of 30 /30
PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVA JU OŠ „SokoljePredmet: Likovna kultura Ogledni čas Nastavnica: Lejla Fehratović, prof.

PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... ·...

Page 1: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih

PRIMJER DOBRE

PRAKSE

ONLINE NASTAVA

JU OŠ „Sokolje“

Predmet: Likovna kultura

Ogledni čas

Nastavnica: Lejla Fehratović, prof.

Page 2: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih

Predmet: Likovna kultura

Nastavna jedinica,

Likovni problem: Lutke i scenski prostor (ilustracija knjiţevnog

djela „Priča o dobrom drvetu“)

Izrada lutki i scenskog prostora na temu „Priča o dobrom drvetu“

(3 časa).

Razred: VIII

Datum: april, 2020. godine

Nastavnica: Lejla Fehratović, prof.

Specifičnosti: Online realizacija nastavnog sadrţaja

Page 3: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih

Ciljevi aktivnosti

• Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih znanja, razvijanje

sposobnosti i vještina u likovnom izraţavanju, odnosno vizuelnoj komunikaciji.

Likovnim obrazovanjem učenici razvijaju svoju vizuelnu percepciju i spoznajne

vrijednosti kroz likovno stvaralaštvo. Rješavanjem likovnih problema učenici

razvijaju sposobnosti praktičnog oblikovanja i donošenja estetskih odluka.

• Sticanje znanja: usvajanje novog pojma, sve o lutkama i scenskom prostoru

• ODGOJNI ZADACI: pozitivan odnos prema radu, kreativnost, razvija se

socijalnost, kolegijalnost sa drugom djecom, urednost.

• FUNKCIONALNI ZADACI: usvajanje i primjena novog pojma, dijete dobija

informacije i o umjetničkim djelima, povezivanje dviju umjetničkih disciplina

knjiţevne i likovne, usvajanje nove likovne tehnike, uči riječi i sintakse kojima

moţe vršiti analizu uraĎenog.

• Sticanje sposobnosti: motorika, razvijanje intelektualnih i senzornih sposobnosti,

psihomotoričke sposobnosti, koncentracije.

Page 4: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih

Očekivani ishodi

• učenik paţljivo čita i sluša tekst u cilju razumijevanja i pretvaranja teksta u optičke slike

• Bira odreĎeni dio teksta priče koji nosi jedinstvenu poruku i na osnovu kojeg će izraditi likovno umjetničko djelo

• iz odreĎenog dijela teksta priče učenici crtaju skicu koja ima za njih posebno emotivno značenje i nosi snaţnu poučnu poruku

• iz skice se utvrĎuje kako je priča djelovala na učenika i zašto je odabrao baš taj dio priče za likovno predstavljanje

• učenik uspješno usvaja novi likovni problem i primjenjuje ga prilikom likovnog izraţavanja

• uspješno izraĎuje lutke i scenski prostor po uzoru na pročitanu priču

Page 5: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih

TEMA SEDMICE: KAKO

UNIVERZALNU PORUKU

KNJIŢEVNOG TEKSTA

PREDSTAVITI LIKOVNIM DJELOM

• Aktivnosti koje slijede planirane su i realizovane u toku tri radne sedmice.

Učenici su dobili okvirne smjernice- šta ćemo u toku naredne sedmice istraţivati,

koje web stranice mogu posjetiti (pogledati video „Priča o dobrom drvetu“),

predstaviti skicom odreĎeni dio priče, odabrati vrstu materijala za realizaciju

zadatka i zadatak da razmišljaju kako knjiţevno djelo koje su čitali bi ţeljeli

pretvoriti u likovno djelo.

Page 6: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih

Prvi čas

• Prvi čas Aktivnost 1 Putem platforme Microsoft Office 365 u uvodnom dijelu časa pomoću power point prezentacije učenike upoznam sa likovnim problemom „Lutke i scenski prostor“, likovnom tehnikom i temom koja je povezana sa knjiţevnim djelom „Priča o dobrom drvetu“.

Aktivnost 1

Page 7: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih

Prvi čas

• Učenici imaju zadatak da

u toku časa pročitaju

knjiţevno djelo „Priča o

dobrom drvetu“.

Aktivnost 2

Page 8: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih

Prvi čas

• Nakon što su učenici pročitali knjiţevno djelo „Priča o dobrom drvetu“, imaju zadatak da crteţom (skicom) predstave dio priče koji ih se najviše dojmio.

Aktivnost 3

Page 9: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih

Prvi čas

• Nakon što su završili skicu sa učenicima uradim kratak osvrt na likovni problem i temu tako što učenici postavljaju pitanja. Zatim učenici dobijaju zadatak za idući čas. Pogledati video sa dramskim prikazom knjiţevnog djela „Priča o dobrom drvetu“ (link videa je dat u power point prezentaciji), uraditi detaljno skicu (tema Priča o dobrom drvetu) i pripremiti materijal za rad na lutkama i sceni.

Aktivnost 4

Page 10: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih

Drugi čas

• Sa učenicima uradim

kratak osvrt na prošli čas,

likovni problem i likovnu

tehniku i temu tako što

učenici postavljaju svoje

skice i pripremljen

materijal za izradu lutki i

scene. Neki učenici su

već počeli da prave svoje

lutke.

Aktivnost 1 Osvrt na prethodni čas:

Page 11: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih

Drugi čas

• Učenici prilaţu fotografije svojih skica, pripremljenog materijala i lutki koje su počeli praviti. Uz fotografije dajem kratke komentare šta trebaju popraviti ili doraditi na svom radu.

Aktivnost 2

Page 12: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih
Page 13: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih

Treći čas

Aktivnost 1 Učenici putem

assignmentssa

predaju svoje

radove

Page 14: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih
Page 15: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih

Aktivnost 1

Treći čas

Učenici su dobili zadatak da predstave

svoj likovni rad i iznesu svoje mišljenje o

priči tako što će uraditi psihološku analizu

priče.

Učenici pišu

svoje

mišljenje o

bitnim

ţivotnim i

ljudskim

vrijednostima.

Page 16: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih

Treći čas

• Učenici pišu

svoje

mišljenje o

bitnim

ţivotnim i

ljudskim

vrijednostima.

Aktivnost 2

Page 17: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih

Treći čas

Aktivnost 2

• Učenici pišu

svoje

mišljenje o

bitnim

ţivotnim i

ljudskim

vrijednostima.

Page 18: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih

Četvrti čas

Aktivnost 1 Učenici su dobili zadatak da predstave svoj likovni rad i

iznesu svoje mišljenje o priči tako što će uraditi

psihološku analizu priče. Učenici nastavljaju da razvijaju

svoj zadatak tako što šalju power point prezentaciju za

čas na temu „Priča o dobrom drvetu“, i audio zapis.

Page 19: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih

Četvrti čas

Aktivnost 2 Učenici nastavljaju da razvijaju svoj zadatak

tako što šalju power point prezentaciju za čas

na temu „Priča o dobrom drvetu“, i audio zapis.

Page 20: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih

Četvrti čas

Aktivnost 2

Učenici su dobili zadatak da

predstave svoj likovni rad i iznesu

svoje mišljenje o priči tako što će

uraditi psihološku analizu priče.

Učenici nastavljaju da razvijaju

svoj zadatak tako što šalju power

point prezentaciju za čas na temu

„Priča o dobrom drvetu“, i audio

zapis.

Page 21: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih

Četvrti čas Aktivnost 3

Učenici su dobili

zadatak da predstave

svoj likovni rad i iznesu

svoje mišljenje o priči

tako što će uraditi

psihološku analizu

priče. Prije analize

ponovo su pročitali

priču, pogledali power

point prezentaciju i

audio zapis svoje

prijateljice.

Page 22: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih

Četvrti čas Aktivnost 3

Učenici su dobili zadatak da predstave svoj likovni rad i iznesu svoje mišljenje o priči tako što će

uraditi psihološku analizu priče. Prije analize ponovo su pročitali priču, pogledali power point

prezentaciju i audio zapis svoje prijateljice.

Page 23: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih

Četvrti čas Aktivnost 4 Učenici rade psihološku analizu priče.

Page 24: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih

Četvrti čas Aktivnost 4 Učenici rade psihološku analizu priče. Predstavljaju dio priče koji su predstavili likovnim radom.

Page 25: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih

Aktivnost 4 Četvrti čas

Učenici rade psihološku analizu priče. Predstavljaju dio priče koji su predstavili likovnim radom.

Page 26: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih

Učenici rade psihološku analizu priče. Predstavljaju dio priče koji su predstavili likovnim radom.

Četvrti čas Aktivnost 4

Page 27: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih

Četvrti čas Aktivnost 4 Učenici rade psihološku analizu priče. Predstavljaju dio priče koji su predstavili likovnim radom.

Prilikom psihološke analize vidimo da kod učenike imamo različita mišljenja o likovima.

Učenici donose veoma jasne i čvrste zaključke o likovima.

Page 28: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih

Četvrti čas Aktivnost 4 Prilikom psihološke analize primjetit ćemo da se kod učenika razvijaju oprečna mišljenja o

likovima i da se razvija jedan vid rasprave ZA i PROTIV likova priče.

Page 29: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih

Četvrti čas Aktivnost 4 Prilikom psihološke analize primjetit ćemo da se kod učenika razvijaju oprečna mišljenja o

likovima i da se razvija jedan vid rasprave ZA i PROTIV likova priče. Iako i ja kao nastavnik i

roditelj učestvujem u iznošenju mišljenja o likovima priče vidjet ćemo da su učenici ipak ostali

pri svojim stavovima što smatram da je efekat koji sam i htjela da postignem kod učenika.

Page 30: PRIMJER DOBRE PRAKSE ONLINE NASTAVAossokolje.edu.ba/Likovna_kultura_Lutke_Ogledni_cas_Lejla... · 2020. 5. 18. · • Cilj nastave likovne kulture je sticanje trajnih i upotrebljivih

Četvrti čas

Aktivnost 4 ZAKLJUČAK