata

Corbicula fluminea (increngatura Mollusca) specie invaziva

Alosa immaculata (Pisces), scrumbie

NOTA:

Puncte monitorizare/mod de implementare

- proba de control va fi prelevata din amonte de canalul de evacuare a apelor de racire; - se vor colecta probe atat din canalul de evacuare, cat ?i din Dunare, Ia intervale regulate pe lungimea penei de apa cu temperatura modificata; - minimum 3 prelevari anuale, se vor analiza diferen\ele regimului termic al apei, precum ~i cele hidrolologice; Etapa de monitorizare de 3 ani de Ia intrarea in faza PIE ?i de punere in functiune

- se vor efectua pescuiri de studiu (larve ?i pui timpurii care tranziteaza zona penei de apa cu temperatura modificata) concomitente atat in zona neafectata termic, cat si in zona afectata termic; ' - se vor inregistra vitezele de curgere ~~ temperaturile pe sectrunile caracteristice pentru a !?ti unde este localizata zona cu viteza cea mai mare de curgere (pe unde se scurg cele mal multe larve de scrumble) ~~ daca fenomenul de .pana de apa calda" este prezent sau 11u in ziua respectiva: 1. faza PIE Se va lne.epe monitorizarea cu 1 an inainte de punerea fn funcvune a U3 ~i U4. 2. Faza de exploat~re Etapa de monitorizate de 2 ani de Ia intrarea In e)(ploatare aU39iU4.

Aspecte unnarite

- dinamica abundentei larvelor pediveligere din canalul de deversare a apelor de n3cire ale C.N.E. Cernavoda; - aria de distributie a larvelor pediveligere; - abundenta adultilor in habitatele bentonice din zona proiectului. '

- cunoa~terea influentei penei de apa cu temperatura modificata asupra comportamentului de migratie al scrumbiilor adulte; - cunoa~terea comportamentului. efectului poten1ial al tranzitarii larvelor 9i puilor timpurii de scrumbie de Ounare in zona penei de apa cu temperatura modificata; - identiflcarea prezentel puilor timpurii de Alosa sp. pe fundU[ Ounarii !n ZOM terminala a penei de apa cu temperatura modificata.

Monitorizarea biodiversita~i se va face de catre uo lnstitut de specialitate abilitat confomi prevederilor legale !?i care detine laboratoare certificate 1$0 17025.

b) Monitorizarea integrata a biodiversitatii

Scop lndicato!i Observa~il

1. Eaza PIE Se urmare~te ~?i 1. Eaza EIE Elaborarea unui program de se monltorizeaza Programul va identlfica elementele relevante necesare monitorizare a biodiversitatii acvatice ~i influenta factorilor stabiJirii efectelor functionarii a 4 uniUW nucleare, In baza terestre. radlologici. determlnMior reaH~ate de SNN.SA ~ Sucursala C.N.E. 2. Eaza d~ ~~QIQ!:!!ar~ termici,. fiziccr Cemavoda prin integrarea programelor de monltorizare ~i a lmplementarea programului de chimid, meC"..anl~ $tUdiilor existente. monitorizare a biodiversitapt acvaUce $i asupr-d Programul se va pre.zenta tn cadrul documentatiei de terestre. organismelor SQlicitare e autorl.z~tiei de mediu pentru CNE. Cemavoda-

acvatlce~i 4 unitati. terestre. 2~ Faza de exploatare

lnt~rpretatea IntegratE\ a rezultatelor programului de monitorizare se va efectua de catre un instltut de specialitate abi!Hatconform p(evederifor legale ~i care detine laboratoare certificate ISO 17025 .

. . ·. :· .... . .

Se va monitori.za permanent implementarea masurilo/d~, · .. ' . • Condftii\e pent~~ de.zafectarea unitatilor 3 ~i 4 sunt prevazute

diminuare a impactului, precum ~i eficienta acestora; _in:cazlll in

care se inregistreaza aparitia unor efecte negative asupra

speciilor ?i habitatelor care au determinat obiectivele ~~:

conservare, titularul de proiect va prezenta autoritatii centrale

pentru protectia mediului masurile suplimentare de reducere a

impactului.

3. Tn timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului ~i

postinchiderii

in Legea nr. 111/1996 privind desfa~urarea in siguranta.

reglementarea, autorizarea ~i controlul activitatilor nucleare,

republicata, cu modificarile l?i completarile ulterioare, in Ordinul

pre~edintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor

Nucleare nr. 75/2003 pentru aprobarea Normelor privind

cerin\ele specifice pentru sistemele de management al calitatii

aplicate Ia dezafectarea instalatiilor nucleare (NMC-11) ~i in

Ordinul pre~edintelui Comisiei Nationale pentru Controlul

Page 22: HOTARARE - mmediu.gov.ro · a anvelopei: sistem necesar pentru mentinerea presiunii in controlate !iii aprobate in baza unor proceduri similare cu cele anvelopa Ia un nivel care sa

MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013 25

Activitatilor Nucleare nr. 275/2005 pentru aprobarea Normelor pe pagina web www.mmediu.ro !iii publicate in mass-media de privind monitorizarea radioactivitatii mediului in vecinatatea unei catre Societatea Nationala .. Nuclearelectrica" - S.A. l?i instalatii nucleare sau radiologice (NSR-22). Ministerul Mediului l?i Schimbarilor Climatice;

Durata de viata proiectata a unitatilor 3 !iii 4 este de 30 de ani. - dezbaterile publica ale raportului privind impactul asupra Asigurarea securitatii nucleare atat in perioada operarii mediului desfa!?urate in cadrul procedurilor nationale !iii in

instalatiilor nucleare, cat !iii in timpul dezafectarii !iii depozitarii context transfrontiera au fast organizate in anul 2007 astfel: finale a de!iieurilor radioactive este un proces aflat in continua 1 octombrie in localitatea Cernavoda, 3 octombrie in Constanta. imbunatatire/perfectionare !iii reprezinta principiul de baza al 5 octombrie in Bucure!?ti, 20 noiembrie 2007 in ora!?ele Silistra Directivei 2009/71/EURATOM a Consiliului din 25 iunie 2009 de l?i Dobrich (Bulgaria). La intrebarile, comentariile publicului instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleara a participant, Societatea Nationala ,Nuclearelectrica" - S.A. instalatiilor nucleare. impreuna cu expeftii sai, a raspuns amplu, fundamentat.

La terminarea perioadei de operare, activitatile de - raspunsurile Ia observatiile/comentariile publicului cu dezafectare a unitatilor 3 !iii 4 se vor efectua in conformitate cu privire Ia continutul raportului privind impactul asupra mediului, normele 9i reglementarile Uniunii Europene, internationale !iii precum 9i Ia intrebarile formulate in timpul dezbaterilor publice nationale din domeniul nuclear in vigoare. nationale 9i in context transfrontiera au fast prezentate de

Proiectele de dezafectare 9i dezasamblare a centralelor titularul proiectului in documentul ,Formularul pentru nucleare sau reactoarelor nucleare se regasesc pe anexa I prezentarea solutiilor de rezolvare a problemelor semnalate de punctul2 (b) Ia Directlva 2011/92iUE a Parlamentu!ui European public", astfel: 9i a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea Anexa A- observatii/comentarii ale organiza\iilor civile efectelor anumitor proiecte publica 9i private asupra medh.llui, Greenpeace, Fundatia Terra Mlleniullll, Women Against Nuclear transpusa in legisla~ia na~ionala prln Hotararea Guvernului Power-mouvement, No More Nuclear Power-mouvement, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte Women For Peace-mouvement; publice l?i private asupra madlului, cu modmcarl!a ~~ completanfa Anaxa B - obsarva1Jl!comentarii ale publicului In timpul ulterioare. Potrivit art 4 alin. (1) a! Directive! 2011/92/UE, aceste dezbaterilor publice de Ia Cernavoda, Constanta \'i Bucure9ti; tipuri de proiecte se supun evaluarU lmpactvlui asupra mecuuJoi. At1eXa c - ob$5(Va,iitcomentarl! alE~ publicu!ui In timpul in consecin~a. Ia terminarea perioadei de operare C,N.E. dazbaterilor publit-.e de Ia Silistra ~i Dobrich (Bulgaria); Cernavoda va soliclta obtfnerea acordului de mediu pentru Anexa D- observaliifcomentaril ale publicului din Austria Ia proiectul de dezatectare a unitatllor 3 ~~ 4 in c<.mformitate cu raportol privinct itr1pactu1 asupra medh.JIUI. prevederile legislayei nationale din domeniul protecPai mediuloi, Documentul .,F()rmular pentru prezentarea solutiilor de in vigoare. re.zolvare a prciblemelor semnalate de public" a fast publicat pe

Tn cadrul documentatiei de evaluare a impactutui asupra pagina web www.mmediu.ro Ia sectiW1ea proiectului, iar mediului vor fi identificate masurile, conditlile, programul de raspunsurile Ia comentarii au fast transmise solicitantilor !iii monitarizare nacesar a fi indaplinita in tlmpul inchiderii, statelor interesate de proiect. in toate situatiile in care publicul dezafectarii, refacerii rnediului ~~ postinchiderii. Aceste cerin~e interesal a sollcitat in continuare clarificari ~i/sau aprofundari ale var fi incluse 1n acordul de mediu ce va fi emis de catre raspuosurilor, acestea au fost transmise organizatiilor civile 9i autoritatea competanta pentru protec,ia mediului pentru nu au mal fost primite comentarii suplimentare; proiectul de dezaJectare a unililtHor 3 ~~ 4, In conforrnitate cu - au avut loc c<msullilri intre autorit<Wie de mediu din prevederile legislath~i nationale, europene ~i lntero:a~onaie din Romania ~~ Austria tn baza prevedetilor art. 5 al Conventiei domeniul protectiei mediului in vigoare. Espoo, tn martie 2008. ln cadrul consultarilor, dupa vizitarea

V. lnformatii cu privire fa proc:esul de participare a amplasamentului proiectului, partea auslriaca a sollcitat detalii publiculul in procedura derulata referitoare Ia anumite informalH din raportul privind impactul

Ministerul Mediulul ?l Schimbarllor Climatlce, ca autoritate asupra medlului. Subiectele discutate au vizat aspecte legate competenta pentru protectia mediulul, a as!gurat informarea de stadiul actual allucrarilor de Ia unitatlfa 3 ~~ 4. zona activa a publicului interesat accesul m.;~r Ia lnformatie ~i participarea reactoarelor, risc~ll seismic, aovetopa te:actorului ~i evaluarea publicululla luarea deciziei fn procedura de emitera a acardului de securitate nucleara. La discutii au participat reprezentanti ai de mediu, astfel: ... · •. . . • . • ... Mir~h:>t~r:ului • fyl~d}ului ~i Schirnbarilor Climatice (Ministerul

- taate informatiile relevante referitoar~ .. i~ ·=proi'echi. · Medlu1Ji''~i· Oei.v6it8rii Durabile, Ia data intalnirii), ai Comisiei ,Continuarea lucrarilar de construire ~i finalizare a unit~~lor 3 Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare 9i ai Sacietatii 9i 4 Ia C.N.E. Cernavoda", judetul Constanta. de Ia depunerea Nationale .Nuclearelectrica"- S.A., precum 9i expe~i austrieci solicitarii de emitere a acardului de mediu 9i pana Ia luar~a. ·din· cadrul Ministerului Federal al Agriculturii, Mediului 9i deciziei de emitere a acordului de mediu, au fast puse Ia' Managementul Apelor, ai Agentiei Federale de Mediu 9i ai dispozitia publicului pe pagina web www.mmediu.ro, Ia lnstitutului Austriac pentru Ecologie Aplicata; sec\iunea proiectului; - completarile rapartului privind impactul asupra mediului,

- publicullpublicul interesat a fast infarmat asupra deciziilar studiul de evaluare adecvata 9i raspunsurile finale catre etapelor de incadrare in procedura de evaluare a impactului 9i organizatiile civile au fast postate pe pagina web de definire a domeniului evaluarii prin anunturi publice postate www.mmediu.ra spre consultare in periaada iunie-august

Page 23: HOTARARE - mmediu.gov.ro · a anvelopei: sistem necesar pentru mentinerea presiunii in controlate !iii aprobate in baza unor proceduri similare cu cele anvelopa Ia un nivel care sa

26 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

2012, iar organizatiile civile Greenpeace CEE Romania, - proiectul acordului de mediu a fast postat pe pagina web Fundatia Terra Mileniullll 91 Asociatia ,Gandltorul in Actiune" din www.mmediu.ro Ia sectlunea proiectului. Cernavoda au fast informate in scris ca pot consulta Rezultate din procedura transfrontiera completarile depuse de Societatea Nationala in conformitate cu prevederile art. 6 din Conventia privind ,Nuclearelectrica" - S.A., incluslv raspunsurile Ia comentariile evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera,

lor; adoptata Ia Espoo Ia 25 februarie 1991, ratificata prin Legea - pe perioada derularii procedurii de evaluare a impactului nr. 22/2001, cerlntele finale agreate cu cele doua state

asupra mediului, publicul interesat a solicitat informatii participants in cadrul procedurii derulate sunt urmatoarele: suplimentare in legatura cu aspecte procedurale 91 s-au sollcitat A. Pentru Bulgaria: completari ale informatiilor postate pe pagina web. Ministerul 1. Evacuarea in biefulll al Canalului Dunare-Marea Neagra Mediului 9i Schimbarilor Climatice a raspuns tuturor solicitarilor se va realiza numai cu aprobarea Administratiei Nationale prin completarea site-ului 9i, daca a fast cazul, a transmis in ,Apele Romane" 9i a Administratiei Nationale Dobrogea-Litoral, copie documentele/adresele etc. solicitate;

cu acceptul Companiei Nationale ,Administratia Canalelor - aspectele de interes deosebit ale proiectului care au fast

Navigabile" - S.A., al Regiei Autonome Judetene de Apa aprofundate de titularul de proiect, ca urmare a comentariilor publicului interesaUautoritatilor, 9i care au contribuit Ia Constanta, cu notificarea Directiei de Sanatate Publica imbunatatirea ~i completarea raportului privind impactul asupra Constanta ~i a Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, mediului au fast: precum '?i cu aprobarea Comisiei Nafionale pentru Controlul

a) asigurarea apei de racire in situatia funcVonarii C.N.E. ActiviU\tilor Nucleare. Cemavoda -4 unitati(observa~ii ale Funda~iei Terra Mileniullll, 2. Dupa punerea tn functh.me a unitatilor 3 l?i 4 ale C.N.E. ale Asocia~iei nGanditorul in Actiune" liJi ale Organizatlei Cernavoda, autoritatf[e publica centrale de mediu din Romania Greenpeace}; ~~Bulgaria vor agrea un program comun privind schimbul de

b) masurile propuse tn cazul riscurilor unul atac terorlst informaVi pe baza retultatelor rnonitorizarH radiologice realizate ( observatii ale Organlzatiei Greenpeace. ale Funda\lei Terra de cele dOua<state in regiunile respective ale Republicii Bulgaria Mileniullll ~~ale pubficulul din Austria); ~?i ale Romaniei. Operatorul va colabora ~iva pune Ia dispozi\ie

c) masurile aferente analizei de rise pen1ru sitW~\li de datele necesare. accident sever, inundatli. seceta, atac terorist, cutremur 3. Programul comun pentru schimbul de informalii ( observatii ale Organizatler Gre~mpeac<:~ - Austria ~~ ale (trimestriale) intre ce!e doua state va Include informatH relevante publicului din Austria): despre rezultatele monitorizar1i continue a apei ~i aerului in

d) tehnici de dezafectare ~i masurl in timpu! lucrarllor de regiuo1Ie mentiooate. dezafectare (observatii ale f!undatiei Terra Mileniul Ill. ale 4. Societatea Na1ionala ,Nuclearelectrica" - SA -Organizatiei Greenpeace - Austria )>i ale publicului din Sucursa!a C.N.E. Cemavoda va pune Ia dispozftia publicului pe Bulgaria): pagina web Raportul anual de mediu in limbile romana 9i

- aspectele semnalate de Asoclatia ,.Ganditorul in Actiune'' englezapentru a facillta publicului interesat (incluslv populatiei 9i de Funda~ia Terra Milenlul Ill referitoare Ia necesitatea bulgare <tin arlUe de granita Umitrofe) accesul Ia lnformatiile aprofundarii informatiilor cu privire Ia impactul potential asupra rel'eritoare Ia lmpfementarea activlttWior de protectie a mediului. ape lor ca llrrnare a deversarii apel calde in fluvil.ll Dunarea "i B. P;entru Austt!a impactul potential asltpra floreiffaunel din zooele de iflfluen1ti ale 1. Etapele autorizalii de catre comisia Nationala pentru proiectului au condus Ia completarea informatiilor din raportul Controlul Activitatikx Nucleare, ulterioare emiterii acordului de privind impactul asupra rnodiului elabordt in anul 2007 de catru mediu, precum ~~ actele de reglementare emise de aceasta vor lnstitutul Na1ional de Cercetare-De.zvoltare pentro Protectla • ... 1·,._A li"'lr t 1 dw·1 ... t 1 'fi aS1gur.. .,.,.ep " ea u urQr con· ·~U or ue au or zare spec1 1ce Mediului - ICIM Bucure~ti, cu studlul de evaluar~ adecvata

domeniului nuclear. inclusiv punerea In practice a cerintelor elaborat de lnstitutul Nalionat de Cerc~taro-D~zvoltare .. Delta Dunarii" Tulcea. institut acr<:~ditat pentrv acest tlp de t:ucrarf; exprlmate in oplnia finala a Austriei. Pfoiectul tehnic conline

_ decizia de emitere a acordului de mediu a fast postata pe masl.lrlla da imbunatatire rezultate din evaluarile efectuate in pagina web a proiectului ~i a fost publicata de Societatt<Ja.= ·• cpntex.tul .. ~e~telor de stres" solicitate de Consiliul European 9i Nationala .Nucle.arelectrica" _SA in mass-medici( ·' · · · .. · · "' .C6i1iisla Etirhpeaha, dupa accidentul de Ia Fukushima (masuri

- ulterior afi~arii deciziei de emitere a acordului ge .mediu, mentionate Ia cap. 1.2 din prezentul acord de mediu). Fundatia Terra Mileniul Ill, Organizatia Greenpe·ace CEE · 2. Forajele de mare adancime reprezinta ~i solutia alternative Romania, impreuna cu Asocialia Bankwach Romania ~i de furnizare a apei de racire a zonei active, in cazul pierderii Asocialia Re.Generation, au contestat aceasta · decizie.' surselor de racire bazate pe apa preluata din fluviul Dunarea. Aspectele semnalate de organizatiile civile au fast discutate in 3. Titularul se va asigura Ia momentul inceperii lucrarilor de ~edinta Comisiei de analiza tehnica Ia nivel central din aprilie construire ca starea structurii de beton a anvelopelor ~i cladirilor 2013, stabilindu-se mentinerea deciziei de emitere a acordului reactoarelor permite constructia, finalizarea 9i operarea in de mediu. Publicul interesat a fast informat in scris cu privire Ia deplina siguranta a celor doua unitali nucleare propuse prin mentinerea deciziei de emitere a acordului de mediu; proiect

Page 24: HOTARARE - mmediu.gov.ro · a anvelopei: sistem necesar pentru mentinerea presiunii in controlate !iii aprobate in baza unor proceduri similare cu cele anvelopa Ia un nivel care sa

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013 27

4. Titularul va implementa ?i gestiona programele pentru - Opinia Comisiei din 26.11.2010 in conformitate cu art. 43 asigurarea fiabilitatii componentelor critice pentru securitatea din Tratatul Euratom referitoare Ia finalizarea unitatilor 3 ?i 4 ale nucleara ?i producJie, dezvoltate in conformitate cu cerintele Centralei Nucleare de Ia Cernavoda, Romania; internationale. - raportul misiunii de evaluare a hazardului seismic, emis de

5. Proiectul prevede masura de instalare de sisteme de Agentia lnternaJionala pentru Energie Atomica (iulie 2012) cu recombinare pasiva a hidrogenului, necesara controlului titlul ,Report on the 2nd follow up review mission for the hidrogenului in cladirile reactoarelor (masura mentionata in probabilistic seismic hazard analysis and development of design cap. 1.2 din prezentul acord de mediu). basis ground motions for the Cernavoda NPP Units 3&4"

6. Proiectul ia in considerare cele mai noi cerinte ale (,Raport a celei de-a doua misiuni de evaluare a analizei ghidurilor Agentiei lnternationale pentru Energie Atomica ?i ale probabilistice de hazard seismic ?i stabilirea bazelor de standardelor intemationale, in conformitate cu cerintele Comisiei proiectare seismica pentru amplasamentul unitatilor 3 ?i 4 de Ia

Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare. CNE Cernavoda';); 7. Proiectul ia in considerare evaluarea probabilistica de - scrisoarea de confort privind autorizarea unitatilor 3 ?i 4

ale CNE Cernavoda cu nr. 3.487/30.05.2012 - Comisia securitate nucleara de nivel 2 (PSA level 2) care demonstreaza

Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare; respectarea tintei de 10-5 evenimente/an impusa pentru

- Avizul de gospodarire a apelor nr. 35/2011 privind frecventa de topire a zonei active liii a tintei de 1 o-s

,centrala Nuclearelectrica Cernavoda unitatile 3 ~i 4", judetul evenimente/an pentru frecventa de eliberare de substan1e

Constanta. emis de Administratia Na1ionala .Apele Romane"; radioactive din anvelopa. - Avizul de gospodarire a apelor nr. 54/2013 privind

Cu luarea In considerare a prevederilor art. 21 alin. (1) ?i (4) ,Continuarea lucr~rilor de construire $i finalizare a unit~tilor 3 din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 195/2005 prMnd ~~ 4 ale CNE Cernavoda'', emls de Adminlstratia Nationala protectia mediului, aprobata cu modificari $i completari prin ,Apele Romfine";

Legea nr. 265/2006, cu modificarile !?i complet.arile ulterioare, -Avizul favorabil al custodelui ariilor naturale protejate­documentatia care a stat Ia baza llt.tniterii acordului de mediu siturile Natura 2000 din zona de influenta a proiectului cu

este: nr. 3.336!11.09.2012 etnis de Regia Nationala a Padurilor-- Cere rea de solicitare a acordului · de mediu Ia Agenlia ROMSilVA- Oirec~ia Silvica Constan~a;

pentru Protectia Medlulut Constanta cu nr_ 6.548 RP din ~ opiniile finale ale Bulgariei ~~ ale Austriei cu

9.08.2006; nr. 37.033/E0/28.11.2012 :?i. respectiV, 11r. 36.992/ED/26. 11.2012; - Memoriu de prezentare oecesar obtinerii acordulul de - Hotararea Guvernului nr. 1.565!2008 privind aprobarea

mediu pentru CNE Cernavoda unita\)le 3 ~i 4 elaborat de raportului de negociere a condqiilor pentru infiln~area societatii CITON - Sucursala de lnginerle Tetmologica Obiective comerdale care va reall:za unitatlle 3 f?i 4 de Ia CNE Cernavoda; Nucleare a Regiei Autonome pentru Activit~W Nucleare (iunie - planuri de situalii ~i planuri de incadrare In zonit 2006); Prezentul acord de mediu este valabil pe toata perioada

- Notificarea statelor poten~al afectate de proiect (Bulgaria, punerii in aplicare a proiecllllui, in conrorrnitate cu prevederile

Austria, Ungaria, Moldova ~i Ucraina} ;>i raspunsul de participare art. 16 alin. (1} din Ordonanta de urgenta a Guvernului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului in nr. 195/2005 prlvind protectia mediulul, aprobata cu modificari

context transrrontiera transmis de Bulgaria :;;l Austria; ~~ completari pon legea nr. 265/2006. cu rnodificarile ?i

- certificatele de urbanism emise de Primaria Ora~ului completartle ulterioare. La finatizarea lucrarilor de executie. titularul de proiect va Cernavoda: nr. 165/24.07.2006, nr. 240/23.07.2008,

nr. 93101.06.2012 ~i nr: 10B/27,06.2012; notlJlca auloritatea centrata pentru prolectia rnediului in scopul _ Autorizatia de amplasare pentru 0 centrala efectuarjl verificarii prililnd respectarea condi1iilor impuse prin

nucleraroelectrica tip CANOO-PHW 4 X 660 MWe, pe prezentvl acordde mediu~i pentru incheierea procesului-verbal de constat.are care va inso~i procesuiAverbal de receptie a

amplasamentul Cemavoda emisa de Comiteh.d de Stat pentru IUcrarUor arerenta investftiel reali?.ate.

Energia Nucleara (1978); Nerespectarea prevederilor acordulul de mediu atrage - rap.ortul privind impactul asupra mediului cy ~itlul ,Raport , ;'i\JSpelld<lre~,~?uanularea acesiu!a, dupa caz, in conformitate

Ia studiul de evaluare a impactului asupra mediuiJ{p~ntr~CNE . :cJ art'. ' .. tf ~lln. (3), {4} ~i (5) din Ordooan'a de urgenta a Cernavoda unitatile 3 si 4", elaborat de lnstitutul National de Guvernului nr. 195i2005 privind protectia mediului, aprobata cu Cercetare-Dezvoltare • pentru Protectia · Mediului :~· .ICIM modificari ~i completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile Bucure?ti (2007) ?i completarile raportului privind impactul . ?i cbmpletarile ulterioare.

asupra medlului (2012); Prezentul acord de mediu poate fi contestat in conformitate - studiul de evaluare adecvata cu titlul ,Evaluarea adecvata cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind

a impactului de mediu a unitatilor 3 ~~ 4 ale C.N.E. Cernavoda evaluarea impactului anumitor proiecte publice ?i private asupra - lmpactul asupra biodiversitatii - Raport final", elaborat de mediului, cu modificarile liii completarile ulterioare, liii ale Legii lnstitutul National de Cercetare-Dezvoltare ,Delta Dunarii" contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ?i Tulcea (2012); completarile ulterioare.