28
CONSUMATOR ȘI TURIST ÎN MAREA BRITANIE

Consumator şi turist în Marea Britanie

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Consumator şi turist în Marea Britanie

CONSUMATOR ȘI TURISTÎN MAREA BRITANIE

Page 2: Consumator şi turist în Marea Britanie

Această broşură este parte a acțiunii 670709 - ECC-

Net RO FPA care a primit finanțare pentru un grant în

cadrul Programului pentru Consumatori al Uniunii

Europene (2014-2020).

Cofinanțat de

Uniunea Europeană

Page 3: Consumator şi turist în Marea Britanie

3

1. Informaţii generale

2. Călătoria în Marea Britanie cu

avionul, trenul, barca sau maşina

3. Schimbul valutar

4. Vama

5. Hoteluri

6. Transportul în Comun

7. Taxi

8. Maşini de închiriat

9. Orarul magazinelor

10. Plăţi - TVA

11. Schimbare de produs

12. Solduri

13. Drepturile consumatorilor

14. Adrese

1. INFORMAŢII GENERALE

Chiar dacă în prima parte a lui 2016

cetățenii britanici și-au exprimat

opțiunea ca Regatul Marii Britanii

să iasă din UE, în acest moment

rezultatul referendumului nu

afectează cu nimic drepturile

consumatorilor care călătoresc și

achiziționează produse și servicii

din Marea Britanie.

Moneda: Lira Sterlina (GBP) ale

cărei subdiviziuni se numesc penny

(plural:pence).

Următoarele bancnote şi monede

se află în circulaţie:

Bancnote: £5, £10, £20, £50, Lire

(Pounds)

Monede: 1, 2, 5, 10, 20, 50 Pence, £1

și £2 Pounds (Liră)

Banii străini pot fi schimbaţi fără nici

un fel de probleme la bănci, care

Page 4: Consumator şi turist în Marea Britanie

4

sunt deschise toată săptămâna între

orele 9.30 şi 16.30, iar în localităţile

mai mari acestea funcţionează şi în

weekend. La schimbarea banilor la

bancă nu se plăteşte comision, dar,

dacă vrei să scoți valută străină de la

bancomat, ţi se va reţine o taxă.

Între cardurile bancare acceptate se

regăsesc : Maestro/Cirrus, Visa,

Switch etc.

Poţi schimba bani şi la casele de

schimb valutar. Este bine ca

întotdeauna să te informezi în

privinţa cursului şi eventualelor

comisioane, deoarece casele de

schimb particulare îşi atrag uneori

cl ienţii cu un curs avantajos,

compensat însă de un comision

substanţial. Verifică dacă biroul de

schimb este marcat cu inscripţia

„London Tourist Board”, lipită pe

uşă. Şi unele agenţii de turism, de

plidă pe High Street, au birouri de

schimb valutar.

ATM (Bancomate)

Bancomate poţi găsi la aproape

toate sediile de bănci, în aeroporturi

sau în centrele comerciale. Se pot

găsi bancomate şi în oraşele sau

centrele turistice.

2. CĂLĂTORIA ÎN MAREA BRITANIE

CU AVIONUL, TRENUL SAU MAŞINA

2.1. Cu avionul

Convenţia de la Montreal şi noile

reglementări elaborate de Comisia

Europeană au condus la conso-

lidarea drepturilor pasagerilor

aerieni. Aici vei găsi principalele

Page 5: Consumator şi turist în Marea Britanie

informaţii de care ai nevoie dacă te

decizi să călătorești cu avionul în

Marea Britanie.

Cel mai comod mijloc de transport

pentru călătoria în Marea Britanie

este avionul. În afară de Londra,

există zboruri şi la Birmingham,

Manchester, Edinburgh, Newcastle,

Leeds, Glasgow şi Cardiff. Pe

teritorul Marii Britanii se călătoreşte

cu liniile aeriene interne. Cea mai

cunoscută companie britanică de

transport aerian este Brit ish

Airways, care efectuează şi unele

curse interne, de pildă la Birmin-

gham, Bristol, Liverpool sau Man-

chester. Dar mai sunt si alte compa-

nii de transport aerian, precum Wizz

Air, Ryanair, LOT, Aegean Airlines,

Pegasus Airlines etc. care au zboruri

din Romania spre Marea Britanie în

fiecare zi şi aterizează pe cele 6 mari

aeroporturi aflate în apropierea

Londrei : Luton, London-City,

Gatwick, Southend, Stansted şi

Heathrow, dar şi pe aeroporturi

precum Manchester, Bristol sau

Newcastle.

Înainte de plecare

Schimbarea şi anularea biletului de

zbor:

֎ Dacă ai rezervat şi ai plătit un

bilet pentru un zbor programat la o

anumită dată şi ești în imposibili-

tatea de a-l utiliza, din motive perso-

nale de exemplu, ar trebui să

informezi compania aeriană sau

agenţia prin intermediul căreia ai

rezervat biletul, cât mai repede cu

putinţă. Cu cât anunți mai repede,

5

Page 6: Consumator şi turist în Marea Britanie

cu atât mai mare este posibilitatea

de a evita costurile anulării biletului.

֎ Dacă vrei să amâni călătoria şi să

foloseşti biletul la o dată ulterioară,

ai posibilitatea să faci acest lucru, cu

condiţia ca biletul să mai fie încă

valabil, plătind, în schimb, o taxă de

schimbare a rezervării.

֎ Dacă eşti in situaţia de a-ți anula

călătoria, pentru a ţi se restitui

contravaloarea, în mod normal va

trebui să returnezi biletul nefolosit

în cadrul unei anumite perioade de

timp. Pentru biletele achiziționate la

preţ special sau pentru zborurile

supuse unor condiţii speciale,

regulile pot fi diferite. Pentru a afla

mai multe detalii, ar trebui să

contactezi agenţia sau operatorul

aerian.

Foarte important! Dacă plănuiești

să zbori cu o cursă neregulată

(„charter”) şi trebuie să îţi anulezi

călătoria, nu vei primi banii înapoi

decât dacă ai semnat o asigurare

valabilă în cazul anulării zborului,

care iți oferă acoperire în anumite

situaţii.

֎ Totuşi, dacă anulezi călătoria cu o

anumită perioadă de timp în avans

este posibil să primşti o rambursare

parţială, cel puţin. Pentru mai multe

detalii ar trebui să consultaţi

secţiunea „Condiţii generale” de pe

site-ul operatorului de transport

aerian.

֎ Compania de transport aerian

trebuie să respecte orarul anunţat,

cu excepţia cazului în care pot proba

intervenţia unei situaţii de forţă

6

Page 7: Consumator şi turist în Marea Britanie

majoră . În anumite s i tuaţ i i ,

răspunderea operatorului poate fi

limitată, de exemplu în cazul în care

clientul sau o terţă parte se află în

culpă.

֎ Dacă este cazul, contravaloarea

biletelor trebuie rambursată în

termen de 7 zile, în numerar, prin

transfer bancar sau cec.

Rambursarea sub forma unui

voucher poate fi realizată numai

dacă există un acord exprimat în

scris.

֎ În cazul unei întârzieri, dacă prin

acest lucru vei suferi un prejudiciu

suplimentar, art. 19 şi 22 din

Convenţia de la Montreal din 28

iunie 2004 îți permit să ceri şi să

obţii o compensaţie.

֎ În cazul pierderii sau întârzierii

bagajelor, va trebui să te adresezi

mai întâi serviciului de bagaje din

aeroport şi să completezi un

formular de plângere. Dacă bagajul

este găsit, compania are obligaţia de

a-l livra la adresa menţionată în

formular, fără nici o taxă su-

plimentară. Dacă din cauza în-

târzierii ai cheltuieli suplimentare

(haine, produse de toaletă etc.),

operatorul aerian va trebui să-ți

plătească o compensaţie de până la

1000 DST (Drepturi Speciale de

Tragere - cursul de schimb poate fi

urmărit pe pagina de internet a BNR

- http://www.bnro.ro/Cursul-de-

schimb-524.aspx). Totuşi, va trebui

să probezi prejudiciul. Prin urmare,

nu uita să păstrezi bonurile sau

chitanţele.

֎ Cererea de compensaţii va trebui

trimisă operatorului aerian cel

7

Page 8: Consumator şi turist în Marea Britanie

târziu în termen de 21 de zile de la

data recuperării bagajelor.

֎ În cazul unei greve, operatorul

aerian nu va răspunde dacă: greva

este provocată de angajaţi care nu

sunt direct plătiţi de operator, greva

nu a putut fi prevăzută sau dacă

operatorul demonstrează că a luat

toate măsurile necesare pentru

evitarea prejudiciului.

֎ Dacă personalul operatorului

aerian intră în grevă, operatorul

răspunde direct şi ar trebui să

primiţi compensaţii.

În cazul unei întârzieri:

֎ Dacă locul de plecare se află în

cadrul Uniunii Europene sau dacă

locul de plecare se află într-un stat

terţ din afara UE către un aeroport

din UE şi zborul este efectuat de o

companie europeană, ai dreptul la

asistenţă imediată din partea

companiei aeriene, cu condiţia ca

întârzierea să fie de:

ź timp de două ore sau mai mult,

în cazul zborurilor de până la

1500 de kilometri sau

ź timp de trei ore sau mai mult, în

cazul tuturor zborurilor in-

tracomunitare de peste 1 500 de

kilometri şi al oricăror alte

zboruri cuprinse între 1500 şi

3500 de kilometri sau

ź timp de patru ore sau mai mult,

în cazul zborurilor de peste 3500

km sau în afara UE.

֎ Asistenţa constă în oferirea de

alimente şi băuturi în cantitate

8

Page 9: Consumator şi turist în Marea Britanie

suficientă, luând în considerare

î n t â r z i e r e a ; d e a s e m e n e a ,

compania de transport aerian

trebuie sa îți ofere mijloace de

comunicaţie gratuite (telefon, e-

mail, fax) pentru a-ți putea informa

rudele sau orice altă persoană

despre întârziere. Dacă întârzierea

acoperă una sau mai multe nopţi,

compania trebuie să-ţi ofere cazare

într-un hotel şi transferul de la

aeroport la hotel.

֎ În orice caz,

dacă întârzierea

anunţată este

mai mare de 5

ore, compania

t r e b u i e s ă - ț i

ofere rambursarea contravalorii

biletului, pentru partea sau părţile

neutilizate, dar şi pentru partea sau

părţile deja utilizate, dacă zborul nu

mai serveşte niciunui scop în

legătură cu planul original al

călătorului. Dacă este nevoie,

compania trebuie să ofere un zbor

gratuit spre primul punct de

plecare, cât mai repede.

În cazul anulării

֎ Veţi avea dreptul la asistenţă din

partea operatorului aerian, ca şi în

cazul întârzierii.

֎ Compania va trebui să vă ofere

posibilitatea de a alege între:

ź rambursarea, în termen de

şapte zile a întregului cost al

biletului, la preţul de achiziţie,

pentru partea sau părţile de

călătorie neefectuate şi pentru

p a r t e a s a u p ă r ţ i l e d e j a

efectuate, în cazul în care zborul

devine inutil în raport cu planul

de călătorie iniţial al pasa-

gerului, împreună cu- dacă este

cazul – un zbor de retur la

punctul de plecare iniţial, cât

9

Page 10: Consumator şi turist în Marea Britanie

mai repede posibil;

ź redirecţionarea, în condiţii de

transport comparabile, spre

destinaţia finală, cât mai repede

posibil sau

ź redirecţionarea, în condiţii de

transport comparabile, spre

destinaţia finală, la o dată

ulterioară, la alegerea pasage-

rului, sub rezerva existenţei

unor locuri disponibile.

֎ În afara acestor posibilităţi, ai

dreptul de a solicita compensaţii în

cuantum de:

ź 250 € pentru toate zborurile de

până la 1500 km,

ź 400 € pentru toate zborurile

intracomunitare între 1500 şi

3500 km,

ź 600 € pentru celelalte zboruri.

֎ Dacă îți este oferit un alt zbor, iar

momentul sosirii la destinaţie nu

depăşeşte ora prevăzută pentru

zborul iniţial, compensaţia poate

scădea cu 50%.

A t e n ţ i e ! N u p o ţ i s o l i c i t a

compensaţii atunci când ai fost

avertizat asupra anulării zborului:

ź cu cel puţin două săptămâni

înainte de ora de plecare

prevăzută sau

ź într-un termen cuprins între

două săptămâni şi şapte zile

înainte de ora de plecare

prevăzută şi ţi se oferă o redi-

recţionare care să-ti permită să

pleci cu cel mult două ore

înainte de ora de plecare

prevăzută şi să ajungi la des-

tinaţia finală în mai puţin de

patru ore după ora de sosire

prevăzută sau

ź cu mai puţin de şapte zile înainte

de ora de plecare prevăzută şi ţi

se oferă o redirecţionare care

să-ți permită să pleci cel târziu

cu o oră înainte de ora de

10

Page 11: Consumator şi turist în Marea Britanie

plecare prevăzută şi să ajungi la

destinaţia finală în mai puţin de

două ore după ora de sosire

prevăzută.

֎ Compania aeriană nu va trebui să

plătească compensaţii în cazul în

care anularea este cauzată de o

situaţie de forţă majoră.

În cazul unei supra-rezervări

֎ Dacă ai rezervat un bilet de avion,

dar când ai ajuns la biroul de check-

in ţi se spune că nu mai sunt locuri

disponibile în avion, ai dreptul de a

primi asistenţă, rambursarea

sumelor plătite sau redirecţionare,

compensaţii (vedeţi mai sus).

2.2. Cu trenul

Poţi călători şi pe calea ferată, cu

trenul, până la Calais, apoi pe mare

cu feribotul şi din nou cu trenul, în

Marea Britanie. Călătoriile cu trenul

pe teritoriul britanic sunt foarte

confortabile, reţeaua locală de

transport feroviar f i ind bine

dezvoltată şi eficientă. Numărul

total al gărilor din Marea Britanie

este de 2.400. Biletele de tren se

cumpără direct în gări sau se pot

rezerva dinainte. Trenurile au trei

clase.

Londra dispune de trenurile de

mare viteză Eurostar, care pornesc

din gara St Pancras International,

având legături directe cu Lille și Paris

în Franta și Bruxelles în Belgia.

11

Page 12: Consumator şi turist în Marea Britanie

Durata unei călătorii către Paris și

Bruxelles este de 2h 15 min și,

respectiv 1h 51 min. Cu ajutorul

serviciilor Eurostar, Londra devine

, , m a i a p r o a p e ' ' d e E u r o p a

continentală decât de restul Marii

Britanii, datorită magistralei High

speed 1 care realizează legătura

feroviară cu Tunelul Canalului

Mânecii. Începând din Iunie 2009,

această l inie permite traficul

feroviar intern de mare viteză, de la

Kent la Londra.

Biletele pot fi cumpărate de la

casele de bilete din gări, de la agenții

de turism calificate, prin internet cu

ajutorul unui card de credit, sau de

la casa de bilete de self-service.

2.3 Cu barca

Transportul naval de pe continent

până în Marea Britanie se efectuază

pe traseul dintre porturile Calais şi

Dover şi este modalitatea clasică de

călătorie. E bine să îţi cumperi

biletele de vapor cu ceva timp

inainte.

Din Marea Britanie poţi pleca în

Irlanda, Olanda, Belgia, Spania,

Germania, ţările scandinave sau

Franţa. Transportul naval funcţi-

onează şi la nivel intern, mai ales

între Anglia şi Irlanda de Nord sau

alte insule.

2.4. Cu mașina

Cetățenii români nu au nevoie de

viză pentru a călători în Marea

Britanie. Intrarea în Marea Britanie

este permisă cu pașaportul sau cu o

12

Page 13: Consumator şi turist în Marea Britanie

carte de identitate valabilă.

Călătoria cu automobilul este şi ea

posibilă, dar nu este atât de comodă

ca variantele precedente, datorită

distanţei mari pe care trebuie să o

parcurgi daca pleci din România. De

asemenea, este destul de dificil să te

adaptezi la traficul Marii Britanii,

unde se circulă pe partea stângă a

şoselei. La toate acestea se adaugă

şi taxele de autostradă care trebuie

achitate pe teritoriul britanic,

precum şi costul transportului cu

feribotul sau taxa de intrare în

Eurotunel, cel mai scurt drum peste

mare. Călătoria prin Eurotunel, de la

Cala is până în portul englez

Folkstone, durează în jur de 35 de

minute.

Limite de viteză

Limitele generale de viteză pe

drumurile din Marea Britanie sunt:

ź 48 km/h în interiorul localităţilor

ź 96 km/h pe drumurile din afara

localităților

ź 1 1 0 k m / h p e d r u m u r i l e

naţionale

ź 113 km/h pe autostradă.

În Marea Britanie

e ste i nte r z i s ă

folosirea apara-

telor care bruiază

semnalul radar, precum şi utilizarea

dispozitivelor pentru detectarea

aparatelor radar. În schimb, este

permisă utilizarea dispozitivelor

GPS care conţin softuri actualizate

cu poziţionarea radarelor fixe.

Alcool

“Legea privind siguranța traficului

rutier” din 1988. Conducerea sub

influenţa băuturilor alcoolice este

c o n s i d e rata i n f ra c ţ i u n e . D e

asemenea, daca conducerea a fost

influentata din cauza consumului de

13

Page 14: Consumator şi turist în Marea Britanie

alcool sau droguri, sa te afli la volan

este o infractiune. Limita admisa de

alcool este:

a) 35 micrograme de alcool in 100

mililitri de aer expirat,

b) 80 de miligrame de alcool la 100

mililitri de sange sau

c) 107 miligrame de alcool la 100

mililitri de urină.

Taxe de intrare pe autostradă

Taxa de drum este obligatorie în

Marea Britanie şi poate fi achitată la

orice oficiu postal. Pentru a obţine

discul care atestă ca ai plătit taxa de

drum, la ghiseul poştal va trebui sa

prezinți asigurarea maşinii pe anul

în curs şi certificatul MOT. Ca şi la

inspectia tehnica anuală, preţurile

variază în funcţie de data înregistră-

rii şi de capacitatea cilindrică a

autotursimului.

Pentru masinile înregistrate înainte

de 1 martie 2001, în funcţie de

capacitatea motorului, preţurile

aproximative sunt urmatoarele:

Capacitate sub 1549cc:

Road Tax valabil 6 luni – £66

Road Tax valabil 12 luni – £120

Capacitate peste 1549cc:

Road Tax valabil 6 luni – £101.75

Road Tax valabil 12 luni – £185

Pentru maşini înregistrate după 1

martie 2001, în funcţie de clasa de

emisie CO2(g/km), preţurile sunt

următoarele:

Clasa A pana la 100

Road Tax valabil 6 luni – zero

Road Tax valabil 12 luni – zero

Clasa B 101 – 120

Road Tax valabil 6 luni – zero

Road Tax valabil 12 luni – £35

14

Page 15: Consumator şi turist în Marea Britanie

Clasa C 121 – 150

Road tax valabil 6 luni – £66

Road tax valabil 12 luni – £120

Clasa D 151 – 165

Road tax valabil 6 luni – £79.75

Road tax valabil 12 luni – £145

Parcarea

Ai voie sa parchezi

pe liniile simple

rosii sau galbene.

În general, nu vei

avea voie să parchezi în timpul

orelor de vârf ale zilei; totuși, vei

putea parca in anumite intervale

orare, seara, precum și în zilele de

weekend.

Atunci când linia galbenă este dublă,

parcarea este strict interzisă. Dacă

linia roşie este dublă, nu ţi se

permite nici măcar să opreşti; cu

toate acestea, șoferii care sufera de

mobilitate redusa, își pot parca

autoturismul in aceasta situatie.

Ai grijă ca autoturismul să se afle în

întregime în cadrul locului de

parcare demarcat; e de ajuns ca o

singură roată să fie un pic în afara

locului de parcare ca sa fi pasibil de

penalizare. Nu parca pe trotuar şi

parchează cât mai aproape de

bordură.

Purtarea centurii de siguranță este

obligatorie. Folosirea telefonului

mobil la volan este interzisă.

Benzină / combustibil

În orașele Marii Britanii se găsesc

numeroase staț i i de benzină

deschise 24h. De obicei benzina

costă mai mult dacă o cumperi de la

o stație de pe autostradă.

Majoritatea cardurilor de credit

15

Page 16: Consumator şi turist în Marea Britanie

sunt acceptate. În general, vei putea

plăti fie la un ghișeu fie introducând

cardul într-un cititor aflat lângă

pompa de benzină.

Preturi estimative (30 Martie 2016):

Benzina 1,32 €

Diesel (motorina) 1,321€

GPL 0.699€

În caz de accident rutier

Niciodată nu trebuie să părăseşti

locul accidentului. Acest lucru este

valabil atât în cazul în care este

vorba de un accident minor, o

simplă tamponare, cât și în cazul

unui accident mai grav. Amenda

maximă cu care cu care te poți alege

este de 5.000 de lire, o sancţiune

cuprinsă între 5 şi 10 puncte

penalizare sau chiar închisoarea

până la şase luni de zile.

Următorul lucru pe care trebuie să îl

faci, dacă ai fost implicat intr-un

accident rutier este să schimbi

datele cu celălalt şofer sau cu

oricine este implicat în accident.

Prin lege ești obligat să oferi

numele, un număr de contact,

numele şi adresa asiguratorului, dar

şi numărul poliţei de asigurare.

Dacă ambii şoferi care sunt implicaţi

în accident au oprit la locul

accidentului şi au schimbat între ei

aceste detalii şi nimeni nu a fost

rănit, nu este necesar să raportezi

accidentul la poliţie. Potrivit legii, în

astfel de accidente minore, poliţia

nu trebuie să fie prezentă la fața

locului pentru a încheia un raport.

16

Page 17: Consumator şi turist în Marea Britanie

Telefoane utile pentru informaţii

privind traficul sau conduita în caz

de accident:

ź apeluri internaţionale 155

ź poliţie – 999

ź informaţi i telefonice (UK)

118500, 118118 sau 118811

ź Urgenţe 999 sau 112

4. SCHIMB VALUTAR

Case de schimb valutar există peste

tot, în special pe lângă obiectivele

turistice. Multe bănci au fie o casă

de schimb, fie un ghișeu pentru

străini. Dacă vrei să schimbi o sumă

mai mare de bani, este recomandat

să mergi la o bancă.

4. VAMĂ

Dacă ajungi în Marea Britanie dintr-o

ţară care aparţine Uniunii Europene,

ai posibilitatea de a aduce o

cantitate nelimitată din majoritatea

bunurilor pentru consumul per-

sonal. Nu va trebui să plăteşti nici o

taxă, însă sunt câteva reguli ce

trebuie respectate.

În cazul produselor accizabile, cum

ar fi alcoolul şi tutunul, nu sunt

restricţii, însă va trebui să înde-

plineşti următoarele condiţii:

*transporţi propriile bunuri;

*bunurile sunt pentru consum

personal sau sunt cadou pentru

altcineva – dacă persoana căreia îi

oferi bunurile îţi plăteşte în orice fel

(inclusiv rambursându-ţi banii

pentru cheltuielile efectuate),

atunci nu se mai considera a fi un

cadou, bunurile putând fi con-

fiscate;

*s-au plătit taxele bunurilor în ţara

din care au fost cumpărate.

În cazul în care intri în Marea

17

Page 18: Consumator şi turist în Marea Britanie

Britanie cu un autoturistm, poţi

avea şi o rezervă de benzină /

motorină, pentru care nu vei plăti

taxe suplimentare. Combustibilul

trebuie să fie transportat într-un

recipient corespunzător (canistră).

Deşi nu nu există o limită privind

cantitatea de alcool şi tutun care

poate fi introdusă în Marea Britanie

din majoritatea ţărilor care fac parte

din UE, este foarte probabil ca

agenţii vamali să vă pună unele

întrebări dacă aveţi mai mult de:

ź 800 bucăţi de ţigări (4 cartoane);

ź 200 de trabucuri;

ź 400 de ţigări de foi;

ź 1 kg de tutun;

ź 110 litri de bere;

ź 90 litri de vin;

ź 10 litri de băuturi spirtoase;

ź 20 litri de vin alcoolizat (de

exemplu Porto sau Sherry).

Regimul medicamentelor:

Sunt excluse atât la intrare cât şi la

ieşire drogurile de orice tip şi

substanţele dopante. Nu lua decât

cantităţile necesare de medica-

mente! Folosirea algocalminului

este interzisă în Marea Britanie. Îţi

recomandăm să ai asupra ta şi să

prezinți, in caz de nevoie, reţeta

medicului pentru medicamentele

care depăşesc sfera celor uzuale.

Antibioticele nu se eliberează decât

pe bază de reţetă.

Regimul animalelor de companie:

Pentru spaţiul UE, ai nevoie de

procurarea unui paşaport european

pentru animalele de companie.

Acest document se poate procura

de la orice medic veterinar şi trebuie

să conţină informaţi i despre

vaccinarea antirabică.

18

Page 19: Consumator şi turist în Marea Britanie

Pentru intrarea în Regatul Unit, se

cere efectuarea tratamentului

împotriva căpuşelor şi a teniei.

Animalul de companie trebuie

identificat printr-un microcip

electronic.

5.HOTELURILE

Hotelul îşi rezervă dreptul de a

solicita fiecărui turist o sumă cash

sau o copie a cărţii de credit

personale, ca și garanţie pentru

che l tu ie l i le sup l imentare ce

urmează a fi făcute pe parcursul

şederii;

În Marea Britanie, Ministerul

Turismului stabilește existența

hotelurilor omologate și neomolo-

gate, cele pentru turism fiind

omologate și clasificate în: hoteluri

fără stele, cu stele de la 1 la 5.

Este recomandabil să se facă o

rezervare în avans, mai ales dacă

intenționezi să vizitezi Marea

Britanie în sezonul turistic: Mijlocul

lunii aprilie şi până la mijlocul lunii

octombrie.

Atunci când îţi rezervi un sejur într-

un hotel, în general, recepționerul

îți va solicita plata unui depozit ca o

confirmare a rezervării.

Este recomandabil ca înainte să faci

o rezervare să cunoşt i toate

informațiile necesare cu privire la

clasificarea hotelului şi, totodată,

condiţiile de anulare;

Este recomandat să confirmi

rezervarea cu două săptămâni

înainte de data estimată a sosirii

pentru a te asigura că rezervarea a

19

Page 20: Consumator şi turist în Marea Britanie

fost corect înregistrată și camera nu

a fost dată altei persoane.

6. TRANSPORT URBAN

Metroul (Tube) este cel mai folosit

mijloc de transport in comun

datorita vitezei. Este destul de uşor

să te ghidezi la metrou. Tube nu

înseamnă numai metrou. Tube este

format dintr-o reţea de trenuri

numită Overground şi una de

metrouri numită Underground.

Împreună formează Tube.

La intrarea în fiecare staţie de

metrou vei găsi harţi şi pliante cu

informatii complete despre rutele

disponibile. Fiecare rută are un

nume şi o culoare distinctă.

Călătoria prin Londra cu metroul îţi

permite accesul rapid şi uşor până în

centrul oraşului, fără problemele

a g l o m e r ă r i i e x c e s i v e s a u a

blocajelor de trafic rutier. Există 275

de staţii care acoperă peste 408 km

(253 de mile) de cale ferată.

Accesul la metrou se face prin

intermediul unui card Oyster pe

care se pun călătorii în functie de

zona în care vrei sa călătoreşti.

Cel mai ieftin mod de a călători în

Londra este accesibil prin achizi-

ţionarea unei legitimaţii de călătorie

sau « travelcard » ; aceasta este

valabilă o zi, o săptămană, o lună

sau un an şi permite accesul în

autobuze, metrou, trenuri şi DLR.

Preţurile diferă în funcţie de zonă,

dar cei mai multi turişti solicită

legitimaţii doar pentru zonele 1-2.

În Londra există o linie telefonică de

informaţii care funcţionează 24/24.

Telefon +44-20-72221234, sau sms

60835. Atenţie! Se taxează la tariful

local.

Autobuzul circulă în toată Marea

Britanie. Abonamentele cumpărate

în metrou sunt valabile şi pentru

20

Page 21: Consumator şi turist în Marea Britanie

autobuze. La urcarea în autobuz

trebuie să apropii Oyster-ul de un

aparat special sau să araţi Travel-

card-ul. Se pot cumpăra bilete şi din

autobuz, dar pre-

ţul este mai mare

decât dacă folo-

seşti Oyster sau

Travelcard.

Urcarea se face

numai prin par-

tea din faţă a

a u t o b u z u l u i

(prin spate se coboară). În autobuz

vei fi informat permanent despre

destinaţia şi numărul autobuzului,

staţia care urmează şi staţia în care

este oprit.

În fiecare staţie există o hartă a

traseului şi a legăturilor din zonă.

Pe stâlp vei putea găsi informaţii

despre staţiile prin care trec au-

tobuzele, ora şi intervalul de timp.

Dacă te afli într-o staţie de autobuz,

cel mai bine este sa atenţionezi

şoferul să oprească. Dacă eşti în

autobuz, trebuie să apeşi pe unul

din butoanele speciale pentru ca

autobuzul să o-

prească în staţia

următoare.

Dacă nu este soli-

citată o oprire (din

staţie sau auto-

buz) de multe ori

şoferul nu opreşte

în staţie.

7. TAXIURI

Serviciile de taxi sunt o componentă

principală a sistemului de transport

al oricărui oraş. În Marea Britanie,

taxiurile sunt de 2 feluri: cele negre

(tradiţionalele « hackney carriages

» ) ş i c e l e ga l b e n e , p r i va te ,

cunoscute ca şi « minicabs ».

Taxiurile sunt libere când semnul

20

Page 22: Consumator şi turist în Marea Britanie

“For Hire” este aprins. Pot fi

comandate la Radio Taxis: 020 727

0272 sau Dial-a-Cab: 020 7251

0581.

Toate maşinile sunt dotate cu

aparate de taxat. Costurile sunt

calculate în funcţie de distanţă

şi/sau de timp.

Aparatele de taxare trebuie să

indice costul transportului în timp

real și, dacă este cazul, costuri

suplimentare pentru bagaje, servicii

în timpul nopții sau în afara orașului

(ca și în cazul serviciilor la și de la

aeroporturi).

ATENȚIE: Te sfătuim să ceri întot-

deauna chitanţa înainte de a plăti .

8. ÎNCHIRIERI DE MAŞINI

În Regatul Unit, închirierea unei

maşini nu este tocmai ieftină, iar

marile companii au aproape acelasi

preţ. Europcar şi Thrifty sunt mai

avantajoase şi este posibil să aibă

oferte speciale.

Europcar: 0871 384 9847

Thrifty: 01494 751500

9. ORAR

Magazinele sunt deschise, în

general , între 9:30-18, luni -

sâmbăta, cu ore speciale de

cumpărături până la ora 20 în West

End joia, iar în Kensington şi Chelsea

miercurea. Duminica programul

este redus în majoritatea zonelor

comerciale.

21

Page 23: Consumator şi turist în Marea Britanie

Orar bănci:

În general, băncile sunt deschise

între 9:30 – 16:30. Majoritatea au

bancomate la exterior. Unele oferă

chiar săli cu automate de cash şi de

plăti – acestea pot fi accesate cu

cardul la orice ora din zi sau din

noapte.

Orar Oficii Poştale:

În Londra există multe oficii poştale.

În general sunt deschise de la 9:00 la

17:30 (L-V) ş i până la 12:30

sâmbata. Timbre însă vei putea

cumpăra şi din magazine, hoteluri

etc. Principalul oficiu poştal din

West End se află lângă Trafalgar

Square Centre. Corespondenţa

trimisă post-restant la această

adresă va fi ţinută timp de o lună.

A m e r i c a n E x p r e s s o fe r ă d e

asemenea servicii de post-restant

pentru clienţii săi.

Posta: 24-28 William IV Street WC2

A m e r i c a n E x p r e s s : 3 0 - 3 1

Haymarket SW1

www.americanexpress.com

Royal Mail Costumer Help: 0845 774

0740

www.royalmail.co.uk

10. PLĂŢI - TVA

Important! Cere şi păstrează

întotdeauna chitanţa (bonul).

ź Comercianţii sunt obligaţi să

afişeze preţurile produselor, la

loc vizibil.

ź TVA standard în Marea Britanie

este de 20% .

ź Cote reduse de TVA: 5,5%

pentru produse alimentare și

băuturi nealcoolice, 7% pentru

restaurante, cu excepția băutu-

rilor alcoolice, 2,1 % pentru

presă.

23

Page 24: Consumator şi turist în Marea Britanie

Consumatorii pot plăti numerar sau

prin card de credit. În acest ultim

caz, comerciantul îţi poate cere

buletinul, ca mijloc de precauţie,

împotriva falsificatorilor de carduri.

Totuşi, această măsură nu este

obligatorie. Păstrează cardul de

credit într-un loc sigur. Informează

imediat banca, în cazul în care ai

pierdut sau ţi s-a furat cardul.

11. SCHIMBAREA PRODUSULUI

Dacă produsul nu prezintă defecte,

vânzătorul nu are o obligaţie legală

să-l schimbe. Unii vânzători permit

c o n s u m a t o r i l o r s c h i m b a r e a

produsului, chiar dacă nu este

defect, într-o perioadă limitată de la

momentul livrării. Acest lucru

trebuie indicat prin afişarea în

magazin. Este bine să păstrezi bonul

fiscal la orice achiziţie.

12. SOLDURI

În UK sunt două perioade de soldare

într-un an- vara și iarna- fiecare cu o

durată de 6 săptămâni. Perioada

exacta este stabilită de fiecare

autoritate locală în parte.

Perioada soldărilor de iarnă începe,

de obicei, în ianuarie și ţine până la

jumătatea lunii februarie. Perioada

soldărilor de vară durează de la

sfârșitul lui iunie până la începutul

lunii august.

Perioada reducerilor de iarna sau de

vară este împărțită în trei momente.

În prima parte a perioadei se face o

reducere mai mică (de obicei 30%)

a p o i , a p r o x i m a t i v p e s t e o

săptămână, începe cea cu reduceri

mai mari. În a treia parte a perioadei

de soldări se face reducerea maxim

posibilă.

24

Page 25: Consumator şi turist în Marea Britanie

13. DREPTURILE CONSUMATORULUI

Garanţia legală

Directiva 1999/44/CE privind

vânzarea bunurilor şi garanţiile

asociate a fost implementată în

legislaţia britanică. Regulile se

aplică contractelor de vânzare a

bunurilor mobile (automobile,

electronice, încălţăminte, haine

etc.) încheiate între consumatori şi

comercianţi.

Termen limită

Garanţia legală se aplică oricărui

produs achiz iţ ionat de la un

comerciant britanic pentru o

perioadă de doi ani de la momentul

livrării. Este bine să păstrezi factura

şi certificatul de garanţie.

Sarcina probei

Orice lipsă de conformitate care

apare în termen de şase luni de la

momentul livrării este prezumată a

fi existat la acest moment. În acest

caz nu va trebui să probaţi că

produsul a fost defect la momentul

livrării.

Dacă lipsa de conformitate apare

după trecerea perioadei de şase

luni, trebuie să probaţi că a existat la

momentul livrării.

Garanţia comercială

Fără a exclude garanţia legală,

vânzătorul sau producătorul vă pot

25

Page 26: Consumator şi turist în Marea Britanie

o f e r i a ş a n u m i t a „ g a r a n ţ i e

comercială”.

În garanţia comercială trebuie

menţionat că drepturile consuma-

torului sunt stabilite de legea

naţională aplicabilă vânzării şi să se

arate în mod clar că aceste drepturi

nu sunt afectate de garanţia

comercială.

Garanţ ia comerc ia lă t rebuie

redactată într-un limbaj simplu şi

clar şi trebuie să conţină cel puţin

elementele de identif icare a

produsului, perioada de garanţie,

obligaţiile comerciantului – service,

reparare, înlocuire –, numele şi

adresa comerciantului şi ale unităţii

service.

14. ADRESE

Dacă ai nevoie de asistenţă gratuită

pentru soluţionarea disputelor

transfrontaliere poţi contacta:

Centrul European al Consumatorilor

din Regatul Unit

Postal Address:

UK European Consumer Centre

Chartered Trading Standards

Institute

1 Sylvan Court, Sylvan Way

Southfields Business Park

Basildon, Essex, SS15 6TH

Adresa de Email:

[email protected]

Numar de Telefon:

+44(0)1268 886 690 (9am - 5pm)

Fax:

+44(0)1268 582 225

26

Page 27: Consumator şi turist în Marea Britanie

Conținutul acestui material reprezintă doar punctul de vedere al ECC Romania și este doar responsabilitatea acestuia; nu poate fi interpretat în niciun caz ca reflectând punctul de vedere al Comisiei Europene și/sau al Agenției Execu�ve pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente sau al oricărei alte ins�tuții a Uniunii Europene. Comisia Europeană și Agenția nu își asumă nicio răspundere pentru niciun fel de u�lizare a informațiilor din acest material.

Ac�vitățile Centrului European al Consumatorilor din România (ECC Romania) sunt finanțate de către Comisia Europeană și de către Guvernul României prin intermediul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor din România.

CENTRUL EUROPEAN AL CONSUMATORILOR DIN ROMÂNIA

Str. Maior Aviator Ștefan Sănătescu nr. 44

Et. 1, Ap. 2, Sector 1, București, 011478

Tel/fax: +40.21.315.71.49

E-mail: [email protected]

Web: www.eccromania.ro

www.facebook.com/ECC.Romania

https://twitter.com/eccromania/

Page 28: Consumator şi turist în Marea Britanie