15
InformaWorld Panduan Pencarian Maklumat

Informaworld [MALAY]

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Informaworld [MALAY]

InformaWorld

Panduan Pencarian

Maklumat

Page 2: Informaworld [MALAY]

MengaksesMengakses portal portal PerpustakaanPerpustakaan

1. Taipkan username dan password.

2. Klik butang Login.

Page 3: Informaworld [MALAY]

Klik butang Library

MengaksesMengakses portal portal PerpustakaanPerpustakaan

Page 4: Informaworld [MALAY]

Klik ‘Digital Collections’ untuk

mengakses koleksi digital.

Page 5: Informaworld [MALAY]

Klik Informaworld untuk mengakses

pangkalan data.

Page 6: Informaworld [MALAY]

Klik On Campus Access sekiranya

mengakses koleksi digital dari

Kampus Induk OUM, Kuala Lumpur.

Klik Off Campus Access sekiranya

mengakses daripada luar Kampus

Induk OUM.

Hanya judul jurnal ini sahaja

yang dilanggan di dalam

Informaworld. Oleh itu,

pencarian perlu dibuat pada

judul yang disenaraikan ini

sahaja.

Page 7: Informaworld [MALAY]

Oleh kerana pencarian hanya

boleh dibuat berdasarkan judul

jurnal, klik pada BROWSE

PUBLICATIONS A-Z untuk

mencari artikel.

Page 8: Informaworld [MALAY]

Klik pada JOURNALS untuk

mendapatkan senarai jurnal

mengikut abjad.

Page 9: Informaworld [MALAY]

Jika ingin mencari judul

jurnal Open Learning: The

Journal of Open and

Distance Learning (iaitu

salah satu jurnal yang

dilanggan), klik pada N-O

Page 10: Informaworld [MALAY]

Klik Oc – Oz kerana judul

jurnal bermula dengan

perkataan OPEN ….

Page 11: Informaworld [MALAY]

Klik pada judul jurnal untuk

melihat artikel bagi setiap

isu.

Page 12: Informaworld [MALAY]

Klik jilid atau isu yang

dikehendaki

Page 13: Informaworld [MALAY]

Ini adalah senarai artikel

bagi jurnal Jilid 23 Isu 2

tahun 2008.

Pilih artikel yang

dikehendaki dan klik pada

judul artikel untuk

membuka teks penuh.

Page 14: Informaworld [MALAY]

Contoh rekod bagi artikel yang dipilih.

Artikel diberikan dalam format PDF dan

HTML. Klik pada View Article (PDF) atau

View Article (HTML) untuk melihat teks

penuh.

Page 15: Informaworld [MALAY]

Ini adalah artikel dalam

format PDF. Artikel ini

boleh disimpan (save) atau

dicetak.