of 15 /15
InformaWorld Panduan Pencarian Maklumat

Informaworld [MALAY]

Embed Size (px)

Text of Informaworld [MALAY]

  • 1.Panduan Pencarian Maklumat InformaWorld

2. Mengakses portal Perpustakaan 1. Taipkan username dan password. 2. Klik butang Login. 3. Mengakses portal Perpustakaan Klik butang Library 4. Klik Digital Collections untuk mengakses koleksi digital. 5. Klik Informaworld untuk mengakses pangkalan data. 6. Klik On Campus Access sekiranya mengakses koleksi digital dari Kampus Induk OUM, Kuala Lumpur.Klik Off Campus Access sekiranya mengakses daripada luar Kampus Induk OUM.Hanya judul jurnal ini sahaja yang dilanggan di dalam Informaworld. Oleh itu, pencarian perlu dibuat pada judul yang disenaraikan ini sahaja. 7. Oleh kerana pencarian hanya boleh dibuat berdasarkan judul jurnal, klik pada BROWSE PUBLICATIONS A-Z untuk mencari artikel. 8. Klik pada JOURNALS untuk mendapatkan senarai jurnal mengikut abjad. 9. Jika ingin mencari judul jurnal Open Learning: The Journal of Open and Distance Learning (iaitu salah satu jurnal yang dilanggan), klik pada N-O 10. Klik Oc Oz kerana judul jurnal bermula dengan perkataan OPEN . 11. Klik pada judul jurnal untuk melihat artikel bagi setiap isu. 12. Klik jilid atau isu yang dikehendaki 13. Ini adalah senarai artikel bagi jurnal Jilid 23 Isu 2 tahun 2008.Pilih artikel yang dikehendaki dan klik pada judul artikel untuk membuka teks penuh. 14. Contoh rekod bagi artikel yang dipilih. Artikel diberikan dalam format PDF dan HTML. Klik pada View Article (PDF) atau View Article (HTML) untuk melihat teks penuh. 15. Ini adalah artikel dalam format PDF. Artikel ini boleh disimpan (save) atau dicetak.