of 63 /63
Curie Hoofdstuk 11 Redoxreacties BNG Redoxreacties Redoxreacties Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5

Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

  • Author
    vothu

  • View
    231

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 -...

Page 1: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

CurieHoofdstuk 11 Redoxreacties

BNG

RedoxreactiesRedoxreacties

Curie Hoofdstuk 11HAVO 5

Page 2: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNG

Hoofdstuk 11 Redoxreacties

§11 1 Wat zijn redoxreacties?§11.1 Wat zijn redoxreacties?

§11 2 Voorspellen van redoxreacties§11.2 Voorspellen van redoxreacties

§11 3 Elektrische stroom uit reacties§11.3 Elektrische stroom uit reacties

§11 4 Corrosie§11.4 Corrosie

§11 5 Elektrolyse§11.5 Elektrolyse

§11 6 Metaalwinning§11.6 Metaalwinning

Page 3: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

§11.1 Wat zijn§11.1 Wat zijn redoxreacties?

Page 4: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Wat zijn Redoxreacties?

Red-Ox → komt van Reductor – Oxidator

Reductor → reduceert = staat elektronen af

Oxidator → oxideert = neemt elektronen op

Een redoxreactie is een reactie waarbij elektronen worden overgedragen van de reductor naar de oxidator.

Page 5: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Wat zijn Redoxreacties?

Een redoxreactie is een reactie waarbij elektronen worden overgedragen van de reductor naar de oxidatorovergedragen van de reductor naar de oxidator.

e-

Reductor + oxidator → ………

Page 6: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Wat zijn Redoxreacties?

Een redoxreactie is opgebouwd uit twee halfreacties, namelijk:

• de reactie die elektronen afstaat

• de reactie die elektronen opneemt

Welke halfreacties gaan er bijvoorbeeld schuil achter de g jverbranding van Magnesium tot magnesiumoxide?

Page 7: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Metalen en niet-metalenWelke halfreacties gaan er bijvoorbeeld schuil achter de verbranding van Magnesium tot magnesiumoxide?g g g

2 Mg + O2 → 2 MgO

In MgO heeft zuurstof lading 2- (O2-) en magnesium 2+ (Mg2+).

Blijkbaar heeft Mg twee elektronen afgestaan, terwijl zuurstof er twee heeft opgenomener twee heeft opgenomen

Page 8: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Metalen en niet-metalenWelke halfreacties gaan er bijvoorbeeld schuil achter de verbranding van Magnesium tot magnesiumoxide?g g g

2 Mg + O2 → 2 MgO

Mg → Mg2+ + 2 e- (vorming van magnesiumionen)

O2 + 4 e- → 2 O2- (vorming van oxide ionen)

De Mg-atoom is de reductor (staat af) en O-atoom is de id toxidator (neemt op)

Page 9: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Metalen en niet-metalen

2x Mg → Mg2+ + 2 e-

O + 4 e- 2 O2-O2 + 4 e- → 2 O2-

2 Mg + O2 + 4 e- → 2 Mg2+ + 2 O2- + 4 e-

+

2 Mg O2 4 e 2 Mg 2 O 4 e

2 Mg + O2 → 2 Mg2+ + 2 O2-

4 e-

2 Mg + O2 → 2 MgO

Page 10: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Halogenen en halogenide-ionen

Doe oplossingen van KBr en Cl2 bij elkaar. De oplossing wordt bruin er wordt Br2 gevormdwordt bruin, er wordt Br2 gevormd.Dat kan alleen als de Br- elektronen afstaat, zodat Br2gevormd kan worden.g

2 Br- → Br2 + 2 e- (bromide is reductor)

Maar welke stof neemt de elektronen op?

Cl2 + 2 e- → 2 Cl- (chloor is oxidator)

Page 11: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Halogenen en halogenide-ionen2 Br- → Br2 + 2 e-

Cl2 + 2 e- → 2 Cl-2

2 Br- + Cl2 → Br2 + 2 Cl-

2 e-

Voor de reactie Reactievergelijking Na de reactie

Cl2(aq) Br2(aq)2 Br- + Cl2 → Br2 + 2 Cl-2( q)K+(aq), Br-(aq)H2O(l)

2( q)K+(aq), Cl-(aq)H2O(l)

2 2

K+ i d i t t d tiK+ ionen doen niet mee met de reactie en zijn dus tribune-ionen

Page 12: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Halogenen en halogenide-ionen

Cl2 reageert wel met Br-, maar omgekeerd Br2 reageert niet met Cl- Maar Br2 reageert weer wel met I-met Cl . Maar Br2 reageert weer wel met I .

Cl2 > Br2 > I2 Hier betekent ‘>’ dus ‘reageert beter dan’ of ‘ t b t l kt ’2 2 2 ‘neemt beter elektronen op’

Chloor, Cl2 is de sterkere reductor

Page 13: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Halogenen en halogenide-ionen

Maar voor het afstaan van elektronen geldt precies het omgekeerde:omgekeerde:

I- > Br- > Cl- Hier betekent ‘>’ dus ‘staat makkelijker I > Br > Clelektronen af’

Jodide, I- is de sterkere oxidator

Page 14: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Halogenen en halogenide-ionen

F2 F-2

Cl2 Cl-Toenemende Toenemende

Br2 Br-

Toenemendeoxidatorsterkte

Toenemendereductorsterkte

I2 I-

Waarom????

Page 15: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Halogenen en halogenide-ionen

Waarom verschillen in oxidator/reductor sterkte?

Bij I- zit de buitenste valentie elektron veel verder van de kern van het atoom dan bij F-, daardoor veel losser enkern van het atoom dan bij F , daardoor veel losser en makkelijker te verwijderen.

I- staat makkelijker af, dus sterkere reductor.

F bestaat uit veel kleinere F atomen en dus valentieF2 bestaat uit veel kleinere F-atomen en dus valentie elektronen zullen dichter bij de kern komen te zitten en dus steviger aangetrokken worden, dus sterkere oxidator.dus ste ge aa get o e o de , dus ste e e o dato

Page 16: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Metalen en metaal-ionen

Zet een metalen spijker in een koper(II)sulfaat oplossing. Wat gebeurt er?Wat gebeurt er?

Er ontstaat een rode aanslag d ijk dit i kop de spijker, dit is koper.

Page 17: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Metalen en metaal-ionenEr ontstaat een rode aanslag op de spijker, dit is koper.

Blijkbaar is de Cu2+ in de koper(II)sulfaat omgezet in koper.

C 2+ 2 CCu2+ + 2 e- → Cu

Hiervoor zijn elektronen nodig en die kunnen alleen van hetHiervoor zijn elektronen nodig en die kunnen alleen van het ijzer zijn gekomen.

Fe → Fe2+ + 2 e-

Page 18: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Metalen en metaal-ionen

Cu2+ + 2 e- → CuFe Fe2+ + 2 e-Fe → Fe2+ + 2 e-

Fe + Cu2+ → Cu + Fe2+

2 e-

Voor de reactie Reactievergelijking Na de reactie

Fe(s) Cu(s)( )Cu2+(aq), SO4

2-(aq)H2O(l)

( )Fe2+(aq), SO4

2-(aq)H2O(l)

SO 2 i d i t t d ti ij d t ib i

Fe + Cu2+ → Cu + Fe2+

SO42- ionen doen niet mee met de reactie en zijn dus tribune-ionen

Page 19: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Metalen en metaal-ionen

Breng koperkrullen in een zilvernitraatoplossing. Wat gebeurt er?Wat gebeurt er?

Er ontstaat een grijze aanslag g j gop de spijker, dit is zilver.

Page 20: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Metalen en metaal-ionenEr ontstaat een grijze aanslag op de spijker, dit is zilver.

Blijkbaar is de Ag+ in de zilvernitraat omgezet in zilver.

A + AAg+ + e- → Ag

Hiervoor zijn elektronen nodig en die kunnen alleen van hetHiervoor zijn elektronen nodig en die kunnen alleen van het koper zijn gekomen.

Cu → Cu2+ + 2 e-

Page 21: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Metalen en metaal-ionen

2x Ag+ + e- → AgCu Cu2+ + 2 e-Cu → Cu2+ + 2 e-

Cu + 2 Ag+ → Cu2+ + 2 Agg g2 e-

Voor de reactie Reactievergelijking Na de reactie

Cu(s) Ag(s)( )Ag+(aq), NO3

-(aq)H2O(l)

g( )Cu2+(aq), NO3

-(aq)H2O(l)

NO i d i t t d ti ij d t ib i

Cu + 2 Ag+ → 2 Ag + Cu2+

NO3- ionen doen niet mee met de reactie en zijn dus tribune-ionen

Page 22: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Metalen en metaal-ionenMetalen kunnen elektronen afstaan, hierdoor ontstaan positieve metaalionen. Metalen zijn dus reductoren. De p jmetaalionen kunnen weer elektronen opnemen, het zijn dus oxidatoren.

Ook bij metalen is sprake van reductor en oxidator sterkte.

Een edelmetaal staat moeilijk elektronen af (zwakke reductor) en zal dus niet snel geoxideerd wordenreductor) en zal dus niet snel geoxideerd worden.

IJzer roest snel, goud duidelijk niet!!!IJzer roest snel, goud duidelijk niet!!! (IJzer is onedel, goud is edel)

Page 23: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Metalen en metaal-ionen

Ook bij metalen is sprake van reductor en oxidator sterkte.

Voorbeeld van de Cu-krullen in AgNO3 opl:Zilver is een sterkere oxidator dan koper, het neemt sneller elektronen op, koper is een sterkere reductor en staat dus makkelijker elektronen af.

We zeggen: Zilver is edeler dan koper.

Een onedel metaal staat makkelijker elektronen af.

Page 24: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

§11.2 Voorspellen van§11.2 Voorspellen van redoxreacties

Page 25: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Voorspellen van redox reacties

F C 2 C

Twee reacties uit 11.1:

Fe + Cu2+ → Cu + Fe2+

2 e-

(Spijker in CuSO4 oplossing)

Cu2+ neemt 2 elektronen op Cu2+ is oxidator

Cu + 2 Ag+ → Cu2+ + 2 Ag (Koperkrullen in AgNO oplossing)

Cu neemt 2 elektronen op, Cu is oxidator

Cu + 2 Ag → Cu2 + 2 Ag2 e-

(Koperkrullen in AgNO3 oplossing)

Cu staat 2 elektronen af Cu is reductorCu staat 2 elektronen af, Cu is reductor

Cu/Cu2+ noemen we een REDOXKOPPEL

Page 26: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Voorspellen van redox reacties

A B A B

Redoxkoppels

Ared + Box → Aox + Bred

.. e-

Ared staat .. elektronen af en vormt Aox

Box neem .. elektronen op en vormt Bred

A /A B /B ij REDOXKOPPELSAred/Aox en Bred/Box zijn REDOXKOPPELS

Page 27: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Voorspellen van redox reactiesBINAS Tabel 48 - Redoxkoppels

OX REDOX RED

St kSterkere oxidator

Indien de oxidator hoger staat dan de reductor dan

l R d iSterkere reductor

volgt een Redox reactie.

reductor

Page 28: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Voorspellen van redox reacties

V b ldVoorbeeld:

Koperkrullen Cu in AgNO oplossing (= Ag+ ionen)Koperkrullen, Cu in AgNO3 oplossing (= Ag ionen)

Cu → Cu2+ + 2 e-

2 Ag+ + 2 e- → 2 Ag g gCu + 2 Ag+ → Cu2+ + Ag

Ox hoger dan Red → reactie

Page 29: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Voorspellen van redox reacties

Nu omgekeerd:

Zil erkr llen Ag in C (NO ) oplossing (= C 2+ ionen)Zilverkrullen, Ag in Cu(NO3)2 oplossing (= Cu2+ ionen)

Ox lager dan Red → GEEN reactieg

Page 30: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Voorspellen van redox reacties

Nog één: IJzer in zuur (Fe in H+)

Ox hoger dan Red → reactie

2 H+ + 2 e- → H2 (g)Fe → Fe2+ + 2 e-

Fe + 2 H+ → Fe2+ + H2Fe + 2 H → Fe + H2

Page 31: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Redoxreacties opstellen

Als je de halfreacties hebt dan stel je de totaalvergelijking als volgt op:

1. Maak de aantallen opgenomen en afgestane elektronen aan elkaar gelijk door de coëfficiënten te

als volgt op:

elektronen aan elkaar gelijk, door de coëfficiënten te vermenigvuldigen.

2. Streep de elektronen weg.p g3. Tel de reacties op.4. Streep eventueel dezelfde deeltjes voor en na de

i ijlreactiepijl weg.

Page 32: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Redoxreacties opstellenReactie van ijzer (Fe) met chloor (Cl2):

F F 3 3Fe → Fe3+ + 3 e-

Cl2 + 2 e- → 2 Cl-(x 2)(x 3)

Stap 1

2 Fe → 2 Fe3+ + 6 e-St 2

3 Cl2 + 6 e- → 6 Cl- +2 Fe + 3 Cl 2 Fe3+ + 6 Cl-

Stap 2

Stap 3

2 Fe + 3 Cl2 → 2 Fe3+ + 6 Cl-

2 Fe + 3 Cl 2 FeCl (s)2 Fe + 3 Cl2 → 2 FeCl3 (s)

Page 33: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Andere oxidatoren en reductoren

H2O2 oxidator → bleekmiddel, bleken van haar.

Koolstof en koolstofmono-oxide CO, reductoren → ijzer maken in Hoogovens→ ijzer maken in Hoogovens

Samengestelde ionen kunnen soms als oxidator of als greductor reageren → zie tabel Binas 48

Page 34: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Tabel 48 Binas

Voor de Redox reacties in tabel 48 geldt:

• De reacties vinden plaats in oplossingen (enkele uitzonderingen).

• De concentratie van de reagerende deeltjes is steeds 1 00 l/L1,00 mol/L.

• Temperatuur 298 K en druk p0 (= atmosferische druk)Temperatuur 298 K en druk p (= atmosferische druk)

Page 35: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

§11.3 Elektrische stroom§11.3 Elektrische stroom uit reacties

Page 36: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Een elektrochemische cel

Zn + 2 H+ → Zn2+ + H2

Deze reactie is opgebouwd uit twee halfreacties:

Zn → Zn2+ + 2 e-

2 H+ + 2 e- → H2 H + 2 e → H2

Zink atomen staan dus elektronen af aan H+ ionenZink atomen staan dus elektronen af aan H ionen.

Page 37: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Een elektrochemische cel

Het afstaan van elektronen gebeurt ook in een elektrochemische cel, alleen vindt daar de overdracht plaats via een stroomdraad.

Verplaatsing van elektronen door de draad is een elektrische stroom:

Een elektrochemische cel of elektrische cel zet chemische energie om in elektrische energie.

Page 38: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Een elektrochemische celA

Een zinkstaaf en een koolstaaf in een H2SO4oplossing:p g

Zn staat elektronen af en Zn2+ gaat in de oplossing:

Zn Zn2+ + 2 e-CZn

Zn → Zn2+ + 2 e-

De elektronen gaan via de stroomdraad, door de ampèremeter naar de koolstaaf

e-

H+ ionen gaan naar de koolstaaf en nemen de elektronen op en ormen H Het ormt

de ampèremeter naar de koolstaaf.e-

H+

Zn2+H2

de elektronen op en vormen H2. Het vormt gasbelletjes:

2 H+ + 2 e-→ H2

Page 39: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Een elektrochemische celA

De ampèremeter zal uitslaan want er loopt een stroomloopt een stroom.

De elektronen stromen van de Zn naar de CZn C staaf, de Zn-staaf is negatief t.o.v. de C-

staaf.

e- e- Daarom zeggen we dat de C-staaf de + pool (plus-pool of positieve elektrode) en de Zn-staaf de – pool (min-pool of+-

H+

Zn2+H2

de Zn staaf de pool (min pool of negatieve elektrode).

+

Page 40: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Een elektrochemische cel

Een elektrochemische cel bestaat uit twee elektroden (of polen) in een oplossing met vrije ionen. Een stof waarvan de oplossing in water vrije ionen bevat, heet een elektrolytheet een elektrolyt.

D l kt i d t d d d tiDe elektronen gaan via de stroomdraad van de negatieve elektrode (- pool) naar de positieve elektrode (+ pool).

Page 41: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Een elektrochemische cel

Daar waar de reductor reageert, wordt de elektrode negatief: de min-pool.

Als de min pool een onedel metaal is kan dit metaal zelf deAls de min-pool een onedel metaal is kan dit metaal zelf de reductor zijn; de pool wordt dan aangetast.

Daar waar de oxidator reageert, wordt de elektrode positief: de plus-pool.

Mr PO = Min-pool Reductor Plus-pool OxidatorMr PO = Min pool Reductor Plus pool Oxidator

Page 42: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Een elektrochemische cel

De H+ ionen kunnen ook direct met Zn-staaf reageren:

• Rechtstreeks met de Zn staaf, er ontstaat Zn2+ en H2

• Via de koolstaaf en de geleidende verbinding (draden, ampèremeter) naar de zinkstaaf.ampèremeter) naar de zinkstaaf.

Om dit soort reacties te voorkomen plaatst men vaak eenOm dit soort reacties te voorkomen plaatst men vaak een poreuze wand of membraan tussen de elektroden.

Page 43: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Een elektrochemische celOm dit soort reacties te voorkomen plaatst men vaak een poreuze wand of membraan tussen de elektroden.p

AD d d

CZn

De poreuze wand mag de reagerende deeltjes uit de redoxreactie niet doorlaten maarredoxreactie niet doorlaten, maar moet wel de stroom geleiden.

Poreuze wandPoreuze wand

Page 44: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Een elektrochemische celOok kun je i.p.v. een poreuze wand een zogenaamde zoutbrug gebruiken.g g

Animatie van elektrochemische cel

Page 45: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

De batterijEen batterij noemen ze een droge cel. De buitenkant van de batterij (zink) is de negatieve pool en j ( ) g pde koolstofstaaf de positieve pool.

De eigenlijke oxidatie halfreactie isDe eigenlijke oxidatie halfreactie is gebaseerd op de reactie tussen MnO2(bruinsteen) en water. ( )Als elektrolyt is een pasta van NH4Cl aanwezig.

Voor de halfreactie met de reductor geldt: Zn (s) → Zn2+ + 2 e-( )

Voor de halfreactie met de oxidator geldt: 2 MnO2 (s) + H2O (l) + 2 e- → Mn2O3 (s) + 2 OH-

Page 46: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

De loodaccu

Een loodaccu bestaat uit meerdere cellen in serie geschakeldserie geschakeld. Per cel zijn er twee loodplaten waarvan er één bedekt is met PbO2. De loodplaat werkt 2als reductor en zorgt voor de vorming van de negatieve pool. Het PbO2 werkt als oxidator

t d i d itien zorgt voor de vorming van de positieve pool. De accu is gevuld met een zwavelzuur-oplossing die dienst doet als elektrolytoplossing die dienst doet als elektrolyt.

Page 47: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

De loodaccuVoor de halfreactie met de reductor geldt: Pb (s) + SO4

2- (aq) → PbSO4 (s) + 2 e-

Voor de halfreactie met de oxidator geldt: PbO2 (s) + SO4

2- (aq) + 4 H+ (aq) + 2 e- → PbSO4 (s) + 2 H2O (l)PbO2 (s) SO4 (aq) 4 H (aq) 2 e PbSO4 (s) 2 H2O (l)

Na verloop van tijd zal de accu zijn uitgeput. De loodplaten zijn dan geheel bedekt met lood(II)sulfaatdan geheel bedekt met lood(II)sulfaat. Het is mogelijk om een loodaccu weer op te laden, dit kan door middel van elektrolyse. Als beide polen van een accu wordenmiddel van elektrolyse. Als beide polen van een accu worden verbonden met de overeenkomstige polen van een externe spanningsbron (dynamo) dan zullen beide halfreacties in omgekeerde richting gaan verlopen. De accu wordt op die manier weer opgeladen.

Page 48: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

§11 4 C i§11.4 Corrosie

Page 49: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Corrosie

Bescherming tegen corrosie door afdekken:

• Verf (bruggen, auto’s, fietsen)• Olie (fietsketting)

T d t l T t l ( d k t t )• Teerproducten, zoals Tectyl (onderkant auto)• Glas (emaille)• Laagje andere metalen verchromen (laagje chroom)Laagje andere metalen, verchromen (laagje chroom)

en galvaniseren (laagje zink).Blik is ijzer met laagje Tin.

De oxidelaag van deze metalen is ondoordringbaar en beschermt het onderliggende metaal.gg

Page 50: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Corrosie

Bescherming met opofferingsmetaal:

• Metalen blokken die op ijzeren constructies worden gemonteerd, bv boten en booreilanden.D t l di h t ij d l t t• De metalen die op het ijzer worden geplaatst, vormen samen met het ijzer een electrochemische cel. Het zeewater is het elektrolytzeewater is het elektrolyt.

• Het opofferingsmetaal moet regelmatig vervangen/ververst worden.

Page 51: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Corrosie

Bescherming door legeringen:

• Door een legering (of alliage) te maken wordt het corrosiebestendiger.

Page 52: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

§11 5 El kt l§11.5 Elektrolyse

Page 53: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Elektrolyse

Bij elektrolyse wordt elektrische energie gebruikt om chemische reacties die niet spontaan optreden (OX < RED) toch te laten verlopen.

• Aan de + pool reageert de sterkste reductor• Aan de + pool reageert de sterkste reductor.Bijv: negatief ion Br-, OH-, water of het metaal van de elektrode.

• Aan de – pool reageert de sterkste oxidator.Bijv: positief ion Cu2+, H+ of water.

• Een elektrode van koolstof of edelmataal noemen we een onaantastbare elektrode (reageert niet mee).

Page 54: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Elektrolyse

Zoutoplossing voorZoutoplossing voor geleiding, elektrolyt

Page 55: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Elektrolyse van CuCl2 oplossing

Aan de negatieve kathode (aanvoer e-) reageert Cu2+ als oxidator:g

Cu2+ + 2 e- Cu

Aan de positieve anode (afvoer e-) reageert chloride als reductor:reageert chloride als reductor:

2 Cl- Cl2 (g) + 2 e-2 (g)

Page 56: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Elektrolyse – toestel van Hofmann

Aan de negatieve kathode (aanvoer e-) t t l id treageert water als oxidator:

2 H O + 2 e- H (g)+ 2 OH-2 H2O + 2 e H2 (g)+ 2 OH

Aan de positieve anode (afvoer e-) p ( )reageert water als reductor:

2 H O O ( ) 2 H+ 22 H2O O2 (g) + 2 H+ + 2 e-

Page 57: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Elektrolyse

Bij elektrolyse reageert aan de – pool altijd de sterkste oxidator en aan de + pool de sterkste reductor.

Een uitzondering: Chloride in Water.

Water is een sterkere reductor dan chloride, maar toch reageert chloride tot chloor Cl2reageert chloride tot chloor, Cl2.

OElektrolyse = gedwongen redox daar ga je van mopperen M.O.P.R.

En dan is dus de Min-pool de plek waar de Oxidator reageert en bij de Plus-pool reageert de Reductor

Page 58: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Elektrolyse CuSO4 oplossing met koolstofelektroden:

+- Aanwezige oxidatoren: Cu2+, H2O

CC

Sterkste OX: Cu2+

CC Reactie: Cu2+ + 2 e- Cu

Aanwezige reductoren: H OAanwezige reductoren: H2O

Sterkste RED: H2OCu

O2

Cu2+ SO42-

2

2 H2O O2 (g) + 2 H+ + 2 e

Page 59: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Elektrolyse CuSO4 oplossing met koperelektroden:

+- Aanwezige oxidatoren: Cu2+, H2O

CC

Sterkste OX: Cu2+

CuCu Reactie: Cu2+ + 2 e- Cu

Aanwezige reductoren: Cu H OAanwezige reductoren: Cu, H2O

Sterkste RED: CuCu

Cu2+ SO42- Reactie: Cu Cu2+ + 2 e-

Page 60: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Verchromen, verzilveren

Door een elektrolyse uit te voeren waarbij een chroom of zilver laagje ontstaat op de negatieve elektrode kun je verchromen of verzilveren.

Dit k G l iDit proces noemen ze ook Galvaniseren.

Page 61: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

§11 6 M t l i i§11.6 Metaalwinning

Page 62: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

MetaalwinningDe belangrijkste chemische reactievergelijkingen:

C + O2 → CO (Energie opleverende verbranding van koolstof)

CO + C 2 CO (Vorming van het gasvormige reductiemiddelCO2 + C 2 CO (Vorming van het gasvormige reductiemiddel koolmonoxide)

Fe2O3 + 3 CO → 3 CO2 + 2 Fe (Reductie van ijzeroxide tot ijzer)

Page 63: Curie Hoofdstuk 11 HAVO 5 - medischebeeldvorming.nlmedischebeeldvorming.nl/scheikunde/klassen/Bestanden_5_havo/Hfst 11... · Hoofdstuk 11 Redoxreacties Metalen en metaal-ionen Metalen

Curie BNGHoofdstuk 11 Redoxreacties

Metaalwinning