23
ACTIUNILE CURENTILOR DE ACTIUNILE CURENTILOR DE MEDIE FRECVENTA MEDIE FRECVENTA

curentul de medie frecventa

Embed Size (px)

DESCRIPTION

curentul de medie frecventa

Citation preview

Page 1: curentul de medie frecventa

ACTIUNILE ACTIUNILE CURENTILOR DE MEDIE CURENTILOR DE MEDIE

FRECVENTAFRECVENTA

Page 2: curentul de medie frecventa

DEFINITIEDEFINITIE

CMF = curenti alternativi sinusoidali CMF = curenti alternativi sinusoidali cu frecv cuprinse intre 1000 Hz (cu frecv cuprinse intre 1000 Hz (1 1 kHzkHz) si 100000 Hz () si 100000 Hz (100 kHz100 kHz), limite ), limite stabilite de Gildesmeiter si Wyss.stabilite de Gildesmeiter si Wyss.

In terapie se folosesc frecv de 3 – 10 In terapie se folosesc frecv de 3 – 10 kHzkHz..

Page 3: curentul de medie frecventa

ACTIUNI BIOLOGICE ALE ACTIUNI BIOLOGICE ALE CMFCMF

1. 1. Ef sumatiei temporareEf sumatiei temporare: excitatia fbr n : excitatia fbr n mielinice este posibila numai dupa o mielinice este posibila numai dupa o succesiune de perioade de c alternativi, succesiune de perioade de c alternativi, deci dupa o succesiune de oscilatii de deci dupa o succesiune de oscilatii de MF, dependent de un MF, dependent de un anumit praganumit prag de de intensitate intensitate si si un anumit timp utilun anumit timp util.. T util este cu atat mai mic, cu cat I de T util este cu atat mai mic, cu cat I de

excitatie este mai mare.excitatie este mai mare. Cu cat creste frecv CMF, cu atat creste si nr Cu cat creste frecv CMF, cu atat creste si nr

per necesare pt declansarea unui PA. per necesare pt declansarea unui PA.

Page 4: curentul de medie frecventa

ACTIUNILE BIOLOGICEACTIUNILE BIOLOGICE

2. 2. Excitatia apolara sau ambipolaraExcitatia apolara sau ambipolara: : excitatia poate fi produsa la oricare din cei excitatia poate fi produsa la oricare din cei 2 poli si concomitent, daca ei sunt aplicati 2 poli si concomitent, daca ei sunt aplicati simetric.simetric.

Conditii:Conditii: A. impulsurile de c alt tb sa aiba o forma A. impulsurile de c alt tb sa aiba o forma

simetrica.simetrica. B. CMF tb sa fie modulat in amplit, adica sa B. CMF tb sa fie modulat in amplit, adica sa

apara si sa dispara lent, la intervale de cateva apara si sa dispara lent, la intervale de cateva perioade de c altperioade de c alt

C. frecv c tb sa fie > 1000 Hz .C. frecv c tb sa fie > 1000 Hz .

Page 5: curentul de medie frecventa

ACTIUNILE BIOLOGICEACTIUNILE BIOLOGICE

3. 3. Negativarea primara sau localNegativarea primara sau locala: la a: la stimuli de MF cu I subliminara, dupa stimuli de MF cu I subliminara, dupa trecerea unui anumit nr de perioade, trecerea unui anumit nr de perioade, apare local o negativare primara apare local o negativare primara exprimata de descresterea pot. de exprimata de descresterea pot. de repaus a mb excitabile (depolarizare repaus a mb excitabile (depolarizare reactiva dupa Weyss).reactiva dupa Weyss).

Page 6: curentul de medie frecventa

PRINCIPALELE EFECTE PRINCIPALELE EFECTE FIZIOLOGICEFIZIOLOGICE

1. Act stimulatoare pe ms scheletica, 1. Act stimulatoare pe ms scheletica, producand contr ms puternice, reversibile, producand contr ms puternice, reversibile, bine suportate.bine suportate.

2. Ef de stimul asupra ms netezi hipotoni (ai 2. Ef de stimul asupra ms netezi hipotoni (ai unor org int)unor org int)

3. Act antalgica3. Act antalgica 4. Act vasomotorie cu ef hiperemizant si 4. Act vasomotorie cu ef hiperemizant si

resorbtivaresorbtiva 5. Alte ef: decontracturant – miorelaxant, 5. Alte ef: decontracturant – miorelaxant,

trofic si asupra str veg (stimulare a vagului)trofic si asupra str veg (stimulare a vagului)

Page 7: curentul de medie frecventa

POSIBILITATI DE POSIBILITATI DE APLICAREAPLICARE

1. IN SCOP DIAGNOSTIC1. IN SCOP DIAGNOSTIC

2. IN SCOP TERAPEUTIC2. IN SCOP TERAPEUTIC A. Procedeul de aplicatie cu un singur A. Procedeul de aplicatie cu un singur

curent deMF modulatcurent deMF modulat B. Procedeul prin curent interferential B. Procedeul prin curent interferential

dupa Nemecdupa Nemec

Page 8: curentul de medie frecventa

1. SCOP DIAGNOSTIC1. SCOP DIAGNOSTIC

Aplicatia locala a unui CMF provoaca Aplicatia locala a unui CMF provoaca contr numai pe un ms normoinervat.contr numai pe un ms normoinervat.

Intensitatea c necesar pt producerea Intensitatea c necesar pt producerea contr ms tb sa fie cu atat mai mare, cu contr ms tb sa fie cu atat mai mare, cu cat frecv impulsului de MF este mai cat frecv impulsului de MF este mai mare.mare.

Test electrodiagn cu medie frecv: in Test electrodiagn cu medie frecv: in conditiile unui raspuns contractil din conditiile unui raspuns contractil din partea ms testat, se confirma si se evita partea ms testat, se confirma si se evita un exam electromiografic. un exam electromiografic.

Page 9: curentul de medie frecventa

SCOP TERAPEUTICSCOP TERAPEUTIC

A. PROC DE APLICATIE CU UN A. PROC DE APLICATIE CU UN SINGUR CMF MODULATSINGUR CMF MODULAT

FORME DE CURENTI: FORME DE CURENTI: Media frecv puraMedia frecv pura Media frecv pura redresataMedia frecv pura redresata Media frecv cu modulareMedia frecv cu modulare

In per scurtaIn per scurta In per lungaIn per lunga In PS – PL (dublu modulat)In PS – PL (dublu modulat)

Page 10: curentul de medie frecventa

TEHNICA DE LUCRUTEHNICA DE LUCRU TIPURI DE ELECTROZI:TIPURI DE ELECTROZI:

Placa (10/10 cm)Placa (10/10 cm) Punctiformi (diam = 5 cm), pt zonele miciPunctiformi (diam = 5 cm), pt zonele mici Tip masca pt ochiTip masca pt ochi Inelari Inelari ToraciciToracici PalmariPalmari Electrozi vacuumElectrozi vacuum

Se apl pe zona dureroasa, I stabilindu-se la furnicaturaSe apl pe zona dureroasa, I stabilindu-se la furnicatura FRECVENTA:FRECVENTA:

5000Hz = ef excitomotor5000Hz = ef excitomotor 1000Hz = ef antalgic, trofic, decontracturant1000Hz = ef antalgic, trofic, decontracturant LP = ef antalgic, de activare a circulatiei perifLP = ef antalgic, de activare a circulatiei perif SP = ef excitomotor 20-50 trenuri/sec; biotrofic 50-100 trenuri/sec; antalgic 100-500 SP = ef excitomotor 20-50 trenuri/sec; biotrofic 50-100 trenuri/sec; antalgic 100-500

trenuri/sectrenuri/sec

Durata sedintei = 10 minDurata sedintei = 10 min

Page 11: curentul de medie frecventa

B. PROCEDEUL PRIN CURENT B. PROCEDEUL PRIN CURENT INTERFERENTIAL DUPA INTERFERENTIAL DUPA

NEMECNEMEC Incrucisarea a 2 CMF Incrucisarea a 2 CMF

cu frecv diferite, in cu frecv diferite, in general decalati cu general decalati cu 100 Hz; la locul de 100 Hz; la locul de incrucisare incrucisare endotisular se endotisular se realizeaza ef realizeaza ef terapeutice prin unde terapeutice prin unde modulate in modulate in intensitate.intensitate.

Page 12: curentul de medie frecventa

CURENTUL CURENTUL INTERFERENTIALINTERFERENTIAL

Rezulta din 2 CMF cu amplitudini Rezulta din 2 CMF cu amplitudini constante, dar cu frecv putin diferite.constante, dar cu frecv putin diferite.

Rezultatul este tot un CMF, dar cu Rezultatul este tot un CMF, dar cu amplitudine variabila in fct de directia pe amplitudine variabila in fct de directia pe care il consideram.care il consideram.

Frecv de variatie a amplit este egala cu Frecv de variatie a amplit este egala cu diferenta dintre frecv celor 2 curenti.diferenta dintre frecv celor 2 curenti.

Diferenta celor 2 frecv corespunde in Diferenta celor 2 frecv corespunde in cazul electroterapiei unei variatii de joasa cazul electroterapiei unei variatii de joasa frecv.frecv.

Page 13: curentul de medie frecventa

C. INTERFERENTIALI C. INTERFERENTIALI AVANTAJEAVANTAJE

1. Modularea intensitatii prelungeste ef de 1. Modularea intensitatii prelungeste ef de stimulare al curentului alternativ de MF aplicat, stimulare al curentului alternativ de MF aplicat, prevenind instalarea fenom de acomodare.prevenind instalarea fenom de acomodare.

2. Utilizarea frecv purtatoare din domeniul MF 2. Utilizarea frecv purtatoare din domeniul MF intimpina o resistenta electrica redusa din intimpina o resistenta electrica redusa din partea tegumentului.partea tegumentului.

3. Pot fi utilizate I mai mari de curent, cu un ef 3. Pot fi utilizate I mai mari de curent, cu un ef corespunzator crescut.corespunzator crescut.

4. Interferentele de joasa frecv sunt considerate 4. Interferentele de joasa frecv sunt considerate cele mai active dpdv biologic la niv celulelor. cele mai active dpdv biologic la niv celulelor.

Page 14: curentul de medie frecventa

VARIANTELE MODULATIILOR DE VARIANTELE MODULATIILOR DE FRECV APLICABILE CU C. FRECV APLICABILE CU C.

INTERFERENTIALIINTERFERENTIALI

CU FRECV CONST: 0-100 CU FRECV CONST: 0-100 HzHz:: 1. F mici < 10Hz → ef 1. F mici < 10Hz → ef

excitomotor pe toate excitomotor pe toate fbr ms scheleticefbr ms scheletice

2. F mijlocii: 12-35-50 2. F mijlocii: 12-35-50 Hz→ ef Hz→ ef decontracturant, decontracturant, vasomotor, vasomotor, vasculotroficvasculotrofic

3. F rapide: 80-100 3. F rapide: 80-100 Hz→ ef analgeticHz→ ef analgetic

CU FRECV VARIABILE CU FRECV VARIABILE MODULATE RITMIC MODULATE RITMIC

1. modulatia 0-10 Hz (dif 1. modulatia 0-10 Hz (dif F celor 2 curenti variaza F celor 2 curenti variaza liniar crescator si apoi liniar crescator si apoi descrescator in timp de descrescator in timp de 15 sec de la 0 la 15 Hz)→ 15 sec de la 0 la 15 Hz)→ act excitanta pe n motoriact excitanta pe n motori

2. modulatia 90-100 Hz→ 2. modulatia 90-100 Hz→ ef analgeticef analgetic

3.modulatia 0-100 Hz→ ef 3.modulatia 0-100 Hz→ ef decontracturant muscul, decontracturant muscul, antiinfl, analgetic.antiinfl, analgetic.

Page 15: curentul de medie frecventa

TEHNICELE DE APLICATIE ALE C. TEHNICELE DE APLICATIE ALE C. INTERFERENTIALIINTERFERENTIALI

1. STATICA: electrozii se mentin in 1. STATICA: electrozii se mentin in acelasi loc si asupra lor se exercita o acelasi loc si asupra lor se exercita o pres constpres const Electrozii clasici: tip placa, cate 2 perechi Electrozii clasici: tip placa, cate 2 perechi

cu dimens diferite 50, 100, 200, 400 cm2cu dimens diferite 50, 100, 200, 400 cm2 Tip pernitaTip pernita Cu vacuumCu vacuum

2. CINETICA: se utilizeaza 2 electrozi 2. CINETICA: se utilizeaza 2 electrozi tip manusa →electrokineziterapietip manusa →electrokineziterapie

Page 16: curentul de medie frecventa

EFECTE FIZIOLOGICEEFECTE FIZIOLOGICE

1. Ef. excitomotor pe ms striata (act numai 1. Ef. excitomotor pe ms striata (act numai pe pe ms sanatosi, normal inervatims sanatosi, normal inervati); F mici < ); F mici < excita toate fbr ms;excita toate fbr ms;

2. Ef. decontracturant: se obt cu F medii 12-2. Ef. decontracturant: se obt cu F medii 12-35 Hz; 35 Hz;

3. Ef. vasculotrofic, hiperemizant,resorbtiv:3. Ef. vasculotrofic, hiperemizant,resorbtiv: Act directa pe vase→ms neteda a vaselor sgAct directa pe vase→ms neteda a vaselor sg Indirect, prin gimnastica ms realizata de ef Indirect, prin gimnastica ms realizata de ef

excitomotor ms, cu producere de contr fiziol line.excitomotor ms, cu producere de contr fiziol line.

Page 17: curentul de medie frecventa

EFECTE FIZIOLOGICEEFECTE FIZIOLOGICE

4. Ef analgetic modifica perceptia 4. Ef analgetic modifica perceptia dureroasa prin diminuare dureroasa prin diminuare excitabilitatii dureroase, dar si prin excitabilitatii dureroase, dar si prin combaterea hipoxiei generatoare de combaterea hipoxiei generatoare de durere (act vasodilatatoare);durere (act vasodilatatoare);

5. Act excitomotoare pe ms neteda, 5. Act excitomotoare pe ms neteda, este realizata de orice formula de este realizata de orice formula de curent interferential curent interferential

Page 18: curentul de medie frecventa

INDICATIIINDICATII 1. afect ale ap locomotor: stari post 1. afect ale ap locomotor: stari post

traum, artrite, pperiartrite, artroze, traum, artrite, pperiartrite, artroze, discopatii, mialgii, nevralgii, nevritediscopatii, mialgii, nevralgii, nevrite

2. afect vascul perif: tulb de circul art, 2. afect vascul perif: tulb de circul art, venoasa, limfaticavenoasa, limfatica

3. afect ginecologice: anexite, 3. afect ginecologice: anexite, metroanexite, dismenoreemetroanexite, dismenoree

4. afect ale org int: dischinezii biliare, 4. afect ale org int: dischinezii biliare, distonii functionale intestinale, afect distonii functionale intestinale, afect reno-urinare, hipertrofii de prostata reno-urinare, hipertrofii de prostata

Page 19: curentul de medie frecventa

CONTRAINDICATIICONTRAINDICATII

1. afect febrile de dif etiologii1. afect febrile de dif etiologii 2. tuberculoza activa2. tuberculoza activa 3. neoplazii3. neoplazii 4. stari casectice4. stari casectice 5. b infectioase5. b infectioase 6. infectii6. infectii 7. pace maker cardiac7. pace maker cardiac

Page 20: curentul de medie frecventa

TIPURI DE ELECTROZITIPURI DE ELECTROZI 1. clasici 1. clasici – in forma de placa: 50, 100, 200 cm2– in forma de placa: 50, 100, 200 cm2 2. speciali2. speciali

A. punctiformiA. punctiformi: sunt 4 electrozi punctiformi cu diam : sunt 4 electrozi punctiformi cu diam de 4 mm, asezati diagonal la distanta de 7 mm, pt de 4 mm, asezati diagonal la distanta de 7 mm, pt zone mici de tratat (nevralgii supraorbitare);zone mici de tratat (nevralgii supraorbitare);

B. electrozii pt ochiB. electrozii pt ochi: sunt constituiti dintr-o masca : sunt constituiti dintr-o masca oculara cu electrozi aplicati deasupra globilor oculari oculara cu electrozi aplicati deasupra globilor oculari si 2 electrozi pernuta plasati in diagonala peste si 2 electrozi pernuta plasati in diagonala peste apofizele mastoide;apofizele mastoide;

C. electrozi inelari toraciciC. electrozi inelari toracici: 2electrozi in forma de : 2electrozi in forma de inelinel

Page 21: curentul de medie frecventa

TIPURI DE ELECTROZITIPURI DE ELECTROZI

D. electrozi palmari D. electrozi palmari (manusa): electrozi (manusa): electrozi cu suprafata mare ce se aplica pe cu suprafata mare ce se aplica pe palma; 2 electrozi placa de 200 cm2.palma; 2 electrozi placa de 200 cm2.

E. electrozi cu 4 campuriE. electrozi cu 4 campuri: o perna plata : o perna plata de 17/17cm, cu 4 electrozi cu supraf de 17/17cm, cu 4 electrozi cu supraf mare, dispusi diagonal, numiti electrozi mare, dispusi diagonal, numiti electrozi tetrapolaritetrapolari

F. electrozi cu 2 campuriF. electrozi cu 2 campuri: o pereche de : o pereche de pernute plate (17/9,5cm), cu cate 2 pernute plate (17/9,5cm), cu cate 2 electrozi mari, aplicabili doar perechielectrozi mari, aplicabili doar perechi

Page 22: curentul de medie frecventa

TIPURI DE ELECTROZITIPURI DE ELECTROZI 3. Electrozii cu vid (vacuum) sau ventuza3. Electrozii cu vid (vacuum) sau ventuza (2 E (2 E

ventuza cu 2 E placa; 4 cu 4)ventuza cu 2 E placa; 4 cu 4) Atentie !!!Atentie !!!

Buretii de cauciuc introdusi in acesti E sa nu fie Buretii de cauciuc introdusi in acesti E sa nu fie prea umeziti.prea umeziti.

Este interzisa umezirea cu sol chimice.Este interzisa umezirea cu sol chimice. Se regleaza initial un vid complet pt a crea o buna Se regleaza initial un vid complet pt a crea o buna

aderenta la tegument in zonele bombate sau flaste.aderenta la tegument in zonele bombate sau flaste. Se regl subpresiunea realizata sub ventuze pana la Se regl subpresiunea realizata sub ventuze pana la

atingerea unei valori de 0,4 kg/m2,indicata la atingerea unei valori de 0,4 kg/m2,indicata la manometrul aparatului.manometrul aparatului.

Page 23: curentul de medie frecventa

TEHNICATEHNICA Frecv fixata – in fct de scopurile terapeuticeFrecv fixata – in fct de scopurile terapeutice Intensitatea curentului: tb sa creasca Intensitatea curentului: tb sa creasca

progresiv, iar la sf sedintei sa fie redusa progresiv, iar la sf sedintei sa fie redusa progresiv. Senzatia este de progresiv. Senzatia este de furnicatura furnicatura puternica, dar bine tolerata placuta. Dozarea puternica, dar bine tolerata placuta. Dozarea va fi la I joasa sau medie.va fi la I joasa sau medie.

Durata sedintelor: 15-20 min electrozi placa; Durata sedintelor: 15-20 min electrozi placa; 10 min electrozi ventuza.10 min electrozi ventuza.

Nr. sedintelor: 6-8, 14-16. Cand se recomanda Nr. sedintelor: 6-8, 14-16. Cand se recomanda un nr mai mare de sedinte >12, se recomanda un nr mai mare de sedinte >12, se recomanda intercalarea unei pauze de14 zile. Aplicatiile intercalarea unei pauze de14 zile. Aplicatiile se pot face zilnic sau la 2 zile. se pot face zilnic sau la 2 zile.