42
CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R) Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013 Pag: Info CET-R Componenţa Biroului Executiv al Consiliului Naţional al C.E.T.-R, aleasă la Adunarea Generală a Consiliului Naţional al C.E.T.-R, care a avut loc la Căciulata, în data de 17-18 mai 2013 Măsuri organizatorice privind alcătuirea comisiei centrale de etică şi disciplină profesională Modificări în componenţa Biroului Executiv al Filialei CET Bucureşti, în urma Adunării Generale a Filialei CET Bucureşti, care a avut loc la Bucureşti, în data de 21.02.2013 Aplicarea indicilor de actualizare elaboraţi de INCD - URBAN INCERC la actualizarea preţurilor istorice (anul 1965), pentru evaluarea construcţiilor prin metoda costurilor Ing. PUTICIU Virgil Alexiu Dimitrie Elaborarea de către URBAN-INCERC a indicilor medii orientativi de actualizare a valorii clădirilor şi construcţiilor speciale la nivelul trimestrului III 2012 Indici de actualizare a preţurilor istorice (de deviz) Catalog anul 1965/1982, pentru lucrările de expertiză tehnică, evaluare construcţii, colectivul profesional construcţii - arhitectură Determinarea valorii terenurilor cu destinație agricolă Dr. ing. dipl. Mihai RACOVICEAN 27 Iulie 2013 Colectiv redacţie : ing. Puticiu Virgil Alexiu Dimitrie ing. Vereanu Valeriu tehnoredactare : ing. Dobra Mariana 1 12 3 8

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

  • Upload
    lamtruc

  • View
    346

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

Pag:

Info CET-R

Componenţa Biroului Executiv al Consiliului Naţional al C.E.T.-R, aleasă la

Adunarea Generală a Consiliului Naţional al C.E.T.-R, care a avut loc la Căciulata,

în data de 17-18 mai 2013

Măsuri organizatorice privind alcătuirea comisiei centrale de etică şi disciplină

profesională

Modificări în componenţa Biroului Executiv al Filialei CET Bucureşti, în urma

Adunării Generale a Filialei CET Bucureşti, care a avut loc la Bucureşti, în data

de 21.02.2013

Aplicarea indicilor de actualizare elaboraţi de INCD - URBAN – INCERC la

actualizarea preţurilor istorice (anul 1965), pentru evaluarea construcţiilor prin

metoda costurilor

Ing. PUTICIU Virgil Alexiu Dimitrie

Elaborarea de către URBAN-INCERC a indicilor medii orientativi de actualizare a

valorii clădirilor şi construcţiilor speciale la nivelul trimestrului III 2012

Indici de actualizare a preţurilor istorice (de deviz) Catalog anul 1965/1982,

pentru lucrările de expertiză tehnică, evaluare construcţii, colectivul profesional

construcţii - arhitectură

Determinarea valorii terenurilor cu destinație agricolă

Dr. ing. dipl. Mihai RACOVICEAN

27

Iulie 2013 Colectiv redacţie:

ing. Puticiu Virgil Alexiu Dimitrie

ing. Vereanu Valeriu

tehnoredactare : ing. Dobra Mariana

1

12

3

8

Page 2: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

Info CET-R

Componenta Biroului Executiv al Consiliului National al C.E.T.-R,

aleasa la Adunarea Generala a Consiliului National al C.E.T.-R, care a avut loc la

Caciulata, in data de 17-18 mai 2013, aleasa de catre reprezentantii (presedinti sau

delegati ai acestora) a 26 de filiale teritoriale (din 35), prin vot secret pe liste de voturi.

1. Presedinte: ing. Puticiu Virgil Alexiu Dimitrie - CET Bucuresti

2.Vicepresedinte: ing.Vintilescu Iulian - presedinte Filiala CET Constanta

3.Vicepresedinte: ing. Papuc Vasile - presedinte Filiala CET Mures

4.Secretar general: ing. Pascal Mircea - presedinte Filiala CET Teleorman

5. Membru: ing. Rotaru Nicu - presedinte Filiala CET Buzau

6.Membru: prof.univ.dr.ing. Grămescu Ana Maria -presedinte Filiala CET Braila

7.Membru: conf.dr.ing. Nistor Neculai – Filiala CET Bucuresti

8.Membru: ing. Tȃrnoveanu Dorel - presedinte Filiala CET Timis

9.Membru: prof.dr.arh. Zoran Teodor- presedinte Filiala CET Bucuresti

Alcatuirea comisiei centrale de etica si disciplina profesionala

conf.art.18 din Statutul CET-R si a Comisiei de cenzori, conf. art.19 din Statut

Comisia centrala de etica si disciplina profesionala (conf. art.18 din Statut;

are si atributia de elaborare a reglementarilor si indicilor de actualizare):

a) pentru specialitatea constructii - prof.univ.dr.ing. Grămescu Ana Maria

si evaluari imobiliare: - ing. Puticiu Virgil Alexiu Dimitrie

-ing. Vereanu Valeriu

b) pentru specialitatea auto: - ing. Cartianu Sever

- prof.univ.ing. Fierbinţeanu Mircea

- conf.dr.ing. Nistor Neculai

c) pentru specialitatea industrie: - ing. Papuc Vasile

- ing. Oprea Dorin

- conf.dr.ing. Nistor Neculai

d) pentru specialitatea bunuri mobile, economie: - ing. Pascal Mircea

- ing. Borz Gheorghe

- ec. Manolache Ştefania

e) pentru specialiatatea cadastru agricol, imbunatatiri funciare evaluari terenuri agricole: - ing. Vintilescu Iulian

- ing. Mărăcineanu Florin

- ing. Guş Petru

1

Page 3: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

Comisia de cenzori (conf. art.19 din Statut):

- ec. Kis Angela

- ec. Manolache Ştefania

- ec. Cernat Anca Mihaela

Modificari in componenta Biroului Executiv al Filialei CET Bucuresti,

in urma Adunarii Generale a Filialei CET Bucuresti, care a avut loc la

Bucuresti, in data de 21.02.2013

Componenta Biroului Executiv al filialei CET Bucuresti, validata cu 43 de

voturi este:

1. Presedinte: prof.dr.arh. Zoran Teodor

2. Vicepresedinte: ing. Vereanu Valeriu

3. Secretar general: ec. Manolache Ştefania

4. Membru: prof.dr.ing. Stănescu Ion

5. Membru: dr.ec. Barbu Daniela Ana-Maria

6. Membru: prof.univ.ing. Fierbinţeanu Mircea

7. Membru: ing. Mihăila Dumitru

Masuri disciplinare

Constatandu-se neplata cotizatiei anuale, de peste 2 ani, de catre unii membri

CET filiala Bucuresti, incalcandu-se prevederile art.9 d) alin.2 din Statut CET-

R/2012, atitudinea pasiva fata de activitatile filialei, neparticiparea la nici unul din

Simpozioanele de perfectionare profesionala continua, la nivel de filiala si la nivel

national (Timisoara -2011 si Constanta -2012) si neparticiparea la nici una din

Adunarile Generale de alegeri a Biroul Executiv al Filialei CET Bucuresti, inclusiv

cea din 21.02.2013 la Bucuresti, cu toate ca au fost convocati prin toate mijloacele

de comunicare la dispozitie, Biroul Executiv al filialei CET Bucuresti, impreuna cu

Comisia centrala de etica si disciplina profesionala, au hotarat excluderea din filiala

CET Bucuresti a urmatorilor fosti membri:

1.Anghelescu Dumitru, 2.Nicolaescu Corneliu Eugen, 3.Ciocan Mihaela, 4.Chiriac

Cristina, 5.Comanici Mirela Diana, 6.Fendrihan Sergiu, 7.Iorgulescu Mihai,

8.Panaitescu Magdalena, 9.Andritoiu Tudor, 10.Buse Dumitru, 11.Ciocarlan

Liliana, 12.Clapon Virgil, 13.Dugan Horia, 14.Dinu Popa Gheorghe, 15.Gradinaru

Gheorghe, 16.Harasim Adriana Natalia, 17.Hardut Bucur Florea, 18.Iliescu

Gheorghe, 19.Mazilu Dan, 20.Paul Valentin, 21.Preda Constantin, 22.Petrescu

Valcea Mihaela, 23.Radulescu Gabriel Miron, 24.Radulescu Maria Marina,

25.Secara Ruxandra, 26.Stroe Gheorghe, 27.Tita Veniamin, 28.Udrea Ion,

29.Visarion Valeriu Mihail, 30.Voicu Victor, 31.Andritoiu Gabriela, 32.Apostol

Victor, 33.Raducanu Ion, 34.Redea Stefan, 35.Rusu Daniela, 36.Rosu Liviu,

37.Vlad Nicolae, 38.Bourceanu Nicolae Decebal, 39.Gheorghe George, 40.Ivan

Hainz Cosmin, 41.Bia Valentin Paul.

2

Page 4: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

Aplicarea indicilor de actualizare elaborati de INCD - URBAN – INCERC

la actualizarea preturilor istorice (anul 1965),

pentru evaluarea constructiilor prin metoda costurilor

Ing. PUTICIU Virgil Alexiu Dimitrie

Organizatia profesionala "Corpul Expertilor Tehnici - Romania", pune la

dispozitia expertilor tehnici specialitatea constructii si evaluari imobiliare, precum

si celor interesati, informatii din literatura de specialitate, standarde, metode de

calcul, care sa corespunda activitatilor complexe de constatare a starii fizice a

imobilelor, specifice expertilor tehnici judiciari si extrajudiciari in specialitatea

constructii de orice fel si evaluarea acestora.

Pentru a veni in ajutorul expertilor specialisti in constructii, pornind de la

indicii statistici privind evolutia preturilor unitare pentru materialele de baza

utilizate in constructii, manopera aferenta, utilaje si transport, elaborati de

URBAN-INCERC si avizati de Consiliul Tehnico-Stiintific al MDRT, colectivul

tehnic din CET-R ii prelucreaza, actualizandu-i pentru jumatatea intervalului de

timp dintre doua serii de indici. Actualizarea de catre colectivul tehnic si

reglementari al CET-R este necesara, deoarece URBAN-INCERC culege si

prelucreaza informatiile pentru un interval de referinta (cca 3 luni), intre momentul

elaborarii si cel al comunicarii spre utilizare specialistilor existand un decalaj, ceea

ce ar induce in calculul analitic al evaluarii erori in indicele de actualizare a

valorilor calculate.

Principiul de actualizare are la baza preturile din cataloage de deviz din anul

1965 si 1982, denumite preturi unitare istorice, la care se aplica indicii de

actualizare pe tipuri de cladiri si constructii speciale, functie de alcatuirea si

particularitatile structurale ale acestora.

Colectivul tehnic si reglementari al CET-R, prin experienta de peste 20 de

ani, a constatat ca utilizarea standardelor internationale de evaluare prin metoda

determinarii costului de inlocuire, conduc la precizie, daca informatiile expertului

constructor privind imobilul de evaluat sunt individualizate. Aceasta presupune

inspectia tehnica vizuala de tip E1 la imobilul de evaluat si culegerea de date

tehnice exacte, cu referire la starea fizica a constructiei, precizand:

- anul construirii pentru determinarea duratei normale in exploatare;

- alcatuirea constructiva a constructiei (structura de rezistenta si starea fizica a

acesteia);

- alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si

invelitoare, tamplaria exterioara) si starea fizica a acestora;

- destinatia constructiei;

- tipul de finisaje interioare, la pereti, pardoseli si tavane si starea fizica a

acestora;

3

Page 5: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

- utilitatile la care este racordata sau poate fi racordata constructia;

- amplasarea constructiei in zona urbana a localitatii, pentru individualizarea

acesteia in vederea stabilirii pretului de piata.

Abordarea analitică prin analiza tehnica competentă a unei constructii in

vederea evaluarii, conduce la precizie, inlaturand aprecieri sau opinii personale,

subiective sau interpretabile, induse prin insasi corectiile apreciate aplicate, in cazul

evaluarii proprietatii imobiliare prin metode statistice, prin comparare sau utilizand

grila notarilor, care are caracter informal.

Pentru simplificarea algoritmului de calcul de evaluare prin metoda

determinarii costului de inlocuire, colectivul tehnic si reglementari din CET-R

recomanda expertilor specialisti in constructii si evaluatori a proprietatii imobiliare:

a) utilizarea preturilor istorice din catalogele pentru reevaluarea mijoacelor

fixe din economia nationala –cladiri si constructii speciale, valabile in 1965

Colecţia catalogelor de reevaluare a fost editată de Matrix Rom 1995 sub

forma „Evaluarea rapida a constructiilor”, nr.1÷34, autori ing. Niculae N.

Georgescu si Doina Stoian, editura Matrix Rom 1995.

*Multumesc pe aceasta cale D-lui matematician Iancu Ilie, presedinte

executiv al consiliului de administratie al editurii Matrix Rom, care ne-a donat,

pentru o fructuoasa utilizare, intreaga colectie, precum si „Buletinele tehnice de

preturi in mica constructie si reparatii in constructii”– editia august 2012 si cele

pentru instalatii in constructii– editia august 2012.

Conducerea CET-R va colabora in continuare cu aceasta pretioasa editura,

sursa de aur pentru informatii de specialitate in evaluarea constructiilor prin metoda

analitica a costurilor.

Preturile istorice unitare, exprimate in Lei vechi, se actualizeaza cu indicii de

actualizare din Tabel III, publicat periodic in Buletinul documentar „Expertiza Tehnica”.

Datele elaborate de URBAN-INCERC, au fost preliminate in urma culegerii

de date privind preturile de achizitie a materialelor de baza utilizate in constructii,

manopera aferenta, utilaje si transport, prin aplicarea formulelor de mai jos la

obtinerea coeficientului de multiplicare/diminuare pentru actualizarea preturilor

istorice (nu se va aplica nici o actualizare la lucrarile evaluate pe baza costului sau a

preturilor curente, acestea, prin definitie, fiind de actualitate).

Formula este de urmatorul tip (utilizată in contractele pentru lucrări de

constructii-model FIDIC- cartea rosie):

Pn = a + b(Ln/Lo) + c(En/Eo) + d(Mn/Mo) + ...

unde:

„Pn” este coeficientul de actualizare care urmeaza a fi aplicat valorii de

contract, in perioada „n”, aceasta perioada fiind o luna, in afara de cazul in care in

anexa la oferta este prevazut altfel

„a” este un coeficient fix, explicitat in tabelul de actualizare, reprezentand

profitul %

4

Page 6: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

„b” , „c” , „d” sunt coeficienti care reprezinta ponderea estimata a fiecarui

element relevant de cost; astfel de elemente de cost inscrise in tabel pot reprezenta

resurse cum ar fi :manopera, energia, utilaje, materiale, transporturi

„Ln”, „En” , „Mn” sunt indicii curenti de pret sau preturile de referinta pentru

perioada „n”, care se aplica fiecarui element relevant de cost din tabel

„Lo”, „Eo” , „Mo” sunt indicii de pret de baza sau preturile de referinta, care

corespund fiecarui element relevant de cost, la data de baza, precizată în contract

Daca exista indoieli asupra provenientei acestora, acestia vor fi stabiliti de

catre expertul tehnic specialist in constructii.

In cazurile in care „moneda indicilor” (prevazuti in tabel) nu este moneda

relevanta pentru plata, fiecare indice va fi convertit in moneda relevanta de plata, la

cursul de schimb al acestei monede, stabilit de catre Banca Nationala a tarii, din

data mentionata mai sus, pentru care se cere sa se aplice indicele (coeficientul k).

In lipsa unui indice curent de pret disponibil, inginerul va stabili un indice

provizoriu, iar actualizarea va fi recalculata corespunzator atunci cand un indice

curent de pret este disponibil.

b) pentru evaluarea locuintelor, preturile istorice unitare (valabile in

1990) stabilite prin Anexa nr.4 la Decretul nr.256/1984 (atentie ! este abrogat doar

Decretul, nu si caracterul istoric al pretului, inscris in anexele la acesta) , precum si prin

costul standard de vanzare a locuintelor construite din fondurile statului catre chiriasi

(Decretul-lege nr.61/1990), sunt valabile, urmand a se aplica indicele de actualizare

pentru data la care se face evaluarea.

Preturile si costurile istorice sunt actualizate cu indicele de actualizare a

costurilor in consrtructii, elaboraţi de INCERC si avizati de MDRT. Pentr aplicarea metodei costului standard in evaluarea locuintelor, construite

din fondurile Statului sau cu ajutorul Statului, adaptarea se refera la aceea ca s-a

facut o diferentiere a indicilor de actualizare pe tipurile de constructii, alcatuirea

constructiva, regimul de inaltime si starea fizica generala, care sa corespunda

nevoilor profesionale a expertilor tehnici specialitatea constructii si evaluari:

a. Structura de rezistenta din beton armat sau metal,

indiferent de regimul de inaltime

b. Structura de rezistenta din zidarie de caramida, piatra sau

inlocuitori, planseu din beton sau lemn parter

c. Structura de rezistenta din zidarie de caramida, piatra sau

inlocuitori, plansee din beton sau lemn P+(1÷4)E

d. Structură din lemn

e. Structura din zidarie de caramida sau inlocuitori-pereti subtiri,

paianta, chirpici, cu fundatii reduse, sarpanta din lemn

f. Anexe gospodăreşti(imprejmuiri, magazii, soproane, patule):

* din beton, metal, zidărie cărămidă, piatra sau înlocuitori, lemn etc.

* din materiale tradiţionale, paiantă, chirpici etc.

5

Page 7: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

Indicii de actualizare, aplicabili evaluarii prin metode analitice de cost, au

fost diferentiati pentru constructii si constructii speciale.

O analiza atenta, in colectivul tehnic de elaborare si reglementari din CET-R,

a evidentiat necesitatea utilizarii la calculul indicelui de actualizare a

particularitatilor pietii imobiliare din Romania, in care preturile se exprima în euro.

Pentru materiale, energie, utilaje si transport s-a utilizat indicele de evolutie a

cursului lei/euro curs BNR. Pentru manopera s-a utilizat indicele de evolutie a

salariului mediu in ramura constructii, publicat de INS.

Utilizarea ratei de inflatie ca indice de actualizare conduce la erori semnificative

de neacceptat. Evolutia pietii imobiliare din ultimii 5 ani demonstreaza, in mod

evident, acest fapt.

In timp ce indicele de inflatie cumulat este supraunitar, preturile de vanzare si

tarifele de inchiriere au scazut cu cca 50-60% (indice subunitar).

Coeficientul de indexare, aplicabil incepand cu aceasta editie, a fost calculat

diferentiat pentru grupele de cladiri, determinandu-se indicii de actualizare,

comunicati de CET-R, incepand cu data 15.06.2012 (comunicati in Buletinul

documentar "Expertiza Tehnica" nr.122/decembrie 2012) pana in prezent:

- constructii obisnuite 1,0046

- constructii speciale 1,0035

In cauzele in care expertii tehnici, specialisti in constructii si evaluatori pentru

proprietatea imobiliara trebuie sa se pronunte, citam : „expertul sa constate starea fizica

a finisajelor interioare, cantitatile de categorii de lucrari necesare si oportune pentru

sporirea gradului de confort ambiental al imobilului si sa faca evaluarea acestora”,

desigur ca sunt necesare efectuarea releveului constructiei, tipul si starea finisajelor si

constatarea cantitatilor de categorii de lucrari executate pe baza de deviz; pe principiul

"adecvarea metodei de evaluare pentru a obtine precizia", metoda recomandata

este cea pe baza de cost, metoda devizelor sau a preturilor curente (in lipsa unui indice

curent de pret disponibil la data pentru care se cere evaluarea).

Fiind vorba de categorii de lucrari foarte diversificate, nu mai pot fi aplicate

la preturile unitare de deviz istorice, conform cataloage din anii 1965 si 1982,

indicii de actualizare globali.

Ponderile (coeficientii) pentru fiecare dintre factorii de cost stabiliti in tabelul

(tabelele) cu datele de actualizare vor fi corectate numai daca s-au dovedit ca

valorile calculate prin metoda devizelor sunt nerezonabile, neechilibrate sau

inpracticabile, ca urmare a modificarilor acestor coeficienti.

Pentru simplificarea calculului prin metoda devizelor, se vor utiliza

„Buletinele tehnice de preturi in mica constructie si reparatii”- august 2012,

dupa efectuarea antemasuratorii pentru fiecare categorie de lucrari.

6

Page 8: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

Odata cu publicarea in nr.123 al Buletinului documentar „Expertiza

Tehnica”/ iulie 2013 a indicilor de actualizare a preţurilor istorice (de deviz) catalog

1965/1982, pentru lucrarile de expertiza tehnica, evaluare constructii, colectivul

profesional constructii – arhitectura si reglementari, conducerea CET-R multumeste

expertilor si specialistilor in constructii si evaluatori, care, prin competenta lor au

contribuit la fundamentarea unui nou algoritm de calcul al indicilor, adaptat la noile

surse de informatii si la exigentele metodelor de evaluare dupa standardele

internationale - abordarea prin metoda costurilor:

- expert ing. Nicolae Şişman – membru de onoare al CET-R

- ing. Mircea Lazăr - membru de onoare al CET-R

- ing. Horaţiu Alexandrescu – MDRT - Directia tehnica in constructii

- expert ing. Valeriu Vereanu – CET-R

- expert ing. Virgil Alexiu Puticiu – CET-R

Colectivul tehnic de elaborare si reglementari al CET-R atrage atentia

expertilor tehnici judiciari specialisti in constructii si evaluarea proprietatii

imobiliare, ca valoarea de piata comunicata in „Ghidul notarilor” are caracter

informal si este utilizabil doar pentru impozitarea constructiilor de orice fel si

valoarea minima (departe de a fi o evaluare pentru un pret de piata rezonabil), fara

individualizarea constructiei de evaluat, atunci cand nu se cunosc date concrete de

tipul celor enuntate la fila 3; valoarea din grila notarilor are caracter informal si nu

exprima valoarea de piata a unei constructii la un moment dat.

7

Page 9: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

8

Page 10: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

9

Page 11: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

10

Page 12: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

11

Page 13: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

INDICI DE ACTUALIZARE A PREŢURILOR ISTORICE (DE DEVIZ) CATALOG ANUL

1965/1982, PENTRU LUCRĂRILE DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ, EVALUARE

CONSTRUCŢII, COLECTIVUL PROFESIONAL

CONSTRUCŢII - ARHITECTURĂ

1. Pentru evaluarea clădirilor şi construcţiilor speciale se aplică metodologia

aprobată prin Ordinul Nr.32/N/16.X.1995 al MTCT (fost MLPAT) pentru evaluarea

clădirilor şi construcţiilor speciale din grupele 1 şi 2 de mijloace fixe.

2. Indicii de actualizare elaboraţi de INCERC au fost avizaţi de Consiliul

Tehnico - Ştiinţific al MDRT pentru data de 30.09.2012 şi reactualizaţi de C.E.T.-R

pentru data de 15.11.2012, la un curs BNR de 3,5552 lei/USD, respectiv 4,5379 lei/€.

A. Pentru stabilirea preţului tehnic al clădirilor cu destinaţia de locuinţe si

anexele la acestea, la valoarea tehnică calculată analitic, prin metoda costului standard,

se aplică următorii indici de actualizare:

a. Structura de rezistenta din beton armat sau metal,

indiferent de regimul de inaltime 11.511,111

b. Structura de rezistenta din zidarie de caramida, piatra sau

inlocuitori, planseu din beton sau lemn parter 10.935,556

c. Structura de rezistenta din zidarie de caramida, piatra sau

inlocuitori, plansee din beton sau lemn P+(1÷4)E 10.129,778

d. Structură din lemn 9.208,889

e. Structura din zidarie de caramida sau inlocuitori-pereti subtiri,

paianta, chirpici, cu fundatii reduse, sarpanta din lemn 8.403,112

f. Anexe gospodăreşti(imprejmuiri, magazii, soproane, patule):

* din beton, metal, zidărie cărămidă, piatra sau înlocuitori, lemn etc. 9.784,445

* din materiale tradiţionale, paiantă, chirpici etc. 8.633,334

B. Pentru stabilirea valorii de piaţă, la valoarea tehnică reactualizată prin indicii

prevăzuţi la pct.A, stabilită potrivit metodologiei costului standard, se aplică indicii de

corecţie corespunzători criteriilor de individualizare în zonă a imobilului/apartamentului

de evaluat, publicaţi în Buletinul Documentar „Expertiza tehnica” nr.103/ I.2007.

NOTĂ: Conform precizărilor MDRT, indicii de actualizare a valorii construcţiilor

cuprind şi taxa pe valoarea adăugată (TVA), corespunzător etapelor respective (18 %, 22 %,

19 % si 24% în prezent).

C. Pentru evaluarea lucrărilor de reparatii construcţii-instalaţii în sectorul

particular, se vor utiliza "Buletinele tehnice de preţuri in mică construcţie si reparaţii în

construcţii" şi "Buletinele tehnice de preţuri la instalaţii electrice, sanitare, gaze, încălzire

centrală, canalizare, în mică construcţie şi reparaţii", ambele serii editate trimestrial de

Editura MATRIX ROM. Preţurile de catalog sunt fără recapitulaţie şi TVA. În Buletine sunt

ANEXE, utilizate funcţie de scopul utilizatorului, inclusiv cu liste de materiale, cu şi fără TVA.

12

Page 14: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

INDICII DE ACTUALIZARE A PREŢULUI

clădirilor şi construcţiilor speciale la data de 15.11.2012

Având în vedere că indicii de actualizare a preţului clădirilor şi construcţiilor speciale

elaboraţi de INCERC şi aprobaţi de MDRT se elaborează trimestrial, în contextul fluctuaţiei

raportului leu/euro, la cursul BNR, CET-R a considerat de importanţă majoră indexarea

valorii indicilor respectivi şi ţinȃnd seama de indicele de consum comunicat de CNS.

Indicii de actualizare se vor folosi funcţie de metoda de evaluare a clădirilor

utilizată de expertul specialist în construcţii şi evaluator:

Metoda costului standard (Anexele la Decret 256/1984 şi Decret Lege 61/1990) – Tab. II;

Metoda costului de înlocuire (având la baza preţurile din cataloagele cu preturile de deviz

din cataloagele editia 1965) – Tab. III;

Metoda indicilor (folosind înregistrările contabile la data punerii în funcţiune) – Tab. IV.

Valoarea indicilor de actualizare, funcţie de metoda utilizată, sunt prezentaţi în

Tabelele nr. I, II, III şi IV.

În Tabelul nr. I sunt calculaţi indicii pe etape şi cumulaţi, astfel încât respectivul tabel

poate fi folosit atât la metodele prezentate mai sus cât şi la „Metoda costului direct”, când se

actualizează o situaţie de plată pentru lucrări de construcţii, pe bază de articole de deviz.

Col. 1 – Coeficientul parţial de actualizare

Col. 2 – Perioada Col. 4 – HGR şi Ordine MLPAT

Col. 3 – Nr. coloanei din tabelul nr. I

Col. 5 – Aplicabilitate

1 2 3 4 5

K1 01.01.1965

2 Ca urmare a indexării preţurilor

din cataloagele elaborate înainte de anul 1973

Pentru metoda valorii de înlocuire K1= 1,30-1,70. Pentru celelalte metode K1 = 1.

01.01.1973

K2

01.01.1973

4; 5 HG 449/90

MLPAT 217/90 şi 4/D/90

Din tabel II, pentru metoda costurilor standard. Din coloana 5 pentru celelalte metode.

01.07.1990

K3 01.07.1990

9 HG239/90; 776/91 şi 26/92 Pentru toate metodele 15.03.1992

K4 15.03.1992

10 HG 412/92 Pentru toate metodele 01.01.1993

K5 01.01.1993

11 HG 177/93; 179/93; 206/93 Pentru toate metodele 15.10.1993

K6

15.10.1993

73

Influenţa fluctuaţiei raportului leu/USD, respectiv leu/EURO,

Pentru toate metodele

15.02.2009 Amortismente şi creşterea preţului

resurselor

K7 01.07.1982

80 Anexele la D 256/84 şi DL 61/90 Pentru metoda costului standard 15.11.2009

K8 01.01.1965

81 K8= K1xK2xK3xK4xK5xK6xK7 Pentru toate metodele

15.11.2009

13

Page 15: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

K9 15.02.2010 82 k 9= K1xK2xK3xK4xK5xK6x..K8 Pentru toate metodele

K10 15.05.2010 84 K10 = K1xK2xK3xK4xK5xK6xK7xK8xK9 Pentru toate metodele

K11 15.08.2010 85 K11 = K1xK2xK3xK4xK5xK6xK7xK8xK9xK10x.... Pentru toate metodele K12 15.11.2010 87 K12 = K1xK2xK3xK4xK5xK6xK7xK8xK9xK10x.... Pentru toate metodele K13 15.02.2011 90 K13 = K1xK2xK3xK4xK5xK6xK7xK8xK9xK10x.... Pentru toate metodele

K14 15.05.2011 93 K14= K1xK2xK3xK4xK5xK6xK7xK8xK9xK10x.... Pentru toate metodele K15 15.02.2012 94 K14= K1xK2xK3xK4xK5xK6xK7xK8xK9xK10x.... Pentru toate metodele

Formula pentru actualizarea valorii oricărui obiectiv de construcţii, prin metodele

costurilor determinate analitic, enumerate anterior este:

VA = VB x K x k

în care:

VA este valoarea actualizată la data evaluării;

VB este valoarea - barem obţinută în funcţie de metoda costurilor folosită;

K reprezintă indicele de actualizare prezentat în tabele, în funcţie de metoda

folosită.

k reprezintă indicele de actualizare la zi calculat ca raport al cursului leu / € la data

expertizei şi cursul leu / € la data comunicării indicelui de actualizare K.

DOMENII DE UTILIZARE:

prezentarea indicilor în cele patru tabele oferă posibilitatea experţilor tehnici

evaluatori specialisti în construcţii si evaluarea proprietatii imobiliare (EPI), să actualizeze

toate mijloacele fixe din grupa 1 "Clădiri” şi grupa 2 „Construcţii speciale" (conform HGR

nr. 964/1998), din diversele grupe de utilizări;

actualizarea valorii clădirilor la elaborarea studiilor de fezabilitate;

actualizarea valorii "execuţiei obiectelor de investiţii pentru lucrările de

construcţii montaj şi instalaţii" de către unitaţile/agenţi economici care participă la

ofertarea la licitaţia pentru execuţia lucrărilor de construcţii;

Indicii de reactualizare nu se recomandă a fi utilizaţi pentru decontarea lucrărilor de

construcţii-instalaţii, aflate în diferite faze de execuţie, dinamica lor presupunând o

modificare, funcţie de datele la care se decontează categoriile de lucrări sau pot fi utilizaţi

indicii de actualizare comunicaţi de INCERC şi actualizaţi de colectivul tehnic al CET-R,

la o anumită dată, corectaţi cu indicele de actualizare la zi k.

14

Page 16: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

TABELUL Nr. I

INDICII DE ACTUALIZARE A VALORII CLĂDIRILOR ŞI CONSTRUCŢIILOR SPECIALE RECOMANDAŢI DE CET-R, SECŢIA DE CONSTRUCŢII

la data de 15 noiembrie 2012

PERIOADA 01.01.65 01.01.73 01.07.82 01.01.73 01.07.90 29.12.90 01.04.91 01.07.90 15.03.92 01.01.93 15.10.93 31.03.94 31.07.94 30.09.94 31.10.94 31.12.94 31.03.95

01.01.73 30.06.82 01.07.90 01.07.90 29.12.90 01.04.91 15.03.92 15.03.92 01.01.93 15.10.93 31.03.94 31.07.94 30.09.94 31.10.94 31.12.94 31.03.95 30.06.95

BAZA LEGALĂ: Curs valutar stabilit prin fixing (lei/$)

3x4 239/91 776/91 6x7x8 412/92 177/179/20

6 500/94

K1 K2' K2 K3 K4 K5

35 60 198 198 460 975 1650 1682 1756 1752 1767 1847 1975

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 CONSTRUCŢII

11 Industriale 1,350 1,390 1,140 1,581 2,900 1,190 4,145 14,300 1,600 2,310 1,650 1,280 1,040 1,050 1,040 1,260 1,170

12 Agricole 1,500 1,460 1,130 1,645 2,950 1,140 4,250 14,300 1,600 2,350 1,640 1,270 1,050 1,060 1,040 1,250 1,170

13A Transp.-telecom. civile 1,600 1,770 1,160 2,050 2,850 1,320 3,600 13,550 1,610 2,240 1,630 1,270 1,050 1,050 1,040 1,250 1,160

13B Transp.-telecom. productive 1,450 1,470 1,160 1,705 2,850 1,320 3,695 13,900 1,610 2,230 1,610 1,290 1,040 1,050 1,040 1,270 1,170

14A Afaceri, comerţ 1,550 1,730 1,150 1,994 3,090 1,160 3,795 13,600 1,600 2,240 1,600 1,260 1,050 1,050 1,050 1,230 1,160

14B Depozitare 1,450 1,530 1,150 1,757 2,950 1,270 3,760 14,100 1,600 2,210 1,610 1,290 1,050 1,060 1,040 1,240 1,170

15A Locuinţe 1,700 1,838 1,196 2,198 2,850 1,260 3,870 13,900 1,610 2,240 1,680 1,250 1,050 1,050 1,050 1,230 1,150

15B Învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă 1,500 1,690 1,160 1,962 2,800 1,270 3,740 13,300 1,600 2,210 1,630 1,260 1,050 1,050 1,050 1,240 1,160

15C Sănăt., as. socială, cult. fizică,

agrem. 1,500 1,550 1,220 1,893 2,800 1,270 3,750 13,350 1,590 2,220 1,660 1,270 1,050 1,040 1,040 1,240 1,160

15D Administrative 1,600 1,598 1,255 2,006 2,800 1,270 3,770 13,400 1,610 2,220 1,640 1,270 1,050 1,050 1,050 1,240 1,150

2 CONSTRUCŢII SPECIALE

21 Industriale 1,350 1,400 1,180 1,654 2,900 1,190 4,000 13,800 1,590 2,160 1,630 1,290 1,040 1,050 1,040 1,280 1,180

22 Agricole 1,400 1,400 1,170 1,635 2,950 1,140 4,135 13,900 1,600 2,240 1,630 1,280 1,050 1,060 1,040 1,260 1,170

23 Hidrotehnice 1,550 1,520 1,220 1,850 2,850 1,180 3,750 12,600 1,610 2,260 1,600 1,400 1,040 1,040 1,050 1,300 1,170

24 Transport şi telecomunicaţii 1,550 1,420 1,180 1,676 2,800 1,180 3,965 13,100 1,630 2,330 1,600 1,400 1,040 1,060 1,040 1,280 1,170

25 Depozitare 1,350 1,450 1,150 1,673 2,950 1,270 3,710 13,900 1,610 2,180 1,620 1,300 1,050 1,030 1,040 1,250 1,170

26 Transportul energiei electrice 1,500 1,560 1,170 1,815 2,850 1,180 4,105 13,800 1,570 2,250 1,680 1,260 1,040 1,040 1,100 1,210 1,120

27 Alimentare cu apa si canalizare 1,500 1,460 1,210 1,768 2,650 1,170 4,030 12,500 1,610 2,470 1,600 1,310 1,050 1,030 1,020 1,330 1,170

28 Transp.distrib.prod.petr.,gaze,

tehn. 1,550 1,500 1,170 1,757 2,550 1,370 3,895 13,600 1,650 2,500 1,630 1,130 1,070 1,050 1,060 1,260 1,130

29 Alte construcţii speciale 1,300 1,370 1,200 1,636 2,900 1,210 3,820 13,400 1,590 2,240 1,600 1,260 1,040 1,050 1,040 1,280 1,180

x Indice mediu pe ramură 1,487 1,532 1,177 1,803 2,855 1,229 3,883 13,595 1,605 2,268 1,628 1,281 1,047 1,048 1,046 1,258 1,162

15

Page 17: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

TABELUL Nr. I (continuare)

PERIOADA 30.06.95 30.09.95 29.02.96 31.05.96 15.08.96 15.10.96 15.02.97 15.05.97 15.08.97 15.11.97 15.02.98 15.05.98 15.08.98 15.11.98 15.02.99 15.05.99 15.08.99 15.11.99

30.09.95 29.02.96 31.05.96 15.08.96 15.10.96 15.02.97 15.05.97 15.08.97 15.11.97 15.02.98 15.05.98 15.08.98 15.11.98 15.02.99 15.05.99 15.08.99 15.11.99 15.02.00

BAZA LEGALĂ: Curs valutar stabilit prin fixing (lei/$)

2138 2858 2951 3137 3285 6822 7084 7442 7809 8285 8484 8736 9879 12175 15044 16088 17341 18695

0 1 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 CONSTRUCŢII

11 Industriale 1,090 1,184 1,022 1,114 1,139 1,363 1,363 1,316 1,099 1,103 1,194 1,065 1,066 1,064 1,161 1,031 1,126 1,038

12 Agricole 1,100 1,189 1,038 1,120 1,116 1,396 1,327 1,332 1,107 1,091 1,207 1,062 1,076 1,054 1,160 1,035 1,121 1,028

13A Transp.-telecom. civile 1,090 1,187 1,040 1,120 1,111 1,399 1,353 1,327 1,096 1,100 1,199 1,059 1,069 1,059 1,173 1,034 1,134 1,034

13B Transp.-telecom. productive 1,090 1,184 1,029 1,113 1,137 1,363 1,365 1,337 1,097 1,100 1,200 1,064 1,067 1,062 1,175 1,035 1,135 1,034

14A Afaceri, comerţ 1,100 1,189 1,041 1,125 1,103 1,423 1,370 1,309 1,089 1,093 1,212 1,058 1,066 1,061 1,172 1,032 1,136 1,025

14B Depozitare 1,090 1,184 1,034 1,111 1,134 1,364 1,358 1,331 1,099 1,098 1,203 1,069 1,069 1,067 1,171 1,032 1,135 1,031

15A Locuinţe 1,090 1,191 1,040 1,135 1,087 1,446 1,347 1,314 1,084 1,100 1,215 1,060 1,068 1,055 1,186 1,031 1,150 1,040

15B Învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă 1,090 1,187 1,043 1,121 1,102 1,414 1,354 1,329 1,090 1,098 1,198 1,063 1,075 1,060 1,183 1,033 1,145 1,035

15C Sănăt., as. socială, cult. fizică, agrem. 1,090 1,188 1,040 1,122 1,100 1,420 1,345 1,320 1,090 1,098 1,201 1,062 1,128 1,010 1,241 1,031 1,204 1,033

15D Administrative 1,090 1,187 1,045 1,121 1,106 1,409 1,353 1,329 1,091 1,098 1,198 1,065 1,075 1,060 1,183 1,032 1,146 1,035

2 CONSTRUCŢII SPECIALE

21 Industriale 1,090 1,181 1,023 1,112 1,143 1,351 1,347 1,311 1,102 1,102 1,192 1,068 1,068 1,064 1,163 1,033 1,126 1,042

22 Agricole 1,090 1,190 1,034 1,111 1,120 1,391 1,342 1,308 1,098 1,099 1,207 1,064 1,074 1,060 1,170 1,032 1,134 1,037

23 Hidrotehnice 1,060 1,183 0,987 1,088 1,225 1,238 1,281 1,304 1,117 1,009 1,188 1,067 1,070 1,070 1,185 1,035 1,145 1,046

24 Transport şi telecomunicaţii 1,060 1,182 1,016 1,072 1,198 1,250 1,314 1,344 1,095 1,088 1,190 1,083 1,070 1,110 1,191 1,023 1,164 1,054

25 Depozitare 1,090 1,184 1,030 1,107 1,148 1,347 1,372 1,312 1,101 1,094 1,203 1,069 1,071 1,061 1,168 1,032 1,132 1,031

26 Transportul energiei electrice 1,120 1,202 1,000 1,122 1,135 1,364 1,344 1,222 1,086 1,073 1,197 1,050 1,055 1,097 1,192 1,037 1,149 1,024

27 Alimentare cu apa si canalizare 1,070 1,174 1,025 1,103 1,157 1,322 1,254 1,343 1,122 1,117 1,179 1,058 1,064 1,075 1,197 1,043 1,148 1,053

28 Transp.distrib.prod.petr.,gaze, tehn. 1,050 1,185 1,053 1,129 1,087 1,437 1,231 1,256 1,077 1,101 1,159 1,025 1,063 1,048 1,309 1,029 1,272 1,057

29 Alte construcţii speciale 1,080 1,189 1,018 1,111 1,151 1,345 1,369 1,335 1,104 1,122 1,197 1,061 1,119 1,063 1,158 1,041 1,112 1,031

x Indice mediu pe ramură 1,086 1,186 1,021 1,113 1,131 1,370 1,341 1,314 1,103 1,092 1,208 1,051 1,076 1,062 1,187 1,033 1,149 1,037

16

Page 18: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

TABELUL Nr. I (continuare)

PERIOADA 15.02.00

15.05.00

15.05.00

15.08.00

15.08.00

15.11.00

15.11.00

28.02.01

28.02.01

15.05.01

15.05.01

15.08.01

15.08.01

15.11.01

15.11.01

15.02.02

15.02.02

15.05.02

15.05.02

15.08.02

15.08.02

15.11.02

15.11.02

15.02.03

15.02.03

15.05.03

15.05.03

15.08.03

15.08.03

15.11.03

15.11.03

15.02.04

15.02.04

15.05.04

BAZA LEGALĂ: Curs valutar stabilit prin fixing (lei/$)

20343 22349 25079 27059 28452 29793 31324 32121 33513 33038 33531 32680 32714 33135 33903 31778 33903

0 1 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

1 CONSTRUCŢII

11 Industriale 1,113 1,132 1,090 1,137 1,092 1,121 1,061 1,063 1,069 1,121 1,042 1,038 1,057 1,054 1,059 1,031 1,066

12 Agricole 1,116 1,153 1,091 1,117 1,097 1,139 1,056 1,062 1,066 1,112 1,044 1,041 1,065 1,052 1,058 1,031 1,068

13A Transp.-telecom. civile 1,108 1,135 1,090 1,115 1,089 1,125 1,054 1,065 1,068 1,114 1,045 1,039 1,057 1,053 1,059 1,031 1,077

13B Transp.-telecom. productive 1,111 1,133 1,093 1,119 1,090 1,123 1,059 1,065 1,069 1,116 1,043 1,041 1,055 1,054 1,059 1,031 1,070

14A Afaceri, comerţ 1,060 1,134 1,096 1,111 1,098 1,137 1,063 1,060 1,067 1,115 1,045 1,040 1,058 1,053 1,059 1,031 1,077

14B Depozitare 1,112 1,132 1,089 1,121 1,090 1,125 1,058 1,067 1,068 1,116 1,045 1,042 1,058 1,053 1,059 1,031 1,067

15A Locuinţe 1,118 1,134 1,095 1,111 1,088 1,130 1,061 1,065 1,063 1,108 1,046 1,039 1,062 1,051 1,059 1,031 1,077

15B Învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă 1,103 1,128 1,097 1,121 1,086 1,124 1,062 1,065 1,070 1,113 1,045 1,040 1,057 1,054 1,059 1,031 1,068

15C Sănăt., as. socială, cult. fizică, agrem. 1,102 1,133 1,053 1,116 1,086 1,176 1,015 1,064 1,067 1,111 1,046 1,038 1,056 1,052 1,060 1,031 1,072

15D Administrative 1,101 1,134 1,096 1,119 1,085 1,124 1,059 1,065 1,069 1,112 1,045 1,039 1,057 1,053 1,059 1,031 1,069

2 CONSTRUCŢII SPECIALE

21 Industriale 1,112 1,136 1,095 1,147 1,083 1,108 1,065 1,063 1,068 1,120 1,045 1,038 1,056 1,054 1,060 1,031 1,065

22 Agricole 1,115 1,134 1,103 1,118 1,089 1,119 1,064 1,063 1,065 1,110 1,130 1,040 1,060 0,965 1,058 1,031 1,065

23 Hidrotehnice 1,118 1,149 1,092 1,121 1,085 1,108 1,065 1,062 1,065 1,112 1,045 1,039 1,059 1,052 1,066 1,031 1,059

24 Transport şi telecomunicaţii 1,128 1,141 1,084 1,105 1,075 1,093 1,074 1,071 1,066 1,104 1,041 1,035 1,065 1,052 1,063 1,031 1,056

25 Depozitare 1,114 1,134 1,093 1,122 1,092 1,121 1,062 1,066 1,068 1,118 1,046 1,042 1,058 1,054 1,059 1,031 1,072

26 Transportul energiei electrice 1,094 1,136 1,054 1,089 1,077 1,136 1,055 1,061 1,060 1,109 1,047 1,025 1,040 1,051 1,061 1,031 1,066

27 Alimentare cu apa si canalizare 1,113 1,147 1,123 1,125 1,087 1,104 1,069 1,057 1,067 1,099 1,040 1,036 1,072 1,054 1,063 1,031 1,052

28 Transp.distrib.prod.petr.,gaze, tehn. 1,073 1,136 1,230 1,183 1,054 1,091 1,065 1,036 1,074 1,086 1,017 1,027 1,105 1,051 1,060 1,031 1,033

29 Alte construcţii speciale 1,101 1,136 1,107 1,145 1,086 1,127 1,058 1,065 1,067 1,110 1,042 1,036 1,057 1,053 1,059 1,031 1,064

x Indice mediu pe ramură 1,107 1,139 1,098 1,122 1,087 1,018 1,169 1,062 1,039 1,111 1,043 1,038 1,060 1,053 1,060 1,031 1,066

17

Page 19: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

TABELUL Nr. I (continuare)

PERIOADA 15.05.04 15.08.04 15.11.04 15.02.05 16.05.05 15.08.05 15.11.05 15.02.06 15.05.06 15.08.06 15.11.06 15.02.07 15.05.07 15.08.07 15.11.07 15.02.08

15.08.04 15.11.04 15.02.05 16.05.05 15.08.05 15.11.05 15.02.06 15.05.06 15.08.06 15.11.06 15.02.07 15.05.07 15.08.07 15.11.07 15.02.08 15.05.08

BAZA LEGALĂ: Curs valutar stabilit prin fixing (lei/$)

33416 30726 27385 28631 28378 3,109 2,963 2,863 2,7735 2,733 2,574 2,426 2,391 2,368 2,4788 2,3650

0 1 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

1 CONSTRUCŢII

11 Industriale 1,045 1,043 1,014 1,050 1,016 1,009 1,025 1,015 1,041 1,056 1,049 1,535 1,026 1,022 1,024 145,609

12 Agricole 1,054 1,054 1,014 1,050 1,019 1,009 1,021 1,014 1,041 1,058 1,051 1,538 1,023 1,021 1,026 153,498

13A Transp.-telecom. civile 1,051 1,042 1,017 1,047 1,013 1,010 1,027 1,014 1,042 1,055 1,049 1,538 1,022 1,024 1,026 145,014

13B Transp.-telecom. productive 1,047 1,045 1,018 1,053 1,018 1,009 1,027 1,016 1,041 1,054 1,050 1,535 1,026 1,023 1,026 150,280

14A Afaceri, comerţ 1,050 1,034 1,021 1,051 1,018 1,009 1,031 1,013 1,039 1,056 1,058 1,542 1,020 1,022 1,030 149,060

14B Depozitare 1,046 1,047 1,015 1,051 1,017 1,009 1,025 1,016 1,040 1,055 1,049 1,534 1,028 1,022 1,025 147,648

15A Locuinţe 1,055 1,038 1,021 1,041 1,009 1,009 1,024 1,015 1,040 1,054 1,044 1,534 1,018 1,021 1,026 152,754

15B Învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă 1,048 1,040 1,022 1,049 1,012 1,010 1,028 1,015 1,040 1,055 1,046 1,541 1,022 1,024 1,028 148,492

15C Sănăt., as. socială, cult. fizică, agrem. 1,050 1,085 1,022 1,046 1,012 1,010 1,028 1,015 1,041 1,054 1,047 1,538 1,020 1,022 1,028 147,812

15D Administrative 1,048 1,040 1,022 1,048 1,011 1,010 1,029 1,015 1,040 1,053 1,047 1,538 1,021 1,023 1,028 148,289

2 CONSTRUCŢII SPECIALE

21 Industriale 1,046 1,038 1,017 1,051 1,017 1,009 1,023 1,016 1,067 1,054 1,023 1,534 1,027 1,022 1,025 147,933

22 Agricole 1,054 1,046 1,017 1,047 1,014 1,009 1,019 1,014 1,041 1,057 1,046 1,535 1,020 1,021 1,025 146,066

23 Hidrotehnice 1,044 1,054 1,020 1,074 1,028 1,009 1,015 1,023 1,045 1,049 1,037 1,517 1,038 1,019 1,028 142,896

24 Transport şi telecomunicaţii 1,042 1,055 1,020 1,088 1,027 1,008 1,019 1,024 1,040 1,047 1,033 1,513 1,038 1,020 1,025 150,736

25 Depozitare 1,048 1,041 1,014 1,051 1,019 1,009 1,026 1,015 1,041 1,056 1,053 1,537 1,026 1,022 1,026 147,294

26 Transportul energiei electrice 1,023 1,041 1,024 1,079 1,017 1,012 1,052 1,016 1,038 1,050 1,062 1,534 1,017 1,029 1,023 123,836

27 Alimentare cu apa si canalizare 1,042 1,048 1,016 1,086 1,022 1,010 1,012 1,018 1,046 1,056 1,029 1,522 1,031 1,027 1,025 143,391

28 Transp.distrib.prod.petr.,gaze, tehn. 1,045 1,022 1,034 1,118 1,013 1,008 1,013 1,006 1,051 1,049 1,027 1,511 1,025 1,030 1,019 128,026

29 Alte construcţii speciale 1,059 1,052 1,031 1,055 1,021 1,014 1,021 1,010 1,037 1,057 1,049 1,541 1,019 1,020 1,024 157,824

x Indice mediu pe ramură 1,047 1,046 1,020 1,059 1,017 1,009 1,025 1,015 1,041 1,054 1,046 1,532 1,025 1,023 1,026 146,710

18

Page 20: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

TABELUL Nr. I (continuare)

PERIOADA 15.05.08 15.08.08 15.11.08 15.10.93 7/1/1982 1/1/1965 1/1/1990 1/1/1965 1/1/1990 1/1/1965 1/1/1990 1/1/1965 1/1/1990 1/1/1965

15.08.08 15.11.08 15.02.09 15.02.09 15.02.09 15.02.09 15.05.09 15.05.09 15.08.09 15.08.09 15.11.09 15.11.09 15.02.10 15.02.10

BAZA LEGALĂ: Curs

valutar stabilit prin fixing (lei/$)

K6 K k

2,4100 2,9444 3,3314 3,3314 3,3314 3,3314 3,0920 3,0920 2,9505 2,9505 2,9247 2,9247 3.0235 3.0235

0 1 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

1 CONSTRUCŢII

11 Industriale 146,550 156,222 159,559 161,263 9716,445 18232,908 9673,124 17801,644 9484,923 17455,294 9706,623 17952,610 9667,835 17791,911

12 Agricole 154,040 162,974 167,114 168,564 10241,576 22429,053 10281,53 21898,537 10081,499 21472,477 10317,144 22084,246 10275,916 21886,564

13A Transp.-telecom. civile 145,945 155,869 158,726 159,944 9066,461 25676,218 9035,71 25006,08 8864,389 24531,943 9080,593 25255,934 9044,307 25029,861

13B Transp.-telecom. productive 150,811 159,859 163,274 164,854 9543,387 20341,729 9528,92 19860,595 9352,957 19493,846 9571,573 20049,242 9533,325 19869,776

14A Afaceri, comerţ 149,248 156,596 160,416 161,968 9078,912 24345,103 9040,63 23745,378 8882,624 23330,352 9099,273 24018,882 9081,074 23851,586

14B Depozitare 148,314 157,065 160,896 162,292 9305,207 20643,603 9305,911 20175,544 9134,067 19802,979 9347,566 20367,183 9310,213 20184,871

15A Locuinţe 153,587 163,417 166,577 167,521 10043,581 31382,172 10035,678 30670,635 9850,358 30104,266 10080,600 30961,962 10040,318 30684,813

15B Învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă 148,582 157,051 160,564 162,118 8844,091 22419,771 8823,003 21856,437 8673,144 21485,206 8884,684 22119,281 8849,181 21943,251

15C Sănăt., as. socială, cult. fizică,

agrem. 148,044 156,778 160,286 161,676 9294,739 21610,269 9684,838 21077,915 9515,849 20709,511 9747,943 21320,694 9708,990 21151,019

15D Administrative 148,378 156,984 160,496 162,049 9740,357 24904,144 9736,158 24302,811 9570,789 23890,028 9804,223 24595,076 9765,045 24399,342

2 CONSTRUCŢII SPECIALE

21 Industriale 148,743 158,56 1621,115 164,001 9171,881 17334,855 9113,76 16941,791 8936,442 16612,170 9145,322 17085,465 9108,776 16932,529

22 Agricole 146,725 155,529 159,166 160,546 9357,686 18341,064 9924,985 19073,545 9731,881 18702,448 9959,354 19235,297 9909,617 19044,015

23 Hidrotehnice 143,670 153,009 156,587 159,044 8895,727 20958,333 8974,929 20565,307 8818,064 20205,862 9033,139 20802,181 8997,042 20615,976

24 Transport şi telecomunicaţii 150,766 157,921 162,731 167,080 9808,910 21589,410 9827,378 21248,189 9674,972 20918,667 9910,947 21536,022 9871,342 21343,247

25 Depozitare 148,097 156,983 160,654 161,725 9073,465 17761,308 9033,326 17349,899 8862,047 17020,930 9060,182 17488,486 9023,977 17331,942

26 Transportul energiei electrice 123,920 129,372 132,921 135,673 7738,194 18107,373 7780,712 17705,05 7686,724 17491,179 7882,016 18025,246 7897,716 17971,295

27 Alimentare cu apa si canalizare 145,007 155,593 159,703 163,330 9823,905 21514,352 9832,54 21110,551 9631,484 20678,882 9885,975 21331,401 9836,604 21119,275

28 Transp.distrib.prod.petr.,gaze,

tehn. 130,607 140,533 147,514 153,527 10077,036 23429,108 10194,892 23303,417 9894,492 22616,764 10216,264 23469,029 10195,831 23305,563

29 Alte construcţii speciale 158,691 167,895 172,161 173,827 9955,144 17730,111 9931,356 17284,718 9743,049 16956,985 9980,685 17457,423 9930,841 17283.821

x Indice mediu pe ramură 147,369 156,359 160,331 162,526 9466,649 21565,822 9484,644 21161,33 9309,499 20770,561 9536,560 21383,546 9498.452 21192,136

19

Page 21: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

TABELUL Nr. I (continuare)

PERIOADA 1/1/1990 1/1/1965 1/1/1990 1/1/1965 1/1/1990 1/1/1965 1/1/1990 1/1/1965 1/1/1990 1/1/1965 1/1/1990 1/1/1965

15.05.10 15.05.10 15.08.10 15.08.10 15.11.10 15.11.10 15.02.2011 15.02.2011 15.05.2011 15.05.2011 15.02.2012 15.02.2012

BAZA LEGALĂ: Curs

valutar stabilit prin fixing (lei/$)

3.3633 3.3633 3,3035 3,3035 3,1570 3,1570 3,1427 3,1427 2.8720 2.8720 3,3047 3,3047

0 1 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

1 CONSTRUCŢII

11 Industriale 9430.498 17355.136 9.317,905 17.147,926 10.553,06 19.421,01 10.555,147 19.424,850 10748.19 19780.10 10.877,17 20.017,46

12 Agricole 10013.628 21327.919 9.884,206 21.052,267 11.194,43 23.842,90 11.218,793 23.894,789 11401.46 24283.85 11.538,28 24.575,26

13A Transp.-telecom. civile 8822.277 24415.401 8.699,562 24.075,792 9.852,75 27.267,22 9.864,448 27.299,583 10054.75 27826.24 10.175,41 28.160,15

13B Transp.-telecom. productive 9299.290 19381.991 9.169,941 19.112,396 10.385,48 21.645,89 10.397,811 21.671,578 10587.97 22067.92 10.715,03 22.332,74

14A Afaceri, comerţ 8858.142 23266.051 8.726,202 22.919,510 9.882,93 25.957,66 9.904,43 26.014,15 10075.63 26463.82 10.196,54 26.781,39

14B Depozitare 9081.655 19689.350 8.964,280 29.574,223 10.162,19 22.031,98 10.174,247 22.058,127 10350.11 22439.41 10.474,31 22.708,68

15A Locuinţe 9803.630 29961.460 9.676,923 21.064,622 10.938,89 33.431,01 10.951,878 33.470,689 11152.17 34082.82 11.286,00 34.491,81

15B Învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă 8614.677 21361.755 8.494,850 20.324,456 9.639,14 23.902,12 9.669,658 23.977,783 9846.50 24416.30 9.964,66 24.709,30

15C Sănăt., as. socială, cult. fizică,

agrem. 9461.172 20611.149 9.329,572 19.434,876 10.556,26 22.996,79 10.579,233 23.046,842 10772.71 23468.34 10.901,98 23.749,96

15D Administrative 9515.797 23776.560 9.383,436 23.445,838 10.627,28 26.553,76 10.650,407 25.579,804 10845.19 26047.62 10.975,33 26.360,19

2 CONSTRUCŢII SPECIALE

21 Industriale 8876.279 16500.334 8.761,558 16.286,697 9.913,56 18.428,56 9.905,714 18.413,973 10096.81 18769.21 10.217,97 18.994,44

22 Agricole 9666.344 18576.502 9.550,934 18.354,71 10.806,73 20.768,06 10.819,555 20.792,709 10995.72 21131.26 11.127,67 21.384,84

23 Hidrotehnice 8784.949 20129.982 8.671,408 19.869,812 9.774,32 22.397,05 9.756,915 22.357,160 9964.72 22833.33 10.084,30 23.107,33

24 Transport şi telecomunicaţii 9600.123 20756.832 9.504,417 20.549,903 10.733,69 23.207,76 10.725,191 23.189,390 10953.62 23683.29 11.085,06 23.967,49

25 Depozitare 8802.447 16906.459 8.688,68 16.687,951 9.831,10 18.882,15 9.852,496 18.923,240 10022.80 19250.33 10.143,07 19.481,33

26 Transportul energiei electrice 7742.354 17617.767 7.619,407 17.338,000 8.621,24 19.617,67 8.682,645 19.757,402 8815.31 20059.27 8.921,09 20.299,98

27 Alimentare cu apa si canalizare 9604.719 20621.417 9.490,045 20.375,210 10.737,83 23.054,22 10.750,574 23.081,586 10957.98 23526.87 11.089,48 23.809,19

28 Transp.distrib.prod.petr.,gaze,

tehn. 10044.988 22960.767 10.004,22 22.867,580 11.416,27 26.095,24 11.542,765 26.384,374 11695.97 26734.56 11.836,32 27.055,37

29 Alte construcţii speciale 9638.612 16775.221 9.514,03 16.558,41 10.805,83 18.806,68 10.829,351 18.847,605 11027.41 19192.30 11.159,74 19.422,61

x Indice mediu pe ramură 9265.273 20671.888 9145,524 20.404,714 10.357,83 23.109,51 10.380,372 23.159,802 10570.21 23583.36 10.697,05 23.866,36

20

Page 22: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

TABELUL Nr. I (continuare)

PERIOADA 1/1/1990 1/1/1965 1/1/1990 1/1/1965

15.06.2012 15.06.2012 15.11.2012 15.11.2012

BAZA LEGALĂ: Curs

valutar stabilit prin fixing (lei/$)

3,5304 3,5304 3,5552 3,5552

0 1 96 97 98 99

1 CONSTRUCŢII

11 Industriale 11.057,73 20.349,75 11.108,596 20.443,359

12 Agricole 11.729,82 24.983,21 11.783,777 25.098,133

13A Transp.-telecom. civile 10.344,32 28.627,61 10.391,904 28.759,297

13B Transp.-telecom. productive 10.892,9 22.703,46 10.943,007 22.807,896

14A Afaceri, comerţ 10.365,8 27.225,96 10.413,483 27.351,199

14B Depozitare 10.648,18 23.085,64 10.697,162 23.191,834

15A Locuinţe 11.473,35 35.064,37 11.526,127 35.225,666

15B Învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă 10.130,07 25.119,47 10.176,668 25.235,020

15C Sănăt., as. socială, cult. fizică,

agrem. 11.082,95 24.144,21 11.133,932 24.255,273

15D Administrative 11.157,52 26.797,77 11.208,845 26.921,040

2 CONSTRUCŢII SPECIALE

21 Industriale 10.387,59 19.309,75 10.423,947 19.377,334

22 Agricole 11.312,39 21.739,83 11.351,983 21.815,919

23 Hidrotehnice 10.251,7 23.490,91 10.287,581 23.573,128

24 Transport şi telecomunicaţii 11.269,07 24.365,35 11.308,512 24.450,629

25 Depozitare 10.311,44 19.804,72 10.347,530 19.874,037

26 Transportul energiei electrice 9.069,18 20.636,96 9.100,922 20.709,189

27 Alimentare cu apa si canalizare 11.273,57 24.204,42 11.313,027 24.289,135

28 Transp.distrib.prod.petr.,gaze,

tehn. 12.032,8 27.504,49 12.074,915 27.600,756

29 Alte construcţii speciale 11.344,99 19.745,03 11.384,697 19.814,138

x Indice mediu pe ramură 10.874,62 24.262,54 10.912,681 24.347,459

21

Page 23: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

Tabelul Nr. II

INDICII DE ACTUALIZARE A VALORII CLĂDIRILOR ŞI CONSTRUCŢIILOR

SPECIALE PRIN METODA COSTURILOR STANDARD - D 256/1984 ŞI DL 61/1990

PERIOADA

01.07.82 01.07.90 15.03.92 01.01.93 15.10.93 01.07.82 1/1/1990 1/1/1990 1/1/1990 1/1/1990

01.07.90 15.03.92 01.01.93 15.10.93 15.02.09 15.02.09 15.11.09 15.02.10 15.05.10 15.08.10

BAZA LEGALĂ:

Curs valutar stabilit prin fixing

(lei/$)

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11

198 460 975 3,3314 3,3314 2,9247 3,0235 3,3633 3,3035

0 1 2 4 9 10 11 73 74 80 82 84 86

1 CONSTRUCŢII

11 Industriale 1,00 1,140 14,300 1,600 2,310 161,263 9716,445 9706,623 9667,835 9430.498 9.317,905

12 Agricole 1,00 1,130 14,300 1,600 2,350 168,564 10241,576 10317,144 10275,916 10013.628 9.884,206

13A Transp.-telecom. civile 1,00 1,160 13,550 1,610 2,240 159,944 9066,461 9080,593 9044,307 8822.277 8.699,562

13B Transp.-telecom.

productive 1,00 1,160 13,900 1,610 2,230 164,854 9543,387 9571,573 9533,325 9299.290 9.169,941

14A Afaceri, comerţ 1,00 1,150 13,600 1,600 2,240 161,968 9078,912 9099,273 9081,074 8858.142 8.726,202

14B Depozitare 1,00 1,150 14,100 1,600 2,210 162,292 9305,207 9347,566 9310,213 9081.655 8.964,280

15A Locuinţe 1,00 1,196 13,900 1,610 2,240 167,521 10043,581 10080,600 10040,318 9803.630 9.676,923

15B Învăţământ, ştiinţă,

cultură şi artă 1,00 1,160 13,300 1,600 2,210 162,118 8844,091 8884,684 8849,181 8614.677 8.494,850

15C Sănăt., as. socială, cult.

fizică, agrem. 1,00 1,220 13,350 1,590 2,220 161,676 9294,739 9747,943 9708,990 9461.172 9.329,572

15D Administrative 1,00 1,255 13,400 1,610 2,220 162,049 9740,357 9804,223 9765,045 9515.797 9.383,436

2 CONSTRUCŢII

SPECIALE

21 Industriale 1,00 1,180 13,800 1,590 2,160 164,001 9171,881 9145,322 9108,776 8876.279 8.761,558

22 Agricole 1,00 1,170 13,900 1,600 2,240 160,546 9357,686 9959,354 9909,617 9666.344 9.550,934

23 Hidrotehnice 1,00 1,220 12,600 1,610 2,260 159,044 8895,727 9033,139 8997,042 8784.949 8.671,408

24 Transport şi

telecomunicaţii 1,00 1,180 13,100 1,630 2,330 167,080 9808,910 9910,947 9871,342 9600.123 9.504,417

25 Depozitare 1,00 1,150 13,900 1,610 2,180 161,725 9073,465 9060,182 9023,977 8802.447 8.688,68

26 Transportul energiei

electrice 1,00 1,170 13,800 1,570 2,250 135,673 7738,194 7882,016 7897,716 7742.354 7.619,407

27 Alimentare cu apa si

canalizare 1,00 1,210 12,500 1,610 2,470 163,330 9823,905 9885,975 9836,604 9604.719 9.490,045

28 Transp.distrib.prod.petr.

,gaze, tehn., termof. 1,00 1,170 13,600 1,650 2,500 153,527 10077,036 10216,264 10195,831 10044.988 10.004,22

29 Alte construcţii speciale 1,00 1,200 13,400 1,590 2,240 173,827 9955,144 9980,685 9930,841 9638.612 9.514,03

x Indice mediu pe ramură 1,00 1,177 13,595 1,605 2,268 162,526 9466,649 9536,560 9498.452 9265.273 9145,524

NOTĂ: Numerotarea coloanelor şi valorile cuprinse în interiorul acestora sunt corespunzătoare Tabelului Nr. I

22

Page 24: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

Tabelul Nr. II

continuare

INDICII DE ACTUALIZARE A VALORII CLĂDIRILOR ŞI CONSTRUCŢIILOR

SPECIALE PRIN METODA COSTURILOR STANDARD - D 256/1984 ŞI DL 61/1990

PERIOADA

1/1/1990 1/1/1990 1/1/1990 1/1/1990 01/01/1990 01/01/1990

15.11.10 15.02.11 15.05.11 15.02.2012 15.06.2012 15.11.2012

BAZA LEGALĂ:

Curs valutar stabilit prin fixing (lei/$)

K1 K12 K13 K14 K15 K16 K16

3,1570 3,1427 2,8720 3,3047 3,5304 3,5552

0 1 2 88 90 92 94 96 98

1 CONSTRUCŢII

11 Industriale 1,00 10.553,06 10.555,147 10.748,19 10.877,17 11.057,73 11.108,596

12 Agricole 1,00 11.194,43 11.218,793 11.401,46 11.538,28 11.729,82 11.783,777

13A Transp.-telecom. civile 1,00 9.852,75 9.864,448 10.054,75 10.175,41 10.344,32 10.391,904

13B Transp.-telecom. productive 1,00 10.385,48 10.397,811 10.587,97 10.715,03 10.892,9 10.943,007

14A Afaceri, comerţ 1,00 9.882,93 9.904,43 10.075,63 10.196,54 10.365,8 10.413,483

14B Depozitare 1,00 10.162,19 10.174,247 10.350,11 10.474,31 10.648,18 10.697,162

15A Locuinţe 1,00 10.938,89 10.951,878 11.152,17 11.286,00 11.473,35 11.526,127

15B Învăţământ, ştiinţă, cultură şi

artă 1,00 9.639,14 9.669,658 9.846,50 9.964,66 10.130,07 10.176,668

15C Sănăt., as. socială, cult. fizică,

agrem. 1,00 10.556,26 10.579,233 10.772,71 10.901,98 11.082,95 11.133,932

15D Administrative 1,00 10.627,28 10.650,407 10.845,19 10.975,33 11.157,52 11.208,845

2 CONSTRUCŢII SPECIALE

21 Industriale 1,00 9.913,56 9.905,714 10.096,81 10.217,97 10.387,59 10.423,947

22 Agricole 1,00 10.806,73 10.819,555 10.995,72 11.127,67 11.312,39 11.351,983

23 Hidrotehnice 1,00 9.774,32 9.756,915 9.964,72 10.084,30 10.251,7 10.287,581

24 Transport şi telecomunicaţii 1,00 10.733,69 10.725,191 10.953,62 11.085,06 11.269,07 11.308,512

25 Depozitare 1,00 9.831,10 9.852,496 10.022,80 10.143,07 10.311,44 10.347,530

26 Transportul energiei electrice 1,00 8.621,24 8.682,645 8.815,31 8.921,09 9.069,18 9.100,922

27 Alimentare cu apa si canalizare 1,00 10.737,83 10.750,574 10.957,98 11.089,48 11.273,57 11.313,027

28 Transp.distrib.prod.petr.,gaze,

tehn., termof. 1,00 11.416,27 11.542,765 11.695,97 11.836,32 12.032,8 12.074,915

29 Alte construcţii speciale 1,00 10.805,83 10.829,351 11.027,41 11.159,74 11.344,99 11.384,697

x Indice mediu pe ramură 1,00 10.357,83 10.380,372 10.570,21 10.697,05 10.874,62 10.912,681

NOTĂ: Numerotarea coloanelor şi valorile cuprinse în interiorul acestora sunt corespunzătoare Tabelului Nr. I

23

Page 25: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

Tabelul Nr. III

INDICII DE ACTUALIZARE A VALORII CLĂDIRILOR ŞI CONSTRUCŢIILOR

SPECIALE PRIN METODA VALORII DE ÎNLOCUIRE STABILITĂ PE BAZA

CATALOAGELOR DE PREŢURI 1965

PERIOADA 01.01.65 01.01.73 01.07.90 15.03.92 01.01.93 15.10.93 1/1/1965 1/1/1965 1/1/1965 1/1/1965 1/1/1965

01.01.73 01.07.90 15.03.92 01.01.93 15.10.93 15.02.09 15.02.09 15.11.09 15.02.10 15.05.10 15.08.10

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11

26 198 460 975 3,3314 3,3314 2,9247 3,0235 3,3633 3,3035

0 1 2 4 9 10 11 73 75 81 83 85 87

1 CONSTRUCŢII

11 Industriale 1,350 1,581 14,300 1,600 2,310 161,263 18232,908 17952,610 17791,911 17355.136 17.147,926

12 Agricole 1,500 1,645 14,300 1,600 2,350 168,564 22429,053 22084,246 21886,564 21327.919 21.052,267

13A Transp.-telecom.

civile 1,600 2,050 13,550 1,610 2,240 159,944 25676,218 25255,934 25029,861 24415.401 24.075,792

13B Transp.-telecom.

productive 1,450 1,705 13,900 1,610 2,230 164,854 20341,729 20049,242 19869,776 19381.991 19.112,396

14A Afaceri, comerţ 1,550 1,994 13,600 1,600 2,240 161,968 24345,103 24018,882 23851,586 23266.051 22.919,510

14B Depozitare 1,450 1,757 14,100 1,600 2,210 162,292 20643,603 20367,183 20184,871 19.689,350 19.434,876

15A Locuinţe 1,700 2,198 13,900 1,610 2,240 167,521 31382,172 30961,962 30684,813 29.961,460 29.574,22

15B Învăţământ, ştiinţă,

cultură şi artă 1,500 1,962 13,300 1,600 2,210 162,118 22419,771 22119,281 21943,251 21361.755 21.064,62

15C Sănăt., as. socială,

cult. fizică, agrem. 1,500 1,893 13,350 1,590 2,220 161,676 21610,269 21320,694 21151,019 20611.149 20.324,46

15D Administrative 1,600 2,006 13,400 1,610 2,220 162,049 24904,144 24595,076 24399,342 23776.560 23.445,838

2 CONSTRUCŢII

SPECIALE

21 Industriale 1,350 1,654 13,800 1,590 2,160 164,001 17334,855 17085,465 16932,529 16500.334 16.286,697

22 Agricole 1,400 1,635 13,900 1,600 2,240 160,546 18341,064 19235,297 19044,015 18576.502 18.354,71

23 Hidrotehnice 1,550 1,850 12,600 1,610 2,260 159,044 20958,333 20802,181 20615,976 20129.982 19.869,812

24 Transport şi

telecomunicaţii 1,550 1,676 13,100 1,630 2,330 167,080 21589,410 21536,022 21343,247 20756.832 20.549,903

25 Depozitare 1,350 1,673 13,900 1,610 2,180 161,725 17761,308 17488,486 17331,942 16906.459 16.687,951

26 Transportul

energiei electrice 1,500 1,815 13,800 1,570 2,250 135,673 18107,373 18025,246 17971,295 17617.767 17.338,000

27 Alimentare cu apa si

canalizare 1,500 1,768 12,500 1,610 2,470 163,330 21514,352 21331,401 21119,275 20621.417 20.375,210

28

Transp.distrib.prod

.petr.,gaze, tehn.,

termof.

1,550 1,757 13,600 1,650 2,500 153,527 23429,108 23469,029 23305,563 22960.767 22.867,580

29 Alte construcţii

speciale 1,300 1,636 13,400 1,590 2,240 173,827 17730,111 17457,423 17283.821 16775.221 16.558,41

x Indice mediu pe

ramură 1,487 1,803 13,595 1,605 2,268 162,526 21565,822 21383,546 21192,136 20671.888 20.404,714

NOTĂ: Numerotarea coloanelor şi valorile cuprinse în interiorul acestora sunt corespunzătoare Tabelului Nr. I

24

Page 26: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

Tabelul Nr. III

continuare

INDICII DE ACTUALIZARE A VALORII CLĂDIRILOR ŞI CONSTRUCŢIILOR

SPECIALE PRIN METODA VALORII DE ÎNLOCUIRE STABILITĂ PE BAZA

CATALOAGELOR DE PREŢURI 1965

PERIOADA

1/1/1965 1/1/1965 1/1/1965 1/1/1965 1/1/1965 1/1/1965

15.11.10 15.02.11 15.05.11 15.02.2012 15.06.2012 15.11.2012

K12 K13 K14 K15 K16 K17

3,1570 3,1427 2.8720 3,3047 3,5304 3,5552

0 1 89 91 93 95 97 99

1 CONSTRUCŢII

11 Industriale 19.421,01 19.424,850 19.780,10 20.017,46 20.349,75 20.443,359

12 Agricole 23.842,90 23.894,789 24.283,85 24.575,26 24.983,21 25.098,133

13A Transp.-telecom. civile 27.267,22 27.299,583 27.826,24 28.160,15 28.627,61 28.759,297

13B Transp.-telecom. productive 21.645,89 21.671,578 22.067,92 22.332,74 22.703,46 22.807,896

14A Afaceri, comerţ 25.957,66 26.014,15 26.463,82 26.781,39 27.225,96 27.351,199

14B Depozitare 22.031,98 22.058,127 22.439,41 22.708,68 23.085,64 23.191,834

15A Locuinţe 33.431,01 33.470,689 34.082,82 34.491,81 35.064,37 35.225,666

15B Învăţământ, ştiinţă, cultură şi

artă 23.902,12 23.977,783 24.416,30 24.709,30 25.119,47 25.235,020

15C Sănăt., as. socială, cult. fizică,

agrem. 22.996,79 23.046,842 23.468,34 23.749,96 24.144,21 24.255,273

15D Administrative 26.553,76 25.579,804 26.047,62 26.360,19 26.797,77 26.921,040

2 CONSTRUCŢII SPECIALE

21 Industriale 18.428,56 18.413,973 18.769,21 18.994,44 19.309,75 19.377,334

22 Agricole 20.768,06 20.792,709 21.131,26 21.384,84 21.739,83 21.815,919

23 Hidrotehnice 22.397,05 22.357,160 22.833,33 23.107,33 23.490,91 23.573,128

24 Transport şi telecomunicaţii 23.207,76 23.189,390 23.683,29 23.967,49 24.365,35 24.450,629

25 Depozitare 18.882,15 18.923,240 19.250,33 19.481,33 19.804,72 19.874,037

26 Transportul energiei electrice 19.617,67 19.757,402 20.059,27 20.299,98 20.636,96 20.709,189

27 Alimentare cu apa si canalizare 23.054,22 23.081,586 23.526,87 23.809,19 24.204,42 24.289,135

28 Transp.distrib.prod.petr.,gaze,

tehn., termof. 26.095,24 26.384,374 26.734,56 27.055,37 27.504,49 27.600,756

29 Alte construcţii speciale 18.806,68 18.847,605 19.192,30 19.422,61 19.745,03 19.814,138

x Indice mediu pe ramură 23.109,51 23.159,802 23.583,36 23.866,36 24.262,54 24.347,459

NOTĂ: Numerotarea coloanelor şi valorile cuprinse în interiorul acestora sunt corespunzătoare Tabelului Nr. I

25

Page 27: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

Tabelul Nr. IV

INDICII DE ACTUALIZARE A VALORII CLĂDIRILOR SI CONSTRUCŢIILOR SPECIALE

PRIN METODA INDICILOR (COEFICIENŢILOR)

în care preţul de barem din înregistrarea contabilă este actualizat cu „K”

BAZA LEGALĂ: H.G. 945/1990 H.G. 26/1992 H.G.412/92 177/179/206

PERIOADA de punere in funcţiune a

obiectului

Înainte de 01.01.977 01.01.981 01.01.982 01.07.982 01.07.990 01.11.990 01.04.991 01.07.991 15.03.992 01.01.993 15.10.993

01.01.1977 01.01.981 01.01.982 01.07.982 01.07.990 01.11.990 01.04.991 15.11.09 01.07.991 19.11.991 01.01.993 15.10.993 15.02.09 15.5.09 15.11.09

CONSTRUCŢII K2 K3 K4 K5 K6

11 Industriale 1,581 1,417 1,320 1,290 1,137 14,300 158,886 4,930 4,150 1,750 1,600 2,310 161,263 158,038 158,886

12 Agricole 1,645 1,518 1,288 1,252 1,134 14,300 166,079 3,850 4,250 1,650 1,600 2,350 168,564 165,193 166,079

13A Transp.-telecom. civile 2,050 1,561 1,385 1,309 1,180 13,550 157,534 4,750 3,600 1,750 1,610 2,240 159,944 156,745 157,534

13B Transp.-telecom.

productive 1,705 1,462 1,355 1,330 1,161 13,900 162,370 4,900 3,700 1,700 1,610 2,230 164,854 161,557 162,370

14A Afaceri, comerţ 1,994 1,492 1,350 1,339 1,147 13,600 159,528 4,450 3,850 1,750 1,600 2,240 161,968 158,729 159,528

14B Depozitare 1,757 1,487 1,344 1,294 1,151 14,100 159,046 4,750 4,750 1,700 1,600 2,210 162,292 159,046 159,046

15A Locuinţe 2,198 1,854 1,520 1,416 1,196 13,900 164,997 4,850 3,850 1,750 1,610 2,240 167,521 164,171 164,997

15B Învăţământ, ştiinţă,

cultură şi artă 1,962 1,505 1,355 1,305 1,160 13,300 159,675 4,750 3,750 1,700 1,600 2,210 162,118 158,876 159,675

15C Sănăt., as. socială, cult.

fizică, agrem. 1,893 1,479 1,437 1,420 1,218 13,350 159,240 4,750 3,750 1,750 1,590 2,220 161,676 158,442 159,240

15D Administrative 2,006 1,504 1,380 1,362 1,155 13,400 159,660 4,800 3,750 1,700 1,610 2,220 162,049 158,808 159,660

CONSTRUCŢII

SPECIALE

21 Industriale 1,654 1,470 1,354 1,320 1,181 13,800 161,530 4,750 4,000 1,750 1,590 2,160 164,001 160,721 161,530

22 Agricole 1,635 1,350 1,276 1,255 1,166 13,900 158,127 4,700 4,150 1,700 1,600 2,240 160,546 157,335 158,127

23 Hidrotehnice 1,850 1,464 1,345 1,316 1,222 12,600 156,648 4,400 3,750 1,650 1,610 2,260 159,044 155,863 156,648

24 Transport şi

telecomunicaţii 1,676 1,449 1,314 1,292 1,177 13,100 164,562 4,650 3,950 1,700 1,630 2,330 167,080 163,738 164,562

25 Depozitare 1,673 1,466 1,339 1,316 1,151 13,900 158,987 4,700 3,700 1,700 1,610 2,180 161,725 158,491 158,987

26 Transportul energiei

electrice 1,815 1,511 1,440 1,410 1,174 13,800 133,629 4,850 4,100 1,300 1,670 2,250 135,673 132,960 133,629

27 Alimentare cu apa si

canalizare 1,768 1,457 1,316 1,293 1,210 12,500 168,909 4,700 4,050 1,650 1,610 2,470 163,330 160,063 168,909

28 Transp.distrib.prod.petr.,

gaze, tehn., termof. 1,757 1,377 1,263 1,257 1,174 13,600 151,213 5,350 3,600 1,750 1,650 2,500 153,527 150,456 151,213

29 Alte construcţii speciale 1,636 1,363 1,320 1,299 1,198 13,400 171,208 4,600 3,800 1,700 1,590 2,240 173,827 170,350 171,208

Notă : Coeficienţii K4, K5 si K6 corespund coloanelor 10, 11 si 73 din Tabelul Nr. 1.

Coeficienţii din H.G.945 si H.G. 26 sunt diferiţi în raport cu data punerii in funcţiune a obiectelor ce se evaluează şi se aplică numai cel corespunzător datei PIF.

Coeficienţii K2 si K3 corespund coloanelor 5 si 9 din Tabelul 1, numai în cazul obiectelor puse in funcţiune înainte de 1 ianuarie 1977.

26

Page 28: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)
Page 29: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

„Al Domnului este pamântul cu tot ce este pe el...” Psalmul 24:1a

„Iar specialiştii din toate domeniile cunoașterii au obligaţia să-l studieze, să-l măsoare, să-l împartă și

să-l ȋngrijească pentru a-l lăsa generațiilor viitoare”

Dr. ing. dipl. Mihai RACOVICEAN

Determinarea valorii terenurilor cu destinație agricolă, o problemă de conștiință,

extrem de importantă, pentru orice expert/evaluator, ȋn ceea ce privește adevărata valoare a

patrimoniului Romȃniei

Extras din Teza de doctorat: „CERCETĂRI PRIVIND FAVORABILITATEA

CONDIŢIILOR PEDOCLIMATICE PENTRU CULTURILE DE CÂMP ÎN VEDEREA

DETERMINĂRII VALORII CADASTRALE A TERENURILOR CU DESTINAŢIE

AGRICOLĂ DIN JUDEŢUL TIMIŞ” , elaborată de ing. dipl. Mihai RACOVICEAN, sub

ȋndrumarea Prof.univ.dr.ing. Paul PȊRȘAN - Rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină

Veterinară din Timișoara, ȋn vederea obținerii titlului de doctor ȋn științe Domeniul fundamnetal

Științe Agricole și Silvice, Domeniul Agronomie.

Obiectul major al cercetărilor intreprinse îl constituie stabilirea metodei celei mai adecvate

pentru determinarea valorii terenurilor cu destinație agricolă, categoria de folosință arabil.

Determinarea valorii terenurilor care au categoria de folosință arabil se fundamentează pe

informațiile pedologice, factorii de mediu, tehnologia aplicată, producția realizată, valoarea

producției, cheltuielile de producție și profitul brut, fiind o rezultantă a cercetării care are la bază

metode științifice care susțin faptul că terenurile cu destinație agricolă au valoare indiferent dacă

există sau nu piață. Pentru economia de piață stabilirea valorii pe baza de date științifice, ar trebui

să devină o necesitate obiectivă, stringentă, terenurile cu destinație agricolă fiind implicate în multe

aspecte economice ce nu mai pot fi ignorate.

Un patrimoniu cu un potențial agricol deosebit de valoros trebuie apreciat și valorizat pe

măsura generozității oferite de acesta. Ținȃnd cont de conceptul promovat de standardele

internaționale de evaluare unde „cea mai bună utilizare este cea mai probabilă utilizare a

proprietăţii care este fizic posibilă, justificată adecvat, permisă legal, fezabilă financiar şi

care conduce la cea mai mare valoare a proprietăţii evaluate” (Ghidul evaluatorului funciar –

imobiliar din Romȃnia, Oană, 2009).

Ȋn acest sens elementele caracteristice specifice agricole trebuie să stea la baza

fundamentării valorii terenurilor cu destinație agricolă, terenuri a căror potențial este comparabil

cu cel din țările cu economii dezvoltate din Europa.

Ca analiză și susținere a rezultatelor s-a ales analiza statistico-matematică, datele

prelucrate astfel, au condus la rezultate care susțin faptul că valoarea terenurilor este un aspect

extrem de important care dacă va fi prezentat și promvat corespunzător ȋn timp, tuturor factorilor

implicați ȋn procesul proprietății, va pune ȋn evidență adevărata valoare a acestor terenuri.

Condițiile pedoclimatice determinate ȋn arealul cercetat prezentată rezultatele

informațiile culese ce stau la baza cercetării: tipurile de sol, pe fiecare parcelă, notele de bonitare

obținute, temperaturile și precipitațiile din zonele Timișoara, Recaș și Livezile.

Fișele tehnologice pentru culturile de grȃu, porumb și floarea soarelui au fost ȋntocmite

conform cu tehnologia aplicată ȋn fiecare caz ȋn parte.

27

Page 30: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

Pentru a nu influența rezultatele economice am luat ȋn calcul pentru elemente identice

(ȋngrășăminte, sămȃnță, pesticide) aceleași prețuri. La fel s-a procedat și ȋn ceea ce privește prețul

de valorificare al producției, chiar dacă fermierii au avut prețuri diferite la valorificare.

Referitor la rezultatele economice nu s-a urmărit calcularea unor indicatori economici care

să evidențieze rezultatele la nivelul fermei, ci doar profitul brut (profit de exploatare), prin

valorificarea producției. Această operațiune permite eliminarea unor influențe care țin de

investițiile generale făcută de fermieri (achiziții de utilaje, construcții, amenajări etc.), care au fost

diferite, generȃnd amortisment sau alte costuri diferite. Analizȃnd rezultatele de producție și cele

economice se constată că porumbul este cultura care aduce profitul cel mai ridicat.

Determinarea valorii terenurilor luate ȋn cercetare. Cunoaşterea şi exprimarea corectă

a capacităţii de producţie a terenurilor comportă un proces laborios de gândire, de formare a

ipotezelor de lucru şi de modelare sub toate aspectele, logic, matematic, euristic etc. şi de validare

a procedeelor prin verificări multiple, pentru găsirea celor mai adecvate mijloace de exprimare a

noţiunilor în întreaga lor complexitate, care să pună ȋn evidență valoarea, atȃt economică cȃt și

agricolă, pe care o au terenurile cu destinație agricolă.

Activitatea de producţie în agricultură se concretizează prin rezultate economice care

diferă de la o zonă la alta, variabilitatea nivelelor de producţie la acelaşi nivel al cheltuielilor

privind munca şi cele materiale aduc după sine o diferenţiere puternică a venitului global şi net la

hectar, a costurilor de producţie şi deci a rentabilităţii activităţii din agricultură. Volumul de produs

şi deci valoarea globală a producţiei la hectar depinde atât de capacitatea productivă naturală a

terenului (exprimată prin notele de bonitare pentru principalele culturi ori categorii de folosinţă şi

cantitatea de produs realizabilă la fiecare punct de bonitare şi de volumul de cheltuieli suplimentare

cu ameliorarea unor condiţii de sol, climă sub formă de investiţii (irigaţii, desecări, drenări etc.).

Determinările din prezenta lucrare s-au bazat pe analiza producțiilor obținute ȋn anii 2008,

2009 și 2010, ȋn trei zone din județul Timiș: Timișoara, Recaș și Livezile, iar cercetarea s-a

efectuat pe trei culturi: grȃu, porumb și floarea soarelui, ținȃnd cont de clasificarea solurilor după

Țărău 2009, și indicatorii ecopedologici preluați din Metodologia elaborării studiilor pedologice,

partea III-a, ICPA, Canarache N., Floarea N., Rȋșnoveanu Anișoara, București, MA-ASAS-

ICPA,1987), prezentate după cum urmează:

UAT Timișoara

Tabelul 1

Tabel legendă privind valorile indicatorilor Parcela Tip/

subtip

3C 4C 14 15 16 17 23A 23B 29 33 34 38 39 40 44 50 61 63 69 133 144 181 271

A519 CZ cb 10,5 650 2 0 0 0 52 52 02 01 0 0 2,0 0 15 1,0 0 6,6 87 175 180 1 20

Tabelul 2

Notele de bonitare Parcela Tip/Subtip PS FN GR OR PB FS CT SF SO MF AR

A519 CZ cb 90 80 81 81 90 81 66 81 81 81 80

U.A.T. Recaș

Tabelul 3 , P1

Tabel legendă privind valorile indicatorilor Parcela Tip/subtip 3C 4C 14 15 16 17 23A 23B 29

A3305 EC ti 10,5 650 2 0 0 0 42 42 02

EC gc 10,5 650 3 0 0 0 42 42 02

Tabelul 4, P2

Tabel legendă privind valorile indicatorilor 33 34 38 39 40 44 50 61 63 69 133 144 181 271

01 0 0 2,0 0 15 5,0 0 5,6 79 175 090 1 20

01 0 0 1,4 0 15 5,0 0 5,2 65 175 140 1 20

Tabelul 5

Notele de bonitare Parcela Tip/subtip PS FN GR OR PB FS CT SF SO MF AR

A3305 EC ti 65 57 58 58 65 58 51 56 58 52 57

EC gc 65 58 52 45 58 45 58 58 45 45 51

U.A.T. Livezile

28

Page 31: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

Tabelul 6, p1

Tabel legendă privind valorile indicatorilor Parcela Tip/subtip 3C 4C 14 15 16 17 23A 23B 29

A684

CZ ac 10,5 650 2 0 0 23 42 52 02

CZ gc-ac 10,5 650 3 0 0 22 42 42 02

A606 CZcb-gc-ac 10,5 650 3 0 0 23 52 52 02

VS gc 10,5 750 5 0 0 0 61 61 02

A735 CZcb-gc 10,5 650 3 0 0 12 52 52 02

CZcb-gc-ac 10,5 650 3 0 0 23 52 52 02

A425 VS gc-ss 10,5 650 4 0 22 32 61 61 0,2

VSgc-ac 10,5 750 5 0 11 23 61 61 0,2

A374 ECmo-vs-gc 10,5 650 3 0 0 0 52 52 0,2

Tabelul 6, p2

Tabel legendă privind valorile indicatorilor 33 34 38 39 40 44 50 61 63 69 133 144 181 271

01 0 0 2,0 0 15 1,0 0 7,0 87 175 225 1 20

01 0 0 1,4 0 15 1,0 03 8,1 96 175 140 1 20

01 0 0 1,4 0 25 1,0 0 7,5 96 175 225 1 20

01 0 0 0,7 0 25 0,4 0 6,1 79 175 225 3 20

01 0 0 1,4 0 25 0,1 0 5,6 79 175 225 1 20

01 0 0 1,4 0 25 1,0 0 7,5 96 175 225 1 20

01 0 0 1,4 0 15 1,0 0,1 7,0 96 175 180 3 20

01 0 0 0,7 0 25 0,2 0 7,0 96 175 180 4 20

01 0 0 1,4 0 25 1,0 0 6,1 79 175 225 1 20

01 0 0 1,4 0 25 1,0 0 7,5 96 175 225 3 20

Au fost redactate un număr de 27 fișe tehnologice, pentru fiecare cultură, pe fiecare an

(2008, 2009, 2010), de unde au fost extrase datele ce stau la baza cercetării: producție, venit,

chetuieli, profit brut. Pe baza datelelor obținute s-a efectuat Evaluarea terenurilor cu destinație

agricolă, metodele de determinare a valorilor fiind cele consacrate ȋn domeniu, reglementate prin

legislatia ȋn vigoare, cele promovate și prin standardele internaționale de evaluare, fiind preluate

din „GHIDUL EVALUATORULUI FUNCIAR IMOBILIAR DIN ROMȂNIA” –vol.III, 2009,

editura Marineasa, coordonator ediție Mihai Racovicean.

Tabelul 7

Notele de bonitare Parcela Tip/subtip PS FN GR OR PB FS CT SF SO MF AR

A684 CZ ac 81 72 65 65 63 73 51 81 65 65 66

CZ gc-ac 73 65 52 52 51 58 37 66 52 52 53

A606 CZ cb-gc-ac 66 65 58 51 50 58 36 58 51 51 52

VS gc 52 47 31 24 27 27 16 27 24 24 25

A735 CZcb-gc 81 81 72 64 72 64 52 65 58 64 64

CZ cb-gc-ac 66 65 58 51 50 58 36 58 51 51 52

A425 VS gc-ss 58 57 29 31 23 36 18 41 29 21 29

VSgc-ac 47 42 24 19 19 24 11 24 20 19 20

A374 ECmo-vs-gc 73 72 72 64 72 64 52 65 64 64 74

VS gc-ac 66 66 46 41 40 46 25 47 37 41 40

Pentru obținerea rezultatelor au fost alese trei metode de evaluare/expertiaare, după cum urmează:

1. Metoda administrativă - reglementată prin Hotărȃrea de Guvern nr. 1546/2004 - privind

aprobarea Normelor metodologice privind modul de stabilire a valorii terenurilor arabile și a celor

forestiere, sursele financiare și modalitățile de plată către foștii proprietari metodă administrativă.

Estimarea valorii prin aceasta metodă are la bază următoarele elemente:

a) categoria de folosinţă a terenului;

b) clasa de calitate a terenului;

c) renta funciară ce corespunde pământului, ca mijloc de producţie, de 17%;

d) rata dobânzii pe piaţa bancară la data evaluării;

e) preţul grâului pe piaţa liberă.

Bazaţi pe aceste elemente, calculul valorii terenului se face după cum urmează:

dobanziirata

xkgxpctxleikgbonitarexpctNrVT

.

10017,0//40..

29

Page 32: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

Valoarea unitară pe clase și valoarea medie unitară a terenurilor arabile, se actualizează anual ȋn

funcție de cotația prețului grȃului la bursa și respectiv, de cursul de schimb al dolarului.

Tabelul 8

Centralizatorul valorilor medii obținute prin metoda de evaluare nr. 1, 60 kg/punctual de

bonitare după Teaci citat de Țărău

UAT Parcela Medie 2008-2010

Grȃu (lei/ha) Porumb (lei/ha) Floarea soarelui (lei/ha)

Timișoara A 519 3774 5103 7018

Recaș A 3305 2563 3465 4765

Livezile

A684 2749 3717 5112

A606 2423 3276 4506

A735 2703 3654 5026

A425 1258 1701 2340

A374 2749 3717 5112

Tabelul 9

Centralizatorul valorilor medii obținute prin metoda de evaluare nr. 1, 40 kg/punctual de

bonitare conform Legii 16/1994, privind arenda

UAT Parcela Medie 2008-2010

Grȃu (lei/ha) Porumb (lei/ha) Floarea soarelui (lei/ha)

Timișoara A 519 2516 3402 4679

Recaș A 3305 1708 2310 3177

Livezile

A684 1833 2478 3408

A606 1615 2184 3004

A735 1802 2436 3350

A425 839 1134 1560

A374 1833 2478 3408

Ȋn tabelele nr. 8 și 9 sunt prezentate estimările valorii terenurilor prin metoda administrativă,

tinȃnd cont de capacitatea de productie pe ha și care stau la baza cercetării.

2. Metoda rentei funciare capitalizată care este prevăzută ȋn „Standardele Internaţionale de

Practică în Evaluare 1, respectiv – GN 1, la capitolul 5.25. Metodele de evaluare a terenului,

unde la capitolul 5.25.6. se precizeză că „terenul poate fi evaluat şi prin capitalizarea rentei

funciare”, utilizȃndu-se formula:

Cc

100 R(renta)x Vt

Unde:

Vt = valoarea unui hectar de teren,

R = renta funciară anuală pe hectare,

Cc = coeficientul de capitalizare (aproximativ egal cu rata dobânzii).

Cc<cu cel puţin 0,5% rata dobânzii pentru obligaţiile cele mai stabile emise de stat;

Cc = presupune că renta s-ar multiplica de 25 de ori, ceea ce echivalează cu numărul de ani cât

lucrează o persoană în agricultură.

Renta funciară poate fi capitalizată cu o rată corespunzătoare și reprezintă suma plătită pentru

dreptul de utilizare şi ocupare a terenului în conformitate cu regulile de închiriere a terenului. Ȋn

tabelul 10, am prezentat estimările valorii terenurilor sunt pe ha și stau la baza cercetării.

Tabelul 10

Centralizatorul valorilor medii obținute prin metoda de evaluare nr. 2

UAT Parcela Medie 2008-2010

Grȃu (lei/ha) Porumb (lei/ha) Floarea soarelui (lei/ha)

Timișoara A 519 4568 6176 8494

Recaș A 3305 2056 2779 3823

Livezile

A684 2284 3088 4247

A606 2284 3088 4247

A735 2284 3088 4247

A425 2284 3088 4247

A374 2284 3088 4247

3. Metoda de determinare a valorii terenului pe bază de profit

Această metodă se determină prin următorea formulă

Vt = (Vp – Cp) x N, în care:

Vt = valoarea terenului, în extravilan (lei/ha)

30

Page 33: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

Vp = valoarea producţiei(producţia principală + producţia şi sporurile de producţie din

randamentul tehnologic)

Cp = costul cheltuielilor de producție

N = numărul de ani care poate oscila între 25-30 (în situaţia de faţă 25 de ani, conform

anexei nr. 1 din Legea 18/1991).

Tabelul 11

Centralizatorul valorilor medii obținute prin metoda de evaluare nr.3

UAT Parcela Medie 2008-2010

Grȃu (lei/ha) Porumb (lei/ha) Floarea soarelui (lei/ha)

Timișoara A 519 53092 78692 34650

Recaș A 3305 12333 40675 13892

Livezile

A684 10563 32500 40050

A606 16000 30000 19250

A735 17000 30000 22825

A425 17700 24275 15000

A374 17500 30400 20375

Argumentarea rezultatelor cercetării s-a făcut prin metode statistice matematice care a fost

realizată cu pachetul STATISTICA 8 în scopul determinării corelaţiilor liniare existente ȋntre

suprafața terenurilor, notele de bonitare rezultate, producțiile, veniturile, profiturile brute și valorile

terenurilor deterninate prin cele trei metode alese. Pe baza acestor corelaţii s-a realizat o analiză ȋn

componente principale și mai apoi s-au grupat (clasificat) terenurile studiate utilizȃnd analiza

clusterială. Observabilele studiate au fost notate cu A 519 Timișoara, A 3305 Recaș, A 378 Livezile,

A425 Livezile, A 606 Livezile, A 584 Livezile, A735 Livezile şi reprezintă imobilele ce fac obiectul

studiului. Au fost utilizate 42 de variabile ale celor 7 parcele ce fac obiectul lucrării, ca model

efectuȃndu-se analiza statistică pentru fiecare variabilă, cu 126 de figuri care sunt incluse ȋn teză.

Matricea corelaţiilor liniare ȋntre variabilele studiate relevă o corelaţie pozitivă semnificativă

și foarte semnificativă ȋntre capacitatea productivă naturală a terenului exprimată prin notele de

bonitare pentru principalele culturi ori categorii de folosinţă şi cantitatea de produs realizabilă la

fiecare punct de bonitare.

De asemenea, acești indicatori se corelează liniar pozitiv semnificativ și foarte semnificativ

inclusiv cu potenţialul productiv al terenurilor exprimat prin note de bonitare privind reprezentarea

cantitativă pe punct, respectiv 40 kg/punctul de bonitare conform Legii arendei și 60 kg/punctul de

bonitare după Teaci citat de Țărău, Ghidul evaluatorului funciar imobiliar din Romȃnia 2009, pentru

culturile studiate grȃu, porumb și floarea soarelui.

Se remarcă de asemenea corelații pozitive semnificative ȋntre producțiile realizate la grȃu,

porumb, floarea soarelui și veniturile, respectiv profiturile, obținute prin cultivarea terenurilor

cercertate. Estimările valorilor terenurilor prin procedura reglementată prin legea arendei, respectiv

pe bază de profit se corelează pozitiv semnificativ și foarte semnificativ atȃt cu potenţialul productiv

al terenurilor exprimat prin note de bonitare, cȃt și cu producțiile medii realizate pe parcelele studiate.

Ca exemplu:

Analiza statistică de bază pe baza profitului mediu realizat pe anii 2008-2010,

pentru cultura de grȃu

Figura 1 Poziționarea variabilei ȋn jurul

distribuției normale

Graficele din Figurile 1, 2, 3, reprezintă

indicatorii statistici de bază, curba distribuţiei

normale si poziţionarea profitului mediu pe

anii 2008-2010, pentru cultura de grȃu,

studiate în jurul distribuţiei normale.

Se observă că:

- 3 terenuri (A 684, A 606, A 735) cu

valoarea venitului cuprinsă ȋntre 200 lei și

400 lei;

- 1 teren (A 3305) cu valoarea venitului

cuprinsă ȋntre 400 lei și 600 lei;

- 2 teren (A 374, A 425) cu valoarea

venitului cuprins ȋntre 600 și 800 lei;

Figura 2 Graficele distribuţiilor variabilei

și normale

31

Page 34: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

Figura 3 Diagrama Box and Whisker pentru variabila studiată

-1 teren (A 519) cu valoarea venitului cuprins

ȋntre 1200 și 1400 lei;

- media valorilor este de 591,93 lei;

- valoarea minimă este de 243 lei (A 684);

- valoarea maximă este de 1280 lei (A 519);

- cuartilele inferioară și superioară este de

320 lei (A 606), respectiv 708 lei (A 425);

- varianța valorilor este 123456,46;

- deviația standard a valorilor este de 351,35;

- coeficienții de asimetrie și de aplatizare

sunt 1,38 și respectiv 2,13.

Se poate remarca faptul ca deși valoarea terenului prin estimarea definită prin arendă se

corelează pozitiv semnificativ cu producțiile medii realizate, totuși valoarea terenului pe bază de

profit se corelează liniar pozitiv mult mai semnificativ cu producțiile realizate.

Cea mai mare valoare proprie (30,8) explică aproximativ 74% din varianţa totală în timp

ce a doua valoare proprie (5,11) explică doar aproximativ 12 % din varianţa totală, ceea ce ne

determină să considerăm doar primele două valori proprii, respetiv factorii corespunzători acestora

pentru a explica peste 85 % din varianţa totală a datelor analizate (figura 4) .

Proiecţia observabilelor pe planul determinat de primii doi factori corespunzători

primelor două valori proprii ale matricei corelaţiilor dintre variabile ne arată similaritatea între

terenurile cu destinatie agricolă identificate cu numerele cadastrale funciare A 374 și A 606 din

Livezile, respectiv A 735 și A 684 Livezile care au atribute asemănătoare(figura 5).

Figura 4 Valorile proprii ale matricei corelaţiilor şi

procentul de varianţă explicat de acestea

Figura 5 Proiecția terenurilor studiate

pe planul determinat de primele

două componente principale

Aceste similarităţi sugerează continuarea studiului terenurilor cu destinație agricolă

categoria de folosință arabil, prin analiza clusterială pentru a face recomandările necesare ȋn

vederea exploatării cu eficiență maximă din punct de vedere agricol.

A fost realizată astfel o analiză clusterială din punct de vedere al notelor de bonitare pentru

terenurile luate ȋn studiu, cu scopul de a fi grupate ȋn mod natural după aceste note.

În acest sens (vezi Figura 6) a fost folosită distanţa euclidiană pentru calculul distanţei

dintre elementele ce urmează a fi grupate (terenurile) și metoda Ward ca metodă de partiționare.

32

Page 35: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

Figura 6. Dendrograma terenurilor grupate dupa nota de bonitare

Rezultatul analizei clusteriale este dendrograma din Figura 6, care ne arată că parcelele

identificate cu numerele cadastrale funciare A735, A 374 formeaza un grup la distanța euclidiană

11,13 (vezi Tabelul 12) pentru ca parcelele identificate cu numerele cadastrale funciare A684 și mai

apoi A3305 să se alipească acestui grup la distanțele euclidiene 21,83 și respectiv 28,33 (vezi Tabelul

12). Se mai observă ca parcelele identificate cu numerele cadastrale funciare A 425 și A 519 nu fac

parte din grupul de mai sus rezultând astfel diferenţele ȋntre acestea din punct de vedere al

potenţialului agricol.

Au rezultat opt analize clusteriale, care au pus ȋn evidență faptul că metoda pe care o propunem ,

cea bazată pe profit, poate fi aplicată ȋn calculul valorii terenurilor cu destinație agricolă categoria de

folosință arabil, cu rezultate semnificative această metodă punȃnd ȋn evidență potențialul pe care ȋl

au terenurile care au categoria de folosință arabil.

Tabelul 12

Distanțele euclidiene la care se formează clusterele

Obj. No. - 1 Obj. No. - 2 Obj. No. - 3 Obj. No. - 4 Obj. No. - 5 Obj. No. - 6 Obj. No. - 7

11,13553 A 735 Livezile A 374 Livezile

21,83056 A 684 Livezile A 735 Livezile A 374 Livezile

28,33801 A 3305 Recaș A 684 Livezile A 735 Livezile A 374 Livezile

35,93697 A 3305 Recaș A 684 Livezile A 735 Livezile A 374 Livezile A 606 Livezile

125,7850 A 3305 Recaș A 684 Livezile A 735 Livezile A 374 Livezile A 606 Livezile A 425 Livezile

147,2193 A 519 Timișoara A 3305 Recaș A 684 Livezile A 735 Livezile A 374 Livezile A 606 Livezile A 425 Livezile

S-a mai procedat la aplicarea teoriei regresiei pentru a determina legătura funcţională ȋntre mai

multe serii de date statistice.

Pe baza determinării profitului ȋn funcție de suprafața terenului pe baza analizei de regresie au

rezultat graficele din figurile 7, 8, 9.

33

Page 36: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

Figura 7 Graficul profitului la cultura de grȃu ȋn

funcție de suprafața luată ȋn calcul

Figura 8 Graficul profitului la cultura de porumb

ȋn funcție de suprafața luată ȋn calcul

Rezultate la grȃu:

- Profitul mediu la hectar pentru terenul de 18,65

ha (A 3305) este de 1300 lei/ha;

- Profitul estimat la hectar pentru un teren de 100 ha, pe

baza datelor cercetate ar fi de 1806,5 lei/ha;

- Profitul estimat la hectar pentru un teren de 1000 ha, pe

baza datelor cercetate ar fi de 2806,17 lei/ha.

Rezultate la porumb: - Profit la hectar pt teren A 519 ( 18,75 ha): 3148 RON/ha

- Profit la hectar pt teren de 100 ha: 3810,47 RON/ha

- Profit la hectar pt teren de 1000 ha 5598,8 RON/ha

Figura 9 Graficul profitului la cultura de floarea soarelui ȋn funcție

de suprafața luată ȋn calcul

Rezultate la floarea soarelui:

Profit la hectar pt teren A 614 ( 21,43 ha): 1602 RON/ha

Profit la hectar pt teren de 100 ha: 1843,72 RON/ha

Profit la hectar pt teren de 1000 ha 2489,97 RON/ha

CONCLUZII

Valorile terenurilor cu destinație agricolă, obținute pe baza cercetărilor derulate ȋn cadrul

tezei „Cercetări privind favorabilitatea condiţiilor pedoclimatice pentru culturile de câmp în

vederea determinării valorii cadastrale a terenurilor cu destinaţie agricolă din judeţul

Timiş”, care au categoria de folosință arabil, determinate prin trei metode, ca medii pe trei ani și pe

trei culturi(grȃu, porumb și floarea soarelui), se prezintă astfel:

34

Page 37: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

Tabelul C1 Centralizatorul valorilor terenurilor determinate ȋn urma cercetării

UAT Parcela Suprafața

(ha)

Arenda după Teaci

(60 de puncte)

Lei/ha

Arenda după L16/1994

(40 de puncte)

Lei/ha

Renta

Lei/ha

Profitul

Lei/ha

Timișoara A 519 18.75 5298 4395 6413 55478

Recaș A 3305 52.44 3598 2984 2886 22300

Livezile

A684 21,43 3858 3201 3206 27704

A606 9,88 3402 2821 3206 21750

A735 4,17 3794 3147 3206 23275

A425 3,10 1766 1465 3206 18992

A374 2,84 3859 3201 3206 22758

Din centralizator, pe baza cercetările efectuate valoarea terenurilor care reflectă

potențialul agricol este cea calculată prin metoda de determinare prin profit.

Argumentele care stau la baza acestei concluzii sunt:

1.Valoarea determinată prin metoda arendei: ȋn cazul acesta s-a folosit pentru calcul

producția prognozată care nu reflectă potențialul real al terenului iar ȋn cazul Legii nr.16/1994,

privind arenda, numărul de 40 kg/punctul de bonitare pentru grȃu, nu reflectă potențialul

terenurilor, fiind subdimensionat, aspect care, din punctul meu de vedere, conduce la pierderi de

toate părțile:stat, agricultor, comunitate ȋn ansablul său. Ȋn cazul celor 60 de kg/punctul pe kg,

avȃnd ȋn vedere faptul că aceste aprecieri au fost făcute ȋn condiții naturale, fără a lua și alți factori

ȋn considerare care conduc la producții reale. Avȃnd ȋn vedere faptul că și această metodă este o

metodă bazată pe producția prognozată nu reflectă valoarea reală a terenurilor cu destinaţie

agricolă.

2. Valoarea determinată prin metoda rentei funciare capitalizate: Este o metodă

practicată și pentru determinarea valorii de piață. Ȋn cazul nostru nu putem să o apreciem ca fiind

una sigură datorită unor aspecte tehnice legate de valoarea sau cantitățile de cereale care se acordă

ȋn cazul arendei deși există o oarecare corelație ȋntre calitatea terenului și nivelul arendei.

Exemplu: Timișoara -1000 kg/ha de cereale/an; Recaș 450 kg/de cereale/an și Livezile

500 kg/de cereale/an.

3. Valoarea determinată prin metoda profitului: Din cercetările derulate și pe baza

analizelor științifice derulate prin metode statistice matematice, putem afirma că potențialul agricol al

terenurilor ce au făcut obiectul tezei susțin valoarea determinată prin acestă metodă. Acestă metodă

ia ȋn calcul toți factorii care au influențat producția agricolă: tipul de sol, nota de bonitare, suprafața,

clima, tehnologia etc.

Analizȃnd și valorile obținute prin această metodă vom vedea principalii factori care

influențează valoarea profitului dar și valoarea pe care va trebui să o aibă ȋn timp terenurile cu

destinație agricolă din Romȃnia.

Astfel terenul identificat cu numărul cadastral funciar A 519, situat ȋn UAT Timișoara,

teren aflat ȋn administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului

Timișoara, este pe departe cel care are cel mai mare potențial agricol.

Tot din analiza statistică a mai rezultat și un aspect extrem de important pentru punerea ȋn

valoare a potențialului agricol al terenurilor cu destinație agricolă.

Ȋn acest sens am efectuat o proiecție privind exploatarea unor suprafețe de 100 ha și

respectiv 1000 ha, care să se ȋnscrie ȋn datele ce au fundamentat analiza, cu precizarea că acestea

trebuie să fie comasate.

Rezultatele proiecției sunt prezentate mai jos ȋn tabelul C.2:

Tabelul C.2

Centralizatorul rezultatelor proiecției profitului ȋn funcție de suprafața exploatată

Cultura Parcela Supra

fața (ha) Profit (lei/ha)

Suprafața

(ha) Profit (lei/ha)

Suprafața

(ha) Profit (lei/ha)

0 1 2 3 4 5 6 7

Grȃu A 3305/ Recaș 18,65 1300 100 1807 1000 2807

Porumb A 519/ Timișoara 18,75 3148 100 3810 1000 5599

Floarea

soarelui A 614/ Livezile 21,43 1602 100 1844 1000 2490

35

Page 38: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

În urma analizei prin metoda Ward ca metodă de partiționare, s-a constatat că nu

întotdeauna există o bună corelaţie între notele de bonitare a terenurilor şi profitul obţinut, extins

aici la valoare pe bază de profit (chiar dacă uneori aceştia au valori acceptabile). Acest aspect

poate fi datorat şi altor factori posibili care generează profitul, alţii decât notele de bonitare a

terenurilor respective; este deci un indiciu clar asupra faptului că notele de bonitare ale terenurilor

implică de multe ori erori ridicate atunci când evaluarea terenului se realizează exclusiv funcţie de

acestea.

Concluziile anterioare ne determină să observăm că evaluările pe baza profitului conduc

la valori mai apropiate de cele din ţările cu un grad mai înalt de dezvoltare economică și pun ȋn

valoare potențialul agricol pe care ȋl au terenurile cu destinație agricolă din țara noastră. Totuşi în

ţările Europei de est lucrurile se prezintă în mod diferit, mai exact valorile indicate de evaluările

bazate pe capitalizare şi arendă în prezentul studiu sunt mai apropiate de valorile corespunzătoare

acestor ţări.

Acestea sunt datorate probabil interesului scăzut din partea majorităţii proprietarilor de

terenuri din aceste ţări pentru domeniul agricol, favorizând astfel interesul unor investitori care pot

găsi aici o piaţă ieftină de investiţii (arendă, închirieri sau alte forme), acesta fiind de altfel venitul

proprietarilor şi care de altfel generează preţul pieţei. În concluzie, consider a fi un aspect deviat de

la normalitate, iar o dată cu dezvoltarea economică a ţării, evaluarea să aibă la bază profitul

potenţial corespunzător terenului respectiv. Tabelul C 3

INDIC_AG: Preț, terenuri agricole

TIME 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

GEO

Belgium 16.795 20.273 23.155 22.053 27.190 : : :

Bulgaria : : : : : : : :

Czech Republic 1.527 1.522 1.561 1.621 1.625 1.867 2.375 2.249

Denmark 12.919 14.668 15.994 18.787 22.790 27.111 31.652 25.919

Germany (includin... 9.465 9.184 9.233 8.692 8.909 : : :

Ireland 13.574 14.397 16.258 16.230 : : : :

Greece : : : : : : : :

Spain 8.026 8.552 9.024 9.713 10.402 11.0700 10.974 10.465

France : : : : : : : :

Italy : : : : : : : :

Latvia 545 525 1.001 2.183 3.786 3.552 1.939 1.014

Lithuania 468 389 406 536 733 830 1.075 971

Luxembourg : 15.195 15.837 14.874 17.047 16.920 17.853 20.003

Hungary : : : : : : : :

Malta : : : 129.818 130.000 130.000 130.000 130.000

Netherlands 40.150 34.160 31.432 30.235 31.276 34.969 40.916 47.051

Austria : : : : : : : :

Poland : : : : : : : :

Romania 278 23701 283 878 : : : :

Slovakia 888 911 945 980 1.016 1.120 1.210 1.256

Finland 4.246 4.700 5.197 5.377 5.979 6.250 7.000 :

Sweden 2.019 2.126 2.454 3.350 3.706 3.956 4.180 3.747

United Kingdom 10.955 10.177 11.127 12.974 13.382 16.035 17.772 :

England and Wales 11.046 10.414 11.329 12.441 : : : :

Wales 10.366 9.403 9.534 8.594 : : : :

Scotland 7.426 : : : : : : :

Northern Ireland ... 19.808 21.604 23.997 29.009 : : : :

Norway : : : : : : : :

Turkey : : : : : : : :

Sursa: EUROSTAT - Land prices and rents - annual data, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do

Coeficienţi de corelaţie de mărime medie s-au observat şi între diversele tipologii de valori

(prin arendă, rata capitalizare, profit), ceea ce conduce la ideea că nu există o strânsă legătură între

sumele generate de arendă sau rata de capitalizare şi profit! De fapt acesta este un aspect care nu ar

trebui să fie întâlnit pe o piaţă reală şi constituie o specificitate a ţărilor din regiunile mai puţin

dezvoltate, conform datelor extrase din portalul EUROSTAT - Land prices and rents - anual data,

tabelul C.3, sursa http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModify TableLayout.do unde sunt

prezentate valorile exprimate în euro/ha în ţările Uniunii Europene în vederea comparării cu

situaţiei la nivel naţional.

36

Page 39: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

RECOMANDĂRI

Ȋn urma cercetărilor derulate se desprind și cȃteva recomandări cum sunt:

1. Comasarea terenurilor. Argumentele rezultă din tabelul C.2, profitul, rezultat din

proiecția realizată, crește substanțial pe măsură ce terenurile sunt ȋn suprafețe mari;

2. Utilizarea tehnologiilor științifice adecvate pentru a obtine atȃt producții de calitate dar

și profitul pe măsură;

3. Fundamentarea planificării culturilor pe baza studiilor pedologice ca factor decisiv

pentru exploatarea rațională a resurselor funciare cu eficiență maximă.

Comisia care a propus acordarea titlului de doctor, au facut cȃteva aprecieri asupra

rezultatelor cercetării, care merită să fie citate:

„Lucrarea este de actualitate deoarece apare într-un moment în care circulaţia

terenurilor agricole este foarte dinamică, există o preocupare deosebită pentru stabilirea unui

preţ cât mai apropiat de potenţialul de producţie, şi pentru ca valoarea să reflecte informaţiile

pedologice, factorii de mediu, tehnologia aplicată, producţia realizată, valoarea producţiei,

cheltuielile de producţie şi profitul brut”.

„Adevărata valoare a terenurilor, cu precădere a celor cu destinaţie agricolă, nu poate fi

dată de un ,,surogat’’ numit ,,piaţă a terenurilor’’. Oamenii trebuie informaţi, trebuie

atenţionaţi şi determinaţi să valorizeze corect ce deţin.” Prof.univ.dr. d.h.c. Mihail DUMITRU, Membru titular al Academiei de Științe

Agricole și Silvice, Cercetător Ştiinţific I la Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare

pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA Bucureşti

„Valoarea de circulaţie se formează în funcţie de valoarea de randament şi speranţa de

câştig. Vânzătorul urmăreşte să obţină o valoare de randament cât mai convenabilă şi un câştig

în plus, în timp ce cumpărătorul doreşte să obţină un preţ cât mai scăzut posibil şi o speranţă de

câştig cât mai certă.

Valoarea de circulaţie, respectiv preţul pământului, depinde în primul rând de venitul

realizabil, în lucrările de estimare avându-se în considerare, în toate etapele de calcul, condiţiile

economice medii, nivelul tehnico-organizatoric mediu, preţurile medii, etc.

În realitate, venitul realizabil şi deci valoarea de randament sunt influenţate, în mare

măsură, de capacitatea de gospodărire a proprietarului, de cererea şi oferta de pământ, de

poziţia acestuia, faţă de anumite facilităţi etc.”

Prof. dr. Ţărău Dorin, titularul disciplinei de Cartarea şi Bonitarea Solurilor,

Evaluarea Proprietăţilor Imobiliare, de la Facultatea de Agricultură a USAMVB Timișoara;

„Analiza tezei mi-a produs o satisfacție deosebită, pentru care mă simt obligat să

multumesc conducătorului știițific , Domnului profesor univ.dr. Paul Pȋrșan pentru faptul că

mi-a prilejuit să studiez teza, iar pe de altă parte să – l felicit pe doctorand, Domnul ing. Mihai

Racovicean și din nou pe conducătorul științific, pentu ce au realizat.

Domnul inginer Mihai Racovicean a reușit să finalizeze o teză valoroasă, inedită, cu

cartacter științific , dar și cu aplicabilitate practică, bine direcționată spre probleme cu care se

confruntă agricultura Romȃniei. Studierea lucrării mi-a permis să remarc profesionalismul

care caracterizează această teză de doctorat.

Este evident pentru noi că doctorandul, cu o pregătire anterioară de specialitate foarte

serioasă și o experiență bogată practică a folosit bine perioada de instruire prin doctorat a

colaborat bine cu colegii de Universitatea „POLITEHNICA” din Timișoara și OSPA

Timișoara, astfel că afinalizat o teză interesantă, sub aspect științific, dar și cu aplicabilitate

practică imediată.

37

Page 40: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

Ȋn concluzie , apreciem că lucrarea prezentată de Domnul iginer Mihai Racovicean ca

teză de doctorat poate constitui un exemplu specialiștii din doomeniu, drept pentru care

recomenăm cu căldură spre afi acceptată pentru susținerea publică, ȋn vederea acordării titlului

de Doctor ȋn Domeniul fundamnetal Științe Agricole și Silvice, Domeniul Agronomie.

Ȋi recomandăm doctorandului să persevereze ȋn dezvoltarea unor studii cu caracter

fundamental și aplicativ, folosind eficient experiența acumulată inclusiv pe durata stagiului de

doctorat. Teza este importantă prin faptul că reprezintă finalizare activității meritorii a

doctorandului, oferă rezultate interesante, dar, foarte important pentru noi, menține ȋn atenție

o problemă esențială pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale, evaluarea și

tranzacționarea corectă, pe baze științifice, a terenurilor agricole din Romȃnia”.

Prof.univ.dr.ing.Gheorghe Valentin ROMAN, Profesor de Fitotenie la Facultatea de

Agricultură de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veteriană București,

Membru corespondent al Academiei de Științe Agricole și Silvice

„Cunoașterea și exprimarea corectă a capacității terenurilor comportă un proces

laborios de gândire, de formare a ipotezelor de lucru și de modelare sub toate aspectele logic,

matematic, euristic etc. și de validare a procedeelor prin verificări multiple , ceea ce autorul a și

făcut cu foarte multă acuratețe, de altfel domnia sa fiind recunoscut pentru abnegația și

implicarea în acest domeniu. Din analiza efectuată s-au desprins concluzii extrem de importante

asupra modului ȋn care trebuie prețuit pămȃntul ȋn ansamblu și ȋn mod special terenurile cu

destinație agricolă care pun la dispoziția plantelor ȋn mod gratuit energie, hrană, omului

rămȃnȃndu-i datoria de a-l respecta, a-l exploata ȋn mod științific și cu eficiență maximă”

Prof. univ. dr. ing. Paul Pîrşan – Profesor la disciplina de fitotehnie și coordonator

științific, Rector al Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului

Timişoara.

Ca să fi ȋn măsură să prețuiești ceea Romȃnia are cel mai bun lucru, adică pămȃntul, din

care fiecare om este și ȋn care la vremea potrivită se va ȋntoarce, este nevoie de multă muncă

științifică, de ȋnțelegere, de cunoștințe din diferite domenii de cunoaștere, așa ȋncȃt ceea ce faci să

fie făcut cu responsabilitate, calitate și eficieță.

PREȘEDINTE

„AEF” ROMȂNIA

Dr. ing. dipl. Mihai RACOVICEAN

38

Page 41: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

NOTA REDACŢIEI:

Vă precizăm că fiecare membru al CET-R este invitat să participe la realizarea

Buletinului documentar “Expertiza Tehnică” cu:

informaţii asupra activităţii proprii şi lucrărilor efectuate;

propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de expertiză tehnică şi evaluare;

prezentarea sau solicitarea de clarificări/precizări privitoare la aplicarea unor

reglementări legislative în probleme/aspecte privind expertiza tehnică judiciară şi/sau

extrajudiciară în situaţii în care apar puncte de vedere divergente între părţile interesate, în

mod deosebit între experţii desemnaţi de instanţe şi experţii parte acceptaţi de instanţe în

cauzele în litigiu.

Precizăm că materialele publicate în Buletinele documentare ale Corpului Experţilor

Tehnici - România sunt destinate documentarii experţilor tehnici, membri ai CET-R si nu numai.

Asa cum s-a stabilit si votat in unanimitate in Adunarea Generala a CET-R din aprilie

2011, pentru cresterea autoritatii presedintilor de filiale in cadrul asociatiei, difuzarea

electronica si nu numai a Buletinului documentar „Expertiza Tehnica”, editat de CET-R se

face de catre CET-R central, exclusiv catre acestia, iar catre expertii din teritoriu difuzarea se

face de catre presedintii de filiale, membrilor cotizanti la zi. Pe aceasta cale se urmareste

implicarea si stimularea expertilor tehnici judiciari in pregatirea profesionala continua,

autoperfectionare, atragerea de noi experti membri precum si punctualitatea la plata

cotizatiilor, care confirma calitatea de membru CET-R.

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI

ROMÂNIA

MEMBRU FONDATOR

AL U.N.P.L.R.

Asociaţie profesională nonprofit, înregistrată la Judecătoria Sectorului 1 cu nr. 56/T.J. sec. 1/1992 B-dul Dinicu Golescu, Nr.38, Palat C.F.R., Acces A, parter, cam.1, sector 1, Bucureşti Tel.: 021.310.10.78; Fax: 021.310.10.79 E-mail: [email protected]; [email protected] Cod fiscal: 426139; Cont: BCR – Fil. Dinicu Golescu: RO30RNCB0076029423190001 BRD – Fil. Dinicu Golescu: RO51BRDE410SV29156994100

Page 42: CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI ROMÂNIA ( · PDF filecalcul, care sa ... - alcatuirea anvelopei (peretii exteriori perimetrali, tipul de sarpanta si invelitoare, tamplaria exterioara)

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI - ROMÂNIA (CET-R)

Buletin documentar “EXPERTIZA TEHNICĂ” nr. 123 - iulie 2013

CORPUL EXPERŢILOR

TEHNICI - ROMÂNIA

PRINCIPALELE DOMENII DE ATESTARE PROFESIONALĂ A EXPERŢILOR TEHNICI,

MEMBRI C.E.T.-R.

Construcţii (Construcţii civile, industriale şi agricole; Construcţii feroviare, drumuri şi poduri; Construcţii edilitare; Instalaţii pentru construcţii); Evaluarea proprietăţii imobiliare (Construcţii de orice fel, terenuri cu şi fără construcţii, terenuri ce urmează a fi evaluate în vederea trecerii în utilitate publică; Daune – urmare a alunecărilor de teren); Procese pirogene şi incendii; Bunuri (Evaluări bunuri mobile, obiecte de uz casnic, electrotehnice); Evaluarea întreprinderii; Masuratori şi lucrări topografice, cadastru (lucrări de cadastru imobiliar, grăniţuiri, stabilirea limitei de proprietate, măsurători cadastrale în vederea trecerii unor terenuri în utilitate publică); Diagnosticare, constatarea stării fizice şi evaluări masini şi echipamente pentru industrie (Industrie alimentară şi frigotehnie; Industrializarea lemnului; Maşini unelte şi scule; Metalurgie; Electrotehnică; Electroenergetică; Utilaje şi tehnologia sudării; Tehnologia construcţiilor de maşini; Petrol şi gaze) Autovehicule; circulaţie rutieră; dinamica accidentelor; daune; Agricultură (Evaluarea terenurilor agricole; Îmbunătăţiri funciare; Silvicultură); Consultanţa şi expertize tehnice judiciare şi extrajudiciare şi evaluarea în vederea tranzacţionarii, succesiunii şi partajării imobilielor.

COLABORĂRI ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI DIN ROMÂNIA, colaborează cu următoarele asociaţii profesionale: Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România; Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România; Notari publici Lichidatori Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Asociatia Nationala pentru Retrocedarea Proprietatilor Asociaţia Generală a Inginerilor din România; Asociaţia Generală a Constructorilor din România; Societatea Pentru Protecţia Mediului Înconjurător; Asociaţia Consultanţilor în Management din România; Centrul Naţional de Formare Management şi Asigurarea Calităţii; Institute de Cercetare şi Proiectare

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI

ROMÂNIA

MEMBRU FONDATOR

AL U.N.P.L.R.

Asociaţie profesională nonprofit, înregistrată la Judecătoria Sectorului 1 cu nr. 56/T.J. sec. 1/1992 B-dul Dinicu Golescu, Nr.38, Palat C.F.R., Acces A, parter, cam.1, sector 1, Bucureşti Tel.: 021.310.10.78; Fax: 021.310.10.79 E-mail: [email protected]; [email protected] Cod fiscal: 426139; Cont: BCR – Fil. Dinicu Golescu: RO30RNCB0076029423190001 BRD – Fil. Dinicu Golescu: RO51BRDE410SV29156994100

CINE SUNTEM

CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI DIN ROMÂNIA este o asociaţie profesională nonguvernamentală, independentă, care reuneşte in rândurile sale experţi tehnici judiciari şi specialişti în diverse domenii profesionale. CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI DIN ROMÂNIA este format din experţi tehnici judiciari si specialişti, cu o vastă experienţă şi o bună pregătire profesională, specializaţi în activitatea de efectuare de expertize tehnice pe specialităţi, consultanţă, evaluari şi asistenţă tehnico-economică, atestaţi de Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România şi recunoscuţi de instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, justiţie si administraţia publică, ca asociaţie profesională reprezentativă.

OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE

Principalul obiectiv al CORPULUI EXPERTILOR TEHNICI DIN ROMÂNIA îl reprezintă asigurarea desfăşurării în bune condiţii a activităţii de expertiză tehnică de către membrii săi, în care scop: • Asigură pregătirea continuă şi perfecţionarea pregătirii profesionale a membrilor săi în specialităţile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea ca experţi, Corpul Expertilor Tehnici din România editează periodic buletinul documentar "Expertiza Tehnică” în care sunt transmise membrilor săi date tehnice necesare efectuării expertizelor tehnice judiciare şi extrajudiciare, metode şi tehnici noi în efectuarea expertizelor, informaţii în legătură cu activităţile curente, etc. • Participă la completarea şi modificarea actelor normative în domeniul expertizei tehnice, precum şi emiterea de noi reglementări în acest domeniu de activitate; în acest scop CET-R colaborează cu comisiile de specialitate ale Parlamentului României, cu Administraţia Centrală şi Locală, cu unităţi de cercetare şi proiectare, instituţii de învăţământ superior, cu alte organizaţii profesionale. • CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI DIN ROMÂNIA urmăreşte ca membrii săi să respecte deontologia profesiei, prevăzută ca obligaţie în statutul asociaţiei. • CORPUL EXPERŢILOR TEHNICI DIN ROMÂNIA are evidenţa experţilor tehnici, pe specialităţi, la nivel central şi teritorial; baza de date formată din: C.V.-ul, specialităţile expertului şi date de contact.