Culegere de matematicƒ pentru clasa a III-a

 • View
  4.317

 • Download
  20

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Culegere de matematică pentru clasa a III-a

Text of Culegere de matematicƒ pentru clasa a III-a

 • Daniela Cucu Florina Ionescu

  Mihaela $erbanescu Carmen Maria Buzea

  N icoleta Costache

  pentru clasa a Ill-a

 • Daniela Cucu Florina Ionescu

  Mihaela ~erbanescu

  Carmen Maria Buzea Nicoleta Costache

  Culegere de matematica pentru clasa a III-a

  Teste sumative ~i finale cu descriptori de performanta

  Editura Patru Anotimpuri

 • Nuinere naturale de la o la I ooo

  Numere naturale de la 0 la 100

  w 1. Numara in intervalele: a) de la 28 la 41 ; b) de la 92 la 79.

  W 2. Serie numerele: a) mai mari decat 58 9i mai mici decat 71 ; b) mai mart sau egale cu 88 9i mai mici decat 96; c) mai mart decat 19 9i mai mici sau egale cu 31; d) cuprinse intre 68 ~i 76.

  W 3. Subliniaza numerele pare 9i incercuie9te-le pe cele impare: 28; 57; 35; 24; 30; 46; 51; 89; 98; 61; 16.

  W 4. Serie predecesorul 9i succesorul numerelor: 70 99 38 90

  20 59

  W 5 . Serie toate numerele de doua cifre care au: ~ a) cifra unitatilor 8; b) cifra zecilor 6; c) suma cifrei zecilor 9i a unitatilor egala cu 14; d) cifra unitatilor cu 4 mai mare decat cifra zecilor; e) cifra zecilor cu 3 mai mare decat a unitatilor.

  7

 • W 6 . S e r i e e e l i n a i m a r e n u m a r d e :

  a ) d o u a c i f r e c o n s e c u t i v e ;

  b ) d o u a c i f r e p a r e c o n s e c u t i v e ;

  c ) d o u a c i f r e i m p a r e c o n s e c u t i v e ;

  d ) d o u a c i f r e d i s t i n c t e ;

  e ) d o u a c i f r e i d e n t i c e .

  w 7 . A~aza i n o r d i n e c r e s c a t o a r e n u m e r e l e :

  2 4 ; 1 5 ; 7 8 ; 3 4 ; 5 8 ; 7 0 ; 2 9 ; 9 4 ; 7 ; 7 1 .

  w 8 . A~aza i n o r d i n e d e s c r e s c a t o a r e n u m e r e l e :

  9 ; 9 1 ; 9 9 ; 4 9 ; 9 5 ; 7 2 ; 3 4 ; 2 4 ; 8 8 ; 7 5 .

  w 9 . F u n e s e m n e l e s a u n u m e r e l e p o t r i v i t e :

  a ) 4 8 O 3 9 b ) D D = D D

  7 6 0 9 8 D D < 7 6

  3 7 O 3 5 D D > 5 7

  6 2 . 0 6 8 D D < D D

  3 5 0 3 5 D D > D D

  W 1 0 . S e r i e t o a t e n u m e r e l e d e f o r m a a b , ~tiind c a :

  a ) a + b = 1 2 ;

  b ) a - b = 2 .

  w l 1 . S e r i e i n o r d i n e d e s c r e s c a t o a r e t o a t e n u m e r e l e d e d o u a c i -

  f r e d i s t i n c t e c a r e s e p o t f o r m a c u c i f r e l e : 7 ; 0 ; 2 ; 9 .

  w 1 2 . S e r i e c a o s u m a d e z e c i ~i u n i t a t i n u m e r e l e :

  8 6 ; 3 7 ; 9 2 ; 4 0 ; 7 9 ; 9 8 .

  w 1 3 . S e r i e c a t e t r e i n u m e r e l e c o n s e c u t i v e c u :

  4 7 ; 9 3 ; x + l 9 ; a + 9 ; a - 8 .

  8

  * '

 • a ci-

  'i'l4. Descopera regula ;;i continua ;;irurile cu inca 5 numere: a) 29; 33; 37; b) 91; 82; 73; c) 38; 43; 33; 38; d) 79; 83; 7 4; 78; e) 100; 95; 92; 87.

  Numerele naturale de la 0 la 1 000

  Citirea si scrierea numerelor naturale mai mici decat 1 000 ,

  'i'l5. Numara in intervalele: a) 289 ~ 302; c) 420 ~ 407; b) 702 ~ 693; d) 898 ~ 910.

  w 16. Serie vecinii numerelor: 900; 559; 200; 401; 899; 600.

  'i'l 7. Numara din 20 in 20: a) de la 680 la 800; b) de la 310 la 430.

  'i'18. Serie 5 numere de trei cifre ;;tiind ca suma cifrelor fiecaru-ia este 14.

  'i'19. Determina numarul care are cifra unitatilor 2, cifra zecilor cu 2 mai mare deceit cifra unitatilor ;;i cifra sutelor 6.

  'i'20. Afla numerele de forma abc , ;;tiind ca: a+ b + c = 22 a+ b = 16 a+ c = 13

  9

 • c > 2 1 . S e r i e r a s t u r n a t e l e n u m e r e l o r :

  468~347; 5 8 2 ; 9 4 9 ; 3 7 5 ; 8 0 8 ; 1 2 3 ; 4 4 4 ; 6 4 2 ; 5 0 1 .

  c > 2 2 . S e p a r a i n t r - u n t a b e l n u m e r e l e p a r e ~i i m p a r e d i n ~irul:

  9 4 2 ; 2 4 9 ; 8 5 6 ; 4 8 5 ; 9 8 7 ; 4 4 8 ; 5 7 0 ; 9 5 1 .

  c > 2 3 . C a r e n u m e r e d e t r e i c i f r e a u c i f r e l e i m p a r e , d i f e r i t e ~i s u n t

  m a i m i c i d e c a t 5 0 0 ?

  c > 2 4 . C a r e n u m e r e d e f o r m a a b c a u s u m a c i f r e l o r 1 6 ?

  c > 2 5 . S e r i e n u m e r e l e d e t r e i c i f r e m a i m i c i d e c a t 5 0 0 c u c i f r e l e

  p a r e ~i d i f e r i t e .

  c > 2 6 . F o r m e a z a t o a t e n u m e r e l e d e f o r m a a b c c u c i f r e l e :

  2 ; O ; 8 ; 7 .

  c > 2 7 . S e r i e n u m e r e l e c o r e s p u n z a t o a r e :

  i l l i l l i l l

  s z u

  s z u s z u

  c > 2 8 . C o n t i n u a ~irul c o n f o r m r e g u l i i d e s c o p e r i t e :

  a ) 7 8 8 ; 7 9 2 ; 7 9 6 ; . . .

  b ) 2 1 0 ; 2 2 0 ; 2 3 1 ; 2 4 3 ; . . .

  c ) 5 0 0 ; 4 9 0 ; 4 7 9 ; 4 6 7 ; . . .

  c > 2 9 . D e t e r m i n a n u m e r e l e d e f o r m a a b c c a r e s u n t c u 2 9 7 m a i

  m a r i d e c a t r a s t u m a t u l s a u ; ; i a u c i f r a u n i t a t i l o r c u 2 m a i m i c a

  d e c a t c e a a z e c i l o r .

  1 0

 • - cifrele

  _9 7 mai -ai mica

  ~30. Determina numerele de forma abc care sunt cu 297 mai mari decat rasturnatul sau i au cifra unitatilor cu 2 mai mare decat cea a zecilor.

  ~31. Seda numarul x + 798. Serie 3 numere consecutive cu el.

  32. Serie urmatoarele numere: a) eel mal mic i eel mai mare numar de 3 cifre distincte ; b) eel mai mic i eel mai mare numar de 3 cifre pare; c) eel mai mic i eel mai mare numar de 3 cifre impare; d) eel mai mic i eel mai mare numar de 3 cifre identice; e) eel mai mic i eel mai mare numar de 3 cifre pare conse-

  cutive; f) eel mai mic i eel mai mare numar de 3 cifre impare con-

  secutive.

  ~33. Cate zeci sunt in numerele: 240; 720; 980; 190; 800; 580.

  ~34. Sa se determine toate numerele de forma abc , cu a, b, c cifre distincte pentru care are loc egalitatea:

  - -

  abc - cba = 594.

  ~35. Serie toate numerele naturale de 3 cifre care au cifra zeci-lor cu 3 mai mare decat cifra unitatilor, iar cifra sutelor egala cu suma dintre cifra zecilor i a unitatilor.

  ~36. Sa se determine toate numerele de forma abc , tiind ca: a+b+c=l9.

  ~37. Gasete regula de formare a urmatoarelor iruri de nu-mere naturale i apoi completeaza la fiecare inca 3 elemente.

  a) 5; 5; 4; 8; 6; 18; .. .. b)2;4; 1;8; 16;4; .. .

  11

 • w 3 8 . S a s e d e t e r m i n e e e l m a i m i c ~i e e l m a i m a r e n u m a r n a t u -

  r a l d e 3 c i f r e i m p a r e c o n s e c u t i v e , ~tiind c a s u m a c i f r e l o r s a l e e s -

  t e 2 1 . C a r e s u n t c e l e l a l t e n u m e r e n a t u r a l e d e 3 c i f r e c e s e p o t

  f o r m a c u a c e s t e c i f r e ?

  w 3 9 . D e t e r m i n a t o a t e n u m e r e l e n a t u r a l e d e t r e i c i f r e c a r e a u

  c i f r a u n i t a t n o r c u 2 m a i m a r e d e c a t c i f r a s u t e l o r , i a r c e a a z e c i l o r

  e g a l a c u s u m a d i n t r e c i f r a u n i t a t i l o r ~i c i f r a s u t e l o r .

  w 4 0 . M i h a i , i n t r e b a t d e p r i e t e n u l s a u l a c e n u m a r e c a s a l u i ,

  r a s p u n d e :

  a ) e s t e u n n u m a r d e 3 c i f r e ;

  b ) c i f r a u n i t a t i l o r e s t e 1 , c i f r a s u t e l o r e s t e c u 5 m a r e ~i c i f r a

  z e c i l o r e s t e c u 2 m a i m a r e d e c a t c e a a u n i t a t i l o r ;

  c ) s u m a c i f r e l o r e s t e 1 0 .

  C e n u m a r a r e c a s a l u i M i h a i ?

  C o m p a r a r e a n u m e r e l o r

  4 1 . C o m p a r a p e r e c h i l e d e n u m e r e :

  2 6 9 ~i 1 9 9 ; 9 2 9 ~i 2 4 1 ,

  4 8 5 ~i 4 5 8 ; 3 6 5 ~i 3 8 5 ;

  W 4 2 . A~aza i n o r d i n e c r e s c a t o a r e n u m e r e l e :

  a ) 2 8 5 ; 7 2 8 ; 2 8 0 ; 5 1 0 ; 7 3 9 ; 1 0 2 ; 2 6 9 ; 3 7 .

  b ) 8 5 0 ; 5 9 ; 3 8 5 ; 5 3 8 ; 8 5 9 ; 8 9 5 ; 1 9 9 ; 3 5 8 .

  W 4 3 . A~aza i n o r d i n e d e s c r e s c a t o a r e n u m e r e l e :

  ~285; 5 4 8 ; 1 9 4 ; 2 3 0 ; 9 8 8 ; 1 5 9 ; 9 7 9 ; 4 1 9 .

  b ) 7 5 ; 7 3 6 ; 7 6 3 ; 6 7 3 ; 3 4 7 ; 4 8 5 ; 5 4 8 ; 7 4 3 .

  6 2 1 ~i 6 2 7 ;

  3 4 8 ~i 2 7 9 .

  W 4 4 . Gase~te n u m e r e l e d e f o r m a a b c c u c i f r e l e c o n s e c u t i v e .

  1 2

  W 4 5 . D e t e _ _

  a d e v a r a t e -~-

  1

  a )

  w 4 6 . S e d~ _

  c u t i v e c u e~.

  w 4 7 . Serie:.~

  w 4 8 . S e r i e : J

  c u t i v e .

  w 4 9 . A~az.s.'

  c i f r e l e 4 , 0 . -

  w 5 0 . A~~ :...

  c u c i f r e l e 9 . J

  w 5 1 . Gase~:':

  t u r n a t e l e l o : -

  a ) 9 8 9

  5 2 . Fixe~

  w 5 3 . U n c c : - p

  - e 8 6 0 l e i .

  C a r e d:r~

 • =:: natu-

  =- sale es-~e se pot

  c care au

  :: a zecilor

  casa lui,

  -e 9i cifra

  --. .

  _ 79.

  ...:.Live.

  45. Determina multimea cifrelor, care puse in locul literei, fac adevarate scrierile:

  a) Sal> 565; 8t7 > 858; 7c7 < 758;

  b) b98 ~ 798; 332 < 33d; 695 > i87.

  46. Seda numarul ,, n + 247". Serie 4 numere naturale conse-cutive cu el.

  47. Serie toate numerele de trei cifre pare consecutive.

  48. Serie toate numerele de forma szu cu cifre impa