of 21 /21
CONDITIA DE LIVRARE INCOTERMS 1990 /2000 In comertul international, in privinta transportului marfurilor, cel mai important lucru este stabil;irea punctului de demarcatie unde inceteaza responsabilitatea exportatorului si incepe cea a importatorului. Aceasta responsabilitate priveste, in principal, plata transportului si asigurarii marfurilor. Punctul de demarcatie poate fi : La depozitul exportatorului; La depozitul unui caraus din tara exportatorului; la un punct din tara importatorului (port, aeroport, depozit dee containere etc.) la depozitul importatorului Problema in comertul international este aceea ca diferite tari au interpretari diferite asupra termenilor utilizati in contracte, iar daca demarcatia responsabilitatilor nu este clar inteleasa, exportatorul si importatorul nu vor putea calcula exact pretul marfurilor si vor apare o serie de dispute. Aceasta problema a putut fi solutionata numai prin crearea unui set de termeni care sunt acceptati pe plan international, si care au exact aceeasi semnificatie pentru toate partile. Acest set de termeni este INCOTERMS, realizat de Camera Internationala de Comert cu sediul la Paris. 1

Conditia de Livrare Incoterms 1990

Embed Size (px)

Text of Conditia de Livrare Incoterms 1990

CONDITIA DE LIVRARE INCOTERMS 1990 /2000

In comertul international, in privinta transportului marfurilor, cel mai important lucru este stabil;irea punctului de demarcatie unde inceteaza responsabilitatea exportatorului si incepe cea a importatorului. Aceasta responsabilitate priveste, in principal, plata transportului si asigurarii marfurilor. Punctul de demarcatie poate fi : La depozitul exportatorului; La depozitul unui caraus din tara exportatorului; la un punct din tara importatorului (port, aeroport, depozit dee containere etc.) la depozitul importatorului Problema in comertul international este aceea ca diferite tari au interpretari diferite asupra termenilor utilizati in contracte, iar daca demarcatia responsabilitatilor nu este clar inteleasa, exportatorul si importatorul nu vor putea calcula exact pretul marfurilor si vor apare o serie de dispute. Aceasta problema a putut fi solutionata numai prin crearea unui set de termeni care sunt acceptati pe plan international, si care au exact aceeasi semnificatie pentru toate partile. Acest set de termeni este INCOTERMS, realizat de Camera Internationala de Comert cu sediul la Paris. INCOTERMS reprezinta numai un set de reguli generale, si intr-un contract de vanzare poate fi enuntata orice combinatie de conditii de livrare. Deregula, Incoterms nu sunt incorporati in legislatia nationala sau internationala; legislatiile Germaniei si Frantei fac exceptie de la aceasta regula, stipuland ca INCOTERMS constituie regulile normale ale comertului. Daca se doreste ca unul dintre termeni sa devina obligatoriu atat pentru vanzator cat si pentru cumparator, va trebui sa fie stipulat in contractul de vanzare cumparare.

1

INCOTERMS INCOTERMS contine 13 conditii diferite de livrare, fiecare specificand obligatiile vanzatorului si cumparatorului. In general, definitia fiecarui termen enunta obligatiile vanzatorului. Printr-un proces de eliminare, orice obligatie care nu este mentionata este considerata ca fiind responsabilitatea cumparatorului. Primul set INCOTERMS a fost publicat in anul 1936 de catre Camera Internationala de Comert de la Paris; el a fost modificat ulterior in anii 1953, 1967, 1976, 1980, 1990. Cea mai recenta revizuire cuprinde 4 grupe: E (expediere) EXW F (transport neplatit de vanzator) FCA FAS FOB C (transport platit de vanzator) CFR (sau C&F) CIF CPT CIP D (destinatie) DAF DES DEQ DDU DDP In continuare sunt date explicatiile necesare pentru intelegerea fiecarui termen, insotite de un exemplu aplicat unei tranzactii intre doua firme:

2

EXW ( EX WORKS);franco fabrica Vanzatorul indeplineste obligatia de livrare punand marfa la dispozitia cumparatorului la sediul sau (uzina, depozit etc.). vanzatorul nu raspunde de incarcarea marfii si de vamuirea acesteia pentru export ( cu conditia sa nu se fi convenit altfel). Cumparatorul suporta toate costurile si riscurile pa care le implica preluarea marfii de la sediul vanzatorului si pana la destinatia dorita. Termenul EXW presupune obligatia minima pentru vanzator. EXEMPLU: EXPORTATORUL: disponibilizeaza marfurile pentru a fi ridicate din tara exportatoare de catre firma importatoare. O factura comerciala sau un mesaj electronic echivalent vor fi furnizate pentru firma importatoare si marfurile vor fi ambalate potrivit tipului de transport utilizat. O data preluate de catre importator, toate responsabilitatile exportatorului se incheie. IMPORTATORUL : Preia marfa din tara exportatoare. Face toate arnjamentele pe riscul si cheltuiala sa pentru transportul marfurilor in depozitele sale. Importatorul va trebui sa contracteze si sa achite asigurare pentru transportul respectiv. Obtinerea licentelor de export si import corespunzatoare este de asemenea in raspunderea importatorului. FCA sau FRC (Free Carrier) ; franco caraus Vanzatorul indeplineste obligatia de livrare pana in momentul in care preda marfa vamuita pentru export in grija carausului numit de cumparator, la locul si termenul connvenite. Pfolosit pentru toate modalitatile de transport (inclusiv pentru transport multimodal).

3

Este similar termenului FOB, dar se aplica atunci cand modalitatea de transport nu poate fi precizata exact (de ex. Cand marfa este incarcata pe un trailer sau intr-un container pentru a fi preluata de alta firma). EXEMPLU EXPORTATORUL : Livreaza marfurile carausului stabilit la depozitul sua, obtine documentatia de export si vama inclusiv licenta de export in cazul in care este necesara. Plateste orice costuri relativ la acestea, inclusiv taxele de export. Furnizeaza cumpratorului factura comerciala sau un mesaj electronic echivalent, impreuna cu dovada livrarii catre importator, adica conosamentul containerizat sau documentul de transport multimodal. IMPORTATORUL : Contracteaza transportul marfurilor de la firma exportatoare in propriile sale depozite, suportand riscurile si costurile.este recomandat sa faca asigurarea corespunzatoare. Importatorul trebuie sa obtina liceenta de import (daca este cazul) si sa plateasca taxele de import. FAS (Free Alongside Ship) ;franco de-a lungul navei Vanzatorul indeplineste obligatia de livrare pana in momentul in care marfa nevemuita pentru export a fost pusa de-a lungul vasului, pe chei sau pe slepuri, barje, bacuri, in portul d incarcare convenit. FAS poate fi folosit numai pentru transportul maritim sau pe apele interioare. Cumparatorul trebuie sa plateasca incarcarea pe vas. EXPORTATORUL : Livreaza marfurile pe cheiul liniei maritime nominalizate din portul Constanta. Instiinteaza firma importatoare despre livrare si furnizaza o factura comerciala sau un mesaj electronic echivalent impreuna cu dovada livrarii, adica recipisa de doc sau mesajul

4

electronic echivalent. Raspunderea firmei exportatoare inceteaza dupa ce a livrat marfa pe chei.

IMPORTATORUL : Organizeaza expeditia marfurilor cu o firma de transport, catre tara importatoare. Comunica firmei exportatoare ziua si ora la care trebuie facuta livrarea in port, pe cheiul carei linii maritime da transport. Daca este cazul, obtine licentele de import/export necesare. Plateste toate costurile, inclusiv taxele si impozitele. Importatorul este raspunzator pentru toate riscurile de la chei pana la destinatia ultima. Este recomandat sa contracteze asigurarea corespunzatoare. FOB (Free On Board);franco la bord Vanzatorul indeplineste obligatia de livrare pana in momentul in care marfa vamuita pentru export a trecut balustrada vasului in portul de incarcare convenit. FOB poate fi folosit numai pentru transportul maritim sau pe apele interioare. EXEMPLU : FOB EXPORTATORUL : La fel ca in cazul FAS, dar raspunderea firmei exportatoare nu inceteaza decat atunci cand marfurile au trecut de balustrada vasului si au fost incarcate la bordul vasului convenit, in port. Exportatorul trebuie sa obtina de asemenea liceentele de export si sa indeplineasca toate formalitatile vamale, inclusiv plata taxelor si impozitelor. Costurile de incarcare in port sunt suportate de asemenea de exprtator, daca nu sunt incluse in taxele de transport IMPORTATORUL : La fel ca in cazul FAS, cu exceptia faptului ca nu trebuie sa se ocupe de obtinerea licentelor de export si nu este raspunzator pentru marfuri pana cand acestea nu trec de balustrada vasului, in port.

5

CFR sau C&F (Cost And Freight);cost and navlu Vanzatorul plateste navlul si costurile necesare pentru aducerea marfii vamuita pentru export in portul de destinatie convenit, dar riscurile de pierdere sau deteriorare a marfii, precum si orice costuri suplimentare se transfera de la vanzator la cumparator in momentul in care marfa trece balustrada vasului in portul de incarcare. CFR poate fi folosit numai pentru transportul maritim si pe apele interioare. CIF (Cost, Insurance and Freight);cost, asigurare,navlu Vanzatorul are aceeasi obligatie ca in cazul termenului CFR, dar efectueaza in plus si asigurarea marfii care acopera riscul de pierdere sau deteriorare a marfii in timpul transportului precum si plata primei de asigurare. Constituie baza unui contract de export in care vanzatorul expediaza documentele bunurilor catre cumparator, de obicei printr-o banca. Pentru a obtine bunurile, cumparatorul este obligat sa plateasca in momentul cand ii sunt prezentate documentele. Se spune ca un astfel de contract CIF inseamna obligatia cumparatorului de a plati pentru documente, mai degraba decat pentru bunuri, deoarece, daca documentele sunt in ordine, cumparatorul este obligat sa plateasca chiar daca bunurile s-au pierdut in timpul transportului pe mare. In asemenea situatii cumparatorul va pastra polita de asigurare care il indreptateste la o recompensa pentru bunurile pierdute. Pentru alte modalitato de transport decat cel maritim poate fi folosit termenul CIP. CPT (Carriage Paid To....) ;franch platit pana la ... Vanzatorul plateste franchul pentru transportul marfii vamuite pentru export pana la destinatia convenita. Riscurile de pierdere sau de deteriorare a marfii, precum si orice cheltuieli ulterioare predarii marfii trec de la vanzator la cumparator in momentul in care marfa este predata in custodia carausului. CPT poate fi folosit pentru orice modalitate de transport, inclusiv pentru transportul multimodal sau cu carausi succesivi (caz in care riscurile trec de la vanzator la cumparator atunci cand marfa este predata primului caraus). CIP (Carriage and Insurance Paid to....) ;franch si asigurare platita pana la...6

Vanzatorul are aceleasi obligatii ca in cazul termenului CPT. In plus, el trebuie sa efectueze asigurarea pentru acoperirea riscului de pierdere sau de deteriorare a marfii pe timpul transportului, precum si plata primei de asigurare. CIP poate fi folosit pentru orice modalitate de transport, inclusiv transport multimodal. DES (Delivered Ex Ship) ;livrat pe nava, port destinatie convenit Vanzatorul indeplineste obligatia de livrare pana in momentul in care marfa nevamuita pentru import a fost pusa la dispozitia cumparatorului la bordul navei, in portul de destinatie convenit. Vanzatorul suporta toate cheltuielile si riscurile legate de aducerea marfii in portul de destinatie convenit. DES poate fi folosit numai in cazul transportului maritim sau pe apele interioare. DAF (Delivered At Frontier) ;livrat la frontiera cumparatoruluiconvenita Vanzatorul indeplineste obligatia de livrare pana in momentul in care marfa vamuita pentru export a fost pusa la dispozitia cumparatorului la frontiera, dar inainte de punctul vamal de frontiera, inclusiv cea a tarii exportatoare. De aceea, este deosebit de important ca frontiera respectiva sa fie definita in mod precis. DAF se foloseste in primul rand pentru transportul pe cale ferata sau rutier, dar poate fi folosit pentru orice modalitate de transpot. DEQ (Delivered Ex Quay) ;livrat pe chei, port destinatie convenit Vanzatorul indeplineste obligatia de livrare pana in momentul in care marfa vamuita la import a fost pusa la dispozitia cumparatorului pe chei, in portul de destinatie convenit. Vanzatorul suporta toate riscurile si costurile legate de livrare marfii pana in acest punct, inclusiv taxele vamale si alte taxe si speze (acest lucru trebuie specificat alaturi de DEQ, prin folosirea expreiei duty paid - taxe vamale platite ).DEQ se foloseste doar pentru transportul maritim sau pe apele interioare. DDU (Delivered Duty Unpaid) ;livrat taxe vamale neplatite

7

Vanzatorul indeplineste obligatia de livrare pana in momentul in care marfa a fost pusa la dispozitia cumparatorului, la locul convenit din tara importatoare. Vanzatorul trebuie sa suporte costurile si riscurile legate de aducerea marfii in acest loc, cu exceptia taxelor vamale si a altor taxe si speze oficiale care se platesc la import. DDU poate fi folosit indiferent de modalitatea de transport. DDP (Delivered Duty Paid) ;livrat taxe vamale platite Vanzatorul indeplineste obligatia de livrare pana in momentul in care marfa vamuita pentru import a fost pusa la dispozitia cumparatorului la locul convenit din tara importatoare. Vanzatorul suporta toate riscurile si costurile, inclusiv taxele vamale. Termenul DDP reprezinta obligatia maxima pentru vanzator si poate fi folosit indiferent de modalitatea de transport. ALTI TERMENI DE LIVRARE FOA (FOB Airport) ; franco aeroport Vanzatorul indeplineste obligatia de livrare pana in momentul in care marfa vamuita pentru export a fost livrata la aeroportul convenit. Clientul va plati taxele pentru transportul par avion si toate taxele ulterioare. FOR (Free On Rail) ; franca gara Echivalentul termrnului FOB, aplicat transportului ferovial. In prezent termenul a fost abandonat. In locul lui trebuie utilizati termenii FCA, CPT sau CIP dupa caz. FOT (Free On Truck) ; franco vagon Sinonim al termenului FOR, dar adesea utilizat de import / exportatori ca fiind aplicat transportului rutier. In realitate, el se refera la un vagon de cale ferata si nu la un camion. In prezent s-a renuntat la utilizarea sa. In locul termenului FOT trebuie utilizati termenii FCA, CPT sau CIP, dupa caz.

8

LEGATURA INTRE INCOTERMS TRANSPORT SI ASIGURARE

SI

DOCUMENTELE

DE

Una dintre functiile tuturor documentelor din comertul international este aceea de a reprezenta o dovada ca exportatorul si-a indeplinit obligatiile din cadrul contractului comercial. De regula, aceste obligatii sunt stipulate utilizandu-se unul dintre termenii din setul INCOTERMS, deci documentele de transport si asigurare vor trebui sa fie conforme cu termenul respectiv. De obicei, se presupune ca transportul marfurilor de la fabrica exportatorului pana la portul sau aeroportul de expeditie sau pana la depozitul de containere, este acoperit de asigurarea sa generala. Deci ar fi neobisnuit ca unui exportator sa i se ceara sa dovedeasca asigurarea pentru partea de calatorie efectuata pe teritoriul national. De exemplu, in contractul CIF, exportatorul nu trebuie sa prezinte evidenta documentara a asigurarii marfurilor din oras pana in portul din tara exportatoare.exportatorul trebuie sa prezinte documentele dsoveditoare ale asigurarii incepand cu momentul preluarii marfurilor de catre firma de shipping (data conosamentului), si aceasta asigurare trebuie sa se acopere marfurile pe ruta export-import. Documentele de transport si de asigurare trebuie sa descrie marfurile in acelasi fel in care sunt descrise in contractul de vanzare. In general, o descriere scurta, care nu contrazice contractul de vanzare, este suficienta. Cand se utilizeaza conosamentele la ordin, exportatorul trebuie sa le andoseze in alb. Cand se utilizeaza scrisori de trasura, destinatarul trebuie sa fie importatorul, sau un agent al acestuia specificat in contractul de vanzare. Cand se utilizeaza conosamente, exportatorul trebuie sa furnizeze un set complet de conosamente nete, emise la ordin si andosate in alb. Polita de asigurare trebuie andosata in alb de catre exportator. Documentele pot fi transmise si electronic, utilizand EDI (Electronic Data Intrechange, transfer electronic de date). Vanzatorul si cumparatorul trebuie sa fie de acord cu utilizarea acestei metode. DE CE ESTE NECESARA ASIGURAREA MARFURILOR Daca marfurile sunt deteriorate in tranzit, reactia normala ar fi de a cere despagubiri de la caraus. Totusi, cele mai multe contracte de transport contin clauze detaliate, care exclud raspundera carausului, cu exceptia9

cazului in care pierderile sunt cauzate de neglijenta evidenta a acestuia. Este deci necesar ca vanzatorul sau cumparatorul sa faca asigurarea pentru calatorie. O forma speciala de asigurare pe care o poate face un exportator in afara unui contract CIF este asigurarea de tranzit, sau asigurarea interesului vanzatorului (sellers interest insurance). Desi in contractul FOB sau CFR pentru organizarea asigurarii este raspunzator cumparatorul, exportatorul poate obtine in paralel, pentru o taxa mult mai mica, o asigurare a interesului vanzatorului. Aceasta asigura exportatorul impotriva pierderii sau deteriorarii marfurilor in timpul voiajului pe mare, in eventualitatea in care importatorul nu si-a indeplinit obligatia de a contracta asigurarea. Desigur, existenta unei asemenea asigurari nu este divulgata cumparatorului. IMPLICATIILE CONDITIILOR DE LIVRARE PENTRU EXPORTATORI Atat exportatorii cat si importatorii au nevoie sa cunoasca implicatiile financiare exacte ale conditiilor de livrare INCOTERMS, astfel incat sa poata calcula costurile si stabili preturile corespunzatoare. Mai jos sunt date implicatiile financiare pentru cativa dintre termenii cei mai frecvent utilizati,pentru restul setului INCOTERMS rezultand in mod logic. Exemplele se refera la exportatori din Romania. FAS CONSTANTA Exportatorul trebuie sa ia in consideratie urmatoarele costuri suplimentare atunci cand stabileste preturile: Costul transportului pana la Constanta Taxele de export FOB CONSTANTA In plus fata de costurile aratate in exemplul anterior, exportatorul trebuie sa suporte si costurile incarcarii marfurilor la bordul navei. FOB portul din ROMANIA Implicatiile de pret petru acest termen pot fi mai dificil de evaluat. Importatorul poate specifica orice port din Romania drept port de

10

incarcare, iar costurile de transport variaza in functie de distanta pana la portul specificat. IMPLICATIILE CONDITIILOR DE LIVRARE PENTRU IMPORTATORI Implicatiile sunt complementare celor pentru exportatori si pot fi deduse in mod logic. Urmatoarele exemple, pentru cazul importatorilor romani, vor fi suficiente. FOB ANTWERP In plus fata de pretul din contractul de vanzare, importatorul roman va trebui sa plateasca toate costurile de transport din Antwerp pana la depozitele sale, precum si asigurarea marfurilor in tranzit vor cadea in responsabilitatea sa. De asemenea, trebuie sa plateasca taxele de import. CIF CONSTANTA In plus fata de pretul din contractul de vanzare, importatorul va trebui sa plateasca costul descarcarii marfurilor de pe vas in portul Constanta si toate costurile de transport din acest port pana la depozitele sale. De asemenea, trebuie sa platesca taxele de import, eventual si asigurarea marfurilor din momentul cand aceastea au trecut balustrada vasului panala depozitele sale.

11

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA RELATII INTERNATIONALE SI STUDII EUROPENE

CONDITIA DE LIVRARE INCOTERMS 1990 /2000

PROFESOR : MARIANA BAICU STUDENTA : STOIAN ALEXANDRA ANUL II ZI12

CUPRINS

13

CONDITII DE LIVRARE INCOTERMS EXW (EX WORKS) FCA sau FRC (FREE CARRIER); FAS (FREE ALONGSIDE SHIP); FOB (FREE ON BOARD); CFR / C&F (COST AND FREIGHT); CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT); CPT (CARRIAGE PAID TO...); CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO...); DES (DELIVERED EX SHIP); DAF (DELIVERED AT FRONTIER); DEQ (DELIVERED EX QUAY); DDU (DELIVERED DUTY UNPAID); DDP (DELIVERED DUTY PAID); ALTI TERMENI DE LIVRARE FOA (FOB AIRPORT) FOR (FREE ON RAIL) FOT (FREE ON TRUCK) LEGATURI INTRE INCOTERMS SI DOCUMENTELE DE TRANSPORT SI ASIGURARE DE CE ESTE NECESARA ASIGURAREA MARFURILOR IMPLICATIILE CONDITIILOR DE LIVRARE PENTRU EXPORTATORI IMPLICATIILE CONDITIILOR DE LIVRARE PENTRU IMPORTATORI 2 3 3 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 11

BIBLIOGRAFIE14

1. SMM BUSINESS BOOKS - DOCUMENTE COMERCIALE SI DECONTARI INTERNATIONALE Editura Secretaratul Mahamudra, Bucuresti, 1995

pentru

2. LUCIAN NEGREA - 333 DE IDEI, REGULI SI TEHNICI PENTRU A CUCERI PIATA Editura Rentrop & Straton,Bucuresti, 1997 3. ROBERT DOLLINGER - BAZE DE DATE SI GESTIUNEA TRANZACTIILOR Editura Albastra, Cluj-Napoca, 1998

15