of 34 /34
1. Morfologija i biologija gljiva Klasifikacija medicinski značajnih gljiva Građa gljiva i struktura Mehanizmi dejstva AM Biologija i fiziologija gljiva Podela gljivičnih infekcija (GI) Cilj nastave: 2. Česti izazivači GI samo kože, dlake i nokta Rod Malassezia - morfologija, biologija. Patogeneza pitiriasis versicolor, seb. dermatitis Rod Trichophyton - morfologija, biologija. Rod Microsporum - morfologija, biologija. Rod Epidermophyton - morfologija, biologija. Patogeneza dermatofitoza 3. Česti izazivači površnih/invazivnih/ oprtunisticke GI Rod Candida - morfologija, biologija. Patogeneza Rod Cryptococcus - morfologija, biologija. Patogeneza Rod Aspergillus - morfologija, biologija. Patogeneza Rod Fusarium - morfologija, biologija. Patogeneza 4. Ostali izazivači površnih/invazivnih oprtunisticke GI ) Zygomicetes (rod Mucor, rod Rhisopus, rod Absidia) - morfologija, biologija. Patogeneza Rod Penicillium - morfologija, biologija. Patogeneza Rod Pneumocystis - morfologija, biologija. Patogeneza

Cilj nastave :

  • Author
    gil

  • View
    100

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cilj nastave :. Morfologija i biologija gljiva Klasifikacija medicinski značajnih gljiva Građa gljiva i struktura Mehanizmi dejstva AM Biologija i fiziologija gljiva Podela gljivičnih infekcija (GI). 2. Česti izazivači GI samo kože, dlake i nokta - PowerPoint PPT Presentation

Text of Cilj nastave :

Page 1: Cilj nastave :

1. Morfologija i biologija gljiva Klasifikacija medicinski značajnih gljiva

• Građa gljiva i struktura• Mehanizmi dejstva AM• Biologija i fiziologija gljiva • Podela gljivičnih infekcija (GI)

1. Morfologija i biologija gljiva Klasifikacija medicinski značajnih gljiva

• Građa gljiva i struktura• Mehanizmi dejstva AM• Biologija i fiziologija gljiva • Podela gljivičnih infekcija (GI)

Cilj nastave:

2. Česti izazivači GI samo kože, dlake i nokta• Rod Malassezia - morfologija, biologija.

Patogeneza pitiriasis versicolor, seb. dermatitis

• Rod Trichophyton - morfologija, biologija. • Rod Microsporum - morfologija, biologija. • Rod Epidermophyton - morfologija, biologija.

Patogeneza dermatofitoza

2. Česti izazivači GI samo kože, dlake i nokta• Rod Malassezia - morfologija, biologija.

Patogeneza pitiriasis versicolor, seb. dermatitis

• Rod Trichophyton - morfologija, biologija. • Rod Microsporum - morfologija, biologija. • Rod Epidermophyton - morfologija, biologija.

Patogeneza dermatofitoza

3. Česti izazivači površnih/invazivnih/ oprtunisticke GI

• Rod Candida - morfologija, biologija. Patogeneza

• Rod Cryptococcus - morfologija, biologija. Patogeneza

• Rod Aspergillus - morfologija, biologija. Patogeneza

• Rod Fusarium - morfologija, biologija. Patogeneza

3. Česti izazivači površnih/invazivnih/ oprtunisticke GI

• Rod Candida - morfologija, biologija. Patogeneza

• Rod Cryptococcus - morfologija, biologija. Patogeneza

• Rod Aspergillus - morfologija, biologija. Patogeneza

• Rod Fusarium - morfologija, biologija. Patogeneza

4. Ostali izazivači površnih/invazivnih oprtunisticke GI )  

• Zygomicetes (rod Mucor, rod Rhisopus, rod Absidia) - morfologija, biologija.

Patogeneza • Rod Penicillium - morfologija, biologija.

Patogeneza• Rod Pneumocystis - morfologija, biologija.

Patogeneza

4. Ostali izazivači površnih/invazivnih oprtunisticke GI )  

• Zygomicetes (rod Mucor, rod Rhisopus, rod Absidia) - morfologija, biologija.

Patogeneza • Rod Penicillium - morfologija, biologija.

Patogeneza• Rod Pneumocystis - morfologija, biologija.

Patogeneza

Page 2: Cilj nastave :

Rod CandidaRod Candida

Page 3: Cilj nastave :

• Kvasnice• Uslovno patogene gljive• Deo NF kože i sluzokoža

• Kvasnice• Uslovno patogene gljive• Deo NF kože i sluzokoža

Candida

• C. albicans - najčešći izazivač infekcija

• Non-albicans vrste: C. tropicalis, C. parapsilosis,

C. glabrata, C. kefyr, C. krusei, C. guillermondii

• C. albicans - najčešći izazivač infekcija

• Non-albicans vrste: C. tropicalis, C. parapsilosis,

C. glabrata, C. kefyr, C. krusei, C. guillermondii

• endogene (oportunističke)

• egzogene

(STD, intrahospitalne)

• endogene (oportunističke)

• egzogene

(STD, intrahospitalne)

Faktori virulencije Candida • adherencija• germinativne tube• enzimi: proteinaze /IgA

proteaza, fosfolipaze, fosfataze

Faktori virulencije Candida • adherencija• germinativne tube• enzimi: proteinaze /IgA

proteaza, fosfolipaze, fosfataze

Page 4: Cilj nastave :

Candida i kandidijaza

Glavni faktori rizika:

Neutropenija

Operacije

Citotoksična terapija

Antibiotici

Opekotine

Oštećenje GIT

Deficit IS

Glavni faktori rizika:

Neutropenija

Operacije

Citotoksična terapija

Antibiotici

Opekotine

Oštećenje GIT

Deficit IS

Faktor virulencijegerminativne tube

Phenotypic switching

Faktor virulencijegerminativne tube

Phenotypic switching

Page 5: Cilj nastave :

Kandidijaza (kandidoza)

Površna: onihomikoze, dermatomikoze, mukokutana, otomikoza, keratitisPovršna: onihomikoze, dermatomikoze, mukokutana, otomikoza, keratitis

• Sistemska/invazivna kandidoza (IC)

DT (ezofagitis- AIDS!, enteritis, kolitis)

RT (faringitis, traheitis, bronhopneumonija)

UGT (kolpitis, uretritis, cistitis, pijelonefritis)

KVS (endokariditis - narkomani)

CNS (meningitis, retinitis)

Apscesi bubrega & jetre, osteomijelitis

• Sistemska/invazivna kandidoza (IC)

DT (ezofagitis- AIDS!, enteritis, kolitis)

RT (faringitis, traheitis, bronhopneumonija)

UGT (kolpitis, uretritis, cistitis, pijelonefritis)

KVS (endokariditis - narkomani)

CNS (meningitis, retinitis)

Apscesi bubrega & jetre, osteomijelitis

• Generalizovana kandidoza

Candida sepsa

• Tranzitorna kandidemija

i.v. kateteri, tubusi, respiratori

• Sindrom hronične mukokutane kandidoze

HIV+ i dr

• Generalizovana kandidoza

Candida sepsa

• Tranzitorna kandidemija

i.v. kateteri, tubusi, respiratori

• Sindrom hronične mukokutane kandidoze

HIV+ i dr

Površna i sistemska/invazivna kandidoza (IC) Površna i sistemska/invazivna kandidoza (IC)

Page 6: Cilj nastave :

Oralna kandidoza Vulvovaginalna kandidoza

Površna kandidijaza

LDg/ DMP

Kultura

Th/ AM lokalno

LDg/ DMP

Kultura

Th/ AM lokalno MM2MM2

Page 7: Cilj nastave :

Tinea pedis

LDg/ DMP

Kultura

Th/ AM lokalno

LDg/ DMP

Kultura

Th/ AM lokalno MM2MM2

Page 8: Cilj nastave :

Candida onihomikoza - tipična paronihija

LDg/ DMP

Kultura

Th/ AM lokalno

LDg/ DMP

Kultura

Th/ AM lokalno

MM2MM2

Candida onychomycosis

Page 9: Cilj nastave :

Candida onychomycosis

Efekat terapije (R Hay, UK)

Page 10: Cilj nastave :

Kandida ezofagitis -AIDS

Kandidijaza i AIDS

kandidijaza i AIDS oko 90%

kandidijaza i AIDS oko 90%

Page 11: Cilj nastave :

Mukokutana kandidoza

Deficit celularne imunosti

LDg/ DMP, PH

Kultura

Th/ AM sistemski

LDg/ DMP, PH

Kultura

Th/ AM sistemski

Terapija flukonazolMM2MM2

Page 12: Cilj nastave :

Invazivna kandidijaza/kandidoza (IC)

LDg/ DMP, PH

Kultura

Ag

At

PCR

Th/ AM sistemski

LDg/ DMP, PH

Kultura

Ag

At

PCR

Th/ AM sistemski

• Sistemska/invazivna kandidoza (IC)

DT (ezofagitis- AIDS!, enteritis, kolitis)

RT (faringitis, traheitis, bronhopneumonija)

UGT (kolpitis, uretritis, cistitis, pijelonefritis)

KVS (endokariditis - narkomani)

CNS (meningitis, retinitis)

Apscesi bubrega & jetre, osteomijelitis

• Sistemska/invazivna kandidoza (IC)

DT (ezofagitis- AIDS!, enteritis, kolitis)

RT (faringitis, traheitis, bronhopneumonija)

UGT (kolpitis, uretritis, cistitis, pijelonefritis)

KVS (endokariditis - narkomani)

CNS (meningitis, retinitis)

Apscesi bubrega & jetre, osteomijelitis

MM2MM2

Page 13: Cilj nastave :

Rod CryptococcusRod Cryptococcus

Page 14: Cilj nastave :

Cryptococcus

• C. neoformans (stp A i D) - ptice

• C. gattii (stp B i C) – Eucalyptus

• Izolovan iz zemljišta, sasušenog fecesa ptica /golubova;

Kontaminirana hrana

U brisu grla

U fecesu zdravih osoba

• C. neoformans (stp A i D) - ptice

• C. gattii (stp B i C) – Eucalyptus

• Izolovan iz zemljišta, sasušenog fecesa ptica /golubova;

Kontaminirana hrana

U brisu grla

U fecesu zdravih osoba

Page 15: Cilj nastave :

Cryptococcus

kapsula melanin

Faktori virulencije: kapsula (glukoroksilomanan) melanin

Faktori virulencije: kapsula (glukoroksilomanan) melanin

Page 16: Cilj nastave :

Primarna plućna kriptokokoza inhalacija blastospora

Kriptokokoza pluća – primarnoCNS - diseminacija

Page 17: Cilj nastave :

Meningoencefalitis

Kriptokokoza CNS

Diseminacija - koža

• Diseminovana infekcija - najčešće CNS (AIDS) redje koža, sluzokoža, kosti... per continuitatem apscesi u kostima

• Kožna - primarna retko

• Diseminovana infekcija - najčešće CNS (AIDS) redje koža, sluzokoža, kosti... per continuitatem apscesi u kostima

• Kožna - primarna retko

LDg/ DMP (tuš), PH

Kultura

Ag

At

Th/ AM sistemski

LDg/ DMP (tuš), PH

Kultura

Ag

At

Th/ AM sistemski

MM2MM2

Page 18: Cilj nastave :

Rod AspergillusRod Aspergillus

Page 19: Cilj nastave :

Rod Aspergillus - 33 vrste:Rod Aspergillus - 33 vrste:

Ubikvitarne plesni, kontamninanti...

Najbrojnije u vazduhu...

Ubikvitarne plesni, kontamninanti...

Najbrojnije u vazduhu...

A. fumigatus, A. flavus, A. niger, A. terreus

(najznačajnije vrste)

A. fumigatus, A. flavus, A. niger, A. terreus

(najznačajnije vrste)

Page 20: Cilj nastave :

Aspergillus fumigatus

A. fumigatus - preparat sa kulture

> 90% bolestiUzrokuje infekcije i alergije

Page 21: Cilj nastave :

A. fumigatus

Czapek-agar plavozelene kolonije, dugački lanci konidiofora

Page 22: Cilj nastave :

A. fumigatus

SEM PDA (400X)

Page 23: Cilj nastave :

A.flavus – nosači konidija (konidiofore) tipično radijalne

Page 24: Cilj nastave :

A.niger (Čapek agar)

A.niger - preparat sa kulture

Page 25: Cilj nastave :

A. terreus

AmB rezistencija

Page 26: Cilj nastave :

Aspergillosis

Površna aspergiloza: keratitis, otomycosis, onychomycosis, mycetomaPovršna aspergiloza: keratitis, otomycosis, onychomycosis, mycetoma

Page 27: Cilj nastave :

SporeSpore8 µm8 µm

2-4 µm2-4 µm

Inhalacija spora

Aspergillosis – patogeneza IA

Page 28: Cilj nastave :

Aspergillosis

AspergillomAspergillom

Invazivna aspergiloza - IA• primarno (pluća i sinusi)• sekundarno/aspergilom

“fungus ball”

(u šupljinama: TBC, bronhiektazije)• diseminovana (invazivna - IA)

Invazivna aspergiloza - IA• primarno (pluća i sinusi)• sekundarno/aspergilom

“fungus ball”

(u šupljinama: TBC, bronhiektazije)• diseminovana (invazivna - IA)

LDg/ DMP, PH Kultura

Ag At

PCRTh/ AM sistemski

LDg/ DMP, PH Kultura

Ag At

PCRTh/ AM sistemski

Page 29: Cilj nastave :

Aspergillosis

Alergijska aspergiloza• ABPA alergijska

bronhopulmonalna aspergiloza• konjunktivitis

Aspergilotoksikoza

Alergijska aspergiloza• ABPA alergijska

bronhopulmonalna aspergiloza• konjunktivitis

Aspergilotoksikoza

LDg/ Kultura IgE

Th/ AM sistemskikortikosteroidi

LDg/ Kultura IgE

Th/ AM sistemskikortikosteroidi

MM2MM2

MM2MM2

Page 30: Cilj nastave :

Rod FusariumRod Fusarium

Page 31: Cilj nastave :

LFCB 100XLFCB 100XLFCB 400XLFCB 400X

Fusarium - mikroskopski nalaz

Plesni ubikvitarne gljive kontamninanti

Plesni ubikvitarne gljive kontamninanti

Page 32: Cilj nastave :

Fusarium

• Plesni, geofilne gljive, kosmopolitska distribucijaPatogeni potencijal: patogene za čoveka, zivotinje i

biljke

Vrste: F. solani, F. oxysporum, F. moniliforme

• Plesni, geofilne gljive, kosmopolitska distribucijaPatogeni potencijal: patogene za čoveka, zivotinje i

biljke

Vrste: F. solani, F. oxysporum, F. moniliforme

Bolesti:

Površne - mikotični keratitis, onychomycosis,

Invazivne - hyalohyphomycosis (opekotine, transplantacija koštane srži)

osteomyelitis, arthritis (posttraumatski)

Bolesti:

Površne - mikotični keratitis, onychomycosis,

Invazivne - hyalohyphomycosis (opekotine, transplantacija koštane srži)

osteomyelitis, arthritis (posttraumatski)

Page 33: Cilj nastave :

LDg/ DMP, PH

Kultura

Th/ AM sistemski

LDg/ DMP, PH

Kultura

Th/ AM sistemski

Fusarium

• Klinički liči na IA

• Kožne promene (70%)• Hemokultura pozitivna (50-70%)• Česte “water borne” epidemije• Primarno sinusitis – diseminovana

infekcija

• Klinički liči na IA

• Kožne promene (70%)• Hemokultura pozitivna (50-70%)• Česte “water borne” epidemije• Primarno sinusitis – diseminovana

infekcija

MM2MM2

Page 34: Cilj nastave :

Fusarium

Onychomycosis - Fusarium oxysporum Itraconazole (2X) Dr Baran Robert , France