Click here to load reader

CONTABILITATE FINANCIARĂ

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CONTABILITATE FINANCIARĂ

Licenta 2016Tematica la disciplina „Contabilitate financiar” pentru examenul de licen 2021
CONTABILITATE FINANCIAR Prof. univ. dr. Lucia Paliu – Popa
Târgu Jiu
1.2. Contabilitatea provizioanelor ..........................................………………………... 5
2. Contabilitatea imobilizrilor …………………………………………... 9
2.2. Contabilitatea terenurilor ………………………………………………………… 10
2.3. Contabilitatea operaiilor economice privind intrrile de mijloace fixe …………. 13
2.4. Contabilitatea operaiilor economice privind ieirile de mijloace fixe ………….. 16
3. Contabilitatea stocurilor i a produciei în curs de execuie ………… 20
3.1. Contabilitatea operaiilor economice privind materiile prime în cazul utilizrii
inventarului permanent i a costului de achiziie ………………………………….. 20
3.2. Contabilitatea operaiilor economice privind produsele finite în cazul utilizrii
inventarului permanent i a costului de producie efectiv ……………………….... 22
3.3. Contabilitatea operaiilor economice privind produsele finite în cazul utilizrii
inventarului permanent i a preului prestabilit (standard sau normat) ……………. 24
3.4. Contabilitatea mrfurilor în situaia în care pentru evaluare se utilizeaz preul de
vânzare cu ridicata i preul de vânzare cu amnuntul ……………………………. 25
3.5. Operaii economice specifice privind ambalajele ...................................................... 26
4. Contabilitatea creanelor i datoriilor ………………………………… 28
4.1. Contabilitatea creanelor neîncasate în termen ....................................................... 28
4.2. Contabilitatea operaiilor economice privind impozitul pe profit i impozitul
pe veniturile microîntreprinderilor ......................................................................... 30
4.3. Contabilitatea datoriilor din alte impozite, taxe i vrsminte asimilate ................ 31
4.4. Contabilitatea subveniilor pentru investiii ……………………………………... 33
5. Contabilitatea trezoreriei, cheltuielilor i veniturilor ………………... 35
5.1. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt .................................................. 35
5.2. Contabilitatea altor valori ....................................................................................... 36
5.3. Contabilitatea decontrii (închiderii) conturilor de cheltuieli i de venituri .......... 37
Bibliografie selectiv ........................................................................................................ 39
veniturile i cheltuielile exerciiului, indiferent de data încasrii sau plii lor.
În contabilitate, profitul sau pierderea se stabilesc lunar, cu date cumulate de la începutul
anului. În acest sens, conturile de cheltuieli i conturile de venituri, în care se înregistreaz în raport
de natura lor, cheltuielile, respectiv veniturile, se închid prin rezultatul exerciiului.
Aadar, conturile de cheltuieli (cele din clasa a 6-a) i de venituri (cele din clasa a 7-a) se
soldeaz la finele fiecrei perioade de gestiune (lun), diferena dintre cele dou clase de conturi
influenând direct clasa 1 a conturilor de capitaluri.
Evidena rezultatului exerciiului se realizeaz cu ajutorul conturilor din grupa 12 „Rezultatul
exerciiului” respectiv:
contul 129 „Repartizarea profitului”.
Contul 121„Profit i pierdere” ine evidena profitului sau pierderii realizate în cursul
exerciiului, cont sintetic de gradul I, operaional, bifuncional.
Soldul creditor reprezint profitul realizat (veniturile depesc cheltuielile), iar soldul debitor
reflect pierderea înregistrat (cheltuielile depesc veniturile).
De fapt, rezultatul exerciiului financiar este dat de soldul final al contului 121 „Profit i
pierdere”, care apoi este supus repartizrii.
Contul 129 „Repartizarea profitului” ine evidena repartizrii profitului realizat în
exerciiul curent, asupra creia decide adunarea general a asociailor i/sau acionarilor.
Este un cont sintetic de gradul I, operaional, cu funcie contabil de activ.
Soldul debitor reprezint profitul repartizat, aferent anului în curs.
Contabilitatea analitic se ine pe destinaiile profitului.
În legtur cu profitul i repartizarea acestuia sau cu pierderea i acoperirea ei, în contabilitate se
pot efectua urmtoarele înregistrri:
———————————————— * ————————————————
activelor circulante”
———————————————— * ————————————————
Excepie de la aceast regul de închidere a conturilor de venituri la finele fiecrei luni, face
contul 709 „Reduceri comerciale acordate”, care are funcia contabil de activ, precum i
conturile 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” i 712 „Venituri aferente
costurilor serviciilor în curs de execuie”, conturi bifuncionale. Exemplificarea închiderii
conturilor respective va fi efectuat la tema privind contabilitatea veniturilor.
preluarea soldurilor debitoare ale conturilor de cheltuieli, la sfâritul perioadei de gestiune:
———————————————— * ————————————————
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
cu alte impozite”
4
Excepie de la aceast regul de închidere a conturilor de cheltuieli, la finele fiecrei
luni, face contul 609 „Reduceri comerciale primite”, care are funcia contabil de pasiv.
Exemplificarea închiderii contului respectiv va fi efectuat la tema privind contabilitatea
cheltuielilor.
———————————————— * ————————————————
profitul nerepartizat sau
———————————————— * ————————————————
profitul nerepartizat sau
———————————————— * ————————————————
profitul nerepartizat sau profitul nerepartizat sau
pierderea neacoperit” pierderea neacoperit”
- analitic distinct - analitic distinct
legale în vigoare:
———————————————— * ————————————————
repartizarea profitului net la „alte rezerve”, corespunztor facilitilor fiscale acordate la
calculul i plata impozitului pe profit: ———————————————— * ———————————————— 129 „Repartizarea profitului” = 1068 „Alte rezerve”
- analitic distinct
reflectarea profitului net, realizat în exerciiul precedent, repartizat conform destinaiilor legale,
———————————————— * ————————————————
———————————————— * ————————————————
Provizioanele, cunoscute i sub denumirea de provizioane pentru riscuri i cheltuieli, au ca
obiect acoperirea pierderilor sau cheltuielilor viitoare, care la data închiderii exerciiului sunt
probabile sau sigure, dar nedeterminate. Acestea sunt deprecieri posibile a fi reversibile i, ca atare,
nu corecteaz valoarea elementelor de activ la care se refer.
Provizioanele pentru riscuri i cheltuieli se constituie, de regul, la finele exerciiului,
pentru acele elemente de patrimoniu a cror realizare sau plat este incert ori pentru acele cheltuieli
care devin exigibile în perioadele urmtoare, sau la apariia evenimentelor pentru care acestea se
constituie, precum:
litigiile, amenzile i penalitile, despgubirile, daunele i alte datorii incerte;
cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanie acordat clienilor;
alte provizioane specifice anumitor sectoare de activitate.
Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri i cheltuieli se ine pe feluri de provizioane în
funcie de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.
La finele fiecrui exerciiu, provizioanele constituite la sfâritul anului precedent sau în
cursul anului se analizeaz i se regularizeaz astfel:
prin debitul contului de cheltuieli, în cazul majorrii provizionului;
prin creditul contului de venituri, când provizionul trebuie diminuat sau anulat.
Evidena acestor provizioane se realizeaz cu ajutorul contului 151 „Provizioane pentru
riscuri i cheltuieli”, cont sintetic de gradul I, neoperaional, cu funcia contabil de pasiv.
Soldul creditor reprezint provizioanele pentru riscuri i cheltuieli, constituite.
Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice, operaionale de gradul al II-lea:
1511 „Provizioane pentru litigii”;
1513 „Provizioane pentru dezafectare imobilizri corporale i alte aciuni similare legate de
acestea”;
1516 „Provizioane pentru impozite”;
1518 „Alte provizioane”.
difer în funcie de natura acestora.
a) Provizioane pentru litigii
Se creeaz la apariia litigiului, putând fi meninute pân la soluionarea acestuia, precum i
în cazul în care una din pri face recurs, pân la sentina definitiv, modificându-se numai suma în
funcie de elementele noi care apar.
Operaiile economice privind provizioanele pentru litigii sunt:
constituirea provizionului pentru litigii privind activitatea de exploatare: ———————————————— * ———————————————— 6812 „Cheltuieli de exploatare = 1511 „Provizioane pentru litigii”
privind provizioanele” ———————————————— * ———————————————— reflectarea creanei incerte care face obiectul litigiului (concomitent, se reflect constituirea
ajustrilor pentru reprecierea creanelor – clieni, operaie care este efectuat la contabilitatea
creanelor): ———————————————— * ———————————————— 4118 „Clieni inceri sau în litigiu” = 4111 „Clieni” ———————————————— * ———————————————— colectarea cheltuielilor de judecat aferente litigiului pierdut:
6
———————————————— * ———————————————— 6588 „Alte cheltuieli de exploatare” = 5121 „Conturi la bnci în lei” ———————————————— * ————————————————
anularea provizionului, pentru litigiul rmas fr obiect:
———————————————— * ————————————————
———————————————— * ————————————————
scderea din eviden a creanei (concomitent, are loc anularea ajustrii pentru deprecierea
creanelor-clini, rmas fr obiect, operaie care este efectuat la contabilitatea creanelor):
———————————————— * ————————————————
diveri”
~ concomitent, clienii insolvabili se trec în contul extrabilanier 8034 „Debitori scoi din
activ, urmrii în continuare”.
Pentru unele produse, furnizorii acord beneficiarilor un anumit termen de garanie, în
interiorul cruia remedierea defeciunilor aprute din vina furnizorilor se suport de ctre acetia.
Provizioanele pentru garaniile acordate clienilor implic înregistrrile contabile:
constituirea provizionului pentru garanii acordate clienilor:
———————————————— * ————————————————
privind provizioanele” acordate clienilor”
———————————————— * ————————————————
activitatea de exploatare” 3xx „Conturi de stocuri”
4xx „Conturi de teri”
5xx „Conturi de trezorerie”
———————————————— * ————————————————
acordate clienilor”
Pentru completarea necesitilor de trezorerie, o entitate poate apela la instituii bancare în
vederea contractrii de credite pe termen lung, al cror termen de rambursare este mai mare de un
an. Acestea sunt o component a capitalurilor permanente, reprezentând o surs de finanare cu
caracter durabil pentru agentul economic.
Evidena sintetic a creditelor bancare pe termen lung se realizeaz cu ajutorul contului 162
„Credite bancare pe termen lung”, cont de pasiv, al crui sold final creditor reflect valoarea
creditelor contractate i neachitate.
Dac entitatea nu achit creditele la scaden, acestea sunt evideniate i urmrite separat,
deoarece banca percepe dobânzi penalizatoare (majorate) aferente sumelor respective.
În acest sens, se utilizeaz conturile sintetice operaionale de gradul al doilea, respectiv:
contul 1621 „Credite bancare pe termen lung”;
contul 1622 „Credite bancare pe termen lung nerambursate la scaden”.
Dobânzile aferente acestor credite sunt reflectate cu ajutorul contului 1682 „Dobânzi
aferente creditelor bancare pe termen lung”. În funcie de contractul încheiat cu unitatea bancar,
dobânda se achit odat cu achitarea ratei scadente la credit, la finele fiecrei luni sau alte perioade.
Creditele pe termen lung pot fi contractate în lei sau în valut.
a) Operaii economice în situaia în care creditul este contractat în lei
Creditele pe termen lung, contractate în lei, implic urmtoarele înregistrri contabile:
primirea creditului de la unitatea bancar:
———————————————— * ————————————————
———————————————— * ————————————————
bancare pe termen lung”
———————————————— * ————————————————
1682 „Dobânzi aferente creditelor
bancare pe termen lung”
———————————————— * ————————————————
———————————————— * ————————————————
1621 „Credite bancare pe termen = 1622 „Credite bancare pe termen
lung” lung nerambursate la scaden”
———————————————— * ————————————————
———————————————— * ————————————————
bancare pe termen lung”
———————————————— * ————————————————
achitarea creditului bancar trecut la restan i a dobânzii de întârziere, în momentul refacerii
capacitii de plat:
1622 „Credite bancare pe termen
lung nerambursate la scaden”
1682 „Dobânzi aferente creditelor
bancare pe termen lung”
b) Operaii economice în situaia în care creditul este contractat
în valut
Înregistrarea în contabilitate a creditelor bancare pe termen lung, contractate în valut,
implic înregistrri contabile asemntoare cu cele efectuate la punctul a), cu deosebirea c în locul
contului 5121 „Conturi la bnci în lei” se utilizeaz contul 5124 „Conturi la bnci în valut”.
În plus, cu ocazia achitrii datoriilor în valut, datorit evoluiei cursului valutar se
calculeaz i se înregistreaz diferenele de curs valutar astfel:
———————————————— * ————————————————
lung” 5124 „Conturi la bnci în valut”
765 „Venituri din diferene de
curs valutar” ———————————————— * ————————————————
diferena nefavorabil de curs valutar rezultat cu ocazia rambursrii ratei la împrumutul
primit: ———————————————— * ———————————————— % = 5124 „Conturi la bnci în valut”
1621 „Credite bancare pe termen lung”
665 „Cheltuieli din diferene
Achitarea dobânzii i rambursarea împrumutului în valut comport înregistrri contabile
similare ca la creditul pe termen lung în lei.
Lunar, datoriile în valut se evalueaz luându-se în considerare cursul de schimb comunicat
de Banca Naional a României din ultima zi lucrtoare a lunii, moment în care se calculeaz i se
înregistreaz diferenele de curs valutar astfel:
diferenele favorabile de curs valutar:
———————————————— * ————————————————
1621 „Credite bancare pe termen = 765 „Venituri din diferene de
lung” curs valutar”
———————————————— * ————————————————
665 „Cheltuieli din diferene de = 1621 „Credite bancare pe termen
curs valutar” lung”
———————————————— * ————————————————
În mod asemntor se înregistreaz diferenele de curs valutar i pentru celelalte categorii de
datorii aferente creditului bancar contractat (conturile: 1622, 1682).
9
În categoria altor imobilizri necorporale se includ programele informatice create de
unitate sau achiziionate de la teri, precum i alte imobilizri necorporale, conform legislaiei în
vigoare. Evidena acestora se realizeaz cu ajutorul contului 208 „Alte imobilizri necorporale”.
Este un cont de imobilizri necorporale, cu funcia contabil de activ.
Soldul debitor reprezint valoarea altor imobilizri necorporale existente.
Operaii economice privind alte imobilizri necorporale
Înregistrrile contabile referitoare la alte imobilizri necorporale sunt:
achiziionarea unui program informatic de la teri (furnizori):
———————————————— * ————————————————
———————————————— * ————————————————
imobilizri necorporale”
———————————————— * ————————————————
depunerea aportului, în natur, la capitalul social de ctre asociai sau acionari, reprezentat
de alte imobilizri necorporale:
privind capitalul”
———————————————— * ————————————————
———————————————— * ———————————————— amortizarea lunar a programelor informatice, începând cu luna urmtoare recepiei acestora:
———————————————— * ————————————————
privind amortizarea imobilizri necorporale”
———————————————— * ————————————————
imobilizri necorporale”
———————————————— * ————————————————
4427 „TVA colectat”
10
———————————————— * ————————————————
se reflect valoarea altor imobilizri necorporale depuse ca aport în capitalul altei entiti, în
schimbul dobândirii de participaii la capitalul acestora:
———————————————— * ————————————————
afiliate”
263 „Aciuni deinute la entiti
controlate în comun”
terenuri;
Terenurile se pot detalia pe mai multe subcategorii, în contabilitatea analitic, respectiv:
terenuri agricole;
terenuri silvice;
alte terenuri.
Terenurile se evalueaz la intrarea în patrimoniu, la o valoare stabilit potrivit legii, în funcie
de fertilitatea i amplasarea acestora, precum i alte criterii, la valoarea de aport sau la costul de
achiziie, dup caz. Terenurile nu sunt supuse amortizrii.
Amenajrile de terenuri – reprezint investiiile efectuate pentru punerea în valoare a
terenurilor, lacurilor, blilor, iazurilor i alte lucrri similare. Aceste investiii sunt supuse amortizrii,
într-o perioad de cel mult 10 ani.
Evidena terenurilor i a amenajrilor de terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu
energie, împrejmuirile, lucrrile aferente cilor de acces etc.) se realizeaz cu ajutorul contului 211
„Terenuri i amenajri de terenuri”, care este un cont cu funcia contabil de activ.
Soldul debitor reprezint valoarea terenurilor i costul efectiv al amenajrilor de terenuri.
Contul 211 „Terenuri i amenajri de terenuri” este un cont sintetic de gradul I, neoperaional,
care se detaliaz în dou subconturi de gradul II, operaionale:
contul 2111 „Terenuri”;
contul 2112 „Amenajri de terenuri”.
Contabilitatea analitic în cadrul celor dou subconturi se organizeaz pe grupe de terenuri,
loc de amplasare i suprafa, respectiv pe feluri de amenajri sau categorii de lucrri.
Operaii economice privind terenurile
social:
———————————————— * ————————————————
———————————————— * ————————————————
recepia terenurilor achiziionate de la teri (furnizori): ———————————————— * ———————————————— % = 404 „Furnizori de imobilizri”
2111 „Terenuri”
———————————————— * ———————————————— 2111 „Terenuri” = 4751 „Subvenii guvernamentale
pentru investiii” ———————————————— * ———————————————— primirea cu titlu gratuit a unui teren:
———————————————— * ———————————————— 2111 „Terenuri” = 4753 „Donaii pentru investiii” ———————————————— * ————————————————
creterea valorii terenurilor în urma operaiei de reevaluare a acestora, dac nu a existat o
descretere anterioar recunoscut ca o cheltuial aferent terenului reevaluat: ———————————————— * ———————————————— 2111 „Terenuri” = 105 „Rezerve din reevaluare” ———————————————— * ————————————————
În situaia în care printr-o reevaluare anterioar a fost înregistrat o descretere a valorii
terenurilor pe seama cheltuielilor, atunci în locul contului 105 „Rezerve din reevaluare”
se utilizeaz contul 755 „Venituri din reevaluarea imobilizrilor corporale”, pân la
concurena compensrii cheltuielilor.
evidenierea amenajrilor de terenuri realizate pe cont propriu, într-o perioad de gestiune: ———————————————— * ———————————————— 2112 „Amenajri de terenuri” = 722 „Venituri din producia de imobilizri corporale” ———————————————— * ———————————————— recepia amenajrilor de terenuri executate în regie proprie, a cror realizare a început în
perioada anterioar de gestiune:
———————————————— * ———————————————— 2112 „Amenajri de terenuri” = 231 „Imobilizri corporale în curs de execuie” ———————————————— * ————————————————
recepia amenajrilor de terenuri executate de furnizori: ———————————————— * ———————————————— % = 404 „Furnizori de imobilizri”
2112 „Amenajri de terenuri”
12
scderea din eviden a amenajrii de teren amortizat integral: ———————————————— * ———————————————— 2811 „Amortizarea amenajrilor = 2112 „Amenajri de terenuri”
de terenuri” ———————————————— * ———————————————— vânzarea amenajrii de teren, incomplet amortizat (exclusiv terenul):
———————————————— * ————————————————
4427 „TVA colectat”
———————————————— * ————————————————
———————————————— * ————————————————
cedate i alte operaiuni de capital”
———————————————— * ————————————————
———————————————— * ————————————————
———————————————— * ————————————————
În situaia în care în rezerva din reevaluare nu este înregistrat o sum referitoare la acel
activ, atunci în locul contului 105 „Rezerve din reevaluare” se utilizeaz contul 655
„Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor corporale”.
evidenierea valorii terenurilor expropriate:
alte evenimente similare”
reflectarea terenurilor care fac obiectul participrii în natur la capitalul social al altei entiti:
———————————————— * ———————————————— % = 2111 „Terenuri” 261 „Aciuni deinute la entitile afiliate” 262 „Aciuni deinute la entiti asociate”
263 „Aciuni deinute la entiti
controlate în comun” 265 „Alte titluri imobilizate” ———————————————— * ————————————————
13
mijloacelor fixe
Mijloacele fixe existente într-o unitate patrimonial pot fi în folosin permanent sau în
folosin temporar.
Intrarea de mijloace fixe în folosin permanent se pot realiza pe mai multe ci i anume:
aportul acionarilor/asociailor la constituirea capitalului social;
achiziionarea de mijloace fixe de la teri (furnizori, entiti afiliate, entiti controlate în comun);
realizarea de mijloace fixe în regie proprie;
modernizarea mijloacelor fixe existente;
mijloace fixe primite prin subvenii pentru investiii;
primirea de mijloace fixe cu titlu gratuit;
plusuri de mijloace fixe constatate la inventariere;
creterea valorii mijloacelor fixe în urma operaiei de reevaluare.
Operaii economice privind intrarea de mijloace fixe în folosin permanent
Principalele înregistrri contabile referitoare la intrarea de mijloace fixe în folosin
permanent, corespunztoare cilor de intrare, sunt:
1. Aportul asociailor la constituirea capitalului social
depunerea aportului în natur, reprezentat de mijloace fixe, la capitalul social, de ctre
asociai i(sau) acionari: ———————————————— * ———————————————— % = 456 „Decontri cu acionarii/asociaii
212 „Construcii” privind capitalul”
2. Achiziionarea de mijloace fixe de la teri
procurarea de mijloace fixe de la teri (furnizori), se reflect: ———————————————— * ———————————————— % = 404 „Furnizori de imobilizri”
212 „Construcii”
4426 „TVA deductibil” ———————————————— * ————————————————
În situaia în care achiziia se efectueaz de la entiti afiliate, atunci în locul contului
404 „Furnizori de imobilizri” se utilizeaz contul 4511 „Decontri între entitile afiliate”,
iar în cazul în care achiziia se realizeaz de la entiti controlate în comun atunci se
utilizeaz contul 4531 „Decontri cu entitile asociate i entitile controlate în comun”.
3. Realizarea de mijloace fixe în regie proprie
mijloacele fixe realizate în regie se reflect astfel:
———————————————— * ————————————————
212 „Construcii” de execuie”
evaluare a resurselor minerale”
217 „Active biologice productive” ———————————————— * ————————————————
În situaia în care se realizeaz investiii imobiliare din producie proprie se debiteaz
contul 215 „Investiii imobiliare” i se crediteaz contul 235 „Investiii imobiliare în
curs de execuie”.
4. Modernizarea mijloacelor fixe existente
creterea valorii de înregistrare (de intrare) a mijloacelor fixe, ca urmare a încorporrii
unor accesorii, aparate de msur i control sau alte pri componente ale mijloacelor fixe
achiziionate de la teri:
———————————————— * ————————————————
———————————————— * ————————————————
consumabile”
Pentru conturile 302 „Materiale consumabile” i 602 „Cheltuieli cu materialele consumabile”
se utilizeaz conturile sintetice operaionale adecvate de gradul al doilea.
c) recepionarea lucrrii de investiii realizat în regie prin încorporarea cheltuielilor
efectuate cu modernizarea în valoarea imobilizrilor corporale implic aceeai formul
contabil ca la pct. 3.
5. Creterea valorii imobilizrilor corporale prin investiii efectuate de concesionar,
locatar sau chiria
majorarea valorii de înregistrare a imobilizrilor corporale, prin încorporarea în valoarea
de intrare a acestora, a investiiilor efectuate de concesionar, locatar sau chiria, care au
fost amortizate integral: ———————————————— * ———————————————— 212 „Construcii” = 2812 „Amortizarea construciilor” ———————————————— * ———————————————— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ———————————————— * ———————————————— 215 „Investiii imobiliare” = 2815 „Amortizarea investiiilor imobiliare” ———————————————— * ————————————————
6. Investiii (capaciti) puse în funciune crora nu li s-au întocmit formele de
înregistrare în categoria mijloacelor fixe
Investiiile (capacitile) puse în funciune, total sau parial, crora nu li s-au întocmit
formele de înregistrare ca mijloace fixe, implic urmtoarele înregistrri contabile:
a) evidenierea investiiei (capacitii) puse în funciune: ———————————————— * ———————————————— 231 „Imobilizri corporale în curs de = 722 „Venituri din producia de execuie” imobilizrile corporale” an.: „Imobilizri corporale fr forme de înregistrare la mijloacele fixe” ———————————————— * ————————————————
15
7. Mijloace fixe primite prin donaie
primirea prin donaie a unui mijloc fix, se evideniaz: ———————————————— * ———————————————— % = 4753 „Donaii pentru investiii”
212 „Construcii”
217 „Active biologice productive” ———————————————— * ————————————————
Plusul de mijloace fixe, constatat cu ocazia inventarierii, se reflect prin aceeai formul
contabil ca în cazul donaiilor de mijloace fixe, cu deosebirea c în locul contului 4753
„Donaii pentru investiii” se utilizeaz contul 4754 „Plusuri de inventar de natura
imobilizrilor”. În situaia în care mijloacele fixe sunt primite prin subvenii atunci în
locul contului 4753 „Donaii pentru investiii” se utilizeaz contul 4751…