8

Click here to load reader

Curentul electric alternativ

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentarea Power Point la tema:Curentul electric alternativ

Citation preview

Page 1: Curentul electric alternativ

GENERAREA TENSIUNII

ELECTROMOTOAREALTERNATIVE

Page 2: Curentul electric alternativ

Curent alternativ• Se numeşte curent alternativ

curentul care se modifică în timp după o lege armonică:

• Aici Im constituie valoarea maximă sau amplitudinea intensităţii curentului,

• i - valoarea lui instantanee,• - faza iniţială a intensităţii curentului,

mărimea ce se află sub semnul funcţiei „sinus" reprezintă faza intensităţiicurentului, iar ω este pulsaţia lui.

m 0I sin( )i t

Page 3: Curentul electric alternativ

Perioada și frecvențaIntervalul de timp în care intensitatea curentu-lui i efectuează o oscilaţie completă, adică obţineconsecutiv aceeaşi valoare numerică, se numeş-te perioadă, iar numărul oscilaţiilor completeefectuate într-o secundă - frecvenţă a curentuluialternativ.relaţia dintre pulsaţia ω, perioada T și frecvența :

22

T

Page 4: Curentul electric alternativ

T.e.m. Dacă cadrul metalic conţine N spire, atunci

Mişcarea uniformă de rotaţie a unui cadru metalic în jurul axei de simetrie perpendiculară pe liniile unui cîmp magnetic omogen generează t.e.m. alternativă sinusoidală.

Page 5: Curentul electric alternativ

Graficele e, i, ΦÎn figura 3 sînt reprezentate graficele te.m. e , al intensităţii curentului i şi al fluxului magnetic Φ în funcţie de timp.

Page 6: Curentul electric alternativ

VALORILE EFECTIVE ALEINTENSITĂȚII ȘI TENSIUNII

ALTERNATIVEPentru cantitatea de căldura disipatăîn conductor parcurs de curent alternativ în intervalul de timp ∆ t «T avem:

Iar cantitatea de căldura disipatăîn conductor parcurs de curent continuu:

Rezultă:

Mărimea I se numeşte intensitate efectivă a curentului alternativ şi este de ori mai mică decît valoarea sa maximă.2

Page 7: Curentul electric alternativ

VALORILE EFECTIVE ALEINTENSITĂȚII ȘI TENSIUNII

ALTERNATIVEValoarea efectivă a intensităţii curentului alternativ i este egală cu intensitatea I a unui curent continuu, care în acelaşi interval de timp, de o perioadă, produce într-un conductor un efect termic echivalent cu cel produs de curentul alternativ.Deoarece U = IR, rezultă că tensiunea curentuluialternativ u de asemenea este caracterizată de ovaloare efectivă, şi anume:

Menţionăm că aparatele de măsură folosite în circuitele de curent alternativ întotdeauna indică valorile efective ale mărimilor electrice măsurate.

Page 8: Curentul electric alternativ

Verificați-vă1. Ce reprezintă perioada şi frecvenţa curentului alternativ sinusoidal?2. Ce lege stă la baza obţinerii curentului electric alternativ? Cum poate fi colectată te.m. alternativă?3. Descrieţi procesul de separare a sarcinilor pozitive şi negative. Care este sensul curentului indus?4. Cum poate fi amplificată t.e.m. maximă, obţinută prin rotirea unui cadru metalic în cîmp magnetic?5. Explicaţi de ce t.e.m. e şi curentul i capătă valori-limita cînd fluxul magnetic ce străbate cadrul metalic este nul?6. Frecvenţa industrială a curentului alternativ este egală cu 50 Hz. De cîte ori îşi schimbă sensul acestcurent în decurs de o secundă?7. Cum se exprimă valorile efective ale intensităţii şi tensiunii alternative prin valorile maxime respective?8. Determinaţi valoarea maximă a tensiunii din reţeaua de curent alternativ, dacă voltmetrul indică valoarea de 220 V.9. La trecerea curentului alternativ de frecvenţă v = 50 Hz printr-un conductor cu rezistenţa de 400 Ohm, în fiecare perioadă se degajă o cantitate de căldură de 16 J.Care este valoarea maximă şi cea efectivă a intensităţii curentului?