19
Curentul electric este mişcarea ordonată a miliardelor de elecroni liberi care alcătuesc gazul de electroni din conductoarele metalice sau a ionilor din soluţiile de electroliţi.

Referat Curentul Electric Cu Scheme

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Scheme la referatul curentul electric

Citation preview

Page 1: Referat Curentul Electric Cu Scheme

Curentul electric este mişcarea ordonată a miliardelor de elecroni liberi care alcătuesc gazul de electroni din conductoarele metalice sau a ionilor din soluţiile de electroliţi.

Page 2: Referat Curentul Electric Cu Scheme

1. Curentul electric în metale Prin conductoarele metalice, electronii se mişcă dezordonat printre ionii pozitivi ai reţelei cristaline. Dacă la capetele conductorului este o diferenţă de potenţial electric(tensiune!), prin conductor circulă curent electric până când tensiunea se reduce la zeroDeplasarea ordonată a electronilor este un curent electric.

Page 3: Referat Curentul Electric Cu Scheme

2. Curentul electric în soluţiianodcatod

Ionii negativisunt atraşi deelectrodul pozitiv.2-2+ Ionii pozitivisunt atraşi deelectrodul negativ.Sulfatul de cupru este un compus ionic cu formula chimică CuSO4 conţinând ioni de cupru şi ioni

Page 4: Referat Curentul Electric Cu Scheme

sulfat Aplicând o tensiune electrică între electrozi, ionii sunt atraşi de electrozi.Deplasarea ordonată a ionilor este un curent electric.

Page 5: Referat Curentul Electric Cu Scheme

Pentru ca un curent electric să circule, este nevoie de un circuit electric închis alcătuit dintrun generator şi din corpuri conductoare.

Page 6: Referat Curentul Electric Cu Scheme
Page 7: Referat Curentul Electric Cu Scheme

Sunt corpuri care lasă să treacă uşor curentul electric. De exemplu, metalele (Cuprul,aluminiul, fierul etc.) Firele electrice şi bornele elementelor de circuit sunt metalice.

Page 8: Referat Curentul Electric Cu Scheme

Semiconductoarele sunt corpurile care nu sunt nici conductoare nici izolatoare

Page 9: Referat Curentul Electric Cu Scheme

În condiţii obişnuite de utilizare, izolatoarele nu permit trecerea curentului electric.Materiale ca sticla, porţelanul, cauciucul, aerul uscat şi lemnul uscat sunt izolatoare.

Page 10: Referat Curentul Electric Cu Scheme

Intensitatea curentului electric se măsoară cu ampermetrul montat în serie!

I=Q/∆t Unitatea de măsură este amperul(A)• Intrun circuit serie, intensitatea curentului electric este aceiaşi în orice punct al circuitului

Page 11: Referat Curentul Electric Cu Scheme

Curentul electric circulă printrun conductor atâta timp cât la capetele lui este o diferenţă de potenţial electric(adică o tensiune electrică).Această tensiune este produsă de generatoare. U=L/q Unitatea de măsură a tensiunii electrice este : Volt (V) Tensiunea electrică se măsoară cu voltmetrul montat în paralel !

Page 12: Referat Curentul Electric Cu Scheme

Orice aparat electric are o tensiune electrică nominală, la care funcţionează normal. Dacă tensiunea generatorului e mult mai mare decât tensiunea nominală a unui aparat electric , aparatul se arde!(este supratensionat)Dacă tensiunea generatorului e mult mai mică decât tensiunea nominală a becului , becul luminează foarte slab (becul e subtensionat)

Page 13: Referat Curentul Electric Cu Scheme

Rezistenta electrica a unui conductor este marimea fizica scalara egala cu raportul intre tensiunea aplicata la capetele lui si intensitatea curentului ce-l strabate. R=U/IUnitatea de masura pentru rezistenta electrica in S.I. se numeste Ohm.(Ω)Instrumentul de masura se numeste Ohmetru.

Page 14: Referat Curentul Electric Cu Scheme

I=U/RIntensitatea curentului electric ce strabate o portiune de circuit este direct proportionala cu tensiunea aplicata la capetele ei cand rezistenta electrica a portiunii de circuit este constanta.

Page 15: Referat Curentul Electric Cu Scheme

I=E/R+rIntensitatea curentului electric intrun circuit este direct proportionala cu tensiunea electromotoare a generatorului si invers proportionala cu rezistenta totala a circuitului.

Page 16: Referat Curentul Electric Cu Scheme

Scurtcircuitul se produce când curentul electric trece prin puncte ale circuitului care trebuiau izolate,sau trece doar prin baterie(sursă) şi fire conductoare fără să treacă prin consumatoare • Daca sursa este în scurtcircuit, se va distruge.* Dacă circuitul este prevăzut cu siguranţă, se va arde doar siguranţa

Page 17: Referat Curentul Electric Cu Scheme

Curentul electric este foarte periculos dacă nu ştii cum săl utilizezi.Pericolele utilizării curentului electric pot fi:Curentarea care poate cauza accidente grave.

Electrocutarea care poate cauza moartea.

Page 18: Referat Curentul Electric Cu Scheme

Va multumesc pt atentie!