Click here to load reader

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi ... oktober 2016.pdf · PDF file a) Katoliška cerkev b) nadškofija Milano c) zgodovina d) cerkvena zgodovina e) srednji

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi ... oktober 2016.pdf · PDF...

 • COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

  Novosti oktober 2016

  1.

  ADAMIČ, Marija, 1987- Proces potravmatske rasti v relacijski družinski terapiji : magistrsko delo / Marija

  Adamič. - Ljubljana : [M. Adamič], 2016. - VI, 140 str. ; 30 cm

  Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86538&lang=slv. - Mentor

  Barbara Simonič. - Bibliografija: 125-140. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani,

  Teološka fak.

  a) travma b) potravmatska rast c) relacijska družinska terapija d) fenomenološko psihološko

  raziskovanje e) strokovno zavezništvo f) magistrske naloge g) trauma h) posttraumatic growth

  i) relational family therapy j) phenomenological psychological research k) expert

  companionship

  159.964.2:616-001(043.2)

  COBISS.SI-ID 7411546

  2.

  AHČIN, Kristijan Vpliv Newmanovih spisov in njegovega lika na teologijo Antona Strleta : diplomsko

  delo / Kristijan Ahčin. - Ljubljana : [K. Ahčin], 2016. - V, 37 str. ; 30 cm

  Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86514&lang=slv. - Dipl.

  delo visokošolskega strokovnega študijskega programa. - Mentor Bogdan Dolenc. -

  Bibliografija: str. 36-37. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Teološka fak.

  a) Newman, John Henry (1801-1890) b) Strle, Anton (1915-2003) c) Oxfordsko gibanje d)

  dobrotna luč e) spreobrnjenje f) katoliški g) anglikanski h) koncil i) svetnik j) vpliv k)

  dogmatično l) resnica m) profesor n) univerza o) knjige p) diplomske naloge q) Oxford

  movement r) kindly light s) conversion t) catholic u) anglican v) concil w) saint x) influence

  y) dogmatic z) truth {) professor |) university }) books

  27-1(043.2)

  COBISS.SI-ID 7398234

  3.

  BAKARIČ, Damjana Na tesnobi / Damjana Bakarič ; [predgovor Marija Avberšek]. - 1. izd. - Ljubljana :

  Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 255 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka

  Upanje)

  1.500 izv. - Spremna beseda / Marija Avberšek: str. 248-251. - O avtorici: str. 255

  https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86538&lang=slv http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=7411546 https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86514&lang=slv http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=7398234

 • ISBN 978-961-01-4337-6

  a) Bakarič, Damjana (1975-) - Spomini b) Tesnoba - V leposlovju - Spomini c) Bolniki -

  Doživljanje bolezni - V leposlovju d) duševne motnje e) strah f) panika g) panični napadi h)

  samospoznavanje i) samopomoč j) psihoterapija k) osebna doživetja

  821.163.6-94

  616.89-008.441(092)

  COBISS.SI-ID 285900288

  4.

  BÄRSCH, Jürgen, 1959- Kleine Geschichte des christlichen Gottesdienstes / Jürgen Bärsch. - Regensburg : F.

  Pustet, 2015. - 204 str. : ilustr. ; 21 cm

  Bibliografija: str. 194-197 in na koncu poglavij

  ISBN 978-3-7917-2721-9

  a) Liturgija - Krščanstvo - Zgodovina

  27-528

  COBISS.SI-ID 7407706

  5.

  BEAUMONT, Mike Ilustrirano Sveto pismo : v pripovedih in z razlago od stvarjenja do vstajenja / [glavna

  avtorja Mike Beaumont in Nick Page ; soavtorji Derek Tidball ... et al.] ; glavni urednik

  Michael Collins ; [izdelava zemljevidov Ed Merritt ; prevod Igor Antić]. - 1. izd. - Ljubljana :

  Mladinska knjiga, 2016 (natisnjeno na Slovaškem). - 512 str. : ilustr. ; 31 cm

  Prevod dela: The illustrated Bible. - Avtorja navedena v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih. -

  3.000 izv. - Kazalo

  ISBN 978-961-01-4325-3

  a) Biblia

  27-23

  COBISS.SI-ID 282919424

  6.

  BEDRAČ, Lea Vzgoja za mir v krščanstvu, judovstvu in islamu v slovenskem okolju : diplomsko delo /

  Lea Bedrač. - Ljubljana : [L. Bedrač], 2016. - V, 47, VII str. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 45-47. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Teološka fak.

  a) mir b) islam c) krščanstvo d) judovstvo e) nasilje f) verski učitelji g) starši h) diplomske

  naloge

  2:37.1

  COBISS.SI-ID 10443011

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=285900288 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=7407706 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=282919424 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10443011

 • 7.

  BERNIK, Anja, 1979- Razlike in sličnosti med krščansko in nekrščansko meditacijo : diplomsko delo / Anja

  Bernik. - Ljubljana : [A. Bernik], 2016. - V, 61 str. ; 30 cm

  Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86515&lang=slv. - Mentor

  Ivan Platovnjak. - Bibliografija: str. 58-61. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani,

  Teološka fak.

  a) krščanska meditacija b) nekrščanska meditacija c) lectio divina d) dihanje e) tantra f) krija

  joga g) molitev h) kontemplacija i) diplomske naloge j) Christian meditation k) no-Christian

  meditation l) lectio divina m) breathing n) tantra o) kriya yoga p) prayer q) contemplation

  2-583(043.2)

  COBISS.SI-ID 7399002

  8.

  BIŠČAK, Luka Prihodnost krščanstva : diplomsko delo / Luka Biščak. - Ljubljana : [L. Biščak], 2016. -

  IV, 85 str. ; 30 cm

  Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86517&lang=slv. - Mentor

  Robert Petkovšek. - Bibliografija: str. 81-85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani,

  Teološka fak.

  a) nestorianizem b) monofizitizem c) misijonarjenje d) zahodni svet e) inkulturacija f) Tretje

  krščanstvo g) Tretji svet h) binkoštniki i) sekularizacija j) moderna k) razum l) univerzalni

  pojmi m) globalizacija n) diplomske naloge o) nestorianism p) monophysitism q) missionary

  activity r) western world s) inculturation t) Third christianity u) Third world v) pentecostals

  w) secularization x) modern reason y) universal concepts z) globalization

  27:1(043.2)

  COBISS.SI-ID 7399514

  9.

  CARMASSI, Patrizia Libri liturgici e istituzioni ecclesiastiche a Milano in età medioevale : studio sulla

  formazione del lezionario ambrosiano / Patrizia Carmassi. - Münster : Aschendorff, cop.

  2001. - 439 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Corpus ambrosiano-liturgicum ; 4)

  (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, ISSN 0076-0048 ; Bd. 85)

  Bibliografija: str. 388-415. - Kazala. - Zusammenfassung

  ISBN 3-402-04064-6

  a) Katoliška cerkev b) nadškofija Milano c) zgodovina d) cerkvena zgodovina e) srednji vek

  f) liturgične knjige g) milanski obred h) ambrozijanski obred

  272-282

  27-9(450Milano)

  COBISS.SI-ID 7414362

  https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86515&lang=slv http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=7399002 https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86517&lang=slv http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=7399514 http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=7414362

 • 10.

  CASAROLI, Agostino, 1914-1998 Mučeništvo strpljivosti : Sveta Stolica i komunističke zemlje (1963.-1989.) / Agostino

  Casaroli ; uvod kard. Achille Silvestrini ; uvod u hrvatsko izdanje Vladimir Stanković ;

  [preveo Danijel Labaš]. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2001. - 480 str. ; 18 cm. - (Znakovi i

  gibanja ; 34)

  Prevod dela: Il martirio della pazienza. - Opombe z bibliografijo na dnu strani. - Kazalo

  ISBN 953-151-391-0

  a) Katoliška Cerkev - Mednarodni odnosi - Vzhodna Evropa b) Mednarodni odnosi -

  Katoliška Cerkev - Vzhodna Evropa c) katoliška Cerkev d) mednarodni odnosi e) Vatikan f)

  vzhodna Evropa g) sporazumi

  272-72-9(456.3)"1963/1989"

  322(456.31)

  COBISS.SI-ID 7875587

  11.

  CEBE, Damjana Varna hiša kot kraj nove pastorale : diplomsko delo / Damjana Cebe. - Ljubljana : [D.

  Cebe], 2016. - V, 38 str. ; 30 cm

  Dipl. delo visokošolskega strokovnega študijskega programa. - Mentor Christian Gostečnik. -

  Bibliografija: str. 38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Teološka fak.

  a) nasilje b) žrtev nasilja c) posledice d) varna hiša e) svetovalci f) diplomske naloge g)

  domestic violence h) victims i) safe house j) Christianity k) help for victims of domestic

  violence l) new age

  27

  COBISS.SI-ID 10440707

  12.

  CEPUŠ, Mojca Post : diplomsko delo / Mojca Cepuš. - Ljubljana : [M. Cepuš], 2016. - IX, 66, VII str. :

  tabele, graf. prikazi ; 30 cm

  Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86529&lang=slv. - Mentor

  Ivan Platovnjak. - Bibliografija: str. 63-66. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani,

  Teološka fak.

  a) post b) zgodovina posta c) metabolizem med postenjem d) postne skupine e) molitev f)

  askeza g) dobra dela h) post v krščanstvu i) post v sodobnem ča