of 36 /36
NURSING BOARD MALAYSIA NURSING BOARD MALAYSIA

Copc. Malay

Embed Size (px)

DESCRIPTION

code of professional conduct

Text of Copc. Malay
 • NURSING BOARD MALAYSIA

 • FIRST EDITION APRIL 1998

  CODE OF PROFESSIONAL

  CONDUCT FOR NURSES

 • Tata Kelakuan
  Profesion Jururawat (COPC)

  KOD ETIKA AMALAN KEJURURAWATAN (COPC)

  *

 • KANDUNGAN

  PengenalanDefinisi6 KlausaDiskusi
 • Philip,E (2006), dalam kajiannya menunjukkan Jururawat di kawasan klinikal kurang faham dan tidak merujuk kepada Code Of Conduct dalam praktis kejururawatan.Akibatnya berlaku pelbagai malpraktis dan aduan-aduan dari orang ramai.
 • Kenyataan berkaitan dengan nilai profesional yang di jangka serta merupakan panduan yang di iktirafkanMengenalpasti dan memantau tugasan dan aktiviti dalam profesion yang di pegangMerupakan alat pengukur standard & rangka kerja/ tindakan yang harus di patuhiMerupakan gambaran /potret profesion kejururawatan
 • Suatu kenyataan yang jelas untuk di patuhiTidak bermaksud untuk melindungi Jururawat tetapi merangsang minda dan sebagai panduan dalam perlaksanaan tugasan/tindakan yang selamatSatu dokumentasi penting untuk menjelaskan tanggungjawab Jururawat
 • KOD KELAKUAN PROFESIONAL UNTUK JURURAWAT

  2. PENGABAIAN

  TANGGUNGJAWAB

  3. SALAHGUNA

  KEISTIMEWAAN

  ( KEDUDUKAN)

  DAN KEMAHIRAN

  PROFESIONAL

  6. TINDAKAN DISIPLIN

  4. KELAKUAN

  YANG MENJEJASKAN

  REPUTASI PROFESION

  5. MENGIKLAN,

  MEMINTA SOKONGAN

  ATAU BERKAITAN DAN PELANGGARAN ETIKA

  PROFESION

  1. PENGAMALAN

  KEJURURAWATAN

 • LEMBAGA JURURAWAT MALAYSIA

  Akauntabiliti

  Advokasi / Membela

  Kerja Berpasukan

  Jagaan Perawatan Yang Standard

  Hormat Kepada Pesakit

  Perhubungan Peribadi Diantara Pesakit Dan Jjururawat

  Penguguran Bukan Terapeutik

  Menjadi Saksi

  Kerahsiaan

  Penjualan Ubat Racun

  Pengaruh Yang Tidak Berpatutan

  Dadah Berbahaya

  Hormat Kepada Sesama Insan

  Perjanjian Komersil

  Pengamalan Yang Tidak Cekap

  Kelakuan Peribadi

  Menyebarkan Jagaan Kesihatan & Perkhidmatan Secara Beretika

  Jururawat Tidak Dibenarkan Mengunakan Nama & Kedudukan Professional Dalam Pengiklanan / Perkhidmatan

  Jururawat Tidak Dibenarkan Mengunakan Kad Panggilan Untuk dihubungi Oleh Pesakit

  KOD KELAKUAN PROFESIONAL UNTUK JURURAWAT

  1. PENGAMALAN

  KEJURURAWATAN

  SECARA

  PROFESIONAL

  2. PENGABAIAN ATAU

  TIDAK MENGENDAHKAN

  TANGGUNGJAWAB

  PROFESIONAL

  3. SALAHGUNA

  KEISTIMEWAAN

  DAN KEMAHIRAN

  PROFESIONAL

  4. KELAKUAN

  YANG MENJEJASKAN

  REPUTASI

  PROFESION

  5. MENGIKLANKAN

  MEMINTA SOKONGAN

  DAN LAIN-LAIN

  KESALAHAN

  PROFESIONAL

  YANG BERKAITAN

  6. TINDAKAN DISIPLIN

 • 1. PENGAMALAN

  KEJURURAWATAN

  SECARA

  PROFESIONAL

  3. Keboleh Percayaan

  ( Akauntabiliti)

  4.Memberi sokongan

  ( Advocacy )

  5.Kerja Berpasukan

  2. Standard Perawatan

  1, Hormat Kepada Pesakit

 • 1. Amalan Seorang Jururawat

  Hormati Pesakit (Respect for patient)Standard PerawatanKeboleh Percayaan (Accountability)Beri Sokongan (Advocacy)Kerja Berpasukan

  *

 • 1. Amalan Seorang Jururawat

  1. Hormati Pesakit (Respect for patient)

  Tidak mengira bangsa/ penyakit/ugama/ kepercayaan/status sosialMenjaga kerahsiaan pesakit Membantu & menghormati keputusan perawatan yang di pilih oleh pstSentiasa mendapatkan persetujuan verbal dalam setiap perawatan yg diberi

  *

 • 2. Standard Perawatan

  Peka & memberi perawatan mengikut keperluan fizikal/psikososial/ rohani pstBerbelas kasihan & mahir dlm jagaan kejururawatanMengenalpasti dengan tepat /cepat utk mencegah sebarang komplikasiKekalkan dokumentasiMemberi informasi & pendidikan Mengikuti CNE U19/29/32/36/41/42

  1. Amalan Seorang Jururawat

  *

 • 1. Amalan Seorang Jururawat

  3. Keboleh Percayaan (Accountability)

  Jururawat bertanggungjawab & mengambil kira terhadap rawatan yg diberi & hasil perawatan yang diberi.Bertangungjawab terhadap staf/ rakan setugas yang di amanahkan / arahkan menjalankan tugas

  *

 • 1. Amalan Seorang Jururawat

  4, Beri Sokongan (Advocacy)

  Memberi sokongan & melindungi pesakit yang lemah/ tidak dapat membuat keputusan

  *

 • 1. Amalan Seorang Jururawat

  5. Kerja Berpasukan

  Kerja seiringan & bekerjasama dengan semua kategori staf dan pasukan perawatan kesihatan

  *

 • 1. PENGAMALAN

  KEJURURAWATAN

  SECARA

  PROFESIONAL

  3. Keboleh Percayaan

  ( Akauntabiliti)

  4.Memberi sokongan

  ( Advocacy )

  5.Kerja Berpasukan

  2. Standard Perawatan

  1, Hormat Kepada Pesakit

 • Mengabaikan
  Tanggungjawab Profesion Membentuk satu kaedah Perawatan seorang Jururawat terhadap pesakit. Perlu memahami faktor diluar kawalan seorang jururawat seperti; dalam pengurusan polisi dan desakan sumber yang mempengaruhi tanggungjawab mereka.

  *

 • Kecuaian yang menyebabkan Kegagalan pesakit mendapat perawatan yang sepatutnya

  PENGABAIAN TANGGUNGJAWAB

 • 7. Perhubungan Peribadi Di antara Pesakit Dan Jururawat

  3. Pengguguran Bukan Terapeutik

  4. Menjadi Saksi

  5. Kerahsiaan

  2. Penjualan Ubat Racun

  6. Menyalahguna kuasa

  1. Ubat Dadah Berbahaya

  3. SALAHGUNA

  KEISTIMEWAAN

  ( KEDUDUKAN)

  DAN KEMAHIRAN

  PROFESIONAL

 • 3. Menyalahgunakan hak dan kemahiran profesion.

  1. Ubat & Dadah Merbahaya Tertakluk kepada Akta Ubat Dan Dadah Merbahaya.

  2. Penjualan Dadah

  tidak boleh melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung.

  *

 • 3, Penguguran Anak secara haram tidak boleh melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung

  4. Sebagai Saksi tidak boleh melibatkan diri sebagai saksi kepada pesakit.

  3. Menyalahgunakan hak dan kemahiran profesion.

  *

 • 5, SULIT tidak boleh menyebarkan maklumat sewenang-wenangnya

  6. Menyalahgunakan kuasa

  tidak boleh mengunakan

  kuasa yang ada untuk menindas pesakit

  seperti meminta duit, hadiah atau

  mengubah permintaan pesakit mengikut

  kehendaknya.

  3. Menyalahgunakan hak dan kemahiran profesion.

  *

 • 7. Perhubungan intim dengan pesakit

  Tidak boleh melibatkan diri secara emosional atau melakukan perhubungan seks dengan pesakit dibawah jagaannya.

  3. Menyalahgunakan hak dan kemahiran profesion.

  *

 • 7. Perhubungan Peribadi Di antara Pesakit Dan Jururawat

  3. Pengguguran Bukan Terapeutik

  4. Menjadi Saksi

  5. Kerahsiaan

  2. Penjualan Ubat Racun

  6. Menyalahguna kuasa

  1. Ubat Dadah Berbahaya

  3. SALAHGUNA

  KEISTIMEWAAN

  ( KEDUDUKAN)

  DAN KEMAHIRAN

  PROFESIONAL

 • 1. Menghormati orang awam

  3. Penglibatan Komersil

  4. Pengamalan Yang Tidak Cekap

  2. Tingkahlaku Peribadi

  4. MENGHINA

  REPUTASI

  PROFESION

 • 1. Menghormati Orang Awam tidak boleh mencaci maki pesakit dibawah jagaan secara verbal atau fisikal.

  2. Tingkahlaku Diri.

  -tidak boleh melibatkan diri dalam penjualan atau pembelian semasa menjalankan tugas.

  Menghina Reputasi Profesion

  *

 • 2. Tingkahlaku Diri.

  Tidak boleh melakukan penipuan seperti mengelapkan wang pesakit, pemalsuan atau mengubah rekod pesakit.

  Menghina Reputasi Profesion

  *

 • 2, Tingkahlaku Diri.

  Tidak mengambil Dadah atau

  Arak

  Tidak melibatkan diri dalam pergaulan sumbang atau keganasan.

  Menghina Reputasi Profesion

  *

 • 3. Penglibatan Komersial

  Tidak boleh melibatkan diri dalam aktiviti komersial.

  Menghina Reputasi Profesion

  *

 • 4. Amalan yang tidak layak

  - perlu melaporkan kepada pihak yang berkuasa

  sekiranya ada rakan sekerja yang melanggar

  tatakelakuan seorang jururawat.

  - sekiranya ada penyelewengan dalam

  pemberian tugas atau tugas yang

  \diperluaskan.

  4. Menghina Reputasi Profesion

  *

 • Menyebarkan Jagaan Kesihatan & Perkhidmatan Secara Beretika

  Jururawat Tidak Dibenarkan Mengunakan Nama & Kedudukan Professional Dalam Pengiklanan / Perkhidmatan

  Jururawat Tidak Dibenarkan Mengunakan Kad Panggilan Untuk Dihubungi Oleh Pesakit

  5. MENGIKLAN,

  MEMINTA SOKONGAN

  ATAU BERKAITAN DAN PELANGGARAN ETIKA

  PROFESION

 • 5. Mengikhlan , Meminta Sokongan atau
  berkaitan Pelanggaran Etika Profesion

  Boleh menyebar maklumat Kesihatan dan Perkhidmatan bersesuaian dengan berpandukan tata etika profesion. tidak boleh mengunakan namanya

  atau pangkatnya untuk

  kegunaan pengikhlanan

  barangan atau perkhidmatan.

  *

 • 6. Lembaga Tatatertib

  Sekiranya ada aduan bertulis

  - siasatan awal akan dilakukan

  oleh Lembaga Tatatertib.

  *

 • DISKUSI & PENUTUP

  Apa kah peranan anda dalam mempastikan semua Jururawat berdaftar menghayati COPC setiap masa semasa memberi praktrikkan rawatan kejururawatan? Apakah kepentingan Standard jagaan Kejururawatan. Bagaimana kita menggunakan COPC sebagai garispanduan kita dalam mempraktikkan jagaan perawatan yang selamat dan mengekalkan ROFESSIONALISMA.
 • *