of 9 /9
InfoSECURITYnetBASE Panduan Pencarian Maklumat

InfoSECURITYnetBASE [MALAY]

Embed Size (px)

Text of InfoSECURITYnetBASE [MALAY]

  • 1.Panduan PencarianMaklumatInfoSECURITYnetBASE

2. Mengakses portal Perpustakaan 1. Taipkan username dan password. 2. Klik butang Login. 3. Mengakses portal Perpustakaan Klik butang Library 4. Klik Digital Collections untuk mengakses koleksi digital. 5. Klik InfoSECURITYnetBASE untuk mengakses pangkalan data. 6. Klik On Campus Access sekiranya mengakses koleksi digital dari Kampus Induk OUM, Kuala Lumpur.Klik Off Campus Access sekiranya mengakses daripada luar Kampus Induk OUM. 7. Taip perkataan (kata kunci) yang hendak dicari. Pencarian hanya boleh dibuat di dalam Bahasa Inggeris sahaja. Gunakan kata kunci yang tepat seperti security assessment untuk pencarian yang lebih efektif. JANGAN mencari dengan menggunakan ayat seperti Understanding security assessment.Tekan ENTER untuk memulakan pencarian. 8. Ini adalah jumlah rekod hasil pencarian. Ini adalah bab dari sebuah buku. Klik pada judul bab untuk membuka teks penuh bahan. 9. Ini adalah format PDF bagi bab yang dipilih. Anda boleh klik pada mana-mana judul di atas untuk membaca bab ini.Bahan boleh di muatturun (save) atau cetak.